Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jelenleg bolygónk már a fotonövezetben tartózkodik

Jelenleg bolygónk már a fotonövezetben tartózkodik-Dreamspell (Álomvarázs) nem más, mint a Föld 2013 időhajójának a negyedik dimenzióba vezető útjának teljes leírása, un. Idő-program

A Dreamspell (Álomvarázs) nem más, mint a Föld 2013 időhajójának a negyedik dimenzióba vezető útjának teljes leírása, un. Idő-program az utolsó 26 évre, azaz 1987-2012 dec.31-ig. A Dreamspell tartalmazza a föld bolygóközi, csillagközi kozmológiai történetét, másrészt a szociális újrarendeződés kulcsait.
A Plejádok úgyszintén tanításokat és segítő programot adnak rendszeresen az embereknek.
Drunvallo által emlitett forrás: ,,Nagyon régen élt egy amerikai indián, akinek megengedték, hogy meglátogasson minden törzset - leginkább az Egyesült Államokban - és a titkos törzseket is (a Nagymama törzseket), hogy ott összegyűjtse és leírja ezeknek a törzseknek azon jövendöléseit, ami közös volt bennük. Megtalált egy olyan fonalat, amely végigfut az összes prófécián és amely arról az időről beszél, ami közeledőben van"

2012 végén, illetve 2013-ban nagy változások lesznek bolygónkon.

Ennek okai:

1. Lezárul a Galaktikus Középpont körüli keringés 230 millió éves periódusa

2. A Nagy Központi Nap körüli végtelen hosszúságú körpálya két végpontja is

záródik.

3. Véget ér a 26000 éves Föld-Nap-Plejádok keringési ciklus.

2013-ig a következő események fognak lezajlani:

1. Pólusváltás történik, ezáltal megváltozik a Föld Naphoz viszonyított helyzete.

2. Egyidőben a Napban is pólusváltás zajlik le, ezáltal megváltozik a Plejádokhoz viszonyított helyzete.
3. A Plejádokon is bezárul az aktuális spirálkör, így megváltozik az Orionhoz viszonyított helyzete.

4. Az Orion teljesen felbolydul, 24 órára elsötétül, ez alatt a rendszer minden csillagán és bolygóján pólusváltás megy végbe.

5. Az Orionon, felszentelve újra megnyílik a galaxisok közötti átjáró.

6. A Szíriusz az egész világmindenség misztériumiskolájává lép elő.

7. A Naprendszer keringési pályaképe megváltozik, az Alcyone helyett - az egész Plejádok csillagrendszerrel együtt - a Szíriusz körül kezd el keringeni.

8. A galaxis ezen karjának a Szíriusz lesz az új központi napja, a Plejádok pedig be fog olvadni a Szíriusz csillagrendszerbe.

Jelenleg bolygónk már a fotonövezetben tartózkodik.

Eddig a peremén haladtunk ki-be sodródva. A fotonövezet a Galaktikus Középpont magas rezgéstartományú kozmikus kisugárzása. 2000-ben léptünk be ebbe az övezetbe, egyre mélyebbre tartunk és 2000 évig fogunk benne tartózkodni.

A fotonövezetbe lépésünk hatására a változások már elkezdődtek. A Föld galaktikus Nap-beavatása miatt egyre több áradás, földrengés és vulkánkitörés lesz megfigyelhető. A kontinensek arculata át- és átrendeződik majd bekövetkezik a pólusváltás.
A pólusváltás emberekre gyakorolt hatása:

A pólusváltást követően a Föld (és az Univerzum) evolúciós folyamatával szinkronban dimenzióváltás következik be. A Föld keringési pályája addigra már teljesen a fotonövezet hatása alá kerül, így csak azok lesznek képesek a folyamatot a Földön, a fizikai síkon túlélni, akik erre felkészülnek.

Mik a kilátásaink? Mit mondanak erről a Plejádok és az indián törzsek (Drunvalo)?
Plejádok próféciája

Szerintük mindenkinek két választása lesz:

1. Nem kívánnak a Földön maradni (ebben az esetben a galaxis egy másik részében található bolygóra kerülnek, ahol folytatódni fognak karmikus leckéik és az a háromdimenziós evolúciós folyamat, melynek most is a részesei.

2. Itt kívánnak maradni. Ebben az esetben mindenkinek meg kell nyitnia és aktivizálnia kell Ka-csatornáit, hogy testük képes legyen kiállni a Földön bekövetkező rezgésszint-változást.

Akik folytatják karmikus leckéiket (1), azaz eltávoznak a Földről:

- Egyesek azért választják majd a természeti katasztrófák általi halált, mert tudatuk felismeri, hogy emberi megtestesülésük már túlságosan mélyre süllyedt a látszatok világába, és képtelen egyéb módon kitörni onnan.

Mások azért hagyják el ily módon a "földi árnyékvilágot", hogy a Fény honába segítsék a halálon velük együtt átmenőket, és követendő példával járjanak elöl a felemelkedés terén.

- Megint mások azért választják a halálnak ezen módját, mert készen állnak a Föld elhagyására, hogy ezután egy másik bolygón folytassák evolúciós pályafutásukat.

- Lesznek olyanok, akik egyszerűen azért halnak meg ilyenkor, mert fizikai szervezetük a fennmaradó időben már nem alkalmas arra, hogy az átlépéshez szükséges változásokat meg tudja valósítani a Földön.

Függetlenül attól, hogy ténylegesen, avagy a felemelkedésre készek esetében látszólagosan, ki miért leli halálát ilyenkor, a magasabb kollektív tudat olyan hatással bír az események alakulására, hogy véletlenekről szó sem lehet. Mindazok, akik elhagyják a fizikai síkot, maguk döntenek erről!

Akik dimenziót váltanak (2), azaz a Földdel maradnak:

Amikor az ember elér egy bizonyos tudati fejlettségi szintet, éljen akár olyan területen, ahol hatalmas földrengések temetnek maguk alá mindenkit, vagy sodródó árvízek pusztítanak minden útjukba kerülőt, ő mégis túléli az eseményeket. Egyszerűen feljebb rezeg a következő dimenzióba, és halál helyett egyfajta szellemi emelkedettséget tapasztal meg.

2013-ra a Földön maradóknak négy evolúciós alapelvet kell megérteniük

és magukévá tenniük:

1 / A földi ember létének célja a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális fejlődés.

2/ Minden emberi lény magában hordozza a fényből és szeretetből álló Isteni Lényeget, amelynek alaptermészete a jóság

3/ A szabad akarat abszolút érvényű, univerzális joga mindenkinek, ám a tökéletesedés lehetősége abban rejlik, hogy saját akaratunkat hittel és bizalommal alárendeljük az isteni akaratnak.

4/ Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a Magasabb Én szükségleteit.

2013 elején az egész Plejádok-rendszer (amibe a Napunk is beletartozik) magasabb "iskolai" osztályzatba lép, és a csillaghalmaz Fényvárosoknak fog otthont adni. A Fényvárosok olyan lakóhelyek, ahol a népesség minden egyes tagja tisztában van a fejlődés szellemi törvényeivel, és tiszteletben tartja minden dolog szentségét. A Fényvárosok lakosai felismerik életcéljukat, és önmaguk, közösségeik és az egész létezés fejlődése és növekedése érdekeinek alávetve élik életüket (Isteni Terv szerint), és elérik legalább a Krisztus-tudat szintjét.

A felemelkedésünket ,,megakadályozni akarták olyan erők, melyek ellenérdekeltek bolygónk fentebb vázolt fejlődésében, de megakadályozni már nem tudják. Ezek a lények a Lant csillagképből érkeztek, először az Orion-övet szállták meg, majd kb. 20500 évvel ezelőtt megállíthatatlan behatolást intéztek a Föld ellen. A behatolás után a Lant-lények úgy határoztak, hogy vagy a Föld légterét átszövő asztrális síkon maradnak, vagy a "föld alatti sátáni birodalomban", hogy egyre erőteljesebb hatást tudjanak kifejteni az emberiség tudatalattijára. Vezetőjüknek, Lucifernek terve az volt, hogy Legfelsőbb Lényként magához ragadja a Föld irányítását. A Lant-lények által vezetett erőket a szíriuszi flotta fizikai síkon nem sokkal ezelőtt már kiszorította a Naprendszerből, asztrális és föld alatti síkon azonban még zajlanak a Földön az események (2006/3). Az Isteni Terv megvalósul, ahogy "meg van írva" Az Isteni Terv pedig az, hogy 2013-ra legalább 144000 ember eléri a Krisztus-tudat szintet, mivel ez az a minimális létszám, mellyel az emberiség túlélheti a dimenzióváltást".

Őslakó amerikaiak próféciája- interjú Drunvaloval

Úgy tűnik, hogy a környezetünk, amiben élünk teljes egészében meghal és minden, ami ebben van. Effelé állapot felé tartunk most. A világ helyzete gyorsan és teljesen megváltozik.

Az embereknek három hulláma van a Földön, akikről azt mondják, hogy nagyon rövid időn belül meg fognak halni.

Nem tudom, hogy mit jelent ez pontosan, de amikor erről olvastam, az volt az érzésem, hogy mindez körülbelül 10 nap alatt megtörténik. Valami nagyon gyors, valami NAGYON NAGY dolog történik, és rendkívül nagy számban elpusztítja az embereket. Kívülről nézve ez borzalmasnak tűnik. Ez lehet atomháború, madárinfluenza, vagy ki tudja mi. Külső szemlélőként a túlélők számára katasztrófának tűnik, de belső szemlélőként, akik ilyen módon távoznak el, ezt így tervezték. El akarnak menni, és együtt akarnak elmenni. Amikor a Földet elhagyva összegyűlnek, akkor az első hullám egy konkrét helyre - időben / térben / dimenzióban - távozik, így együtt lehetnek azok, akik összetartoznak. Mivel ők nincsenek igazán összehangolódva a Földdel, ezért egymással tudnak csak harmóniában lenni (máshol).

Azt tartják, hogy ezután egy még nagyobb változás történik, amellyel az emberek egy másik hulláma távozik a bolygóról. Ez szintén az ő belső szintjük szerinti választás alapján történik - nem egyfajta öngyilkosság - hanem belülről ezek az emberek tudják, hogy történik valami, így összegyűlnek azért, hogy egy másik helyre távozzanak térben/időben.

Azután jön egy harmadik hullám, amellyel ismét rengeteg ember hal meg. Ezt a csoportot “stopposoknak" nevezik a próféciában, mivel nem tudják, hogy hol van az otthonuk, ezért távoznak így el, hogy megkeressék azt a helyet, amit legvégül otthonuknak éreznek.

Amint ezek a hullámok elvonulnak, az embereknek mindössze milliói (nem milliárd) maradnak a világon - ami egy nagyon kicsi szám. Az őslakó amerikaik jövendölése szerint, azok az emberek, akik itt maradnak, Egy Szívben egyesülnek. Egyetlen élő létezővé válnak. A versengéstől vagy vallástól függetlenül minden különbözőség megszűnik és a hátralévő emberek egy családdá lesznek. Ezután ezzel az újonnan megtalált magasabb tudatossággal azok, akik itt maradtak a Földön, magukhoz ölelik a Földet és elrepülnek vele - mintha a Föld űrhajóvá vált volna, amely egy új hely felé repül és a Földön az életnek egy csodálatosan új módja jelenik meg.

Mindent tökéletesen elrendezünk a tiszta tudatosságunkon keresztül. Nem a technológián vagy bármi ehhez hasonlón, hanem az ősvalónkon keresztül. A Melchizedek-ek szempontjából tulajdonképpen a Föld űrpályáját változtatjuk meg.

Mi a segítség?

Drunvalo: Az elsődleges dolog, amit remélem az emberek tudatosítanak majd, hogy minden rendben lesz. A legfontosabb dolog, amit én látok most az, hogy megtaláljuk a szakrális helyet a szívünkben. (ld. Drunvalo könyve: Élet a szívben).

Amikor emlékezni tudunk a létezés ősi módjára és be tudunk jutni erre a szakrális helyre és csak ülni és figyelni mindezt, mint egy filmet és nem hagyni, hogy bármilyen módon megérintsen. Emlékezz, hogy a Föld Anya tudja, kik ezek az emberek, akik az ,,Egy Szívvé" tudnak válni. Igazából szerencsésebb, ha azt mondjuk ,,Egy Lótusz". A szívben erre a helyre mindig úgy hivatkoznak, hogy lótusz. Amikor megtaláltad az utat oda, a Föld Anya teljes egészében gondodat viseli és megvéd és mindennel ellát téged. Bár körülötted minden őrületnek tűnik, csodálatos lesz.

A Kogi sámánok-Drunvalo ,,élet a szívben" tanítása és a kapcsolódó meditációt tartok az alábbi időpontokban és helyeken: március 23.-án Garai u. 24.(Keleti pu.nál). Elöbb említett hat részes tanfolyam első részeként, április 25.-én az Angyalszívben.
A Csillagközi Fényküldöttek (Hathorok, Plejádok stb)
A Krisztus-tudat szintet elérők alapítják meg az Új Földet és elhozzák a Megvilágosodás Korát/Fény Korát/ Aranykort/Vízöntő Korát. A Krisztus-tudat eléréséhez szükséges kvantumugráshoz fizikai és érzelmi testeinknek át kell esniük speciális gyógyításokon, megnyílásokon, hogy egyáltalán előkészüljünk a változásokra. A Plejádok és más Csillagközi Fényküldöttek tevékenységének ez az egyetlen célja, vagyis hogy ezáltal megtisztítsák az utat számunkra (bennünk), Krisztus tömeges méreteket öltő, második eljövetele előtt. Segítségükkel lényegében ráébredünk megvilágosodott mesteri mivoltunkra, és még itt a Földön - emberi testben - Krisztus-tudatosságra teszünk szert - emberről emberre terjedő megvilágosodás útján. Annak érdekében, hogy Krisztusi Jelenlétünk beleáramolhasson az anyagi világba, hogy lehorgonyozhasson fizikai testünkben, meg kell tisztítanunk Ka-csatornáinkat és a Ka-mintázatot minden karmikusan hozott szennyeződéstől és blokkolt energiáitól.

A Csillagközi Fényküldöttek (Hathorok, Plejádok stb) Akkor jelennek meg nálunk, amikor az emberiség egy nagyobb fejlődési ciklus végéhez ért. Ráébresztenek minket aktuális fejlettségi szintünkre és mutatják az utat a következő szint (jelen esetben a Krisztus-tudat) elérése felé. Egyszerűen fogalmazva most lehetőségünk nyílik arra, hogy Ka-csatornánk megnyitásával fizikai testünkbe fogadhatjuk multidimenzionális énünk, holografikus lenyomatunk energiáit.

A Fényküldötteinek kidolgozott, hatékony módszerük van arra, hogyan gyógyítsuk meg, alakítsuk át és készítsük fel szervezetünket a változásokra. A Fényküldöttek azonban nem csak a technikáját hozták el, hanem maguk is hatékonyan részt vesznek a munkában. Minden bizonnyal van közöttetek, akik időnként furcsa zúgást érzékelnek, esetleg enyhe rángásokat idegpályáikon, a csakrák helyén furcsa aktivitást (hőhullám, bizsergés), illetve egyre erősödő (előző életekből hozott, még megoldatlan) érzelmi hullámokat és mellette egyre fokozódó nyugalmat. Ezek a "tünetek" arra utalnak, hogy a fényküldöttek segítségével megkezdődött szervezeted felkészítése és átalakítása (ebbe a fizikai átalakulást is beleértem) a túlélésre.

A fényküldöttek módszereiből és tanításaiból hat részes tanfolyamot indítok április 25.-étől Minden szerdán 18,30-21 óráig tartom az Angyalszívben. A Plejád rendszer tanítása minden nyári táboromnak is kiemelt témája.

A felemelkedést elősegítő - általam megtapasztalt és ajánlott - további módszerek:

MerKaBa meditáció. Meghatározása az ősi Egyiptomban (a 18-dik dinasztia idején) jelentette MER= forgó fény mező, KA= szellem és BA= lélek. A MerKaBa egy energia mező. Akörül létezik, aki a feltétel nélküli szeretet terében van, úgymint minden élő körül az egész Univerzumban. Amikor a MerKaBa aktivizálódik az adott személy körül, akkor teljes védelemben van, az univerzum szeretete által. A MerKaBa a felemelkedés eszköze. Amint felerősödnek a szív energiái, akkor az egyén megtalálja azon magasabb energiákat, amelyekre mint az 5.-ik dimenziós térre hivatkoznak.Forrás:http://www.astarseran2012.com/

http://sanatsanandal.ning.com/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 4
Összes: 3087520
Hónap: 15883
Nap: 650