Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A föld elhagyásáról

A Föld elhagyásáról

  2010.11.16. 19:01


 

 

Ne féljetek a haláltól! Feleslegesen terhelitek magatok, mert nem tudjátok, mi vár rátok. A halált babonákkal, félelmekkel vettétek körbe, szépségét magatok csúfítottátok el. Nem veszitek észre, hogy a Földön minden fordított, mint ahogyan azt képzelitek.

 

2. Ha valaki eltávozik közületek, jajgatni kezdtek. Csak magatokra figyeltek és nem veszitek észre, hogy az élettelen test mily nyugalmas, csendes. Arcának fakósága megriaszt titeket, pedig csupán a vér távozott belőle. Az anyag törvényeinek engedelmeskedett a test. Féltek a halottra tekinteni, ám ha megtennétek, sok tapasztalatot nyernétek. A halott nem jajveszékel, ti csaptok lármát körülötte. Önmagatokat szeretitek, ezért teszitek. Könnyeitek kérdések Isten felé, melyeknek Atyátok nem örvendhet. Önféltésetek indít panaszáradatot belőletek. Mi lesz velem? Miként élek ezután egyedül? Ki gondoskodik rólam? Ezeket a kérdéseket teszitek fel Istennek, mert nem hiszitek, hogy döntése a legjobb mindenkinek.

 

3. A szeretetet birtoklásnak tekintitek. Nem értitek, hogy Istené vagytok Valamennyien, földi társaitok csupán utatokon kísérnek. Ezt az egy utat látjátok, amelyen most mentek, és nem tekintitek az előzőeket.

 

4. Te, aki koporsó előtt sírsz, emeld fel a fejed és engedd el fájdalmadat, melyet magadhoz kötöztél! Képzeld el, hogy előző életedben egy másik testért ugyanígy jajveszékeltél. Az a forma most idegen számodra, ha őt látnád a ravatalon feküdni, könnyet érte nem ejtenél.

 

5. Amit a koporsóban látsz, már csak a test. Az anyag marad még pár óráig a Földön, hogy az Atya törvényének engedelmeskedve az enyészeté legyen. Azt mondod, szeretted ezt a testet? Térj vissza melléje három nap múlva! Tekints a megváltozott bőrre, végy egy mély levegőt a halott közelében! Megcsókolnád-e? Szereted-e most is ezt a testet?

 

6. Azt feleled, hogy azért rajongtál, aki e testben foglalt helyet. Jól mondod, és ez nem más, mint a lélek. A lélek nem ismer halált. Istentől érkezett e Földre, majd levetve ruháját visszatért Teremtőjéhez. Rendelt idejét beteljesítette, így a testre nincs már szüksége.

 

7. Ne tartóztassátok itt erővel a távozni készülőket! Ne legyetek önzőek! Aki még az utolsó idők végső perceiben a Földről elmehet, nagy kegyelem részese. Nem kell átélnie járványokat, viharokat, éhséget és félelmeket. Az Atya kegyelme nyugszik azokon, akik még biztonságban hazatérhetnek. Adjatok hálát Istennek, hogy ők megmenekültek, és kérjétek lelküket, hogy imádkozzanak értetek!

 

8. Nem számít, hogy a test, mely e Földet elhagyta, idelenn hány évet élt. Ha csecsemődet veszítetted el, őt is kérheted, hogy fohászkodjon számodra erőért. Aki karodban gőgicsélt, lehet, hogy nálad idősebb lélek. Élhetett többször idelenn, mint te, és az utolsó időkben tanítani érkezett téged. Légy hálás ezért, és engedd elmenni mesteredet!

 

 

9. Ha idős anyádat temeted, adj hálát Istennek, hogy a megfáradt test végre megpihenhet! Emlékezz egyre lassuló lépteire, hunyorgó szemére, ráncosodó bőrére! Végy elő egy fényképet, melyen fiatalon reád nevet! Kérdezd meg gondolatban tőle, melyik testben élt szívesebben? Higgyél benne, hogy újból fiatal, betegséget, fájdalmat nem ismer, mert idefenn ebben a kegyes állapotban léteznek a lelkek. A magad kedvére tartóztatnád még őt elrongyolódott ruhájában? Ha azt mondod, szereted, miért tennél ellene?

 

10. Kétszer is hibázol, ha a halott lelkét nem engeded el. Jajveszékelésedet, fájdalmadat érzékeli az éppen csak hazatért lélek. Megifjodott fényteste az Atya felé sietne, de sírásod, rossz gondolataid húzzák le. Felszabaduló lelke a boldog nyugalomra vágyik, ám feltámad benne a segítő szándék. Erős késztetést érez, hogy elmondja neked, ne sírj érte. Visszafordul, és üzenni próbál az idelenn lévőknek, de megtapasztalja, hogy nem értitek. A test nélküli lelkek szavát csak kevesen észlelitek. A távozó tehetetlenséget érez, melytől nyugtalanság tölti el. Segítő szándékát éppen az érte sírók utasítják el.

 

11. Sok lélek kényszerül hosszabb időt tölteni földközelben, mert " szerettei" nem engedik el. Ha igazán szerettétek, akitől búcsút kellett vennetek, ne kényszerítsétek ide! Örüljetek, hogy feladatát teljesítve visszatérhet Teremtője közelébe! Kérjétek, hogy imádkozzon értetek, többet ne követeljetek!

 

12. Magad ellen is vétesz, ha lelkedet távozóhoz kötöd. Atyád életre hívott ide, és megadta azt a kegyelmet, hogy pótolhasd elmulasztott feladataidat. Nem keseregni, cselekedni érkeztél. Gondolj arra, hogy mögötted még sokan várakoztak a leszületésre, és a többi közül téged talált alkalmasnak az Atya. Így hálálod meg a kegyelmet? Aki a fejlődésben megreked, idelenn sokáig nincs helye. A fájdalom, a siránkozás hátráltatja fejlődéseteket, elvonja figyelmeteket arról, amiért érkeztetek. Ne kövessetek el bűnt a távozó és magatok ellen! Fogadjátok el Isten akaratát, és megtapasztaljátok kegyes jóságát!

 

13. Haldokló testtől ne féljetek! Fogyjátok meg a gyengülő kezet, és hallgassátok, amit a lélek mond nektek! Az utolsó időkben sokan fogtok búcsúzni. Nagyon lényeges, hogy ez miként történik meg. A lelkek fejlettsége dönti el, a távozást az elinduló vagy a kísérő könnyíti-e meg.

 

14. Ha érzed, hogy a menni készülőben félelem ébredt, vigasztald meg! Beszélj hozzá csendesen a Mennyei Hazáról. Mondd el neki, hogy hamarosan nagy nyugalmat érez, és szeretet öleli körbe. Tudasd vele, hogy ez nem más, mint az Atya tiszta fénye. Ne hazudjatok a haldoklónak! Ne mondd, hogy élni fog, amikor látod, hogy ez lehetetlen! Istenről beszélj neki, mert ez felkészíti a találkozásra, mely megszabadítja innen!

 

15. Nagyon fontos, hogy egymásnak megbocsássatok, mielőtt a Földről visszatértek! Ne vigyetek haragot odaátra! Bármit követett el ellened testvéred, bocsáss neki meg akkor is, ha nem kéri ezt tőled! Saját érdekedben teszed. Bűnösök vagytok e Földön valamennyien, az Atya irgalma nélkül elvesznétek. Ő nem haragtartó, Teremtőtök megbocsátó. Nyújtsátok kezeteket az ellenetek vétkezőknek, hogy Istenünk az Övébe fogadhassa a tiéteket!

 

16. Ne vigyétek az Atya elé bűneiteket! Bánjátok meg itt e Földön, és kérjétek bocsánatát! Nagyon fontos a gyónás. A gyónás nem más, mint őszinte feltárulkozás Istennek, melyben kéred, hogy bűneidet elengedhesd. Jól érted: neked fontos, hogy vétkeidtől felszabadítsd lelkiismeretedet. Bűneid az Atya előtt téged égetnének el. Az igazság tiszta fényében a lelkek magukat ítélik meg. A Földön becsaphatod személyiségedet, de idefenn nem.

 

17. Sokat adtok a külsőségekre. Ha hited kívánja, menj paphoz, meghallgatja töredelmes vallomásodat! Ne feledd azonban, hogy szavaidat Istenhez intézed. El ne titkolj Előle semmit sem! Ha könnyebb neked, hogy Atyáddal kettesben legyetek, válaszd ezt a lehetőséget. Nincs szükség közvetítő személyre, Isten anélkül is meghallgat téged. Az utolsó időkben nagyon fontos az őszinte feltárulkozás. Atyád tudja mi lakik bensődben, nem Neki lényeges, hogy beszélj Vele. Azt akarja, hogy ti mondjátok neki el bűneiteket. A felismerés fájdalommal jár, de csak a szenvedés hoz megtisztulást. Az átélt kínok megtisztítanak benneteket, és elhatározásra ébresztenek, hogy többé ne vétkezzetek. Aki maga is képes szenvedni hibáitól, az a céltól már nincsen nagyon messze.

 

      18. Ezen utolsó időkben Atyátoknak naponta gyónjatok, mert sokan oly hirtelen indultok haza, hogy nem jut időtök a töredelmes bűnbánatra. Miként tegyétek? Esténként legyetek magatokban néhány percet, és vizsgáljátok meg lelkiismereteteket! Tekintsetek tetteitekre, és mérjétek azokat Isten szeretetéhez! Ha rossz érzés kezd gyötörni titeket, kérdezzétek magatoktól, mi szorította ki lelketekből a csendet! Legyetek szigorúak és igazságosak magatokhoz, miként Mennyei Atyátok. Mondjátok ki, a vétket mi okból követtétek el! Fogalmazzátok negatív tulajdonságotokat, majd kérjétek Isten bocsánatát! Őszintés bánjátok játok a bűnt meg, majd határozzátok el, hogy többé nem teszitek! Legyen, és az ígéretet ne szegjétek meg!

 

19. Kezdjétek mindig tisztán a napot! Vétkeiteket ne görgessétek tok előtt, mert heggyé növekednek és elzárják a fényt előletek. előtt semmit ne szégyelljetek! Ő meghallgat titeket és megőrzi titkaitokat. Őszinteségetek jutalma, hogy megkönnyebbültök. A lélek hamarabb megtalálja Istent, mint a bűnök titkával terhelt. Ne feledjétek, hogy Atyátok tudja, mit kell Neki elmondanotok. Hatalmas türelemmel várja, hogy megtegyétek. Ne szalasszátok el a lehetőséget, legyetek boldogok, hogy van, akihez mindig fordulhattok. Sosem maradtok egyedül, ennek örüljetek!

 

20. Nincs olyan bűn, amelyet Isten ne bocsátana meg az őszinte szívnek. A vezeklést érdeketekben nem engedi el, ám jósága is megmutatkozik a büntetésben. Ti büntetésnek nevezitek a vezeklést, mely valójában jutalom nektek. A tapasztalás segít kijavítani a hibát, és távol tartja az eszest, hogy a vétket újra elkövesse. Legyetek jó diákok és ne vessétek meg a fenyítéket! Valljátok meg bűneiteket tanítómestereteknek, álljatok bátran a következmények elébe, és erősen fogadjátok meg, hogy többé a törvény ellen nem tesztek!

 

21. Valamennyien elhagyjátok ezt a Földet. Egyikőtök sem maradhat idelenn, mert e hely tűzzel égettetik meg. Az igazság fénye lángra lobbantja ideiglenes lakhelyeteket. E fény átvilágítja lelketeket odafenn, szelíden körbevesz benneteket. Az anyagi világot azonban felperzseli, mert a megdermedt formák Atyátok szemében értéktelenek.

 

22. Isten az én kezembe adott titeket. Ez jelenti, hogy aki felém törekszik, azt felemelhetem, aki nem akar ismerni engem, azt elengedem. Akit elengedek, az ezekben az időkben elvesz.

 

23. Nem tudjátok, hogy mi következik reátok. Soha ily napokat ez a Föld nem élt meg! Az Apokalipszis félelmetes és fenséges. Isten ereje megmutatkozik teljes fényében előttetek. Hatalmas égi jelenségek indítják el a Végítéletet.

 

24. Az egyházak és a nagy hirtelenséggel alakuló új segélyszervezetek maguknak követelik ezek magyarázatának jogát. A Vöröskereszt megszűnik, helyét egy világméretű hálózat veszi át, amely nyomást gyakorol valamennyi országra. A szervezet irányítója maga Sátán. Hatalmát e jól szervezett, tökéletesnek tűnő rendszeren át tudja kiterjeszteni a világ legtávolabbi pontjaira is. Igyekszik minden embert ellenőrzése alá vonni. Sok kitűnően felkészített segítője birtokolja azt a technikát, mely valamnnyiőtöket figyelemmel kísérhet.

 

25. Választás elé állítanak titeket. A rendszer tagjainak biztonságot ígérnek. Akik vállalják, hogy felveszik a jelet, melynek segítségével azonosíthatnak benneteket, azok élelemhez jutnak. Lerombolt házaikból tömegszállásra mehetnek, ahol vizet és orvosi ellátást kapnak. Emlékezzetek, mire figyelmeztettelek titeket. Sose menjetek a tömegbe, megkeserülitek! Elpusztítják lelketeket, és tőlük nem menekülhettek!

 

26. Ne vegyetek magatokra semmiféle jelet! Ha megteszitek, sose törölheti azt ki belőletek senki sem. Örökre reátok ég a bélyeg, ami tatja, miként döntöttetek a Végítéletben. Aki embereknél keres Ságot a végső időkben, az elhagyta Istent. Atyánk szabadulást ígér mindenkinek, aki megfogadja Immánuel tanácsait. Isten védelmét kérjetek.

 

27. Atyátok még születésetek előtt megjelölt titeket. A Szent Lélekkel lehelt át benneteket, amely megvédi minden ártalomtól az emberi lelket. Ha ebben hiszel, örök életed lesz. Ha elfordulsz a kegyelemtől, elveszel.

 

28. Aki emberek jelét veszi fel, az letörli magáról az Isten által adottét. Magad döntesz sorsod felől. Isten választás elé állít titeket. Megengedi, hogy Sátán felkínálja neked a lehetőséget, de hatalmat neki nem adott feletted. Önmaga ura minden ember. Szabad akarattal születtetek, amelyet Isten törvénye biztosít nektek. Döntésetekbe sem Isten, sem Sátán nem avatkozhat bele. Egyedül álltok a válaszút előtt. Gondoljatok a két útról szóló tanításomra. Sátán ösvénye világosnak és egyszerűnek látszik. Istenét homály takarja, de a bizalom fénye a ködös párát eloszlathatja. Válasszátok a nehezebbet és higgyetek, hogy megmeneküljetek!

 

29. Nagyon fontos, hogy a fenyegetésektől ne ijedjetek meg az utolsó időkben. Sose felejtsd, hogy aki üvölt, az félelmében teszi! Legyetek mindig csendesek, és a hangos kiabálástól ne rettenjetek meg! Isten kegyes szolgái nagy megpróbáltatásoknak lesznek kitéve, Örüljetek, ha Atyátok arra szólít fel titeket, hogy hatalmas tervében, lelkek megmentésében, részt vegyetek. Isten munkásai csendben, alázattal járnak. Maguknak hatalmat nem kívánnak. Isten nevét nem fennen hirdetik, cselekedeteik beszélnek helyettük. Kedvezményeket, váltságokat nem fogadnak el. Ha sok felett rendelkeznek, osztják el.

 

30. Isten szolgái nem győzködni jöttek titeket. A megtérés minden ember saját felelőssége. Legbelsődből kell elfogadnod Istent, mert mások a hitet nem munkálhatják benned.

 

31. Ne várjatok csodákat Isten munkásaitól! Nem elkápráztatni jöttek, segíteni érkeztek erre a Földre. Legtöbbjük idelenn egyszerű, küzdelmes életet élt. Megtapasztaltak sok mindent, hogy az utolsó időkre felkészüljenek feladatukra. Azzal a céllal születtek, hogy titeket hazavezessenek. Engedjétek, hogy segíthessenek! Ne a külsőt nézzétek, mert a test különösen megtévesztő lehet ezekben az időkben! Isten munkásai átlagos emberek. Ne a külsőben keressétek a különlegeset! A cselekedet szerint ítéljetek!

 

 

32. Sátán is szedett maga mellé segítőket. Nem akárkiket! Feladatuk a megtévesztés és a félelemkeltés. Pokoli ravaszok ezek! Észre sem veszed, és kellemes hangjukkal, választékos modorukkal megkörnyékeznek. Szavuk lassan ölő méreg. Ha beszédüket hallgatod, azt értelmesnek tartod. Az eszedre hatnak, legtöbbször a logikára támaszkodva magyaráznak. Látszólag elfogadható, amit mondanak, ám ha gondolkodtok, a hamisságot szavaik mögött felfedezhetitek. Ne fogadjatok el az utolsó időkben semmit sem, amit reátok kényszerítenek! Gondolkodjatok, és kérdezzétek meg lelketeket, vajon az állítás, amit hallotok, valóban igaz-e! Ne higgyetek a tekintélynek! A cselekedetek és az önálló gondolkodás vezessenek titeket!

 

33. Immánuel vagyok, Isten Fia. Segíteni jöttem közétek, a világon ezer hangon szól figyelmeztetésem. Sok szolgát küldtem közétek, hogy titeket utolsó időkben megkeressenek és hazavezessenek. Nagy kegyelem Atyánktól, hogy ezt megtehetem. Mégsem kérek tőletek cserébe semmit sem. Ha hisztek, magatokért teszitek. Ne feledd, hogy Immánuel nem kényszerít semmire. Azoktól óvakodjatok, akik erővel akarnak meggyőzni igazukról benneteket! Kerüljétek az erőszakos térítőket!

 

34. Az utolsó időkben a templomok kapui bezáródnak előttetek. A hatalmas épületek üresen konganak, mert a hatalmasok úgy döntenek, hogy zárt helyen nem jó lenni sok embernek. A fertőzések terjedését akarják egy megállítani. Ez nem lehetséges. A járványokat megállítani nem lehet, mert az egyiptomi csapásokhoz hasonlóan azokat Isten rendelte.

 

35. Meg ne átkozzátok Istent! A büntetést magatok követeltétek tőle. Ha a fáraó békében elereszti a kiválasztott népet, Isten nem pusztította volna el az elsőszülötteket. Az egyiptomiak kényszerítették e súlyos pást saját fejükre. Amikor a baj reájuk következett, Mózes istenét átkozták, és amint a sötét felhők felettük oszlani kezdtek, újból a ellen szegültek. Végül mind a tengerbe vesztek. Mózes istene, Izráel atyja a ti Teremtőtök.

 

36. Nézzetek a Szent Izráel földjére! Hadseregek veszik körbe, amint az utolsó időkre jövendöltem. Hamarosan lerombolják a szent templomokat, amelyeket életem fontos állomásai közelébe emeltek. Meggyűlölik nevemet Istenért, akiről azt tartják, hogy bosszúállása pusztítja el ezt a Földet. A televízió bemutatja, mint törnek darabokra a templomok tartóoszlopai, a földet eldobált, megtaposott ereklyék borítják be, síró asszonyok gyertyákat égetnek a romok között, és halott gyermekeik tetemét nyújtják leszaggatott ikonjaim felé. Nem imádkoznak ott többet átok száll a ledőlt falak felett. Ezrek feledik el, mint járták végig a Golgotáig vezető utat. Sokan vitték jelképes keresztemet, melyet egymással versengve vettek kezükbe. Elfeledik megtérést színlelő könnyeiket monoton imáikat, melyet az úton mormoltak. Jézus nevére milliók mondanak átkokat.

 

 

37. A televízióban, rádióban ellentmondásos hírek jelennek meg. Óráról órára változik a világ helyzete. Az utolsó időkben a hálózat uralja majd a televíziós csatornákat. Háztartásaitokban nem lesz áram, így a szervezet az utcákon hatalmas vetítőket helyez el. Ezen mutatják eredményeiket , hogy még több szerencsétlen lelkét szerezzék meg. Sátán segítői házakat járják, és erőszakosan térítenek. Helyetekbe viszik a jelet. Fenyegetnek, hogy elpusztultok, ha nem veszitek fel.

 

38. Legyetek okosak, és ezeket ne engedjétek be! Nem kaptak engedélyt Istentől testetek elveszejtésére. Lelketekért jöttek, ezért nagyon veszélyesek. A jel, mit reátok adnak, kitörölhetetlen. Az utolsó időkben a lélek felismeri, hogy vétkezett Teremtője ellen, amikor magára vette Hiába próbál ettől megszabadulni. Nem lehetséges, mert a bélyeg a lélekbe égett. Elfoglalta a Szent Lélek helyét, betöltötte keserű küldetését.

 

39. Ne féljetek attól, hogy kirekesztenek titeket a társadalomból! Emlékezzetek a közösségről szóló tanításomra! Mit értek vele, ha betegek közé mentek? Maradjatok meg egészségesnek, és ha egyedül is kell küzdenetek, ne féljetek! Isten örökké figyel benneteket, és kegyelmével támogatja küzdelmeteket. Lássátok magatok mellett azt a közösséget, amely valóban támogat titeket! Gondolj azokra, akik veled együtt elutasították az idegen jelet! Tudd, ha kevesen is, de léteznek, és hozzád hasonlóan imádkoznak érted. Te is mondj el egy kegyes fohászt a szent közösség tagjaiért! Megszűnik magányod, és erőt érzel. Ne felejtsd, hogy Immánuel vezet titeket!

 

40. Ne ragaszkodjatok a testhez! Higgyétek, hogy az Atya gyermekei láthatatlan kötelékkel kapcsolódnak össze! Lehetsz te városodban az egyetlen kegyes lélek, aki a Szent Lelket választotta a Sátán jele helyett. Talán éjjelente ablakod alatt kiáltoznak, talán átkoznak. Ne rettegj! Imádkozz, és higgyed, hogy Isten hatalmas erejű angyalok segítségével óv téged! Ne akadályozd az angyalok munkáját félelmeddel! Hiteddel támogasd a láthatatlan hadsereget! Az ima elkergeti a félelmet, mert a kísértő lelkek gyűlölik az imádkozó embert. Attól energiát nem nyerhetnek, a fényes lélek az átkozottak erejét gyengíti. Vegyél részt Isten nagyszerű munkájában, és imáiddal óvjad a többieket! Benneteket magam vezetlek, én védelmezlek. Ha Immánuel veletek, ki lehet ártástokra nektek? Bízzatok Istenben minden körülményben, ezt kéri Immánuel tőletek!

 

Amen.

 
 

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 10
Összes: 3087472
Hónap: 15875
Nap: 710