Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SanJAsKa 2012-04-15

 


SanJAsKa:
Munkátok épp csak elkezdődött

2012. április 15.

© Wes Annac

SanJAsKa: Your Work has Only Begun

 

A régi világképek [paradigmák], melyekkel magatokat kecsegtettétek egy évezredig mindvégig a sok alacsonyabb dimenziós élményeitek során, most szívek és szemetek előtt porladnak szét. Ez egy nehéz, folytonos folyamat, hogy sokan megkérdőjelezitek saját ébredésetek sok szempontját és azokat a változásokat, melyeknek az ilyen felébredésekkel kell együtt elérkeznie. Felismeritek az isteni lehetőségeket [potenciálokat] körülöttetek most mindenhol, és mialatt közületek sokan leltek rá magatokban nehézségekre, életbe léptetvén azokat a tudományágakat, melyeket jobban ráhangolva láttok, hogy befogadjátok az energiabőséget, melyet ez időben nektek adományoznak. Ennek teljesítése fog benneteket látni sokkal jobban képesnek lenni átérezni a csodálatos változásokat, melyek most történnek körülöttetek

Szánjatok rá időt, magatokért, drága lelkek, hogy hátradőljetek, mélyen lélegezzetek, és szándékozzátok átérezni azokat az energiákat, melyeket most küldenek világotoknak, valamint magatokon keresztül ez időben. Sok energetikai átformálás és újraalakítás történik a színfalak mögött, és mint mindig, ha kipuhatolhatnátok távlatainkat, világotok teljesen tudná, hogy minden valóban úgy van, ahogyan kellene lennie.

Ez előtt egy korrekt pontot emeltek, hogy nem rendelkeztek a távlatainkkal [perspektíváinkkal], és nem számíthatjátok ki annak a körét, melyet e ponton tesznek. Közületek mindenki izgatottam testesült meg a Földre, hogy ezt a tesztet elvégezze, és előtűnik az Isteni, az Aranylény, melyekké most váltok, és tudtátok, hogy az alacsonyabb dimenziókba való megtestesülésetekbe belekevert feledékenység meglehetősen nehéz lesz, és számos akadályt képvisel majd átfogó növekedésetekben. Mindamellett számos kihívással néztetek szembe, melyet magatoknak fektettetek le frontálisan, és ahogyan folytatjátok ennek megtételét, hatást gyakoroltok az eseményekre, melyek mélyreható módokon jelennek meg átfogó kollektív tudatotokban.

Halljuk sokatoktól a kiáltásokat és kéréseket világotok állapota miatt, melyben benne van, hogy kezdjen el változni egy jobból valóért, mialatt ugyanakkor látjuk, és észrevesszük, hogy sokatok még mindig alkalmazza, és életbe lépteti a régi paradigmákat saját életében, mely a lehetőséget az általánosan elterjedt csodák megjelenéséhez oly sokkal inkább összezsugorodni látja. Ti mind nagyon döntőek vagytok mindannak a megjelenítésében, melynek megvalósulásának megpillantását vágytátok, azért, hogy mind megérthessétek annak a jelentőségét, melyet mondunk.

A jobbrafordulást személyes, egyéni szinten kell életbe léptetni, mielőtt az általánosan elterjedt változásokat begyűjthetnénk egy planetáris szinten. Közületek sokan még mindig nagyon mélyen gyökerező, el nem engedett fájdalmakkal, sérelmekkel és félelmekkel foglalkoztok, és közületek mindenkinek, aki felemelkedni óhajt, és aki szeretné meglátni e változások megvalósulását, muszáj sikeresen teljesítenie azt a sok próbatételt [tesztet], melyet magatoknak adtatok a Földre történt megtestesülésetek alkalmával.

Az általunk említett tesztek azok közül valók, hogy megtaláljátok a felemelkedettebb, tisztább tudatállapotokat, a nektek megtanulni átadott leckéken és a tudományágakon keresztül, melyeket elétek helyeztek számotokra, hogy életbe léptessétek saját Életetekben, mely átfogó élményeiteket sokkal simábban és könnyebben fogja látni áramolni.

A Föld-élmény az egyik legkeményebb élmény volt, melyet valaha felajánlottak, és a fátylak, melyeket szemetek elé helyeztek, valóban vastagok, azonban közületek sokan, akik a Fény felé fordultok egy mindig növekvő számban, közületek azok, akik az energetikai segítséget keresik, hogy elkezdjék életbe léptetni a sok változást saját Életében, elkezdik bőségesen megtalálni az ilyen segítséget.

Nemcsak hogy sok-sok millió mennyei és angyali lélek érkezik el a Földre, hogy energetikai segítség legyen, hanem közületek azok, akik ilyen megtestesült csillagmagok, megszámlálhatatlan segítséget kapnak a fátylon túlról, az életetekben a dolgok életbe léptetése kapcsán, melyek látni fognak benneteket egy felemelkedettebb és tisztább távlatra szert tenni. Próbáljatok meg ráhangolódni erre a segítségre, melyet nektek adnak, és ráhangolódni energiáinkra, oly lényekre, akik megadják nektek ezt a segítséget, és bármikor, amikor megpróbáltok így tenni, érezni fogjátok energiáinkat olyan tiszta formában, amilyenben képesek vagytok magatokhoz venni.

Ahogy az együttes [kollektív] és egyéni ködösségetek és feledékenységetek elkezd elhalványulni, rátaláltok lelkeink energiáira, akik egyre inkább kevésbé torzított formában segítenek nektek. Megtaláltok minket, és a velünk való kommunikációkat, melyet begyűjtöttetek végül, mely oly sok más ébredő lélek felemelését szolgálja világotokban, arra a pontra, hogy drága Gaia Fényrácsát hatványozottan táplálják minden egyes pillanatban, hiszen egyre többen tesztek erőfeszítéseket, hogy csupán a legtisztább krisztusi tudat energiáit érezzétek és sugározzátok ki.

Az egyén nem fordulhat el a felemelkedett birodalmak energiáitól ezen a ponton, hacsak nem szándékosan, és az egyén természetesen nem állíthatja, hogy nem adják meg az összes segítséget a fátylon túlról, melyre szüksége van, hiszen bizonyosan megadják. Sokatoknak vannak gondjai, hogy rátaláljatok a velünk való kapcsolatra és a mindegyikőtöknek nyújtott segítségre a felállított elzáródások és a magatokban kiépített örökös kényszerek miatt, és elegendő azt mondani, hogy mindannyian alkalmaztok ilyen kényszereket a nagyon hosszú alacsonyabb dimenziós élményeitek alatt.

Az általatok magatokra rakott számos kényszer és fátyol védekező és túlélési célok okán volt, hiszen a Földön élményetek minden volt, csak könnyű nem, és a legmélyebben gyökerező fájdalmak, melyeket sokan begyűjtöttetek magatokban, még mindig, ebben a pillanatban is észlelt élményetek alá rejtett.

Említésre került azelőtt, hogy a Földön a lelkek hogyan építenek fel ego összességeket [komplexumokat] sérüléseik és fájdalmaik fölé, így nem kell érezniük, vagy átélniük őket. Szeretnénk tudatni veletek, hogy a sok előző Életben begyűjtött sérülések és fájdalmak fölé felépített épp ilyen ego összességek azok, melyek közvetlenül ütköznek [interferálnak] azokkal az energia áramlatokkal, melyeket testeteknek, elméteknek és szíveteknek is küldenek, az ilyen energiák [interferálnak] az útmutatások és tanácsok észlelésével, melyeket ezekkel együtt küldünk nektek.

Vég nélkül hallottatok a tiszta Ige [Logos] energiáiról, melyeket világotoknak küldenek a Gaia légkörében felállított különféle energiakapukon, valamint testeteken keresztül. A magatokban és Gaia légkörében lévő ilyen kapukon keresztül átküldött energiákhoz hozzákapcsolódik az útmutatás és a felemelkedett lények energiái, a miénk, akik az ilyen energiákat küldjük.

Sok felemelkedett lény itt, a felemelkedett birodalmakban szokásos gyakorlatává tette azt, hogy rutinosan küldi Szerető energiáinkat a Földnek. Közülünk azok, akik az emberiséggel kommunikálnak a csatornáinkon keresztül, közléseinkkel elküldjük azt a Szeretetet, melyet küldünk csatornáinknak, illetve a Földön mindegyikőtöknek.

Számos esetben lehetne mindegyikőtök energiáink csatornája, hiszen sokan tesztek erőfeszítéseket a felemelkedettebb birodalmak energiáinak átérzésére, melyeket növekvő tisztaságban küldenek nektek ez időben. Ismételten, ezen energiák érzékelésével, elérkeztek a mi energiáink, a felemelkedett lények energiáinak átérzéséhez, akik ezeket küldjük nektek. Belekódoltuk saját kommunikációinkat, útmutatásunkat és tanácsunkat a kiküldött energiáikba, és a Föld asztrál birodalmaiban dolgozó lények terjesztik az ilyen energiákat és kommunikációkat azoknak a lelkeknek, akiknek szánták őket.

Az általunk említett lények a földi asztrál világokat lakják, nélkülözhetetlenek voltak, és most is lényegesek abban, hogy információink és energiáink elérjék csatornáinkat, és minden egyes lelket a Földön, aki befogadó az ilyen energiákra, és e lelkek nélkül e végső kirakósnak egy nagyon döntő darabja hiányozna.

Ez szintén igaz mindegyikőtökre a Földön, hiszen még közületek azok is, akik elbújnak a számos észlelés elől, mégis teljesítitek munkátokat, és begyűjtitek saját élményeiteket, melyek csakúgy döntőek és fontosak, mint ahogyan a legismertebb lelkek előidézik e változásokat, hiszen mind egy döntő energetikai és magasabb dimenziós kirakóst hordoztok, mely ez időben kibontakozik világotok felszínén.

Saját felemelkedettebb önvalótok különböző jellegeit szabadítjátok fel, és ilyetén, saját személyes Ige energiáitokból többet láttok betáplálva Gaia fényrácsába. Amint az ilyen energiák felszabadulnak, és magatok megragadjátok és kisugározzátok őket, ez elkezd hatni az energia átfogó áramlatára, melyet világotoknak küldenek, valójában magán a Kozmoszon keresztül.

Sokatok, akik nem ismertek az általános közönség számára, olyan munkát teljesítettetek, mely oly nagyon szükséges, és melyet Gaia nagyon értékel, hiszen a Földön begyűjtött minden egyes élményen át mindvégig hozzájárultok Gaia felszínén a felemelkedés „kioldáshoz” – hogy így mondjuk – valamint mindnyájatok felszínén a felemelkedéshez.

 

Időnként sokatoknak lehet elege a Földön megjelenő események léptékével, és tudjuk, hogy ez a felállított kollektív fátylak miatti, melyet az emberiség többségének szemén tartanak. Azt kéne mondanunk, hogy e bizonyos fátylak sok esetben [nem szándékosan] kerültek elhelyezésre a Földön az általános közönség által, hiszen közületek sokan meglehetősen sok alacsonyabb dimenziós cselekvést és félrevezetést hajtottatok végre, mely a kollektív karmát ily módon látta szükségesnek kifejezésre juttatni.

Számos problémát idéztetek elő a mostani élményeteknél, azonban az ilyen problémákat felpumpálták és megpróbálták az irányítás alól kivenni azok a bizonyos sötét lelkek, akik puszta megtestesülését a Földön arra szánták, hogy az általatok megjelenített [manifesztált] kollektív karma mércéje legyen.

Az általunk említett lelkekről sokan hallottak, és elegendő azt mondani, hogy észlelt leszerelésük olyan simán folytatódik, mint amilyen sima valaha is volt.

E lelkek leszerelése és az ebből eredő szabadság az emberiség számára gyorsan közeledően valósul meg, és abszolút bizonyossággal mondjuk ezt, nemcsak azért, mert a Földön megjelenített [manifesztált] események már megmutatják nektek, hogy az ilyen változások végül elkezdenek megindulni, hanem mert az emberiség által együttesen [kollektíven] és egyénileg is megjelenített energiák ez időben végül megkövetelik a saját, együttesen jogaiba helyezett fátylak fellebbentését és azoknak a lelkeknek a [leleplezését], akik az ilyen fátylakat és félrevezetéseket képviselték számotokra világotokban, akiket az illuminátusok [fejeiként] ismernek.

Kérve kérünk most benneteket, ne veszítsétek el e folyamatba vetett hiteteket, amikor minden oly közel áll a megvalósuláshoz, hiszen valóban, miért pazarolnátok el egy tökéletesen jó élményt, mely jelenleg teljes fejlődésében van, azáltal, hogy hátat fordítotok a lejátszódó forgatókönyvnek a megszokott hitetlenség és félelem javára?

Élményetek során mindvégig megszámlálhatatlan alkalommal ti mind alkalmaztátok a hitetlenséget és félelmet, és most Gaia felemelkedésének és az emberiség felszabadításának e rendkívül döntő szakaszában, végül most megadják nektek a tiszta választást, hogy az ilyenektől, és a félelem és gyanakvás energiáitól elforduljatok, és a Szeretet, összhang [harmónia] béke és igazság Egyetemes valóságai felé forduljatok mind közt. Közületek mindenki alapvető eldöntői vagytok annak, hogy az emberiség szabadsága hogyan valósul meg, és a hit és hitetlenség szintjei egyaránt, melyet e folyamathoz és teljes megjelenítéséhez hozzáadtok, valóban jobban meghatározzák a végeredményt, mint bármely más tényező.

A Föld felemelkedését és az emberiség felszabadítását régen megjósolták, és megvalósulását előre jelezték, és ahogy az emberiség közössége végül felébred, és az igazságot követeli, meglátjátok a leleplezésének megkezdését mindannak, melynek tudására és emlékezésére vártatok. Mélyen lenn, ti mind tudjátok, mi történt világotokkal, és tudtok a félrevezetésekről, melyek társadalmatok és kultúráitok általános töredékeinek jelenleg felállított valóságának szinte minden jellegét áthatják.

Rávettek bennetek arra, hogy oly nagyon sok megtévesztést higgyetek el valóságotokról, és érezzük, hogy többségetek végül készen áll e felfedésekre, ellenben mégis, oly sok gondotok lesz időnként a felzárkózással. El kell vezetni benneteket oda, hogy mindent tudjatok, mely világotokkal történt, és mialatt annak a terjedelme, mely eldöntésre került, valóban hatalmas, magabiztosak vagyunk, hogy a kezdeti felfedések és letartóztatások kiinduló izgatottságával, az emberiség egészként áll majd készen ezen igazságok felszívására, mely rendelkezésünkre áll számotokra, a többiekkel való együttműködéssel, hogy feljavítsuk világotok állapotát, melyben benne van.

Ennek mértékében oly nagyon sokat terveztek. Oly nagyon sok tervezet van, mely megköveteli az egyének nagy csoportjait és a döntéshozó csapatokat, amelyet jelenleg terveznek és térképeznek fel. Érezzük, hogy közületek sokan oly nagyon boldogok és izgatottak lesznek, hogy a sok tervezet részei legyenek, melyet épp elkezdtünk megformálni és összerakni világotok meggyógyítása érdekében. Valóban, oly nagyon sok elvégzendő munka lesz, mialatt e munka nagy részét az emberiség energetikai betáplálása iránti szükséglet nélkül végzik majd el. Ez a ti világotok, a ti élményetek, a ti együttes és egyéni felemelkedésetek, hogy átmenjetek rajta, és biztosítani akarjuk, hogy Gaia felszínének minden egyes területén az általános közönség egyenlő és teljes [energia] betáplálással bír minden egyes meghozott döntésnél.

Minden, melynek e ponton történnie kell, Gaia tisztítása miatti, így szívetek Szeretetével és folytonos küzdelmetek felismerésével kérünk benneteket, folytassátok, hogy „ott kószáltok”. Minden, mely felé dolgoztatok mindnyájan, végül elkezd megvalósulni, és valóban butaság lenne feladni posztjaitokat ez időben, amikor oly sok végül elkezd elkészülni, azonban bármely döntést tiszteletben fogunk tartani, melyet a Földön bármely lélek meghoz, és akarjuk, hogy mindnyájan tudjátok, hogy amit már hozzáadtatok a Föld felemelkedéséhez, oly sokkal értékesebb, mint amit szavakkal, vagy címkékkel kifejezhetnénk.

A Földön megjelenítendő események átfogó működésébe segítségeteket egységbe rendezték és felhasználták rendkívüli pozitív módokon. Ez az egész esemény nem történhetett volna meg oly sikeresen, ahogyan eddig és a jövőben, a Földön mindegyikőtök energetikai segítsége és megtestesülése nélkül, mely miatt számos felemelkedett dimenziós lelket hívtatok, hogy segítsenek gyönyörű, alacsonyabb dimenziós bolygótoknak megtalálni a tudat magasabb állapotait, melyben Ő és ti mind hajdan boldogan léteztetek.

Legyetek felkészülve, hogy ismét a tudat ezen állapotaiban léteztek, és a felemelkedettebb dimenziós tudat- és tudatossági állapotaitokba való ilyetén beavatások előtt legyetek felkészülve az igazság tömeges, drámai bemutatására, melyet elrejtettek előletek, hiszen sok égi [mennyei] eseményt terveztek a leleplező bejelentések után és alatt, mely miatt néhányatok körül talán a világ forogni kezd.

E mértékben, egy későbbi időben fogunk tovább beszélni, hiszen kezdjük felismerni a mi oldalunkról annak fontosságát, hogy titeket, drága gyönyörű lelkek, ne terheljünk túl információval. Át szeretnénk adni azt, amit tudunk, és ha sokat adhatunk, természetesen megtesszük, azonban ismételten, nem szeretnénk benneteket elhalmozni, hiszen minden, mellyel veletek megosztani rendelkezünk, tisztázásra kerül számos hathatós módon az előttünk álló közvetlen időszakban.

Eddig az időig – mely gyorsan közeleg – mindegyikőnk a Teremtés e végtelen társadalmi fokain megtapsolunk benneteket eddigi erőfeszítéseitekért. Csupán várjatok, drága lelkek, munkátok épp csak elkezdődött

Köszönöm neked, SanJAsKa!

 

Csatornázta: © Wes Annac

WesAnnac.com

http://aquariuschannelings.wordpress.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa

http://fenyvilag.blogspot.com/

All Galactic Channellings and translations available at

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/

http://www.despertando.me/

PLEASE USE DISCERNMENT...

All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity...Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team

[Hungarian translation of the text above:]

Kérünk, hogy használd az ítélőképességed…

Minden bejegyzést egy bizonyos fokú ítélőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell dönteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szíved véleményét, hiszen sosem téved!

Szeretetünket küldjük neked.  Despertando.me csapata

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

eixumiya - Candidiasis distance: eradicate spleen, foramen rotation, manner.

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Online <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

okogitubuji - A converting pigment, overgrowth; attachments bilobar tasks.

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20 Mg <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 14
Összes: 3176527
Hónap: 37246
Nap: 754