Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A szeretetről

A szeretetről

  2010.11.16. 18:46


 

 

A szeretetről tanítalak titeket. E szó, ha szádon kiejted, mint arculcsapás, olyan nekem. Jobban fáj, mint keresztre feszítésem. Megtéptétek húsomat, szögekkel bőrömet átütöttétek, és Megváltótok vérét a Föld porába eresztettétek. A testi kínokat mégis könnyebb volt viselnem. Tudtam, hogy nem hiába teszem. Az én pillanatnyi szenvedésem örök életbe vezet titeket.

 

 

2. Ha a szeretetről beszéltek, lelkemet tövises ággal sebzitek meg. Hazugságot szól nyelvetek, mert a szót tartalommal nem töltöttétek meg. Utoljára beszélek a szeretetről nektek. Ne csak olvassátok e betűket. Gondolkodjatok el, hogy amiről eddig hittétek, hogy szeretet, annak mi a valódi neve. Hívjatok segítségül, hadd láttassam meg veletek igazságomat! Égjetek a valóság kohójában, hogy a hazugság vasa megolvadjon bennetek!

 

3. A szeretet egyenlő a szenvedéssel. Hiszitek, hogy aki nyájas mosollyal arcán jár-kel a világban, annak szíve csordultig tele. Meglehet, ám ne képzeljétek, hogy mosoly csak szeretetből jöhet! A szándék, ami az izmokat elindította, az mutatja, mi a nevető száj célja. Sokan megtanultátok, hogy derűs ábrázattal könnyebben célt érhettek, mintha borús homlokkal jártok körbe. Ha célotok egy másik ember útjába vezet titeket, igyekeztek kedvesen bánni vele. Vajon érte teszitek ezt? Távol legyen! Mosolyotok célotoknak szól, és megvalósulása érdekében mutatjátok szívélyes arcotok. Azt mondod, nem így van? Emlékezz az érzésre, ami az elutasítást kíséri! Amit évekkel ezelőtt valakitől nem kaptál meg, ma is fáj neked. Haraggal gondolsz arra, aki kérésedet elutasította. Már az mutatja haragod, hogy emlékszel a helyzetre, amelyben alulmaradtál. A beteljesületlen akarat nyoma megmaradt tudatodban. Ha látnád akkori arcodat, értenéd mondataimat. Keserű mosolyoddal fájó lelkedet leplezted. Veszíteni nem szerettek. Azt képzelitek, ha már akaratotok nem teljesülhetett, legalább a vereség ne mutatkozzon a másik lőtt meg. Nem tudtok társaitok előtt alázattal fejet hajtani, nem tudtok adni, csak követelni.

 

4. Ne akarjatok mindig nyerni! Gondolj arra, a kívánság teljesülésével életed könnyebb lett-e! Talán néhány percre. Azt sem a megvalósulás hozta, győzelmednek örültél, amikor a másik meghajolt akaratodnak. Hiába érted el célodat, a helyzetből te kerültél ki vesztesen. Ha szeretsz, megtanulsz gondolkodni, mielőtt a másikat megpróbálod tervedre rávenni. Képzeletben ülj az asztalnál helyére, és onnan szemléld a helyzetet! Másképp látod majd, mint saját székeden. Legtöbbször elveted tervedet és jobbat keresel helyette. Ha tiszta szándék vezet, megleled.

 

5. Kedvelitek a kényelmet. A küzdelmet kerülitek, így nem ismeritek meg az igaz szeretetet. Sokszor engedtek, amikor nem kellene. Sosem kerültem volna a keresztre, ha Magam is így teszek. Hibáitokat fejetek re olvastam, hamis tetteiteket lelepleztem. Abban mutattam meg szeretetemet, hogy Nektek a bűnben nem helyeseltem. A mély árokhoz vezettelek Titeket, és a tátongó mélység felé fordítottam tekinteteteket. Erővel mutattam meg, miként végzitek, ha céljaitok vakon vezetnek Benneteket.

 

6. Amikor Isten szent templomát kalmárok lepték el, én nem csuktam be a szemem. Kikergettem a kereskedőket, mégsem azok dobták rám az első követ. Akik csapatostól jártak a nyomomban és naponta hallgatták Igéimet, azok mentek el mellőlem. Nem szerették magukról az igazságot hallani. Inkább akartak pénzükért kényelmet vásárolni. Korholó szavaimat megelégelték, akartak kapni helyette hízelgést. Bennem igaz tükörre leltek, és a kép, melyet láttak, nem vidította fel lelküket. Az én szeretetemet elvetették, választották helyette az emberekét. Én igazságosan szeretek. Nem adok, ha nincs rá szükségetek. Nem azt nyújtom felétek, amit kértek, mert az legtöbbször a hamisságba vezet titeket. Sokan kértek tőlem. Milliónyian imádkoznak most a világban hozzám. Igaz, engem kereső lelkek is élnek közöttük, legtöbbjük kérését mégsem teljesíthetem. Látom jövőjüket, így tudom, hogy kívánságuk teljesülése kárukra lenne. Kevesen fogadják el, ha nem azt kapják, amit szeretnének. Kevesen veszik el alázattal azt, amit én nyújtok kezükbe. Gondolkodjatok arról, én miként szeretek! A ti érdeketekben magamra veszem keserűségeteket. Nem teljesítem azt, ami ártalmatokra lenne, és közben viselem fájdalmatokat, haragotokat. Reám haragusztok legtöbben, ha kívánságotok célt nem ér.

 

 

7. Kétszer csaptok arcul engem. Az első ütés a rossz gondolatotok, a második, hogy ennek megvalósítását tőlem várjátok. Adtam nektek elég példát, mégsem okultok. Már az fájdalom nekem, hogy tanításaimról elfelejtkeztetek. Újból akkor üttök meg, amikor elfordultok tőlem, de elviselem érdeketekben. Nekem fáj jobban, ha elhagysz, nem neked! Én magam vagyok a tiszta szeretet. Értetek jöttem, így ha elfordultok tőlem, olyan, mintha magamat veszíteném el. Ezt az érzést alig értitek, de ha gondolkoztok felőle, kibontja lényegét előttetek.

 

8. A szeretetért terhet nem viseltek. Inkább engedtek a másiknak, csak arcát ne lássátok borúsnak. Kisebb volna bűnötök, ha érte engednétek, de ti magatokért teszitek. Nem tudjátok elhordani a terhet, amit társatok keserűsége jelent. Nem akarjátok csalódottságát viselni és útján csendben kísérni. Elengeditek a szenvedő kezét, hogy ne húzzon magával titeket.

 

9. Meg fogtok tanulni ezekben az időkben helyesen szeretni. A Földön csak az élhet, ami Isten igazságát közvetíti. A szenvedés igazsága a tiszta szeretet, és elpusztul, ami nem ebből épül fel. Tekintsetek példámra és tanuljatok meg szeretni! Magatokat ne féltsétek, ha korholni kell, tegyétek! Amikor a másik cselekedetében találsz hibát, előbb vizsgáld meg a tiédet! Ha a magadét kijavítottad, adj példát másoknak! Ne engedd, hogy tévedéseikben éljenek, és ne bánd, ha szavaidért keserű epét öntenek fejedre! Gondolj akkor rám, aki viselem sok millió ember panaszát. Amikor elfordulnak tőled, akiket szeretsz, tudd, hogy én ott vagyok veled! Miként lehet egyedül az, aki mellett ott áll a Világ Megváltója? Viharok tépik majd hajódat, de kabinod csendes marad. Állj ellen a hamis kívánságoknak, és ne féltsd magadat!

 

 

10. Az utolsó időkben sokan egyedül maradtok. Isten Fia arra biztat titeket, hogy ne szomorkodjatok! Meglehet, hogy szobádban egyedül vagy benn, mégis többen vigyázzák lépteidet, mintha népes társaság venne körbe. Ne féljetek az egyedülléttől, mert a magány megszentel titeket! Sosem vagytok egyedül, csak a szem állít korlátot elétek. A Földön a szem fontos érzékszerv, de ezekben az időkben átveszi helyét a lélek. Többet fogtok a láthatatlannal nézni, mint két szemetekkel. Tanuljátok meg használni! A másikban a lelket lássátok, ne csak a testet! Így ahhoz is közel kerülhettek, aki már nincsen közöttetek. Lelketekkel azt is érzékelhetitek, hogy sokan, akik testben még jelen lehetnek, tulajdonképpen már nincsenek. Érdekes felfedezés lesz.

 

11. Senkit sem hagyunk magára. Ezekben az időkben minden egyes lélek visszatalálhat Istenhez. Egyedül rajtatok áll ez. Ha szobádban ülsz és egyedül érzed magad, ne nyúlj a televízió, a rádió gombjához! Ne szaladj telefonhoz, ismerősök száma után kutatva! Ne kiálts a szomszédhoz! Kezdj el beszélgetni Istennel! Szólítsd meg és figyelj arra, hogy mit mond neked! Élvezd szavait és ne hitetlenkedj! Higgy a láthatatlanban, ne csak szemed vezessen! A tenger fenekét nem láthatod, de tudod, hogy halak milliói élnek ott. Isten szavát füleddel nem hallhatod, de tudd, hogy lelkeden át hozzád szól! Istennek nincs szüksége a beszédre, de neked igen.

 

12. Fontos, hogy megfogalmazzátok Neki érzéseitek. Magatoknak használtok ezzel. Nem kellene pszichológushoz járnotok, ha a benső orvoshoz fordulnátok. A pszichológus a hallgatással csillapítja feldúlt tudatodat. Reád figyel, míg sorolod keserű bajaidat. Némelyik tanácsot is ad, amit legtöbb beteg a füle mellett elenged. Nem orvos szavát akarják hallani, gondjaikat kívánják valakivel megosztani. Azt képzelitek, hogy az idegenek veletek együtt éreznek. Miként hihetitek, hiszen családtagjaitok sem hallgatnak meg titeket! Remélitek, hogy amiért pénzzel fizettek, azt megvettétek. Nem vásárolhattok figyelmet. Figyelmet csak cserélni lehet. Előbb adni kell. Kiárasztani a világba, oda nyújtani, ahová szükséges. Ha így teszel, biztos lehetsz, hogy hozzád is megérkezik idejében. Mielőtt panaszolnád, hogy mások nem figyelnek rád, jól gondold meg, elkezdjed-e beszédedet, mert magadra mondasz ítéletet. Keveset adtál, sokat vártál. Ha nem töltesz a korsóba vizet, miként akarsz inni belőle?

 

13. Nézz a lelkedbe erővel, és kérdezd meg, adtál-e társaidnak elegendő figyelmet? Észrevetted-e, ha homlokát ráncolva elhúzódott csendesen? Odaültél-e akkor melléje, vagy saját dolgodat tetted előbbre, hogy azzal végezz idejében?

 

14. Isten nem így tesz veletek. Gondoskodása valamennyietekre kiterjed. Egyformán szeret és figyel benneteket. Ha belső szobádba mégy, mindig találkozhatsz Vele. Bármikor szólítod, megjelenik lelkedben. Nem várakoztat, nem hivatkozik fáradtságra, elfoglaltságra. Teljes figyelemmel, igaz szeretettel hallgat téged. Türelmesen megvárja, míg akadozó nyelveddel elnyögöd panaszodat. Nem sürget, hogy mikor végzel már vele. Hallgatásával még nagyobb kitárulkozásra serkent. Minél többet mondasz, mély csöndjével annál többre biztat.

 

15. Legyetek őszinték Istenhez! Higgyétek el, nagy szükségetek van erre! Sok negatív érzés rágja a lelketeket. Ezeket magatokba temetitek és úgy hiszitek, ezzel megmenekültetek. Így kerültök a legnagyobb bajba. Az eltemetett érzések gejzír módjára feltörnek és megégetnek benneteket. Ne szégyelljétek bűneiteket! Vigyétek Isten elébe! Kérjétek, hogy segítsen nektek kimondani, amit éreztek!

 

16. Ne legyetek magatokhoz kíméletesek! Ha barátod feleségét megirigyelted, és kínzó vágy gyötör, ne nyomd el! Menj belső szobádba, és mondd el ezt Istennek! Ne próbáld becsapni magad! Mondd el egészen, az asszonyban mi tetszik neked, mi fogott meg benne! Sorold el érzéseidet, egyet se rejts el! Nem baj, ha közben éget lelkiismereted. Engedj utat mindennek, hisz Atyáddal beszélsz! Isten nem fogja titkodat elárulni senkinek. Ha már mindent megfogalmaztál, a helyzetről gondolkozzál! Keressed a megoldást! Ha tudod, hogy kívánságod helytelen, kérjed Istent, hogy segítsen azt lelkedből kitörölni! Meg fogja tenni. Lehet, hogy már első alkalommal sikerül ez, de akkor se keseredj el, ha a kívánság megmakacsolja magát! Csak erődet próbálja! Fordulj akkor újra Istenhez és kérjed ismételten! Könnyebb lesz a lelked, és megoldódik helyzeted. Te magad cselekszed meg, de tudd, hogy Isten segítsége nélkül erre sosem lettél volna képes! Ha a nyomasztó érzéstől végre , megszabadultál, ne feledkezz el egy kegyes imát elmondani! Istennek ugyan nincs szüksége háládra, de neked igen. A hála örömöt hoz életedbe, és még több kegyelemre nyílik fel szemed. Meglátni Isten jóságát, ez a legnagyobb boldogság nektek.

 

17. Sokat kaptatok Tőle és keveset adtatok cserébe. Ezekben a lehetőséget kaptok, hogy hálátokat Teremtőtöknek megmutassátok. Személyes szolgálatra hív titeket. Arra kér, hogy ami segítséget nyertetek, azt most mutassátok meg többinek! Sokan nem ismerték Istent eddigi életükben. A körülmények most rákényszerítik erre őket. Neked könnyebb lesz, ha hálában töltötted napjaidat mostanáig. Tekints majd úgy a szenvedőre, mint kicsiny elsősre, aki először lépett az iskola kerengőjébe. A hangzavar, a sok ember a gyermeket megzavarja, sírva keresi anyját a bizonytalanban. Te lépj oda hozzá, és kegyes szavakkal vigasztald! Mondd el neki, hogy nincs mitől félnie! Vezesd az osztályba és ültesd a helyére! Időzz el kicsit mellette! Légy vele türelmes, hallgasd keserű szavát meg! Emlékezz, hogy valamikor te is így panaszkodtál Istennek! Érezz büszkeséget, mert Isten arra talált méltónak, hogy másokat vigasszal tölts el!

 

18. Nagyon nagy szükségetek van a vigaszra. A vigasz nem azonos a süket hallgatással. A vigasz egyenlő a türelmes figyelemmel. Az erőssége az igazság. Ha hallgatod a szenvedő baját, teljes figyelemmel tegyed! Félig bekötözted már sebeit ezzel. Ne szakítsd félbe, ha értelmetlennek hiszed! Gondolj arra, hogy Isten téged is meghallgatott, és türelmes csendjével gyógyított! Nem kell

 

ahhoz beszélned, hogy másoknak vigaszt adj. Sokszor elég a jelenléted vagy kezed melege.

 

19. Nagyon nagy értéke lesz ezekben az időkben az érintésnek. Súlyos betegségek törnek a Földre, melyek fertőzéssel terjednek. Rettegni fognak egymástól az emberek. Apa a fiát, meny az anyósát tudná házon kívül szívesen, ha felfedezi testen a borzalmas jeleket. Levegőt sem mertek majd venni, mert féltek, hogy gyilkos kórt szívtok tüdőtökbe.

 

 

20. Amikor mindenki retteg, ti ne tegyétek! Imádkozzatok, és bízzatok Istenben! Aki hittel teljes, azt a baj elkerüli messze. Bajokat gyógyszerrel nem lehet gyógyítani, de jó szóval a lélek sebeit be lehet kötözni aki megismerted Isten kegyelmét, bátorságoddal hintsd szét Ne félj megfogni a fekélyektől elborított, remegő kezet! Nem árthat az neked! Zárd tenyeredbe a szenvedőét, és köszönd meg Istennek, hogy ily nagy feladatra hívott el! Beszélj Teremtődről a betegnek, ha erre kér Téged! Tudakozni fogja, miként lehetséges, hogy nem húzódsz mellőle el. Firtatja, hogy erődet honnan kaptad, mi táplálja bátorságodat. Akkor halkan szólj arról, akinek mindent köszönhetsz! Ne beszélj hosszú perceket! Isten Maga a lényeg. Nem való sokat magyarázni Róla. Legyen Ő benne tevékenységedben, onnan ismerjék Őt meg mások, ne szavaid bizonygassák a Teremtő Atyát!

 

21. Aki nem akar hallani Istenről, ne erőltessétek! Az Atya szabadságot adott az embernek, ti sem vehetitek azt el senkitől sem. Bízzátok a lélekre, hogy tapasztalatát miként éli meg! Ne avatkozzatok a másik döntésébe, a dolgotok nem ez! Adjátok meg számára, ami szükséges, a többit végezze el!

 

22. Óvakodjatok az erőszaktól! Isten nem erőlteti rá magát senkire. Akik erőszakosan térítenek, egyik sem Istentől jött el. Atyánk neve sok zászlóra lesz ráírva, de ti ne hallgassatok azokra! Minek selyemre hímezni azt, ami a szívbe van felírva? Óvakodjatok a kiabálóktól, és magatok se szóljatok hangosan! Ha elég közel mégy társadhoz, meghallja hangodat. Aki emelvényről szeret beszélni a többihez, annak kell üvöltenie

 

23. Sokan fognak magasról beszélni veletek. Azok állnak előre, akiknek hátul lenne a helye. Ne feledjétek, hogy Isten nem tesz különbséget közöttetek. Ő egyikőtöket sem emelte a másik fölébe. Tekintsétek példámat és tanuljatok belőle! Isten Fia vagyok, kit az Atya megváltótokként a Földre engedett. Nem fényes palotába helyezett, vagyonnal engem körbe nem vett. Tanítóként jártam közöttetek, szállást, egy tál ételt jó szándékú embereknél nyertem. Engem, kit a Legnagyobbnak neveztetek, a legszerényebb körülmények közé helyezett. Nem Ő vitt vállain az ünneplő Jeruzsálem kapuin be, ti tettétek ezt. Isten nem dicsőít senkit sem, ezt ne feledjétek. Halálom dicsőített meg engem, a cselekedet, melyet értetek tettem.

 

24. Ne kövessétek azokat, akik elétek állnak, és ti se várjátok, hogy mások mögöttetek menjenek! Isten nevét ne a jelképekben keressétek, mert ott nem lelitek! A cselekedetekben keressétek, és ugyanebben mutassátok meg! Így az igazságot könnyen elválaszthatjátok a hamisságtól ezekben az időkben. Legyetek résen és figyeljetek!

 

25. Menjetek belső szobáitokba, mert az idő közel! Beszéljetek Istennel, hogy vezethessen titeket! Hallgassatok Atyám szavára, erre kér titeket Immánuel.

Amen.
 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 6
Összes: 3087460
Hónap: 15871
Nap: 733