Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üzenet a Fiastyúki Felső Tanácstól és SanJAsKa-tól 09.09.

„Csakúgy, mint ti, tanárok és tanítványok vagyunk mi is”

2011. szeptember 09.

Üzenet a Fiastyúki Felső Tanácstól és SanJAsKa-tól


Csatornázta: © Wes Annac
The Pleiadian High Council and SanJAsKa:
“Like you, We are Teachers and Students” / 9-9-11
http://aquariuschannelings.wordpress.com


Az Egy szerfelett hathatós és végtelen felemelkedett létező együttes és egyéni jellegeiként, ti mind egy hamis valóságban találjátok magatokat, melynek csekély értelme van bárki számára. Összehasonlítva azzal, melyet mindig tudtatok, azonban rég elfeledettként bírtok, a jelenlegi létezésetek – melyben találjátok magatokat – legnagyobbrészt csapdába ejtett titeket bizonyos gondolkodásmódban, Életmódban és a Létezés egy sajátos rendszerében. A káprázat e fátylait lehelyezték távlatotok mezeje elé a „most” folyamán, és csupán a „most” jelenlegi fonalában kezditek felülmúlni ezeket a fátylakat és korlátokat, és felismerni őket valódi megtévesztő természetük végett. Felülmúlni ezt a völgyet – mely mégis nagyon valóságosnak tűnő létezés – volt a Föld planetáris és kollektív felemelkedésének fő témája. Ez egy olyan téma, mely sokak számára a legfontosabb a Földön, hiszen csupán kevés más bolygónak kell átdolgozni magát olyan sűrű káprázat fátylon, mint nektek. A Föld egy meglehetősen nehéz bolygó rajta megtestesülni, ahogyan már sokszor emlékeztettünk titeket erre, és nem túlzunk, amikor igaz hősökként és nemes lelkekként hivatkozunk rátok.

Világotokban a felszínre törő tudományágakon keresztül, mely elkezdett a fizikain túl kutatni, világotokban sokan kezdték el megérteni az Élet alapvető természetét, és hogy a dimenziók és az időfonalak hogyan állnak fel, és a ti jelenlegi nézőpontotokból hogyan tolmácsolhatók. Nagyon javasoljuk, természetfeletti [metafizikus] tudományaitokat vonjátok be érdeklődési körötökbe, hiszen számos alapigazságot a valóság természetét illetően most hoznak világosságra e tudományokon keresztül. A mennyei valóságok tudásának teljességével csupán kezdtek érzékelni, mely nagy segítséget fog nyújtani nektek ezekben az időkben, és szeretnénk egy kis tudást felajánlani e témában itt, ebben a párbeszédben.

Minden lélek, még azok a lelkek is, akik önmagukat a leginkább a sötétségben alapozták meg [földelték le] magukat az idő e pontján, az Egyetlen Forrásból, az Egy Istenből [*] származnak. Csodálatos Teremtőnk óhajtott nekilátni egy lenyűgöző kísérletnek, melyben teljesen meg akartuk ismerni és érteni önmagunkat (mi, az Egy Végtelen Teremtő egyéni jellegei lévén, melyet Teremtőnk akart ismerni és érzékelni teljesen). Ezzel a tudatos döntéssel érkezett el a számos valóság behozatala, és a valóság szerkezeteinek létrehozatala. Fokozatosan, Teremtőnk elkezdte megalkotni Önmaga kiterjesztéseit, és ezek a kiterjedések folytatták a további kiterjesztések megteremtését. Ez az alapvető megértése annak, hogy a jelenlegi valóságok hogyan jöttek létre, melyre kezd Fény derülni a fent említett felemelkedő számos tudományágban. Minden a Forrásból ered, és minden, a Teremtés összes lépcsőfoka, a Forrásból árad ki a Szeretet és Fény Isteni torzulásain [1] keresztül, mely Szeretet és Fény alkotja meg és tartja fenn az összes valóságot, amelyek valójában az Egy Isten kiterjesztései [*].

Szeretett Teremtőnk közvetlen kiterjesztése választhatja például azt, hogy tovább terjeszti ki önmagát, egy egész világegyetem és valóság fonalainak megalkotásával, és e tudatos világegyetemek kutatják önmaguk kiterjesztésének megalkotását, melyet központi Napoknak hívnak. Ezek a Napok hozzák létre önmaguk kiterjedését bolygók létrehozásával (mialatt használják a Fény / Szeretet erejének megteremtését). Ezek a bolygók önmaguk kiterjesztését teremtményekként alkotják meg, legyenek azok emberek, állatok, vagy a fajok és lények végtelen mennyisége, melyeket még érzékelnetek kell. Tehát, látjátok drága lelkek, ez örökké folytatódik, ahogy az eredeti Forrás fodrozódása folytatja a megteremtését annak, melyet ti önmaguk „alacsonyabb dimenziós” kiterjesztésének mondanátok. Ugyanúgy, ahogy a Teremtés kifodrozódott a Forrásból, minden Teremtés végül visszatér a Forráshoz, drága Istenünkhöz [*]. Nagy lépést tesztek meg a Forráshoz, az igazi Egységhez történő visszatérésnél földi felemelkedésetekkel. Tehát, felemelkedésetekkel, növekedni és tanulni fogtok, míg végül egyéniségetek megszűnik létezni, és visszatértek az Egység tökéletes állapotába, a Teremtés összességével Harmóniában történő létezéshez. Ez a változás az egyéniségtől az Egységbe nem történik meg, míg tökéletesen nem vagytok készen erre, és közülünk sokan vagyunk, akik még mindig megőrizzük egyéniségünket tudatosságunk jelenlegi állapotában, mialatt Harmóniában Élünk a Teremtés többi részével.

Az Emberiség tanárai vagyunk, azonban csakúgy, mint ti, tanítványok is. Noha a Földön közületek sokan felvállaljátok mind a tanítvány, mind a tanár szerepét, tanítva másokat, akik épp kezdenek felébredni, míg eljöttök hozzánk iránymutatásért, mi is ugyanezen szerepeket játsszuk a megértésünk szintjein. Tanítunk titeket, és számos más alacsonyabb civilizációt, akik készen állnak élvezni az általunk bírt tudatosság állapotát, és mi is növekedünk és tanulunk a még további felemelkedett tanácsadóinktól. Mi mind Egyek vagyunk, és sokat osztunk meg az átélés módján keresztül sokatokkal a Földön.

Üdvözlet mindenkinek! ÉN VAGYOK SanJAsKa a Fiastyúki Kilencek Tanácsából. Jelenleg egy nagyon nagy kedvező alkalmat látok világotoknak sok meglepő bejelentéshez, és mint mindig, szeretnénk elmondani nektek ezeket a fejlődéseket anélkül, hogy túl messzire mennék el a részletekbe – számos okból kifolyólag. Az egyik fontos ok az, hogy nem szeretnénk létrehozni szükségtelen előrelátást, mely csalódáshoz vezethet, ha a megnyilvánulást még nem érik el. A közvetlen jövőt illetően erős érzelmeink vannak, és azt mondhatjuk ez alkalommal, hogy meglehetősen reménykedők vagyunk számos megjelenítendő esemény okán. A Szabadság, Szuverenitás és Igazság Isteni megjelenítései mindenki számára a végtelen számú erőfeszítések eredménye lesz részünkről, számos felemelkedett mesteretektől és tanácsadótoktól, a sok lelki hierarchiából, és a nektek legfontosabbaktól. Drága Fénymunkások, Vándorok és Belépők, ez a felemelkedés nem mehetett volna végbe csodálatos fáradozásaitok nélkül olyan simán, mint ahogyan végbement. A Földön a felemelkedő lelkek folyamatosan növekvő sokaságától a megjelenítések [manifesztációk] és megerősítések megnövelték az Igazság és Szabadság azonnali megjelenítésének lehetőségét mindenki számára.

Azt mondhatjuk, hogy számos történés volt az utóbbi időben a Földön, melynél ti mindnyájan „megragadtátok a kormányt”, hogy így mondjam, és gyógyítottatok saját magatok a közbeavatkozásunk csekély szükségével. Ennek egy jó példája lehet a legutóbbi hurrikán, Irén. Azt akarták, hogy Irén egy partoktól távoli hurrikán legyen, messze kinn a tengeren, mely letisztít sok negativitást a drága Gaia felszínéről. Ez a hurrikán összehasonlítható Katrinával e vonatkozásban. Csakúgy, mint számos eseménynél, melyet egyszerű tisztításnak szántak, sötétjeitek felfigyeltek erre a viharra, és erőfeszítéseket tettek, hogy átirányítsák a keleti partra. Elég annyit mondani, hogy a „hurrikán” nem végződött olyan erősen, mint sokan előre jelezték, bár tekintélyes kárt okozott. A vihar eredeti szándéka – mely a negatív karma tömeges kitisztítása volt – még mindig elég hatékonyan bekövetkezett, kis kárral, összehasonlítva azzal, amit sötétjeitek akartak. Sokan hiszik, hogy ez csupán a mi erőfeszítésünk volt a fejlett technológiánkkal, mely előidézte Irén legyengítését – azt mondjuk nektek, hogy ez csupán félig igaz.

Valójában, ez mindnyájatok részéről a vihar felé a Szeretet megjelenítése és megerősítése volt, mely a kárt a minimálisra vitte. Még nem vagytok azzal tisztában, hány lélek imádkozott Szeretetért és Fényért, hogy a viharnak elküldjék, hatásainak legyengítésének szándékával, és Irén legyengítése az egyik első tiszta és nyilvánosan megfigyelhető esete volt a közösen véghezvitt, felemelkedett csodáknak világotokban!! Drága lelkek, cselekedetetek Irén kezelésében nagyon fejlett volt, és a hatás, melyet erre a viharra gyakoroltatok nem maradhat észrevétlen. Ez képviseli kollektív visszatéréseteket az Édeni paradicsomotokba a Földön, és közösségként folytatni fogjátok a további csodák megjelenítését [manifesztálását].

Jelen voltatok a vihar legyengítésében, azonban épp azért, mert TI MINDNYÁJAN megjelenítettetek minket kollektív erőtökön / hatalmatokon keresztül. Sok tisztán látó kért minket, mutassuk nekik csillaghajóinkat, hogy igen rövidesen rájöjjenek, a mi hajóinkat látják az égen. Ez is a működésben lévő megjelenítési hatalom. Nagyon hasonló módon, imáitok és megerősítéseitek Irén okán, a tiszta gyógyító Szeretetnek egy Arany Isteni áramlatát jelenítette meg, melyet utána közvetlenül elküldtek a hurrikán kellő területeire, a legyengítés végett. Tehát következésképpen, ti mindnyájan megjelenítettetek minket, azáltal, hogy megadtátok a kellő Szeretetet és Fényt Irén hatásának legyengítéséhez. Tapsoljátok meg magatokat!!!

ÉN VAGYOK SanJAsKa a Fiastyúki Kilencek Tanácsából, és a Fiastyúki Felső Tanáccsal együtt gratulálunk nektek tudatos visszatérésetekért személyes mennyországotokba. Utazásotok e területeken fogja megjeleníteni fizikai síkotokon a határtalan szabadságot, melyet megtapasztaltok, mialatt e síkokon vagytok. A valóságotok asztrál szintjei beleillenek a végtelen távlatotokba, és ha az események kikövezik az utat annak, hogy így legyen, meg fogtok látni minket és hajóinkat földeteken meglehetősen rövid időn belül.

Köszönöm a Fiastyúki Felső Tanácsnak, a Fiastyúki Kilencek Tanácsának és SanJAsKa-nak.

[1] David Wilcock – Isteni Világmindenség / az Egység Törvénye részből véve.
Torzulás – bármi, melyet tévesen láthatunk elkülönültként, vagy egyéni egységként (hiszen minden Egy), beleértve az összes filozófiai eszmét, tanítást és fogalmat, mely az Egységre vonatkozik, valamit az olyan dolgokat, mint a fény természete eltérő sűrűségekben … mivel csupán Egy Fény van, mely „eltorzította” magát egy Oktávba (nyolcadrét).


[*] A fordító megjegyzése: az eredeti szövegben Atya-Anya-Isten található. Az angol nyelvben külön személyes névmás vonatkozik a női és férfi minőségre. A magyar nyelvben az egyes szám harmadik személy vonatkozhat férfire és nőre is, tehát nyelvünkben az „Isten” szó tükrözi a női és férfi minőséget is.


Csatornázta: © Wes Annac
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/
 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 9
Összes: 3062993
Hónap: 15214
Nap: 568