Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A pozitív gondolkodásról

A pozitív gondolkodásról

  2010.11.16. 19:02


 

 

Alakítsátok át gondolkodásotokat, és élni fogtok örökre! Sok könyv jelent meg az utóbbi száz évben a pozitívgondolkodásról. Mind tanácsot ad nektek, hogy miként éljetek.

 

2. Először a könyvek íróit tekintsétek! Egy sem különleges ember. Feladattal érkezett a Földre, Isten azzal a céllal engedte őket ide, hogy üzenetemet közvetítsék felétek. Nem kaptak kiváltságokat, Isten valamennyiüket nehéz helyzetbe tette. Látszólag élték a tiétekhez hasonló életüket, sokan közülük az átlagosnál küzdelmesebbet. Atyánk akadályokkal edzette lelküket, mely igen érzékeny. A médiumok lelke nyitott a láthatatlan világok felé, így onnan üzeneteket átvenni képesek. A nyitottság ezen a Földön jár fájdalommal. A médiumok látomásként, benyomásként gondolatokat érzékelnek. Ha emberek közé mennek, számukra mást jelent, mint az átlagembernek. Tömegben magukat jól csak akkor érzik, ha az egybegyűltek pozitív gondolatokat bocsátanak tudatukból ki. Így leginkább templomok, ritkábban hangversenyek látogatóiként képesek feltöltődni.

 

3. A médiumok ritkán szívesen látott vendégek házaitokban. Szavaik igazsága, melyeket mindig felsőbb utasításra közölnek, nem tetszenek nektek. Ti csak a jót akarjátok elvenni idefentről, a feddő szavakat nem szeretitek.

 

4. Médiumainktól leginkább a jövőt fürkészitek. Munkátokról, társatokról, gyermekeitek jövőjéről faggatjátok őket. Feleslegesen teszitek. A válasz benne nyugszik jelenetekben. A most cselekedete mutat a jövő fele. Állj meg egy percre, és figyeld meg, mit teszel ebben a percben! Mi töltötte meg tudatodat, mire figyeltél lelkeddel? Az a gondolat mely most született benned, nem más, mint jövőbeli életed. Miért faggatgatjátok médiumaimat a jövőről? Talán gondolataitokat ők munkálják ki? A következő perceket ti alkotjátok meg a jelenben, ezért felesleges idegeneket kérdeznetek.

 

5. Menjetek hozzájuk tanácsért, mely leginkább könyvek segítségével lehetséges! Ha úgy érzed, hogy személyesen kell találkoznod médiumommal, keresd fel, de előbb gondolkozz, miért szükséges ez! Miért vagy oly bizonytalan, hogy nem bízol a leírt szóban? Valóban lényeges, hogy lásd az embert, ki szavaimat közvetíti felétek? Ne a személybe kapaszkodjatok, mert eltévedhettek! A médium számotokra nem lényeges, az üzenet a fontos, melyet közvetít felétek. A médium földi ember, akinek teste, személyisége mindenben megfelel az Atya törvényének. Eszik, iszik, alszik, lélegzik, ám minden tevékenységét Istennek szenteli.

 

6. Jézusról sok gyermeteg képzelgés keringett a világban, és ezekben az időkben az ostoba hiedelmek felerősödnek. Amikor tanítottam, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten Igéjével, sokan hitték, hogy nincs szükségem eledelre. Tekintsetek fel a kereszten függő testemre. Erős, élettel telt, még holtában is. Mit gondoltok, hogyan lehetséges ez? Megfelelően tápláltam és edzettem. Így adtam példát nektek, mutattam a mértéket, de ezt nem szívleltétek. Egyszerű ételeket ettem, kevés halat és gabonaféléket. Csemegének mézet, magvakat, gyümölcsöt vettem magamhoz és ünnepekkor egy-egy mérő bort. Gyalog jártam mindenfelé, ritkán vitt szekér úti célom felé. Izmaim így nem gyengültek el. Legjobb ezekben az időkben, ha használjátok a lábat, amit Isten adott nektek. Atyátok a szekeret teher cipelésére küldte és a nagy távolságok megtételére. Talán testetek teher nektek? Ha így érzed, alakítsd át gondolataid segítségével! Keresd mindenben a mértéket, és a test támogatni fogja a lelket!

 

7. Médiumaimra mint egyszerű emberekre tekintsetek! Ne magasztaljátok őket, mert akiket magasra emeltek, azt hamar elejtitek. Ne dicsőítsetek mást, csak Istent! Ha személyes találkozás vagy betűben közvetített szavaik által segítséget nyertetek, Istennek köszönjétek meg! Médiumaimat úgy tiszteljétek, mint embert, és ne feledkezzetek meg arról, hogy nekik is szükségük lehet a segítségre! Immánuel támogatja őket, ám a segítség legtöbbször emberi kéz által érkezik el. Istennek legyetek hálásak, a médiummal szemben figyelmesek!

 

8. Sokan vádoltak engem, amikor elfogadtam meghívást, és vámszedők házában hajtottam le fejem. Tanuljatok tőlem, mert e cselekedettel fontos dologra hívtam fel a figyelmeteket!

 

9. Ne a személyt, a tetteteket tekintsétek. Nem számít, hogy a múltban miként élt a test. A jelen a fontos, minden pillanatot egy újabb perc követ. A most megragadása a lényeges! A vámszedő reggel népem fiait sanyargatta, ez igaz. Jelenlétem, a kegyelem azonban megérintette, és lelkét megtérésre késztette. Jézus sosem utasítja el az őt keresőket, hiszen a lelkek megtartására érkezett. Én, a bűntelen, megbocsátottam a bűnösnek, ti bűnösök ezt nem teszitek meg?

 

10. Az utolsó időkben sokan elhagyják hitüket, mások egyetlen pillanat alatt mélyen megtérnek. Mielőtt ujjadat felemelve mutatnál a korábbi hitetlenre, gondolkozz el! Tetteid megengedik-e, hogy mások felett ítélkezz.

 

11. Médiumaim sem büntetlenek. Botlásokat követtek el, és személyiségükben is hordoztak olyan jegyeket, melyek az Atya törvényének nem felelnek meg. Nem istenek, mint azt hiszitek. A különbség köztük és köztetek az, hogy ők Isten felé fordították arcukat, és Teremtőjük segítségével átváltoztatták tudatukat. Példát adtak ezzel. Kövessétek őket, hisz azért születtek, hogy benneteket általam vezessenek!

 

12. Pál apostol megtérése egyetlen pillanat alatt történt meg, ám nem úgy mint képzelitek. Megjelenésem előtt csak létezésem elfogadását segítette. Látott, így hitt, ám a csoda nem a megtérés ténye. Soknak megjelentem a világban, mégsem hittek. A csoda az a folyamat, amely Pál lelkében végbement. A kegyes férfi jelenésem előtt erőszakos, nagy hangú, magabiztos és kevély ember volt. Teljes meggyőződéséből üldözte követőimet, örült, ha egyet közülük börtönbe vihetett. Nem az embereket gyűlölte, hanem a hitet. Nem indította izgalomra síró gyerek, kezét imára kulcsoló asszony. Katonáival betört a templomba és onnan hurcolta el az egybegyűlteket. Kegyetlennek nem nevezem, inkább elkötelezetnek. Teljes erejéből hitte, hogy a keresztények ártanak a világnak tevékenységükkel.

 

13. Hogyan lehetséges ennek a férfinak a megtérése? Élete szép példája a teljes gondolat-átalakításnak. Tanítói tevékenységének megkezdéséhez lelkünk találkozásának élménye nem lett volna elegendő. Tévedtek, ha azt képzelitek, hogy Immánuel megpillantása megváltoztatná életeteket. Azt csak ti tehetitek meg. Immánuel segíthet nektek, ha kéritek, de a munkát senki sem végezheti el helyettetek.

 

 

14. Pál a látásban meggyőződött létezésemről, és azonnal munkához kezdett. Eddigi életével számot vetett. Lelke kínok között szenvedett, amikor a múlt tetteit sorba szedte. Napokon át szenvedett, ám sosem felejtette el kiáltani nevemet. Jézus, ne hagyj el! - e fohász szállt felém ajkairól könnyek közepette. A Megbánást tett követte. Feladatát felismerve a kegyes férfiú újjászületett. Erősen hitte, hogy az elhívásban megadtam az erőt is Isten kérésének teljesítésére. Istennek ajánlotta bűneit, és a múlton nem kesergett. Élete perceit szavaim közvetítése töltötte ki. Égi céljáért élt, és ez begyógyította az önmaga lelkén ütött sebeket. Gondolatait nem a múlt bűneihez kötötte. Isten kérését fürkészte szüntelen, és a tettekben megtalálta az újjászületett Pált. Tökéletesen átalakította gondolkozását.

 

15. Ti is megtehetitek ezt! Újjászülethettek minden percben, ha elszánjátok magatokat erre! Segítséget adhatok, de az akarat a tiétek.

 

16. Utolsó időkben sokan kísértenek majd titeket, hogy elkéstetek. Nincs már esélyetek a hittel teljes megtérésre, a harmonikus életre, ezt mondják nektek. Ne higgyétek! Emlékezzetek, mit tanítottam az ártó lelkekről. Rossz gondolataitokkal magatok hívjátok ezeket közel. Ne nyújtsátok önként kezeteket a bilincsbe! Küzdjetek ezekkel, és eltűnnek, ha veletek célt nem érnek! Higgyétek, hogy gondolataitokat tökéletesen át tudjátok alakítani!

 

17. Azt kérdezed, hogy szükséges-e ez? Elveszel, ha nem teszed! Azt kérdezed, megmenekülhetsz-e? Mindenképpen!

 

18. Reggel, amint kinyitod szemed, első gondolatod Isten legyen! Ne engedj tudatodba Rajta kívül semmit sem! Ha feltöltöd tudatodat a Szent Lélekkel, más ott már helyet nem nyerhet. Az ártó lelkek csak kéredzkedhetnek. Zárt ajtókon át nem jöhetnek, csak ha hívod ezeket. Kegyes gondolatokkal korán reggel áraszd el tudatodat, így a teli terembe újabb látogatók már nem érnek.

 

      Sorold magadban e mondatokat lassan:

 

Tökéletesen bízom Istenben.

 

Amit küld, az a jó nekem.

 

Atyám fogja a kezem.

 

Isten békéje kitölti egész lényemet.

 

      Jó vagyok és a jóra törekszem.

 

      Segítséget nyújtok mindenkinek.

 

      Érdemes vagyok.

 

Vágyaim Isten kívánságai.

 

      Tisztelek Istenben minden lelket.

 

      Gondolataim tiszták, törekvőek.

 

Egész lényemet betölti a fény és a tiszta szeretet.

 

19. Higgyetek e mondatok erejében, Immánuel arra kér titeket! Megtapasztaljátok erejüket életetekben. Elmondom, mi a munka ezekkel. Ne képzeljétek, hogy a mondatok varázsigék, amik eloszlatják fejetek felől a fekete felhőket! Azt tudatotok végzi el, szavak segítségével.

 

20. Figyeljétek napközben gondolataitokat! Ha észreveszed, hogy Isten iránti bizalmadat elveszítetted, hívj segítségül azonnal egy Igét! Ismételgesd magadban addig, míg az ártó gondolat el nem tűnik! Engedelmeskednie kell, mást nem tehet, hiszen magad vagy szülője.

 

Veszélyesek ezek a gondolatok

 

Félek.

 

Nem sikerülhet.

 

Nem vagyok rá képes.

 

Mindegy.

 

Holnap elvégzem.

 

Nem elég.

 

Nincs időm erre.

 

A másiknak könnyebb.

 

Megbocsátást nem nyerhetek.

 

      Miért kell ezt megtennem?

 

Miért kell szenvednem?

 

Hol van most Isten

 

21. A félelem megöli a lelket. A sikertelenség képzete hitetlenség, ezért bűn Isten szemében. A halogatás és a nemtörődömség szellemi lustaság, mely elfordít célodtól, mely a teljes gondolat átalakítás. Az elégedetlenség hálátlanság Atyáddal szemben, aki mindent megad idejében, mielőtt kérnétek. Istent ne a bajban keressétek, még a kegyelemben kérdezzétek, akkor nem kell a bajt megélnetek!

 

 

22. Az utolsó időkben Isten szolgáinak keserves napjai lesznek. A hitért kínt szenvedtek, mint megfeszíttetésem idejében. Halálom után testi kínzásokkal ijesztették el híveimet mellőlem. Ezekben az időkben Isten ezt nem engedi meg, de a lelket próbára teszik a körülmények. Valamennyi szolgámnak szól üzenetem: testetek épsége nincs veszélyben! Fenyegetnek majd titeket, szóval bántalmazzák a személyiséget, de kezet reátok nem emelhet senki sem.

 

23. Sokakat hívok el feladatra. Akiket megbízok a kegyes céllal, a világ legboldogabbjai lehetnek. Elvinni üzenetemet

 

társaitokhoz, közvetíteni segítségemet, nem akármilyen kegyelem! Isten bízott bennetek, amikor e feladatra kiválasztott titeket.

 

24. A megbízatások sokfélék lesznek, és egymásba illeszkednek. Isten a bizalomért ugyanazt kéri cserébe. Nem látjátok majd, hogy a reátok osztott feladat miként kapcsolódik az egészbe. Látszólag egyedül, elszigetelten tevékenykedtek. Higgyétek, hogy rajtatok kívül még sok ezer lélek munkálkodik Isten szőlőjében. E hit megerősít, és nem engedi, hogy csüggedjetek.

 

25. Isten tintának használ titeket. Ha tiszta vízbe egy cseppet ebből beleengedsz, az egészet kékre színezi. Környezetüket Isten szolgái át fogják alakítani. Tevékenységükkel sok ezer emberhez juttatják el üzenetemet, és ezzel megmentik a jóakaratú lelkeket. Aki a kezedben tartod e könyvet, körükbe léphetsz. Hidd, hogy sokakért születtél e Földre, és elérkezett az idő, hogy munkádat elkezdjed. Sok a feladat és igen kevés a világ ideje.

 

26. A feladatot úgy kezdjétek, hogy elfogadjátok, és élitek az e kötetben közvetített Igéket! Cselekedjétek kéréseimet, mert ezzel a munkát felvettétek! Hamarosan új feladatot kaptok. Isten szava elhív benneteket és hallani fogjátok, mit kér tőletek. Atyátok beszél a lelketekkel. lelkiismereteteken és földi eseményeken át vezet.

 

27. Sokan mentek kórházakba, nagy épületekbe betegeket ápolni. Az egészségügyi személyzet az utolsó időkben nem elegendő erre. Modern eszközeikkel semmit sem tehetnek, eredményt csak a gondoskodó kezek érhetnek el. A sebek lemosását, kötözését hagyományos módszerekkel végzitek el. Víz és némi géz elegendő ehhez. Nem számít, ha még sosem végeztél hasonló feladatot. Isten kérését teljesíted, ha betegek közelébe vezet. Nyilván ismeri lelkedet, mely erre a feladatra érett.

 

28. Másokat élelmiszerek elosztására rendel a Teremtő Isten. Ez erős fizikai megterhelést jelent, mert az utolsó időkben só, liszt, cukor jelenti a táplálékot nektek. Ezeket hatalmas zsákokban helyezik el, mozgatásuk erőt igényel.

 

29. Mások az élelmiszertároló helyiségeket védik állandó jelenlétükkel. A legbátrabbakat hívta el erre a feladatra Isten. Az utolsó időkben értéke csak az élelemnek lesz, így az őrzők fontos küldetést teljesítenek. Az őrzők és elosztók feladata nagy kegyelem, mert tudjad, hogy Atyánk a legbecsületesebbekre bízta e tevékenységet. Akik élelem felett rendelkeznek, életekről döntenek.

 

30. Sajnos, igen sok éhező lesz idelenn. Ha megfogadnák tanácsaimat, végső időkben keveset szenvednének. A felesleges dolgokról lemondaniuk ma kellene, így a jövőben nem gyötrődnének. Az éhes ember egy falat kenyérért mindenre képes. Könnyen meggyőzhető hamis dolgokról, ha a falat ízét érzi.

 

31. Az utolsó időkben kenyeret kínálnak, és lelketeket kérik cserébe. Nagy árat fizettek a mulandóért, ha engedtek a kísértésnek!

 

 

32. Először mindig a kísértés érkezik majd el. Mondják nektek, gyertek a városok főtereire vagy nagyobb épületekbe, és az vegyetek élelemből, mit kínálnak nektek! Oda ne siessetek! Gondoljatok arra mit tanítottam nektek! A tiéteket osztják széjjel, abból adnak kegyesen, amit tőletek hamissággal vettek el. Ne nyújtsd kezed a könnyű falat felé, mert csuklódra kapcsolják a bilincset! Előbb markodba adják az életet jelentő kenyeret, majd parancsolják, hogy fizess. Fizetni eggyel lehet azokban az időkben: a hamis jel felvételével. Ha megteszed, eladtad a lelked. Uradtól kapott Szent Lelkedet nyújtottad cserébe, hogy egy órácskára csillapítsd éhséged!

 

33. Bízzatok Istenben, aki nem hagy veszni titeket! Mondjatok nemet a könnyűre, és ne féljetek, nem szenvedtek hiányt semmiben! Meg fogjátok tapasztalni Isten hatalmas kegyelmét. Szolgái megtalálnak és megkapjátok tőlük, ami életetekhez szükséges. Isten munkásai élelmet, takarókat, gyógyító szereket osztanak szüntelenül széjjel. A Szent Lélek vezeti kegyes lépteiket, így a föld alatt is megtalálják a szükségben lévőket.

 

 

34. Isten lélek. A lélek mindent lát, mindent ért, mindenhová elér. Egyetlen igaz ember sem marad segítség nélkül. A próbában megálljatok, nektek csak ennyi a dolgotok, és Atyátok gondoskodik rólatok.

 

 

35. Kevés víz lesz az eljövendő időkben. Tanuljátok meg becsülni, ezt kéri Immánuel tőletek. Ne pazaroljátok feleslegesen! Mindenhez annyit használjatok, amennyi feltétlenül szükséges! Legyetek tiszták, de ne a víztől várjátok, hogy megtisztítson benneteket! Lelketek tisztaságára adjatok a legtöbbet!

 

36. Sokan fogjátok átkozni a vizet. Hetekig nem juttok hozzá, majd fejetekre zúdul, de abban nem lesz köszönet! Sár hull az égből, ami számotokra hasznavehetetlen. Növényeitek kókadtan hervadnak a megrepedezett földben, melybe utcákat vájnak a rengések. A gyülekező felhőknek sem örülhettek. Hirtelen adják ki terhüket a forró földre, és a zöld levelek rongyként mállanak széjjel.

 

37. A viharok megrongálják házaitokat. Egyik bajt alig feledtétek el, a másik már rátok következett. Segítsetek egymásnak, ha akarjátok fejetekre a kegyelmet! Add oda, ami szomszédodnak szükséges, mert ha arra számítasz, hogy neked is kellhet, megkeserülheted! Ne számíts a bajra! Jósággal előzd meg! Légy jó társaidhoz, hogy magadra az Atya áldását kérjed!

 

38. Magyarországon lesznek rengések. Ezekben kevés ember pusztul el, de a károk igen jelentősek. Földönfutóvá tesz a kegyes természet ezreket. Ne feledjétek, a Föld türelmesen hordott titeket, de Atya megelégelte. Ti hoztátok a bajt fejetekre!

 

39. Ha mozog a Föld, ha hallod moraját, ne ijedezz! Állj meg, és erősen vesd meg! Ne fuss a tömeggel egy irányba, ne bújj el! Időd lesz szaladni, és Föld hátáról úgysem menekülhetsz! Kapaszkodj amit találsz magad mellett, és ne jajveszékelj! Imádkozzál Istenhez alábbhagyjon félelmed! Addig mondd, míg megnyugszol, és csillapodik zaklatott szíved! Tudjad, hogy Isten nem akar elpusztítani téged!

 

40. Meg ne átkozzátok a Földet! Terra - Isten így nevezi őt- kitűnően hall titeket. Jobban ismeri az embereket, mint hinnétek, hiszen otthonaitok padozata is kegyes vállain pihen. Ha a rengés megszűnt, adj hálát Istennek, hogy megőrizte életedet! Köszönd meg a Földnek, hogy csak kevéssé büntetett! Nézd meg otthonodat, mi kár keletkezett benne segítségért jönnek elédbe, először a sírókkal menj! Ne a saját házadra mutass, vedd észre, hogy másokénak sorsa mi lett! Segíts, amivel tudsz! Ha két kezed alkalmas téglarakásra, vízhordásra, ne vond másoktól erődet! Ha tested gyenge, vigyázz a hajlék nélkül maradt gyermekekre! Ha házad ép maradt, tekintsd ezt felszólításnak, mert Isten azért őrizte meg a tiédet, hogy másoknak nyújtson szállást benne!

 

Úgy fogadd az érkezőket, mintha Immánuel állna előtted! Teremts szenvedőknek kényelmet, adj kezükbe ételt, tölts poharukba meleg levest! Vigasztald a könnyezőket és biztasd lelküket!

 

41. Ügyeljetek a rendre és tisztaságra, ha valahol befogadnak Tömegszállásra ne menjetek, Isten családokat jelöl ki fiai számára, ahol magukat rövid ideig meghúzhatják. Az ágyak legyenek mindig lefedve Napközben csak a gyengék és a betegek feküdjenek, az erősek tevékenykedjenek! Asztalok mellett étkezzetek, majd az edényeket, evőeszközöket közöket azonnal mossátok el! A következő étkezésig ezeket takarjátok le! Tisztálkodó edénybe mártsatok rongyot, és azzal mosakodjatok! Szappant és kevés vizet használjatok! Ruháitokat mindig levegőn szárítsátok! Ha több család gyűlik egy helyen össze, az asszonyok a gyermekeket lássák el egyben! Ne nézd, hogy a gyermeket a te méhed szülte-e! Adj a tiédből a másikénak is úgy, mint a magadénak!

 

42. A gyermekek ha patvarkodnak, igazságosan ítéljetek! A kicsinyek haragja miatt a felnőttek össze ne vesszenek! Nehéz idők következnek, melyben nagyon szükséges a békés együttlét nektek. A természet tombol, a Föld háborog, de ti Istenből és társaitokból erőt meríthettek. Támogassátok azt, aki pánikba esik közületek! Ne a siránkozását viseljétek, rázzátok vállait meg! Mutassatok körbe, hogy észrevegye, valamennyien szenvedtek! Ezzel segítetek neki a legtöbbet. Akik szálláshelyet nyertek, igyekezzenek saját otthonaikba visszatérni, amint a körülmények engedik! Másoknak is szükséges a nektek megmutatott kegyelem.

 

 

43. Az újjáépítéskor az idősek tanácsait fogadjátok el! Akik hangosan járják a házakat és ajánlják ötleteiket, nem jók nektek. Válasszátok a lassabban, több munkával járó lehetőségeket, mert ezek megtartják házaitokat az elemek küzdelmében. Egyszerű anyagokból végezzétek a javításokat! Ne fessetek, toldjatok és kötözzetek! A férfiak fogjanak a közös munkában össze, az asszonyok is együttesen főzzenek! Csak a mosást végezzétek külön edényekben el! A víz tisztaságára ügyelni asszonyok feladata.

 

44. A békében munkálkodó közösséget megszenteli az Atya, és segít, hogy erőfeszítésetek ne menjen kárba. A jó közösség alapja, hogy tagjai a másikét ugyanolyan lényegesnek tekintik, mint sajátjukét. Végül megszűnik az enyém és a tied, mert felismerik, hogy mindnyájan egyek.

 

45. Az Úr fonj a egybe az egymásért élőket erős kötelékkel, mely eltéphetetlen. Legyetek tagjai e szent közösségnek, erre kér Immánuel benneteket.

 

Amen

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3087459
Hónap: 15875
Nap: 746