Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az életet adó kenyérről

 
Az életet adó kenyérről

 
 

Legfontosabb táplálékotok a kenyér. A gabona energiával tölti fel a testet, az élesztő vitaminokkal, a só ásványokkal van tele. A víz viszi ezeket sejtjeitekhez. Ezekben az időkben hatalmas értéke lesz a kenyérnek. Annak is, ami testeteket tartja fenn, és annak is, melyben magamat nyújtom felétek.

 

 

2. A kenyér, mikor magadhoz veszed, táplál téged. Aki befogadja Igéimet, szellemét táplálékkal tölti fel. A kenyeret, ha reggel megetted, délben már újból éhes leszel. Aki szavaimat hallgatja s megfogadja, tudata megelégszik azzal. A teljességben lesz benne, béke és harmónia tölti el. Ha evés után jóllakott a test, újabb táplálékot már nem keres. Ha engeded, hogy szellemed igazságommal feltöltsem, mást oda már nem engedsz. Amint a megrágott falat megtölti gyomrodat, úgy árasztja el Igém a tudatodat, és más nem fészkelheti be magát oda. Ne adjatok helyet a rossz gondolatoknak! Vegyetek magatokhoz engem mint kenyeret, és más táplálék után ne nézzetek!

 

3. Ebben az életetekben sok felesleges vesz körül benneteket. Isten a Föld teremtésekor minden szükségeset megadott nektek, ami testetek fenntartásához kell. A növényeket, állatokat szolgálatotokba állította.

 

 

4. Nektek nem volt elég ez. Bonyolult eljárásokkal mérgezitek az állatok húsát, hogy ezáltal még többet nyerjetek. A növényeket hatalmasra fejlesztitek, rostjaikat szétroncsoljátok. A télben nyári gyümölcsöket esztek, tavasszal a tél terméseire éheztek. Mindent megvesztek, amit szupermarketjeitekben elétek tesznek. Minél mutatósabb, annál hamarabb kosaratokba emelitek. Halottal táplálkoztok, ha így tesztek. Isten úgy teremtette a Földet, hogy nyáron és télen is legyen megfelelő ételetek. Ti mégis összekevertetek mindent, és hiszitek, hogy testetek így lesz egészséggel teljes. Miként lehetséges, hogy kórházaitok mégis betegekkel telnek meg? Értéktelen, amit magatokhoz vesztek, testetek hiányt szenved. Ostobaságotokat újabbal tetézitek. Vitaminokkal tömitek magatok, azt gondoljátok, így erősebbek lesztek. Átfolyik az rajtatok, hasznotok a tablettákból nincsen. Egyszerű táplálékok éltetik a testet, melyek a maguk idejében termettek.

 

5. Hasonló bajban van szellemetek. Mindent elfogadtok, mit Elébetek tesznek. Miként húsban, zöldségekben, gondolatokban is szeretitek a mutatósat. Az tetszik, mit mások már jól előkészítettek, szinte megrágtak helyettetek. Jó, ha Nektek már nincs dolgotok vele. Rábólintotok arra, mit nyújtanak Felétek és cselekszitek, csak ne kelljen vesződni vele. Nagy bajba kerültök, ha továbbra is így tesztek.

 

6. Isten adta Nektek a kezet, hogy használjátok tevékenységetekhez. Nézd meg, ha kar csontja eltörik, és gipsz fedi azt hosszú ideig, miként fest kar a csont gyógyultával. Míg nem használtad, izmok sorvadásnak indultak. Alig bírod felemelni, idő szükséges, míg újból a régi lesz. Használnod kell, hogy megerősödhessen. Tudatotok hasonló a törött karhoz. Régóta nem használjátok. Mint vasat a rozsda, úgy borítja agyatokat a sok készen kapott gondolat. Némelyeknél a vas már szinte szétporladt, míg másoknál egészen ép, csak a barna réteget kell lekaparni róla.

 

 

7. Tisztítsátok meg tudatotokat a hamis gondolatoktól, és kezdjétek el használni sajátjaitokat! Isten valamennyieteket felruházott a gondolkodás képességével. Ez nem függ attól, hány évig ültél iskolában. Ha kevesebbet, még örülhetsz, mert még nem felejtettél el saját erődből gondolkodni. Az iskolában megmondjátok gyermekeiteknek, mit szabad gondolni. Ha a friss elme kérdez, gyakran leintitek. A gyermekek szabad tudata hamarabb felismeri a hamisat, és ezt nem szívlelitek. A válaszért nektek is gondolkodni kellene. Ha ezt tennétek, felismernétek, hogy hazugságokban éltek. Ezt kellene beismernetek, majd továbblépnetek. Tenni ellene, de a cselekedet már fárasztana titeket. Így választjátok az egyszerűbbet, a gyermekre kényszerítitek, amit magatok is másoktól vettetek. E szomorú lánc így sosem szakadna meg.

 

8. Ezekben az időkben Isten gondolkodásra fog kényszeríteni benneteket. Kénytelen erre, mert magatoktól ezt sosem tennétek. A végítélet, amelyben éltek, olyan eseményeket hoz elétek, hogy kénytelenek lesztek erre. Előbb személyes életetekben találkoztok szembe helyzetekkel, melyekhez nem kérhettek külső segítséget. Adjatok hálát ezért Istennek! Ha élni akartok, ezekből tanuljatok és gondolkodjatok!

 

9. Ezen a Földön minden probléma megoldható. A helyzet és megoldása, mint barátnők, karonfogva járnak. Ti választjátok szét ezeket, mert együtt nem szeretitek látni őket. A megoldás fáradságot követelne tőletek. A munkát nem szeretitek. A probléma égből küldött megoldását elvetitek, és kerestek helyette könnyebbet. Mikor látjátok, hogy ezzel sikert el nem érhettek, újabbon töritek fejeteket. Ez nem gondolkodás, mint hiszitek. Erőlködésnek hívják ezt. Ellene feszülni az isteni akaratnak lehetséges, de nem érdemes. Kudarc az eredménye. Csak úgy léphetsz előre, ha a két barátnőt ajtódon együtt engeded be. Köszöntsd őket tisztelettel, és vedd úgy, hogy Isten látogatott meg téged a nevükben. Ültesd le és kínáld meg a vendégeket! Őszintén örülj jelenlétüknek! Hidd róluk, hogy illedelmesek. Nem maradnak tovább, csak míg feltétlenül szükséges. Tedd eléjük mindenedet, asztalodra a legszebb terítéket helyezd. Teljes lelkedből szolgáld ki e kegyes jövevényeket. Ha búcsúzni kezdenek, kísérd ki őket szeretettel! Ne ujjongva fogadd, hogy menni készülnek! Hálás örömmel bocsásd őket útnak, és őszinte szívvel örülj, hogy méltó lehettél a találkozásra!

 

 

10. Ha ajtódat a vendégek előtt bezárod, a reád következőkért magadat okold! Szelíd barátnők helyett vad suhancok jönnek, akik nem kopogtatva kéredzkednek. Reád törnek, és nem várják türelmesen, hogy őket leültesd. Kéretlenül asztalodhoz ülnek és felfalják mindenedet. Duhaj kedvükben zúznak, törnek és ahogy jöttek, úgy távoznak el. Mikor végre megnyugodtál, hogy elmentek, ismét hallod lépteiket. Nem egyedül jönnek, maguk mellé erősebbeket vettek. Kifosztják házadat s meggyötörnek.

 

11. Ne szenvedjetek feleslegesen! Ettől akarlak megmenteni titeket! Fogadjátok hálás örömmel a problémákat és kérjétek Istent, hogy gondolataitokban vezessen benneteket! Nincsenek kiválasztottak. Nincsenek, mert minden ember az. Valamennyien beszélhettek az Atyával vagy velem és Édesanyámmal. Lelketeken keresztül szólunk hozzátok. Képesek vagytok e szavakat megérteni. Csendesítsétek el a külvilág üvöltését! A televíziót, rádiót halkítsátok le! Hallgassátok Isten szavát a lelketekben, és élni fogtok, ha így tesztek. Isten megnyugtat Titeket. A belső csendben megnyílik szellemetek, és megértitek, mi az, amit Isten kér tőletek. Mindig cselekedetre hív titeket, nem kéri sosem, hogy vakon kövessétek. Ha bizonytalanság gyötör, és nem tudod, valóban Istennel beszélsz-e, vizsgáld meg, milyen megoldást sugallt helyzetedre! Ha két-három gondolat is kavarog benned, válaszd a nehezebbet! Így döntésedben biztos lehetsz. Tudd, hogy Isten a nehézbe helyezte a könnyebbet! Cselekedd meg, és bízzál Isten segítségében! Mindig megkapod, ha az Ő hatalmas igazságát választod.

 

 

12. Sok csodát tapasztaltok majd ezen utolsó időkben. Ne lepődjetek meg semmin sem! Isten jelenéseket küld, hogy higgyetek Nevében. Lesznek helyek, ahol megjelenik a názáreti Jézus arcképe. Kirajzolódik épületeken vagy az ég felhőiben. Máshol Anyám égi teste látszik úgy, mint a falimai gyermekek idejében. A televízió közvetíteni fogja ezeket az eseményeket. Minden fontos dologról értesülhettek, előletek ezeket nem takarhatja el senki sem. Azt gondoljátok, majd hiszitek, ha látjátok. Örülnék, ha ez teljesülne, de sajnos nem így lesz. Nem fogtok hinni a szemeteknek. Néztek a képernyőre, és az első percben megdöbbentek. Sokak szívében feltámad a kegyelem érzése, mely könnyeket csal szemetekbe. Emlékezzél akkor e sorokra! Mikor arcodon folynak a könnyek, lelkedben helyet talált hatalmas szellemem. Engedd, hogy testedet felemeljem! Fordítsd befelé figyelmedet! A béke, melyet megtapasztalsz, vezetni fog téged, ha engeded. Szükségetek van a vezetésre. Bízzatok az érzésben, melyet Isten ad általam tinektek. Míg engeded, hogy elborítson a jelenésből áradó kegyelem, harmóniában nyugszik a lelked. Ha mélyen átéled e perceket, emlékezni fogsz a benned feltámadt hitre, amikor erre lesz a legnagyobb szükséged.

 

13. Szükségetek lesz a hitre az utolsó időkben. Jusson eszedbe, amit most mondok neked! Egy szobában tízen lesznek, akik televízión át figyelik az eseményeket. Amikor égi testemet kamerák pásztázzák, megáll lélegzetetek. A szobát beborítja a döbbent csend. Valamennyien a televízióra meredtek. Amikor a képek véget érnek, a szobát még pár pillanatig beborítja a döbbent csend. Valaki megmozdul, és az egész társaság felbolydul. Egyszerre szólaltok meg, kérdezitek a másikat, miként lehetséges ez. Tízből csak egy ül csendesen, könnyeit törölgetve. Legyél a sokból te ez az egy! Ne szégyelld könnyeidet, mert lelkedről beszélnek! Elmondtad könnyeiddel nekem, hogy megértetted, mi a kegyelem. Nem baj, ha szavakat nem találsz hozzája. Átélted, amit én közvetítettem, és ha nem felejted el, ha okoskodó szavak nem törlik ki belőled, meg fog menteni téged.

 

 

14. Sokan fogják magyarázni a jelenéseket. Nem akárkiket hallhatsz majd! Tudósok, akik nevet szereztek, nagy tekintélyű emberek próbálják elhitetni veletek, hogy csalás által került égi testem a képernyőre. Technikai eszközökkel mutatják be, a hamisság miként valósult meg. Ti ne higgyetek ezeknek! Magatokban bízzatok és szemetekben, mely eddig sem hagyott cserben titeket! Bízzatok saját érzésetekben, ne a tekintélyben!

 

 

15. Rosszul értelmezitek a tekintélyt ezen a Földön. Tekintélyben a külsőségeket látjátok. Ha egy ember elegáns ruhát visel, beszéde szabatos, feléje fordultok. Szájtátva hallgatjátok. Ha több iskolát szerzett, neve előtt sorakoznak a címek, hamar hisztek. A rangban hisztek, nem az emberben. Akit hallgattok, annak munkásságáról meggyőződtetek-e? Ismeritek-e könyveit, osztjátok-e gondolatait? Ha erre nem tudtok felelni, miért hisztek neki?

 

16. Gyakran mondjátok, hogy nem jók az iskoláitok. Nem az életre nevelnek, nem bontakoztatják ki megfelelően az emberi képességeket. Ha így vélekedtek, miért adtok mégis oly sokat az iskolákban szerzett címekre? Ne emeljetek másokat magatok fölé! Gondolataitokat emeljétek Istenhez! Ne készen vett ruhában járjatok, amikor nektek is van kezetek, hogy csináljatok!

 

17. Mindnyájan elegendő értelmet kaptatok ahhoz, hogy az eljövendő eseményekről gondolkodjatok. Isten egyikőtök elől sem rejtette el a kegyelmet. Ő nem tesz közöttetek különbséget. Megteszitek ti azt Helyette. Némelyeket magasra emeltek, másokat elfelejtetek. Ha valakit vállaitokon visztek, rosszul teszitek. Értenek nyelveteken, ez tetszik nektek. Aki hízeleg és könnyebbséget ígér a nehéz közepette, azt szívesen követitek.

 

 

18. Nagy bajt hoztok fejetekre, ha így tesztek. Ne higgyetek a bonyolultban, csak az egyszerűben! Sok tudományos magyarázatot hallotok majd az elkövetkezendő időkben. Ne gabalyodjatok bele ezekbe! Miként lenne lehetséges, hogy amit a tudós évtizedekig kutatott, azt te percek alatt felfogod? Nem ezért jöttetek. Tanulni érkeztetek a Földre. Isten a legjobb tanító, Ő megmutatja, mi válik hasznotokra. Elétek teszi az egyszerűt és kéri, hogy fogadjátok el. Isten nem ismeri a nyakatekert gondolatokat. Nem szereti a hosszas magyarázatokat. Az igazságot az egyszerűbe helyezte. Mindennek, ami az Ő igazságának nem felel meg, megszűnik létezése. Az igazság az élet. Ha valamely formát hamisság tölt meg, az tovább már nem létezhet. Hazugságból felépített eszmék összeomlanak. Tanúi lehettek ennek. Köszönjétek meg Istennek, hogy most a Földön élhettek. Többet tanulhattok ezzel az egyel, mint az összes többivel. Ne utasítsátok el a lehetőséget! Isten nem kér tőletek vak hitet. Gondolkodó, bizalommal teljes lelkeket keres. A hit és helyes gondolkodás nem zárja ki egymást.

 

19. Az utolsó időkben alakulnak új szekták, melyek a szellemi vakság zászlaját hordják. Vezetőik toborozzák a lelkeket, hogy mind többen soraikba lépjenek. Nevemet mondják, nevemben mutogatják különlegesnek mondott képességeiket. Ne ezeket nézzétek! Mire jó az nektek, ha előző életeitekben olvasnak vagy elsorolják betegségeiteket? Én talán ezt tettem Jézus testében? Távol legyen. Megkérdeztem, hogy a szenvedőnek mire van szüksége. Adtam, amit kért tőlem, s megkaphatta, ha hitt benne. Sok csodát tettem, mégis megfeszítettetek. A csodákat nem azért tettem, hogy bennem higgyetek. Azt kívántam, hogy Igéimet fogadjátok be. A gyógyításokat az Atya azért engedélyezte, hogy szavaim igazságáról erősítsen meg benneteket. A jót elvettétek, de a lényeget nem értettétek meg. Amit én cselekedtem, elfogadtátok, ami munka tirátok várt, azt otthagytátok. Engem a Földön nem tűrtetek, mert hibáitokra figyelmeztettelek benneteket. Nem akartátok hallani szavam, amiként most sem. Kétezer évvel ezelőtt elpusztítottátok testem, és hittétek, hogy ezzel bennetek végre nyugalom lesz. Kiáltásom nem hallatszott tovább a széllel, de Isten nagyobb erővel hintette igazságát széjjel. Emberi hangom helyett másként küldte el üzenetét. A Szent Lélek szavát ültette a lelkiismeretbe. Ez erősebben beszél mindennél. A bibliai időkben ajtajukat sokan becsukták előttem. Ha tanítványaimmal egy-egy városban megjelentem, némelyek sietve mentek onnan el. Még a szófoszlány is bántotta fülüket, az igazság szinte űzte őket. Ha rólam mások beszéltek, asztaltól éhüket feledve álltak fel. Míg testben éltem, megtehették ezt. Jézustól, az embertől elzárkózhattak, de a lélek elől nem menekülhetnek.

 

 

20. Halálommal tartalommal töltöttem meg a Szent Lelket. Cselekvő Igéim megfelelője ez. A Szent Lélek közvetíti üzenetemet, mely a lelkiismereten át jut el mindenkihez. Lelkiismeretedtől nem bújhatsz el. Mint kagylóban a gyöngy, rejtőzik benned. Világotokban az igazgyöngy igen értékes, mert megszerezni veszélyes. A tenger legmélyére kell lemerülni érte. Emberi léted legnagyobb értéke lelkiismereted. Ha hallod szavát, örülhetsz. Akkor légy elégedett, ha halkan beszél veled! Fogadd el, mit mond neked, mert rajta keresztül az Atyaisten szól hozzád! Ne ijedj meg akkor sem, ha kiabál! Mint hajót az üvöltő orkán, időnként megcibál. Mondj érte Istennek köszönetet, és teljesítsd, amit kér tőled. Csak ha néma tóként pihen, akkor gondolkodj el! Megtettél-e földi napodon mindent, amiért erre a Földre érkeztél? Lehetsz-e elégedett? Látsz-e boldogságot a körülötted lévő arcokon? Mennyi ebből a részed? Tekints társaidra mint tükörre! Csak akkor nevess, ha ajkaik is mosolyra nyílnak széjjel! Míg látsz gondtól felhős homlokot, addig ne légy elégedett! Tekints a néma tóba és kérdezd meg, miért oly csendes! Válaszolni fog neked!

 

21. Tanulj meg beszélni lelkiismereteddel! Segíteni fog az utolsó időkben. Isten lelke így vezet. Minden egyes lélek így beszélhet Istennel. Nem lehetséges, nem fordulhat elő semmilyen körülmények között, hogy szavát ne halld meg. Isten eligazít benneteket, ha akarjátok követni a kegyelmet. Aki megteszi, örökké él lelke. Beszéljetek még ma Vele, Immánuel arra kér Titeket!

 

Amen.

 
 
 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 9
Összes: 3121317
Hónap: 17199
Nap: 484