Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gondolkozzatok a békéről

Gondolkozzatok a békéről

  2010.11.16. 19:08


 

 
 

A béke Isten elméjének kitükröződése. A béke felülről lefelé irányuló sugárzás. Anyagi megfelelője a Nap, mely odafentről energiával tölti fel az élőlényeket. A béke egyenletes. Áradását semmi sem akadályozhatja meg. A béke fénye vakítóan fehér, közelében nem lehet árnyék. A béke a tudaton át lép be a testbe. Onnan halad tovább és feltölti az egész testet. A béke táplálja az élő sejteket. Rezgésszáma a legmagasabb frekvencia. Az emberi sejtek a születéskor a békével egy rezgésszámon lüktetnek, ezért teljesek.

 

2. A béke tanulható. A tudattal a megfelelő helyre irányítható. A békével az egész test áthangolható. A béke érezhető. Nemcsak a szívben és a tudatban, de minden szervben. A béke átadható, de megtartani csak akarattal lehet. Békés gondolatok békés tudatot szülnek.

 
 

 

Gondolkozzatok az erőről

 
 

Az erő a megvalósult energia. Középpontja az Istentől rendelt Szent Lélek. Rezgésszáma változó, az egyén akaratától függő. Az emberi és az isteni akarat összekapcsolásakor az erő teljes. Az erő alulról felfelé irányuló energia. A Földről Isten felé törekvő ember egyre nagyobb erőt képes gerjeszteni, mely végül a Szent Lélekkel együtt rezeg. Valamennyi emberben működik a Szent Lélek, melynek természete mindenkiben egy. Ugyanaz a lélek munkál az emberekben, így vagytok mindannyian egyek.

 
 

 

Gondolkozzatok a tudatról

 
 

A tudat a személyiség irányítója. Isten adta a Földre született embernek, mellyel megvalósítható a szabad akarat. A tudat központja az agy. Az agy elraktározza a tudat benyomásait és tapasztalatait, majd vissza adja a tudatnak. Az agy mechanikusan, szabályszerűen működik, a tudat szabad. Az agy függ az anyagtól, a tudat csak az anyagban lévő agytól. Az agy tanítható, a tudat formálható. A tudat tökéletesen átalakítható. Motorja a béke csendje. Az agyfejlődése emberi korhoz kötött, a tudaté nem. A tudat fejlesztése akarattal lehetséges. Az agyat meghatározza az idő, a tudatot nem.

 
 

 

Gondolkozzatok az imáról

 
 

Az ima energia. Iránya kettős. A kéréseket megfogalmazó ima alulról felfelé áramlik. A Földről törekszik a Menny felé. A hálaima felülről lefelé áramlik, akkor is, ha mondója a Föld foglya. A kérő ima motorja az emberi akarat, a hálaima eredője az isteni kegyelem.

 

 

2. Az ima burka a hit. A hittel mondott ima a Mennyből a Földre hozza az eredményt, melyet megtapasztal az egyén. A hálával mondott ima a Földről a Mennybe emeli az egyént. Az ima legerősebb formája a hála. A megelőlegezett hála teremtő erő. Előbb lehozza a Földre az eredményt, mielőtt az egyén felismerné a szükséget.

 
 

 

Gondolkozzatok a háláról

 
 

A hála előleg. A legerősebb hit. A hálás lélek hiszi, hogy kap, mielőtt kérne. Bízik Teremtőjében. Tudja, hogy Isten létezik, lelke Atyjától jött el, így részesül mindenből, amint szükséges. A hála bizalom Istenben, ezért nem ismeri a könyörgést, csak a köszönetet. A hit legmagasabb fokán már nem kértek, csupán elfogadtok. Elfogadjátok az Úristen akaratát és magasztaljátok hatalmas jóságát.

 
 

 

Gondolkozzatok a halálról

 
 

 

A halál megszabadulás. Létváltás. Átlépés a sötétből a fénybe, a részből az egészbe. A halál megvilágosodás. A test halála a lélek ébredése. A halál kitekintés a végtelenbe, az öröklétbe. A halál személyes találkozás Istennel. A halál számadás. A halál más élet. A halál átélés és elfogadás, a halál megnyugvás. A halál a tökéletes boldogság átélése Isten közelében. A halál kegyesség, az élet nevetség.

 
 

 

Gondolkozzatok a szeretetről

 
 

A szeretet nem érzelem. A szeretet élet. A szeretet önmagatok kiteljesítése. A szeretet tevékeny. A szeretet kereső. A szeretet felfedező. A szeretet szeme csak a jót látni képes. A szeretet keze csak a jót adni képes. A szeretet lába csak a jóért indul el. A szeretet nem örökölhető. A szeretet munka, mely elvégezhető. A szeretet nektek kötelességetek. A szeretet nem tanulható, de akarható. A szeretet növelhető a lélekben. A szeretet a leggyorsabban fejleszthető energia. A szeretet gyógyító. A szeretet figyelmes. A szeretet másokkal szemben türelmes, önmagával nem kíméletes. A szeretet fokozható. Legmagasabb szintje a hála, mely Isten békéjében nyilvánul meg.

 
 

 

Gondolkozzatok a kegyelemről

 
 

A kegyelem a szeretet legmagasabb isteni formája. A kegyelem a földi élet minden percében érezhető. Mindig hozzáférhető. A kegyelem átélhető. A kegyelem fordítottan arányos a körülményekkel. Minél nagyobb a baj, annál több a kegyelem. A kegyelem nem követel. A kegyelem szava a csendes hívás. A kegyelem nem ismeri az elutasítást. El lehet utasítani, de önmagát senkitől nem vonja meg. A kegyelem türelmes. A kegyelem beszédes. A kegyelem az Ég visszatükröződése életetekben.

 
 
 

 

Gondolkozzatok az énről

 
 

Az én veszélyes. Nem akarja ismerni Istent. Az én rejtőzködő, az én cseles. Az én védekező, a lélek kitárulkozó. Az én a botladozó, a lélek tökéletes. Az én útonálló, a lélek becsületes. Az én türelmetlen, a léleknek végtelen az ideje. Az én léte véges, léleké örökké lüktet. Az én boldogtalan, a lélek a gyönyörben teljes. Az én követel, a lélek ad szüntelen. Az én az emberé, a

 

lélek az Istené.

 
 

 

Gondolkozzatok a világról

 
 

A világ rendszer. Isten teremtette. A világ az anyag összesűrűsödésének következménye. A világ Isten nélkül mozdulatlan. A mozdulatlan anyag felbomlik, megszűnik létezni. A világot Isten kegyelme mozgatja. Amiből Isten a kegyelmét visszavonja, magára marad. A magány sötétség és mozdulatlanság. A világ Istent elhagyta, ezért léte tarthatatlan. A világ elpusztul, a lélek örökké élhet. Az Isten felé törekvő lélek megmenekülhet.

 
 

 

Gondolkozzatok a közösségről

 
 

A közösségben mindenki egy. Szülőtök Isten, bensőtökben ugyanaz a Szent Lélek foglal helyet. A közösség tagjai testvérek. A közösség ereje a szeretet. A közösségben egyfelé néznek a szemek, egymást szorítják erősen a kezek. A közösség nem ismeri a különt, csak az egyet. A közösségben nincsenek egyéni érdekek. A közösség a legmagasabb rendű kapcsolat, melynél erősebb csak az Istenhez kötődés lehet.

 

2. Gondolkozzatok az eljövendő időkről! Beszélgessetek közösségben az elvégzendőkről! Ne találgassatok, vajon mely

 

események történnek meg, mert akkor nem ért semmit nektek a beszédem! Amiket jövendöltem, meglesznek, de nem azért szóltam ezeket, hogy higgyetek. Felkészítettelek titeket az utolsó időkre, hogy kevesen szenvedjetek! Ha eszesek vagytok, tanításaim szerint élitek napjaitokat idelenn.

 

3. Nagyon szeretem a békés családokat. Tanácsaimat ahol megfogadják, szívesen töltöm időmet. Immánuel Szent Lelke megjelenik e békés helyeken és harmóniát teremt. Lesznek családok, ahol a béke elérése lehetetlen. Ahol nem fogadnak Engem egyforma szeretettel, onnan elmegyek. Csak az istenteleneket hagyom el, kegyes testvéreimmel megőrzöm a közösséget. Velük tartok, őket támogatom, bárhová is menjenek.

 

 

4. Ne féljetek az egyedülléttől, mert Isten szeme előtt éltek szüntelen! Ne féljetek a magánytól, mert Isten szolgáit az el nem érheti! Ha testben egyedül is éltek, lelketek összekapcsolódik imáitok által Teremtőtökben. A lélek az elsődleges, nem a test.

 

5. Támogassátok a kegyes nővéreket, akikről hamarosan hírt kaptok! Jézus szolgái ezek az asszonyok, akik életükben nem keveset szenvedtek. Sokat bíztam reájuk, és segítségetek nélkül kevesebbet tehetnek. Azt adjátok nekik, amire nektek is szükségetek lenne! Isten meggyőződik róla, hogy valóban tiszta szívből adtok-e. Ő kéri majd tőletek, hogy a legfontosabbról mondjatok le. Próbára tesz titeket, vajon megteszitek-e. Emlékezzetek akkor szavaimra! Ne ragaszkodjatok semmihez, bízzatok, hogy Isten elegendőt küld mindenkinek, amikor szükséges!

 

6. A kegyes nővérek a legszerencsétlenebbeket gyűjtik össze. Az utcán kóboroló árva kisgyermekeket, a kidobott öregeket. Szükségük lesz sok mindenre, hogy etessék, gondozzák ezeket. Segítségetek nélkül a szeretet nővérei nem tevékenykedhetnek. Isten számos csodát művel velük. Megtehetné, hogy kényelmes házat rendez be nekik, melynek kamráit roskadásig tölti élelemmel. Isten számára minden lehetséges. Atyánk nem művel értelmetlen csodát. Nem szereti a mutatványt. Tőletek várja, hogy segítsetek. Amit nektek adott, azért tette, hogy az utolsó időkben szétmérjétek. Ha nem adott, azért tette, hogy megmutassa

 

nektek, mi a hálás elfogadás. Igyekezzetek, hogy azok lehessetek, akik mérnek!

 

7. A kegyes nővéreknek szükségük lesz tiszta lepedőkre, törölközőkre. Poharak, tányérok kellenek az emberek ellátásához. Lisztnek, cukornak, sónak jó hasznát veszik.

 

8. A kegyes nővérek szívesen fogadnak minden segítő kezet. A betegek igen elesettek lesznek, ápolásuk nem kevés időt vesz igénybe. Az utolsó időkben vissza kell térnetek a hagyományos betegápolásoz, mert más nem vezet eredményre. Nagy üstökben főztök, fertőtlenítetek. A vizet forralva fogyaszthatjátok el, a kenyeret magatok sütitek.

 

 

9. Ne féljetek a házaktól, ahol betegeket ápolnak! Ne higgyétek el, hogy a fertőzések innen terjednek! A kegyes otthonok, mik embereket mentenek, megszentelődnek. Onnan a baj nem terjedhet. E házakban igen nagy tisztaság lesz, kútjaik ontják a szentelt vizet. Akik odatalálnak, életet nyerhetnek.

 

 

10. E házaknak szükséges a védelem. Az utolsó időkben sokan akarnak rossz szándékkal a nővérekre törni. Ha erős a karod és hívást érzel, ne késlekedj! Légy e menedékhelyek őrzője! Ne hallgass azokra, akik visszatartanak! Higgy benne, hogy Isten katonája vagy, kinek feladata a kegyesek oltalmazása! Ne hallgass családodra, ne nézz kicsiny gyermekedre! Tudd, hogy Isten gondoskodik róluk minden körülményben! Tovább adja azt a szeretetet, amit te nyújtasz erős karoddal a betegeknek.

 

11. Ne féljetek a sebektől, a láztól kipirult testektől! Ne hallgassatok tudományos szavakat, magyarázatokat! Isten ad betegséget vagy egészséget mindenkinek. Higgyétek, hogy benneteket megvédelmez, mert célja van veletek! Aki másokért él, önmaga fontos nem lehet.

 

12. Ne féljetek a jövőtől, Immánuel arra kér titeket! A hittel teljesek számára az eljövendő események dicsőségesek. Hitetek koronája, hogy mások is meggyőződhetnek Isten hatalmáról. Évszázadokon át vártátok ezeket a perceket. Sok próféta és jövendőmondó beszélt a Végítéletről. Kinevettétek őket, ha az események a megadott időpontban nem következtek be. Hazugnak vagy bolondnak mondtátok ezeket. Némelyeket megköveztetek, másokat börtönbe vetettetek, mégis újabb és újabb próféták jöttek.

 

13. Ezekben az időben sok látó és jövendőmondó él mellettetek. Kevés közöttük Immánuel követe. Annál több a hazug és pénzéhes, aki félelmetekből nyeri hasznát. A felsőbb világokba kevesen kaphatnak betekintést. Mind feladattal teheti. Aki emberek kíváncsi vágyait elégíti ki, az egy sem Atyám törvényét követi. Ne kutassátok a jövőt, a jelenben éljetek! Ne előző életetekben keresgéljetek, ezt változtassátok meg, amíg lehet!

 

14. Bízzatok Immánuelben, aki utat mutat nektek! Forduljatok felém és megsegítelek titeket!

 

15. Helyezzétek ágyatok mellé a könyvet, ez vezessen titeket! Olvassatok egy-egy fejezetet és gondolkodjatok el! A jövőről szóló részeket vegyétek tudomásul, és félelmet ne érezzetek! Az életviteletekre adott tanácsokat fogadjátok meg és így cselekedjetek! Jól használjátok e könyvet, ha napjaitok megszépülnek, és lelketeket egyre több béke tölti el. Ne bánjátok, ha a harmóniát háborúság előzi meg! Harcoljatok lelketekkel és szabaduljatok meg bűneitektől! Alakítsátok át gondolkodásotokat segítségemmel! Tegyétek lábaim elé szennyeseteket és fehérítsétek meg! Áldást és örömet adok a kínokért cserébe.

 

16. Menjetek belső szobáitokba, és imádkozzatok! Legyetek tiszták és hittel teljesek, erre kér Immánuel titeket!

 

Amen.

 
 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 17
Összes: 3176493
Hónap: 37226
Nap: 737