Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üzenet Szent Istvántól, Nagy Boldogasszonytól és a Szent magyaroktól

 

Rendkívüli üzenetek egy nagyon különleges eljárással "lehozva..."

 
[Mivel újabb üzenet érkezett az Angyali Birodalmakból és őseink energiájából, úgy tartjuk helyénvalónak, hogy ezt az üzenetet is ide helyezzük, egyrészt az üzenetek stílusa miatt, de fontosabb talán az, hogy [ez is ] a magyaroknak szóló.]
 
 
Üzenet Szent Istvántól, [Nagy]Boldogasszonytól és a Szent magyaroktól
 
2011-05-09

Üzenet Szent Istvántól, Nagyboldogasszonytól és a Teremtő Forrásából érkező szent magyaroktól

Fényországom szeretett küldöttei!

Legyetek áldottak a mindenség valóságában!

Legyetek a fény kegyeltjei, még ha valóságotok most még nem tükrözi valódi helyeteket királyságomban.
A fény útja már nyitva áll előttetek. Vigyázzátok gyermekeitek jövendőjét, mert a világ befejezni készül a fénytagadók valóságát. Lényetek oly drága számunkra, hogy veletek vagyunk minden pillanatban. A napjaitok végén figyelmeteket fordítsátok felénk, és kérjétek, hogy álmotokban hozzátok szólhassunk. Lényegi figyelmem a fejlődéseteket támogatja, az egységes világosság megalapítása érdekében. Mindig figyeljetek a kilétem lényegére, mely a világosság velejáró létezője!
 
Szeretetemmel beburkollak titeket, és megvilágosítom lényetek delelő napját. Gyertek velem a figyelmetek fagyos vidékeire, és megnyugtatjátok fénylő fehér lelketeket. Veletek irányítják a világ valóságát, tehát, mindig a fényre igyekezzetek!
 
Lényegi fényemmel gerjesztem gondolataitokat, hogy a világot behálózó figyelemelterelő összhangról lekapcsoljalak titeket, és áthangoljalak királyságom fényvalóságára. Értsétek meg, hogy a világosságnak van egyedül létjogosultsága az új valóságotokban. Tudatotokkal teremteni tudtok, így ne akarjatok sötét valóságot alkotni! A világos oldalnak nagyobb a hatalma és ereje, tehát ne késlekedjetek elhatározni, melyik oldalra álltok! Mindig van választásotok, és ez legyen a fény, vagy a még fényesebb! Lélekvalóságomban itt állnak mellettem a fény hatalmasságai, akiknek kegyelmi jöttének örül szívetek. Ne hagyjátok magatokat letörni, megbotránkoztatni, és a fény megjelenéséről elfordítani minőségeteket!
 
Szeretett őseitek a fény útját követték évezredeken át, ezért legyetek hű követőik, és vegyétek le lábatokról az ólomcsizmákat, hogy velem tudjatok nagy léptékben haladni! Ne higgyetek a hazug bírálatoknak, és a jelentéktelenek megfejtéseinek! Mindig fordítsátok fényetek világát rám, és azokra, akik engem segítenek, és felderül számotokra a megoldás!
Lehetőségeiteket megmutatom nektek Mária szerető ölelésében, pálos szentjeitek tudásában, amelyek mind elérhetők számotokra. Ne haragudjatok egymásra, hiszen mindenki a saját útját keresi most, amikor minden változik!
 
Irányítsátok gyermekeitek figyelmét a fényre, olvassátok fel nekik dicső őseik tetteit, és a gyermeki lényük ösztönösen rákapcsolódik fényünkre. Ők lesznek tanítóitok drága felnőtt magyarok, akik megmutatják nektek, hogyan összegezzétek fényetek erejét egyetlen oldalra, mely a világosság magva. Legyetek jó tanárai gyermekeiteknek, mert egy nap ők lesznek a tudó irányítóitok, akik szeretettel megmutatják nektek a fejlődés ösvényeit! Lényetekre most nagy felelősség hárul, hiszen a világ veletek éri el a megkoronázás egyetemes világát. Koronátokat már kezünkben tartjuk, a mennyei oltalom kapujában. Ha van bátorságotok, akkor lépjetek be országomba, és megmutatom nektek, hogy kik is vagytok valójában. A tér-idő elillan egy másodperc alatt valóságotokból, és már a valóság mezején találjátok magatokat. Lényetek megtisztul a végtelen szeretetben, és megnyilvánul számotokra a világosság eredete. Az ölelésem megélhetitek most, ha szeretettel szándékozzátok. Kérjétek oltalmam, és segítőim oltalmazását!

Ne feledjétek, hogy hatalmas bölcsesség van birtokotokban! Korlátozták tudásotokat, megbecstelenítették világosságotokat, fejetlenül maradt a nemzet oly hosszú ideig. Mindig maradjatok a béke követői, fényországom bölcs szeretett lakói! Most nektek kell az első sorba állni, és mutatni a fény irányát! Összpontosítsatok rám fényetek minden erejével, és megmutatom nektek királyságom világát! Szeretett fénynemzetem, legyetek áldottak, és bátrak a lépéseitek meghozatalában!
Döntéseitek előtt mérlegeljétek, hogy a fény oldalán van-e a végkimenetel, vagy sem. Ha nem vagytok benne biztosak, akkor összesítsétek erőtöket, és küldjétek fel országomba a szándékot, és mi visszaküldjük a válaszokat. A válasz előbb fog eljutni hozzátok, mint gondolnátok.
 
Lényetek drága a nemzetnek, ezért vigyázzátok egymást szerető gondoskodással! Ti legyetek az elsők, akik összefogtok a fény oldalán! Amilyen erősen tudjátok, fényetekkel fényesítsétek meg a kötelékeket egymás között, hogy világotok erős alapokon nyugodjon! A fényesség rácsozatába berakhatjátok őseitek fényességes tudását tartalmazó kristályokat, melyeket őrzőitektől kérhettek. Ez megóvja a rácsot széthullástól. Nemcsak azok a szentek vannak itt, akiket ismertek. Mindenki itt van most, ünnepelve léteteket. A rácsot mi vigyázni fogjuk, ellenben nektek kell megalkotnotok szerető kapcsolódásokkal. A gyermekeiteket is megkérhetitek, hogy segítsenek. Gyermeki nyelven mondjátok el, mit szeretnétek; ők kivételesen tehetséges szövőmesterek a fátyol másik oldalán. Mindvégig vigyázzuk lényetek tetteit, ha megkértek erre. A fény seregei mellettetek állnak, így a szövés tudományát tőlük is kérhetitek.
 
 
Létezésetek alapja lesz ez a hímes fényszövet, melynek maradványait megtalálhatjátok eleitek szeretettel szövött kelméin, hímzett szűrjein, igazgyöngyös főkötőin és a majdnem elfeledett mintáiban, amik olyanok, mint forrásaitok íze, erdeitek illata, és vidékeitek madarainak éneke. Létezésetek alapja lesz ez a fényszövet, melyet nektek kell megalkotnotok!Őseitek delejes hagyatékot hagytak rátok. Szövési mintáikban benne van a mindenség fénye, ezért gondolataitokkal szőjétek ezeket a fényszálakat az országom területére, és meglátjátok, hogy az árvizeknél, és más oltalmat igénylő történésekkor mekkora segítséget fog ez nyújtani!
 
 
 
Mindig kérjétek, hogy őseitek bölcs tudásával és a mindenség szerető világosságával töltődjön fel ez a fényszövet, és a föld kristályai át fogják venni ezt a bölcsességet. Meglátjátok, hogy az egész föld sugározni fogja a bölcsek szerető tudását, és többé már nem lehet megvezetni senkit sem homályos mélabút okozó gondolatokkal. Legyetek vigyázó felügyelői földeteknek, és a szövet magától megvédelmezi számotokra a szeretett anyaföldeteket.
 
Ha bármilyen megvalósulni vágyott célotok van, ezt a szövetet alkalmazhatjátok a fény gyermekeinek segítségével, hogy megóvjon titeket a nagy szomorú csapásoktól. Ha földetek a szeretet és megbocsátás gyengéd fényében táncol, akkor lényetek felderül majd minden egyes lépésnél, ahogy lábatokkal a földet érintitek.
 
Mindig legyetek éberek, és ha egy területnek további fényre van szüksége, akkor ne legyetek restek ezt újra megtölteni fénnyel és szeretettel. Gyógyító szeretett mintáitokat se felejtsétek el beleszőni ezekbe a fényszövetekbe. Gyengéden borítsátok rá a földre, folyóitokra, nyugtassátok meg a háborgó emlékeket és gyógyítsátok meg a földben a fájó múltat, és a föld meg fogja hálálni szerető gondoskodásotokat. Lényetek sokkal többre képes, mint gondolnátok! A fénygyermekek már tudják, mire képesek, ezért ne zárjátok be a megszokott korlátozottság béklyóiba gyermeki világukat! Terelgessétek szerető gondoskodással őket, viszont soha ne akarjatok erővel föléjük kerekedni, hiszen tudják, honnan érkeztek el hozzátok. Ti viszont erősek és bátrak vagytok, hogy óvjátok őket. Szeretetetek a legfontosabb számukra.

Ne gondoljátok, hogy ha hűek maradtok eleitek bölcs békéjéhez, a világ fényoldalát megbontjátok, hiszen különleges bölcsességet visztek így az egységes világosság békességébe. Meglátjátok, majd mások is felismerik tudásotok értékét, tehát nektek kell lenni az elsőknek, akik büszkék arra a tudásra, melyet ez a nemzet hordoz a szívében!

A szivárvány fényében sem versengenek egymással a snek, hanem összetartásukban alkotnak egy egységet!
 
Ne feledjétek, hogy őseitek azért őrizték oly sokáig tudásukat, hogy a jövő nemzedéke ebből gyarapodjon! Ha ezt elvetitek holmi olcsó tünékeny álságok miatt, ez a saját véretek meghasonulása lenne. Ha a tündöklő tudásotokat elvetitek, akkor az egész világ szegényebb lesz azzal a színnel, ami nagy kincs az egész egységes fényvalóságban! Legyetek ti az őrzői őseitek fénytudományának!

Világotok fénye már felkészült kibontakozni, ezért figyeljetek vigyázó fényességetekre! Világotok most olyan, mint tavasszal a virágzás előtt álló fák pattanó rügyei - az első szirmait kibontó virág hírül adja minden várakozó bimbónak, hogy íme, én már virágzom, és sorra, a többiek is kibontják fényszirmaikat. Ne féljetek elsők lenni a fény virágainak kibontásakor!

Áldott drága felemelkedő nemzetem, mindig veletek vagyunk, a szeretet örökkévalóságában és fényében!
 
Autoírással csatornázta:Tara
 
 
 
Üzenet Szent Istvántól
 
 
 
2011-05-09

Üzenet Szent Istvántól

Szeretett magyarok!

Felelősségem irántatok jelentős, mert jelenem kiteljesedett veletek. Lelkem fénye lelketekben van már az időtlenség világában. Öleljétek fel a jöttömet kijelentő fényjeleket, és meglátjátok oltalmam erejét és hatalmát!
 
Legyetek mindig a velem való együtt emelkedés mintái!
Lényegi fényem a Vajdaság mezsgyéjén már megfejtésre került.
Most a gyergyói jelenben van a figyelem középpontja. Jöjjetek a lélek ösvényét járva, engedjétek meg a velem való fejlődés irányát!

Lényetek nagyon értékes nekem, mert veletek indulhat el az ország kijövetele a jelenlegi megfelelésből. Vigyázzatok a negédes varázsra, mert lényetek tisztaságát kegyetlenül telíti méreggel!
Legyetek felém elkötelezettek, és mindegyikőtök számára biztosítom a kiváltságokat a fényösvény létrehozásához! Figyeljetek rám, a világosságra, aranyfény jogarom szikrázó bölcsességére, palástom fényes ragyogására!
 
Feszült a figyelem e viharos korban, mégis legyetek bátrak, és mutassatok példát lényegi fényem vezetése alatt az országnak!
Kilétem világos azoknak, akik velejükben hordozzák a fény létének örökét. Lényegetek megrezdül jöttömre - megünnepeljük együtt majd királyságom kibontakozását. Ki ott lesz, legyen a vendégem a fény birodalmában, a fejedelmi gazdagságban.
 
Ölellek titeket fényem oltalmában!

Áldott drága népem, veletek vagyok!

Autoírással csatornázta: Tara
 
×××
 
Üzenet [Nagy]Boldogasszonytól
 
 
 
2011-05-04
 
Üzenet Boldogasszonytól
 
Drága fénygyermekeim!
 
Vegyetek példát a lélek nimródi örökéből! Kincseiteket elhomályosították, viszont most ti levettétek a fátylakat, és világosan felragyog számotokra az igazság.
Lelketek fénye egyre erősebben ragyog, megvilágítva a sűrű gond olatokat. Fényetek lángja varázsütésre átváltoztat minden figyelmet és megvilágosítja a mindenséget. Vigyétek fényetek oltalmamba, olvasszátok meg a jeget, jöttömet ünnepelve!
 
Meghívlak titeket mennyei templomomba, mindegyikőtöknek kitüntetett helyet adok. Oltáromon a virágok értetek ontják fényük illatát. Töltődjetek fel gyengéd szeretetemmel, és a mindenség ölelésével!
Lélekegységben lényünk egybeolvad, és mindig a Földet emeljük magasra. Anyai szeretetetek megnyitja a velünk együtt alkotó mindenség kapuit, és nemzetetek újjászületik egy új ragyogó valóságba. A fény kapui figyelmetekre tárulnak nagyra, és szeretetetek felolvasztja a varázs elfedéseit.
 
Fénykristály templomomba jertek el mindig, amikor úgy érzitek, hogy védelemre és gondoskodásra van szükségetek. Lényetek minden egyes porcikáját feltöltöm vigyázó anyai fényemmel. Jöttötöket mennyei kórus üdvözli, és virágesőt szórnak rátok. Mennyei segítőim megmossák lábatokat, lemossák rólatok a sok gyötrődést, minden sötét látszatot és fényetek felszikrázik. Virágkoronával ékesítünk, mindenkinek más színű virágból fonva fejéket. Gyertek, csatlakozzatok a kórusomhoz, és együtt énekeljük el megváltásotok örömhangzatát.
A fény kristályából kérhettek tőlem egy darabot. Váljanak ezek a kristályok fénylényetek részeivé, gyógyulást hozva lelketeknek.
Drága gyermekeim, figyelmetekkel a fény ösvényeit oltalmazzátok, ha minden rezdülésetekben tovább dúdoljátok kórusom hangzatait. Zengjen minden sejtetekben az égi hangköltemény, virágba borítva lényetek valóságát!
 
Anyai szeretetemmel vigyázok rátok gyermekeim.
Legyenek dolgos napjaitok áldottak és a fény ajándékaiban bővelkedők!
 

Autoírással csatornázta: Tara

Üzenet Szent Istvántól

 

Üzenet Szent Istvántól
Május 03.
 
Éljétek életeteket a mindenséggel összhangban, és megvilágosodik számotokra a kiút.
Legyetek a világomra összpontosítva, és az úton a köveket lerakjuk elétek. Kövessétek a lélekkirályi ösvényt, és mindenkinek kellő oltalmat adunk. Legyetek fejlettek a megbocsátásban, lélekben erősek, és gyermekien lelkesek a megkoronázás mennyei ünnepén. Vigyetek fényt otthonaitokba, kijelentéseitek ragyogó világosságot árasszanak. Lelkesen vigyázzatok erdőitek nyugalmára, hiszen a gyermekeiteknek vigyázzátok a magyar földet.
 
Ihletett pillanataitokban megnyílunk nektek, drága magyarok. A mindenség jogarából áradjon belétek a magyarok őseinek tudása. Országalmámban a magyar föld aranyfényben ragyog, hirdetve a magyarok jelenének lehetőségeit. Őseitek tudása a megnyilatkozás megfejtése, melynek kegyelmét megfejtitek, dajkálva minden világosságot. A korona angyali jelentését meglátjátok kibontakozni, ha aranyfényem palástját magatokra öltitek.
Lélekben veletek vagyok magyarok! Gyertek velem a mindenség világába, ahol bőséges mennyei jutalom vár rátok. Jöjjetek el velem a lélekjelölő angyali oltalomba, és mindegyikőtöket adományaimmal elhalmozom.
 
Ne hagyjátok elveszni táltos lovaitokat, hiszen ők is a lélekvilágotok részei. Olvassátok gondolataikat, és megmutatják nektek, a lélekösvényen hogyan kell szárnyalni a gondolatokkal sebesen.
Induljatok a fénykirályság felé vezető úton, irányát megadom nektek! Legyetek magabiztosak a végeredményben, viszont ne engedjétek meg a gonoszoknak, hogy ettől eltántorítsanak! Nem lehet felettetek hatalmuk, ha bennem van hitetek, mert én vezetlek titeket rendületlenül. Drága magyar nemzetem, legyetek a vigaszban gazdagok, mert fejedelmi jutalom vár rátok.
 
Gyengül már a szurokfekete ragadós varázs, mely lepereg rólatok, ahogy fényem világát választjátok - varázspálcájuk már egy porladó bot. Jertek velem hát a világos átjárón át királyságomba. Pajzsom fénye fáklyaként fogja mutatni az utat nektek. A jelem már ismeritek drága magyarok!
Országom rátok vár. Nagy szükség van erőtökre, mert a várat a fény köveiből kell ismét felépítenünk együtt. Hatalmatok egyre nagyobb királyi irányításommal, így legyetek ölelő fényemben fejlődésetek napjaiban. Lényegi fényem veletek jár, ha jöttömet óhajtjátok. Lényegi fényem gondolataitokat fényesíti, ha megfejtitek világom jeleit. Lélek valóságom bejárja lényetek zugait.
 
Velem van a fény kardja, oltalmazva titeket. Mennyei seregeim velem vannak, mindig indulásra készen. Oltalmam és vezetésem ellenben kérnetek kell! Legyetek a fény követei országomnak!
Szent királyaitok felsorakoznak, ha hívjátok jöttüket. A fény seregei már készen állnak Mária gyengéd fényének oldalán felsorakozva. Drága népem, nem vagytok elhagyatva, mindig veletek vagyunk!
 
Hőn szeretett drága nemzetem! Áldás rátok!
 
 
Autoírással csatornázta: Tara
 
2011. április 30.

Üzenet Szent Istvántól

Mindig létezik megoldás!
Létezik jelértés, lélekből mindig megfejtitek a jeleket.
Olvassátok a mindenség kijelentéseit, és minket fogtok megjeleníteni!
Legyetek világosak kilétetek valóságát illetően! Kegyelem vár rátok.

Kérlek, mindig igyátok a királyságom vizeit, mindig járjátok mezőit, erdeit, mert ezzel visztek oltalmat vidékeire. Legyetek velem lehetőségeitekben, mivel gyermekeitek fogják létrehozni a lelki létezés királyságát. Vannak lakatlan vidékek, melyeket veletek kell ismét benépesíteni.

Lélekben veletek vagyok mindig. Királyságom létező, miként ti is azok vagytok!
Legyetek nagyon felkészültek, mert olvad már a kietlen jelen.
Legyetek valós nemzet, és mindenki megfejti kilétem. Lélekben létezik világosságotok.

Vannak még tartalékaitok! Mindenkor énekeljétek eleitek virág-világ lélekkijelentő dalait és mindig vidámak legyetek! Mindig van megoldás, van megoldás gyengéden a jelenben!

Kegyelem vár rátok a mennyei királyságban.
Legyetek megfelelőek a VAN megjelenésére.

Áldás szálljon rátok magyarok!


*****************

2011 május 01.


Üzenet Szent Istvántól

Legyetek üdvözölve királyságomban!
Királyságom világa a valóságnak egy világossága, melyben a magyarok lélek-valósága mindig a fényben ragyog.
 
Királyi méltóságom veletek ragyogott fel, és fel kell derítenetek a többiek szívét is.
 
Legyetek hajlandóak mindig a lélek mikéntjének magyar vigadalmában lenni! Lelketek megvigasztalja a maradék világos méltóságot. Induljatok el a világosság irányába, lelki királyságom vigadalmába, és megfejtődnek a jelen kérdései. Engedjétek meg magatoknak a menedéket világomban, és minket vigasztaltok ezzel! Magyarok, derűm veletek kiterjed, lelkem veletek virágzik fel! Legyetek fejlettek a fegyelemben, és világos ölelésetek majd elmeséli nektek fejlődéseteket.

Olvassátok a jeleket, melyeket nektek küldök, megvilágítva a magyarok lehetőségeit. Öleljétek meg egymást, öleljétek fel a megváltást! Legyetek a minket ölelő lényegben! Jeleim veletek nyernek értelmet, és lényem veletek magasztalódik fel.
A lélek-lényeg a világ veleje - VAN lélek-királyság. Jegyezzétek meg a jövendő kegyelmét, a megváltás világosságát, és megjelenek nektek lélekben!

Ím veletek vagyok, lényegem veletek van magyarok!

Legyetek áldottak mindig!


************


Szent István és minden szent magyar és szent mester üzenete azoknak, akik az eddig leközölt üzeneteket elolvasták, ezáltal energiájukkal erőt adtak a magyarokat védelmező és segítő erőknek:

Kedves áldott ajándékai a magyar nemzetnek!
 
Lényetek fénye drága a magyarok lényegének, mert veletek derült fel az ország ereje. Lényetek megfejti majd a nemzet fejlődését. Gyengéd kérésetek velünk jutalmazza meg a nemzet oltalmazását. Kegyelmi jöttötök megvilágosítja a nép jelenét.
Elgondolásaitok a lényegi fényünk megnyilvánulásai, és lényetek a jelentősége a jelen kor megfelelésének.
Szentjeitek itt vannak veletek, szent mestereitek vigyázzák adományaitokat.
Kijelentéseinket már meghalljátok, és figyelmetekkel fényünk erejét fokozzátok.
Legyetek a jövendő fejlődés világának megvalósítói!
Válasszátok a mindenség magasztalását az egységes fény királyságában!
 
A fény egyre erősebb az ország erejében, és meglátjátok velünk a megvalósulás lélek-királyságbeli valóságát.
Lényetek oly megbecsült a lelkünkben! Lényetek az "örökké VAN" öröme.
Lelketek legyen mindig a fény lényegére irányítva, és megvilágosítjátok a mindenség lényegi megfejtéseit.
Lényeteket a legteljesebben öleljük a belőlünk áradó fényben.
Lényetek oldja meg a fejlődés nehézségeit, és meglátjátok, hogy velünk egyszerűen megoldódnak derűsen napjaitok. Engedjétek meg segítő szándékunk ajándékainak elfogadását!
Legyetek a fénylélek ajándékaiban bővelkedők!
Lényeteket várjuk a lelkünk dalának összhangzatában!

Drága tagjai a minden-fény királyságnak! Áldás rátok!


Autoírással csatornázta: Tara
 

×××


Üzenet Szűz Máriától
 
 
Gyermekeim, gerjedjen a mindenség imája irányotokba, ünnepelve oltalmatok idejét!
 
Gyengül a hatalom ellentámadása. Minket vegyetek a megbocsátásotok példájaként!
Neveljetek a gyermekekből tehetséges megalkotókat, megbocsátókat és vigyázzatok nekik a Földre!
 
Nyilvánítsátok ki szereteteket, miként mi is megfejtjük a megajándékozás vendégségét.
Imigyen neveljétek a gyermekeket, a gyermekded magyarokat, és mindenki meglátja majd oltalmukat. Jelenjék meg a figyelem mindenkiben, oltalmazva a gazdagságot, melyet a jövendő világ bejáratának megfigyelésével olvastok.
Menjetek dajkálva mindenséget, és mindenki a mi-létből öltse fel a jelentőség velejét.
Ingetekből: a fehér és indigó kelmétek mutatja megváltásotok menedékét. Indigó szín a megvalósulása és mikéntje a lovas kilétének, melynek öltésével minket vesztek magatokra. Oltalmazzuk nevetéseteket, olvassuk táncotokat, és mindig a vigyázzuk kedveteket.
Magyarnak lenni megfejtése a nimródi méltóságnak, nemcsak az eddigi nimródi nemzetnek, hanem a világlélek kegyelmének. [1]
 
Gyermekeim, olvassátok mindig a jeleket, miként mi is megfigyeljük lelketek.
Jelenetek a mindenség valósága legyen!
Vigyázunk rátok, mindig szeretünk lelkesen.
 
Legyetek oltalomban a minket figyelő világosságotokban!
 
Áldás legyen rajtatok!
 
 
[1] Nimród: A monda szerint Hunor és Magor apja. [Új Akadémiai Kislexikon]

Autoírással csatornáza :Tara

 
Üzenet Szent Istvántól
 
 


Kinn a Gilgames indája a földből! A jelen a valós engedélye.
Vannak a teljes célban megjegyzések: megvannak a gerencséri [1] indákban a megvalósulás jelzései.

Olvassátok őseitek megnevezéseit a 'gendáriumban! Kérlek titeket, ne dajkáljátok a valótlan megfelelést, ne gerjesszétek a megvalósulását olyan valóságnak, mely nem valósítja meg a világ világát! Inkább valósuljon meg a világosság a valóban! Inkább irgalmazzatok meg magatoknak valósan! Inkább fejtsétek meg a neveket - fejlődvén!
Ennek inkább van esélye megvalósulni.

Irgalmazzatok meg a valótlannak, és eltűnik a valós elleni támadás. Olvassátok a magyarok krónikáit, és ne az odvasak meséit! Inkább valós engedményeket tegyetek magatokkal, megfejtve a világ világainak valóságát. Meg kell ingatni a gyenge valótlan megfelelést, és ne megfelelni akarjatok másoknak! Megfelelni a mások elvárásainak: megfanyalodni, mindig fejet hajtani.
Vallomás: vannak a teljességben tehetséges vagyonosok, és nekik meg kell nyitni a gazdagság bugyrait irányotokba. Irgalmasak legyetek, oltalmazzátok a fejlődést, irgalmasak legyetek népetekhez, és megfejtitek valós kiléteteket.

Figyeljetek: megfeleltek a gyimesi oltalomnak, és ne ijedjetek meg a figyelemtől rátok irányulni. Kegyelemmel viselkedjetek azok iránt, akiknek megfigyelnek titeket, és meg fogjátok látni fejlődésüket! Magatokkal hoztátok a magyarok jelét, mely még mindig a fejedelmi ajándékotok. Kifejlődik a magyarok kifejezésmódja, melynek még mindig van megfelelője a másik oldalon a magyarok istenénél. Oltalmazzátok a megfejtéseteket, és megvilágosítjátok a valós világosságot!

Ki kell jutnotok a megfejtések valós irányába, és induljatok az erdeitek megmentésére!
A veletek induló irgalomnak kell megnyitni a mennyek kapuját, és megindítjátok a megfejtések mikéntjét. Induljatok, induljatok! Íme, gyertek velem a gyergyói kegyeletbe, és megfejtitek a létetek, jelenetek megvalósulását!

Kegyelem és megbocsátás a jeletek, és megvalósul a létetek kifejlődése.
Ki megfelel a magyarok kilétének, kilétét az isteni oltalmazza.

Olvassátok szavaim, oltalmazva a jelent és a valóságot! Veletek vagyok mindig a jelen magyarok lakta vidékein.

Oltalom és jólét oldja meg bennetek a kidolgozást a jelenből kiindulva a jövendő felé.
Legyetek hűek magatokhoz magyarok!

Áldás rátok a jelenben!


[1] gerencsér: a fazekas tájnyelvi elnevezése [Új Akadémiai Kislexikon]

 
Autoírással csatornázta: Tara
 
 
×××
 
 
Üzenet [Nagy]Boldogasszonytól
 
 
 
Ne ingadozzanak meg intelmeimben!

Oltalomban vagytok a tizenhárom isteni oltalmazó által.

Induljatok el inkább a gazdagság irányába!

Intézkedjetek, a Gilgames inda kibújik! [1]
  
Olvasszátok meg a jeget szívetekben a közelgjő időszakra, a megjelenésem irányába.

Lételem a kétely az embernek, hiedelem, kijelölve a határokat.

Ihlet, ik-jel, vezessétek a létet és a jelértést a lélek királyságába!

Oltalmaznak, oltalmaznak ih-lét. Ím ih-jel értelmes.

Engedjétek meg a kimerültséget kiolvasztani belőletek!

Olvadni gyorsan elolvad a iég, és olvadék-im önjelét meg-"hahah"-ja.

Olvadjék hát a lom, lomtalán jelértéknek a jelölten kifejtendő a kincstárnak a jövendő királyság jelértékét.

Ingatag ne ijedjék meg, inkább induljon el a "jégnemjidegség" királyságába!

Ijedelem olvadjon az ingatag intelemben, gondolat a gond alatt ijed, és eltörpül a fejedelmi érkezésben!
 

Autoírással csatornázta: Tara
[A szövegben előforduló szokatlan írásmódok nem elütések]
 

 

[1] Gilgames: a mezopotámiai mitológia hőse, Uruk városának legendás királya, kétharmad részben isten, egyharmad részben ember. A halhatatlanságot akarja megszerezni; Utnapistimtől meg is kapja az élet füvét. [Forrás: Új Akadémiai Kislexikon]
 
 
forrás: www.dimenzio-uzenetek.lapunk.hu
 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 8
Összes: 3120532
Hónap: 17302
Nap: 492