Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vajon tényleg léteznek szellemek?

Vajon tényleg léteznek szellemek?

Mik a szellemek?

A szellemek nem mások, mint ugyanolyan élőlények, mint amilyenek mi vagyunk, de nekik nincs ilyen durva anyagi elemekből lévő testük. Csak finom anyagi elemekből vannak. Mivel ezeknek a finom anyagi elemeknek a rezonanciája sokkal magasabb, mint amit a mi durva szemünk látni képes, így a tudatunk azt sugallja, hogy az nincs, nem is létezik. Mindenki, akinek durva anyagi elemekből lévő teste van, rendelkezik egy finom anyagi testtel is, és amikor eljön a halál pillanata, akkor a durva anyagi test életképtelenné válik, mert elhagyja a finom fizikai test. Ennek a finom fizikai testnek a látványát hívják szellemnek.


Vagyis, tulajdonképpen nincs is halál, mert a tudatosság az nem semmisül meg, csak nem rendelkezik már durva anyagi testtel, azzal, amivel mi egy másik személyt azonosítottunk. Ezért van az, hogy akik látnak szellemeket, azok tudnak beszélni és kommunikálni velük, mert a beszéd az nem a durva fizikai száj tulajdonsága, csupán egy eszköze. beszélni lehet a száj nélkül is. Még itt a durva világban is. Hiszen egy „beszédes szem”,  a szerelmeseknél, mindennél többet jelenthet. Igaz? A szemmel is nagyon sok mindent el lehet mondani, ki tudjuk fejezni érzelmeinket, vágyainkat.
Tehát a szellem nem más, mint egy másik valaki, egy másik élőlény, aki nem rendelkezik durva anyagi testtel.
"Ez tudományosan is bebizonyítható"?


Volt régen egy orosz tudós - házaspár, úgy hívták őket: Kirlián. Ők felfedeztek valamit, ami a modern tudomány által is bizonyított, dolgot eredményezet. Ezt hívják a tudományban: Kirlián effektusnak. Ők olyan fotóeljárást és technikát hoztak létre, amivel képesek voltak lefényképezni a finom fizikai formát. vagyis azt a formát, amit általánosan szellemnek hívnak. Ez egy nagyon nagy és érdekes téma, sok képpel, ha érdekel, néz utána.
Szóval, szellemek vannak, csak képessé kell tenni a látásunkat arra, hogy érzékelni is tudjuk őket. Az egy más világ, más dimenzió. Mások a fizikai törvényszerűségek, mások az életfeltételek és körülmények. Az egy magasabb és színesebb világ. Nem olyan rémisztő, amilyennek a szellemtörténetekben állítják, nem kell félni attól a világtól, mert nagyon sokat lehet tanulni, sőt, mondhatnánk azt is,  sok minden onnan jön, sok minden onnan nyilvánul meg.
 
Vagy bolondnak bélyegezzük azokat akik szilárdan hisznek a túlvilágban , vagy megadjuk magunkat az egyre sokasodó és máshogy nem bizonyítható jelenségeknek, adatoknak: szellemek márpedig vannak.

És ha már itt vannak, nem tétlenkednek. Jönnek és kíváncsiskodnak, kommunikálni szeretnének, és ennek érdekében bármit megtesznek: mozgatják a bútorokat, igyekeznek fizikai testet ölteni, és valahogy meggyőzni minket a jelenlétükről. Sokan üzenni szeretnének, bármelyik arra vevő földlakón keresztül: szeretteiket akarják elérni valahogy.

A közvetítő

 


A médiumok olyan személyek, akik rendelkeznek azzal a képességgel, hogy kapcsolatba kerüljenek halott személyek lelkével, angyalokkal, vagy más test nélküli entitásokkal. Sok hétköznapi ember természeténél fogva képes erre, az érzékelés nem csak fizikai látás vagy hallás lehet. Ha egy szellem kommunikálni akar, tudni fogja, kik azok, akik érzékelik őt. Ezt különböző módokon teszik, van, akinek állítólag a testébe költözik a megidézett lélek, mások valamilyen eszköz segítségével kommunikálnak – mint a toll és papír, amikor a szellem a médium kezével ír - de van, aki egyszerűen csak figyel, és elmondja, amit lát/hall, ezek között mindig szerepel olyan bizonyíték, adat, amit a médium nem tudhat, csak a szellem és az idézője. Bizonyos esetekben a médiumok (valószínűleg a szellemek segítségével) paranormális jelenségeket is képesek produkálni, mint a szellemek anyagi formában való megjelenítése, a tárgyak mozgatása, vagy a lebegés.

Testet öltött szellemek

 


A médiumoknak van egy olyan csoportja, akikjelenlétében fizikai tárgyak, vagy hús-vér embernek tűnő szellemek keletkeznek, majd eltűnnek. Ezt hívjuk materializációnak, és a szellemvilág egy (vagy több) képviselőjére, a médiumra, és a láthatatlan életerőre, másnéven ódra van hozzá szükség. Az életerő egy teljesen szellemi dolog, ami fizikai energiaként nyilvánul meg, és képes annyira sűrűsödni, hogy a részecskék szilárd, körvonalakkal határolt erdeményt adjanak ki. A szellemvilág adja a szükséges ód nagy részét, a másik része pedig a médiumból, illetve a jelenlevőkből származik. A rendelkezésre álló ód mennyiségétől függően a megnyilvánulni kívánó szellemlény egész alakját, vagy csak egy testrészét jeleníti meg úgy, hogy az ód sűrűsödni kezd, és hamarosan láthatóvá válik fehéres köd formájában, majd anyag keletkezik.

Bizonyított tény

A médium ilyenkor laboratóriumi mérések szerint néhány perc alatt 40 kg-ot is veszíthet testsúlyából. Az így leadott ód és anyag kapcsolatban marad a médiummal, és a materializáció végeztével visszaáramlik a médium testébe.Ha a megtestesülés olyan erős, hogy a szellem földi emberhez hasonlít, akkor nem elegendő a médium ódja. Ilyenkor testének anyagából is elvonnak, és ód formájában használják fel a materializációhoz. A materializáció legfeljebb egy órát tart, hiszen rengeteg energia szükséges hozzá, azután eltűnik. Az így létrejött testet felveszi a szellem, és ezen keresztül képes kommunikálni: a legkülönbözőbb nyelveket megértik, néha képesek beszélni is azokat. Teljes materializálódás esetén a testnek mérhető a pulzusa, légzése is.

Kik ezek a szellemek?


A hitelesnek tekinthető szellem-idésések, vagy megjelenések legtöbbször az akkoriban elhunyt személyekhez köthetők. Ez nem véletlen: a test halála után a lélek vagy szellem – tehát a személy maga – ugyanúgy létezik tovább, csak más játékszabályok szerint. A legtöbben előre implantált program alapján mennek a fehér fény felé, onnan pedig egy új testbe születnek, a szerencsésebbek egyből lestoppolnak egy gömbölyödő pocakot, és végül szinte mindenki elkezdi a következő életet. Sokan azonban – főleg a hirtelen, balesetben elhunyt emberek – nem szívesen szakadnak el szeretteiktől, vagy épp lezáratlan ügyeik nyomasztják őket. Az ilyen szellemek jelenléte általában nem zavaró, sokszor inkább megnyugtató. Vannak azonban vicces kedvű lények, akik abban lelik „örömüket”, hogy poltergeist-jelenségeket produkálnak idegenek otthonában: ajtókat, ablakokat csapkodnak, bútorokat tologatnak, vagy csak simán ijesztgetnek.

Mit tegyünk a szellemekkel?


Általában oka van annak, ha egy szellem kapcsolatot keres. Ha érzékeljük a jelenlétét, próbáljuk megtudni, mi a helyzet, aztán határozottan tessékeljük arrébb, akár rá is kiabálhatunk. A gyerekek különösen érzékenyek a test nélküli lények jelenlétére. Higgyük el, ha ilyesmiről panaszkodik, és segítsük útjukon továbbhaladni a szellemeket.

 


Léteznek szellemek?

A Wikipédia meghatározása szerint a szellem (kísértet) egy "elhunyt személy testetlen lelke, ami a Földön marad a halál után". Ez a definíció többé-kevésbé megfelel az emberek hiedelmeinek, abban legalábbis mindenképp egyezik velük, hogy valamilyen módon az emberi (állati) lélekhez köti a szellemek létezését. Ahhoz tehát, hogy eldöntsük, léteznek-e szellemek, a lélek létezésének kérdésén keresztül vezet az út. Ha nincs lélek, nem létezhetnek a fenti értelemben vett szellemek sem.
Bár a szellemekkel kapcsolatban is vannak tudományos kutatások, ezek többnyire csak negatív jellegűek: erről-arról a jelenségről kijelentik, hogy az nem szellemek műve, vagy pszichológiai okokkal magyaráznak bizonyos fajta szellemészleléseket. A lélekről ezzel szemben pozitív jellegű ismereteink is vannak, hiszen több évszázada kutatjuk, és számtalan ismeretet halmoztunk már fel vele kapcsolatban.
A középkori természetfilozófia is foglalkozott már a lélek létezésével. Az ő lélekfogalmuk nagyrészt megfelelt egy szellemekhez szükséges lélekfogalomnak - a lélek valamilyen nem anyagi, láthatatlan szubsztancia volt, ami a gondolkodásunkért, érzelmeinkért felelt, és valamilyen módon irányította fizikai testünket. Ez az irányítási mód idővel egyre több kérdést vetett fel: milyen nem anyagi dolog képes irányítani az anyagot? Honnan az energia, ami az anyag mozgatásához szükséges? Ha a lélek valamilyen természetfeletti dolog, sérti a fizika egyik legalapabb törvényét, az energiamegmaradás elvét. Ha viszont nem sérti, maga is valamilyen fizikai dolog kell, hogy legyen.
A pszichológia és az idegtudományok fejlődésével a lélek fogalma idővel átalakult, és lassan a tudat szinonímája lett. Sorra derültek ki a léleknek tulajdonított dolgokról, hogy azokért az agyunkban játszódó kémiai folyamatok felelősek. Vagy ami még rosszabb, kiderült, hogy amit mi egységes léleknek érzékelünk, az sok apró, sérülékeny folyamat együttese. A színlátásért felelős agyterület sérülése esetén például nem csak nem látjuk, hanem elképzelni sem tudjuk a színeket (forrás: Oliver Sacks: Antropológus a Marson (Osiris kiadó, 2004.)). A beszédképzésért és beszédértésért felelős területek sérülése úgy befolyásolhatja a beteg viselkedését, hogy az egyes szavak helyett azzal rímelőt vagy vele szemantikailag kapcsolatban lévőt mondjon (forrás: Steven Pinker: A nyelvi ösztön (Typotex kiadó, 1999.)). A memóriáért felelős terület kiiktatása után a beteg folyton a jelenben él, például újra és újra bemutatkozik az orvosának (forrás: Alan Baddeley: Az emberi emlékezet (Osiris kiadó)). Ugyanilyen módon kiiktatható a félelem, a pánik, az előre tervezés, a kezdeményezés, és még megannyi személyiségvonás, melyet az ember hajlamos volt a testetlen lelkének működéséhez kötni. Mi marad vajon, halálunkkor, ha az egész agyunk hasonló módon sérül, majd elenyészik? Egy emlékezni, kezdeményezni, gondolkodni képtelen tudat? És ha igen, ha a tudatért nem az agy fizikai megtestesülése felel, vajon miképpen lehetséges az, hogy ezt a tudatot kémiai úton ki tudjuk kapcsolni egy altató tablettával?
A testetlen lélek létezését nem csak az ehhez hasonló kísérleti eredmények miatt vetette el idővel a tudomány. Az evolúcióelmélet történeti magyarázatot is nyújtott az egyes agyi régiók, a gondolkodásunk és viselkedésünk okaival és kifejlődésének módjaival kapcsolatban. Evolúciós magyarázat van például arra, hogy miért van szeretet, miért azokat és úgy szeretjük, akiket és ahogyan, mikor és miért támadunk, vagy éppen miért esik nehezünkre bizonyos fajta számításokat véghezvinni, miközben az agyunk tudattalanul ezeknél jóval komplikáltabb számításokat is használ, például amikor el akarunk kapni egy felénk dobott tárgyat és ki kell számolnunk, hogy pontosan hova fog érkezni. Ezek a magyarázatok mind az agy változásáról szólnak. Egy olyan agy változásáról, amely régebbi, másfajta módon működő és más képességekkel rendelkező agyakból fejlődött ki, amik szintén maguknál egyszerűbb agyakból, amiket a múltban tudatosság nélküli agyak előztek meg.
E helyen nincs kapacitásunk arra, hogy mindezen tudományos eredményeket végigbeszéljük (akit érdekel a téma, a cikk végén talál könyvajánlatot a kiinduláshoz), annyit azonban láthatunk, hogy a fizika, a kémia, a biológia, a pszichológia, az idegtudományok, illetve más tudományágak is egyértelműen arra utalnak, hogy a testetlen, minket irányító lélek létezését el kell vetnünk. A modern tudomány szerint ilyen értelemben nincs lélek, és ha lélek nincsen, akkor bizony szellemek sem létezhetnek.
Ezoterikus beállítottságú embereknél előfordul, hogy visszautasítják a tudomány egyes eredményeit. E tekintetben számukra is a mellékelt ajánlott olvasnivalót tudom ajánlani. Mivel az oldalon található többi cikk nem épít az itt vázolt eredményekre, ők is találhatnak a lapon érdekes információkat.
Ez az oldal arra hivatott, hogy magyarázattal szolgáljon a különböző szellem történetek, szellem képek, és ehhez kapcsolódó jelenségek létére: ha nincsenek szellemek, de ezek a jelenségek valósak, mik lehetnek a mögöttük meghúzódó fizikai okok?
Ajánlott olvasnivaló a tudattal/lélekkel kapcsolatban:
Stephen Pinker: Hogyan működik az elme?
 

 

 

 forrás:www.hotdog.hu

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 5
Összes: 3088062
Hónap: 15810
Nap: 419