Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az utolsó időkről

Az utolsó időkről

  2010.11.16. 19:03


 

 

A Jelenések Könyve vezethet titeket az utolsó időkben. Nehéz a értelmeznetek, mert jelképekben küldtem el üzenetemet. A lényeget mondom el, egyszerűen, hogy felfogjátok értelmetekkel.

 

2. Valamennyien elhagyjátok a Földet, és ez az idő nagyon közel van. Ne mondjátok a hazatérésre: halál! Élni fogtok, ha Istenben maradtok.

 

3. Hét nemzet menekül meg a legnagyobb pusztulásból. Innen az üdvözültek serege, akiknek lelke nem hagyta el Istent. A egyes Föld részei teljesen megsemmisülnek. Hatalmas szigetek víz alá kerülnek, egyetlen óra alatt földrészek tűnnek el. Máshol megindulnak a hegyek, és darabokra töredeznek. Mindent beborítanak a kettétört növények, és a felgyűrődött földdarabok maguk alá temetik az embereket. 

 

4. A hét nemzet sem kerüli el a tisztító szenvedést, de a pusztulás nem, fenyegeti őket. Látom e hét nemzetet. Érzékelem imáikat, melyeket Istennek ajánlanak szüntelen. Az imák védelemmel veszik körbe a lelkeket. A Föld meghajlik e kegyes fohászok előtt, és megőrzi békében az embereket.

 

5. Isten csapásokat mér a Földre, mellyel elválasztja az igazakat a hamisaktól. A vészben megmutatkozik hitetek. Valódi érzéseitek felszínre, hazugságaitokat tovább nem rejtegethetitek. A halálfélelem a rettegés megnyitja a lelket, melynek férge nyilvánvalóvá válik előtettek. A félelem törvénytelen. Isten nem ismeri ezt az érzést, mert közelében csak hitet és bizalmat találnak a lelkek. A félelem Atyátokkal szembeni bizalmatlanság, mert nem hiszed jóságos gondoskodását.

 

6. A csapásokról beszélek, de nem azért, hogy féljetek. Miért Isten hatalmas szeretete tenyerén hordoz benneteket. Higgyetek és élni fogtok örökre!

 

7. A csapások hirtelen jönnek. Ha az első reátok következett, tekintsétek azt próbatételnek! Isten segítségét kérjétek minden körülményekben és Ő elküldi követeit közétek, akik támogatnak benneteket. Ne legyetek kishitűek! Ha erős a hitetek, nemcsak segítséget nyertek. Ti lehettek azok, akik másoknak jót tehettek. Törekedjetek olyan életre, amelyet a jogot erre elnyerhetitek.

 

8. A csapásokból a világon kijut minden nemzetnek, ám a bajok nem egyenlően oszlanak el. Bizonyos helyeken csak hírmondók maradnak, máshol nagy károk keletkeznek, de kevesen pusztulnak el.

 

9. Ne kutassátok a jövőt, vajon ti megmenekültök-e! A válasz önmagatokban lelhetitek. Amit ma cselekedtél, amit most teszel, ez hozza meg számodra az ítéletet. Nem Isten dönt felőletek. Teteitek határozzák meg léteteket!

 

10. Sokan megijedtek majd a figyelmeztetésektől, melyek hamarosan tömegesen látnak napvilágot. Riportok, újságcikkek jelennek meg különleges, félelmet keltő eseményekről, melyekről e könyvben is írtam nektek. A bizonyosságot szavaim igazságáról így elnyeritek, de máris rossz irányt vesztek. Félelemben éltek. Immánuel arra kér titeket, hogy ne tegyétek! Legyetek okosak, és fogadjátok meg tanácsaimat, melyeket vezetésetekre küldtem! Keressétek Istent mindenben, és ne engedjétek, hogy a félelem elfordítson Tőle benneteket! Higgyétek, hogy nevetek az Új Jeruzsálem lakói között szerepel.

 

11. A kegyes városba csak azok léphetnek be, akik földi életükben is úgy cselekedtek, mintha Mennyei Hazájukban lennének. Ha megtanultok bízni, könnyű lesz nektek testeteket az utolsó órán elhagyni. Akiknek kezeit súlyos kötelek nem csomózzák meg, azok a másik világba kín nélkül léphetnek.

 

12. A Végítéletben dimenziók kapcsolódnak össze. A Menny leszáll a Földre, és igazsága mindent a Földbe présel, ami tisztaságának nem felel meg. Úgy képzeld el e jelenséget, mintha az égből mázsás kő szállana alá. Az erősek vállaikon a követ megtartják, a gyengék a teher alatt megtörnek és a földre kerülnek.

 

13. Az erő Istentől jön el, és valamennyiőtök kap belőle. Egyformán részesül a kegyelemből minden ember. Miért e nagy különbségek közöttetek? Szabad akaratból döntitek el, hogy az erőből mennyit használtok fel. Hitetek szerint kaptok Istentől a kegyelemből.

 

14. Ti a külsőt tekintitek. Ezekben az időkben a belső is megmutatkozik előttetek. Ha valaki környezetetekben nagy házat építtetett, pénze sok, mondjátok, hogy rajta nyugszik az Isten kegyelme. Meglehet, de leginkább tévedtek. Isten nem vagyonban méri a kegyelmet. Ha tehetős gazda a javakat kerülő úton szerezte, elveszi azt tőle az utolsó időkben az Atya ítélete. Ne tegyetek egymás között különbségeket! Az elkövetkezendőkben Isten oszt majd vagyont nektek. A szelet kenyér ház értékével felér. Egy pohár víz autó áráért kelne el. A bajban ismeritek meg igazán, hogy kik mellett éltetek. Nagy meglepetések jönnek. Kegyes, adakozókról derül ki, hogy egy kanál cukrot féltenek társaiktól. Ha azt kell, hogy odaadják, ami számukra is lényeges, saját fajtájukat tagadják meg. Éhes gyomrukat gyermekeik kárára töltik meg, a falatot azoktól rejtik zsebeikbe.

 

15. Akiket eddig hittetek istentelennek, azok fordulnak majd felétek. Akiket megvetettetek, mert képmutatásukkal titeket nem vezettek félre, azok nyújtanak segítő kezet. Fogadjátok el alázattal e kegyet!

 

 

16. Éljetek úgy, hogy az utolsó időkben ne kelljen szégyenkeznetek! Senkit ne minősítsetek! Isten a lelkek ismerője, Ő igazságosan ítél mindenkit. Éljetek békében egymás mellett, és segítsetek társaitoknak, amíg lehet!

 

 

17. Nagyon lényeges a családi béke ezekben az időkben. Atyátok Isten, Anyátok Mária nektek. Isten rendelkezett földi családodról, kérésednek engedve küldött e közösségbe. Míg nem szólít el, teljesítsd kötelességed! Gyermekként fogadj szót szüleidnek, az anyák teremtsenek meleg családi fészket! A férfiak feszítsék meg erejüket, és karjukkal teremtsék meg a szükséges körülményeket!

 

18. Mennyi a szükséges? Ha nem éheztek, este fény és meleg tölti be a házat, elegendő nektek. Ne akarjatok többet, mert minden semmié lesz! Ne hajtsátok magatok előtt az időt, hogy minél többet szerezzetek! Töltsétek együtt az esti perceket! Üljetek le, nézzetek egymás szemébe! Ne az újságba, televízióba mélyedjetek, mert valódi halálotokat jelenti ez! Az önmagáért létező szellem elpusztul, mert, gyümölcsöt nem terem.

 

19. Ültessétek el a figyelem fáját otthonaitokban, és szüreteljétek le az érett gyümölcsöket! A szüret nagy öröm, mert jóságotokat Isten jutalmazza meg. Kérdezzétek társaitokat, napjuk miként telt! Ne csak szóban tegyétek, valóban érdeklődjetek! Amíg a másik beszél, képzeleteddel kövessed, mit végzett el! Lépj vele együtt munkahelyére és kísérd végig a helyzetekben! Meg fogtok lepődni, mily könnyű a másik életébe belépni!

 

20. Ne a bírálat szándékával tegyétek! Érzelem nélkül, érdeklődve haladjatok mellette! A jelenlét öröméért időzzetek társatok perceiben! Merülj el a másik életében, és megtapasztalod valódi énjét! Cselekedetei határozzák meg az embert, ezt ne feledd!

 

21. Ha társad befejezte, ne maradj adósa az őszinteséggel magad sem! Vezesd végig napodon, ne hallgass előle el semmit sem! Kivel lehetnél bizalmasabb, mint szüleiddel vagy hitveseddel? Jó nektek, ha újra átélitek a napot, mert az alkony egészen más fényeket vet, mint a reggel. Amitől a kelő Nap félelemben talált, estére elszállt, ami délben bosszúságot okozott, talán már messze jár.

 

22. Miért néztek a televízióban idegeneket? Életetek a legérdekesebb film, amit megtekinthettek. Tegyétek meg, amit mondok, Immánuel arra kér titeket, és boldogok lesztek! A figyelem fája, ha naponta öntözitek, sok gyümölcsöt terem. A végső időkben a szeretet, a türelem, a megértés védelmet nyújt lelketeknek.

 

23. Ha ebben a légkörben éltek, utatok végéig erőt nyertek. Lesznek közöttetek, akiket családtagjaik elhagynak, mert szólítja őket az Atya. Némelyek feladatot végeznek, mások hazatérnek a Mennyei Hazába. Nem a jelenlétük, nem a testük a lényeges. A megvalósított szellem, a mennyei béke érzete nem hagy el. Ha te leszel az, aki a Földön marad, érezni fogod támogatásukat. Eltávozott családtagjaiddal beszélhetsz, csakúgy, mint Istennel. Útmutatást és segítséget kaphatsz tőlük odafentről. Számukra ott megszűnik tér és idő, így jobban tudnak támogatni téged, mintha itt állnának melletted.

 

24. Ha magad kapod azt a kegyelmet, hogy még a katasztrófák előtt elmehetsz, aggódással ne terheld lelkedet! Tudjad, hogy lehetőséget kapsz földi szeretteidet segíteni, bár reájuk akkor már nem mint családra tekintesz. Égi testvéreidet tiszteled a lenn hagyott földi testekben!

 

25. Segítsétek egymást, míg megtehetitek, mert Isten csak azoknak engedi ezt a kegyelmet, akik élnek a lehetőséggel! Készüljetek a végső időkre a harmónia és béke megteremtésével!

 

 

26. Ne keseredj el, ha első próbálkozásaitok sikertelenek! Kérjétek segítségét a bölcs türelemhez! Adjatok időt társaitoknak, hogy megérleljék szívükben az őszinteséget! Egyet ne engedjetek: elfordítani magatokat Teremtőtöktől!

 

27. Valamennyi lélek Istentől jött el, így az Övé vagytok mindörökre. A szívednek legkedvesebbeket sem helyezheted Elébe! Isten legyen előttetek minden körülményben, Hozzá ragaszkodjatok, Őt keressétek szüntelen!

 

28. Beszéltem nektek a testről eleget. Nagyon fontos, hogy megértsétek egymás kísérői vagytok idelenn. Apátok, anyátok, testvéreitek független lelkek. Az elvégzendő feladatért választottátok testeteket körülményeiteket is, melyben éltek.

 

29. Sajnos, kevés szívben látok valódi szeretetet. Sokan érzitek, hogy imádjátok idős anyátokat, apátokat, ragaszkodtok testvéreitekhez, gyermekeitekhez. A legtöbben önmagatokért szeretitek őket. Törődést kapaszkodót nyertek, mások anyagi segítséget. Némelyiketek a magánytól retteg, ezért kapaszkodik a vérségi kötelékbe. Ezek a hamar felbomlanak az utolsó időkben. Most élitek ezeket minden amit érdek tartott fenn, semmivé lesz. A Menny oly közel kerül a Földhöz, hogy igazsága szétfeszíti valamennyi hamis köteléket.

 

30. A ragályok, mik reátok következnek, megosztanak benneteket. Ha valóban szereted a melletted élőket, közösen átvészelhetitek. Jaj annak aki sorsára hagyja beteg társait!

 

31. Most veszélymentesnek hiszitek az életet. Betegségeiteket orvosok elé viszitek, és azok enyhítik szenvedéseiteket. Az eljövendő időkben a doktorok rajtatok nem segíthetnek. A csapásokra a hiten kívül gyógyír nincsen. Sajnos, látom cselekedeteiteket. A borzalmas fekélyek megijesztenek benneteket. Bomló hú szaga pánikot kelt mindenfelé. Látom amint asszony és férje gyanakodva méregetik egymást reggelente. Először nem mondjátok ki, hogy féltek, de a másikbőrét figyelitek. A szörnyű betegség első jeleit keresitek. Az ismerős anyajegyektől is ijedeztek. A közös ágyban feküdni nem szerettek, azt lesitek mikén húzódhatnátok a másiktó minél messzebb. Azt sulykolják fejetekbe, hogy baj érintésével is terjed. Hinni fogtok e téves kijelentéseknek. Gondoljatok majd a kemény időkben jövendölésemre. Tekintsetek a bajokra mint tükörbe. Ha félsz azoktól, akikért tegnap rajongtál, milyen a te szereteted? Valamikor szeretted-e őket?

 

32. Az utcákat elkergetett idősek töltik meg. Csak pusztítják a kenyeret és a vizet - így gondoljátok nem kevesen az utolsó időkben. Hihetetlen, de így történik minden! Ne rázzátok a fejeteket, inkább nézzetek szét az országban! Sok házat építettetek az öregeknek, amiket otthonoknak neveztek. Ide tessékelitek a ráncos testeket, akik már nem kellenek. Nyugtatgatjátok magatokat, hogy jó nekik ott. Ha a békés nyugalomban ezt teszitek, mit cselekedtek az irgalmatlan vészben?

 

33. Kórházaitok megtelnek betegekkel, és az időseket alig veszik be, mert azt mondják, hogy kell a hely a megmenthetőknek. Emberek döntenek emberek élete felett. Akik az időseket elkergetik, a halálos ítéletet maguk felett mondják ki. Ne higgyétek, hogy otthonaitokba húzódva a ragály elől védelmet nyerhettek! A csapást ajtótorlasszal el nem kerülheted. Hittel és kegyes cselekedettel védheted magad, mással eredményt nem érhetsz el.

 

34. Színről színre látjátok majd egymást a nagy bajban. Az önféltés feltárja a lelket, és megmutatja terhét a szemlélőnek.

 

 

35. Látok néhány kegyes családot. Valamennyi ugyanaz egyben: tagjai Istenhez fűzték magukat, Mennyei Atyánk pedig összekötötte őket láthatatlan kötelékkel. Ez a szál sosem szakad el. A legerősebb, ami létezik idelenn. Átível dimenziókon, nem lényeges, hogy a közösség tagjai testben élnek-e vagy hazatértek. A kegyes családokban megtért lelkek élnek. Mindegyik erős szövetséget kötött Istennel. Kevesen értitek, miként lehetséges, hogy Atyátokat helyezzétek földi apátok, anyátok, szerelmetek elébe. Ha többet beszélnétek Istennel, megértenétek. Felfognátok, hogy Ő a legtöbbet képes adni nektek.

 

36. Földi társaitokba nem láthattok bele. Talán éreztél már tehetetlenséget, amikor segítő szándékod sehogy sem talált célt. Talán kerültél olyan helyzetbe, hogy egy földi élet a szemed láttára hervadt el melletted, tenni mégsem tudtál ellene. Nem találtad meg kulcsot az emberhez.

 

37. Istennek minden lehetséges. Ismer titeket, és ha kéritek, mindenből kivezet Bemeteket. Nála található a lelkek kulcsa. Mindenkinek kötelessége ezt keresni, mert így tudtok a teljességbe megérkezni. Az Atyát kereső lelkek egymásban társra lelnek. Isten akaratát keresik, mely Földön egy: a tökéletes szeretet. Ezért mondom nektek: engedjétek el a másikat, keressétek az Atyát, és Benne megtaláljátok egymást

 

38. Hamis az, aki megpróbál titeket Mennyei Atyátoktól elfordítani. Húzódjatok ezektől el akkor is, ha a földi kötelék kapcsol hozzá benneteket! Ne engedjétek, hogy megkötözzenek! Egyedül Istenéi lehettek. Aki a Földön azt monda, hogy szeret, tartson Veled! Keressen meg Istenben téged, így éljétek az együttlétet! Aki a szívedben Isten helyét akar foglalni, bűnt követ el ellened. Ne adjátok át magatokat a farkasoknak. Azok sokszor kisgyermekek, formás mellek, izmos testek formájában környékeznek Titeket. Ne a testnek engedjetek, mert az a földön hamar elenyészik! Lelketeket kövessétek és az Atya hívó szavát, mert ez vezet az Örök Életbe!

 

39. Ne féljetek azoktól elhúzódni, akik benneteket az Atyától akarnak elvonni! Isten azt várja tőletek, hogy forduljatok ezekkel szembe! Mondjátok ki előttük Atyátok nevét, és tudassátok velük meggyőződéseteket! Az utolsó időkben erő erővel ütközik meg. Ha nem vállalod Teremtődet családi körben, miként teszed meg ezt a legvégsőkben?

 

40. Az utolsó időkben valamennyieteknek vallást kell tennie Isten mellett vagy ellenében. Aki az úr nevét kimondja, életet nyer, aki elhallgatja vagy megtagadja elveszett. Először saját házaitokban szenvedtek háborúságot hitetekért, de ne féljetek! Isten nem hagy veszni titeket! Sokan függtök házastársaitoktól, apáitoktól, anyáitoktól. A kényszerű körülmények összezárnak titeket, és úgy hiszitek, nincs megoldás keserű életetekre.

 

 

41. Növeljétek imával és bizakodással hiteteket! Tegyétek meg, amit Isten kér tőletek, és a többivel ne törődjetek! Atyátok nem engedi el kezeteket, ha látja, hogy Felé törekedtek. Bántódásotok nem eshet. Meglehet, hogy átmenetileg nehéz körülmények közé helyez benneteket, de nyomon követi küzdelmeiteket. Az utolsó pillanatban kiemel a bajból, és a sanyargatókat megtapossa.

 

42. Adjatok lehetőséget másoknak is a megtérésre! Ha hitedről beszélsz, csendesen tegyed! Ne kopogtass házról házra, hogy igéidet elhintsed! Emlékezzetek, mit tanítottam nektek: ne szórjátok disznók elé gyöngyeiteket! Annak adjatok, ki kér tőletek! Ne álljatok erőszakos térítők közé, mert hitük nincs ezeknek! Keserű életüket feledve vagy bűntudattól űzve kergetik eszméikkel az embereket Hittel teljes lelkek köré a társak önként gyűlnek. Nem kell annak trombitálni, akinek halk zene szól a kertjében.

 

43. A hit nem erőszakos. Tettekben és nem a szavakban nyilvánul meg. A hit nem kérdez, a hit befogad. A hit megbocsátó és türelmes. A hit szabadon áramlik a lélekben, és felkínálja magát minden létezőnek.

 

44. Nyissátok meg a lelketeket, hogy a hit kicsírázhasson benne! Kevés időtök alatt még ezt megtehetitek. Ne kapaszkodónak használjátok a hitet, mert nincs szükségetek mankóra, ha ez az érzés betölti lelketeket. A hit erő, mely önmagából nyeri eredőjét. A hitet nem lehet ajándékba kapni. A hitet el kell fogadni. Tanuljatok meg adni, hogy tudjatok kapni! Ez a hit útja.

 

45. Az utolsó időkben Isten nagy kegyelmeit élvezhetitek. Ismerjétek fel a nehézségben a megtérésre hívó lehetőséget és fogadjátok el a kegyelmet!

 

46. Nehéz nektek lépést tartani a Felgyorsult idővel. Hamarabb telik el egy nap, mint évekkel előtte. Kövessétek a áldott Napot, és hozzá igazodjatok! Keljetek korábban, mint órátok csörögne, és elmélkedjetek a csendben.

 

47. Szükséges, hogy magatokban lehessetek, és Istennel beszéljetek. Egész napotokra útmutatást nyertek, ha így tesztek. Akiket Isten vezet, el nem tévedhetnek.

 

48. Figyeljetek a hamis információkra! Minden hírt, amit fületekbe engedtek, tudatotokkal szűrjetek meg! Ne a bonyolultat elemezzétek, mert azok megtévesztésetekre törnek! Az egyszerűn gondolkodjatok és arról beszéljetek!

 

49. Legyetek mindenben egyszerűek! Ha valami jóra találtatok, megőrizzétek, ami hibás, ne kövessétek! Kerüljétek a hangoskodókat és túlzottan elfoglaltakat! Kerüljétek a pletykát és a panaszkodást. Isten megbünteti azokat, akik szájukkal hamis híreket mondanak. Ne menjetek az ilyenek közelébe! Ha érdeklődsz valaki iránt, tedd meg magad! Kérdezd a másikat sorsáról; munkájáról! Aki kéretlenül tájékoztat, el ne fogadd! Hamis céllal teszi azt.

 

50. Nagyon kerüljétek a panaszkodókat! Kísértők veszik azokat körbe, és titeket is megterhelnek! Ezeket hagyjátok, megváltoztatni őket ne akarjátok! Ha másképp akarnának élni, Istentől nyernének segítséget. A panaszkodó önmagát sajnálja, és keserű epét önt a világra. Nemcsak magát mérgezi, a Földet is szennyezi. Ne álljatok a szánakozva dalolók kórusába, az ilyet hagyjátok ott! Ha eszes, szaladni fog utánatok, ha bolond, maradjon magára!

 

51. Tegyetek meg békétekért ezekben az időkben mindent! Építsetek kegyes közösséget, hogy az elkövetkezendőket alázattal viseljétek! Keressétek Istent magatokban, hogy társra találjatok a bajban!

 

Amen

 
 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 3
Összes: 3091787
Hónap: 14791
Nap: 753