Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Mi Atyánk imáról

A Mi Atyánk imáról

  2010.11.16. 18:53


 

 

Isten adott nektek szavakat, hogy ezekkel beszéljetek Vele, ha szükséges. Magam is számtalanszor fordultam Hozzá. Nem kívánságaimat terjesztettem Eléje, az imával kapcsolatot teremtettem Vele. Mérhetetlenül bíztam Benne. Tudtam, hogy mindent megad, ami földi létemhez kell. Így felesleges volt kérnem. Azért imádkoztam, hogy hatalmas szelleméhez közelebb kerülhessek. Az emberek bámulva csodálták békémet. Firtatták, honnét jön ez. Nem mondhattam mást nekik, mint az igazat: Az Atyaistennel beszélek, az Ő Lelke teremti meg a harmóniát bennem. Adtam az embereknek példát, és kértem az Atyát, hogy küldjön nektek segítséget. Ő meghallgatott engem és elküldte az imát, mit átadtam sokaknak.

 

 

2. Hiába tettem! Nem hittétek, hogy az ima ereje hegyeket mozdíthat helyükről el. Nem hittétek, hogy az imában ti Istennel beszélhettek. Inkább tartottatok engem különlegesnek, és tőlem vártátok, hogy kéréseiteket teljesítsem. Azokról nem akartatok lemondani, mert féltetek, hogy bármiben hiányt szenvednétek. Nem értitek, hogy Isten még az előtt ad, mielőtt kérnétek.

 

3. Mi Atyánk, Ki vagy a Mennyekben - így szól első sora az imának. Isten ezzel mennyei hazátokra emlékeztet. Ha az Atya tibennetek, s Ő fenn a Mennyben, miként lehettek így a Földhöz kötve? Kívánságaitokkal Istent magatokhoz szólítjátok, ahelyett, hogy Hozzá igyekeznetek. Őt akarjátok lehozni e keserű Földre, ahol ti is szenvedtek. Szemére vetitek kínjaitok, soroljátok sok bajotok, mégis maradni akartok. Emeljétek fel lelketeket! Álljatok meg az ima első soránál, ne csak mormoljátok! Érezzétek, amint lelketek Atyátokhoz emelkedik! Ne képzeljétek, hogy Ő hatalmas trónján pöffeszkedve várja, míg alattvalói belépésért esedeznek! Kegyelmes apaként epekedve várja, hogy hívó szavatokra válaszolhasson nektek. Istenben van alázat irántatok, de bennetek nincsen. Királyotokat a trónszékből fel akarjátok állítani, és szegényes hajlékotokba zárni. Vajon tehet-e ott Ő valamit értetek'' Inkább menjetek a fényes terembe, és többé nem szenvedtek hiányt semmiben sem!

 

 

4. Isten neve szent. Ki másban szentelhetné meg, mint bennetek'' A Földön papokat, szerzeteseket illettek ezzel a szóval, és nem magatokat emelitek értelméhez. Minden egyes embernek kötelessége, hogy Isten neve megszentelődjék lelkében. Cselekedettel lehet nektek ide eljutni. Ne gondoljatok nagy tettekre! Ne legyetek gőgösek! Tévedsz, ha azt hiszed, hogy Isten majd nagy feladattal bíz meg. Már megtette, de nem vetted észre. Amelyet most teljesítesz, az a legnagyobb neked. Ha kevésnek érzed, tudd, hogy nem jól végzed. Nem jó mértékkel mértek. A keveset nézitek soknak, mert nincs bennetek alázat.

 

5. Kérjétek Istent, hogy napi feladataitokban legyen jelen! Úgy végezzetek mindent, mintha életetek függene ettől! Képzeld el, hogy keskeny lécen egyensúlyozva kelsz át a krokodilokkal teli folyó felett! Minden erődet összeszedve küzdenél, hogy a pallóról le ne tévedj. Most miért nem teszitek ezt? A Mennyekbe vezető útról letértetek, így védelem nélkül jártok, keltek. Ha tennétek, ami reátok bízatott, nevetek megszentelődne. Nyugalomban élhetnétek, mert a Menny közétek költözne. Hozzátok a Mennyet a Földre a szentségben! A hittel és szeretettel teljes élet nem elérhetetlen, ha kéritek Isten segítségét ehhez. Olvassátok el neveteket Atyátok lelkében!

 

6. Isten akarata Mennyben és Földön egy. Ti választottátok szét e két birodalmat, és most követelitek jogos örökségeteket. Olyanok vagytok, mint a fiú, aki apját megtagadja, de jussára igényt tart. Ne csak szavaljátok, szívből óhajtsátok, hogy jöjjön el a Te Országod és legyen meg a Te Akaratod!

 

 

7. Kívánom nektek, hogy legyetek értelmesek. Fogadjátok el Isten akaratát, és élni fogtok örökre. Már itt a Földön boldogok lesztek. Nem számít, az elkövetkezendő időkben mi történik veletek. Ha megértitek Isten szavát, mennyei békéje körbevesz titeket. Nem hiszitek, hogy külső körülmények lelketekhez nem érhetnek el. Azt képzelitek, ha testeteket körbeveszitek, erős fal véd titeket. Hagyjátok végre a külsőségeket! Most tegyétek meg, ne várjatok arra, míg Isten veszi el tőletek! Ismerjétek fel, hogy sok minden felesleges, amit magatok köré gyűjtöttetek. Határozzátok el, hogy ettől a pillanattól kinyitjátok szemeteket, és arra figyeltek, amit eddig nem vettetek észre. Isten megláttatja veletek, hogy mi a szükséges és mi a lényegtelen. Ha így tesztek, megújul életetek. Bármi történjék veletek, minden helyzetben megőrzitek békéteket. Ne féljetek valamit elveszíteni! Sokszor a hiány több, mint a birtoklás. Tudd, hogy amit Isten elvett, azért tette, mert nem ismerted fel, hogy nincs rá szükséged. Ne várj semmit helyette! Higgyed, hogy máris megkaptad a felesleges helyett a lényegeset!

 

8. Isten akaratát a legnagyobb öröm elfogadni. Ha így cselekednétek valamennyien, Isten felépíthette volna ezen a Földön az Új Jeruzsálemet. Ez már lehetetlen! Odafenn kell azt Neki megtenni, mert akiknek a házat fel akarta építeni, nem akartak beköltözni. Az Új Jeruzsálem készen vár titeket. Mindenkinek helyet kínál benne az Atya. Aki elfogadja Isten akaratát, már lakást talált magának az új hazában. Leírom, mit láthatnátok, ha szemetek megnyílhatna arra, amire az Atya akarja. A boldogok lakják az Új Jeruzsálemet. Neveik házaikra írva. Minden lakó ismeri ott a másikat. Kegyes szeretet vonja a várost körbe, melynek házai között nincsenek kerítések. Az emberek szabadon járnak-kelnek ott, akárcsak a gondolatok. A hibátlan, fiatal testek nem ismerik a betegséget. Könny nem szökik a szembe. A lelkeket Isten akarata tartja egyben. Mind követi Atyja szavát és örömmel teszi dolgát. A közös akarat boldog hullámzásában egyek a lelkek.

 

9. Itt a Földön magatok miatt sokat szenvedtek. Társaitokban nem bíztok, mert ismeritek magatokat. Tudjátok, hogy ti sem jól végzitek feladatotokat, így teljes szívvel a másik felé nem fordulhattok. Változtassatok! Tedd meg, mit tőled az Úr kíván, és higgyed, hogy a többi is képes erre! Adjatok a másiknak alázatból példát! Mutassátok békéteket a világnak, hintsétek szét e kegyességet!

 

10. Azt kérdezitek, miként tehetitek, hiszen reám sem hallgattak az emberek. Meglehet, de mégis cselekedtem, mert Atyám kérte tőlem. Ne az eredményre figyeljetek! A teljesítményt tekintsétek! Tegyetek ^E mindent a helyeteken! Amit csak lehetséges, vigyetek véghez, ezért kaptátok e földi létet! Ne kelljen majd az elmulasztott keserűségével távoznotok innen! Azt kívánom nektek, hogy örömmel hagyjátok itt a Földet, és foglaljátok el házaitokat az Új Jeruzsálemben!

 

11. Soha nincs ott szükség. A lelkek a Teremtő Igével táplálkoznak, ennek megfelelője a kenyér idelenn.

 

 

12. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma - ez az ima legfontosabb sora. Azt hiszitek, hogy azért lényeges, mert Isten ételt, ruhát lakást ad a kérőnek. Ha mást képzelnétek, többet nyerhetnétek. A Teremtő Igét kérjétek Tőle, ez a mindennapi kenyeretek! Ha ezt elveszitek minden a tiétek. Ha mindent elnyertetek, csak ezt az egyet nem, sok vagytok idelenn. Úgy jártatok, mint a kapzsi rablók, akik an szerzés öröme közben nem vették észre, hogy a kincsekkel teli kamra ajtaja, hátuk mögött bezáródott.

 

 

13. Mit értek palotáitokkal, ha kacaj a nagy termeket nem veri fel: Mit értek díszes ruháitokkal, ha nem vagytok elégedettek? Mit értek ha tele a hasatok? Nézzetek körbe! Most egy éhező sincs közeletekben mégis savanyú ábrázattal jártok idelenn. Vagyon, pénz, ruha nem boldogítanak benneteket. De ha kértétek és elnyertétek, legalább örülnétek! Azt a kegyelmet sem veszitek észre, amelyet kaptatok, miként ocsúdnátok a szükségesre.

 

14. Testemet adtam értetek, mely az Élő Ige. Ez az a kenyér, melyet naponta magatokhoz kell vennetek. Szegjetek minden nap egy darabot belőle, és adjatok a körülöttetek lévőknek! Nyújtsatok testemből mindenkinek! Ha így tennétek, a világot betöltené az én szeretetem! Legyetek olyanok, mint anya, kinek méhe sok gyermeknek adott Az asszony, amikor a kenyeret zsivajgó csemetéinek osztja, nem gondol magára. Sorban vágja az egyforma darabokat, és miután mind, jóllakott, akkor emeli szájához a falatot. Ne higgyétek, hogy Nektek kevesebb jut, ha másnak is adtok. Legyetek az utolsók, akik jóllaktok. Aki a végére marad, velem ehet. Én ülök majd az asztalnál együtt mellette. Kezem osztja annak az eledelt.

 

15. A testet már sokszor jóllakattátok, de lelketek éhezik. Ezért nem lelitek oly sokan a helyeteket. A Teremtő Igéből kérjetek, és megváltozik életetek!

 

17. Igéim áldást hoznak erre a Földre, de csak akik cselekszik, azok mindennapjait szentelik meg. Jó a magyar nyelv. Az ige szó cselekvést jelent. Ha nincs cselekedet, nem létezik az Ige. Az utolsó időkben a szavakra keveset figyeljetek! A cselekedetre tekintve ítéljetek! Aki ad a többinek, aki mások sorsát könnyíti meg, azt kövessétek! Ne a szóra hallgassatok, mert sok hazug száj készülődik elhomályosítani értelmetek. A szavakat imákra használjátok, de ne legyetek hangosak! Forduljatok az Atyához belső szobáitokban, és kérjétek, hogy igazítson el titeket! Legyetek függetlenek! A végeredményt nézzétek, másra ne figyeljetek! Minden kereső lélek megkapja a szükséges segítséget, de csak a küzdők nyerhetik el ezt a kegyelmet. Aki másra bízza magát, megásta sírját.

 

18. Kérjétek Isten bocsánatát, és higgyétek, hogy végtelen kegyelme nem hagy elveszni titeket! Nagy szükségetek lesz erre, amikor az emberek fejetekre olvassák bűneiteket. Ti sose vádoljátok egymást! Mi végre tennétek, hisz bűnösök vagytok valamennyien? Születésetek büntetés annak a kegyelemnek az elvesztegetéséért, mellyel előző életetekben feladataitokat nem oldottátok meg. A bűnnek megbocsát a kegyelem, egyik a másik nélkül nem létezhet. Az ima két sora így összetartozik: Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

 

19. Ne legyetek kevélyek! Mielőtt társad ellen haragod felgerjed, vess számot magaddal! Nem ugyanazért neheztelsz-e, amit te is megtettél már számtalanszor életedben? Bűn lehet-e bírája a bűnnek? Ítélkezni magam jövök majd erre a Földre, de nem úgy, mint képzelitek. Miként ítélhet a tiszta szeretet? Önmagatok vizsgálói lesztek, Igém kristályfényében látjátok majd cselekedeteiteket. Szándékaitok, mellyel végrehajtottátok a tettet, sötétben többé nem lehetnek.

 

 

20. A segítség, amit másoknak őszinte szívvel nyújtottatok, fehér színnel ragyog, és boldogsággal tölti el tudatotokat. Legtisztábbnak akkor látod, ha szándékod is az volt. Ha nem vártál viszonzást és nem nyújtottad dicséretért markod. A csendes adás, az észrevétlen kéznyújtás hozza fejedre az illatos kenetet. Ha adásba önös érdeked keveredett, nem örülhetsz. A tiszta fényt beszennyezted, szürke köd homályosítja el előled Teremtőd megnyugtató sugárzását. Amint Isten fényébe ütközik lényed sötét foltja, feltámad benned a szégyen. Égetni fog a beszennyezett Ige. Fájdalmat érzel a felismerésben, és nem fordulhatsz senkihez; aki csillapítani képes. Isten ezen a Földön orvosotok nektek. Ha bűneitekben keresitek, keserűségetek Eléje viszitek, megbocsát az őszinte szívűeknek. Példát ad a jóságra és arra hív titeket, hogy bocsássatok meg az ellenetek vétkezőknek. A megbocsátás olyan, mint a kígyóméreg ellenszere. Ha megmart a vipera, azonnal megdagad az éles fogak helye. Sebet ha lelketek egymástól elszenved, indulataitokat máris szabadjára eresztitek. Ellenszert már csak akkor vesztek, ha egész testetek görcsben fetreng. Mintha távoli kórházba kellene a gyógyszerért mennetek!

 

21. A harag ellenszere a szeretet. Isten adja a legjobb példát erre. Naponta megcsaljátok, bűneitekkel ostorozzátok, mégsem büntet azonnal titeket. Engedi, hogy tegyétek, amit jónak hisztek, és fájdalmatokban együtt sír veletek. Melyikőtök az, akit elzavart mennyei trónja mellől az Atya? Ki olvashatná fejére, hogy amikor összetörve szaladt Eléje, nem kapott segítséget? Legfeljebb nem vetted észre. Legyetek ti is irgalmasok, és egymásnak megbocsássatok! Aki másiknak a bűnt nem rója fel, maga is kegyelemre lel. Nem arra biztatlak titeket, hogy nyílván való tévedésekre mondjatok igent. Nem azt kérem tőletek, hogy társaitok ostobaságai előtt hunyjatok szemet. Nem azt tanítottam sosem, hogy a rossz előtt hajtsatok fejet. Távol legyen! Arra hívlak titeket, hogy a vétkezőnek bocsássatok meg. Bűnét vessétek el, de az emberrel legyetek kegyesek! Ne csak azzal tegyétek ezt, aki mást bántott cselekedetével! Legelőször az ellenetek vétkezőnek nyújtsatok kezet! Ne sokáig gondolkodjatok! Ne szedjetek zsákotokba kígyókat! Rövid életeteket ne töltsétek sérelmek gyűjtésével, mert lelketeket ezek megmérgezik! Ha kapsz sebet, Isten segítségével gyógyítsd meg! Ne várd a másik sebesülttől, hogy kötözze be! Tekintsd úgy, hogy ő is rászorul a gondos kezekre! Vizsgáld meg és vedd észre, hogy a vágás az ő testén mélyebb, mint a tiéden! Légy orvosa a szerencsétlennek, így neked már nem lesz szükséged gyógyítóra!

 

22. Az utolsó időkben sokan próbálják elhitetni veletek, hogy Atyám bosszúálló Isten. Mutatják a lerombolt épületeket, szél tarolta hektárokat. A tönkrement termés siralmas látványa, jajveszékelők szívet tépő hangja betölti életeteket. Az utcán kószáló, éhes gyermekek, családból kitaszított öregek félelmet keltenek bennetek. Istenetek szemére vetik majd ezeket. Hirtelen óriási tömegek fordulnak Feléje, és kínjukban hamis imákat zengenek. A világ nagy városaiban tömegek töltik meg a híres tereket, egykori kedvelt kirándulóhelyeket, és sírva, átkozódva fohászkodnak. Kényszeríteni akarják Istent, hogy fejük felől a pusztulást vigye el. Kívánságuk mikor nem teljesül, dühükben egymásnak esnek. Pokoli borzalmak jönnek. Gyűlölni fogják Istent, mert kínjaikat nem enyhíti. Miért is tenné a Mennyei Atya, amikor a bajt a fejükre nem Ő hozta. A világ pusztulása az ember tevékenységének az eredménye.

 

23. A Teremtő neve jelenti, hogy a világ az Övé. Isten alkotta e helyet, hogy az ember jóra leljen benne. A hamis nép az Atya művét tönkretette és követeli, hogy a hibát a Mindenható javítsa ki. Isten végtelenül kegyelmes. Aki melléje kéredzkedik, aki trónja árnyékába húzódik, az megmenekülhet. A kérésre nem csukja be a fülét, csak a követelőző szavakra rázza fejét. Irgalmas az Isten, ne feledjétek! Ne hallgassatok azokra, akik Atyánk nevét felemelik, majd kis idő múlva zászlaikról letépik és elégetik! Látjátok majd lángolni az én keresztemet, de ne féljetek! A jelképek eléghetnek, de jelentésük attól nem változik meg. Az anyag porrá lehet, de a szellem megsemmisíthetetlen.

 

22. Immánuel szelleme körbeveszi a Földet. Atyám ezzel a kegyelemmel jutalmazza meg az utolsó időkben az Őt keresőket. Megvédelek benneteket minden körülményben. Mondd ki magadban e nevet, egyeld, mi történik benned! Bátorságot és erőt érzel. Félelmed megszűnik, mert Immánuel szelleme nem ismeri ezt az érzelmet. Immánuel a Szent Lélek közvetítője, és a szentség csak a békességet és jóakaratod engedi élni. A Szent Lélekkel eltelt lélekben nem kap helyet a félelem mert a teljesség a hiányt nem ismeri.

 

24. A katasztrófák nem Isten rendelései. Tetteitek következményei, melyekre Atyánk hallgatással nem válaszolhat. Ti kényszerítenétek a beszédre, s legalább az utolsó időkben hallgassátok meg!

 

 

25. Immánuelen keresztül szól hozzátok az Atya. Tanuljatok meg szívből imádkozni! Ne forduljatok el Tőle a szükségben! Menjetek mennyei trónja elé, törekedjetek felfelé! Keressétek megbocsátó kezeit, mely nyitott tenyérrel várja bűnbánó gyermekeit! Nagy lesz a kísértés az utolsó időkben. Késztetést fogtok érezni a gyűlöletre. Biztatást az önbecsapásra. Ne engedjetek ezeknek! Istentől kaptatok lehetőséget a gondolkodásra, ezt ne utasítsátok el! Hittel gondolkodjatok az események felől, így a bajból megmenekülhettek. Gondolkodjatok, és ahol tudtok, segítsetek! E két cselekedet vezessen az utolsó időkben titeket!

 

Amen.

 

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 8
Összes: 3123251
Hónap: 15364
Nap: 446