Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Újabb üzenet Szent Istvántól3

*******


Üzenet Szent Istvántól
 

2011-05-28

Üzenet Szent Istvántól

Drága Fénynemzetem!

Életeteknek idején velünk gyógyítsátok meg a múlt fájó sebeit, hogy megfeleljetek a kegyelmi állapot fejlődésének. Kegyelmi rejtekhelyetek a mindig veletek lévő teljesség mindensége, melyhez jogosultságotok adott. Létező mennyiségi létszámotokban a létezés a fejlődés megfelelése, minek létjogosultsága veletek jut kifejezésre.
 
Gondolkodásmódotokat már áttereljük egy új ösvényre, mely a ragyogó létezés mikéntje. Gyertek el a jelem irányába tartó fénysávon, a mindig ragyogó gondolkodás derűjébe. Illetéktelenek ide nem léphetnek be. Ölelésetek gyengéd fényében már ott ragyog őseitek lelki valósága.
 
Legyetek mindig figyelmesek a hozzátok eljuttatott figyelemelterelő hírekkel kapcsolatosan. Öltsétek magatokra a Teremtés Igazságából való fényburát, és átláttok majd a szitán, túl a fejlődéseteket hátráltató minőségeken, és megviláglik számotokra a mindig jelenlévő igazság fényessége. Látjátok, mindig ott van az igazság a szitán túl, melyet hívhattok fátyolnak is, ha akarjátok, mert a szavak egyre inkább elhagyják jelentőségüket. A fényességeteket elhomályosító figyelemelterelő mágiát már gyengítik azok, akik felismerték a szavak mögötti élcet, azt a hamis görbe tükröt, amely mögé elrejtőzni akartak a magukat elleplezni szándékozók.
 
Nagy örömömre szolgál, hogy fényemre egyre többen hangolnak rá, mely kiutat mutat számotokra a jelen mocsaras vidékeiről egy fényesen ragyogó vidékre. Már ízlelitek a minőségem illatát, és meghalljátok lélekjelenlétem sugallatait. Lépjétek meg a fejlődés fénnyel telítő lépéseit, és ha kell, merjetek egy lépcsőfokot feljebb lépni! Ahogy mondjátok, bátraké a szerencse, tehát bátor nemzetem, merjetek fényem útjára lépni!

Az a kérdés járta át gondolataitok világát, hogy miért éppen én, és miért éppen most szólok hozzátok. A válasz nyilvánvaló a fény útján járók számára - most az én fényminőségem nyújtja számotokra a legjárhatóbb utat a jelen nincstelen minőségetekben. Meg kell értenetek jelenlegi létezésetek kegyelmi állapotát. Az országot a fény pillérjei tartják még mindig, tehát legyetek bátrak csatlakozni a Mennyei Atyai minőség megfelelésének, és vegyétek magatokra fénypajzsom és koronám, hogy megjelenhessen a fényem minősége világotokban!

Sokan magukra vállalták az önként felvállalt száműzetést szeretett otthonuktól. Fényük viszont otthon maradt őseik horgonyai miatt. Meg fogok nekik is nyilvánulni fényes gondolataikban. Létezésük fejlődésében nem tudják megtagadni az őseik velünk fejlődő szerető beteljesülését, melynek oltalmazó velejének megfelelnek.

Gondolatban mondjatok imát azokért, akik energiájuk erejét megfeszítve dolgoznak azon, hogy üzeneteink segítségetekre lehessenek. Az értük mondott ima a mindenség akarata szerint való megnyilatkozás, tehát ne hagyjátok magukra a fényhozó segítőket!

Fényességem világosságával járjátok dicső felemelkedésetek fényösvényét!

Drága nemzetem, mindig veletek vagyok!
 
 
Autoírással csatornázta:Tara
 
 


***********

 

Üzenet Szent Istvántól
 

Üzenet Szent Istvántól

2011-05-24

Áldott fényességes népem!

Öltsétek magatokra a feddhetetlen létezésetek figyelemáthangoló vagyonát. Öntsétek pünkösdi királyi és királynői jöttötök tervébe a fényem vigyázó ölelését, mert most bennetek fogok megnyilatkozni a mindenség nevében. Fényem teljes ragyogásával óhajtom, hogy ezt a szép szokást gyakoroljátok.
Fejlett fegyelmetek mindig létezésetek oltalma volt, még az eddig átélt viszontagságok idején is.
Lényetek a legdrágább őseitek vigyázó kéréseiben, tehát, legyetek mindig bennünk bizakodók. Kegyelmetek fénykoszorúját megadják a legtisztább szándék alapján, melyhez meg kell felelnetek a mindenség megbecsültségében.
 
Apró lépésekkel kezditek majd el az ország újra rendbehozatalát, a legapróbb létezési morzsákkal, viszont ha már mindenki felfedezte, hogy a maga módján már elindult az országot felemelő fényesség útján, egyszerre fogtok csatlakozni őseitek fényességének csapásához. Bátran vállaljátok fel magatokra fényem létezését, mert a felejtésnek van a legnagyobb veszélye. Ameddig fejedelmi koszorútokban ott ragyognak a fényadományaim ragyogó ékkövei, addig minőségeteknek megadatik a gyengéd átmenet lehetősége. Mindig legyetek vidámak és ingetek hajtókájára a pünkösdi találkozókon tegyetek egy fényrózsát, így fogjátok felismerni egymásban fényem minőségét.
 
Látjátok, egyszerűen csatlakoztathatjátok egymáshoz segítő szándékaitokat, mihelyst meglátjátok, hogy milyen sokan vagytok az én fényességem minőségében.
Életetek minőségét vigyázzuk, hogy fényeteket továbbiakban ne fakíthassák ki a titeket kiszolgáltatottakká tévő megingató kegyetlenek.
Ott van számotokra minőségem jele már mindenkinek az élménysodrásában. A kegyetlenek majd maguk maradnak, mert az ünneplő szeretetteljes egység kiveti magából azokat, akik megbontják szerető törekvéseiteket.
 
Vigyázzatok, inkább legyetek a szelídség oldalán, mint a haragos lármázókén, hiszen soha nem azok győzedelmeskednek, akik az erőszakos viselkedések mikéntjét gyakorolják. Legyetek létezésetek minőségének delejes gyakorlói, mert az őseitek tudását örököltétek minőségetekben. Inkább kérjétek meg áldott szentjeiteket, és mindig szerető Édes Szent Anyátokat, Máriát, hogy szeretetteljes igyekezetével sodorja utatokból el azokat, akik a mindenség akaratának teljesítése ellen mesterkednek. Mihelyst sokan fohászkodtok hozzánk és szerető mennyei anyátokhoz, az őseitek által felhalmozott tudás bennetek életre kel, és megállíthatatlanul átvált valóságotok a fényességünk fénycsapására.

Miért várjátok meg azt, hogy valami elborzasztó dolog történjen veletek? Miért nem jöttök most össze, hogy fohászaitokkal minket kérjetek az egységben, hogy mellétek álljunk a Fényesség megnyilvánulásánál? A halogatás volt mindig a legnagyobb ellenségetek, így, kérlek titeket, mindig használjátok ki az alkalmat, hogy fénysugaraitokat ránk irányítsátok!
Minőségetek a velünk való összhangban átváltozik a gazdagságotok minőségébe. Kérjétek mindig lényetek megtisztulását a szerető Forrás fényességes csermelyéből!

Ölelő fényemmel figyelem napjaitokat!

Áldott nemzetem, már tudjátok, hogy mindig veletek vagyok!
 
 
Autoírással csatornázta:Tara
 
 
 
 
 
Üzenet [Nagy]Boldogasszonytól [a banki adósoknak] a pénzről

2011-05-19


Üzenet Nagyboldogasszonytól

Legyetek áldottak fényetek világában!

Ölellek titeket fényem világában, most, hogy világotoknak nagy szüksége van a gyengéd megnyilvánulásokra. Jellemetek velünk változik, lényetek egyre fényesebb. A figyelmetek összegzése mindig a kulcs a velünk való kapcsolatfelvételnek.
 
Van egy csodálatos adományotok, és az a jézusi figyelemösszpontosítás. Kérjétek tőlem a figyelmetek fejlesztését, energiáitok összehangolását, és ráirányítom minden gondolati ráhangolásotokat erre a tudati folyamra. Legyetek hajlandóak a tisztaságot és a világosság támogatását választani, ahol minden hazugság elveszíti erejét és hatalmát, hiszen kizárólag a Teremtés igazságának van hatalma és támasza. A hazugság már csak a bábjátékosok játszmája, akiknek szándékaik ellene vannak a Fényszövetség akaratával. Legyetek bátrak kilépni a kötelékek világából, melyeken át rángatják a húrokat világotokban! Vegyetek egy mély lélegzetet, kérjétek segítő kezem, és egyszerűen lépjetek gondolatban át a fénybe, ahol a szabadságot megérezhetitek minden egyes villanásotokban. A kötéseket - ha kéritek - mi levesszük rólatok. A hatalmuk gyengül minden egyes emberrel, aki fényünk szerető, éltető fényét választja.
 
Tudom, hogy vannak, akiknek életében ott vannak a kötelékek, és jelenleg számukra elképzelhetetlen, hogyan szabaduljanak meg ezektől, viszont ne engedjétek meg magatoknak, hogy belesüllyedjetek ebbe a kötés-mocsárba. Kérjétek tőlünk, hogy rajtunk keresztül fényünkkel feltölthessük ezeket a kötéseket, olyan ragyogóan, hogyan a Teremtés bölcs tudása engedi, és meglátjátok, minden könnyebbé változik számotokra! Kérjétek segítségem, és leveszem rólatok ezeket a kötelékeket. Minden esetben kérjétek a Teremtő kegyelmét, megbocsátását, és magatoknak is bocsássatok meg, hogy magatokra vállaltátok ezeket a kötéseket. Világunk nem valósulhat meg ezekkel a kötelékekkel, tehát gyakoroljátok a fénybe belépést, ahol szeretettel simítjuk vállatokat, és gyógyírt adunk felkarcolt fénytesteteknek.
 
A pénz világa most a segítségetekkel átválthat a Teremtés világának értékrendjévé, ha elegendő fényt tesztek bele a jelenleg forgalomban lévő papíralapú fizetőeszközbe. Minden alkalommal, amikor egy ilyen papírt a kezetekbe fogtok, kérjétek, hogy rátehessük jelünket, és minden egyes ilyen papírral kérjétek segítségem, és a magyarokat őrző angyalok segítségét!
 
Ha kívánságotok elég erős, megváltjuk világotokat, és az egyetemes értékrendet fogja tükrözni földi gazdagságotok. Ehhez viszont sok szorgos igyekvésre van szükségünk. Tudjátok, kérésetek hiányában nem avatkozhatunk bele a kötelékeitek lebontásába - így ne legyetek restek kérni segítő fényprogramjainkat.
 


 

Szerető fényemmel ölellek titeket!

AUTOÍRÁSSAL CSATORNÁZTA:TARA

 

 
Üzenet [Nagy]Boldogasszonytól
 
 
 
 
2011-05-16
 
Üzenet Nagyboldogasszonytól
 
Drága fénygyermekeim!
 
Szeretetemmel a fényesség oldalára hívlak benneteket. Oltsátok el a békétlenséget a fényetekkel! Engedjétek meg, hogy beavatkozzunk a világosság oldalán az ország életébe és megbecsültségébe. Lényegi fényeteknek meg kell adni az engedélyt, hogy veletek együtt cselekedhessen. Lényeges a megbecsülése nemcsak a nemzetnek, hanem a nemzeten belül egymásnak is. Értsétek meg a világos jelentőségteljes világot!
 
Sok mindent kell még beteljesítenetek, és az ország bennetek engedi meg a fény kibontakozását. Olvassátok az ingerekben és a derűs kedvetek ötleteiben a velünk együtt járó megoldásokat! Igyekezzetek mindig velünk együtt haladni a megbocsátás és megbecsülés világába!
A gyalázkodókkal ne gerjesszetek haragos sötét energiákat, mert ezzel szennyezitek meg a magyarok közös kincseit. Fegyelmetek legyen mindenki számára példa, és a derű és kegyelem oldaláról tekintsetek a haragosokra. Ha engeditek, hogy beavatkozzunk, nagyobb hatalommal fognak szembekerülni, mint amivel valaha is találkoztak bármely valóságban! Tehát ne késlekedjetek megkérni bennünket! A bizonyítékokat mindig meg fogjátok látni és érezni. Legyetek mindig hálát adók a segítségért, mert ez növeli erőnket a legnagyobb mértékben.
 
Köszönöm az eddigi segítségeteket. A fény seregeinek már rengeteg feladatot adtatok, és már szorgosan dolgoznak az oldalatokon. Vigyázzák gyermekeiteket, és már az országgal együtt dolgoznak - hála nektek!
 
Figyeljétek meg a fényes oldal erősödését. Ha valamely gyalázkodó beszennyezte erőtöket, kérjétek segítségem, és megtisztítalak benneteket. Belsőtökben ott ragyog a mindenség szikrája, ezért magatokon viselitek jelemet. A homlokotokon már ott ragyog fényem rózsája. Hadd borítsalak be titeket fényem szirmaival! Érezzétek a mindent átható rózsaillatot, és tudni fogjátok, hogy veletek vagyok! Itt állok, érezzétek, oltalmazva fegyelmeteket és figyelmeteket.
 
Köszönöm gyermekeim, hogy meghallottátok kérésem, és azonnal cselekedtek!
 
Áldottak legyetek bölcs kéréseitekben!
 

Autoírással csatornázta:Tara
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Üzenet a Szent Pálosoktól
 
 
Üzenet a Szent pálosoktól
 
Szeretett magyar testvéreink a jelen valóságban!
 
Köszöntünk titeket e nagyszerű időkben, amikor feledés homályából ismét felbukkanhatunk számotokra.

A megosztás démonjait kifújhatjátok életetekből, és csatlakozzatok bátran testvéreink törekvéseihez a jelenlegi földi valóságotokban. Drága testvéreink a fátyol másik oldalán nagyon megfogyatkoztak. Hatalmas erővel küzdenek, ezért kérlek titeket, ha gondolatban is, csatlakozzatok hozzájuk itt most, a Földön is.
 
Figyelmetek számunkra nagyra becsült ajándék és kincs, hiszen a mennyei oltárnál továbbra is értetek imádkozunk. Látjátok, a félelemre alapuló alakoskodásnak már nemsokára vége szakad, tehát, meg fogjátok érteni gondolatainkat.
Ragyogóan szikrázó oltárunknál kérhetitek bölcs tanácsainkat. Örömmel halmozunk el fényességes gondolatokkal titeket.
 
Fénytemplomunkba is eljöhettek az aranyhegy belsejébe, ahol továbbra is működik templomunk egy magasabb figyelmi összpontosításban. Hollétünk azok számára továbbra is elfedve marad, akiknek szándéka nem a Teremtő Forrás legtisztább csermelyéből táplálkozik. Mindig boldogan adunk éltető nedűt aranyserlegünkből. Imádkozunk értetek, ha erre megkértek minket.
 
Már nagy a sürgés-forgás közöttünk, hiszen a tér-idő átvált hamarosan egy olyan minőségbe, ahol felfedhetjük valóságunkat.
 
Szerető figyelemmel követjük életeteket.
 
Imádkozunk értetek, legyetek áldottak!
 
 
Autoírással csatornázta:Tara
 
 

 

 ×××

Üzenet Szent Imre hercegtől

2011-05-16 
 

Üzenet Szent Imre hercegtől

Legyetek üdvözölve világomban drága magyar fényvigyázók!

 

 
Veletek marad velünk minőségetek, mihelyst minket figyeltek ölelő fényetek világával.
Kimenetele a jelenlegi valóságotoknak már a mennyei Szűz és Anya vigyázó szívében ragyog. Kérjétek oltalmát és segítő beavatkozását!
 
Ne felejtsétek el magatokra felölteni a mennyei világosság öltözékét, amikor velünk járjátok utatokat! Jövendő világotok nagyban függ tőletek és a minőségjavító figyelmetektől. Nézzetek a jelenségek mögé, és kérjétek tőlünk a megfejtést rejtő tudást! Gyakoroljatok egységben a mindenséggel, és induljatok el megnyitni a gyermeki szeretetek minőségét! Lényegetek befejezi a görgő halmozását a felélő létezésnek. Legyetek jelen a mindennapjaitok bizonyságában, és miként a mennyekben lévő gondolataitok gerjesztik, úgy valósul meg a gén lényegi változásaiban a világosság. Ijedtségeteket a lélekölő játszmákkal gerjesztik, melyekben nincs már számotokra hely. Nincsen minőségi oltalmazásuk már a félelemgyártóknak, kérlek, szerető fényeteket velünk gyűjtsétek össze egy gyújtópontra, mely legyen a megvalósulásra váró gazdagság és békességes boldogság világa.
Szeressétek jeleneteket, vigyázzátok a békesség oltalmazó rezgését, maradjatok a fénykincstár őrzői!
 
Kérjétek frissítő megfiatalító segítségem, ha megfáradtatok a megfeszített mindennapjaitokban!
 
Drága fénykövetők, felségesen megjutalmaznak majd igyekezetetekért!
Legyen áldott minden törekvésetek a megvilágosító igyekvésetekben!
 

 Autoírással csatornázta: Tara
 
 
Üzenet Szentlélektől

 

2011-05-12

Üzenet Szentlélektől

A mindenség védett fejlődő segítői!

Vigyázzatok a megmaradt világotokra! Ki kell javítanotok a figyelem tanult deformációit!
Legyetek megfelelőek mindenben a világos tisztaság számára!
 
Felejtsétek el a figyelem összpontosítását a hazugságokra, és mindenben a világosságban megvalósuló kimenetelekre figyeljetek!

Legyetek éberek Magyarországra vonatkozóan, mert dereng már a gigászi lélekfajta létezés.

 

Lényetek már kezdi elfeledni a gyötrelmes múlt sebeit. A múltatokban vannak zengő önjelölt vadrózsák, akik tüskéikkel mindenben felsértették a védelmi sáncaitokat. Lássátok meg ezeket a vérző sebhelyeket, és javítsátok ki figyelmetekkel! Öltsétek fel az oltalmazás derűjét, melynek darabjait velem ölthetitek fel magatokra. Kegyelmet kérjetek a lélekvalóságotokra, és nincsen rejtett gennyes tályogos seb többé a nemzetetek múltjában.
 
Nélkületek nem sikerül a nemzeti minőség vigyázó fejlődése, ezért kérlek titeket, hogy ne legyetek bátortalanok kérni a figyelmetek javítását a Szerető Forrástól! Tudásotok már megfelelő ennek elvégzéséhez, tehát ne lepődjetek meg a csodás engedményekben!
 
Javító szándékotokkal megjavítjátok a létezési minőségeteket - a figyelmetek kiélesítésével.

Drága fénykövetők, kérjétek segítségem!
 
 
Autoírással csatornázta: Tara
 
Az előzmények: innen elérhetőek...

 

 

forrás: www.dimenzio-uzenetek.lapunk.hu

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 33
Összes: 3125672
Hónap: 15027
Nap: 538