Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A kísértésről

A kísértésről

  2010.11.16. 18:55


 

 

A Föld a kísértés helye. Hamis kívánságaitokkal a kísértéseket ti hoztátok létre. Saját akaratotokkal megalkottátok. Szobrásznak képzeltétek magatokat, és az anyagból kényre-kedvre alakokat formáltatok. Nem vettétek észre, hogy a mozdulatlan gipsz életre kelt. A sok torz forma készítőjét ostromolja. Felismertétek, hogy nincs hatalmatok ezek felett. Menekültök az elől, aminek ti adtatok életet. Istentől várjátok, hogy mentsen meg ezektől benneteket.

 

2. Imában Istentől kéritek, hogy ne vigyen a kísértésbe, de szabadítsa meg a gonosztól lelketeket. Ha tennétek, mit Atyátok kér tőletek, nem lenne szükségetek a kísértésre. A tiszta isteni szándék valamennyiteknek a legjobbat akarja. A Mindenható ismeri lelketeket, és azt adja nektek, ami fejlődésetekhez leginkább kell. A tanulási folyamatot az Atya úgy alkotta meg, hogy abban kiteljesedjetek, és egymást segítve juthassatok célotokhoz el. Ti nem akartok az iskolapadban ülni. Leckeírás helyett a mezőn szerettek kóborolni. Ha vihar támad rátok, menedéket az osztályban kerestek, de amint elvonulnak a sötét fellegek, ismét csavargásba kezdtek.

 

3. Vizsgáljátok meg kísértéseiteket! Legjobb ismerői csak ti lehettek ezeknek. Szülői vagytok annak, amitől féltek. Ha szaladsz előle, sosem szabadulsz meg! Mint apró kavics a cipőben, addig vágja talpadat, míg a lábbeliből ki nem dobtad. Hajolj le és oldd meg fűződet! Szabadítsd meg magad a kőtől, hogy ne zavarja tovább utadat! Addig tedd meg, míg éles oldalával fel nem hasította bőrödet! Ne várd meg, míg véred kiserken! Előzd meg a bajt, ne légy lusta lehajolni, és a zavaró kavicstól megszabadulni!

 

4. A kísértések lelketekről beszélnek. Önmagatokat ismerhetitek meg segítségükkel. Sokfélék a mesterek, ezért műveik is különböznek. Ezernyi szobor, mind alkotójáról dalol. Nem szívesen hallgatjátok e koncertet, pedig nektek szól a hangverseny. Üljetek le és figyeljetek, miről szól az ének! Ne csak egyszer tegyétek! Hallgassátok meg szer, és tanuljátok meg a dalok szövegét! Véssétek fejetekbe és játok, amikor csak tehetitek! Ha eleget ismételtétek, slágerek f jutnak ezek. Ráuntok, majd elfelejtitek. Évek múlva, ha messziről hallod dallamukat, emlékeidben kutatva kérdezed, vajon honnan oly, ismerős ez a nóta.

 

 

5. Sokféle kísértés kínoz benneteket. Szeressétek ezeket! Tekintsétek útjelző tábláknak a nehézségeket! Ha megengednétek, szelíden terelnének titeket célotok elébe. Mitől féltek? Miért menekültök elől? A test nappal az árnyat el nem hagyhatja, csak a teljes sötétségben nem látszik sötét mása. Örüljetek a fénynek, ami megvilágítja árnyékotokat! Nézzetek körbe és vegyétek észre, hogy sötét foltot mindnyájan hordoztok! Aki testben él, egy sem lehet kísértés nélkül. Fogadjátok ezeket és használjátok lelketek megerősítésére!

 

 

6. A kísértést nem nehéz nektek felismerni. Bensőtökben gyökereik, így onnan csak Ti tudjátok ezeket kigyomlálni. Kísértés az amit önmagadért, mások ellen akarsz megcselekedni. Ha megteszed romlásba, ha ellenállsz, szabadságba és békébe vezet.

 

7. A kísértésnek igen érdekes a természete. Amíg futsz elől, csaholó kutyaként követ. Ha megállsz és szembe fordulsz vele, pillanatig farkasszemet néztek. Erő erővel ütközik meg. A legnagyobbal találod magad szemben. Saját akaratod küzd a benned lévő istenivel. Ha meghallod Atyád szavát, győztél. Aki csak önmaga hangjára figyel, az elveszett. A vicsorgó eb kerül ki a küzdelemből fölényesen. újból menekülésre kényszerít téged.

 

8. Világotokban nem lehet kísértés nélkül élni. Tanulni jöttetek, pihenni. Jöttetek, hogy megszelídítsétek a csaholó kutyákat, hogy a jószágokból legyenek kezes állatok. Kössetek barátságot az mert e szövetségben megismerhetitek lelketeket!

 

9. Én, Immánuel sem éltem kivételezett életet. Atyám a legnagyobbal állított szembe. Méltó ellenféllel tette próbára lelkemet. Az Angyalból lett Sátán csábításaira mondtam nemet. Isten az Ő kezébe ezen a földön hatalmat adott. Amit Sátán elém tett, tudtam, hogy valóban átnyújthatja nekem. Hatalmat kínált lelkemért cserébe. Nem fogadtam el, hisz szolgálni jöttem. Gondoljatok reám, amikor titeket kísért az uralkodni vágyás ösztöne. Én királyként jöttem közétek, Isten Fia született a Földre. Mégsem fogadtam el a koronát mástól, csak akinek kezéből megilletett. Ti se fogadjatok el emberektől kiváltságokat, mert földi testnek ahhoz nincsen joga. Majd megjutalmaz benneteket az Atya, ha úgy látja jónak. Ne féljetek, hiányt nem szenvedhettek semmiben! Amit Isten ad, az romolhatatlan, amit ember kezéből vesztek el, annak sokáig nem örülhettek. Ne várjatok jutalmat semmiért sem, akkor kevés kísértést kell elszenvednetek! Ne akarjatok hatalmat mások felett, de legyetek urak lelketeken! A koronát ezzel már a fejetekre tettétek. A szolgálat hatalma a legnagyobb rangot adja viselőjének.

 

10. Az utolsó időkben nagy kísértések jönnek. Mindnek ugyanaz a gyökere. Arra akar rávenni titeket, hogy magatokat társaitok elé helyezzétek. Ne ijedjetek, meg, ha énetek hangosan kiabálva követeli jussát! Üljetek le és hallgassátok Atyátok szavát a csöndben! Kérdezzétek meg magatoktól, mi történhet veletek, ha a kiabáló hangnak nem engedelmeskedtek. Először kétségbeesés tör fel belőletek, és énetek gyorsan sorolja, mi mindentől estek el, ha kívánságát nem teljesítitek. Vizsgáljátok meg, igazat beszéle?! Talán elpusztultok, ha az akarat nem valósulhat meg? Semmiképpen. Isten a küzdők kezét nem engedi el, ezt ne feledjétek! Beszéljetek vele, engedjétek, hogy megnyugtasson titeket! A biztató, megnyugtató szavak Tőle áradnak felétek, ebben higgyetek! Míg csak kiabálást, kétségbeesett panaszkodást hallasz bensődben, addig magaddal beszélsz. Amikor a csöndes vigasz mondatai végre eljutnak zaklatott idegeidhez, tudd, hogy Istent engedted beszélni lelkeddel!

 

 

11. Ne féljetek önmagatokkal találkozni! Keressétek a csendet, amelyben erre sort keríthettek! Hagyjátok az ént kiabálni! Jobb, ha nyíltan megteheti ezt, mert különben állandó suttogásával zaklat benneteket. Csalni akar, ne engedjétek! Erejét ne becsüljétek le, méltó ellenfélként bánjatok vele! Ültessétek házatokban a legszebb szobába, mutassátok meg neki vagyonotokat! Hadd tudja, hogy nem akárkivel áll szemben! Isten legkedvesebb szolgáját lássa benned, mert az vagy te. Atyátok ismeri minden hibátokat, még mielőtt a vétket elkövetitek, már tudja hogy megteszitek. Előre lát mindent. Azt kérdezed, miért nem lép közbe, ha törvényét megszegni készül teremtménye. Mert Isten önmagát saját törvénye alá helyezte. Isten lélek. A lélek igazság. Az igazság egyenlő a törvénnyel, az pedig az Istennel. A mi Atyánktól indult ugyanoda tér az vissza. Istennek egy törvénye van: a szeretet. A szeretet egyenlő a bizalommal. Isten bízott bennetek, amikor szabad akaratot adott nektek. Törvénye nem ismeri az erőszakot, csak az igazságot. Az Atya sosem avatkozik tetteitekbe, mert ez ellenkezik törvényével. Ha az isteni akaratot megszegitek, magatokat büntetitek. A bűnt ti alkottátok meg, és nem Isten.

 

12. Sokféle bűnt ismertek ezen a Földön, de mindnek egy az eredője emberi akarat. Nem kellene újra és újra születnetek, ha megértenétek, hogy magatokat a törvény alól ki nem vonhatjátok. Kétezer évvel előtt azért jöttem közétek, hogy hamis törvényeitekkel szembeállítsalak titeket. Meg is mutatkozott eredménye. Keresztet ácsoltatok és testemet elpusztítottátok, mert az igazságot elviselni nem tudtátok. Isten törvényét nem szerettétek, ezért másikat írtatok helyette. A tiéteket sem játok be, hisz az a szolga, aki nem engedelmeskedik a nagyobb úrnak miként hajthatna fejet a kisebbnek?

 

 

13. Azt mondjátok, bűn a tolvajlás. Igaz ez, mert akinek adott az Isten kezet, az dolgozzon, és ne lopjon vele. Ti mégis különbséget tesztek bűnösök között. Aki milliókat von el a közösből a maga hasznára, törvényetek felmenti, aki kevesebbet vesz ugyanabból el, azt elítéli. Nem a bűnt tekintitek, az embert nézitek. Aki tekintélyes és pénze bőséges a védelemre, ritkán kerül börtönbe. Oda a kevésbé tehetősek kerülnek.

 

14. Elítélitek az erőszakot. Helyesen teszitek, bűnös a bűnöst ne üsse bottal a másikat ne kényszerítsétek. Aki embert öl, arra halál kiáltotok. Ti ítélkeztek Isten helyett. Azt hiszitek, mert kezetek még nem fogott fegyvert, mert szándékotok nem követelt vért, ítéletet mondhattok afelett, aki ezt már megtette. Ne feledjétek, mit tanítottam nektek! A ti világotokban a cselekedet nyilvánul meg, de idefenn a szándék sem maradhat rejtve. Gondolatban sokan öltök, gyűlöletetekkel pusztítjátok társaitokat. Nem szeretitek az öregeket. Utatokban vannak, kellene még az a kicsiny hely is, melyet e világban elfoglalnak. Mi látjuk idefenn, hány unoka és meny sóhajtozik naponta, akiknek az öreg szülők gondozása teher. Nem kell már az nektek, akinek hasznát nem veszitek. Rosszul cselekedtek. Olyan idők jönnek, amikor az idősek tapasztalatára nagy szükségetek lesz. Megtudjátok, hogy miként éltek ők a régi időkben.

 

 

15. A technika elkényeztetett benneteket. Mindent gépesítettetek, így az elektromos áram számotokra nélkülözhetetlen. Amikor a feszültség megszakad, leáll az élet. Nagyvárosokban megszűnik a forgalomirányítás. A káoszban a gépjárművek használhatatlanok lesznek. Nagy értékké válik a kerékpár, és boldog, akinek lába a gyaloglásról még nem szokott le.

 

16. Az adatok elvesznek. Munkahelyeken a számokat, neveket gépek őrzik, így a műszerek pusztulásával ezek is törlődnek. Adminisztráció nélkül nektek az élet elképzelhetetlen, mert a cselekedetet papírokhoz kötitek. Mindenhez kártyát készítetek, azok nélkül már mozdulnotok sem lehet. Amivel magatokat feleslegesen körbe vettétek, az omlik fejetekre.

 

17. Nagy értéke lesz a mechanikus eszközöknek. Újra használni kényszerültök a kezeteket. Az idősek ebben vezethetnek titeket. Viharok, rengések rongálják meg épületeiteket, amiket gépekkel már nem javíthattok meg. Használjátok az eszeteket és az erőtöket! Akiknek közelében idősek élnek, köszönjék meg Istennek, és alázattal kérdezzék az öregeket, hogy miként cselekedjenek! Térjetek vissza a régmúlt idők erkölcséhez! Az öregek üljenek, a fiatalok tevékenykedjenek! Ti, gyermekek, fogadjátok meg a tapasztalaton átizzott jó tanácsot!

 

 

18. Nem lesztek könnyű helyzetben! Sokan több diplomát is szereztetek, beszéltek három-négy idegen nyelvet. Ismeritek a számítógépet, a világ minden tájáról áramlik az információ felétek. Zsebetek míg pénzzel van tele, veszélyt nem éreztek. Gondolkodjatok, mit tesztek majd, ha fontosnak tartott dolgaitok többé nem vesznek körbe titeket. Miként töltitek estéiteket, ha televízió elé nem ülhettek. El tudjátok-e viselni a csendet?

 

19. Tanuljatok meg úgy élni, hogy magatokat nehéz körülmények között is el tudjátok látni! Tanuljatok meg gondolkodni! Amit kézzel elvégezhetsz, ne géppel tegyed! Élelmedet ne tasakokból főzzed! Vegyél frisset, ezt készítsed! Idő kétszer annyi kell ehhez, de tested meghálálja erőfeszítésed. A nap ne késő éjjel érjen véget nektek! Ha leszáll az est, üljetek azok körébe, akiket mellétek rendelt Isten. Beszélgessetek vagy imádkozzatok csendben. Készítsétek fel lelketeket az eljövendő időkre!

 

20. Noé napjait élitek. Az igaz férfiú Isten tanácsát követve hajót épített. Semmivel sem tudott többet, mit amit most magam közöltem veletek. Hitte, hogy a figyelmeztető szavak nem hiába érkeztek fülébe. Meggyőződése vezette, hogy amit tesz, nem értelmetlen. Az elkövetkezendő események titeket meg fognak igazságomról győzni. Nem Magamért küldöm e tanácsokat, Értetek teszem. Felkészítelek benneteket az utolsó időkre, hogy ne szenvedjetek. Noé idejében az emberek hasonlóan éltek. Adtak, vettek, házasodtak, férjhez mentek és a közelgő vészből semmit nem észleltek. Aki figyelmeztette őket, arra nehezteltek, köveket ragadtak ellene.

 

      21. Veletek is ezt teszik majd, de előbb kinevetnek, másokat megszégyenítenek. Aki hirdeti a végítéletet, az emberek előtt kedves nem lehet. Ne féljetek és ne törődjetek a hangosan nevetőkkel! Önmagatokért cselekedjétek meg kérésemet, így teszitek társaitokért is a legtöbbet. A kegyes élet példája utat mutat a jóakaratú lelkeknek. Ennél többet nem tehettek, csak a krónikás dolga, hogy a vészharsonát megfújja. Beszéljetek rólam, ha kérdeznek titeket, de Immánuel nevét szátokra hiába ne vegyétek! Nem téríteni, cselekedni jöttetek!

 

22. Lesznek elegen, akik Jézus nevében űzik tetteiket. Sok hamis száj sorolja kiforgatott igéimet. Ismerjétek meg ezekben az időkben a Bibliát! Négy Evangéliumom életem hiteles leírása. Ebből mindent megérthettek, ami szükséges. Ne csak a cselekményt ismerjétek meg! Gondolkodjatok a miérteken! Beszéljetek benső szobátokban velem, így közelebb kerülhettek az igazság kegyelméhez! Sokan próbálják majd magyarázni a Bibliát. Szavaimat ügyesen kiforgatják. Mondatok hasonlósága félrevezeti a fület, de ha gondolkodtok, a hazugság nyilvánvaló lesz előttetek. Az én igazságom megfelel a kérdezőnek. Az Úr szereti a gondolkodó lelkeket. Az igazság kiáll minden próbát, a Szentírás válaszol a törvényt keresőknek.

 

23. A hamisság nem szereti a kérdéseket. Ne higgyetek azoknak, akik üvöltve szavalják igéimet. Az igazság csöndes, ereje önmagában teljes, nincs szüksége hangerőre. Emlékezzetek arra, hogyan tanítottalak titeket! Vesszőt nem vettem kezembe. Tükröt tartottam elétek, de sosem fenyegetőztem. Haragom nekem nem volt, annál több bánatom.

 

24. Elmondom, a hazugságot miként különböztethetitek meg az igazságtól. A hamisság sokbeszédű, az igazság egyszerű. Minek sűrű szavakkal magyarázni az igazat? A rút leánynak szükséges viselnie fátylat, hogy kérője elől arcát eltakarja. A hazugság ámít, az igazság megvilágít. A hazugság kényelmes, az igazság követel. A hazugság üvölt, az igazság csöndes. Válasszátok az igazat a hazug helyett! Ne legyetek kényelmesek!

 

 

25. Nagyon nagy szükségetek van a csendre. Otthonodban, ha munkádat elvégezve hazaérkezel, ne fogj újabb tevékenységbe! Ülj le és mondj el egy kegyes imát! Köszönd meg Istennek, hogy kenyeret adott a kezedbe! Légy hálás, hogy elfáradhattál! Gondolj azokra, akikkel napod együtt telt, adtál-e nekik szeretetet? Ha igen, köszönd meg Istennek, hogy eltöltött erejével! Ha mulasztottál, tudjad, hogy reggel új nappal áld meg Isten! Ne szalaszd el ismét a lehetőséget! Lelked csendjében magasztald az Urat végtelen jóságáért! Adj hálát szeretteidért, békédért! Ha egyedül élsz, ne keseregj! Tudd, hogy a világért így még többet tehetsz! Imádkozz minden emberért, aki a Földön él! Ne hidd, hogy hiába cselekszed! Kegyes imád oda talál, ahol a legnagyobb szükségben élnek a lelkek. Sok millió társadért imádkozhatsz egyetlen fohászban. Tudd, hogy nem teszed feleslegesen! Ne csak a láthatóban higgyetek! Ima a földön minden. Imádkozzatok, Isten Fia arra kér titeket!

 

Amen.

 

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 19
Összes: 3176536
Hónap: 37252
Nap: 759