Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 2012-03-09

 
Üzenet a Fény Galaktikus Szövetségétől

© Greg Giles


Message from the Galactic Federation of Light 3/9/12Hatalommal / erővel fognak bírni az emberek, amikor mindenki elkezd egyesülni az új rendszer alatt. A pénzügyi katasztrófa széléről összegyűlve, az emberiség olyan magaslatokba fog felemelkedni, melyet ezen a bolygón nem láttak ismert írott történelmeteket megelőző idők óta. Mindenki megszabadul a pénzügyi nehézségek béklyóitól és végül képes lesz figyelmét életének más területeire összpontosítani. Előre haladva az előttünk álló hónapokba, az emberiség újonnan keletkezett gazdagsága megengedi majd az új tervezetek és programok virágzását, melyeket arra terveztek, hogy bolygótoknak visszaadják természetes őseredeti szépségét és tökéletes működését. Ezen új feltételek mellett az emberiség közös [kollektív] rezgése szárnyalni fog, és szárnyaitokat kifeszítitek, mely szükséges felemelkedésetekhez a felsőbb birodalmakba. Ez a terv.

Néhányatok hangot adott zavarának azzal kapcsolatosan, hogy miért helyeztek oly nagy hangsúlyt új pénzügyi rendszeretekre, ha különben is csupán pár hónap választ el felemelkedésetektől a felsőbb birodalmakba. Most megértitek ezt, és remélhetőleg kollektív rezgésetek hatalmasat növekszik, amikor oly sok aggodalmatokat és megpróbáltatásotokat leveszik vállatokról.

Új rendszeretek most igen hamarosan esedékes. Sokan önmagukból sokat szenteltek ennek az új rendszernek a megtervezésére, és sok falnak kellett ledőlnie, mely megakadályozta a kivitelezését. Kérünk titeket, hogy egy kicsivel több türelmet mutassatok, hiszen új rendszereteket épp most vezetik be, és kérünk benneteket, hogy mutassátok ki bizalmatokat új rendszeretek iránt, hogy megengedjétek másoknak, akiket nem értesítettek, hogy kövessék vezetéseteket és támogassák azt. Új rendszeretek a becsületességen és minden egyes személlyel való egyenlőségen alapul majd, egész világotokon át mindenütt, bírva a társadalmatok közös vagyonában való egyenlő osztozással. Senki sem fog többet érni, mint bárki más, és senki sem fog a hiánnyal számolni élete napi korlátjaként.

Új rendszereteket ez idő tájt készítik elő a leleplezésére, és bevezetése rövidesen bekövetkezik a vétkes titkos Szövetkezésetek tagjainak sok letartóztatásáról szóló média hírközlések után. Sok függ e letartóztatásoktól, és amikor saját magatok vagytok szemtanúi ezeknek, tudni fogjátok, hogy az idő elérkezett társadalmatok számára a sok pozitív változás végrehajtására.

Ismét szeretnénk igénybe venni támogatásotokat, hogy értesítsétek fivéreiteket és nővéreiteket arról, amit e letartóztatások jelenteni fognak, és hogy az új pénzrendszeretek mit jelent majd népetek számára. Lesznek olyanok, akik félnek új rendszeretektől, és meghatározó lesz gazdagságukra, melyet jogosan halmoztak el. Kérlek titeket, magyarázzátok el mindenkinek, aki meghallgat, hogy új rendszeretek mindenki számára a bőség rendszere, és senki sem veszít semmit, nem számít, mekkora vagyont halmozott fel ezen életidőn keresztül. Mivel az élet minősége körülöttetek mindenkinek gyorsan feljavul, javul életetek is. Kérdünk titeket, mi a jó az oly nagy vagyon birtoklásában, ha mások körülöttetek annak a hiányában szenvednek, mellyel megáldottak titeket. Amikor mindenki egyenlően osztozhat egy társadalom által létrehozott gazdagságban, akkor a társadalom szabadon felvirágozhat nagy magasságokba, mely ez idő tájt elképzelhetetlen sokatok számára.

Csupán gondolkodjatok el azon, hogy mit tehettek meg együtt, ha egyszer a pénzügyi korlátozás akadályát eltávolítják ösvényetekről. Néhányotok nem lesz képes lefesteni ezt, hiszen sosem ismertétek az igazi gazdagságot, és a legtöbb, ha nem az összes előző megtestesülésetek a megpróbáltatás és küzdelem élete volt. Ezt fejlődésetek okán látták szükségesnek, és hamarosan meglátjátok, hogy mindaz, melyen átmentetek, megéri a jutalmat, mely mindig rátok várt utatok ösvényén mélyen, a távolban. Végül elértétek azt a pontot, melyről tudtátok, hogy létezik, és most elárasztanak mindazzal, melynek eléréséért oly keményen dolgoztatok. Gratulálunk mindnyájatoknak erőfeszítéseitekért, hogy rendületlenül kitartottatok és elértétek ezt a pontot, és elmondjuk nektek, hogy ti mind sokkal nagyszerűbbek vagytok a hiány és szűkösség nehézségein keresztüli élményetek miatt. E korlátokat most felemelik, és felszabadítanak titeket, hogy életeteket a gazdagságotok természetes állapotában éljétek.

Ez volt mindig a terv számotokra, és az alapozást éveken keresztül fektették le új rendszereteknek. Sok erőfeszítést fektettek bele e rendszer megszerkesztésébe, és a sok bátor férfi és nő a munkájáért sok hálát és elismerést érdemel. Emberi családotok e tagjai közül néhányat be fognak mutatni nektek, mihelyst új rendszereteket felfedik, és bízunk benne, hogy közületek sokan fogjátok megmutatni nekik, milyen nagyra értékelt kemény munkájuk és felajánlásuk. Ez az új világotok egy másik jellege lesz, ahol mindazoknak az erőfeszítéseit, akik mások életének jobbítására törekedtek, elismerik és ünneplik. Többé nem fogják a közületek egy kevés személyes teljesítményeit az emberiség ragyogó pillanataiként ünnepelni. Legbüszkébb pillanataitok mindig akkor voltak, amikor emberi családotokból egy másik megsegítésére jöttetek el, és ezt új hírnévként látjuk az elkövetkező napokban.

Mindnyájatokat nagyban megjutalmazzák az egymás megsegítésére tett erőfeszítéseitekért, ahogyan említettük, amikor [valami] egyetlen javát szolgálja, mindenki javát szolgálja. Ez lesz az egyik legnagyobb változás társadalmatoknak, és oly sokatokról látjuk, hogy élvezik az új lehetőségeket, hogy másoknak segítséget nyújtsanak útjukon, mialatt ugyanakkor hozzájárultok világméretű közösségeitekhez. Micsoda felszabadító élmény lesz ez sokatok számára!

Ez mind elkezdődik majd a vétkes titkos Szövetkezés tagjainak őrizetbe vételével, és ezért mondjuk nektek, hogy az ünneplések természetesen helyénvalók lesznek. E letartóztatásoknak igen rövidesen, az elkövetkező napokban szemtanúi lesztek, és elmondjuk nektek, hogy ez az esemény pusztán a sok változás kezdete lesz, mely utatokba kerül. Azt mondjuk nektek, hogy maradjatok éberek és felkészültek az összes ilyen esemény okán, hiszen gyorsan érkeznek majd el, ha egyszer elkezdődtek. Így kell ennek lennie, hiszen sok tennivaló szükséges, hogy világotokat felkészítsék a felemelkedésre.

Lesznek más kihívások számtokra az elkövetkező napokban, és sok barátunk van itt, hogy segítsen titeket e feladatoknál. Ez az, amit mi végzünk, és alig várjuk, hogy képesek legyünk ily módon segítséget nyújtani nektek, a családunknak. Engedjétek meg nekünk megtenni azt, amit a legjobban végzünk, azáltal, hogy kimutatjátok bizalmatokat irántunk, és megmutatjátok nekünk, hogy biztonságban leszünk világotokban. Ez egy szükséges lépés együttes munkakapcsolatunk felé. Rendelkezünk az eszközökkel és a tapasztalattal, melyet szükségesnek fogtok találni a sima átmenetért az előttünk álló napokban, és türelmetlenek vagyunk, hogy megosszuk veletek azt, amivel rendelkezünk.

Sokan vannak közületek ez idő tájt, akik a tőlünk való félelmet tapasztalják, és azt mondjuk nektek, hogy a félelmek alaptalanok, hiszen nem azért jöttünk ide, hogy bármilyen módon ártsunk nektek. Hosszú évek óta sokszor voltunk itt bolygótokon. Lábnyomaink mindenhol vannak, láthatóak a hajdani világok ősi és titokzatos romjaiban. Akkor nem hódítani jöttünk ide, és most sem hódítani jövünk. Csupán a szeretetben érkezünk és mások szolgálatára szerte e világegyetemben.

Nem is mi vagyunk az egyetlen szervezet itt, hiszen más békés szövetségek is vannak itt. Minden, ami itt van, az békés, és ez idő tájt az emberiség szolgálatára vagyunk itt. Meg fogjátok ezt tudni az elkövetkező napokban. Segítsetek nekünk nektek segíteni, azáltal, hogy lefektetitek az alapokat megérkezésünkhöz. Közületek sokan vagytok a Galaktikus parancsnokságok tagjai, és megbízatásotok része volt, hogy itt lakjatok a Föld emberei között, így, amikor az idő elérkezett, e bolygó népe megláthat néhányunkat maguk közül valóként. A nagyobb rálátásból minden Egy, és kérjük Fénymunkásainkat, segítsetek fivéreiteknek és nővéreiteknek ezt megpillantani, és segítsetek lecsendesíteni a félelmeket, melyek bizonyosan nyilvánvalóbbak, és azok lesznek az eljövendő napokban. Tudjuk, hogy képesek vagytok a munkát elvégezni, sokan teljesítettétek ezt azelőtt, és itteni munkátok befejezése után üdvözölni fognak titeket csapatunkban a Fény Galaktikus Szövetségének tagjaiként.

Egy időre távozunk innen, és visszatérünk, amikor az egyensúly itt megváltozott. Van egy hely, mely normálisan nyitott mindenkinek, azonban meg fogunk bizonyosodni róla, hogy van hely azok számára, akik segítenek a mi ügyeinkben, és hajlandóságot mutatnak elfogadásunkra. Sok változást tartogatnak az emberiség számára az elkövetkező napokban, és igenis szeretnénk olyan sokkal dolgozni világotokból, amennyivel lehetséges, átmeneteteket elegyengetve a magasabb dimenziókba, olyannyira, amennyire lehetséges. Az előttünk álló úton talán lesz egy pár zökkenő, és ez az egyik ok, amiért itt vagyunk. Vannak közületek olyanok, akik hajlamosságot mutatnak, hogy megrémüljenek tőlünk, illetve hajlamosak elutasítani az elfogadásunkat. Érezzük, hogy még a legkitartóbb becsmérlők is gyorsan meg fogják gondolni magukat, amint jobban megértik, hogy küldetésünk mit idéz elő. Szükség lesz ránk, és szükség lesz sok hajónkra. A szolgálat egy küldetésén vagyunk itt, és mindnyájatok hamarosan rájön, mit értettünk ez alatt, amikor azt mondjuk, hogy segíteni vagyunk itt. Semmi szükség sincs arra, hogy e bekövetkező változások bármelyikétől megrémüljenek, és segítségetekkel megtesszük azt, amit tudunk, hogy az előre felfelé vezető utat olyan simává tegyük, amilyenné lehetséges átmenetetekért a felsőbb birodalmakba.

Annak részleteit, melyet szükséges lesz együtt végrehajtanunk, teljesen elmagyarázzák majd a kellő időben. Érezzük, hogy fontos a jelenleg esedékes feladatokra összpontosítani, és mostanára tudnotok kellene, hogy ez a vétkes titkos Szövetkezés őrizetbe vétele, és hogy mit kell megtennetek, hogy annyit készítsetek fel, amennyit lehetséges e világméretű esemény okán. Ezután bele fogunk vágni felfedő terveinkbe, mely maga után vonja majd a munkakapcsolatot néhányatokkal, akikről úgy érezzük, bennük megbízhatunk, és előnyére szolgál leleplező erőfeszítéseinknek. Közületek azoktól, akik egy munkakapcsolatot kezdenek velünk, azt remélik, hogy a velünk való élményekről visszahoznak, és készségesen megosztanak bizonyítékokat fotók és videók formájában. Kérni fogják tőletek, hogy osszátok meg e bizonyítékokat, és történeteteket a média olyan sok tagjával, amennyivel tudjátok, hiszen e kapcsolatból egy világméretű sajtóvisszhangot remélünk.

Kezdetben azokat keressük meg, akik nem fognak visszariadni a média reflektorfényétől, és azokat, akik jó szónokok lennének, hogy hatékonyabban osszák meg történetüket. Nem kívánjuk tőletek, hogy professzionális tudású szónokok legyetek, viszont érezzük, hogy egy bizonyos szintű képesség igényelt e pozíciók betöltéséhez. Miután érezzük, hogy közületek eleget toboroztunk, akiket e szerepre képzettnek érzünk, utána megkezdjük mindazok toborzását, akik hajlandóak velünk dolgozni, és akik bizonyos képzettségnek megfelelnek, és ezeket teljesen el fogják nektek magyarázni a megfelelő időben.

Igenis rendelkezünk nagy számban igazgatási irányelvek szabályzataival, és megkérnénk titeket, hogy ezeket tekintsétek át, ha lennétek oly szívesek. Ha egyszer elfogadtátok a velünk való munka elkezdését, részt vesztek a tájékoztató, tanácsadó és oktató üléseken velünk, mielőtt belekezdenétek megbízatásotokba. Számos különféle megbízás van, mely elérhető lesz, és legnagyobbrészt, szabadon megválasztjátok majd a területet, melyben jobban szeretnétek dolgozni. Minden feladat, melyen dolgozni fogunk, fontos ez idő tájt, és szükségünk lesz arra, hogy minden igényelt pozíciót betöltsünk, azonban ezt nem látjuk gondot okozónak.

Ha egyszer a munka teljesítményeteket ki lehet értékelni, meg fogjuk veletek beszélni az állandóbb karrier lehetőségeket velünk. Aki velünk dolgozik majd bolygótok iránti szolgálatunkban, azok közül nem mindenki fogja úgy folytatni, hogy szervezetünk teljes jogú tagjává válik, azonban a velünk való munkából az általatok szert tett tapasztalat értékes lehet számotokra a jövőbeli törekvéseitekben, és lehetnek más lehetőségek a jövőben, hogy velünk dolgozzatok. Ha futja az időből, hosszan elbeszélgetünk mindnyájatokkal az összes lehetőségről velünk, és akkor elhatározhatjátok, vajon érdekel-e titeket egy pályafutás a Fény Galaktikus Szövetségével.

Szervezetünk tagjaiként életetek radikálisan fog megváltozni abból, amilyen ma, és érezzük, hogy sokan közületek élvezni fogjátok a lehetőséget egy új kalandra. Sok különféle lény van legénységünk soraiban, és talán sokan érdeklődnétek aziránt, hogy sok különböző lénnyel találkozzatok szerte e világegyetemből. A Fény Galaktikus Szövetségének tagjai felemelkedett lények, és mint ilyenektől, a professzionalizmus, intelligencia és jóság bizonyos szintjei elvárhatók. Jóllehet, ne várjátok el minden lénytől, hogy azonos személyiséggel bírjon, mely igaz egyazon faj tagjaira is. A csatornáinkon átküldött üzeneteinket követők közül néhányról úgy tűnik, azt hiszi, hogy minden tagunk, aki ezeket az üzeneteket küldi, ugyanazokat a jellemvonásokat mutatja. Biztosítunk titeket, hogy nem ez a helyzet, és kérünk titeket, nézzétek meg, hány különböző személyiség alkotja az emberi fajt. Azok a lények, akikből szervezetünk erői állnak, nem mások, és egy igen üdvös adottság lesz azok számára, akik esetleg fontolgatják a velünk való munkát, az a képesség, hogy jól dolgozzanak, hatékonyan kommunikáljanak, és jól ki tudjanak jönni a sok eltérő személyiségformával.

A nyelv nem jelent majd akadályt, hiszen vannak módszereink, melyek meg fogják engedni számotokra hatékonyan kommunikálni másokkal, és nem számít, milyen nyelvet használnak a kommunikációra. Bemutatják majd nektek ezt a technológiát, amikor elkezdjük a munkát veletek, hiszen fontos lesz számotokra, hogy azonnal és hatékonyan kommunikáljatok a sok különféle lénnyel, és emberi családotok tagjaival is, akik esetleg más nyelven beszélnek, mint ti.

Mindent egybevetve, egy nagyon izgalmas élményt látunk sokatok számára, és oly nagyon várjuk, hogy veletek személyesebben beszéljünk a lehetőségekről velünk. Ez a nap gyorsan közeleg, így, kérünk titeket, készítsétek fel magatokat a mindennapi foglalatosságotok változására. Az események pillanatokra vannak kibontakozásuktól, és még több fontos esemény fogja gyorsan követni. Mostantól, ez év végig, bizonyára a legizgalmasabb és kihívást jelentő idő lesz, és minden nap a változások és tettek záporozását fogjátok megpillantani, ahogy segítünk nektek időben a világotok átformálásában a zárójelenethez, mely bolygótok felemelkedése lesz a Mennyei birodalmakba.

A Fény Galaktikus Szövetsége vagyunk.


Csatornázta: Greg Giles


http://ascensionearth2012.blogspot.com/All Galactic Channellings and translations available at


http://peacelovelove.blogspot.com/


http://www.galacticchannelings.com/


http://www.despertando.me/

Magyar nyelvre fordította: Clarissa


http://fenyvilag.blogspot.com/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3087459
Hónap: 15874
Nap: 744