Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 2012-02-27

 

 Üzenet a Fény Galaktikus Szövetségétől
2012. február 27.


© Greg Giles
Message from the Galactic Federation of Light 2/27/12


Egy új tudományos világképet [paradigmát] hoznak létre kölcsönhatásaitok online társasági hálózataitokon keresztül. Ez volt a látomása azoknak, akik elhatározták, hogy új világokat terveznek és építenek szerte e világegyetemben. Mindvégig azt mondták nektek, hogy gondolataitok és cselekedeteitek minden nap társ-teremtik Új Földeteket, és ez nem pusztán költői szabadság volt. Ti, mindegyikőtök, szó szerint egy új világot teremtetek a nektek átadott teremtés-építőkövekkel. Azok az eszközök, melyeket új álomvilágotok felépítésére hasznosítotok, a számítógépeitek, és közösségi hálózataitok, és látomásaitok, elképzeléseitek, gondolataitok, szándékaitok, szavaitok, képeitek, videóitok, történetetitek, és legfontosabban, az a mód, ahogyan kölcsönösen hattok egymásra.

Ahogy a napok múlnak, egy új világot látunk általatok felépíteni, még ha nem is látjátok viruló teremtésetek folyamatát. Azt mondhatjuk nektek, hogy új világotok teljesen csodálatosan érkezik, pompás színekkel és lélegzetelállító tájképekkel, és szinte képtelenek vagyunk mindnyájatokra várni, hogy meglássátok azt a gyermeket, amit együtt társ-teremtettetek.

Új otthonotok egy meseország lesz, természeti kincseinek tárházában gazdag, életének vízforrásaiban és levegőjében tiszta, és mindig tiszta marad a sötét természetűektől. Új világotok a tiétek lesz, hogy dédelgessétek, és óvjátok a kártól, hogy élvezzétek és felvirágoztassátok, és a tiétek lesz az elkövetkező napokban felemelkedésetekkor az új kezdetetekhez. Minden egyes napotokat azzal a megértéssel folytassátok, hogy egy új otthont teremtetek az egymással való összes kölcsönhatással, és új világotok folytatni fogja kivirágzását egy pompás édenkertbe, melyet ma szemünk előtt látunk növekedni.

Új otthonotok felfedése nem a messzi távolban van, azonban valóban vannak sürgető ügyek itt, melyekről először gondoskodni kell. Amire szükségünk van részetekről, az együttműködésetek, hiszen éreznünk kell, hogy biztonságos földre szállásunkkal folytatnunk, azért, hogy a sok szükséges projekthez hozzákezdjünk veletek. Ezért mozdítják el a vétkes titkos Szövetséget hatalmi pozícióikból, és ezért lesztek hamarosan szemtanúi annak, hogy az igazságszolgáltatásnak juttatják őket az emberiség elleni bűneik miatt. Sürgetőnek érezzük a megérkezésünk okán az ösvény megtisztítását, és nem megengedni az ilyen illetéktelen véletleneket azokkal, akik nem szeretnék, hogy ezt megtegyük, illetve azt sem szeretnénk, hogy bántódásotok essék.

Érezzük, hogy e letartóztatások okait sokatok számára tisztázták, és idáig nem hallottunk senkit, aki ellenkező nézőponton lenne és nem szövetkezett a titkos Szövetkezőkkel. Ez fontos, és ahogyan említettük, ez a ti világotok, és követnünk kell óhajotokat, bármi is legyen az. Említésre került az, hogy szeretnénk tisztázni, hogy vannak korlátok abban, mit engednek majd kiszivárogni itt, úgymint a háborúk és bolygótok tönkretétele.

Jelenleg, mi, a Fény Galaktikus Szövetsége, földi szövetségeseinkkel együtt a sötétek minden próbálkozását meghiúsítottuk, hogy egy másik világháborút indítsanak el, hiszen kétségbeesetten próbálnak találni bármilyen lehetséges eszközt, hogy megtartsák hatalmukat, és akadályozzák újraegyesülésünket veletek, illetve felemelkedéseteket a felemelkedettebb birodalmakba. Sokszor állítottuk, hogy ezt nem fogjuk megengedni, és ahogy múlnak a napok a háború megkezdése nélkül a Közép-Keleteteken, talán ezt annak a jeleként látjátok, hogy itt vagyunk, és megtartjuk szavunkat, hiszen valóban azt tesszük.

A titkos Szövetkezés és társaságuk kilátásaira pillantva, a könyörtelen bűnösök e gyűjteményére, látjuk, hogy remény nélkül vannak, esélytelenül, hogy fenntartsák vétkes birodalmukat a továbbiakban. Földi szövetségeseink hatékonyan elvágtak sokat pénz folyamaikból, mely a ti pénzetek, és szervezetük klikkről klikkre fog csődbe menni, és kegyeltjeiket és általános költségeiket többé nem képesek fizetni. Ez a terv része volt, elvágni pénzellátásukat, és vétkes birodalmuk éltető elemét elfojtani.

A titkos Szövetkezés hatalma mindig kizárólag a pénzen alapult, és ebből hatalmas mennyiség volt szükséges szervezetük felszínen maradásához. E hatalmas pénzmennyiségeknek valahonnan jönni kellett, és csupán abból a pénzforrásból jött, ami e bolygón maradt, és ez az emberek pénze. Minden fillér, mely zsebüket megtölti, tőletek érkezik. Akár megadóztatnak érte, akár ellopják tőletek, akár vissza eladják nektek bolygótok természetes erőforrásait, melyek jogosan a tiétek. Pénzetek – mely munkátokkal teremtett – birodalmuk éltető eleme, és ravaszul mesterkedtek számtalan módon, hogy ezt a pénzt elcsenjék tőletek.

El tudjátok képzelni, mennyi pénz lesz elérhető az emberek számára, ha egyszer a titkos Szövetkezést eltávolítják társadalmatokból, és az összes vagyon, melyet elszívtak az emberektől, felszabadul mindnyájatok életének megjobbítására? Oly hatalmas mennyiségű vagyon létezik, mely számotokra elérhető, és ez mindig jogosan a tiétek volt, és vissza fogják adni nektek, ahol jobban használható minden férfi, nő és gyermek életének megjobbítására a bolygótokon egyenlően, bármely személy, vagy bármely nép, vagy bármelyik hely iránti részrehajlás nélkül. Ez lesz az új rendszeretek, és ez a rendszer a bőség természetes törvényén alapul majd.

Jelenlegi gazdasági rendszereitek a hiányon, a szűkösségen és az adósságon alapulnak, és a vagyonosság hatalmas mennyiségeit osztják el bolygótokon viszonylag kevésnek, mialatt a többieket arra kényszerítik, hogy küszködjetek a mértéktelenségük után hagyott morzsákért. Ez épp változni készül, és oly sok életet fog megváltoztatni teljesen.

Drágák, maradjatok türelmesek, hiszen oly sokkal többet utaztatok, mint amit közületek sokan felismernétek, és mostantól a napok oly kevesek addig, amíg [megkapjátok, amit] ígértek, egy terjedelmesebb képben. Ez nem olyan, mintha ma napjaitok ürességgel telítődnének, hiszen mindnyájan, akik e szavakat olvassátok, oly sok elvégzendő munkával bírtok. Ahogy említettük, körülöttetek mindenhol vannak erői a fénynek, és napjaik cselekvéssel teltek, saját módjukon segítve valóra váltani minden álmotokat, és e feladatok közül mindegyik egy létfontosságú darab az összetett és hatalmas kirakóshoz. Nektek is életbevágó lejátszandó szerepetek van, és azt mondhatni, hogy sok szövetségesetek vár rátok, sikeretekre, hogy értesítsétek barátaitokat arról, ami körülöttük kitudódik.

Ne ragadjatok le egyetlen egyénnél, és egyetlen elgondolásnál sem, hanem inkább megállás nélkül haladjatok együttes valóságotok kiterjeszkedett látomásával. Közületek már sokan megtanultatok mindent, túlságosan is jól, hogy kevesen vagytok, kik először teszitek ki magatokat az új információknak, és azonnal tényként fogadjátok el ezen új elgondolásokat. Mindig próbáljátok meg észben tartani, hogy a dolgotok nem az, hogy bárkit is bármiről meggyőzzetek. Dolgotok az, hogy ezen átfogóbb elgondolásokat bemutassátok mások valóságának, és engedjétek meg nekik elfogadni, vagy visszautasítani azt. Ez minden. Amit megpróbáltok itt beteljesíteni, ha némiképpen is, az emberi családotok felkészítése a titkos Szövetkezés őrizetbe vételére, és Csillag Családotok megérkezése otthonaitokba. Ne foglalkozzatok azzal, hogy bárkit is meggyőzzetek e dolgokról. Ha azt választják, úgy szemtanúi lesznek ezen eseményeknek saját maguk is.

Miután felajánlottátok e gondolatokat barátaitoknak, családotoknak, sőt még azoknak is, akiket személyesen nem ismertek, menjetek tovább a következő lélekhez, aki talán hasznosul erőfeszítéseitekből. Csupán egy pár percbe kellene, hogy teljen, hogy körvonalazzátok e két különböző, viszont kapcsolódó elgondolást, mégis látjuk, hogy közületek oly sokan vitáznak órákon, sőt még napokon át is családotok egyik tagjával. Emlékezzetek, nincs szükségetek megpróbálni meggyőzni bárkit bármiről, hamarosan meglehetősen meggyőzöttek lesznek. Pusztán ültessétek el a magot, ez minden, és gyorsan haladjatok tovább, hogy egy másikat ültessetek el, és rövidesen kertetek virágba borul.

Az Internet társasági hálózati színhelyeit szándékosan illesztették be valóságotokba, épp azzal a céllal, hogy összekössenek mindnyájatokat. Használjátok ezeket az eszközöket a kérdéses letartóztatások és megérkezésünk információjának terjesztésére, hiszen rendelkeztek azzal a képességgel, hogy elérjetek sokat oly kevés idő alatt ily módon. Az olyan üzenetek megosztása, mint ezek, csupán egy mód, hogy átadjátok az üzeneteteket, hiszen számos rendelkezésetekre álló sugárút van önmagatok kifejezésére.

Látjuk ezt az információt bolygótokon át terjedni, és igenis megköszönjük mindnyájatoknak hatalmas erőkifejtéseiteket, habár valóban érezzük, hogy többen tudnátok részt venni, és segíteni átfogó küldetésünk e nagyon fontos területén. Anélkül, hogy népetekből elegendő számban lennének elégségesen felkészülve az ilyen radikális változásokra, nem haladhatunk előre küldetésünk következő állomására. Igenis látjuk, hogy e vonatkozásban fejlődtök, és azt mondjuk nektek, hogy siessetek, és e két területnek szenteljétek osztatlan figyelmeteket, és igen rövid idő alatt képesek leszünk folytatni.

Megosztottuk veletek azt, hogy ti vagytok azok, akikre várunk, és ez az a terület, mely összpontosításotokat igényli ez idő tájt. Küldünk nektek segítséget e vonatkozásban űrhajók formájában, miszerint folytatni fogjuk annak megengedését, hogy ezeknek szemtanúi legyenek, és felvételeken rögzítsék őket, és az általános meglátások mennyiségét is növelni fogjuk, bizonyos észlelések minőségével is. Érezzük, hogy ez egy főbb fellendítése lesz mozgalmatoknak, és e meglátásokat azonnal kutathatjátok egeiteken. Ahogyan említettük, sok a teendőnk, és az idő nagyon fogyóban van, így fokoznunk kell egyesült erőfeszítéseinket, és kérjük együttműködéseteket is, hogy növeljétek meg erőkifejtéseteket létfontosságú területeken.

Ahogyan említettük, számos szövetségesünk van, és média csatornáitok sem mentesek a fényből valóktól. Vannak bizonyos média csoportok, akik egy ideje segítették együttes ügyeinket, és ez alkalommal szeretnénk nekik köszönetet mondani mérhetetlenül bátor fáradozásaikért e vonatkozásban. E csoportokhoz most további csatornák fognak csatlakozni, akik szintén beleegyeztek, hogy segítenek törekvéseinkben, hogy értesítsék az embereket a körülöttük kitudódó eseményekről. Közületek sokan fogjátok észlelni a szívesen látott gyarapodását csapatunknak, és köszönjük nekik is bátorságukat és elkötelezettségüket, hogy segítenek felépíteni egy jobb világot mindnyájatok számára.

E média csoportok, programjaik és írott tartalmuk felfedezésével, kérünk titeket, osszátok meg ezt az információt mindenkivel elérhetőségeteken és hatáskörötökön belül. A gyökerekből kiinduló kampány az ily módon történő segítségnél létfontosságú átfogó küldetésünk számára, és fáradozásaitok és sikereitek felbecsülhetetlenek. Mindnyájatoknak köszönjük kemény munkátokat és felajánlásotokat, és ismét azt mondjuk nektek, hogy e területen munkátok szinte befejezett. Lendüljetek előre mindennel, amivel bírtok, hiszen küldetésetek e részének vége tisztán látható.

Folytatni fogjuk, hogy lépést tartunk a legutóbbi fejlemények dátumával, és nagyon jó jelentenivaló híreink lesznek számotokra igen rövidesen. Nem oszthatunk meg veletek többet ez alkalommal, hiszen, ahogyan már elmagyaráztuk, egy titkossági szintet kell fenntartani, hogy a sok szövetségesünket megvédjük a területen / harctéren, akik talán hadjáratunk frontvonalaiban dolgoznak. Várunk szavukra, és most van itt az ideje működésünk következő szakaszára továbbmenni.

Megbízható Fénymunkásaink, titeket is értesíteni fognak, hogy egy mérföldkövet elértek, és itt az idő továbbhaladni az átfogó működés következő szakaszára, és ahogyan említettük, nagyon bízunk bennetek, hogy következő megbízásotokat nagyon élvezetesnek fogjátok találni. Addig is, folytassátok jó munkátokat, melyet mindnyájan végeztek, hiszen küldetésünk nem lehetne sikeres hatalmas erőfeszítéseitek nélkül. Értjük, hogy közületek sokan keményen dolgoztok e vonatkozásban hónapok, sőt még évek óta is, azonban azt mondjuk nektek, hogy erőfeszítéseitek hamarosan nagyon kifizetődnek mindnyájatok számára.

A Fény Galaktikus Szövetsége vagyunk.Csatornázta: Greg Giles
http://ascensionearth2012.blogspot.com/

All Galactic Channellings and translations available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
http://www.despertando.me/Magyar nyelvre fordította: Clarissa
http://fenyvilag.blogspot.com/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3044555
Hónap: 11003
Nap: 467