Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A kapcsolatokról

A kapcsolatokról

  2010.11.16. 18:56


 

 

Nektek fontosak a Földön a kapcsolatok. Elsőként a családról Azt hiszitek, hogy életetekben a családnak kell lennie az első Tévedtek! Istenhez kötődjetek legerősebben! Én Istent Atyámnak nevezem. Ő engem Fiamnak hív, titeket pedig gyermekeinek kötődéseket kerestek. Valóban fontos a család, de nem olyan értelemben, mint azt képzelitek.

 

 

2. Apátok, anyátok magatok választottátok, hogy feladattal lelketeknek adjanak testet. Sok síró gyermekszemet látok az árvaházakban. Nehéz a sajgó szívnek elmagyarázni, miért oly kegyetlen hogy a szülői szeretet elhagyta. Ebben az életben így kellett, hogy célját a lélek elérhesse. Nehéz nektek elviselni, amikor apa a sivalkodó gyermekét veri. Akartok ellene tenni, mert nem értitek, két lélek még idefenn megkötötte a közös életről szóló egyezséget ebbe nem avatkozhattok bele. Hallottatok már hűséges kutyáról, naponta ütlegekkel űz el gazdája a háztól. Az eb estére mégis visszatér mert ezt követeli ösztöne. A gyermek, akit jóakarói durva szülőbe kezéből ki akarnak venni, erre ritkán hajlik. Akar inkább a rosszban megmaradni. Ne nézzetek reá értetlenkedve, tudjátok, hogy emlékezik egyezségre! Majd ha letelt annak rendelt ideje, az erős kötelek akkor oldódnak a testekről le.

 

3. Tiszteld apádat, anyádat ezen a Földön! Légy hálás, hogy készülő lelked szavát meghallotta és testedet elfogadta! Tiszteld szüleidben saját döntésedet, beszéded velük mindig legyen csöndes! Ha kért nem tudsz reájuk büszke lenni, akkor se felejtkezz róluk el! Tanuláshoz segítettek, utadon egy ideig kísértek, ezért társnak tekintsd őket.

 

4. Kísérjétek egymást ezen a Földön, de kötelet a másik nyakába vessetek Ne használjátok rabláncnak az égben kötött egyezséget! Példám előttetek áll, de ti életemből keveset értettetek meg.

 

 

5. Szerető családban nőttem fel. Miként is lehetett volna másképpen hiszen otthonunkban jelen volt Atyám nyugalmas szelleme. Szerettem Anyám mellett lenni, közelében játszani. Földi gyermekként e világ törvényeiben éltem. Anyám és József Isten akaratában nevelt. Népem szokásait idejében megismertem, az együttélés szabályait megtanították nekem. Erős kézzel vezettek, de tisztelték függetlenségemet. Azt kérdezed, miként lehet független a gyermek. Miként is érthetnétek, hiszen egymást tulajdonotoknak tekintitek.

 

6. Ha egy családban gyermek jön a világra, Istenhez alig száll fel érte hálaima. Kevesen tudjátok, hogy lelkét csak kölcsönkaptátok. Magatokhoz láncoljátok, nem tudakoljátok, hogy mi vele Isten szándéka. Élete útját ti akarjátok kijelölni, cselekedeteit megszabni. Sok fájdalmas percet elkerülhetnétek, ha nem így tennétek. Vágyaitokat a leszülető lélekbe helyezitek, és várjátok tőle, hogy azokat valósítsa meg. Ha a gyermek ellenkezik, fejére olvassátok, mi mindenről mondtatok le nevelése érdekében. Hálátlannak nevezitek, mert keveslitek, amit ő nyújt cserébe. Várhat-e viszonzást a tiszta szeretet? Követelhet-e az, mi adni hivatott?

 

 

7. Ajánljátok Istennek gyermekeiteket, és meglelitek legnagyobb örömötöket. Isten belelát a lélekbe, ti nem. Keressétek Isten akaratát, és kérdezzétek meg, mi a szándéka a gyermekkel! Figyeljétek, az Atya a testet miként formálta, mely képességeket ültetett a személyiségbe! Lássátok őt a legnagyszerűbbnek, de ne képzelegjetek! Ha a te tested erős, izmos, ám gyermeked úgy döntött, nem választ hasonlót, ne nevelj bányászt belőle! Adj kezébe könyvet és ne keseregj, mert nem arra született, hogy melletted fejtse a követ! Ha családod hagyománya generációkon át görgeti a foglalkozást, amiből megéltek, ne kényszerítsd a gyermeket a magad helyébe! Mutasd neki munkádat szeretettel, de ha látod, hogy célod vele el nem éred, bocsásd el kegyelemmel! Engedd, hogy megkeresse, miben teljesedhet ki élete!

 

8. Ne akadályozzátok feladataitokban egymást! Miért szültök gyermekeket? Sokan alig tudtok felelni a kérdésre. Gyermek nélkül nem létezik család, ezt képzelitek. Tévedtek, hiszen már születésetekkor családban éltek. Atyátok Isten, Anyátok Mária nektek. Így egyetlen árva lélek sincs idelenn. Aki magánya felett kesereg, nem szenvedhetem sokan kértek, hogy adjak mellétek gyermeket, férjet vagy ' Sose teljesítem, amikor ezt kívánjátok. Aki életében nem keresi társai körében is magányos lesz. Boldogságot másban nem lehet csak lelketek mélyén, ahol Isten kegyelme működik szüntelen szenvedhetem a magukért sírókat, mert másokat is boldogtalanná tesznek.

 

9. Vállaljatok gyermeket, ha úgy érzitek, képesek vagytok szolgálni Istent! Ha alázattal el tudjátok fogadni Atyátok szándékát, aki megmutatatja idejében, mi a feladata a leszülető léleknek.

 

 

    10. Az én Anyám elfogadta, hogy tanítani jöttem erre a Földre. Hamar megértette, hogy mellette sokáig nem lehetek, mert szólít vállalt lességem. Nem neheztelt, amikor tőle búcsút vettem. Kedves fiát nevezte hálátlannak. Erejével segített, hogy a búcsúzás nekem a legkönnyebb legyen. Megelégedett azokkal az évekkel, amelyek alatt testemet a karjaiban tarthatta. Nem rótta fel Istennek, hogy a szükségben szólított mellőle el. Nem vádolta Atyámat, amikor testemet korbácsütések hasították fel. Kitárta szívét Istennek és erőért könyörgött, hogy küldetésemet teljesíthessem. Tőrrel a szívében nem magának kérte a kegyelmet. Is tett Imádott fiáért fohászkodott szüntelen. Többet Imádkozott minden szerencsétlenért, aki részt vett megfeszítésemben. Térden állva kérte Urunkat, hogy a vak bűnösöknek bocsásson meg. Akik Isten felé vádlón emelték tekintetüket, azokat figyelmeztette alázatra szólította őket, és erejével szelíden vezette a kétségbeesett lelkeket. Halálom lényegét legelőször Ő értette meg. Alázatával minden ember előtt Anyám a példa. Isten fájdalmát a magáénál nagyobbnak tartotta, így a sajátját nem vitte elé oda. Az izzó parázsból tüzet élesztett, melegedni hívta ehhez a lelkeket.

 

11. Sokan szememre vetitek, hogy családomat nem tiszteltem. Idézitek sűrűn a bibliai jelenetet, melyben Anyám és rokonaim az ajtón kívül rekedtek. E kép legszebb példája az elengedésnek. Ne azt kutassátok hogy a Bibliában leírt események színről színre megestek-e! Valóságot szól a könyv nektek, melyet leginkább akkor érthettek meg, ha kibontjátok a bennük nyugvó üzenetet.

 

12. A jó szülő távolról is kíséri gyermeke lépteit. Nem kell ehhez vele karonfogva menni. Az összekapcsolt szívek több ezer kilométerre is lehetnek, egymással mégis beszélhetnek. A szeretet nyelve időt és teret nem ismer. Anyám megjelenése a helyen, ahol tanítottam, ezt jelképezi nektek. Emlékezzetek a Bibliában írtakra! Anyám és rokonaim nem siettek közelembe. A körülöttem lévők közül sokan felismerték őket és tisztelettel utat nyitottak a tömegben. Az enyéim nem éltek a felkínált előnnyel.

 

 

13. Vállalt feladatomat tisztelték mindenek felett. Figyelték, hogy az idő alkalmas-e az együttlétre. Némelykor kevés nyugalmas percet eltöltöttem a körükben, de legtöbbször csak pillantásunk fonódott össze. Mindnyájan értettük Isten akaratát. A családnak szánt idő lejárt.

 

 

14. Tiszteljétek ti is egymást! Értsétek meg a másik életében Isten kívánságát! Bízzatok az Atyában, hogy szeretteiteknek a legjobbat akarja! Engedjétek el a távozni készülőket, mert boldogok csak így lehettek valamennyien! Te gyermek, gondozd idős szülődet, ha sorsod ezt kívánja tőled! Add oda akkor magad teljes szívvel, és ne sajnáld az elmulasztott lehetőségeket! Legyen a gondoskodás neked a karriered! Istentől nagyobb jutalmat vehetsz ezért el, mint amit embertől nyerhetnél.

 

15. Ha sorsod távol szólít otthonodtól, indulj el! Ne nézz keserű szívvel beteg szüleidre! Higgyél Istenben, és tudd biztosan, hogy küld segítséget helyetted! Isten távozásom után Anyámat nem hagyta magára, hiszen a földi asszonynak támaszra volt szüksége. Ha Isten a legerősebbet nem engedte veszni, miként hagyna magatokra titeket, erőtleneket? Isten szavát kövessétek és teljesítsétek vállalt küldetéseteket!

 

15. Az utolsó időkben Isten az erőseket magához hívja. A családot, mely nektek eddig meleg otthont adott, sokan elhagyjátok.

 

15. Kevésért nem lehetnek azok, akik sokakért küldettek. A sokban a kevesek is helyet nyernek. Tekintsetek reám, és ne féljetek! Higgyétek, hogy azok, akiktől búcsút vesztek, távozásotokkal többet nyernek, mint jelenlétetekkel! Imádkozzatok Istenhez és kérjétek áldását az otthon maradókra! Búcsút egymásnak a viszontlátás örömével intsetek! Vár benneteket az Új Jeruzsálem!

 

16. Kevés időt éltek már ezen a Földön. Szavaim ne ijesszenek még! A haláltól ne féljetek! Sok ostobasággal vettétek körbe hazatéréseteket, mert a földi élet vége a megérkezés nektek. Ti a jótól futni, és a nehézben megmaradni. A Földbe kapaszkodtok, mert látjátok, mi vár rátok. Ha tudnátok, hogy a Mennyei Hazában mit a létezés, alig bírnálak idelenn tartóztatni benneteket!

 

17. A halált feketének hiszitek. Rosszul teszitek, mert éppen e földi az árnyék nektek. A hazatérő lélek égboltja megvilágosodik. Mindent elborít az Atya átható, kristálytiszta fénye. Sugárnyalábok hatják át testetek mását, és megízlelhetitek a tiszta szeretetet.

 

18. Minden egye lélek az örökkévalóságig sütkérezne ebben a napsütésben! Az igazság napjának heve nem égeti meg a bőrödet. Szelíden körbefonjam testedet súlytalanná tesz. Úgy érzed, mintha lágy fuvallat tartana a levegőben. Isten leheletét érzed, az Atya tart tenyerében téged.

 

 

19. Valamennyien látni fogjátok az életfilmet. Ti vagytok a főszereplői ennek. Földi cselekedeteitek megjelennek előttetek. Kívülről szemlélitek magatokat, de érzéseiteket ezerszeresen átélitek. Bármit tettél, megjelenik azzal együtt a szándék. A tettet látod a filmen, a szándékot átéled bensődben. Az igazság fényében rejtve semmi nem lehet. Hazudni menteni magad lehetetlen. Önmagatok bírái lesztek A fény nem kényszerít semmire. Az atyai szeretet feltartóztathatatlanul árad, és ehhez méritek magatokat. Most még vehetnétek ebből a erőből. A földi kínban arra kaptatok lehetőséget, hogy korlátlanul részesedjetek belőle. Nem kell mást tennetek, csak kérnetek. már nem könyöröghettek érte. Ha lekésted a vonat indulásának pontját, már hiába futsz a szerelvény után. Nem áll meg miattad, azokat, akik a peronra idejében felkapaszkodtak. Ne késsetek, becsomagolhattok idejében. Még van kevés időtök a felkészülésre Fogadjátok meg tanácsomat, és a halálban is éltek. Kérjetek Atyám tiszta fényéből, mert odafenn már csak elviselni lesz lehetőségetek. Használjátok az atyai kegyelmet lelketek megerősítésére. Kérjétek minden reggel e szentséget és engedjétek, hogy eltöltse bensőtöket! Isten kegyelméből megváltozik életetek, napjaitok békében, harmóniában telnek. Nagyon nagy szükségetek van erre az utolsó időkben!

 

20. Sok halottat láttok majd környezetetekben. Az elpusztult testek látványa ne ijesszen meg benneteket! Inkább a halott lelkektől féljetek, akik itt járnak közöttetek! Azoktól húzódjatok el, akik az igazságra nemet mondanak, és titeket is erre biztatnak! Ne a fekélytől elborított haldokló elől fuss messzire! Keress takarót testére, adj szájába egy korty vizet! Törj le kenyeredből egy falatot és nyújtsd kezébe, tegyél egy tiszta kendőt sebére. Áldást hozol ezzel életedre!

 

21. Ne félj a vértől, a fekete sebtől! Óvakodj inkább a sima beszédtől, az ámító szótól!

 

22. Az utolsó időkben ne menjetek a tömegbe! Biztonságot a sokaságban nem nyerhettek. Menedéket egyedül Isten nyújthat nektek. Ha nem kínál mást, csak egy szegényes odút, fogadd el! Ne nézd, mások merre mennek! Kérdezd Atyádat, hol jelölt ki neked helyet, és igyekezz oda! Kapaszkodj Isten kezébe, hogy el ne tévedj! Keresd a csendet, a hangos helyeket kerüld el!

 

23. Látom a jövőt, ha a Földre tekintek. Látom a nagy tereket, épületeket, amiket emberek töltenek meg. Ezerből csak egy szeme tekint az égre, a többi megbabonázva figyel az emelvényekre. Sajnos, hamar felejtetek. Nem emlékeztek, hogy valamennyi diktátor, akit ti emeltetek magatok fölébe, deszkákra mászva hirdetett hamis igéket. Szavaikat bódultan hallgattátok és hibátokból nem tanultatok. Most is azok után mentek, akik a romlásba visznek.

 

24. A hamis vezérek a semmiből jönnek. Senki sem ismeri őket, mégis hirtelen mindenkinek fontosak lesznek. A hamis vezéreket erős katonák veszik körbe, akik keveseket engednek közelükbe. Magukban akarnak ők lenni. De aki hirdeti magáról, hogy emberek megmentője, miként szerethet az egyedüllétben? Szakítsatok az előítéletekkel! Ne a külsőt nézzétek, mert a farkasok báránybőrt viselnek.

 

25. A feladatok sokfélék lehetnek. Vannak, akik emberek elveszejtésére jöttek. A lelkek pusztítása a feladatuk ezeknek. Az utolsó időkben nagyhatalmat nyernek a lázadótól, kinek Sátán a neve. Ne nevessetek, ha a nevet halljátok, de ne is féljetek! Ha hiszitek létezésemet, ismeritek azt is, aki magát ellenségemmé tette. Egész hadsereget vezet, akik a világban tevékenykednek. Létezésük célja, hogy Istentől elfordítsanak titeket.

 

 

26. Művészeitek a gonosz lelkeket ritkán ábrázolják szépnek. Torz testet festenek ezeknek vagy arcukat ábrázolják ellenszenvesnek Filmeken hamis rögtön felismerhető, mert a szerepnek megfelelően választ a rendező. Sátán kitűnően választotta ki színészeit. A legtehetségesebbeket küldte ellenetek. Emberei szimpatikusnak tűnnek nektek. Kedvesek, értenek a beszédhez. Tájékozottak a világ dolgaiban és nagyon figyelnek. Mindent észrevesznek, mert tudják, hogy céljukat úgy érhetik el, megismernek titeket. Már sokat tudnak rólatok. Legnagyobb fegyverük ezeknek a félelem. Ha sikerül elérniük, hogy rettegjetek, meggyőznek. Nagyon gyenge a félelemmel telt lélek. Erejét elveszítette, mert megszakította kapcsolatát Istennel. A bizalom és a hit az a huzal, amely kifeszíti Atyád és közötted a hidat. Ha a kötél elpattan, a híd szakadékba zuhan.

 

27. Erősítsétek meg a kötelet, hogy a hídon át Teremtőtökhöz menekülhessetek. Egyikőtök se higgye, hogy itt e Földön segítség nélkül éhetek. Isten irgalma nélkül elvesztetek.

 

28. Higgyetek a csodákban és a cselekedetekben! Jelenések mutatkoznak szerte a világban. Ezek ideje Istentől rendelt. A jelenések irgalmat közvetítenek Nem fontos személyesen átélnetek. Ne bíráljátok felül az Úr döntését. Ne bíráljátok Úr döntéseit. Akik a jelenéseket a helyszínen átélhetik, szükséges, hogy az eseménynek részesei legyenek. Valamennyien értesülni fogtok arról, amiről nektek tudnotok kell. Isten a kegyelmet senkitől sem veszi el. Ha televízión át nézheted a megdöbbentő képet, akkor Isten így akarta eljuttatni hozzád a kegyelmet. Ha szomszédaid beszélik el a történteket azzal elégedj meg. Tudd, hogy amiről értesülnöd kell, nem kerülhet téged el.

 

29. Isten kegyelme érzéseiteken keresztül árad szét lelketekben. A jelenéseket a szíveddel éld meg! Ne feledd, hogy Isten közelében csak szeretetet, békét és bizalmat érezhetsz! Felesleges magyarázni ezeket. Ne a jelenéseket tudakoljátok! A magyarázatok felől gondolkodjatok! Abban sok hibát találtok. Tanuljatok meg gondolkodni, és higgyetek magatokban! Isten bízott bennetek, amikor a Földre engedett. Szolgáljátok meg e kegyelmet és legyetek értelmesek!

 

30. A bizalom és gondolkodás nem zárja ki egymást. Bizalom és hit karonfogva jár. Ha bízol Istenben, örömmel telik meg lelked. Napjaid harmóniában telnek. Hiszed, hogy minden eseményben megállod a helyed, és Isten akarata szerint cselekszel. Az örömben élő lélek szeret gondolkodni. Isten kívánságát keresi. Az Atyát lelkeddel keresheted, gondolataiddal megismerheted. Isten nem szereti a vakbuzgó embereket. Ezek félelemben élnek, és a Teremtő nem ismeri ezt az érzelmet. Isten arra hív minden lelket, hogy keressék az Ő lényegét. Tiértetek kéri ezt, mert ezáltal a harmóniát elérhetitek. Gondolkodjatok, miként kerülhetnétek Hozzá még közelebb!

 

31. A diktátorok távol tartják maguktól az embereket, mert lényegüket előttük nem akarják felfedni. A hamis vezérek nem szeretik a gondolkodó fejeket, mert valódi szándékaikat rejtegetik. Isten lényege a harmónia, a diktátoroké a félelem. Vizsgáld meg ma a szívedet! Tekints a mélyére, és nézd meg, mit találsz benne! Azé leszel az utolsó időkben, akivel azonos a lelked. Válasszátok a harmóniát! Fogadjátok meg, hogy e kegyes érzéstől semmi el nem téríthet! Ha erős a szándékotok, megmenekültetek. Ami a tiétek, nem veheti el tőletek senki sem. Isten a harmóniát teremtményeinek adta. Éljetek a kegyelemmel, ezt akarta! Az Atya szabad lelkeket teremtett, nem gépeket. Nem robotok vagytok, amikbe programokat helyeztek. Ti ezen a Földön sokra tartjátok a drága holmikat. Ha sokat dolgoztatok tulajdonotok áráért, jobban megbecsülitek, mintha nyereményként hullott volna öletekbe. A harmóniára is így tekintsetek! Isten nem kész ruhaként helyezte Elébetek! Szerszámot adott a kezetekbe, és azt kívánja, hogy ti szabjátok meg az anyagot. Ollótok, cérnátok az elmétek, másra nincs szükségetek!

 

32. Tegyetek különbséget gondolkodás és okoskodás között! A gondolatett követi. A gondolat próbája a cselekedet, melynek eredménye megmutatja, helyesen működött-e az elme. Az okoskodás a gondolat kudarca. Csak önmaga körül forog a felzaklatott ész, az ideából cselekedet sosem lesz. A nyíl csak egy irányba mutathat. A gondolat előre és hátra is, az okoskodás egy helyben tart. Hibás gondolat sugallta a tett következménye végül építi az elmét, mert az ember tanul belőle! Okoskodásban meddő a tudat, mert ami nem fejlődik, halott az. Sok halott jár közöttetek, akiket feléleszteni már lehetetlen szeretnek dolgozni, akarnak inkább pihenni. Ti ezt ne tegyétek! Higgyetek és gondolkozzatok, arra kér Isten Fia titeket.

 

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 16
Összes: 3176530
Hónap: 37248
Nap: 757