Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A világ nem ér véget 2012-ben

A világ nem ér véget 2012-ben


A VILÁG NEM ÉR VÉGET 2012-BEN

Írta: Aluna Joy Yaxkin/Maya vének
2010. december 21. kedd, 09:24
A VILÁG NEM ÉR VÉGET 2012-BEN

Részletek Aluna Joy Yaxkin nyári hírleveléből.

Carlos Barrios, maja pap, spirituális vezető, a Sas Klán tagja,
antropológus, történész véleménye a maja naptár szerint.


C. Barrios, 19 évesen lett a maják egyik spirituális vezetője és 25 éve
tanulmányozza ősei által hátrahagyott tudást, és a maja naptárt. Testvérével
együtt kezdeményezték a különböző helyeken fellelhető, egymástól eltérő
naptárak összehasonlítását. Testvére Gerardo mintegy 600 maja
bölcset/véneket szólított meg és készített interjúkat az előttünk álló
változásokról.

Valójában sokan írtak már a maja naptárról, és legtöbbjük el sem ment a
szent helyekre, és nem tanulmányozta a hátrahagyott írásokat és jeleket.
Sokan fantáziálnak, és elkezdenek különféle próféciákat írni. A legtöbb
vélekedés az volt, hogy a világunk véget ér 2012. decemberében. A most élő
maja bölcsek/vének nagyon szomorúak ezért a félrevezetésért.

Barrios mondja: A VILÁG NEM ÉR VÉGET 2012-BEN, CSAK ÁTALAKUL, ÉS MAJÁK
TUDJÁK EGYEDÜL HELYESN ÉRTELMEZNI A NAPTÁRUK ALAPJÁN, ÉS NEM MÁSOK.

A maja naptár megértésének alapja, az idő szakaszainak és ciklusainak
összegzése, nem egyszerű dolog. A maják ismerik, és helyesen tudják
értelmezni, összevetni a 17 különböző naptárt, melyek visszautalnak
történelmükben, több mint 10 millió évre.
A maja naptárat, melyet 1987 óta hatalmas érdeklődés vesz körül Tzolkinnak
nevezik.
Ősi időkre tekint vissza a naptár, és követi a Plejádi ciklusok változásait.
A természeti népek naptárai mind tartalmazzák, és nyomon követik az
emberiség változásait, történelmi fordulópontjait.

Például az időőrzők szerint, azt tanítják, hogy vannak a naptárakban igen
fontosnak nevezett napok. Az egyik ilyen a Vörös Ember évében a Ce Acatal,
ahogy a maják mondják. Ez volt az a nap, amikor a maják azt jósolták, hogy
egy igen nevezetes ősük visszatér, akár egy pillangó, és amely nap, a
nyugati naptárakban: 1519. Április 21.-e Húsvét vasárnapjára esett, és ekkor
érkezett meg Hernando Cortez spanyol flottájával, keletről a mai Vera Cruz
ter&u uml;letére. Amikor a népek látták a hajókat közelíteni, várták, hogy
mi fog történni, és olybá tűntet a vitorlák, mintha pillangók érkeznének.
Így indult egy új korszak, amelyet előre jeleztek a naptárak. Ez volt a 9
Pokol ciklus kezdete az 52 éves ciklusban. (9x52 év), amelyben a földet és
szabadságot elvették a természeti népektől, és betegség, és elnyomás
dominált alatta. Cortez érkezésével kezdődött majd 1987. Augusztus 16.-áig
tartott, a Harmonikus Konvergencia/Egyirányba mozdulás kezdetéig. Milliók
indultak el a szent helyekre ezen a napon, ünnepelni, imádkozni, hogy
zökkenőmentesen induljon be az új ciklus, átmenet kora (1987-2012), hogy az
emberiség könnyedén alakulhasson át egy új korszakba, a Nap Ötödik
korszakába.

1987 óta mondjuk, hogy a materialista világ el fog tűnni és az emberiség egy
jobb korba fog elérkezni. Most ott vagyunk az elérkezés csúcspontjában,
amikor a békesség világ elkezdődik, és az emberek összhangban fognak élni a
Földanyával. Nem vagyunk már a világ negyedik korszakába, de még a Nap
Ötödik korszakába se léptünk be. Ez egy átmeneti korszak. (1987-2012
között!!!) Egy hatalmas globális környezetpusztítás, társadalmi káosz és
háborúk közepette folyamatos változáson megy keresztül Földünk, és ez
szükségszerű, a maja naptár matematikai spirálja ezt mutatja. De ez meg fog
változni. Minden meg fog változni. A maja időőrzők tudják előre, hogy a Nap
az Ötödik korszakába, 2012. december 21.-én be fog lépni és ez lesz az
újjászületésünk kezdőpontja. A kezdőpontját az jelzi, hogy a napút
meridiánja keresztezni fogja az égi egyenlítőt, & eacute;s a Föld
összehangolódik a Galaktikus Központtal.
26.000 év óta most van erre lehetőség, hogy 2012. december 21.-én,
napkeltekor, a nap felkel és metszéspontjában összekapcsolódik a Tejúttal,
és ekkor egy Kozmikus Kereszt jön létre, a Szent Fa, az Élet Fája
megtestesül és emlékeztetni fog mindenkit a világon a szellemi
hagyományokra, és ekkor szívünk is összehangolódik, a galaxis szívével, és
2012-ben megnyitódik a f&eac ute;ny csatornája, és kozmikus energiák
árasztják el az egész Földet, és megtisztítanak mindenkit aki rajta él,
magasabb frekvenciájú sugárzásával.

Ez a folyamat már elkezdődött. A változás gyorsul, és egyre gyorsabb lesz. A
Földön élő emberek érdeke is hogy minél jobb állapotba érjenek el a 2012-es
dátumhoz, annál kevesebben hagyhatnak el bennünket. Egy magasabb szintre
fogunk megérkezni. De kell, hogy sokat változzunk, átalakítanunk ezeket a
rendkívül erős energiákat, mert úgy látjuk, hogy blokkolják ezt az utat,
hogy ne érkezhessünk meg oda.


Az előrevezető út képe

A maja hagyomány és naptár megértéséről Barrios felvázol egy képet, mi
várható azon az úton ahol járunk. A 2012-es téli napfordulókon a világ nem
ér véget. Sok ember, szenzációhajhászás céljából ír így a maja kalendáriumra
hivatkozva, erről az időpontról. Akik erről az igazságot ismerik azok a
törzs bölcsei, akiknek feladata ennek a hagyománynak a megtartása.

Az emberiség folytatni fogja az útját, de másképp. Az anyagi világ
szerkezete meg fog változni. Több emberséget fogunk birtokolni magunkban.
Most a legfontosabb időszakát éljük a maja naptárnak és próféciáknak. A
világ összes próféciái, minden hagyományból valók, össze fognak csengeni.
Nincs már több idő játszadozni. Ennek a korszaknak a lelkisége aktiválódik.
Számtalan erős lélek inkarnálódott erre a korszakra, hatalmas erőt tartva
magukban. De ez érvényes mind a fényes, mind a sötét oldalra.

Egységbehívás.

Barrios elmondta, hogy a mostani maja új év ünnepségen Guatemalában, egy
ceremónián vett részt, ahol az egyik tiszteletben álló maja vén szólt az
emberekhez. A tiszteletben álló maja vén egy közvetlen üzenetet adott át.
Egységbe hívja az emberi létezőket, hogy jöjjenek össze szerte a világion,
és támogassák a fény bejövetelét A Hegyek Véne azt mondta, Eddig nagyon sok
csoport járta a maga útja, de ideje összejönni ezeknek az embereknek, hogy a
Fény Reménységeinek Emberei egységbe mozduljanak.

Barrios hozzátette: a polaritás világában élünk.
Nappal, este, férfi és nő, pozitív és negatív. Fény és Sötétség, itt
szükségük van egymásra. Ez hozza az egyensúlyt, csak most a sötét oldal
nagyon erős és nagyon tisztán látszik, mit akarnak a képviselői. Az az
elképzelése, hogy elsődlegességével és hierarchiájával mindenképpen
megakadályozza a világosságot. Rengeteg szempont szerint tesznek azért, hogy
ne tudjunk összekapcsolódni az Ötödik Világ spiráljáva l 2012-ben.

A fényoldalon mindenki úgy gondolja, hogy most a legfontosabb teendő, a
helyzet kulcsa, elismerni saját, vagy csoportjaik meggyőződését. Vélemények
kulturális sokszínűsége versenyt gerjeszt közöttük, és azok nem futnak össze
egyetlenegy gyújtópontba.

Barrios úgy látja: A sötét oldal akadályozza meg a fényerők szövetkezését a
tagadással és a materializmussal. Azon vannak ők, hogy lehetetlenné tegyék
azokat, akik a fénnyel dolgoznak, hogy a Föld elérkezhessen egy magasabb
valóságába. Előszeretettel használják a régi, a Negyedik Világ
materializmuson alapuló energiáit. Ők nem akarnak semmiféle változást.
Görcsösen markolják a régit, és nagyon is tartanak a következő s zintre
lépéstől. A Negyedik világ sötét hanyatló energiáit nem lehet megsemmisíteni
és legyőzni azt. Túl erős ahhoz, és egyértelműnek látszik, hogy ez nem jó
stratégia. A sötét energiát csak átalakítani lehet, ha szembenézünk vele, és
egyszerűségünkbe vagyunk nyitott szívünkkel. A kiegyensúlyozás (a világos és
sötét energiák harmóniába hozása) ez a kulcsfogalom, ami elvezet a Nap
Ötödik Korszakába.

Barrios mondja: Az Ötödik Nap felemelkedő korszaka ráirányítja figyelmünket
az elemi valóságra. A múltban, számos korszakon keresztül a hagyományos négy
elem: Föld, Tűz, Víz, Levegő korszakai uralkodtak a Földön, de a Nap Ötödik
korszakában számolnunk kell az 5. elemmel, az éterrel. A szótárak úgy
határozzák meg az étert, mint a Mennyek kifinomult eleme. Keresztülhatol
minden távolságon, időn, és továbbítja az energia hullámokat egy magasabb
frekvenciatartományba, a sejtbeszédtől az emberi aurába.

Mi is az hogy éterikus, az ami a földöntúli, ami összekapcsolja az eget a
Földdel. Az éter az Ötödik Nap eleme, mennyei eredetű és hiányzik belőle az
anyagi szubsztancia, de van olyan valóságos, mint a fa, a kő, vagy a hús. Az
éteri elem összefüggésében kerülhet sorra a polaritások energiafúziójára.
Nem lesz többé se világos, se sötétség az emberekben, annál inkább egy
felemelkedő energiakiegyenlítődés.

De ezt most a Sötétség Birodalma nem érdekli. Ők akadályokat terveznek.
Céljuk a Föld és élő környezetének kiegyensúlyozatlanságának fenntartása,
hogy a 2012-es kiigazítás felkészületlenül érjen mindenkit. Szükséges tehát
együtt dolgoznunk, békességben, egyensúlyban a másik oldallal. Meg kell
tartani, vigyázni ma Földre, amely hajlékot és táplálékot nyújt nekünk.
Létre kell hoznunk magunkba a szív és elme e gységének fúzióját most, a
másik oldallal szemben, megőrizve az élő tereket, és felkészülni a
Pillanatok Történelmére.

Mr.Barrios mondja az ő hallgatóinak: Ez egy kritikus pont a
világtörténelemben. "Össze vagyunk zavarodva" Többet már nem
játszadozhatunk. Bolygónknak vagy Új életet adunk, vagy elpusztul. Ideje van
felébredni és cselekedni. MINDENKIRE SZÜKSÉG VAN. Mindenki okkal van itt
jelen most. Mindenkinek, aki most itt van, van egy fontos küldetése. Ez egy
kemény de különleges időszak. Hatalmas fejlődésre van lehetőség, és készen
kell lenni erre a történelmi pillanatra. Az&eacut e;rt testesültetek meg
ezekre az időkre, hogy kiegyensúlyozzátok a bolygót.

Továbbá azt mondta, a maja vének megnyitottak egy ajtót, hogy más fajok is
be tudjanak jönni a maja világba, és át tudják adni tudásukat és
hagyományaikat. A maják régmúlt idők óta, elismerik is tisztelettel, vannak,
más fajok és más lelki lények, rendszerek felé.

Ők úgy tartják, hogy a maják sorsa összekapcsolódik a világ sorsával. A
legnagyobb bölcsesség az EGYszerűség. Szeretet, Tisztelet, Elfogadás,
Megosztás, Hála, Megbocsátás. Ez nem valami összetett és bonyolult idea. A
valódi tudás a szabadságból áramlik. Ez van kódolva a DNS-ben. Minden amire
szükséged van, az benned van. A nagy tanítók mindezt mondják már nekünk a
kezdetektől. KERESD MEG, A SZÍVED ÉS MEGLELED BENNE AZ UTAD.


Carlos Barrios is author of The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of
the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012
www.lightworkers.org

 

 

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 4
Összes: 3121344
Hónap: 17179
Nap: 483