Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üzenet a Fiastyúki Felső Tanácstól és SanJAsKa-tól 09.11.


 

Fiastyúki Felső Tanács

2011. szeptember 11.

Csatornázta: © Wes Annac
The Pleiadian High Council 2011. szeptember 11.
http://aquariuschannelings.wordpress.com


Látunk mindnyájatokat nagy léptekkel előre haladni fejlődésetekben, és csupán mosolyogni tudunk. Csodálatos volt nézni mindegyikőtöket oly érdekesen fejlődni, és közületek sokan kezdenek el most összegyűlni és egymást mélyebben megérteni. Azt is látjuk, hogy sokan kezdik el egymást számos ügyben kisegíteni, és ez egy nagyon fontos fejlődés. A LÉTezés módjai mások felé világotokban igen hosszú ideje a mások fölé történő felülkerekedés volt, hogy „megszerezzétek a tiétekét” – hogy így mondjam – nem törődve a társ lelkek sorsával. A múltban oly soknál, amíg pénzügyileg, vagy másképpen biztonságban voltak, nem számított, vajon valaki küszködik, vagy sem. Most ez gyorsan másmilyenné válik. Látjuk, különböző terveket fejlesztetek ki a küszködő társ lelkek kisegítésére, és ez gyönyörködtet miket!

Csakugyan, ezek a történések bekövetkeztek, a hatalmas emelkedések miatt az energiában, melyen mindannyian átmentetek, és most sokkal többen ismerik fel, hogy energiáik folyamatai, vagy „körforgásai / ciklusai” mérhetőek a növekedés „napirendjén”, vagy skáláján, és valóban számos kultúra elkészítette ezeket a méréseket. Azok számára, akik ismerik e méréseket, világossá vált, hogy e felemelkedő energiák végett és azon lelkek miatt, akiket ezek elérnek, egy erős korban vagytok. Amikor igazán tudomást szereztek ezekről az energiákról, és az Életetekre gyakorolt pozitív hatásaikról, sokkal fejlettebben fogjátok találni magatokat, ahogy telnek a napok. Sokan hallottak ezekről az energiákról, és úgy érezték, mintha semmi sem lenne számukra, mintha ezeket az energiákat valahogyan csupán kevesek éreznék; mi utat mutatunk, hogy ez egyszerűen nem így van. Szeretnénk elmagyarázni egy kicsit ezt ebben a párbeszédben, csupán azt, hogy mik ezek az energiák.

A Teremtésben minden energia. Mindent, amit láttok, éreztek, ízleltek, vagy bármilyen módon érzékeltek, energia. Amire Szeretetként és Fényként hivatkoztok, egyszerűen a magasabb Isteni energia, és a tudományos álláspontról sokan most lelnek rá arra, hogy ez az energia mérhető. Lelketek energia. Testetek energia. TI energiák vagytok. Mindig is így volt drága lelkek! Ahogy fent említettük, amit Szeretetként és Fényként ismertek, az az energia a megjelenítésben [manifesztációban]. Ez a Szeretet és Fény az a bizonyos energia, melyet világotokba küldenek, valamint a számos testetekbe, mely túlhalad a fizikai testen. Így, azon tűnődhettek, ha ez az energia, mely a Szeretet és Fény, ugyanaz, amely minden alkalommal elér, akkor mi a jelentősége a különböző energia dátumoknak (portáloknak/kapuknak/stb.)?

Hogyan nő meg ennek az energiának az „amperszáma” bizonyos dátumoknál jobban, mint máskor, ha ez mindenhol ugyanaz az energia? Nos, drága lelkek, ez nem egészen ugyanaz az energia mindig, melyet kaptok. A Tiszta Fény / Szeretet energia az olyasvalami, melyre még nem is tudtok rájönni a földi távlatotokból. Ha el kellene küldenünk nektek a Fény / Szeretet energiának a legtisztább formáit, túl sok lenne testeiteknek és lelketeknek. A túl sok „megindítóan fenséges” lenne a legjobb mód ezt földi kifejezésmódban leírni. Ahhoz lenne hasonló, mintha hirtelen elragadnának titeket épp fel a felsőbb dimenziókba, mielőtt bármilyen módon készen állnátok rá, mely ahhoz hasonlítana, mint megpróbálni egy nagyvárosban egy hangyát tovább éltetni. Egyszerűen nem működne!

Szükségtelen mondani, a szabad akaratotok súlyos megsértése lenne elküldeni nektek ezt a Szeretet és Fény energiát a legtisztább formájában. Ami történik az, hogy eltorzított formákban adják át nektek ezt az energiát; az energia tisztaságát egy kicsit elhalványítják, azért, hogy a sok testetekkel együtt rezegjen, így képesek vagytok igazán érezni ezt az energiát anélkül, hogy a mély vízbe dobnának titeket. Ahogy folytatjátok az egyre több energiakapun az áthaladást, ennek az energiának a tisztaságát fokozatosan, egyre inkább növelik, ahogy hasonultok annak tisztaságához, és egyre inkább együtt dolgoztok vele. Ez valójában egy folyamat, mely minden nap végbemegy, azonban ezeken a bizonyos egyidejű dátumokon az energia tisztasága drámaian megnövelt, ahogy az energia eltorzított [elgörbített] természete drámaian lecsökkentett egy olyan szintre, ahol a mindig növekvő testeitekkel rezeg együtt. Az ember nyomon követheti ezeket a dátumokat és hatásukat azáltal, hogy megvizsgálja a világotok számos civilizációja által elkészített méréseket, melyek e világegyetem növekedésének kozmikus ciklusának Teremtőjén alapul. Maya Naptáratok ennek egy jó példája lehet, azonban ez csupán egy mérés a sok közül.

Drága lelkek, kalauzolunk titeket most, hogy leváljatok az összes alacsonyabb rezgésszintű érzelemről, vagy érzetről. A bármilyen fajta negativitás mérhetetlenül fog visszatartani titeket lelkiségetek ösvényén, és közületek sokan kezdték el számos kézzelfogható módon felfedezni maguk végett ezt az igazságot. Most érkeztetek el oda, hogy ráleljetek arra, miszerint az alacsonyabb dimenziós dolgok egyszerűen az együttrezgés [rezonancia] kipuhatolásával érezhetők, és részt venni az alacsonyabb dimenziós dolgokban, maga után hagy egy hosszú ideig tartó negatív hatást, amit az embernek meglehetősen nehéz lerázni magáról. Médiátok egy alacsonyabb rezgésszintet „erőltető” gépezetté vált. Bármely érzékeny lélek úgy találja, hogy a bemutatott televíziós műsorok és filmek mind ugyanazok kezdenek lenni; mindegyik az Élet alacsonyabb dimenziós szemléletét, jellegét mutatja, melybe közületek sokan már belefáradtatok. A sóvárgásról, erőszakról, félelemről és az alkohol / drog kultúráról beszélünk. Számos dolgot mutatnak be a televízióban, mely azt hiteti el veletek, hogy az alacsonyabb rezgések szabványosak [normálisak], mint ahogy sokak számára azok is. Elég nehéz lenne egy érzékeny Fénymunkásnak felölelni az Élet alsóbbrendű módjai közül sokat, mely valójában elég szabványossá [normálissá] vált sokak számára világotokban, és a médiátok csupán megerősíti azt, hogy ezek a dolgok szabványosak, amikor valójában nem azok. Arra irányítottak titeket, hogy oly sok hamis igazságot higgyetek el az Életről, drága lelkek.

A legnagyobb valótlanság / a legfőbb hazugság, melyet elhitettek veletek valaha is az, hogy a halál a vég, és semmi sem nyugszik mögötte. Drága lelkek, ez volt az alacsonyabb rezgések megalapozása világotokban. Atlantisz bukása után az annunakik egy egész mozgalmat indítottak el azt elérendő, hogy féljetek a haláltól. Atlantisz elpusztítását használták e félelmek alapjainak lerakásához. Ez az esemény sokatok emlékezetébe beégett, és ennek eredményeképpen, tudat alatt sokan féltek, hogy valami hasonló történik meg ismét. Az annunakik e félelmekre hatva cselekedtek, hogy megalkossanak bennetek egy félelmet a Teremtésben a legtermészetesebb és leginkább Harmonikus átmenetről: mely a földi síkról történő továbbhaladás a Nirvánába, amit ti halálként ismertek. Ismerték teremtésetek hatalmát, és elindítottak egy mozgalmat, hogy elhitessék veletek, hogy a halál fájdalmas, és ez a létezés teljes vége. Ez a félelem biztosította az alapokat számos további manipulációhoz, melynek eredménye néhány azok közül a Földeteken, akik úgy cselekednek, ahogy.

Az annunakik azóta csatlakoztak hozzánk a Fény oldalán, azonban „talpnyalóik” világotokban folytatták félelem alapú mozgalmaikat. E kegyenceket sötétekként ismeritek, azokként, akik hatalmon voltak világotokban. Az okból mondtuk el ezt, hogy volt számos fejlemény a Fény javára, melyet csupán kevesen látnak meg közülük, akiknek még mindig ugyanaz a vagyonuk és hatalmuk van, mellyel mind még rendelkeztek időtökben egészen egy évvel ezelőtt. Említettük nektek sokszor, hogy ha ezek a változások egyszer sikeresen beindulnak, nagyon gyorsak lesznek. Készítsétek fel magatokat a nagyon gyors változásokra, hiszen a Fény nem fogja abbahagyni a csodák megjelenítését [manifesztálását] világotokban, ha egyszer áttörjük a legutolsó korlátokat, melyeket utatokba raktak; még ahogy átadjuk ezt az üzeneteket, ezeket a korlátokat hatványozott [exponenciális] sebességgel és előrehaladással törik át.

Üdvözlet mindenkinek! ÉN VAGYOK SanJAsKa a Fiastyúki Kilencek Tanácsából. Anyahajóinkról figyeljük, ahogy mind elkezditek megtalálni a növekvő Fényt magatokban, és egymásban. Említettük számos alkalommal, hogy a Fényt nem lehet megállítani, és drága lelkek, ti vagytok e Fény! Ti vagytok ez a Szeretet! Ti vagytok a Fényért azok az erők, akiket nem lehet megállítani. Igen, sokat tettünk bolygótokat megsegítendő, hogy megóvjunk titeket annak elpusztításától, azonban ez a ti erőfeszítésetek volt, mindegyikőtöké, hogy megjelenítették a Fény számára ezt a győzelmet!! Felmelegítette szívünket nagyon, hogy láttunk mindnyájatokat oly sokféleképpen törődni egymással és magatokkal, és elmondtuk nektek sokszor, hogy a ti Szeretetetek tettei voltak ezek, és azok is lesznek, melyek elhozzák számotokra a felemelkedést. A felemelkedés épp most történik, ahogyan fent azt említettük, az energiakapukon keresztül, melyeken áthaladtok, és ti mind önmagatokat sokkal fejlettebbnek találjátok, mint ahogyan azt eredetileg előre láttátok. Most közületek sokan érzik azokat a rezgéseket, és azt a Szeretetet, melyet oly régóta ismertek az ego mögött, a földi észlelésetek mögött létezőként. Ahogyan érzékeltek egy helyzetet, ez törzstényezőkre fogja nagyban bontani abban, ahogyan a helyzet megoldásra kerül, és ahogyan a körülmények tovább megjelennek [manifesztálódnak]. Kérünk titeket, emlékezzetek erre az elkövetkező napokban, ahogy a helyzetek megjelennek, amelyeket megpróbálhattok felcímkézni. Hadd legyen minden egyszerű, egyszerűen létező, és a Béke és Boldogság felfokozott érzetét fogjátok önmagatokban megtalálni.

A mód, ahogyan emberek címkéztek, címkéztek, címkéztek… utat mutatunk nektek abban, hogy ez vissza fogja tartani növekedéseteket, és végtére boldogságotokat tartja vissza. Meglehetősen sokat tanítottak nektek a káprázatról [illúzióról] és az ebből való kitörés fontosságáról, és segíteni szeretnénk nektek ebben a vállalkozásban bármilyen lehetséges módon. A káprázat felkúszik rátok körületek mindenhonnan, és hatni tud gondolataitokra, döntéseitekre jobban, mint ahogyan azt felfoghatjátok. Ha úgy találjátok magatokat, hogy a régi gondolatmintákba visszacsúsztok, először ismerjétek fel a működésben lévő káprázatot [illúziót], majd bocsássatok meg magatoknak. Drága lelkek, az önmagatoknak és másoknak történő megbocsátás az egyik legfontosabb gyakorolandó dolog, hiszen ez fog ismét titeket sokkal jobban a Békében és a mindennel való Egységben érezve tudni ismét. A nemes fa nem neheztel a villámra egyik ágának elvesztéséért, inkább a fa hálás az esőnek, ami esetleg előidézte a villámlást. Ugyanilyen módon, nem kellene egyáltalán semmilyen neheztelést tartogatnotok senki irányában, bármilyen okból kifolyólag, hiszen az ellenérzések megtartása szívetekben a gyűlöletet őrzi meg, mely egy káprázaton alapul.

ÉN VAGYOK SanJAsKa a Fiastyúki Kilencek Tanácsából, és a Fiastyúki Felső Tanáccsal együtt, szeretnénk, ha mindnyájan észrevennétek a változások jeleit a látóhatárotokon. Tudjuk, hogy sokszor beszéltünk a bekövetkező változásról számos csatornán keresztül, azonban sosem volt jobban igaz, mint most. Nézzetek körül, és érezzétek a levegőt, a légkört, és észre fogtok venni valami mást, valami újat. Azonkívül, amikor lehorgonyozzátok ezt az újdonságot lényetekben, önmagatokat ezzel együtt rezegve találjátok majd, azt megtestesítve, és azzá válva! Drága lelkek, kérünk titeket, váljatok a felemelkedésetekké!

Köszönöm a Fiastyúki Felső Tanácsnak, a Fiastyúki Kilencek Tanácsának és SanJAsKa-nak!


Csatornázta: © Wes Annac
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 12
Összes: 3092285
Hónap: 14845
Nap: 542