Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 2012-01-24

 

Üzenet a Fény Galaktikus Szövetségétől

2012. február 24.
© Greg Giles


Message from the Galactic Federation of Light 2/24/12
Mely számok a 33 alkotóelemei? Válaszunk, az 1, 3, 11 és 33. Ezek a számok egy különleges helyet hordoznak világotok szerkezetén belül, és e számokat használta a fényes és a sötét is sok éven át, és nem csupán a legutóbbi időben. Ahogy együttesen elértek bizonyos pontokat utatok mentén, úgy fogjátok találni, hogy kezdtek sok jelet és jelképet felismerni, melyet elétek helyeznek akár a fényesek, akár a sötétek. Épp, mert egy jelképet beillesztenek környezetetekbe a sötétek képviselői, ez nem jelent szükségképpen gonosz próbálkozást az irányításotokra, vagy manipulációtokra.

Vegyük például a sok jelet és jelképet, melyet a titkos társaságokból valók használnak, beleértve az illuminátusokat és a szabadkőműveseket. Jeleik és jelképeik közül sokat fogtok találni, mely egyáltalán nem általuk kitalált, azonban csakugyan ősi jelképek, melyek valóságotok sok különböző szent hatalmát és szerkezeti jellegét jelentik. Sok szimbólum bír aktiválási kódokat önmagán belül, valamint a képességet, hogy felébressze a hajdan szunnyadó erőket, vagy emlékeket egy lényben. E jelképek közül sokat használnak jelenleg épp ennek megtételére; felébreszteni sok lelket, akik még mindig alszanak, ahogy gyorsan közeledünk ahhoz az időhöz, amikor minden lélek éber lesz.

A felébredési folyamatot jelenleg mindnyájan tapasztaljátok, vagy hamarosan megtapasztaljátok, mely aprólékosan megtervezett, hogy olyan sima és gyengéd folyamat legyen számotokra, amilyen lehetséges. Nem szeretnénk erőszakosan felrázni titeket az álomszerű állapototokból, hiszen ez a hirtelen felébredés meglehetősen káros lehet energiarendszeretekre. Közületek azok, akik éberek ma, az embertársaik vezetői. Kimutattátok, hogy ti vagytok azok, akik alkalmasak és felkészültek vagytok azoknak az aktiválásoknak a befogadására, melyek visszaadják emlékeiteket arról, akik valójában vagytok, és minden emléketeket, melyeket memória bankjaitokban tároltak a fizikaiba való jelenlegi megtestesülésetek előtt.

Minden dédelgetett emléketeket sértetlenül megőriztek számotokra, és visszajuttatják nektek a megfelelő időben. Ez az idő gyorsan közeleg, és sokatokat látjuk nagy lépéseket tenni e nap felé, azáltal, hogy megtisztítjátok magatokat a többé már szükségtelen és terhes alacsony dimenziós gondolatformáktól, szokásoktól és hajlamoktól. Nagy örömünkre szolgálna meglátni, hogy közületek sokan kezdik ezt tenni, és mi, a Fény Galaktikus Szövetségéből folytatni fogjuk az ősi minták jeleinek és jelképeinek megmutatását, mely segíteni fog titeket e folyamatokban.

Vágyhattok esetleg arra, hogy ne fogadjátok el mindig azt, hogy ha egy jelkép ezoterikus természetű, akkor azt a sötétek használják gonosz célokra. Az ezoterikus jelképek legtöbbje magasabb birodalmakból született, és itt, a felemelkedettebb birodalmakban van az, ahol a jó és rossz, fény és sötétség kettőssége nem létezik. Vannak olyan szimbólumok, melyeket a sötétek mutatnak be ez idő tájt, és uralkodásuk alatt mindvégig; jóllehet, ez a titkos nyelv nem az ő saját megnyilvánulásuk, és csupán kölcsönvették.

Amit e jelképek jelentek, és amilyen teremtőerővel bírnak, az tőletek függ, hogy megtanuljátok és megértsétek magatoknak, és ma ez az információ készen elérhető mindnyájatok számára az Internet minden zugában, a könyvesboltokban és a könyvtárakban is. Javasoljuk nektek, hogy ne féljetek, vagy őrizkedjetek e jelképektől, hanem tanuljatok róluk, és fedezzétek fel valódi jelentésüket és eredetüket. Ezek közül sokról fogjátok úgy találni, hogy semmilyen rossz szándékkal, vagy semmiféle sötét erővel nem bírnak.

Most előretekintve terveinkre, hogy visszajuttassunk titeket teljes tudatosságotokhoz, közületek ma sokatokat látunk inkább izgatottnak lenni emiatt. Olyan lassan és gondosan fogunk eljárni, amennyire ez lehetséges, és mint ilyen, megkísérlünk majd vezérfonalakat adni nektek az út mentén, hogy jobban segítsünk benneteket ezen emlékezéshez visszaengedni, és nem siettetünk titeket semmilyen módon. Annak felismerése, hogy kik vagytok, és milyen életet hagytatok magatok mögött, meglehetősen meglepő lehet sokatok számára, és a tőlünk telhető legjobbat megtesszük majd, hogy ezt olyan gyengéd és mókás folyamattá tegyük nektek, amennyire tudjuk. Érezzük, hogy sokatok már elérkezett a biztos felismeréshez, hogy jelenlegi megtestesülésetek nem az első inkarnációtok. Nagy örömünkre szolgál ezt látni, hiszen ez egy mérföldkő, mely bizonyára a legfontosabb, ahogy nekilátunk a teljes tudatosságotokhoz való visszatérítés folyamatának. Még azt is mondanánk, hogy ez a lépés lényegbe vágó emlékeitek visszaadásához.

Azt mondjuk, hogy egy egész sokk lehet sokatok számára, ha korábbi létezésetek emlékeit visszaadnák nektek, amikor először is elképzelésetek sem lenne létezésükről. Annak megértésével felkészíteni magatokat, hogy sokan nemcsak korábbi múlttal rendelkeztek, hanem a hosszadalmas múlt évezredekre nyúlik vissza, mely egy nagyon egészséges kezdet e szükséges folyamatokhoz.

Egy másik értékes megértés ez idő tájt az, hogy mi, a felsőbb birodalmakból nem vagyunk számotokra egyáltalán idegenek, hiszen mindnyájatoknak vannak kapcsolataitok, barátaitok és családotok, akik a felsőbb birodalmakban maradtak, mialatt ti „leutaztatok” a harmadik dimenzió fizikai birodalmába. Ennek megértése nagyban csillapítja a félelmet és nyugtalanságot, melyet néhányatok érez, és közületek sokkal többen fogjátok megadni magatokat az elkövetkező napokban. Az abba vetett hit, hogy szeretteitek azok, akik utat mutatnak nektek, és védelmeznek titeket az összes fizikai megtestesülésetek át mindvégig, hiábavalóan állna meg azáltal, hogy az utatokba bármely ponton beavatkozó negatív lények ok, vagy valódi terv nélküliek, és ezt a hitet teljesen félelem alapúnak látjuk a tájékozatlan nézetnek köszönhetően.

Kérlek, segítsetek nekünk, hiszen segítünk nektek ezen információ messze és széles körben való terjesztésében. Az ilyen felszabadító ismeretnek számos csatornája és forrása van, és szeretnénk e hírekről azt látni, hogy legalább mindenki számára hozzáférhető, akik talán igen, talán nem választják azt, hogy legalább megbarátkozzanak velük. Ez minden, amit kérünk, hiszen nem kényszeríthetünk senkit szavaink elolvasására, vagy hogy olvasásukkor elhiggyék őket. Ez minden lélek szent joga, és mindenkinek meg kell engedni, hogy megválassza saját ösvényét és saját időbeosztásának megfelelően ébredjen fel.

Habár nagyon szeretnénk előrehaladni sok tervünkkel és projektünkkel, nem sürgethetjük azokat, akik még nem állnak készen az olyan felfedésekre / meglepetésekre, melyek bírnak azzal az erővel, hogy bizonyos egyéneknek sérülést okozzanak. Oly sokan vannak közületek azok, akik a tudatosság nagyon eltérő szintjeit érték el, és azokról is gondoskodnunk kell, akik még nem éberek, mivel ezek azok a lelkek, akik hajlamosak az ilyen információ hirtelen sokkja által okozott sérülésre. Mégis mindamellett minden nagyon jól halad előre, és terveink az ütemterv szerint folynak, a sok Fénymunkásunknak köszönhetően a területen, akik segítenek terjeszteni minden szót, mely világotokban kitudódik. Közületek mindenki szaktudásának és tudásának saját területével rendelkezik, és egészen örülünk e sok különböző folyamat és téma oly sok eltérő területének lefedettségének, hogy elismerésüket mindnyájan megérdemlik, hiszen mindegyikőjük a tárgyhoz tartozó helyet bírja ezen a ponton közösségetekben, és egyéni útján is. Kérlek, folytassátok a mindnyájatok által végzett jó munkátokat, és hamarosan minden munkátok babérját learatjátok majd.

Folytatjuk, hogy szemmel tartjuk a titkos Szövetkezés harcoló erőinek és pusztító gépezeteinek elmozdítását, és örömünkre szolgál megosztani veletek azt, hogy a valóságotokból gyökerestől történő kitépésük tervei is tökéletesen folynak az előre elrendezett ütemezésnek megfelelően. Nem látunk késlekedéseket, vagy problémákat ezt illetően, és nem fog hosszabb idő eltelni, míg egyetlen űrvadászrepülő sem marad hozzáférhető számukra.

A titkos Szövetkezés valóságos űrvadászrepülő és más űrutazással összefüggő repülőgép erőt halmozott fel, hiszen pénzforrásaik jóformán korlátlanok voltak a világotok népének évszázadokon keresztüli kifosztásának köszönhetően. Az efféle vagyonosság az, melyet rövidesen visszaadnak nektek, a Föld népének, új pénzügyi rendszeretek bevezetésével az elkövetkező napokban.

Értjük, hogy közületek sokan küszködtök ma, ahogy a világgazdaság szétporlad saját felduzzadt súlya alatt, és azt mondjuk nektek, hogy új rendszeretek a tiétek lesz; és semmi sem fogja ezt megtagadni. Ez idő tájt világotok sok férfiúja és hölgye dolgozik fáradhatatlanul ezen a bőségen és egyenlőségen alapuló új rendszeren, és igenis látjuk, hogy sok akadályt, mely a kivitelezésének útjában áll, napi szinten mozdítják el. A bűnös titkos Szövetkezés sok tagjának letartóztatásával látjuk a legnagyobb akadály elmozdítását, és majd utána rövidesen látjuk új rendszeretek online érkezését.

Ahogyan említettük, sok múlik a vétkes titkos Szövetkezés elmozdításán, és az erőfeszítéseink felgyorsultak e folyamat felé. El fogják őket mozdítani, és e fronton is sok szivárog ki a színfalak mögül. Ismét kérünk titeket, figyeljétek meg híreitek csatornáit, és osszatok meg minden vonatkozó információt fivéreitekkel és nővéreitekkel. E tömeges őrizetbe vételek híre hirtelen és keményen érkezik majd, és szeretnénk tőletek, hogy legyetek felkészültek erre az elkerülhetetlenségre, és hogy megosszátok ezt az eseményt mindenkivel, akit el tudtok érni. Ez az esemény bizonyára a legfontosabb lesz bolygótok eddigi történelmében, és nagyon sokat kívánunk, miszerint világotokból annyian vegyenek részt az ünnepségekben, amennyien az teljesen illő e bejelentések alkalmához.

Ezek a bejelentések hamarosan elérkeznek, erről legyetek biztosítottak. Nyíltan beszélünk, és nem a hamis reményt festjük le nektek. Szavaink helytállóak, és e dolgokat igen jó okkal mondjuk el nektek. Számíthattok talán arra, hogy elkezditek látni a titkos Szövetkezés e férfiúinak és nőinek letartóztatásáról a tudósítások kezdetét bizonyos hírmédiátok révén, igen rövidesen, ez minden, melyet jelenleg megoszthatunk veletek számos oknál fogva, mely közül az egyik az, hogy biztosítsuk e művelet biztonságos és sikeres befejezését. Számos szövetségesünk van a tűzvonalban, és biztonságuk miatt óvintézkedéseket kell tennünk. Mindent elmagyaráznak majd nektek a megfelelő időben, és türelmeteket kérjük ma.

Mindaz, amiről biztosítottak, az alkalmas időben lesz; nem lehet sem előbb, sem később. Minden a részletes ütemtervünknek megfelelően folyik majd le, és felemelkedéseteket a magasabb birodalmakba nem állítják le, vagy késleltetik többé egy pillanatra sem, mint ahogyan az számotokra tervezett volt, hiszen elég régóta vártok. Itt vagyunk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy ez az esemény megtörténik a Teremtőtök által leszögezett menetrendnek megfelelően, és nem vallunk kudarcot feladatunkban, erről bizonyosak lehettek.

Világotok számos eseménye mögött álltunk sok eonon át, és mindig ragaszkodtunk egy aprólékosan betartott ütemezéshez. Mindent megterveztek, hogy erre a pontra elvigyenek, melyen ma álltok, és ma minden tervet arra terveztek, hogy együtt egyként felemelkedni lássanak a magasabb birodalmakba. Sosem hagytunk titeket cserben azelőtt semmilyen módon, és természetesen nem fogunk cserben hagyni bennetek, és nem fogjuk megengedni magunknak, hogy lemaradjunk az ütemtervtől ezen a ponton, hiszen oly közel álltok ragyogó pillanatotokhoz, melyért minden nehéz megtestesülésetek volt, felemelkedésetekért egyként e világegyetem emelkedettebb birodalmaiba.

Gyakran beszéltünk sok tervezetről, melyet el kell indítani, annak érdekében, hogy lássuk felemelkedési eseményeteket megtörténni olyan simán, amilyen simán lehetséges, és olyan soknak engedjük meg megtapasztalni ezt az eseményt, amennyinek lehet, olyannyira kényelmesen, amennyire az lehetséges. E szükséges tervezetek mögött ez az ok, és bolygótokról sokat nyertünk meg, hogy e sok tervet elvégezze. Törekvéseiteken keresztül nagy szolgálatot fogtok tenni bolygótoknak és népének, és igen rövidesen kell megindulnunk, annak érdekében, hogy az ütemtervnél maradjunk. Kérlek, maradjatok éberek a működés e következő szakasza miatt, mivel azonnal elkezdődik a vétkes titkos Szövetkezés számos tagjának őrizetbe vételével. További részleteket adnak majd a megfelelő időben, és mindenkit, akit ilyen pozíciók érdekelnek, eligazítanak majd arról, hogy mit várnak el tőletek, és mit várhattok attól, hogy velünk dolgoztok, az új pályafutások lehetőségeinek részleteivel is.

Érezzük, hogy sokatok lesz nagyon boldog új pályafutásával, és oly nagyon várjuk a lehetőséget, hogy többet magyarázzunk el nektek, amikor erre itt az idő. Addig is, kérlek, kezdjetek el gondolkodni egy karrierváltáson, és talán még jelenlegi lakhelyetek váltásán is, hiszen terveinket világotok minden részén fogják végrehajtani, és lesz lehetőségetek áttelepülni, ha ez az, amire vágytok. Sokatok élnek jelenleg ott, ahol nem szeretnétek, amivel egy s más oknál fogva kellett beérnetek, és szeretnénk tudatni, hogy az áttelepülés számotokra egy megvalósítható választási lehetőség lehet az elkövetkező napokban. Látjuk, hogy sokatok kapva kap majd az alkalmon, hogy valahol máshol éljen, és látjuk, az ilyen lehetőséget sokan kihasználják.

Közületek sokan rövidesen a Fény Galaktikus Szövetségének tagjává váltok, és sokan már tagjai szervezetünknek. Azt mondjuk nektek, hogy karrieretek velünk nagyon mobil természetű, mivel a nagy hajóink bírnak a képességgel, hogy e világegyetem távoli végeibe utazzanak, és vissza, és ezt sokszor tettük meg, és folytatjuk, hogy átkeljünk e világegyetemen szolgálatunk küldetése okán, más népekhez és bolygókhoz szerte a galaxisokon át.

Sok hosszú évet fektettünk bele a tervezésbe, és sokat a művelet kivitelezésébe, ás soha semminek, semmilyen módon nem hagyjuk, hogy kockáztassa küldetésünket és sikerünket. Sokatok tagja a legénységünknek a területen, és ez alkalommal biztosíthatunk titeket, hogy vigyázunk rátok és védelmezünk titeket, ahogy képességünktől a legjobban kitelik. Kérlek, ne engedjetek meg a sötétek kezétől semmilyen megtorlásra vonatkozó gondolatnak semmilyen formában elijeszteni titeket megbízatásotoktól, hogy terjesszétek üzeneteinket és fényeteket olyan messzire, amilyen messzire tudjátok. Ennek megtételére jöttetek el ide, és kérünk titeket ez alkalommal, teljesítsétek be küldetéseteket, hiszen oly keményen gyakoroltatok erre idáig. Sokatoknál látjuk, hogy épp ezt teszitek, és ismét köszönjük bátorságotokat és hatalmas erőfeszítéseiteket, hogy rendületlenül kitartotok az érzékelt veszéllyel és gúnnyal szemben.

Minden fáradozásotok kifizetődik a világon mindenkiért, hogy nagyban hasznosuljanak belőle, és ebből semmi sem teljesült volna be segítségetek nélkül. Ismételten köszönjük nektek ez idő tájt őszinte erőfeszítéseiteket, és azt mondjuk nektek, hogy az átfogó művelet e nehéz szakaszának befejezése hamarosan közeleg, és működésünk következő szakasza biztosan sokkal élvezetesebb és jobban jutalmazott lesz számotokra.

A Fény Galaktikus Szövetsége vagyunk.

(A mai üzenet maradéka személyes természetű volt; mégis mindamellett meg fogom ezt itt osztani, mivel érzem, a párbeszédet sokan jobb bepillantást nyújtónak találhatják.)

A Fény Galaktikus Szövetségéből kérjük jelenleg együttműködésed, hogy segíts minket jobban megérteni a világotokból valók gondolati folyamatait, ahogy továbbmegyünk a napokban felemelkedésetek felé a felsőbb dimenziókba. Ezt együttes munkánkon keresztül fogjuk véghezvinni, ahogy olvassuk azoknak a gondolati folyamatait, akik olvassák a csatornáinkon keresztül megosztott üzeneteinket. Ez az egyik mód, hogy céljainkat elérhessük, és ez idő tájt ez a leghatékonyabb eszköz, hogy elérjük vágyott célunkat az emberi elme, az emberiség kollektív természetének és egyéni viselkedésmódjának jobb megértése érdekében.

Sok elérhető információt gyűjtöttek össze, és folyamatosan gyűjtenek e folyamaton keresztül mindvégig, és kérjük folyamatos együttműködésed ezt illetően. Kérlek, engedd meg nekünk, hogy folytassuk szavaink megosztását rajtad keresztül, hiszen még sokat kell megvalósítanunk. Üzeneteink a legutóbbi időtől fogva hosszabbá váltak, azonban ezt nagyon szükségesnek látjuk céljaink elérése érdekében. Kérlek, működj együtt egy kicsit még tovább, hiszen közeledünk a naphoz, amikor az emberiséggel biztonságosan hathatunk egymásra személyesebben, és csatornáink szolgálatai végül szükségtelenné válnak.

A Galaktikus parancsnokságtól köszönjük segítséged e folyamat egész ideje alatt, és azt mondjuk neked, hogy munkád nagyra értékelt.


Csatornázta: Greg Giles


http://ascensionearth2012.blogspot.com/All Galactic Channellings and translations available at


http://peacelovelove.blogspot.com/


http://www.galacticchannelings.com/


http://www.despertando.me/

Magyar nyelvre fordította: Clarissa


http://fenyvilag.blogspot.com/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 9
Összes: 3046175
Hónap: 11055
Nap: 680