Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Utazás a gyógyulás ősi áramlatán

Utazás a gyógyulás ősi áramlatán

 

 

T
raveling the Ancient Streams of Healing
2011. szeptember
© Fred Sterling
Lightways Publishing 3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com

A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/


KIRAEL: Ha csupán néhánnyal bírtok abból, amit akartok, hajoljatok be az Önvalóba, és érezzétek annak a nagyszerű varázslatnak a jelenlétét, mely bennetek van, és mindennel rendelkezhettek, amit akartok. A mélyreható változás lehetősége a képességetekben nyugszik, hogy a fény folyamain utazzatok, mely egy olyan képesség, ami mindig hozzáférhető volt számotokra. Ötvenezer évvel ezelőtt, a Teremtő végtelen bölcsességében megjelenítette [manifesztálta] részecskéit az emberi formában, hogy benépesítse Lemuriát, ahol a fény és gyógyítás áramlatain utaztatok. Az elvenek – a létező leghathatósabb gyógyítók némelyike – voltak az első emberek Lemuriában, és ők hozták el a fény áramlatain történő utazás művészetét a Föld síkjára.
 

Lemuriában, a bálnák jártak a fény folyamain, azonban lemondtak a legnagyobb adományukról, lemondtak azáltal, hogy az óceánból kisétáltak a Földre, hogy levegős, felemelkedett, sétáló, a fény belélegzőivé váljanak. A bálnák nem teljesítettek jól a földön, mert szabadságukból oly sokat adtak fel. Próbáltak beszélni az emberi elemmel, aki oly megriadt, és nem volt tudatában annak, hogyan kezelje őket, és a bálna energiák abbahagyták a beszédet, és végül visszatértek az óceánokba, azonban addig nem, míg hátra nem hagytak néhányat részecskéikből az emberi világban. E részecskéket jelenítik meg a gyönyörű és szeretetteljes Down szindrómás gyermekek lényegében, akik – mint a bálnák – a fény áramlatain utaznak. Ezért látjátok gyakran ezeket a gyerekeket az űrbe révedni. Oly szeretettel bírnak magukban, amely ragyogóbb, melyet legtöbbetek valaha is meg fog tapasztalni, és eljöttek ide ezt megosztani, és hogy ismét boldoggá tegyenek titeket. Ez a legrövidebb történet, ami a fény áramlatain történő utazás eredetét illeti.

Beszéljünk arról, milyen utazni a fény áramlatain. Amikor a fény folyamain utaztok, képesek vagytok áthaladni a falakon, belépni a testbe, meglátni a DNS szálakat, és többet. Ez nem varázslat. Ez az igazság. Megtehetitek tudatosan, vagy meditációban. Az elkövetkező pár percet töltsétek el csukott szemmel, hogy elképzelhessetek mindent, melyet épp készülök leírni! Át foglak vinni titeket egy gyakorlaton, és utána nyitok a kérdésekre.

Képzeljetek el egy gyönyörű fényfolyót, mely úgy hömpölyög, mint a víz, vannak áramlatai, szintjei, és bősége. Képzeljétek el, hogy a harmadik dimenzió partjáról elsétáltok e fényfolyó gyönyörű élményéhez, ahol alámerítitek magatokat, és a legaljára leültök. Nincs gondotok a lélegzéssel, mert ez egy fényfolyó. Érezzétek a fény mozgását a hátatokon keresztül, mialatt kinyújtott kezetek le s fel lebeg a különböző sodrásokon. Kezetek megakad egy pillanatra, és úgy találjátok, hogy ez a fény ezt mondja: „ez az alvás áramlata”. Egy kicsit tovább mozdul kezetek, és áthalad a „kutatás áramlatán”. Következőképpen átjuttok az „összetartozás áramlatán”. Mindenhol, ahová kezetek elmozdul, az élet más áramlatait észlelitek, mely közül néhány oly erős és hathatós, hogy magatokat belemerítitek ezekbe, és a fényfolyón át lefolytok.

Azok, akik kényelmetlenül érzik magukat ezzel kapcsolatosan, képzeljék el, hogy a Föld partjainál álltok, és az égre pillantotok. Nem láthatjátok, azonban tudjátok, hogy egy gyönyörű energiafolyam sugár, vagy fényár hömpölyög a bolygótok körül. Lebegjetek el a testtől, és áramoljatok fel, ebbe a gyönyörű sugárfolyamba. Abban a pillanatban, amikor rácsatlakoztok, példátlan sebességgel haladtok, és bárhová akarhatjátok magatokat, ahová el akartok jutni. Átfolyhattok az egész Egyesült Államok, Afrika, az Északi-sark, Európa felett, viszont nem láthatjátok a határokat az országok között.
 
 
Most, mint a madár, döntsétek oldalra lábatokat, és hagyjátok magatokat elszárnyalni Írországba Iona-sziget felett. Kíváncsiak vagytok: „Mi az?” Az Iona-sziget csupán három mérföld hosszú, és hozzávetőleg egy mérföldnyi széles. Ahogy letelepedtek a szigetre, valami megérint titeket. Ez a szent női Isten Fény, Ion. Átlebegtek ezen a gyönyörű energián, és hirtelen felfrissültök. Emlékeztek a vállatokban a fájdalomra, és azt gondoljátok magatokban: „elküldöm ezt a gyönyörű energiát hátra az áramlaton keresztül a fizikai testembe”. Átívelitek ezt a kicsiny Iona energiafolyamot le ehhez a fájó vállhoz, mely azonnal ellazul. A fájdalom kezd elmúlni, és ezt gondoljátok: „ó, Istenem. Lehet ez ilyen könnyű?” Ez lehet ilyen könnyű. Térjetek vissza ezekből a meditációkból, és tudjátok, hogy ezek a varázslatos folyamok mindig elérhetőek számotokra.

Ha gyógyító vagy, engedd meg magadnak belépni bármely folyamba, melyet épp leírtam, vagy alkosd meg saját élményed, és legközelebb, mikor ráteszed kezed valakire, hogy gyógyíts, idézz fel egy „bűbájt”. Nem valami gonoszról beszélek. Azok a varázslatok, melyekről beszélek, egy Elven gyógyító tudomány volt, mely segítette őket az energia meghatározásában. A „bűbáj, vagy varázslat” során, rátették ujjaikat valakire, és egy kutató energiafolyamot küldtek át, mely behatolt a testbe, és képeket küldött vissza a gyógyítóhoz. Röntgen sugarakat használtok ennek megtételére, azonban az elvenek rendelkeztek azzal a képességgel, hogy ezeket a fényfolyamokat lefuttassák, azért, hogy meglássák a kicsiny kóros érzékenységeket [idioszinkráziákat] és daganatokat, melyek esetleg növekedtek valakiben.

Mielőtt gyógyítók lehettek, az elveneknek fejlődniük kellett egy megtestesülésben több mint 300 évig. Ti mindannyian gyógyítók vagytok, akik egyszer gyakorolták a gyógyítás tudományát, mely jelenleg nem hozzáférhető, azonban igenis rendelkeztek azzal a képességgel, hogy most utazzatok a fény folyamain. Jó ötletnek gondoljátok azt, hogy nem vagytok szabadok. Itt vagyok, hogy elmondjam nektek: olyan szabadok vagytok, mint maga a fény. Csupán alkalmaznotok kell képzeleteteket, és meg kell őriznetek a szándékot. Meglátogathattok barátokat és rokonokat bárhol a világban, és meggyógyíthatjátok őket, vagy adhattok nekik egy fényölelést. Hiszem, hogy eleget mondtam, hogy beizzítsam kíváncsiságotokat, így, most fogadom kérdéseiteket.

KÉRDÉS: Ezek a folyamok a Föld síkjának részei?

KIRAEL: Nem. A folyamoknak nincsen olyan fizikai állapotuk, formájuk, melyet fizikai szemetek észlelhetne. Ezek érzetek, fényrészecskék, melyek össze vannak kapcsolódva. Ti az összekapcsolódott fényrészecskéknek egy csoportja vagytok, akik azokká az emberekké váltak, akik vagytok. Azt sejtetitek, hogy valósak vagytok, mert benézhettek a tükörbe, és megnézhetitek magatokat, azonban ha teljesen magatokra tudnátok pillantani, ahogyan én látlak titeket, minták lennétek, mely ma a te esetedben, bármely okból kifolyólag egy aranybarna szín gyönyörű mintája, mely együtt mozog a zöld bizonyos árnyalatainak és egy kicsiny piros áramlatával. Az áramlatok összekapcsolt részecskék, olyan parányiak, hogy nem láthatjátok, sőt, még el sem képzelhetitek őket. Beáramolhattok, és észlelhetitek ezen áramlatok energiáját szándékotokkal, fizikai elméteket alkalmazva.

KÉRDÉS: Ezek ugyanolyan áramlatok, melyek elindították az életet a Földön?

KIRAEL: Igen. Ha visszamentek az időben, a fényrészecskék látszólag céltalanul sodródtak a Teremtőn belül, és egyikük megalkotott egy gondolatot: „mi történik, ha megérintek egy másik részecskét?” A részecske megérintett egy másik részecskét, és a második részecskének hasonló gondolata támadt, és egy másik részecskét érintett meg, míg végül egy egész részecske áradat meg nem formálódott. Áramlatként láttak egy másik áramlást, és ezt megérintették, elkezdtek összeszövődni, míg– például – az emberi kifejezéssé nem váltak. Ha egyszer megtanuljátok meglovagolni ezeket az áramlatokat, látni fogjátok, hogy korlátlan lények vagytok, és nem lesztek egy olyan világ rabságában, mely azt mondja, nem utazhattok így többé.

KÉRDÉS: Napjaink bálnái valaha sétálni fognak a földön ismét? Utaznak az áramlatokon, és ha igen, mit tesznek az általuk összegyűjtött ismerettel?

KIRAEL: Napjaink bálnáinak több eszük van annál mintsem a földön sétáljanak. Nem akarnak részei lenni az emberi kettősség [dualitás] gondolati folyamatának. Utolsó behatolásuk világotokba kigyógyította őket ebből a vágyból. Így, a távolból dolgoznak. Van hajlamuk Hawaiinál lenni sokat, a lemuriai kontinenshez való kapcsolatuk miatt, mely itt, az óceán alatt fekszik. A bálnák adatolják Lemuria különböző részeit, melyek most a víz alatt vannak, és utazásokat tesznek az áramlatokon, letöltve az ismeretet a fényenergiák bizonyos megjelenéseibe itt, a Föld síkján. Más szavakkal, közületek kutatják azokat, akik részt vesznek a béke, vagy a gyógyító meditációkban, és letöltik belétek az értesüléseket. Először az évezredben, bíznak az emberekben, hogy meghallják üzeneteiket, és a világban terjesztik a béke és harmónia formájában.

KÉRDÉS: Egyszer említettél valamit, melyet „megakadás áramlatoknak” hívtál, és azt állítottad, hogy ezeket nem használták az elmúlt 1912 évben, vagy azon túl. Mesélnél nekünk egy kicsit többet a „dadogó”, megakadó áramlatokról, és ahogyan alkalmazhatnánk őket a gyógyításban?

KIRAEL: Nehéz leírni a megakadó áramlatokat. Egymáshoz kapcsoltak, azonban úgy tűnik, mintha részekre törtek volna. Ezért hívjuk őket dadogó / akadó áramlatoknak. Belefuthattok egy áramlatba, mely sima, amikor hirtelen egy zökkenést érezhettek, vagy egy csapdát benne; ez a nagyobb áramlaton belüli megakadás. Jézus mester mindig használta ezeket az áramlatokat, és Mária Magdaléna volt az, aki mesélt róluk. Habár, nem hívta őket dadogás / megakadás áramlatoknak.
Amikor egy sajátos nagy energiájú fénysugár, mint például Jézus mester, Michael arkangyal, illetve még saját fényem is, ezeken az áramlatokon haladunk, hatalmas mennyiségű energiát gyűjtünk össze.
 
Ha nem tudjuk ezt az energiát használni, akkor az összes többi áramlat részévé tesszük, azonban megakasztjuk. Amikor áthaladtok egy áramláson, benne a megakadó áramlattal, rendszerint átbukfenceztek rajta. Ahelyett, hogy átbukfenceznétek, engedjétek meg magatoknak érezni ezeket a kicsiny zökkenéseket, ezeket a kicsiny csapdákat az energiában. Rá fogtok lelni egy megakadó áramlatra, és ez lehet olyan, melyet Michael arkangyal talált, amikor bolygótokat kereste, mert nem volt ideje bármit is tenni az energiával, belehelyezte ezt a fény áramlatába, és „megakasztotta” ezt ebben a bizonyos átjáróban.

Tehát, mialatt kiutaztok a világmindenségbe, elhagyva a Föld sugáráramlatát, és éreztek egy csokornyit ezekből a kicsiny megakadó áramlatokból, lépjetek be az egyikbe. Találkozni fogtok egy lecketervvel, melyet az egyik nagy Mester rétegzett bele. Képesek lesztek meglátni, mi ez, tudatosan emlékezni rá, járni a folyamokat visszafelé, a tíz százalék agyatokba rögzíteni ezt, és erről írni a világ számára, hogy elolvassák.

KÉRDÉS: Az áramlatokon történő utazást követően, és azután, hogy találkozunk a Mesterekkel a leckéket megtanulandó, hogyan győződünk meg arról, hogy visszahozhatjuk az ismeretet testünkbe?

KIRAEL: Ennek megtételéhez meditálnotok kell. Gyakoroljátok az agyatokkal való munkát, azáltal, hogy elengeditek azt a tényt, hogy megragadtatok ebben a fizikai testben, és akarjátok magatokat túl bármilyen kihíváson, mellyel szembenéztek. Amikor eljuttok meditációtokba, emlékeztessétek lélek önvalótokat, hogy korlátozásokat éreztek, mert a fátyol mögött vagytok. Lélek önvalótok meg fogja növelni agyi kaputokat [portálotokat], azért, hogy akárhová is mentek az áramlatokon, minden utazásotok során képesek lesztek visszahozni az ismeretet. Amikor odakinn vagytok a világmindenségben, más kapukat, vagy féreglyukakat keressetek, melyek apró fénypontoknak néznek ki, és utána akarjátok be magatokat épp beléjük. Gyakoroljatok addig, míg sikert nem értek el. Amikor átjuttok a kozmikus kapun, nem fogtok visszafordulni. Amikor visszatértek a kapun [portálon] keresztül, visszahozhatjátok az ismeretet a tíz százalék agyba, melyet naponta használtok, és valóban emlékezhettek rá. Adatoljátok utazásaitokat, még akkor is, ha mindaz, amire emlékeztek egy fénypont. Végül, gyakorlással egyre többre és többre fogtok emlékezni. Szó szerint emberi lények milliói akarják majd tudni, mit tesztek.

KÉRDÉS: A nyitóbeszédedben a meditáció során a leggyönyörűbb Istennő Fény és Krisztus Tudat által átszőtt mindentudó / nagy bölcs [orákulum] áramlatot láttam, és szeretnék rácsatlakozni erre az áramlatra, hogy megnyissam mindentudó energiámat. Tudsz tanácsot adni nekem, hogyan tegyem ezt meg a legjobban?

KIRAEL: Te voltál az egyik létrehozó tagja annak a tanácsnak, mely megalkotta azt a szövetet, amiről beszélsz. Ezért vonzottak hozzá. Ez egy sajátságos szövet, mert átszőtt azon emberek számára, akik kutatnak, csakúgy, ahogyan te. Tehát, hogyan jutsz el oda? Szükséged van a bátorságra, hogy megnyisd szíved, utazz az áramlatokon, míg rá nem lelsz erre a bizonyosra, majd utána merítsd el magad benne. Ha ezt teszed, néhány csodaszép dologgal fogsz távozni. Elszalasztottad Lord Maitreya áramlatát, míg ott voltál. Imádom ezt a sajátos áramlást. Mindaz, amit tenned kell az, hogy akard magad bele ebbe az áramlásba, és önmagadat a szeretetben és fényben fogod elmerülve találni.
 

KÉRDÉS: Az első fiam csecsemőként halt meg, és három hónappal később visszatért fiatal felnőttként, hogy meglátogasson, és egy tanító [mentor] volt vele. Azt mondta, hogy a mennyek minden birodalmában tud utazni, még a lelkek nyári tájára is. Mi a lelkek nyári földje, és elmehetek oda vele?

KIRAEL: Elutazhatsz a lelkek nyári vidékére azáltal, hogy követed azt az útmutatást, melyet a nyitóbeszédem meditációjában adtam. Hét szinten egyszerre beszéltem, tehát az irányítás számos szintjét adtam meg. A lelkek nyári tája egy gyönyörű színtér. Színtérnek hívom, bár nincsenek határai. Ez egy tér, ahol közületek azok, akik megtestesültek, elmehetnek a halál folyamatát követően. A Tanácsadás világában ezt születési folyamatnak hívjuk, mely csupán visszafelé irányuló. Elmentek erre a helyre, melyet „nyári fénynek”, vagy a „kertek nyarának” hívnak. Számos különböző neve van, beleértve azt, melyet említettél. Ez egy kicsit bonyolult, azonban abban a térben, ott tudjátok hagyni önmagatok vizuális energiáját, és üzenetet a szeretteiteknek, ha óhajtjátok. Amikor fiad távozott a Föld síkjáról, ő választott úgy, hogy oda elmegy, és hátrahagy egy képet magáról, és egy üzenetet neked. Amikor készen állsz az utazásra, elmehetsz oda, és ha akarod, találkozhatsz minden lénnyel, akit valaha ismertél, aki akart veled találkozni ismét nem-fizikai formában.

KÉRDÉS: Mindig azt éreztem, hogy létezik az alkotóképességnek [kreativitásnak] egy áramlata, melyre az írók, zenészek, művészek, sőt, még a feltalálók is rácsatlakozhatnak. Igazam van, hogy ez az áramlat létezik?

KIRAEL: Létezik egy kézműves áramlás, és ezen belül sok különböző lehetőség összetett áramlata létezik. Például, ha szeretnél „Om”-ozni, menj be a kézműves áramlásba. Ha elmész a kézműves folyamba, és rátalálsz egy Om-ra, amikor kijön, rajtad keresztül, még te is meg fogsz döbbenni. Érdekességképpen, a hang áramlatai mindenhol ott vannak, azonban nem fogod megtalálni az Om folyamát a hang áramlásában.

Szándékod fog elvinni téged az általad vágyott áramlathoz. Amikor Da Vinci lefestette belső önvalójának képét, melyet Mona Lisának hívnak, ő a kézműves áramlatban volt, és minden új módon egyesült számára. Amikor megszemlélitek az eredeti festményt, megváltozva távoztok, mert ez a kép egyenesen a kézműves fény áramlatából érkezett. Ezért vonzza az embereket a festmény magához. Néhány nagyszerű dalotok, remek filmetek, kiemelkedő műtárgyatok a kézműves áramlásból ered.

KÉRDÉS: Ezen a héten tudatos kapcsolatot létesítettem a kristálykoponyával és a kristályráccsal. Hogyan kapcsolódnak ezek a gyógyítás áramlataihoz, és ahhoz az utazáshoz, melyről beszéltél?

KIRAEL: A kristálykoponyák és rácsok azoknak az áramlásoknak a megjelent részei, melyről beszéltem. Alkalmazd, melyről beszéltem nyitóbeszédemben, hogy elutazz a Fiastyúkra, ahol meg fogod találni a kristályholdat, és egy idős tanítómat, akit Maotanwah-nak hívnak. Ha megtalálod Maotanwahot, tanításokat ad majd ezekkel a kristályokkal kapcsolatosan, melyeket visszahozhatsz a Földre.

KÉRDÉS: Létezik olyan áramlás, mely teljesen a súlyvesztésnek szentelt?

KIRAEL: Létezik egy áramlat, mely bevonható ebbe az összpontosításba. Ily módon működik. Először be kell lépned a fizikai áramlatba, majd lemenni a fizikai test áramlásába. A testen kívül leszel, és képes leszel lepillantani a fizikai testre. Ezen a folyamon fogsz haladni lefelé, míg az le nem jut a sejtes tudatosságod egészén keresztül. Meg fogsz szabadulni a „lakoma vagy éhínség” tudatától, ha ezt a mintát őrzöd testedben. A lakoma, vagy éhínség tudatosság sok túlsúlyos ember okozója a világban. Ha ezt a tudatot őrzöd, ehetsz egy répát, vagy egy jégkockát, és tested valahol zsírt fog találni, és nem engedi el.

KÉRDÉS: Lehetséges utazni az áramlaton anélkül, hogy tudnánk róla? Feltételezem, hogy az áramlások a tudatosság szintjei, és szándékunk révén lépünk beléjük. Ha ez igaz, akkor kell lennie egy áramlatnak a túlmesterkedésért, melyben vannak kicsiny áramlások. Például, létezhet áramlás a pénzügy, oktatás, vallási intézmények okán, a túlmesterkedés áramlatán belül. Mi a rendeltetése ezen áramlatokba történő belépésnek? Hatással tudunk rájuk lenni azáltal, hogy megvilágítjuk őket?

KIRAEL: Kérdéseidre a válasz feltétlenül igen, valóban, és kétségtelenül igen, abszolút. Tedd össze összes kérdésed, és át fogod adni a választ „Mi az Emberek”-nek.

KÉRDÉS: Az egyénnek fel kell emelkedni, mielőtt utazhatna az áramlatokon, vagy ez csupán annak a kérdése, hogy hagyjuk a merkabát, vagy fénytestet felpörögni a fizikai fény sebességét meghaladóan? Tisztáznád ezt, kérlek?

KIRAEL: Kiérdemeltétek a jogot, hogy itt legyetek e Nagy Változásért, függetlenül a tudatosságotok jelenlegi szintjétől, mert már felemelkedtetek, és mivel már felemelkedett lények vagytok, utazhattok az áramlatokon tetszés szerint. Az áramlások minden porcikájukban olyan valósak, mint ti vagytok. Annak oka, hogy nem tudjátok, hogy az áramlásokat járjátok, vagy egyáltalán rendelkeztek a képességgel, hogy az áramlatokon utazzatok az, hogy egy fátyolba, vagy egoba vagytok beburkolva. Meditáljatok, és vékonyítsátok el fátylaitokat, azért, hogy utazhassatok az áramlatokon, és gyógyuljatok.

ZÁRSZÓ

Az áramlások azok, melyek világotokat működőképessé teszik. Ha azt akarjátok, hogy világotok megváltozzon, hajlandónak kell lennetek utazni az áramlatokon, és a nagyszerűbb jóért dolgozni. Felhívásom számotokra ez: utazzatok a fény folyamain, hogy megalkossátok a fénymunkások nem erőszakos felébredését – [utazzanak] közületek azok, akik hajlandóak kitartani, és újat alkotni.


© Fred Sterling
Lightways Publishing 3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Kahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.
 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Március >>
<< 2021 >>
Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Statisztika

Online: 8
Összes: 2969563
Hónap: 14621
Nap: 414