Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ruth és a Fény Mesterei 2012-05

 
 Köszönet a fotóért GooRoo-nak!116. HÍRLEVÉL 
RUTHTÓL ÉS A FÉNY MESTERÉKTŐL
2012 MÁJUS

NESARA INTERNATIONAL NEWSLETTER #116 FROM RUTH AND THE MASTERS OF LIGHT

http://nesaraaustralia.wordpress.com/2012/05/01/newsletter-116-from-ruth-and-the-masters-of-light-may-2012/

 Ó Istenem, Május már itt is van! Az öreg almafánk kirügyezett hirtelen a zöld ernyő ágainak rétegeivel, és fehér virágaival. Nem számít, hogy a negatív politika ütlegel bennünket. A tavasz reményt, és üdeséget hoz az életbe. Ahogyan a dal is mondja: „Let it be! [Legyen!]” Remélhetőleg, a vihar elül magától mostanra, amint minden zöldül ismét. Imádkozzunk mindazokért, akiket a tornádók sújtottak; nagy belső erő kell, hogy újra lehessen kezdeni egy ilyen katasztrófa után, és szükségük van a segítségünkre. Az e havi cikk az erőről szól, mely egy olyan világban tör elő, mely konfliktusokban, és sérelmekben él – felülkerekedhetünk bármin. Legyen a kezdetek nagyszerű új időszaka ez mindannyiunk számára.

MESTEREK: „Sok évszázadon keresztül az egyetemes tudatosság a teremtés sok csodálatos elemét rajzolta a térbe, beleértve a ti kék bolygótokat, mely egy lángoló csillag körül kering. Lelkek gyűltek össze a felszínén örömmel, és mesteri módon fejlődtek mentálisan, és fizikálisan. Jelenleg, amit már elvégeztünk egy nyilatkozathoz vezetett még (éppen) időben, mivel a bolygó az utazásának egy természetes pontján megy át, felkészítve magát, hogy visszatérjen egy sokkal stabilabb pályára a Napotok körül. A légkör nyomása [a környezet feszültsége] és a belső zűrzavar mostanra illetve a következő néhány hónapra eléri a várt értéket, mely az emberi gondolati frekvenciák fejlődését eredményezte, hogy leleplezzük félelmeinket, és az egymás ellen érzett gyűlöletünket. A Föld maga nagyon sok változáson megy keresztül, amint az tapasztalható volt a drasztikus viharok, és földmozgások révén. Tudjuk, hogy ez nem jelent számotokra újdonságot.  Szeretnénk megadni azt a felismerést, hogy mindennek megvan az oka, és hogy ennek vége lesz, mely lassanként elérkezik. A nemzetek közötti háborúk, a diktátorok, kik a saját népükre vetik ki gonosz szándékaikat, a vallásos tömegek, melyek lehúzzák az emberi törekvések alapvető álláspontját, hogy a saját elképzelésükhöz illesszék, mindez lassan véget ér ebben az évben. A létezés jogát a Teremtő adta meg minden emberi teremtménynek, melyet nem szabad megtagadni. Férfiakat, és nőket, akik most azért harcolnak, hogy a saját szervezetük, törzsük, vallási szervezetük, és nemzetük vezetői legyenek, nagyon erős belső késztetést éreznek önmagukban, hogy megtalálják a saját valódi értékeiket, melyek, ha hiányoznak, maradjanak távol azoktól a törekvéseiktől, hogy vezessenek. Ez nem csupán a jelenlegi politikai törekvésekre vonatkozik, hanem a világszintű központi tudatosság fátylára, mely ismét visszavezeti az emberiséget a szerepek józanságába, és szentségébe, melyet saját maguknak alkottak az „Élet könyvében”, és amely az elmúlt időkben olyan hatalmassá nőt, hogy soha nem lesztek képesek megtapasztalni annak nagyságát.

Ez a közeledő május hasonlatos lesz egy nagy fém golyóhoz, mely egy láncon függ, és lassan oda-vissza leng. A heves viharok, melyek végigsöpörtek az észak-amerikai kontinensen, átjutottak az óceánokon; a világ többi részére is hatással van ez a kilengés, ahogyan azt sokan érzékelitek. Most a golyó még gyorsabban fog lengeni – mely gyors, és váratlan, előrejelzés nélküli időjárási anomáliákat eredményez a szárazföldön, és a tengereken.

Még a legeldugottabb sivatagok, és kanyonok is a tengerszint felett és alatt, szokatlan mozgásokon mennek keresztül. Titokzatos dörgéseket / dübörgéseket jelentenek sok helyen, melyek a kéregben zajló mély mozgások jelei. Ne ijedjetek meg ezektől, csak tudatosítsátok, hogy mik ezek. A (meteorológiai) vihar képek nem lesznek olyan hevesek ebben a hónapban, de más módokon folytatódik a klímaváltozás, melyre a mezőgazdasági termelők felfigyelnek. Az emberiség mindig képes volt kezelni ezeket a változásokat, és ez most is így lesz. A mezőgazdasági ismeretek manapság nagyszerű lépéseket tettek, hogy ellássák az emberiséget a szükséges élelemmel. Számítsatok a normálisnál melegebb napokra, hidegebb szelekre, erősebb esőzésekre, minden növekedni fog ebben a hónapban. Ezekért a tapasztalatokért vagytok itt – hogy lássátok, halljátok, és érezzétek a változó világ felindultságát. Tartsátok „belső” füleiteket nyitva, és hallgassatok az érzéseitekre, mikor léphettek (haladhattok), és mikor kerülhettek veszélybe. Az emberiség sok létező közül, mely az anyagból teremtetett milliónyi bolygón, egy olyan tudatossági pontra jutott, melyre még mások nem. Nagyon különlegesek vagytok, és veletek vagyunk egész idő alatt. Csak hallgassatok, érezzetek, és éljétek csodálatos életeteket szeretetben, és békében.

Kedves Olvasók!

Ez korunkban egy nagyon fontos tanítás. Kérlek, fordíts időt arra, hogy többször elolvasod – nekünk mind szükségünk van a belső erőforrásainkra mostanra, és az előttünk álló hónapokra, és évekre.

AZ ÉLETERŐ

„Semmi köze ennek az ember alkotta elektromos energiához, vagy a vagyon illetve a hírnévszerzéshez. Az erő, ebben a tanításban egy veleszületett (belső), természetes energia, mely működteti a világegyetemet, és annak minden galaxisát, csillagát, univerzumát, és mindenét, melyek ebben keletkeztek, beleértve titeket is. Sokféleképpen nevezik ezt manapság, mivel az univerzumról szerzett tudás folyamatosan növekszik, azonban itt most mi a belső erőre koncentrálunk, melyet a Teremtő adott.

Figyelj meg egy kisgyermeket, ahogyan kifejezi magát anélkül, hogy tudná, vagy értené a „mit szabad, és mit nem”-et, melyet nemsokára megtanul. Ez egy ritka áldás, azok között a megnyilvánulások között, melyek az eredeti (ősi) lélek szellemtől származnak. Az erejük teljes mértékben természetes, ahogyan az emberekre, és helyzetekre adott válaszaik is. Ahogyan növekednek, a szüleik illetve tanáraik tanítják őket, ezért a saját különleges közösségi értékeik, a belső erejük lekorlátozódnak, és összhangba kerülnek, hogy alkalmazkodjanak a szükséges körülményekhez, melyben élni fognak. Nem csoda hát, hogy egy gyermek hisztivel és könnyekkel tiltakozik.

Az élet ebben a dimenzióban olyan, hogy nemcsak korlátozva van a belső erő, de néha majdnem el is pusztul. Mindig van valaki, aki megmondja a másiknak, hogy okosabb, jobban értesült [informált], tanultabb stb., és azt várja el, hogy dicsérjék, tiszteljék, és engedelmeskedjetek neki a saját erőtök rovására. Mikor megértitek, hogy minden szellemi lény ilyen tekintetben ugyanazon bennük rejlő univerzumi erővel rendelkezik, amely előreviszi őket, akkor könnyebb lesz megérteni, hogy csupán az elme határozza meg, melyik emberből lesz vezető, és melyikből alázatos tanítvány, vagy alkalmazott.

Az oktatási módszer mindenütt a világon a hatalom ösztönzője, mely úgy játszik, ahogy láthatóan szükséges azért, hogy rendet teremtsen a társadalomban. Bizonyos ponting ez igaz is, de megmondani egy embernek, hogy nincs értelme, és képessége, még ha egy ember bizonyos módon szellemileg visszamaradott is, ez teljesen helytelen. Egy szellemileg visszamaradott embernek több ereje van sok mindenben, mint a legtanultabb tudósnak a világon, mivel megvan az a képessége, hogy elutasítsa azokat a cselekedeteket, melyeket el kellene utasítani. Nézd meg, hogy legtöbbjük hogyan él szeretetben, és boldogságban, mivel nem kényszerülnek ahhoz, hogy alkalmazkodjanak a társadalmi elvárásokhoz.

Sok ember tényleg erősen tudatában van saját erejének, és néha arra használja, hogy azok felett uralkodjon, akik a tevékenységi körükbe kerülnek. A férfiakat az idők során arra tanították, hogy erősebbek, okosabbak, és megbízhatóbbak, mint a nők, akik nem hunyászkodtak meg illetve nem tagadták meg erejüket. A nők más megvilágításban kezelték ezt, és kénytelenek voltak megtagadni saját erejüket, hogy szellemileg egy alacsonyabb osztálybéli állampolgárként vánszorogjanak át az életen.

A másik felett gyakorolt uralkodás bármilyen formája is lehet egy mód arra, hogy elveszítsék a saját spirituális fényüket, nem számít, hogy milyen vallásos kalapot öltenek fel. Itt az idő a tanításra, és segítségre, de csakis teljes tudatossággal, azaz a tanítványnak fenn kell tartania a saját erejét, és hasznosítania kell bármilyen információt, melyet a maga módján, és a saját életcéljához kap.

A tisztelet a másik ember felé egy egészséges hozzáállás, amikor ez az ember valami jót tett, vagy a saját életét ragyogó követendő példának állította be a többiek számára. A társadalmi intézmények – a kormány, a büntetés-végrehajtás, a tanárok, stb., általában tiszteletet igényelnek, azért, hogy sértetlenül megőrizzék pozíciójukat. A szükséges rendnek bármilyen társadalomban csupán addig a pontig kellene megfelelnie, hogy az érintett személyek tisztelik a saját felelős pozíciójukat. Néhány iskolában elvárják, hogy a tisztelet kifejezésének bizonyos formáit mindig használják, a tanárokat stb. ezáltal a diákok fölé helyezve. Ez is egy módja az erő korlátozásának.  Azok, akik – beleértve az alkotmányos szólásszabadság alapjait – felismerték, hogy minden embernek megvan a gondolkodás, és a hit kiváltsága; jól érzik, amit éreznek. Megvan annak a veszélye, hogy azért vannak korlátozva, hogy kiszolgálják a néhány vezető hatalmát. A világon mindenütt érezhető mostanság az ilyen korlátozások elleni tiltakozás.

A személyes erő elveszhet sokféle módon. A testet jó egészségben tartani nagyon fontos, az energia nem áramolhat szabadon, ha a test alkohol és drog hatása alatt van. Minden alkalommal, amikor a tudat le van tompítva ezekkel a dolgokkal, a képesség arra, hogy használjátok a bennetek rejlő erőt, elveszik, és egyre rosszabb lesz minden alkalommal.  Kétségtelenül, senki sem képes olyan embert tisztelni az erejéért, aki nem beszél érthetően, nem képes egyenes vonalban menni, nem tud racionálisan gondolkodni. Az erejéért, melyet teljesen letompított, és mely napokba telik, mire újra helyreáll. Idővel elveszíti energiáját, és a test kimerül.

Mi más állna rendelkezésedre, mely előrehajt egy életen keresztül, minthogy élesen tartod elmédet, és jó egészségben testedet? Az oktatás nem fogja. A fényűzés sem ezt teszi. A hírnév pedig bizonyosan nem.  Mindened, ami vagy, és amid van az a természetes erő terméke, mely „a motorodat hajtja”!

A vitaminok, és a természetes egészséges életmód remek dolgok, a jó orvosi ellátás szintén remek, de ami feltölti az igazi erődet, azért semmit nem kell tenni. Az erőd az a belső tudás, hogy ki vagy, és mit tettél korszakokon keresztül, mit tehetsz most, és mit fogsz tenni, illetve mi leszel az elkövetkezendő korszakokban. Azt kérik most minden emberi létezőtől, hogy mutassa ki önbecsülését, magabiztosságát, önbizalmát, jogosultságát, minden pozitív hozzáállását, mely büszkévé teszi az embert, és kimondja, amit gondol, annak tudatában, hogy a maga módján éppen olyan fontos, mint a valaha élt leghíresebb ember.  Bizonyos abban, hogy nem számít, milyen kihívásokkal néz is szembe, mindig megtalálja a módját, hogy sikeressé tegye a helyzetet; a bizalom, hogy nem számít a belső frusztráció vagy harag, képes lesz leküzdeni ezt.

A verseny egy világszerte ismert mód egy személy, egy csapat, egy hadsereg stb. számára, hogy bizonyítsák, hogy ők a jobbak, és az erősebbek a másiknál. A hatalom megtartásáért tett igyekezet, néha rögeszmévé válik, hogy addig építse tovább azt, míg mindenkit, és mindent le nem győz ilyen módon. A szépségversenyek tele vannak fiatal nőkkel, és férfiakkal, akik úgy érzik, hogy fel kell építeniük hatalmukat az ellentétes nem felett, latba vetve szexuális étvágyukat, hogy megtalálják módját annak, hogy modellek, vagy mozisztárok lehessenek. Ezen a módon nem fogják megtalálni (erejüket). Ez a fajta felületes keresgélés elgyengíti erejüket, hogy aztán másokra támaszkodva építsék fel önbizalmukat. Ha a hízelgés, melyből táplálkoznak, nem jön, akkor erejük elvész. Vezetőnek lenni nem más, minthogy használjátok erőtöket. A teljes mértékű erő latba vetése azért, hogy kellően biztosak legyetek abban, hogy amit tudtok, és amit tehettek, illetve ahogyan vezettek, az mások javára, és a ti javatokra is válik majd. Óriási felelősség vezetőnek lenni, ahol szigorú önkontroll szükséges ahhoz, hogy megelőzzük azt, hogy az erő mások leigázásává váljon! A belső erőt ki lehet terjeszteni egy hatalmi pozícióban levő személy által, aki teljesen rosszul használhatja azt, ahogyan mostanság a világotokban ez a legnyilvánvalóbb.

A belső erőt arra is lehet használni, hogy letörjük mások erejét, akár egész nemzetekét, azért, hogy a teljes engedelmességhez jussanak azoktól, akik már azt is elfelejtették, hogy képesek arra, hogy legyenek saját gondolataik, és képesek járni saját életútjukat! Van néhány „bűn”, amit az emberiség elkövetett, és ami olyan rossz, mint ez, mivel a belső erő adományát tilos elvenni, vagy lerombolni bármely létezőben, szellemben vagy anyagban!

Az „erő egyensúlya” frázist manapság elkoptatták, ahogyan a nemzetek azon igyekeznek, hogy képesek legyenek megtartani gazdasági szerepüket a többi nemzetével azonos szinten, amennyire az csak lehetséges. Az erő akkor nyilvánul meg, amikor az emberek kapzsisága kellően hosszan irányítás [kontrol] alatt tartható, azért hogy mindenki méltányosan megkaphassa a részét. A kapzsiság nem azonos az erővel. Ez a személyes erő hiánya, mely arra sarkall, hogy még többre és többre legyen szükségünk.

Amikor egy emberi lény megöregszik, nehéz az erőt a helyén tartani, főképp, mikor a test nem akarja követni tudat utasításait, és célkitűzéseit. Ha egy ember éveken keresztül épségben megőrzi erejét, a test általánosságban jobb kondícióban lesz, és sokkal hosszabban képes működni. A szellemi képességek sértetlenek maradnak: még akkor is, ha többé már nem képes könnyen mozogni, de a tudat aktív, és kíváncsi az élet teljességére. A belső erő elhal a korral. Ez a részetek. Ez az egyén személységétől függ, hogyan használja, és hogy az egyén mennyire védi attól, hogy a társadalom korlátozza vagy tönkretegye. Minden ösztönöd azon van, hogy visszautasítsa azt, hogy beadja a derekát mindannyiszor, amikor valaki le akar nyomni; az ösztön, mely visszatámadásra késztet, gátolta meg az emberiséget abban, hogy süllyesztőbe kerüljön. Habár vannak jobb utak, mint a fizikai harc. A belső erő megmutatja az utat, ha hagyjátok.

Adni erő. A képesség, hogy megosztod azt, amid van, vagy önmagadat bármilyen helyzetben, ellenkezik az ősi szükségleteddel, hogy (csak) önmagaddal, és a családoddal törődj, tekintet nélkül minden és mindenki másra. Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy habozás nélkül adni, a részvét kinyilvánítása, és a részvét része a belső erőtöknek is. Mielőtt adunk, sokszor ott van a habozás érzése, miután adtunk, pedig ott van a Szeretet melegsége, mely felülkerekedik bármelyikőtökben levő vonakodáson! Adni a belső erő egy fontos feladata; melyet a Szeretet Erejének, vagy Könyörületnek is neveznek. Gyermekeket tanítani a Szeretet egy megnyilvánulása a gyermek felé. Hagyni, vagy arra nevelni őt, hogy önző legyen, az a lelken esett szégyenfolt.

A mai gyerekek annyira közel vannak a szellemhez [lélekhez], hogy szükséges számukra teljes mértékben kifejezni magukat, néha olyan módon, melyet a közösség vagy a szülők nyomasztónak találnak. Nagyon kérem, hogy NE gyógyszerezzék ezeket a gyerekeket! Változtassátok meg a szabályrendszereteket, miközben arra nevelitek őket, hogy a társadalom/közösség csak akkor működik, ha mindenki tiszteli a másik szükségleteit, és vágyait. Az iskoláknak meg kell hallgatniuk ezeknek a gyermekeknek az elképzeléseit, és hagyni őket, hogy megvitassák, amiről tanulnak. A mai gyerekek nem fogják engedni, hogy az erejüket lenyomják.

Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk: Fogadjátok el, hogy örök szellemi lények vagytok, emberi testbe zárva egy időre. Meg vagytok áldva az univerzális erővel. Tele vagytok tudással, melyet korszakokon át szereztetek meg, azért hogy itt annyit tanuljatok, és tapasztaljatok, amennyit csak tudtok. Használjátok, és védjétek belső erőtöket, hogy teljesítsétek életetek célját, és tiszteljétek az erőt, mely áthat minden emberi létezőt a Földön. Tanuljatok meg hallgatni, valamint gondolataitokat átadni. Osszátok meg tudásotokat és erőtöket, és minden módon boldogulni fogtok.

Az Isten Áldjon Mindnyájatokat!”

 

Copyright All rights reserved [Minden jog fenntartva!]

NESARA INTERNATIONAL NEWSLETTER #116 FROM RUTH AND THE MASTERS OF LIGHT

http://nesaraaustralia.wordpress.com/2012/05/01/newsletter-116-from-ruth-and-the-masters-of-light-may-2012/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Elinor

Fényvilág Press

http://fenyvilag.blogspot.com/

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Június >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Statisztika

Online: 5
Összes: 3041828
Hónap: 13055
Nap: 269