Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 2012-03-04

 

 
Üzenet a Fény Galaktikus Szövetségétől

2012. március 04.© Greg Giles


Message from the Galactic Federation of Light 3/4/12Az ötödik dimenzió kereséséért, azok számára, akik szeretnék ezt az átmenetet véghezvinni: világotok jelenleg rezgési szintjeitek emelkedését tapasztalja Ezek a szintek egy ideig emelkedni fognak, míg ti, társadalomként el nem kezditek átlyukasztani a dimenziós szintek fátylát. Ez idő tájt a cél bolygótoknak és népének egy olyan rezgési szint elérése, mely beágyazza magát [a Földet] az ötödik dimenziós rezgésszám tartományon belülre. Jelenleg világotok a harmadik dimenziós rezgésszám hullámsávon belül nyugszik, és mi itt vagyunk, hogy segítsünk nektek megemelni ilyenformán rezgésszámát. Nem azért vagyunk itt – ahogyan néhányan tévesen hiszitek – hogy végrehajtsuk felemelkedéseteket helyettetek. Mi csupán azért vagyunk itt, hogy segítsünk benneteket az átmenetben; ez minden, aminek megtételét engedélyezték. A felemelkedés egy olyan folyamat, melyet el kell azoknak érnie, akik felemelkednek, és ennek megértése ésszerű. Jóllehet ebben a világegyetemben, nekünk, a fényből valóknak számos barátunk és szövetségesünk van, és ilyetén eljöttünk minden más fényből való megsegítésére, sőt mi több, még a sötétekből valók segítségére is a szükségük idején.

Amit itt nagy számban teszünk, az az ösvényetekből bizonyos akadályok eltakarítása, melyre ti, egy bolygó polgárságaként talán nem vagytok megfelelően felszerelve. Ezek a feladatok meglehetősen bonyolultak és nagyszámúak, azonban hadd érintsünk néhányat ma, hogy némi elképzelést nyújtsunk nektek arról, mit értünk ez alatt, amikor olyan feladatokról beszélünk, melyre nem vagytok kellőképpen felszerelve.

Mivel ez a helyzet sok világgal, melyet segítségünket felajánlva meglátogatunk, és létezik egy eshetőség a sötétek révén, akik a népesség maradék részét óhajtják irányítani. Ez a forgatókönyv természetesen nem egyedi ennél a bolygónál, és e ténynek köszönhetően, egész felkészültek és nagyon tapasztaltak vagyunk az ilyesfajta ellenállás kezelésében. Magasabb rangú technológiai képességeink következtében bármilyen támadást képesek vagyunk megfékezni a sötétek bármely ellenséges katonai erejétől, és ezeket el is tudjuk távolítani a területről, ahol többé nem jelentenek számunkra vagy az általunk segített nép számára akadályt. Ez az egyik terület, melyben jelenleg érintettek vagyunk.

Az ilyenforma akadályok eltávolítására a módszereink különbözhetnek harmadik dimenziós háborús taktikáitoktól, és minden erőfeszítést megteszünk, hogy békés eszközökkel mozdítsuk el őket. Rendelkezünk a technológiai adottságokkal, melyek anyagtalanná tehetik [dematerializálhatják] a szemben álló erőket, és ismét anyagi formába ölthetik [materializálhatják] őket biztonságos határok között, ahol megkezdhetik rehabilitációjukat. Néhány esetben ez nem egy hosszú folyamat, és másoknál ez egy olyan folyamat, mely számos életidőt igényel. E lények közül néhány, aki a sötétekért harcol, csupán azért teszi ezt, mert ezt tanították és hazudtak neki, és ez esetben az átnevelés inkább egyszerű és viszonylag gyors folyamat, hiszen ha egyszer ezek az egyének megértik, kikért kockáztatják életüket és végtagjaikat, többé semmilyen vágyuk sincs a sötétekért harcolni, helyesebben szólva, közülük sokan akarnak azonnal csatlakozni a fény erőihez, hogy segítsenek a sötéteket eltávolítani hatalmi helyzetükből. Ez bátorít minket, hiszen még a harctéren is látjuk ellenségeink szívében a fényt.

Jelenleg hadjáratunk e területe végső állomásait éri el, ahogy a fény erői sikeresen eltávolítják a szemben álló erők űrvadászrepülőinek jókora mennyiségét, és a földi és világűr bázisú fegyverzetükből is sokat. Ez most csupán idő kérdése, mikor lesz megfelelő azt mondani, hogy a sötéteknek nem maradt semmilyen katonai űrbéli adottsága. Erről értesíteni fognak titeket, és ez nem lesz túl messze a távolban.

Segítjük világotokat más fontos feladatokban is. Ahogyan már sokszor említettük nektek, együtt, az elkövetkező napokban meg fogjuk pillantani világotok szennyező anyagainak eltávolítását és kitisztítását, és e szennyező anyagokból sok radioaktív a természetben. Amit oly gyakran nem beszéltünk meg veletek az, hogy már kezeljük bolygótokon a radioaktív visszamaradó sugárzást, hiszen szerte világotokban vannak szivárgások, és éreztük, hogy elégségesen kell kezelni ezt a felemelkedésetek előtti ezen utolsó hónapokban. A nukleáris létesítmény Fukushimában, Japánban csupán egy helyszín, ahol radioaktív szennyeződés szivárgott légkörötökbe, földetekre és vizetekbe, mivel vannak más helyszínek is, és e telepekről eligazítást fogtok kapni az elkövetkező napokban. Közületek sokan fognak velünk dolgozni e helyszínek megtisztításán, és ez lesz az egyik életbevágóbb feladatunk, melyet együtt kell beteljesítenünk.

Jelenleg bolygótok tektonikus lemezeit is ellenőrizzük, és dolgozunk, hogy segítsük stabilizálni e lemezeket, hogy a szeizmikus aktivitás hatásait csökkentsük. Közületek szintén sokan fognak segíteni bennünket e területen, és ez egy másik nagy fontosságú terület, ahogy haladtok a felemelkedésetek felé.

Egy másik feladat, melynél segítünk, Földetek szövetségeseinek segítése és támogatása, akik megkezdik az összetett folyamatokat, hogy elmozdítsák a hatalomból azokat, akik a sötétek napirendjéhez igazodtak, és azokat is, akik bemutatták, hogy korrupciójuk szükségessé teszi eltávolításukat. Földi szövetségeseink támogatása iránti erőfeszítéseinkben a feladataink számosak. Védelmünket nyújtjuk, ahol tudjuk, és fejlett felügyeletünket és kémelhárító adottságainkat ajánljuk fel. Ezek a képességek egy fontos előnynek bizonyultak földi szövetségeseink csapatainak, hiszen képesek voltunk ellenőrizni a sötéteket, és jól értesültek maradtunk stratégiáikról.

Számos más feladat van, mely iránt elkötelezettek vagyunk ez idő tájt, és az említettek csupán kis ízelítők. Az összes feladatot, melybe belekezdünk – és bele fogunk kezdeni – az elkövetkező napokban, teljesen el fogják magyarázni nektek, hiszen ahogyan mindig fenntartottuk, ez a ti bolygótok, és nem lesznek elhallgatva titkok előletek semmilyen szinten. Minden kinn lesz, a szabadban, és mindent készségesen megbeszélnek majd veletek.

Ma hatalmas mennyiségű létező információ áll rendelkezésetekre. Egyik feladatunk az akadályok lerombolása, mely távol tartja ezt az értesülést tőletek. A sötétektől való függetlenségetekkel óriási mennyiségű, hajdan titkosított, vagy elrejtett tudást ismertetnek meg veletek, és magasan képzett csapatokkal rendelkezünk e területen. Át fogják magukat rágni ezen az információ bőségen, és gondosan kiválogatják a sugárutakat a közzétételükért, és hogy mely sorrendben legyenek publikálva. Ami felett nem fognak dönteni az, hogy mely ismeretet tesznek közzé számotokra, hiszen mindent leközölnek nektek, olyan gyorsan és eredményesen, ahogy lehetséges. Az erre a feladatra kijelöltek, csupán az ezeknek az információknak a megfelelő védelmével fognak törődni, és az olyanok számára történő folyósításával, akik érdeklődnek irántuk.

Hosszú történelmetek egésze során hatalmas mennyiségű ismeretet tagadtak meg tőletek, és közületek sokat látunk nagyon örülni ezeknek a valaha jól őrzött titkoknak a közzétételén. Meg fogjátok tanulni bolygótok igaz történelmét, és a magatokét is, és néhány dolgot megtudtok mindkét témáról, mely nagyon meglep majd titeket.

Ez a tudás a csodák közül csupán egy a tarsolyban számotokra a felemelkedésetek felé vezetve, és megtiszteltetés számunkra, hogy segíthetünk nektek elnyerni a hozzáférést ahhoz, ami mindig is jogosan a tiétek volt. Ez a tudás csupán egy a rátok váró kincsek közül, és ígérjük nektek, hogy még van számos kincs nektek tartogatva. Mind jog szerint a tiétek, hiszen ti a Teremtőtök gyermekei vagytok, és minden, amit Teremtőtök világegyeteme bír nektek nyújtani, jogosan a tiétek. Nem tagadnak meg tőletek semmit. Ennek a világegyetemnek minden ajándéka megosztásra kerül, hiszen Teremtőnk így rendelte. Jogosan semmi sem tagadható meg tőletek. Vannak olyanok közületek, akik hiszik, hogy meg kéne gyanúsítanotok azokat ebből a világegyetemből, akik ajándékokat ajánlanak fel nektek. Ez egy hiedelem, és gyökerei határozottan a félelmen belül vannak elvetve, hiszen ebben a világegyetemben mindennek fel kell ajánlani Teremtőjének azt, ami hozzá tartozik, és a Teremtő óhaja az, hogy osztozzatok bőséges ajándékaiban. A nektek ajánlott ajándékok nem trójai falovak, abbéli próbálkozásban, hogy rászedjünk titeket és leigázzunk benneteket, ezek az adományok már a tiétek, és csupán megbizonyosodunk róla, hogy átadják nektek. Ez minden.

Hatalmas erőfeszítéseket tettünk, hogy megengedjük népeteknek jobban meglátni és megérteni a félelmet, és hogy milyen ártalmas hatású lehet ez az érzelem egy bolygóra, egy társadalomra, egy fajra, és egy egyénre. A világegyetem oly sokkal többel bír, hogy nyújtsa nektek, mint amit a sötétek megengedtek nektek birtokolni. Ezeket az áldásokat sosem fogják ajándékként átadni nektek, ha a befogadásukra megtagadjátok önmagatok megnyitását. A félelem érzelmének megengedve, hogy legyőzzön titeket, miszerint mindenki, aki itt van segítségetekre, gonosz, és hogy minden segítséget vissza kellene utasítani, annak érdekében, hogy fenntartsuk biztonságotokat, alacsonyabb dimenziós gondolati folyamat, melynek nincs helye itt, és most, és nincs helye új otthonotokban felemelkedésetekkor.

Ne engedjétek meg magatoknak többé, hogy nélkülözzetek, hiszen világotokból oly sokan hasznosulhatnak nagyban ezen áldásokból, melyek, ahogyan említettük, nem tőlünk erednek, hanem a Teremtőtöktől, ennek a pompás világegyetem Teremtőjétől. Mi csupán azért vagyunk itt, hogy elhozzuk nektek e felajánlásokat Teremtőtök elrendelése révén, hiszen Teremtőtök csupán azt óhajtja, hogy élvezzetek mindent, amivel bír, nektek átnyújtandó. Csupán tőlünk függ, vajon akarjuk-e elfogadni ezeket az adományokat, vagy sem, és ez a választás előttetek a világotokból ma.

Ahogy ti társadalomként és egyénként előrehaladtok a felemelkedésetek felé, számos más dolog létezik, amit világegyetemetek lényei birtokolnak, és felajánlhatják nektek, hogy átmeneteteket jobban megkönnyítsék. Néhányat ezen adományok közül már felajánlottak nektek bölcsesség és tudás formájában, és nagy örömünkre szolgál, ahogy látjuk, hogy világotokból sokan elfogadják barátságunk ajándékait. Ahogy folytatjuk az előttünk álló hónapokban, más ajándékok, melyekkel mi rendelkezünk, fontossá válnak világotok számára, és szeretnénk folytatni a bizakodó kapcsolat építését, így, amikor elérkezik az idő, hogy ezeket az adományokat átnyújtsák nektek, lesznek olyanok, akik nem fogják a félelemnek megengedni rábírni őket arra, hogy ezeket a felajánlásokat ne fogadják el. Amiről beszélünk, azt tisztázni fogják számotokra, amikor az időt helyénvalónak ítélik, azonban egyelőre, összpontosítanunk kell a néhányatok által irántunk érzett félelem csökkentésére, egy hatékonyabb munkakapcsolat megengedése érdekében.

Sok van, amit felajánlhatunk ezekben az időkben, melyek meglehetősen kihívást jelentők számotokra, és az általunk birtokolt tapasztalatunk és eszközeink segíthetnek nektek ezt az átmenetet olyan simává tenni, amilyen sima lehet. Mindaz, amit kérünk az, hogy ne engedjétek meg a félelemnek hatni döntéshozatalotokra. Ahogy számos alkalommal említettünk, nem azért vagyunk itt, hogy leigázzunk, hiszen mindennel rendelkezünk, amire szükségünk van, mivel a Teremtőtől elfogadtuk az ajándékokat. Ezeket az ajándékokat felajánlották nekünk, csakúgy, ahogyan felajánlják nektek. Sok szövetségesetek, barátotok és családotok van ebben a világegyetemben, és itt vannak, hogy elhozzák ezeket az ajándékokat Teremtőtöktől nektek.

A Fény Galaktikus Szövetsége vagyunk.Csatornázta: Greg Giles


http://ascensionearth2012.blogspot.com/All Galactic Channellings and translations available at


http://peacelovelove.blogspot.com/


http://www.galacticchannelings.com/


http://www.despertando.me/

Magyar nyelvre fordította: Clarissa


http://fenyvilag.blogspot.com/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 6
Összes: 3062003
Hónap: 15237
Nap: 465