Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ez nem mese

…és erre azt mondta a király a kiskondásnak: ha kiállod a három próbát, neked adom aranyhajú leányomat, és a fele királyságomat.Ez a nyár a mi nyarunk 2012-ben! A most, vagy soha nyara! Minden rezdülésében meséket idéző pontossággal hozza majd elénk azokat a próbatételeket, amelyek elé a király állítja a kiskondást – a Legkisebbet a legkisebbek közül.

Vénusz átvonulás, ritka fényszögek (Plútó-Uránusz kvadrát), a nyári napforduló, és mintha mindez még nem lenne elég, a három magyar igazság mellé ráadásként, Szent Iván éjjele.

Mind, egytől egyig, kivételes erejű, gyógyító, sorsfordító dátumok! Messiási erőket mozgató, a Magyar Szent Korona erejét aktiváló, lelki felemelkedést szolgáló próbatételek!Nézzük, mit is üzen a mese…!

A kiskondás elindul „szerencsét próbálni”.

Mit próbálni???

Nos, hát szerencsét! Nekilát, hogy megnézze, vajon működik-e az ő életében is a szerencse.

Izgul? Aggódik? Szorong? A két kezét tördeli? Pszichiáterhez rohan? – ilyenekről én nem tudok. Csak azt tudom, hogy fütyörészve elindul, és nem visz magával semmi egyebet, csak hamuban sült pogácsát…. Ugye? Nem McChicken szendvicset, nagy adag sült burgonyával és karamell fagylalttal, nagy kólával,…nem lóg a füléből az MP4-es lejátszó és nem tart mobilon forró drótot a szegény édesanyjával. Azonban, azt biztosan tudja, hogy amit otthonról hoz hozományként, az, pont elég lesz majd ahhoz, hogy a szerencse rámosolyogjon.

Hatalmas szívet hoz otthonról, szerénységet, nagylelkűséget, szolgálatkészséget, – magyarul: áldott!

A mai, vaskori, marsikus ember a Blaha aluljáróban, azt mondaná erre:
- Nézd már, mekkora egy töklámpás! Na, lehet haza tiplizni, kisöreg!

De eggyel nem számol az a vaskori, oxidálódó feje: méghozzá azzal, hogy a kis „töklámpás” bátorságot, kitartást, és józan paraszti eszet is hoz ám magával. Nem is keveset!

Nos, ne fussunk annyira előre… nézzük meg, mi is történik vele az útján!Megy, mendegél a kiskondás, majd a szekérúton egy csapat hangya keresztezi az útját. Megvárja, amíg áthalad előtte a kis sereg. Észreveszi ám, hogy a legutoljára ballagó, kicsi, sánta hangya, bent ragad egy kerékvágásban. Megsajnálja, segít neki kikecmeregni a gödörből, és az övéihez tereli. A kis, sánta hangya hálásan megköszöni a nagylelkűséget, és egy sípot ajándékoz a kiskondásnak, hogy ha bármikor szüksége lenne segítségre, csak fújjon bele és ők iziben ott teremnek.

Kérdés:

Te észrevetted-e, hogy a hangyabolyban, amely az utadat keresztezi, is vannak kicsi sánta hangyák…? Segítettél-e valaha, valamikor nekik, csak azért, mert megsajnáltad őket? Vagy vállat rándítottál, talán– hogy ez az ő problémájuk, és nem a tied?Újból útnak ered a kiskondás. Mikor kiér az erdőből, egyszerre csak felrepül előtte egy nagy csomó madár. Ahogy a helyükre ér, hát látja, hogy egy madár még mindig ott vergődik a fűben. Sehogy se tudott elrepülni. Megesett rajta a szíve a kiskondásnak, fogta a madarat, azt addig simogatta, addig melengette, hogy tisztára megszáradt. Kirepült a madár a kezéből és azt mondta neki: Hallod-e te kiskondás: jó tett helyébe jót várj. Itt van egy síp! Akármi bajod legyen, csak fújd meg és mi ott termünk a segítségedre.

Kérdés:

Te észrevetted-e, hogy a tovasuhanó madárrajból, amely előtted röppen föl az életed vándorútján, marad néha egy-egy, a földön vergődő, átázott tollú, fázó, szeretetre éhes madár? Ölbe vetted-e, melengetted-e, hogy újra erőre kapjon? Vagy úgy tettél, mintha észre se vennéd, és felemelt fővel ellépdeltél mellette?A kiskondás nagy sokára elért oda, ahol a tenger kezdődött. Ahogy nézi a tenger játékát, a hullám egy kis halat kivet a partra. Megsajnálja a kiskondás és beveti a tenger vizébe. Akkor kis hal magához tér, és azt mondja a kiskondásnak: jó tett helyébe jót várj. Itt van egy síp, ha bajod van, csak fújjál bele, és én megsegítelek.Kérdés:

Te észrevetted-e, hogy az élet tengere gyakran partra vet fuldokló halakat? Megszántad-e őket és segítettél-e rajtuk, hogy újra „levegőhöz” jussanak? Vagy, talán szenvtelenül hátat fordítottál nekik, és azt dünnyögted az orrod alá: ez az élet farkastörvénye. Mi közöm hozzá?A kiskondás ekkor beér a király palotájába, ahol elszegődik szolgálni. Közben a király eladósorban lévő, aranyhajú leányáért, messze földről sok kérő érkezik. A király három próbatétel elé állítja a gazdagabbnál gazdagabb urakat, de mind elbuknak a megmérettetésben. Nos, gondol egyet a kiskondás, és megkéri a királyt, hadd próbáljon ő is szerencsét!A király ekkor megparancsolja neki:

- Eredj a szérűskertbe, ott van három kazal köles. Szedd ki nekem abból a magot szemenként, de úgy, hogy a köles is kazalban legyék és a szalmája is kazalban maradjon! Töpreng a kiskondás, mit is csináljon: gondol egyet, előveszi a hangyák sípját és megfújja. A sípszóra érkezett annyi hangya, hogy meg se lehetett olvasni őket. A hangyakirály vezetésével reggelre kazalba rakták a kölest, úgy, ahogy a király parancsolta.

Másnap reggel a király újabb parancsot ad a kiskondásnak. Van nekem három lányom, akikre nap nyugtáig vigyáznod kell, de nem szabad őket szem elől tévesztened. A lányok álmot szórnak a fiú szemére, ők pedig madárrá változnak és elbújnak a kiskondás elől. Amikor felébred a kiskondás, megijed ám! Nyomban előveszi a madarak sípját és belefúj. Jön is madárkirály a seregével, segítsenek előkeríteni a lányokat. A csapat madár megleli a madárrá változott királykisasszonyokat a hold karimája mögé rejtőzve.

Harmadnap a király hajnalban beleveti a gyűrűjét a tenger fenekére. Kiadja kiskondásnak, kerítse elő a gyűrűt. Búslakodik a kiskondás, de eszébe jut a harmadik síp. Belefúj a fiú és a halak királya iziben ott terem a tenger összes halával együtt. Addig keresgélik a gyűrűt a tenger fenekén, amíg meg nem lelik.

Ekkor azt mondja a király a kiskondásnak. Kiálltad a három próbát. Neked adom a legszebb, aranyhajú lányomat és a fele királyságomat! Megtartották a lakodalmat, és máig boldogan élnek, ha meg nem haltak.A magyar népmeséink ősrégi, szimbolikus tanításokon alapszanak. Az önzetlen szolgálat, a kegyelem, a részvét óriási energiákat mozgat meg. Nem csak régen és nem csak a mesében!

Az aranykorban, ahová igyekszünk így él az ember. Már ma alkalmad van gyakorolni és megtapasztalni a hatását.

Soha nem tudhatod, hogy a másoknak végzett önzetlen szolgálat – még a legkisebb is – milyen próbatételből fog egyszer kirángatni és milyen váratlan segítséget eredményezhet a kihívásaid idején.

Ne a sánta hangyától, a földön vergődő ázott tollú madártól, vagy a partra vetett haltól várd vissza a segítséget! Ne azokat nyúzd, hogy adják vissza a kölcsönödet, vagy a segítséget, amit egyszer nyújtottál nekik! Azoknak nem áll módjában visszaadni neked!

Azonban van a világnak egy Gigantikus, Jóravaló Törvénye, amely kimondja, hogy minden szívből jövő cselekedet feljegyzésre kerül, és alkalom adtán, abban a mértékben, amilyen szivjósággal te adtál, abban kapod vissza mások kegyelméből. Nem más, mint maga a hangyák királya (föld elem), maga a madarak királya (levegő elem), és maga a halak királya (víz elem) fogja a seregeit felvonultatni a szolgálatodra!

Az aranykori mese aranykori üzenetet hordoz!

Egymás kegyelméből élünk! Merj nagylelkű, gyengéd, odaadó, szerető szívvel élni! Tudom, hogy hatalmas bátorságra van hozzá szükség, majdnem vakmerőségre! De a törvény, az törvény! Ha mered így élni az életedet és elrugaszkodni végre a vaskori nézetektől, a rád száradt önző és egoista ideáktól, az élet kivirágzik körülötted!

Nincs szükséged ehhez sem pénzre, sem diplomára, sem aranyra, sem földi javakra… csak szívre, bátorságra és tudásra!

Ez a hatalmad, EMBER! Ne engedd megtéveszteni magad!Az előttünk álló nyár pont a három próbát tartogatja számunkra egyéni és nemzeti szinten is!

Ez a nyár a sorsfordító átalakulásoké! A galaxisunk támogat ebben minket!
A Lelki erő próbája

Merünk majd kiállni a gondolatainkért a lelki felszabadulásunkért! Képesek leszünk önzetlenül, egységbe tömörülve, szorgalmasan tenni magunkért, másokért, országunkért, (ahogy a hangyák választják el a magot a szalmától). Ország szinten is forradalmi átalakulások várhatók.


A Hit és Gyógyulás próbája

A Magyar Szent Korona szellemisége és egyre aktiválódó ereje hittel ajándékozza meg azokat, akik az oltalmát kérik a fájdalmasnak ígérkező gyógyulási szakaszban! (Ami eddig rejtve volt, amint a madárrá változott királykisasszonyok, előkerül hirtelen a Hold karimája mögül).


A Tisztulás próbája

Kapcsolataink terén megújulás várható, ország szinten is radikális megtisztulást hozva. A legmélyebb igazságok szinte (mint a gyűrű a tenger mélyéről) úgy bukkannak elő a semmiből és hoznak el nekünk személyes és nemzeti szinten is termékenységet, isteni erőt, megújulást.

A három próba előttünk áll!

Számot kell adnunk arról, hogy tudunk egységben, közösségekben egymás segítségével élni és megmaradni! Számot kell tudnunk adni arról, hogy ismerjük a szívjóság hatalmát, felismerjük a háborúskodás helyett a kreatív megoldásokat, és arról, hogy a szívenergiával gyógyulást, messianisztikus minőségeket hozunk a földre.

Ezek azok a női energiák, amelyek a Vénusz tranzittal immáron végérvényesen helyet követelnek maguknak az életünkben és június végéig meg is érkeznek sorra!

Ezek azok a női energiák, amelyeket a vaskor kiűzött a földi színtérről, a nőket alacsonyabb rendűnek, bűnös, csábítónak és piszkosnak állította be. Az ő lealacsonyításukkal pedig repültek a női energiák is. Maradt az erő, az ego, a vasakarat, az erőszak.Teljesen mindegy, hogy férfi vagy-e, vagy nő! Hol így, hol úgy tetszik nekünk a földre születni!

De észrevehetted már, hogy CSAK az egyik, vagy CSAK a másik energiaminőség, egyedül, NEM tudja jól működtetni a világot! Mindkettő kell hozzá! A férfienergiák teremtenek és megalkotják a kereteket, a női energiák fénnyel és lélekkel telítik azokat. Ez az igazi és tökéletes társteremtői hivatás minősége!

Ha férfi vagy, teremts és mutass utat, de fogadd be a kreativitást! A szíveddel láss és ne mindig a fejeddel! Légy gyengéd, tudj áldani és simogatni! Tudj könnyet ejteni, ha megesik valakin a szíved és nyújts neki védő jobbot! Ilyen férfiakat szeretnénk!

Ha nő vagy, fogadd be a teremtés erejét az életedbe, a testedbe! Légy szerető édesanyja, óvjad, ápold, gyámolítsd és áldd meg mind a két kezeddel azokat, akiket a gondjaidra bízott az élet! Mosolyogj és szeress! Szorgalmas légy, bátor és vidám! Segítsd a férfit a teremtő útján, és ne vedd ki a kezéből ezt a szerepet! Ehhez ő jobban ért! Te csak aranyozd be a napot, hozd a szív kreativitását és adj életet és hozz fényt! Ilyen asszonyokat szeretnénk!Most lehetőségünk van megtalálni önmagunkat! Ez a fantasztikus, csodás nyár elhozta nekünk a lehetőséget!

Keresd magad körül a sánta hangyát, a vergődő madarat és a partra vetett kishalat! Találsz eleget, ne félj te attól, hogy nem fogsz, kin tudni segíteni! Egy garantált! A Föld a Levegő és a Víz királyai egyenként jönnek a segítségedre!

EZ MÁR NEM MESE! EZ AZ ÉLETÜNK! MEGÍGÉRTÉK NEKÜNK ÉS BE IS TARTJÁK!

Csak fújj bele a sípodba! Jelképesen ez azt jelenti: hívj segítséget! Van neked olyanod! Az Ég Seregei állnak az oldaladon, vedd végre észre!

Amikor elérkezik a próbatétel ideje, tudd, hogy kérésedre, a sípod (hívó hangod, szíved frekvenciájának segélyhívójának) hangjára megmozdul Ég és Föld!

Élj hát bátran, aranykori lélekkel! Ne felejtsd: Magyar vagy! Áldott vagy! Árad rád a kegyelem!

Tisztaszívű, Reformkori és Igazsághozó Nyarat kívánok minden Kedves Olvasónak!

Holló-Szabó Julianna és a GHV Csapata

http://atitoksikerkulcs.shp.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Március >>
<< 2021 >>
Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Statisztika

Online: 12
Összes: 2790912
Hónap: 20891
Nap: 743