Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 2012-03-02

 

 

Üzenet a Fény Galaktikus Szövetségétől

2012. március 02.

Message from the Galactic Federation of Light 3/2/12

© Greg Giles

 

Egy nagyon megszabott keretek közé szorított terv bontakozik ki, minélfogva hajóink a Galaktikus parancsnokságokról társaságaitok bizonyos tagjaival és médiátok némely tagjával fognak találkozni. Ezt értelmezhetitek „földre szállásként” is, és lehet, hogy nem. Néhányotok a „tömeges földre szállás” fogalmát használta időről időre, azonban mit jelöl pontosan a „tömeges földre szállás”? Mi, a Fény Galaktikus Szövetségéből nagyon sok, a világotok körül keringő hajóval rendelkezünk ez időben, és szintén számos hajónk állomásozik és őrjáratozik szerte e naprendszerben. Ha minden hajónkkal leszállnánk, vagy még hajóink nagy százalékával is egyszerre, ezt invázióként érzékelhetnék azok, akiket még nem értesítettek békés szándékainkról, illetve azok, akik megengedik a félelem érzelmének, hogy feleméssze őket.

Terveink a közeljövőben, hogy személyesen dolgozzunk világotok sok kiválasztott egyénével, hogy elvégezzük a szükséges feladatokat, bolygótokat felkészítendő a felemelkedettebb birodalmakba történő felemelkedésre. Nem írnánk le az átfogó működésünk e részét „tömeges földre szállásként”, azonban szükséges lesz sok hajónkat talajszintre irányítani. Igenis szükséges találkozni azokkal, akik velünk fognak dolgozni, és azt is megkívánják, hogy néhány hajónkat a talajszinthez közel navigáljuk, annak érdekében, hogy világotok fejlődése okán néhány lényeges feladatot végrehajtsunk. Látjátok a különbséget, drágák? Tudjátok, hogy amikor azt mondjuk nektek, hogy sokatokkal fogunk dolgozni személyesen, akkor épp ezt értjük alatta, és semmi, vagy senki sem fogja meghiúsítani e tervet, hiszen ez egy szükséges lépés utatokon a felemelkedés felé.

Hajóink közül mennyit navigálnak egeiteken át, egy kérdés, melyet az elkövetkező napokban válaszolnak meg, és nem kell senki szavát elhinni erről, hiszen képesek lesztek kigondolni egy durva becslést a [vizuális] észlelések számának összeadása révén, és képesek lesztek elkezdeni felismerni néhány hajónkat a méret és forma szerint, hiszen sok hajónk egészen megkülönböztethető a többitől.

Közületek hányan fognak velünk dolgozni, egy másik kérdés, melyet rövidesen megválaszolnak, és elmondjuk nektek ma, hogy már kiválogatjuk azokat, akikről úgy érezzük, hogy pozitív növekedés lenne csapatainknak, és akik kiérdemelték lehetőségüket. Ahogyan e lehetőségeket kiérdemlik, tőletek függ, és nektek kell ezt megválaszolni magatoknak, habár azt fogjuk mondani nektek, hogy munkahelyünk nagyon eltér sok munkakörnyezetetektől világotokban, pusztán mert néhány munkátok természete talán nem olyan, amit sokatok valaha is megtapasztalt.

Micsoda csodálatos lehetőség világotok népének látni, valójában miről szólunk egészen. Meg fogják látni, hogy van családi szerkezetünk, csakúgy, mint nektek, és hogyan dolgozunk és játszunk együtt mi mind, nem számít fajunk, vagy planetáris eredetünk. Világotok népe szemtanúja lesz szervezetünknek, ahogy együtt dolgozik veletek, hogy rendbe hozzuk a világotokat ért károkat. Utána hogyan fogja bárki is komolyan venni többé, amikor azt mondják, hogy gonosz szándékkal vagyunk, és nem vagyunk megbízhatók?

Világotokból sokan vannak, akik ezt hiszik el, azonban nem fogják elhinni nagyon sokáig, és ez a sok célunk közül az egyik. Közületek azok, akik velünk fognak dolgozni, meg fogják osztani történeteiket ezekről az élményekről. Megengedjük majd nektek, hogy hazahozzatok magatokkal a velünk töltött időtökről a bizonyítékaitokat, és meg fognak kérni titeket, hogy osszátok meg e bizonyítékokat a világotokból valókkal. Ez a mi leleplezési tervünk, hogy a világotok népének tudtára adjuk, hogy itt vagyunk, és egy békés szervezet vagyunk, és hogy csupán segíteni vagyunk itt, hogy segítséget nyújtsunk világotoknak azokon a területeken, melyek gondoskodást és figyelmet igényelnek. Ezt tesszük, és ez minden, amit végzünk. Nem hódítunk, nem fosztogatunk, és nagyon rövidesen lesz az, hogy bolygótokon senki sem lesz képes másképpen szólni, és hogy ne vegyenek komolyan. Így lesz ez.

Közületek sokatokról látjuk, hogy a tőletek telhető legjobbat megteszitek ennek az igazságnak a terjesztéséért, és köszönjük nektek nagyon kemény munkátokat és eltökéltségeteket. Világotokból igenis látunk másokat, akik nemcsak beveszik a hazugságokat rólunk, hanem erőfeszítéseket is tesznek, hogy terjesszék e valótlanságokat másoknak. Ez a ti jogotok, és a szabad akarati választásotok. Mi csupán kérünk titeket, hogy többet tudjatok meg azoknak az információknak a forrásairól, melyeket rólunk terjesztetek. Kérünk titeket, vizsgáljátok meg, miért rezegtek együtt e félelem-kufárokkal, és próbáljátok meg jobban alkalmazni megérzésetek hatalmát, és érezzétek az ezen egyének által kibocsátott energiát. Szeretetet sugároznak? Érzitek, hogy szavaik megbízhatóak? Érzitek, hogy üzeneteik igazságot, vagy megtévesztést sugároznak ki? Kérlek, tegyétek fel magatoknak e kérdéseket, mielőtt részt vesztek e hazugságok megosztásában és [széles körben való] terjesztésében, melyek egy bizonyos szinten nagyon ártalmasak lehetnek küldetésünknek itt, és világotok népének.

Nem azt sugalljuk, hogy kövessétek utasításainkat, vagy óhajainkat. Szeretnénk tisztázni, hogy becsüljük és tiszteljük jogotokat, hogy gyakoroljátok a szabad akarati választásotokat. Mi csupán kérjük azokat közületek, akik azt választják, hogy részt vesznek ebben a fals információs napirendben, és válasszanak figyelmesen, kiben óhajtanak megbízni információforrásként. Érezzük, hogy a kutatás és a háttér leellenőrzése bizonyos szintjével meglepődnétek, ki és mi áll ezen egyének közül néhány mögött, akiknek szavait elfogadjátok igazságként, és másoknak továbbítjátok. Ez minden, amit kérünk tőletek. Ez megfelelő, drágák?

Küldetésünkből sok függ attól, hogy polgáraitok közül bizonyos számban elfogadjanak minket. Érezzük, hogy el fogjuk érni ezt a hányadot a kellő időben, és világotokból mindenki nagyban fog hasznosulni e sikerekből. Habár kérdünk titeket, még milyen sokáig kellene világotok népének szenvedni, mert oly sokan nemcsak hogy folytatják, hogy beveszik e félelemalapú hazugságokat rólunk, hanem akik hajlandóak részt venni e fals információ terjesztésében? Még mennyi ideig? Ez az, amit kérdünk.

Engedjétek meg nekünk, hogy bebizonyítsuk nektek, kik vagyunk, és minek a megtételére jöttünk el ide. Gondoljátok, hogy oly sok vesztenivalótok van? Gondoljátok, hogy ma szabadok vagytok? Gondoljátok, hogy a titkos Szövetkezésnek nincsenek tervei, hogy rabszolga sorba döntsenek titeket? Közületek sokan látják tisztán azt, hogy a sötétek markából kicsúsztok. Mit gondoltok, mi ennek az oka, és miért érzitek úgy, hogy a titkos Szövetkezés nem hajtja végre tervét, hogy teljesen rabszolgaságba juttasson titeket? Az általuk felépített fogház központjaikat miért nem töltik meg az eltérő véleményt hangoztatókkal? Miért gondoljátok, hogy azok, akik gyorsan elvesztik hatalmukat és irányításukat felettetek, tétlenül ülnek, és nézik, ahogy mindez megtörténik, anélkül, hogy bármilyen ellenállást vonnának össze? Tegyétek fel magatoknak e kérdéseket, drágák, és talán elkezdtek minket más fényben látni, abban a fényben, melyet megérdemlünk, és kiérdemeltünk.

Szeretnénk veletek megosztani azt, amit nem tettünk. Rendelkezünk a hatalommal és az eszközzel tetszésünk szerint, ha erre vágyunk, mégis belefogtunk egy széleskörű hadjáratba, hogy felébresszünk titeket, és felhatalmazzunk titeket. Miért tennénk ezt, ha hódítani óhajtanánk? Közületek azok, akik segítenek a rólunk szóló hazugságokat terjeszteni, kérlek, tegyétek fel e kérdéseket. Ez minden, amit kérünk, és köszönjük nektek az időt, hogy minősített döntést hoztok azt illetően, mely üzeneteket választjátok a megosztásra rólunk.

Rátérve a legutóbbi fejleményekre világotok körül, „felcsavartuk” a nyomást a sötét titkos Szövetkezés megmaradt világűr erőire, és bizton jelenthetjük, hogy erőik méretükben gyorsan csökkennek, és rövidesen esedékes a vég a valaha jókora űr vadászrepülőgép alakulataik számára. Ahogy tisztáztuk sokszor, mindent megteszünk, ami csak hatalmunkban áll, hogy lássuk, hogy fizikai sérülés nem éri azokat a katonákat, akik az űr vadászrepülők és más, a világűrrel összefüggő rendszerek legénységét képezik, és azokat, akiket őrizetbe vesznek, eltávolítják e területről, és áthelyezik őket biztonságos zónákba, ahol megkezdhetik átképző programjaikat, ahol az első dolog, amit megtudnak, az a valóság arról, hogy kiért harcoltak. Ahogy említettük, ez meglehetősen nagy meglepetésként éri majd sokukat. Azt is látjuk, hogy ez az értesülés egy egész meglepetésként érkezik el világotokból sokak számára, és amit veletek megosztunk, azt cáfolhatatlan bizonyítékkal fogjuk alátámasztani, hiszen nagyszerű technológiával rendelkezünk, mely megdönthetetlen bizonyítékot képes arról nyújtani, amit mi tényként ajánlunk fel.

Közületek sokan lesznek egészen megdöbbenve az ellenetek elkövetett bűnökön, és azt mondjuk nektek, hogy tekintsetek túl a haragon és bármilyen bosszúszomjon, és inkább összpontosítsatok a megfelelő igazságszolgáltatásra és a rehabilitációra e lelkek számára. Sok lélek ma, akik nagyon pozitív tagjai a Galaktikus közösségeiknek, egyszer a sötétekhez igazodtak, és harcoltak a fény erői ellen, azonban mindig van lehetőség az egyénnek, hogy ráleljen útjára vissza a fénybe, és minden lélek megérdemli ezt az esélyt. Ti mind a Teremtőtök gyermekei vagytok, és ilyetén, mindnyájan megérdemlitek a fénybe felhozó összes útmutatást és gondozást. Javasoljuk nektek, hogy találjatok módot arra, hogy ezen elveszett lelkeknek megengedjétek, hogy megkapják azt az átformálást, mely majd megengedi nekik ezt az esélyt. Talán közületek vannak néhányan, akiknek épp ezt a lehetőséget adták meg, egy esélyt, hogy ráleljetek az útra, a vissza a fénybe vezető ösvényre.

Látjuk, hogy erős nyomást gyakorolnak a titkos Szövetkezés tagjaira, és látjuk, hogy most nincs hová fordulniuk, más választásuk nincs, csupán a teljes megadás. Többé nem terveznek és mesterkednek, hiszen most napjaik a jogi csapatokkal való konferencia-hívásokkal telt, abbéli próbálkozásban, hogy valamiféle védelmet állítsanak össze, amikor elkerülhetetlenül törvényszék elé viszik őket. A bűnösök hajdan szoros testvérisége, akik a sötét napirendjüknek szentelték magukat, ma egymás hibáztatását kutatják, és hogy bűnbakként és balekként felajánljanak néhányat gyalogjaik közül.

Ezen egyének közül néhány megpróbál elfutni és elrejtőzni az igazságszolgáltatás elől, mely bizonyosan rájuk talál, hiszen rendelkezünk eszközökkel a felderítésükhöz, bárhová is próbálnak elbújni. Mindegyikőjüket azok közül, akik népetek ellen terveket szőttek és mesterkedtek, az igazságszolgáltatás elé fogják vinni; nem lesz más mód, hiszen sorsukat már saját maguknak kiválasztották. Számos ilyen név lesz, és a névsor növekedni fog, ahogy a letartóztatásokat megteszik. Az igazságszolgáltatást világotok népe vezeti majd, és már nincs sok idő hátra, hogy kezdjetek ennek szemtanúi lenni magatok is.

Az új pénzügyi rendszeretekre rátérve, sok férfi és nő van, akik új rendszereteken fáradhatatlanul dolgoznak hónapok óta, és néhány esetben évek óta. Régi rendszeretek már szétporladt, és nem porlad. Ezt a füst és tükrök tarják fenn ez idő tájt. Világbankotok és a US Federal Reserve vagyonbukott. Nem engedik meg nekik, hogy értéktelen papírdarabokat adjanak tovább, melyeket tetszés szerint nyomtatnak, hiszen e bankjegyeknek nincsen valódi értékük. Csupán papírok, semmi több.

Világotok népének egy új rendszere van, a színfalak mögött várakozva, amely elvisz majd titeket felemelkedésetekhez. Ez a terv, és ez volt a terv sokkal régebb óta, mint amit közületek sokan talán felismerhetnétek ez idő tájt. Sok elhivatott férfi és nő ajánlotta fel szolgálatait e rendszernek, és munkájuk nagy része szigorúan önkéntes természetű volt. Nagy elismerést követelnek meg erőfeszítéseik, és új rendszeretek felfedésével e bátor férfiak és nők közül sokat fognak megismertetni veletek, és ők, valamint új rendszerük megteremtésének történetét szintén megismertetik veletek sok média csatornátokon keresztül. Erről biztosítottak lehettek. Ne engedjétek meg magatoknak elveszíteni az új rendszeretekbe vetett reményt, hiszen nagyon valós, és majdnem készen áll történelmi bevezetésére.

Új rendszeretek csillapítani fogja a régi rendszeretek számos elidegeníthetetlen tévedését és korlátozását, nevezetesen abban a módban, ahogyan a pénzt megteremtik és forgalmazzák. Új rendszeretek ellát majd egy valódi nemesfémmel támogatott valutával, ellentétben a régi rendszeretekkel, mely az aranytartaléknak egy viszonylag minimális mennyiségét tartalmazta. Ez volt a probléma gazdasági bajaitok középpontjában, és ez nem lesz tényező új rendszeretekben, hiszen új valutátok száz százalékát valódi és kézzelfogható érték fogja támogatni. Új rendszeretek enyhíti a megterheléseket, melyeket jogtalanul helyeztek rátok régi rendszereteknek köszönhetően, mely egy kevésnek vagyont hozott létre sokak adósságából. Új rendszeretek nem az adósságon fog alapulni, és emberi családotok minden tagjának meg fogja engedni a boldogulást, úgy, ahogyan utatokat mindig is szándékozták.

Új rendszeretek bevezetésével népeteket kiszabadítják az adósság béklyóiból, és nagy megkönnyebbülést és örömöt látunk végigsöpörni világotokon át. Ez egy hatalmas fellendülés lesz, ahogy lehaladtok haza, kiterjedve felemelkedésetek felé, és látjuk kollektív rezgéseteket megugrani a hírekre, hogy régi rendszeretek halott, és most új rendszeretek megszületett.

Ez a nap bizonyára a legdiadalittasabb nap lesz az emberiség számára, és ez lesz az egyik legjelentősebb nap világotok egész történelmében. Ez a nap közeleg; erről biztosítottak lehettek. Kérünk titeket, teljesítsétek be szerepeteket, és segítsétek e nap megjelenését [manifesztálását]. Titkos Szövetkezésetek tagjainak az igazságszolgáltatás elé vitele az új rendszeretek kioldó pontja, és kérünk titeket, folytassátok e letartóztatásokról a hírek terjesztését, melyeket hamarosan médiátokon keresztül fognak sugározni.

Megosztottuk veletek azt, hogy milyen fontos, hogy ezen esemény számára az „asztalt megterítsétek”, és szeretnénk, hogy világotokból annyian hasznosulnának, mennyien lehetséges, és olyan nagyon, amilyen nagyon lehet ezen átütő hírekre. Kérlek, teljesítsétek szerepeteket, hogy néhány elgondolást átadtok másoknak arról, amit e folyamatok jelentenek nekik. Ez a feladatotok ez idő tájt. Ahogyan említettük, nem hagyják majd, hogy bolondnak nézzenek titeket, hiszen e letartóztatások meg fognak történni, és már látjuk a peres eljárásoknak utat találni világotok népéhez számos médiavállalataitokon keresztül. Időben más főbb média csatornák hírközlésüket ezekkel az eseményekkel fogják kezdeni, szintén időben, és a titkos Szövetkezés tagjainak tömeges őrizetbe vételét a címoldalon közlik, és nem kell mélyre ásnotok, hogy felderítsétek e híradásokat.

Előnyös helyzetünkből látjuk küldetésünk minden különböző területét simán folytatódni, és minden tökéletesen az ütemterv szerinti marad. Ismételten köszönjük nektek, ügynökeinknek a harctéren / területen, és azt mondjuk nektek, folytassátok rendületlen kitartásotokat, hiszen gyorsan közeledtek a fényhez az alagút végén. Nem kell sokat várnotok addig, míg nekiláthatunk, hogy személyesebben dolgozzunk veletek és küldetésetek e nehéz területe végül mögöttetek lesz. Ti mind igazán csodálatos munkát végeztek, és mindegyikőtöknek köszönjük hatalmas erőfeszítéseiteket és bátorságotokat, hogy kiálltok azért, amiben hisztek.

Ez az egyik oka annak, amiért kiválasztottak titeket erre a megbízatásra, hogy embertársaitok számára útmutatóként szolgáljatok, hiszen a bátorság és meggyőződés azok a jellemvonások, melyek igen megérik a törekvést az elnyerésükért. Remélték, hogy fivéreitek és nővéreitek közül sokan észreveszik és reagálnak e rezgésre. Folytassátok, hogy a tőletek telhető legjobban teljesítetek, a példa alapján vezérelve, hiszen a legjobb tanítók mindig a cselekedeteitek, és nem a szavaitok.

A Fény Galaktikus Szövetsége vagyunk.

 

Csatornázta: Greg Giles

 

http://ascensionearth2012.blogspot.com/

 

All Galactic Channellings and translations available at

 

http://peacelovelove.blogspot.com/

 

http://www.galacticchannelings.com/

 

http://www.despertando.me/Magyar nyelvre fordította: Clarissa

 

http://fenyvilag.blogspot.com/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3061985
Hónap: 15240
Nap: 466