Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A kegyes családokról

A kegyes családokról

  2010.11.16. 19:09


 

 

Befejezem tanításaimat. Eleget tudtok a kegyes élethez. Tanácsokat adok segítségül, hogy még ezen a Földön úgy

 

élhessetek, mint az Új Jeruzsálemben.

 

2. Ha szavaimat megfogadjátok, boldogságot nyertek. Nem mondom, hogy könnyű követni engem. Nem mondom, hogy egyszerű szokásaitokon változtatni, de nem lehetetlen. Hívjatok ehhez égi segítséget! Kérjetek vezetést tőlem és megfelelek. Keressetek magatokban engem, ne engedjétek, hogy erőtök tehetetlenül nyugodjon bennetek!

 

3. Isten ereje nyugszik lelketekben. A csodatévő forrást kút veszi körbe. Ha káváján áthajolsz, mindegyikben láthatod a vizet. Egyiknél halványan csillog a mélyben, a másiknál szinte túlcsordul odakintre. Hozzátok fel az éltető cseppeket amilyen magasra csak lehetséges! Vegyétek vödreiteket és merítsetek naponta belőle! Tisztítsátok meg gondolataitokat, és ezek segítségével töltsétek meg vízzel kutatokat!

 

4. Az asszonyokkal kezdem, mert Isten nagy felelősséget helyezett kezetekbe. Lelketeket érzékenyebbre teremtette, mint a férfiakét. Akarta, hogy szavát hallgatva vezessétek a családot Közelébe.

 

5. Isten a Földön minden asszonyt anyává tett. Akinek nem adott gyermeket, minden kicsiny lélek édesanyjává rendelte. Akinek nem adott társat, férjet, Jézus jegyesévé tette és nagy szolgálatra hívta el. A női nemtől sokat vár az utolsó időkben Isten.

 

 

5. A családnak legyetek középpontjai, ha férjhez mentetek és gyermeket szültetek. Érezzétek felelősnek magatokat azokért a lelkekért, akiket választottatok idefent! Ne térjetek le az útról, amit Atyámtól kértetek! Teremtsetek békés otthont, hol férjeitek és a gyermekek örömmel lehetnek! Szavatok legyen mindig csendes, figyelmetek teljes! Ne csak a szükséges háztartási teendőitekre ügyeljetek! A mellétek rendelt lelkeket vezessétek szelíden! Isten segítségével neveljétek gyermekeiteket! Egyszerűen tegyétek és hallgassatok a szívetekre!

 

6. Ne engedjetek a gyermekeknek Isten ellenében! Ne hagyjátok, hogy a világ gúzsba kösse őket! Szánjátok reájuk a legtöbbet, ami e Földön most a legértékesebb. Időtöket adjátok a kicsinyeknek! Amikor csak lehetséges, fogjátok őket kézen és menjetek a természetbe! Mutassátok nekik a szépet, a kegyeset! Ha nem tehetitek, menjetek a játszótérre. Vegyetek kezetekbe homokot és formázzatok! Járjatok az utcán, de ne csak a kirakatokat nézzétek! Fedezzétek fel a szépet, ami pénz nélkül is az övék lehet! Ne sajnáljátok, ha üres a tárcátok, és szomorúak a gyermekszemek! Vegyétek észre magatok is, hogy többet adhattok nekik a figyelemmel, mint pénzzel! Ha saját életedben felismered a jót, azt a mérhetetlen sokat, mit Atyád adott, gyermekeitek is így tesznek. Amit látnak, abból merítenek. Legyetek elégedettek, akkor ők is azok lesznek! Követelődző gyermeknek anyja is az, ezt ne feledjétek!

 

 

7. Neveljétek az egyszerűségre a gyermekeket, mert így az elkövetkezendő időkben keveset szenvednek! Becsüljétek meg az ételt, amit eléjük tesztek! Készítsétek azt nagy gonddal, nyugalommal! Úgy tegyétek eléjük, mint szentséget! Mondjátok el, hogy a táplálékot Isten adja az embernek, aki munkájával teremti azt meg. Beszéljetek arról, mily sokan fáradoztak addig, míg a kenyér az asztalra kerülhetett. Töltsetek poharaikba tiszta vizet és mondjátok el, hogy e nélkül nincs élet. Szerettessétek meg a gyermekekkel, becsüljétek és takarékoskodjatok vele! Ami nem fogyott el, ne a lefolyóba öntsétek! Adjátok a növényeknek, nézzétek, mily hálásan isszák a szomjas gyökerek!

 

8. Tanítsátok gyermekeiteket az állatok tiszteletére! Ne hurcoljatok élőlényeket az emeletre mert azok ott csak szenvednek. Hallgassátok a madarak énekit, figyeljétek a békákat, lepkéket! Fedezzétek fel közösen, mily sok élőlény vesz titeket körbe! Beszéljetek arról, hogy mit tesznek ezek értitek, mert bizony nem keveset!

 

9. Olvassatok mesét a gyerekeknek! Ne formátlan figurákat mutogassatok nekik! Ha képeket nézegettek, embereket, állatokat figyeltek! A mesének legyen története! Amit magatok nem értetek, azt eléjük se tegyétek! A népek meséi sokat mondanak nektek, ezekből olvassatok a kicsinyeknek!

 

10. Az est legyen csendes! Ne várjátok türelmetlenül, amíg a gyerek végre elszenderül! Miért rohantok a televízió képernyője elé? Abban mi jót láthattok? Mások kitalált életét miért bámuljátok? Talán nem érdekes a tiétek? Talán nincs mit megbeszélni férjetekkel?

 

11. Ne folyjon ki kezeitek közül a drága idő! Ne szórjátok szét a kincset! Este legyetek a legszebbek! Sokan élnek közöttetek, akik munkába mennek reggel, gondos készülődés után indulnak el. Este levetik féltve viselt ruháikat és házi viseletet öltenek. Ez is legyen ízléses, szép, tiszteld meg férjedet, gyermekedet! Minden asszony szép, lelketek tükröződik testetekben. Nyújtsátok ezt az isteni kegyet azoknak, akikért éltek!

 

12. Figyeljetek férjeitekre! A férfiak vállára nagy teher nehezedik ezekben az időkben. A pénz, a hatalom őket erősen kísérti, csábítja. Ha otthon nem találnak kegyességet, az anyag a Földbe húzza őket. Ne engedjétek! Adjatok nekik örök értéket! Üljetek melléjük csendesen! Nem kell mindig beszélnetek! Hallgassatok és figyeljétek férjetek arcát, kezét! Csöndes figyelemmel kövessétek, ha beszél! Tegyetek le akkor kezetekből mindent, hadd érezze, hogy fontos számotokra, amit közölni akar veletek!

 

13. Ne panaszkodjatok férjeiteknek és ne követelőddzetek! Gondjaitokról keveset beszéljetek! Azokat vigyétek Isten elébe! Közös feladatokról beszéljetek! Gyermekeitek nevelése lehet ez vagy munkátok, ami összeköt titeket. Olvassátok a Bibliát este! Beszéljetek életemről és az elkövetkezendő időkről! Ne kérdezzétek: mi lesz velünk? Tudakozzátok Isten akaratát, vajon nektek milyen szerepet szán?

 

14. Valamennyi kegyes család kap feladatot a Végítéletben. Igyekezzetek, hogy Atyám méltónak találjon titeket erre!

 

15. A férfiakhoz szólok. Nagy a ti felelősségetek ezekben az időkben. Izmaitokat megfeszítve dolgoztok, és a legtöbben elégedetlenek vagytok. Miért akartok a mindennél többet? Munkálkodjatok úgy, hogy nap végére elfáradjatok! Az est találjon otthon benneteket! Térjetek haza mosolygó arccal és üdvözöljétek szelíden gyermekeiteket! Ne bánjátok, ha sivalkodnak, ha hangos beszéddel zavarják pihenéseteket! Adjátok időtöket előbb nekik, ne küldjétek magatok mellől őket el! Figyeljétek fejlődésüket és adjatok hálát Istennek, ha egészségesek! Legyetek hálásak, és örüljetek, ha épek!

 

            16. Ne keressetek magatoknak más szórakozást, mint a család! Sokan tértek be munka után társaitokkal fogadókba. Fogadót mondtam, mert valóban fognak ott titeket. A bor és a semmittevés tartóztatnak házaitoktól távol benneteket. Talán nincs otthon dolgotok? Talán lakásotokban minden rendben? Megnézted-e gyermeked füzetét, rajzát, meghallgattad-e, hogy iskolában miként teljesített? Az ajtók, ablakok rendben záródnak-e? Nyújtottad-e erős karod segítségül feleségednek?

 

17. Hamar elfelejtettétek az ígéretet, amit Istennek tettetek. Idefenn könyörögtetek, hogy e családba helyezzen titeket, ám a munkát, a tanulást nem végzitek el. Legyetek türelmesek és otthonotokat szeressétek! Becsüljétek meg a munkát, mit érte végeztek!

 

 

18. Legyetek figyelmesek! Adjatok apró ajándékokat az asszonynak, gyermeknek! Végy fel otthonodba vezető utadon a földről egy csillogó gesztenyét! Add a kicsinyeknek, faragj belőle bábut! Mondd el nekik, hogy gyermekként miként játszottál, merre kóboroltál! Adj kezükbe szerszámot, és közösen munkálkodjatok! Tanítsd meg gyermekeidet izmaikat használni!

 

19. Otthonodba, ha belépsz, mosolyogj feleségedre! Nézz szemébe, és szólítsd úgy, mint mikor voltál ifjú szerelmese! Szorítsd meg a kezét, fordítsd magad felé arcát! Lásd meg, ha boldog, vedd észre, ha szenved! Ne engedd, hogy könnyes legyen a szeme!

 

20. Becsüld meg az ételt, amit eléd tesz! Ne légy válogatós, nagyétkű ember! Becsüld meg társad fáradozását, mellyel megtisztel Dicsérd meg, ha ízlett amit készített, maradj csendben, ha nem!

 

21. Kíméljétek feleségeiteket, hogy mosolyuk sose hervadjon el! Tartsátok meg a rendet, ügyeljetek a lakás tisztaságára! Figyelmeztessétek erre gyermekeiteket is, és tanítsátok meg őket a házi munkára!

 

22. Ne hatalmaskodjatok a család felett! Irányítsátok életüket, de leginkább példamutatással tegyétek! Ha kell, avatkozzatok be szigorú, de megbocsátó kézzel! Legyetek tökéletesek, mert gyermekeitek szemében ti vagytok Isten! Váljatok méltóvá erre a szóra: Atya! Ne csak testükről, lelkükről is gondoskodjatok!

 

23. Miként lehettek Atyák, ha sajátotokat nem ismeritek? Honnan veszitek a jó példát, ha Istent nem keresitek? A Bibliából merítsetek, tanácsaim szerint éljetek! A Biblia minden kérdésetekre megfelel, így ti is helyesen válaszolhattok gyermekeiteknek. Legyetek hozzájuk türelmesek, szeretettel tanítgassátok őket!

 

24. Tiszteljétek az öregeket! Legyetek hálásak, hogy utatokon elkísértek titeket! Fogadjátok el, hogy szüleitek is emberek, tévedhettek nem keveset! Amit jól tettek, azt kövessétek életetekben, amit helytelenítetek, vessétek el! Ne tekintsetek haraggal idős szüleitekre, botlásaikkal együtt fogadjátok el őket! Gondoskodjatok róluk, ne az öregek legyenek támaszaitok! Hallgassatok szavaikra, használjátok felkínált tapasztalataikat! Életetekről magatok döntsetek, de a jó tanácsot ne vessétek el!

 

25. Gyermekeitek nevelését ne bízzátok a nagyszülőkre! Akik már vállaltak egy életet, teljesítették, amit az Ég rendelt, reájuk újabb terheket ne helyezzetek!

 

26. Az idősek legyenek türelmesek! Tanácsot ne adjatok, csak ha kérnek! Szelíden húzódjatok félre, mert így kerülhettek leginkább középre! Ne panaszkodjatok, ne soroljátok sok testi bajotok! Magatoknak szereztétek, ezzel a fiatalokat ne terheljétek! Lássátok el magatokat, ha még tudjátok! Ne menjetek otthonokba, ha még erős az izmotok! Legyetek támaszai az utcabeli kisleánynak, fiatal özvegynek! Ne féljetek az egyedülléttől, mert aki másokért él, magányos sosem lehet!

 

27. Ne orvosok várótermeiben töltsétek időtöket! Keressétek a lehetőséget, másokon miként segíthettek! Ne kössétek magatokhoz gyermekeiteket! Örüljetek, ha hozzátok megérkeznek, örüljetek, ha indulni készülnek! Legyetek boldogok, ha ők is azok, és vigasztaljatok, ha könnyes az arcuk! Ti magatok ne sírjatok! Bízzatok gyermekeitekben, mert legtöbbet rajtuk így segíthettek! Higgyétek, hogy az idő, amit veletek tölthettek, nem hozott éretlen gyümölcsöket!

 

28. Fontosat közlök az idősekkel. Kevés az idő ezen a Földön. Sokan nem tanácsaim szerint éltetek. Bűnöket követtetek el, mik az utolsó időkben nyomják lelketeket. Örüljetek, ha felébredt bennetek a lelkiismeret! Vigadjatok, ha most kínban telnek napjaitok! A Szent Lélekkel beszél énetek, ez hozza majd a tisztulást nektek. Gondoljátok végig életeteket! Vessetek számot mindennel, és éljétek át újra létetek legfontosabb állomásait! Mondjátok el Istennek, ha helytelenül cselekedtetek, és kérjétek, hogy, bocsássa meg bűneiteket! Fogadjátok meg, hogy nem követitek el újból a vétket, és higgyétek, hogy kevés időtökben még kaptok lehetőséget a jóvátételre!

 

 

29. Bocsássatok meg önmagatoknak is, ez igen lényeges! A bűntudat pusztítja a lelket és legyengíti az utolsó időkre. A bűntudattal terhelt lélekkel könnyű elhitetni, hogy nincs esély az Új Jeruzsálembe bejutni. Bocsássatok meg magatoknak, és járjátok velem tovább utatokat! Ne gondoljátok, hogy ez lehetetlen! Élhettél istentagadóként hosszú éveket, ám a végső időkben megtérhetsz. Csak rajtad áll, azon múlik, hogy akarod-e!

 

30 Ne mondd, hogy nincs esélyed! Nem számít, hogy az emberek, akik körülötted élnek, milyennek ismernek. Elhatározásod és törekvésed számít, ami Isten felé vezet. Ne hallgass a nevetőkre! Ne figyelj a kétkedőkre! Bízzál önmagadban és a Szent Lélek erejében! Ne feledjétek, mit tanítottam nektek! Az én nyugtalan, mert tudja, hogy e Földön ideje kevés. A lélek nyugodt, mert léte örök. Forduljatok lelketekhez, erejéből merítsetek! Higgyétek, hogy Isten hívó szavára még nem késtetek el válaszolni!

 

31. Miként követheted életed alkonyán Istent, ha eddig nem tetted? Vess számot életeddel és ismerd fel benne Istent! Tekintsd a sok jót, mit Tőle kaptál! Gondolj a nehéz percekre, amikor úgy érezted, ennél rosszabb már nem történhet! Kinek köszönhetted felemelkedésed? Meglehet, hogy emberek segítettek, de Isten munkálta bennük a feléd sugárzott kegyelmet.

 

32. Ismerjétek fel Isten hatalmas jóságát életetekben, és hitet nyertek. Idősek, ha egymás társaságát keresitek, ne betegségeitekről beszéljetek! Ne a hiányt tekintsétek, keressétek mindenben a teljességet! Istenről társalogjatok, kezetekből a Bibliát ne tegyétek le! Olvassátok történetemet és kövessetek! Ne kérjetek segítséget, ha felesleges! Ti nyújtsatok támaszt az elesetteknek! A fiataloknak szükséges tanácsaitokat meghallgatni. Az utolsó időkben tapasztalataitok nélkül nehezen boldogulnak. Legyetek azokra az időkre hittel felvértezve, így könnyedén segíthettek!

 

33. Ne keseregjetek, ha gyermekeitek nem kérnek szelíd szavaitokból! Tekintsétek úgy, hogy nem érdemlik azt meg! Azoknak adjatok kincseitekből, akik kezüket nyújtják érte! Ne ragaszkodjatok gyermekeitekhez, tekintsetek testvéreteknek minden embert! Ha reggel ágyadból nem bírsz felkelni, és lázas tested egy pohár vizet kíván, nem mindegy neked, hogy azt ki nyújtja át?

 

Mondja-e ajkad, hogy nem kell, csak ha gyermekem adja? Ne bánd, ha a gondoskodást mástól kapod meg, mint akitől te akarod! Akitől most nagyon várod, az csak ebben az életben gyermeked. Az előzőben lehetett szomszédod, nővéred vagy éppen halálos ellenséged. A cselekedetet tekintsétek! Ha gondoskodásra, ápolásra szorultok, ne személyektől várjátok! Fogadjátok el alázattal Isten döntését, és örüljetek, hogy segítséget küldött nektek! Örüljetek annak a kéznek, amelyik nyújtja felétek a kenyeret, és ne azon keseregjetek, hogy nincsenek veletek gyermekeitek!

 

34. Világméretű katasztrófák jönnek. Földrészek pusztulnak el, és tömegek vesznek a semmibe. A gyűlölet, a harag és a félelem elborítja azokat a lelkeket, akik nem találtak idejében Istenhez. Ezekben a napokban még megtehetitek. Keressétek Istent, aki nyilvánvaló életetekben! Adjatok hálát naponta kegyelméért, így növelhetitek hitetek!

 

35. Egymást testvérnek tekintsétek! Aki az utcán szembe jön veled, előző életedben lehetett anyád, apád vagy nővéred. Tegyetek meg mindent a másikért, amit hatalmatokba adott az Isten! A legkevesebb a legtöbb lehet, ha szívből teszitek!

 

 

36. Ne forduljatok el a bűnösöktől, segítsétek felemelkedésüket! Legyetek irgalmasok, mint az Isten! Ha látjátok a másikban a jóakaratot a megtérésre, vele együtt örüljetek! Ne utasítsátok el az őszinte megtérőket, bármit is követtek el! A börtönök és javítóintézetek tele vannak szenvedő lelkekkel. Az utolsó időkben némelyiküktől több jót kaphattok, mint akiktől reméltek.

 

 

37. Ne a ruhát nézzétek! Becsüljétek meg egymást, és egyként ítéljetek: aki előtted áll, elfogadja-e Istent? Atyátok a kapocs az utolsó időkben közöttetek. Ő megtart titeket, de ne várjatok hamis csodát. Isten azt kéri tőletek, hogy segítsétek egymást, mert az Ő szeretete általatok akar megnyilvánulni. Minél jobban szeretsz, minél nagyobb odafordulásod társaid felé, annál erősebben támogat téged. Atyám egyként szereti a bűnösöket és a kegyeseket. Örül a hazatérő lelkeknek. Az utolsó időkben szolgákat meneszt azokhoz, akik a megtérők soraiba lépnek. Sok az éhező lélek, akik Immánuel kegyeseitől útmutatást nyernek. Szolgáimon keresztül tanítalak titeket, akik a jót keresitek. Egyetlen lélek sem veszhet el, aki Istent keresi! Mindenkit összegyűjtünk, ne féljetek!

 

38. Ha úgy érzed, egyedül maradtál, keresd először Istent! Lépj élő kapcsolatba Vele! Kérdezd Őt és beszélgessetek! Mire megszűnik magányod, észreveszed, hogy emberekkel vagy körülvéve.

 

39. Legyetek irgalmasok, hogy kegyelmet nyerjetek! Nagy bajok jönnek, házaitok összedőlnek. Ne nézd akkor, hogy mi a te érdeked! Engedd be, akiket szükséges, nyújts szállást a szenvedőknek! Legyél Isten szolgája, mert a tiédet másokért őrizte meg!

 

40. A viharokban, rengésekben hittel álljatok meg! Imádkozzatok közösen, hogy Isten a vészben őrizzen meg benneteket! Ha az idő lecsendesedett, köszönjétek meg! Ne töltsétek perceiteket felesleges aggódással! Ne hallgassatok tudományos magyarázatokat, felesleges beszédeket! A károkat állítsátok helyre, kezdjetek munkához rögvest! Akinek jár a keze, nem jut ideje félelemre. Időtöket a helyreállításra, a betegek gondozására irányuló feladatok töltsék ki! Esténként imádkozzatok, Istenről beszéljetek! Ne kutassátok, mikor jön újabb katasztrófa! Ne keseregjetek! Hálával eltelve gondoljatok Istenre, így a bajokat megelőzhetitek.

 

41. Ne soroljátok panaszkodva Isten előtt gondjaitokat! Ne öntsétek hibáitokat Atyátok fejére! Hálával köszönjétek meg, hogy élhettek! Minden pillanatotokat szenteljétek a betegeknek és otthontalanoknak! Arra gondoljatok, rajtuk miként segíthettek, és apró gondjaitok így a semmibe tűnnek!

 

42. Emberek, kapaszkodjatok egymásba! Valamennyien eljuthattok az Új Jeruzsálembe. Istent kövessétek, Ő megmutatja az utat nektek! Atyám kegyelme megengedte, hogy szellemem segítsen titeket. Aki elfogadja létezésem, kéri segítségem, megtapasztalhatja önmaga erejét bennem. Csodák történnek veletek, ha engeditek. Csodálatossá teszlek titeket. Feloldom Ádám bűnét az emberben, megbocsátom Éva vétkét a nőben. Megtisztítalak és felemellek benneteket. Lelketeket fehérré teszem, fénylő kristályokká csiszollak titeket.

 
 

Szent, szent az Isten, Ki mindörökké él a hitben,

 

Szent az Isten kegyelme, Kinek hatalmas jósága mindenható, Szent, szent az Isten, Ki lelkére ölel minden embert,

 

Szent, szent az Isten, Kinek gyönyörű szíve érted dobog.

 
 

Szent, szent az Atya, Kinek Immánuel a Fia.

 

Szent, szent az Atya, Ki testvért nemzett a Fiúnak.

 

Szent, szent az Atya, Ki Immánuelt értetek adta.

 

Szent, szent az ember, ki Immánuel áldozatát elfogadja.

 

 

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 14
Összes: 3176507
Hónap: 37233
Nap: 743