Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Shirdi és Sai Baba tanításai

baba1.jpgAz ember bűnbánatot gyakorol, szentélyekbe zarándokol, szent-iratokat tanulmányoz, és meditációs gyakorlatokat végez, így akarja átszelni a Lét, a Samsara óceánját.

Mindez azonban hiábavaló az emberiség szolgálata nélkül. A lelkigyakorlatok is a szolgálat - SEVA részei. Az élet négy fõ céljának - DHARMA (a helyes viselkedés), ARTHA (a jólét elérése), KAAMA (a vágyak beteljesítése) és MOKSHA (a megszabadulás) - eléréséhez, jó egészségre van szükség.

Egészség nélkül még a leghétköznapibb dolgot sem tudjuk véghezvinni. Ezért az egészség egyenlõ a gazdagsággal.

 

 

A BETEGSÉG OKA

A Káli korszak hatásai miatt az emberek betegségek áldozataivá válnak, és minden elképzelhetõ anyagi jólét és kényelem ellenére sincs lelki egyensúlyuk. Orvosokban nincs hiány. Miért sújtanak hát betegségek annyi embert annak ellenére, hogy nagyszerű lehetõségek állnak rendelkezésre az egészséges élethez, és a gyors gyógyuláshoz? A lelki bajok a testi betegségeknél is gyorsabban szaporodnak. Az elme, aggodalom és feszültség okozta betegségei tönkreteszik a testet. A mai kor embere állandó elégedetlenségtõl szenved. Amint az ember egyik vágya teljesül, tüstént felbukkan a másik. A vágyak csökkenésével ellenben, no az elégedettség. Ráadásul a Káli Kor romlottsága miatt az öt alapelem (éter, levegõ, tűz, víz és föld) is szennyezett. Az étel, amelyet fogyasztunk, szintén szennyezett. Következésképp az elme is szennyezetté válik.

ANYAG ÉS ELME

A ma emberének fel kellene ismernie az anyag és elme közötti valódi kapcsolatot. Amikor az elmérõl kérdezik, azt feleli, nem érdekli. Amikor lényeges dolgokról kérdezik, azt mondja nem fontos. Az ilyen nemtörõdöm hozzáállás miatt képtelen felfogni az anyag és elme egységét. Az ember csak akkor fogja felismerni igazi természetét, ha megérti saját elméjét. Mi az elme? Nem valamiféle negatív dolog; ellenkezõleg, pozitív. A Lélek (Atma) és a gondolat (Sankalpa) erejét képviseli. A gondolat a térben bármilyen távolságot képes megtenni. Képes feltárni az atomok erejét. Képes felismerni az idõ három megnyilvánulására - múltra, jelenre, jövõre - érvényes igazságot. Ennél fogva, az elme az élet lényege maga; minden erõ forrása. Manapság az embert nem érdekli az elme hatalma.


A BOLDOGSÁG KERESÉSE

Az ember születésétõl haláláig keresi a boldogságot. Ez a kutatás a tanulással kezdõdik, de a tanulás nem eredményez boldogságot. Az ember kellemes munkára vágyik, de az sem hozza meg, amit vár. Házassággal próbálkozik, a boldogság azonban elillan, amikor a házastárs egyenlõ jogokat követel. Ekkor az ember kijelenti: Az életem teljes kudarc! Mi okozza ezt az érzést? Az önimádat, az ego. Ahogyan az ember növekszik, úgy növekszik önzése, és fokozódnak vágyai. A vágyak teljesülése azonban nem hozza meg számára a várt boldogságot. Hol található mégis a boldogság (Ananda)? Sem az anyagi jólétben, sem a testi élvezetekben.
Az igazság az, hogy az ember a boldogság megtestesülése, mégis önmagán kívül keresi a boldogságot. Ez a tudatlanság jele. Ha az ember a boldogság megtestesítõje, hogyan is találhatná meg a boldogságot önmagán kívül? Manapság az ember minden gazdagság ellenére is boldogtalan. A békesség hiánya gyötri. A világ minden részérõl jönnek, hívok Puttaparthiba és mind azt mondja: Én békét akarok. Itt van e három szó: én, békét, akarok. Az -én- önzés. Az -akarok- vágy. Hagyd el az önzést és a vágyat, akkor békére lelsz. Az önzés és a vágy elfedi a békét. Ha eltávolítjuk a burkot, felbukkan a béke.

 

baba2.jpgEGÉSZSÉG ÉS BOLDOGSÁG

Az ember csak akkor képes boldogan élni, ha egészséges. A gazdagság kényelmet adhat, de békét nem; többszintes házhoz juttathat, de nyugodt alváshoz nem; biztosíthat fizikai kényelmet, de boldogságot nem. A légkondicionáló és a vízágy kényelmes a testnek, de mit ér a kényelem, ha nem párosul mellé lelki béke? A test olyan, mint a buborék, az elme úgy ugrál, akár egy majom. Ne kövesd a testet, se az elmét!

Kövesd inkább a lelkiismeretet! Az ember manapság nem hallgat a lelkiismeretére.

   

A testhez és elméhez ragaszkodik, holott azok lényegtelenek. Meg kellene vizsgálni a kérdést: "Ki vagyok én?" Aki ezt teszi, észre fogja venni, hogy a test, az érzékek és az elme - mindössze eszközök, amelyeknek ö a gazdája. Manapság a gazda a test és érzékek rabszolgája lett, noha azoknak kéne szolgálni ő t. Te a Lélek vagy. Minden cselekedetet ez kell, hogy megalapozzon!

AZ EMBERI ÉRTÉKEK

Ma az ember elfelejtkezik arról, hogy ember, megfeledkezik az emberségrõl. Nélkülözhetetlen számára, hogy felismerje az emberi értékeket: Igazság, Becsületesség, Béke és Szeretet. Hogy a villanykörtét használni tudjuk, szükségünk van vezetékre, kapcsolóra és elektromos áramra. Az ember számára az áram az Igazság, azaz Isten. Ez az energia. Ennek az Isteni Energiának kell átáramolnia a Dharma, vagyis az Erkölcsösség, Becsületesség vezetékén, hogy elérje a Béke (Shanti) egoját, hogy végül a Szeretet (Prema) fényét sugározza. A Szeretet Isten. Élj Szeretetben. A Szeretet minden. Szeretet nélkül az élet siralomház. A szeretet különféle formákban jelenik meg a különféle emberi kapcsolatokban, de alapjában egy. Manapság a szeretet önzéstõl fertõzött, irányuljon szülõre, házastársra, gyerekre vagy bárki másra. Az emberi önzés az egész társadalmat beszennyezi. Természetes dolog szeretteinkhez ragaszkodni. Ennek azonban korlátokat kellene szabni. A mértéket túllépve, a ragaszkodás betegséggé válik. Ez minden esetben igaz. Az ember hajlamossá válik mindenféle betegségre, túlzott vágyai miatt.

ELME ÉS TÁPLÁLKOZÁS

Az ember betegségeinek leggyakoribb oka a feszültség. De mi okozza a feszültséget? A túlzott elmerülés az élvezetekben. Az embernek meg kell tanulnia, hogy lassítson élete zaklatott tempóján. A sietség aggódást eredményez, az aggódás pedig betegséget. A sietség, az aggódás és a zsíros ételek a szívbetegségek legfõbb kiváltó tényezõi. Így elsõszámú követelmény, az étrend és az elme ellenõrzés alatt tartása. Ha képesek vagytok e két dolgot kontrolálni, nem jut hely a betegségnek.

A SZEM FONTOSSÁGA

Kórházunkban ma új műtõt avattunk. Az orvosok tudják, hogy a szem billió-számra tartalmaz olyan sejteket, amelyek a fénysugarakra reagálnak. Ha ezek közül bármelyik megbetegszik, az kihat a látásra. Az ember számára a szem a legfontosabb érzékszerv, mert ezáltal fogja fel a világot. Ezért a szemet szent eszköznek kell tekinteni. A teremtést nem tudod megváltoztatni, de látásmódodat megváltoztatva megfelelõ képet kaphatsz a teremtésrõl. Íme egy példa: Volt egyszer egy király, aki állandó gyomorbajtól szenvedett. Az orvosok által felírt gyógyszerek nem használtak, ezért a király megkeresett egy híres jógit, aki azt mondta, hogy ha meg akarja szüntetni gyomorpanaszait, a látásán kell változtatni. Mindent zölden kéne látnia.
A jógi elment, a király pedig elrendelte, hogy birodalmában mindent fessenek zöldre. Amikor egy idõ múlva a jógi visszatért, azt tapasztalta, hogy az emberek zöld festéket fröcskölnek szanaszét. Amikor megkérdezte, miért, azt felelték, hogy a király rendelte el. A jógi elment a királyhoz, és megmagyarázta neki, ahhoz, hogy mindent zöldben lásson, elég lett volna zöld szemüveget felvennie. Ostobaság volt mindent befestetni.

A SZERETET MEGLÁTÁSA

Ha megváltoztatjuk nézõpontunkat, megtapasztaljuk a lelki békét. Ha az ember szeretettel tekint a világra, rátalál a békére is. Minden betegség gyógyíthatóvá válik. A legtöbb betegség az elmébõl ered. Minden lelki alapokon nyugszik. Amikor az ember úgy érzi, hogy valami baj van, betegséget alakít ki magában. Az egészséges testnek egészséges elmére van szüksége. Csupán fizikailag egészségesnek lenni azonban nem elegendõ. Az embernek Isten Kegyére is szüksége van. Hogy Isten kegyét elnyerd, Isten iránti szereteted kell fejleszteni. A szeretet manapság külsõséggé, magamutogatóvá vált. Az õszinte szeretetnek szívbõl kell fakadnia. Kezdd a napot szeretettel, töltsd el a napot szeretetben, fejezd be a napot szeretetben, ez az út vezet Istenhez. Ha kifejleszted a szeretetet, a betegség közeledbe sem kerülhet.

 

 

baba3.jpg

 

A TÚLZÁSOK KERÜLÉSE

70 éves vagyok, de meglátok akár egy távoli hangyát is. Ennek semmi köze az Isteni Erõhöz. Ez csupán fizikai erõ. Mi ennek az oka? A táplálkozás ellenõrzése. A súlyom több mint 60 éve nem változott - 108 font (49 kg).
Az egész élet során megfelelõ egyensúlyt kell fenntartani. Egyensúlynak kell lennie a tudást és számos más dolgot illetõen. A diákok, azáltal, hogy helytelen dolgokat néznek, hallgatnak és gondolnak, szennyezik a tudatukat, a filmekkel az elméjüket. Meg kellene tanulniuk a tiszta életvezetést. Csak ekkor lehetnek boldogok és egészségesek.

Isten Megtestesülései! Értsétek meg az egészség értékét, fontosságát! A jó egészség megõrzéséhez önmegtartóztatásra van szükség. Szabályozzátok, tartsátok kordában szokásaitokat. Legyetek illedelmesek, jó modorúak, ez az igaz ember fémjele. Az a jó hívõ, aki teljesíti kötelességeit. A kötelesség Isten. Mindenki kialakít valamilyen magatartást a mindennapi életben. Ennek a viselkedésnek olyannak kéne lennie, ami elégedettséget eredményez. Helyesen kéne viselkednetek, de nem mások kedvéért, hanem önmagatok érdekében. Ahol elégedettség van, ott az önmegvalósítás is lehetséges. Mindezekhez önbizalomra van szükség. Az emberek többsége nem bízik magában, és örökösen kétségek gyötrik. Jézus idejében csak egy Hitetlen Tamás volt. Ma azonban mindenki Hitetlen Tamás. Mindenki kételkedik mindenkiben.

EGÉSZSÉG ÉS BOLDOGSÁG

Mindenkinek két dologra van szüksége: jó egészségre (Arogya) és boldogságra (Ananda). Egészségre a testnek és boldogságra a léleknek. Ezzel a két szárnnyal bármilyen magasságba felrepülhetsz. Mindkettõre szükséged van, s ehhez el kell nyerned Isten Kegyét. Hogy Isten Kegyét elnyerd, szentként kéne élned. Vésd eszedbe e három szót: Tisztaság, Türelem és Kitartás. E három dologgal valóban jó egészségre és boldogságra tehetsz szert.

BHAGAVAN PÉLDÁJA

Hiszed vagy sem, az igazság az, hogy ez a három dolog alapozza meg az Én egészségemet (Arogya) és boldogságomat (Ananda) is. Mindig boldog vagyok. Könnyedén futhatnék, de erre itt most nincs hely. Ilyen idõs korban is bárkit fel tudok emelni. Ez az erõ lehetõségként mindenkiben benne van, csak épp elfecsérlõdik. Ha valaki kellõképpen megõrzi energiáját, bármire képes lehet.

A WHITEFIELDI KÓRHÁZ - INGYENES ORVOSI ELLÁTÁS

Ez a kórház elõször csak egyetlen szobából állt, de az évek során egyre inkább kibõvült. Dr. Rajeswari, Srinivasnak - a Brindavani Hostel korábbi igazgatójának - édesanyja keményen dolgozott a kórház fejlesztésén. Összes fizetését a kórház fejlesztésére ajánlotta fel. Éjt nappallá téve dolgozott. Végül itt a kórházban hunyt el. Ez volt az otthona. Ezután Dr. Savitri folytatta a munkáját. Fáradhatatlanul dolgozik. Maga foglalkozik mindennel. A betegekért végzett munkába lassan ö is belebetegszik. Törõdnie kell az egészségével. Csak egészséges orvos tudja megfelelõen ellátni a betegeket. Amilyen az orvos, olyan a beteg. Ezért kell Savitrinek vigyáznia magára. Azért is fontos ez, mert a kórház napról-napra bõvül. Srinivas minden segítséget megad. Vannak, akik más úton szolgálják a kórház fejlõdését.

baba4.jpg

Másutt a kórházak üzletté váltak. Tény, hogy az elüzletiesedés minden téren egyre kiterjedtebb. Üzletté válik az oktatás, a zene, az egészség. Az egész világ egy nagy piac lett. A jóléti szolgáltatásoknak mindenki számára ingyeneseknek kéne lenniük. Sokan nem tudják megfizetni a kezelés költségeit. Ezeknek az embereknek ingyen kezelés járna. Ne értsék félre a szavaimat. Még a fizetéseket is szabályozni kellene. Sok orvosnál hiányzik az elkötelezettség. Jó fizetéssel kezdenek egy kórházban, de amikor egy-két hónap múlva egy másik kórház többet ajánl, munkahelyet változtatnak. De vajon meddig maradnak az új helyen? Ilyen viselkedéssel elveszítik a kórház-igazgatóság bizalmát. De a személyzet is így viselkedik. Egyik helyrõl a másikra vándorol. Egy munkahelyen helyes legalább 4-5 évig kitartani. A dolgozó munkája ezután automatikusan elismerést vált ki.

ORVOSOK ÉS BETEGEK

Az orvosok a pénz megszállottjai. Többet kéne a betegekkel foglalkozniuk. Akkor lesznek kitűnõ orvosok, ha a betegekre összpontosítanak. Bizalmat kell ébreszteni a betegekben, akkor bármilyen orvosságot adnak, csodát fog művelni. A beteg az ilyen orvost nevezi jó orvosnak. Így válik a jó orvos Isteni orvossá. Ahogy mondani szokták: Vaidyo Narayano Harih; Az orvosoknak ilyen szellemben kellene szolgálniuk. A szolgálat - Isten. A mi kórházunkban nagyon jó munka folyik, és más kórházakban is. Bharat nem lenne ugyanaz, a nagyszerű, jó emberek nélkül. Megismerheti-e a Fényt a világ, érdemdús emberek nélkül? Vannak jók és gonoszak. Mindenkinek jóvá kéne lennie, Isteni emberré alakulnia. Mindenkiben ugyanaz az Atma (Lélek) lakozik. Az orvosoknak ugyanazzal a törõdéssel kéne ellátni minden betegüket, mintha saját rokonuk lenne, akkor mindenki egyformán boldog lehetne.

 forrás: www.saibaba.hu

 

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 4
Összes: 3089466
Hónap: 14296
Nap: 321