Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vénusz tranzit

 

A 2004. júniusi Vénusz tranzit

Kirael mester tanácsadó Kahu Fred Sterling közvetítésével

The Venus Transit of June 2004

Master Guide Kirael, through the mediumship of Kahu Fred Sterling

2004 © Fred Sterling

Contact: Lightways Publishing

3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA

Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com

A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

 

Alapvető változás történik, amint az Istennő Fény „betelepül” az elkövetkezendő 2000 évre.

2004 június 8-án a Vénusz bolygó közvetlenül a Nap és a Föld között halad el, amely egy ritka csillagászati esemény, mely párban történik, egymástól pontosan 8 év mínusz két nappal elkülönülve. Míg ezen tranzit[*] események kozmikusan elég közel vannak, a párokat több mint egy évszázad választja el. A következő lista a legutóbbi előfordulásokat sorolja fel (minden pár második tranzitja zárójelben található)

1518 (1526)

1631 (1639)

1761 (1769)

1874 (1882)

2004 (2012)

Harmadik dimenziós terminusokban, a Vénusz tranzit egy izgalmas planetáris fogyatkozás típus. Kirael mester tanácsadó birodalmában, a Vénusz tranzit egy mélyenszántó együttállása azoknak az energiáknak, amik mindig meg fogják változtatni földi valóságainkat. Tehát, mi a Vénusz tranzit kapcsolata Ferdinand Magellánnal, Mária Magdalénával, a túlmesterkedéssel, az Istennő Fénnyel és a tudatosságban történő Nagy Változással? Csatoljátok be biztonsági öveiteket, valamennyien, és készüljetek fel a Földön a békére!

KIRAEL: Azért vagyunk itt, hogy arról a dologról beszélgessünk, melyet mi a Vénusz bolygóval való együttállásnak hívunk. Kezdjük azzal, hogy emlékeztetlek titeket, hogy ez az esemény oly nagyon ritkán történik itt a földi síkotokon. Ebben az együttállásban, itt valami nagyon különleges történik, és ez a kommunikációval áll kapcsolatban.

Visszaviszlek titeket az időben, több mint 400 évvel ezelőttre, az első alkalomhoz, amikor az emberek igazán megfigyelték a Vénusz együttállást. Az első alkalom az 1500-as években volt, amikor egy Magellán nevű fiatalember felfedezte, hogy e Föld síkja teljesen gömb alakú, és hogy valóban körül tudjátok utazni a világot, és nem estek le.

Mégis, van két dolog, amit lehet, hogy nem tudtok. Először, Magellán valójában a Magdaléna család leszármazottja volt. Másodszor, a leghangsúlyosabb tanácsadója a lélek valóságában maga Mária Magdaléna volt. Ő volt az, aki alapvetően körbevezette őt a Föld körül.

Most, kezdjétek megérteni azt, amikor azt mondom, hogy amikor Magellán útnak indult a Föld körül, az a bizonyos év [1518] volt a kezdete annak, amit ti „túlmesterkedésnek” [over-mastermind – háttérből mesteri irányításnak] hívtok. [1] Mivel hajói és legénysége megkerülte a világot, hátrahagyták nyomukat, és a túlmesterkedés létrejött. Nem negatív szándékkal hozták létre; mégis létrejött, barátaim, és minden forrás, ami táplálhatta, elkezdett beáramolni ebbe a túlmesterkedésbe. Most, tudván, hogy Magellán honnan származott, és hol halt meg, elkezdhetitek megérteni, hogy innen áradt ki a túlmesterkedés hatalmának java. Mégis mindezen át, volt ez a nagyszerű tér-idő teremtés, hogy a legtökéletesebb tudatosságban „barázdákat húzzon”.

Ha elmentek a következő csodaszép Vénusz energiához, mely egy vonalba állította magát e föld szépségével, ez akkor volt, amikor a kommunikáció nagyszerű alkalmazása egy vadonatúj epizódba kezdett. Azt mondják, hogy a nagy postai levél rendszer megkezdte működését egy helyen, melyet Svédországnak hívnak [1631] és más helyeken Európa fényén belül.

Ha gyorsan előrehaladtok az időben, amikor a Vénusz együttállás létrejött, ráleltek arra, amikor a tudomány igazán uralkodóvá vált a Földön. A tudományt annyira rabul ejtette az, amit tudott, hogy elkezdte megmérni a Naptól való távolságot, és az összes különböző mágneses erő energiáját, és a tudósokat kommunikációra indította a világ körül [1761].

Ismét gyorsan előre haladhattok az időben, amikor a fiatal Alexander [Graham Bell] megpróbálta létrehozni azt a nagyszerű telefon berendezést, ami ismét kommunikációt hoz el világotokra egy egészen új szinten [1874].

Barátaim, szemléljétek ezt úgy, ahogy akarjátok; ez mindig a kommunikációról szólt. Valamint, természetesen, arról, ami elhoz titeket a jelen napjainkhoz, amikor elkezdtek rezonálni arra a tudásra, ami egy új kommunikációt készül elhozni a Föld síkjára. Már régen eljöttem ide, és régóta beszélek nektek egy olyan dologról, melyet „Nagy Változásnak”, a tudatban bekövetkező Nagy Változásnak hívnak.

Ahogy most elérkeztünk ehhez a nagyszerű energia lármához, mely e köré a csodaszép idő köré összpontosul, melyre néhányan 6/6, vagy 6/8, vagy 6/10-ként hivatkoznak; a dátum nem annyira lényeges, mint amennyire lényeges annak az időzítése, ami megtörténik. Az időzítés a legfontosabb.

Még ebben, a 2004-es évben, a nagyszerű mesteri évben [2], megérkezhettek egy nagyobb tudatosságra, melyről a közvetítőmmel az első könyvemben írtunk, amikor a tudatosságban megtörténő Nagy Változásról beszéltünk.[3] Ez arról az időszakról szól, amikor az egész világnak el kell kezdeni meghozni azon döntéseket, miszerint vajon a fény, a világosság felé fordultok-e, vagy megpróbáltok ragaszkodni mindenhez, amit tanítottak nektek, illetve mindenhez, amit elődeitektől megtanultatok.

Barátaim, azt mondom nektek, hogy van egy nagyszerű, nagyszerű nyitás itt. A fény kapuja önmagába nyílik meg. Mielőtt belemerülnétek abba, ami idén megtörténik, egy kicsit térjünk rá a Vénusz történelmére, egy történelemre, ami jóval meghalad mindent, amit képesek vagytok megmérni, mivel azt mondják, hogy az idő egyszer olyan lassan járt ezen a csodálatos bolygón, hogy a legnagyszerűbb lelkek igazodtak hozzá.

 

AZ ISTENNŐ ENERGIA ÉS A VÉNUSZ

Azt mondják, hogy a nagyszerű Istennők energiáikat a Vénusz köré halmozták fel, és nagyon régóta laknak ott, elkülönülve, e csodaszép bolygó felhőtarajai alatt. Itt, az Istennők találkoztak, és ezért találjátok meg gyakran a Vénusz nevet a nagyszerű Istennő Fényhez társítva, mert itt kezdték meg az Istennők utazásukat a világegyetem ezen részében.

Most, minden alkalommal, amikor ez az Istennő energia belekerül ezen együttálló bolygók ösvényébe, az energiában nagy változást idéz elő. Megnézhetitek azt a négy változást [előző Vénusz tranzitokat], melyeket épp az imént említettem, és látni fogjátok, hogy az emberi felébredésben ti vagytok fölényben. Látni fogjátok ezeket, arra fókuszálva, ahol vagytok, és ahol lesztek. Látni fogjátok újra, amikor ez az energia a tapasztalás legnagyobb sebességére vált át.

Tehát, ezzel az újbóli Vénusz együttállással, észleljük, hogy az Istennő Fény energiái most átitatják a Föld síkját. Itt a Földeteken az Istennő Fény oly régóta volt csendes, évszázadokon keresztül, lehet, hogy még évezredeken át – azonban barátain, többé nem lesz ez az Istennő Fény „hatályon kívül tartott”. Most készül felállni, hogy ismét számba vegyék azok között, akik hatalmi pozícióban vannak a Nagy Változás kibontakozásának elősegítésében.

Minden férfi barátomnak: ne figyeljetek ölbe tett kézzel, ezt gondolva: „Ó, Istenem. Mindez a női energiáról szól.” Nem mondtam azt, hogy nő; azt mondtam, hogy Istennő. Minden egyed emberi lény legalább egy parányi Istennő Fény részecskét bír önmagában. A nők, természetesen, akik annak teljességében léteznek, egyre nagyszerűbb és nagyszerűbb magasságokat érhetnek el ezen az Istennő szereteten keresztül, míg a férfiak még mindig igyekezni fognak, és megalkotják saját egyensúlyukat, saját fényüket, és ebben fogjuk ezt a nagyszerű energiát kibontakozni látni.

 

HATODIK ÉRZÉK, LÉLEK BESZÉD ÉS A NAGY VÁLTOZÁS

Tehát, hallgassatok most meg engem, ahogy ezt mondom: Ahogy megnyílunk erre az új időre e június csodaszép havában, a hatodik napon az összekapcsolódás megkezdődik, és a nyolcadik napon éri el crescendoját [erősödését], a csúcsát, és a tízedik napon fogyatkozik. Azonban ebben az időszakban, barátaim, viszonylag annyira kell ébereknek lennetek, hogy az élmények mindegyike, mely meg fog történni, befogadja majd azt a különleges viharhullámot, mely az Istennő energia felébredése.

Az ilyen felébredésekre vonatkozó példákról már beszéltek, nemcsak [jómagam] a saját energiám, hanem más energiák már nagyon régen. Az erre az évre [2004] vonatkozó jövendölésemben elmondtam, hogy ez lesz az az év, ahol a lélek beszéde megkezdi legfelemelkedettebb utazását – a lélek beszéd, mely olyan gyönyörű, nem szóbeli [nem verbális], nem fizikai kommunikáció emberi tudatotok és felsőbb önvalótok tudata között, köztetek, és a Fény látatlan erői között. Ha akarjátok, hadd mondjam el ezt bátran: közületek mindenki, aki valaha is gondolt arra, hogy csatorna, vagy közvetítő legyen – ez az az év, barátaim, ez az az év.

Mi ez a csatorna, amiről beszélünk? Ez nem egyszerűen azon gondolatrendszereiteknek a megnyitása, melyekhez olyan erősen és szilárdan ragaszkodtatok? Ez nem a más birodalmakra való megnyílás? Nos, ez csupán a kezdet, barátaim, csupán a kezdet. Ahogy ez alkalommal megnyíltok, elkezditek meglátni, hogy az emberek a világon keresztül kommunikálnak telefon, távíró [telegráf], számítógépes telefon nélkül – bármiféle „tele” nélkül – mert megkezditek használni saját rezgésetek „távbeszélőjét”.

Barátaim, nemcsak ez, hanem a fátylak [4] ezen a bizonyos napon elkezdenek vékonyodni. A világban sokan közületek érzik, hogy fizikai testetek energiaforgásokon megy keresztül. Érzitek, hogy gondolati kapacitásotokat annak tűréshatárai felé nyomják. Érzitek, ahogy érzelmeitek átözönlenek szervezeteteken. Valamint, igen, most a lelki energia éber és vibráló földi síkotokon. Mégis, ez csupán előfutára a teljességnek, és a kibontakozó Föld szépségének.

Képzeljetek el egy földet, ahol mindenki tudná azt, hogy mindenki mit gondol. (nevetés)

„Nem akarok háborúzni veled.”

„Ó, igazán. Akkor miért töltöd meg a fegyvered?”

Látjátok, miről beszélek? Hirtelen, nem kell majd kizárólag az öt érzékszervetekre hagyatkozni, hogy leírjatok mindent, ami világotokban folyik.

Ez a hatodik hónap, a hatodik nap, a hatodik érzék, mely elvisz titeket annak a befejezéséhez, mely után vágyódtatok. Ezért mondom, hogy a hatodik nap olyan fontos, mint a nyolcadik, és a tizedik, mert ezen a napon nyílnak meg az érzékek. Mindenki ugyanabban a pillanatban fogja ezt érezni? Nem. Mindenki hasonlóan fogja érezni? Igen, sokan. Mindenki(?) - nem.

Meg kell értenetek, hogy még mindig lesz egy közös túlmesterkedés, mely vitatja ezt, egy túlmesterkedés, mely Magellánnal kezdődött, élt, és erre összpontosítottak ezen idők folyamán. Valójában, amire most emlékezzetek: csupán elkezdtetek felébredni.

Könyvem, „Kirael: A Nagy Változás” volt a kezdet; ez egy végtelen energia, ami megengedi az embereknek, hogy elkezdjék megérteni ennek a Nagy Változásnak a fogalmát [koncepcióját]. A túlmesterkedés azt akarná, hogy a „háromnapos” sötétségre [5] összpontosítsatok, csupán azért, hogy félelemben tartson titeket a Változás megtörténtének megengedésével kapcsolatosan. Azonban olvassátok el könyvem, barátaim. Nagyszerű felébredésről szól. Az elkövetkezendő magasztos időkről szól.

És most van itt az idő ebbe belefogni, mert a túlmesterkedés mindent megpróbált, amit tudott, hogy irányítsa bolygótok túl-létezését. Azonban, a fénytevők, a tapasztalati lelki emberek [experimentális spiritualisták], a metafizikusok ezt mondták: „Ne többet. Ne többet.” Majd igen szorgalmasan dolgoztak, hogy megkezdjék fénnyel telíteni ezt a túlmesterkedést. Elkezdték elhozni ebbe a fény energiáját.

Olyan erősen tették ezt, hogy ezen túlmesterkedésre most a közmondásos kétkulacsosság illik; a sötétség és a fény oldalán is áll egyszerre. Sötétségét megtartva áll, azonban tudván, ha elbukik, kell, hogy fél lábbal a fényben is legyen. Ne tántorítson el ez titeket, barátaim. Ne kapjanak rajta titeket, hogy a Teremtőtök ismerete nélkül imádkoztok. Mivel barátaim, ebben van a felébredés.

Egy hang hangmagassága, a fény hangja át fogja hatni földi síkotokat. Az Istennő energia megérkezett, és az elkövetkezendő időkben nem fog távozni. Ebben kezdhetitek el megérteni, hogy az a nagyszerű egyensúly, melyet a Teremtő oly régen tart fenn ezen a bolygón, fel fog szabadulni a tudat egy másik szintjére. Ó, az az egyensúly, melyet megfigyeltetek a jó és a gonosz közt – milyen keményen dolgoztak az őrzők / oltalmazók, az angyalok, és mindenki, hogy fenntartsák ezt az egyensúlyt, és hogy ne engedjék, hogy a bolygó túl jóvá, vagy túl rosszá váljon. Mégis, most van itt az idő mindenki számára, hogy eljöjjön a fénybe. Itt az idő elmozdulni!

Azok számára, akik emlékeztetnének arra, hogy ez az Ötödik Dimenzió, Negyedik Dimenzió, Nyolcadik … hagyjuk annyiban a dolgot. Hagyjátok a számokat. Mindent hagyjatok el, melyről úgy találjátok, hogy nézeteltérést szül, és inkább értsetek egyet abban, hogy egyszerűen van a tudatban egy Nagy Változás.

Ha megnézitek, meg fogjátok látni, hogy minden könyvbe, melyet elhoztam számotokra a Földetek síkjára, beleírtam egy különleges üzenetet. Ez mélyen beleszőtt minden könyv szövegébe, azonban érezni fogjátok ezt, amikor elolvassátok őket. Ezek a könyvek nem varázslatosak. Ez csupán egy mód, hogy átszőttek, egy mód, mely elviszi őket azoknak a gondolataiba, akik olvassák őket, hogy reménykedni kezdjenek, hogy visszatérnek, és a fénnyel telítődés [megvilágosodás] megkezdődik, hogy megtartsa magát annak a teljességében, ami. Valamint, igen, ez „Mi az Emberek” felébredése.

Azt mondom nektek, barátaim, ez a nagyszerű együttállás, mely megtörténik, csupán a kapu, hogy megengedje „Mi az Emberek”-nek elkezdeni a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvén át a kommunikációt – magának az életnek az Igazságán, a Bizalmán és Szenvedélyén keresztül – minden módon a „Minden Ami Van”-ban.

Emlékeztetlek titeket, hogy elhoztam nektek eszközöket, mint ahogy sokan a nagyszerű erők közül tették itt, e Föld síkján. Kryon energiájának gyönyörű fénye, a Csoport, és olyan emberek, mint Gregg Braden, ők mind elhozták számotokra ezt az emelkedett tudatosságot. Most rajtatok áll, hogy ezzel bánjatok.

Azonban elmondom nektek ezt: nincs visszaút. A tudatban történő Nagy Változás rajtatok áll. Már benne vagytok, és ez nagyon gyors léptekkel halad előre, ahogy az Istennő Fény megnyitja magát bolygótokra.

KÉRDÉS: Kirael mester, mi lenne a legjobb a fénytevőknek, hogy 2004. június 6.-án ünnepeljenek, és megnyíljanak ennek az új energiának?

KIRAEL: Imádkozzatok, meditáljatok, tartsatok szertartásokat. Gyújtsatok meg egy gyertyát. Imádkozzatok magatokért. Minden egyes fénytevőnek magáért kellene imádkoznia. Imádkozzatok azért a bátorságért, hogy felálljatok, és ne féljetek többé elmondani a világnak, hogy a tudatban van egy Nagy Változás.

Hallgassátok a közvetítőt, ahogy mondja: „van egy álmom, hogy megmászom a hegyet”, majd utána másszátok meg a hegyet az önvalóban. Imádkozzatok. Ezen a napon meditációtokat tegyétek nagyon hathatóssá. Nyissátok meg magatokat az Istennő Fénynek, nem számít, kik vagytok. Gyűjtsetek össze annyi embert, amennyit tudtok.

Fogd meg a kezét valakinek, aki lehet, hogy addig ellenséged volt, és engedd meg neki, hogy barátoddá váljon, mert ezen egyensúly napjai korlátozottak. Az egyensúly most a világosságba mozdul el, és a fény fogja beragyogni földi síkotokat, és rá fogtok találni a magasztos üdvösségre, glóriára.

Nem fogtok nézeteltérés nélkül eljutni oda. A viszály a túlmesterkedéstől fog érkezni, azonban többé nem lehettek szótlanok. Többé nem lehettek a csendes többség. Többé nem állhattok az utcákon transzparenseitekkel. Imáitokban kell hathatósnak lennetek. Hathatósnak kell lennetek, hogy mindenkinek, aki meghallgat titeket, meséljetek a Tudatosság Nagy Változásáról. Ne címkézzétek fel „tündérmese” nevekkel; ez egyszerűen a Nagy Változás a tudatban, ez az emberek ráébredése olyan dolgokra, melyekre előtte sosem ébredtek rá.

Állítsátok át mesteri befolyásotokat; bizonyosodjatok meg arról, hogy mindennel telítettek, melyet igazán akartok életetekben – nem azt a valamit, amit valaki más ültetett be gondolkodásotokba, hogy akarjátok. Tudjátok ezt: ha szándékotokat erősen igazítjátok, ha imádkoztok, ha alkalmazzátok a Tíz Alapelvet, hogy tudatosan megteremtsétek világotokat, akkor átvisznek titeket egy új tudatba, egy új eszköztárral. A Tíz Alapelv finoman hangolt expedíció a világosság, fény, boldogság, és a mindenki számára felébredő szeretet szabadságának utazásába.

KÉRÉDÉS: Kirael mester, elmagyaráznád, kérlek, miért választottad az „együttállás” szót inkább, a „tranzit” szó helyett, hogy leírd ezt a kedvező Vénusz eseményt? Ez az esemény összefüggésben áll a négy testel: a fizikai, érzelmi, gondolati és lélek testtel?

KIRAEL: Ezt tranzitnak hívni, egyszerűen azt jelenti, hogy valami elhalad, és ebben egyetértek bolygótok tudományos világával. Annak a világával is egyetértek, melyben én létezem, és mi hívjuk ezt nagy együttállásnak, mert a Vénusz elhalad Napotok és Földetek között, és a Hold rezgésével is együtt áll.

A Föld – mint mindig – a négy test (fizikai, érzelmi, gondolati és lélek test) fizikai kifejezéseként cselekszik. Ezen a ponton az Istennő Fény belép a képbe, és érzelmi energia változást okoz a Holdról a Vénuszra. Ez a változás a legszebb tudatosságot teremti meg, mert ez az a pont, ahol ez a fény válik az erővé. Ahogy elkezditek ezt megérteni, látni fogjátok, hogy a Hold, mely jellemzően érzelmi rezgést hordoz, most magára vállalja azt, amit mi gondolat birodalmának tekintünk. Mégis, ugyanebben a pillanatban, semmi sem változik Napotokkal, és annak sugaraival, a legnagyszerűbb lelki fényetekkel, az emberiség forrásával, a forrással, mely által léteztek.

Tehát, amikor együttállásnak hívom, ennek igazán semmi köze sincs a tényleges bolygóálláshoz. Ennek az energiákhoz van köze, ahogy összevegyülnek, és újrarendezik magukat.

A tizedik napon, a kimeneti ponton, minden visszaesik szabályos rendjébe. Azonban mire ez megtörténik, a Földön minden emberi lényre hatással lesz a fény egy új szinten, csakúgy, mint ahogyan ez minden egyes alkalommal megtörtént, amikor a Vénusz együttállás megtörtént.

KÉRDÉS: Az Istennő energia, mely keresztülhatol a Föld síkján hasonló ahhoz a fotonenergia övhöz, mely a harmadik dimenziós valóságunkon fog átmenni? Egy bizonyos értelemben van egy Istennő hullám, mely áthatol a dimenziós valóságunkon?

KIRAEL: A Vénusz volt az, ahol az elsődleges Istennő, akit mi Egyistennőnek hívunk, valójában udvart tartott. Ez jóval azelőtt történt, hogy Földeteken civilizáció, ember, vagy bármi más lett volna. Most, bármikor, amikor az Istennő Fény belép a színtérre, mindig valami jelentős dolgot idéz elő. Ebben a bizonyos esetben, az Istennő energia a Földetekhez közel halad el, és ez az a „valami jelentős”, mely megtörténik Földetekkel. Amikor bármely más rendszer közelében halad el, ahol esetleg elhaladhat, rájuk is hat.

 

AZ ISTENNŐ TELJESEN KIEGYENSÚLYOZOTT FÉNY

Az Istennő Fény oly nagyon hatalommal telítő. Beszéltem Istennő barátaimmal itt a Föld síkján, és ismételten elmondtam nekik, és folytatni fogom, hogy elismételjem nekik: az Istennő Fény a legalázatosabb kifejezés, mely létezik, mert az Istennő nem választ jól, vagy rosszul. Az Istennő nem választja a jót, vagy a rosszat, a felfelét vagy lefelét, vagy bármi mást. Az Istennő már a kiegyensúlyozó összpontosítás; így, nem aggódik afelől, hogy kiegyensúlyozott legyen. Tehát nem törekszik erre; alázatos. Szerető. Ez a szó, a szeretet / szerelem. Ez a tudat szerelme. Semmi több nem lehet.

Hallottátok sokszor, hogy azt mondják „Anyaisten, Atyaisten”, és az összes más ilyen dolgot. Csupán egy Teremtő van – egy forrás – és ennek a forrásnak nem kell szükségszerűen bírni a férfi, vagy női kifejezést, kivéve, amikor kiegyensúlyoz egy bolygót. Ha kiegyensúlyozni fog egy bolygót, rendelkezni fog a kiegyensúlyozó formával, mely azt jelenti, hogy a Föld egy kiegyensúlyozott bolygó volt mostanáig.

Most, a tudatosságban történő Nagy Változás okán, az egyensúly megkönnyebbült, és elkezdi áthatni a szerelem / szeretet. Vannak, akik szeretnék hinni, hogy a világvége kézenfekvő, mert egyensúly nélkül ez a bolygó nem létezhet. Ti voltatok a Teremtő tapasztalatai. Ez a föld egy tapasztalat – egy tapasztalat a kettősségben [dualitásban], az egyensúlyban.

Nem képes folytatni ezt az erőszak okán, ami vele jár. Annak érdekében, hogy legyenek jó emberek, lenni kell rosszaknak is. Azért, hogy legyenek nagyszerű napjaitok, rossz napjaitoknak is kell lenni, mert nem méltányolnátok a jó napokat. Azonban ez a bolygó érzékelése, ami az egyensúlyban gyökerezik. Tehát, amikor a fény kerekedik felül, amikor túl ragyogóvá válik, akkor a sötétséget előretolják. Amikor túl sötétté válik, akkor a fény felélénkül.

Ez alkalommal azonban nem ez a helyzet. Most ez az a fény, mely kiárad, és megmarad, kitart, és egy új ráeszmélésbe mozdul el. Első könyvemben elmondtam nektek, hogy közületek nagyjából hatmilliárdból csupán kétmilliárd marad a változási folyamaton keresztül. Mindenki pánikba akar esni, és ezt gondolja: „Ó, Istenem, négymilliárd ember meghal.”

Mi a helyzet, ha ez nem így megy, barátaim? Mi a helyzet, ha ez a négymilliárd lélek visszatér Teremtőjük szeretetébe, félelem nélkül, kompromisszum nélkül? Mi a helyzet, ha ez a hátramaradt kétmilliárd itt egyszerűen újjáalkotja ezt a bolygót az egyik legszebb Édenkertté, az Elven megértés egyik leggyönyörűbb társadalmává? Mi a helyzet, ha ez azokról az emberekről szól, akik egymással jól kijönnek, és csupán mindenki folytatná rezgésének emelését?

Nos, ez változást hozna, ugye? Aki itt marad, és nem képes még megérezni fényét, egyensúlyotokban egy időre elegendő kihívást fog nyújtani számotokra. Azonban még mindig meg kell történnie, hogy ez a világ a szeretet teljes szabadságát megélje. Örömmel fogtok eljönni ide a Teremtő szeretetében és világosságában, és az Istennő élményben fogjátok találni magatokat. Az Istennő Fény fog uralkodni ezen a bolygón 2000 évig.

KÉRDÉS: Kérlek, kifejtenéd Magellán utazásának fontosságát, és a túlmesterkedés kezdetét?

KIRAEL. Forgószélként mentem ezen keresztül először, ugye?

Beszéljünk Magellánról, csupán egy percre, mert ő valóban nagyon fontos téma. Igen, ő a Magdaléna család leszármazottja volt, és igen, ő Máriához fordult tanácsadójaként, mert – nézzünk ezzel szembe – ő volt a családja. Bárhogyan is, amit megpróbálok nektek lefesteni, az, hogy addig a pontig, lények szigetei léteztek a bolygón mindenhol, azonban semmilyen módon, alakban, vagy formában nem kapcsolódtak össze egymással. Nem kommunikáltak.

Voltak szigetei az őslakos amerikaiaknak Amerikában, kínaiak Ázsiában és voltak japánok Japánban, és így tovább, azonban akkor nem voltak japánok, vagy kínaiak. Ők csupán akkor váltak japánokká, vagy kínaiakká, amikor mi neveket találtunk ki számukra.

Mégis, a lényeg az, hogy amikor Magellán körbejárta a Földet, amikor az Istennő Fény elküldte őt a Földbolygó körül, ő kapcsolatba került az emberekkel. Bárhová ment, kapcsolatba lépett az emberekkel. És ez a kör a szó szoros értelmében megteremtette a túlmesterkedést. Legyetek nagyon tisztában azzal, hogy ez nem rossz dolognak teremtetett; csupán azért hozták létre, mert ez egy csatlakozó erő volt.

Most, például az őslakos amerikaiak nem gondoltak semmi olyanra, mint Magellán, vagy Európa. Ők a föld fényének megéléséről gondolkodtak. Tehát energiáikat önmagukon belülre összpontosították; nagyon Teremtő-orientáltak voltak. Csakúgy, mint a japánok nagyon korai szakaszukban, a világ másik oldalán, közvetlenül csupán a Teremtőhöz beszéltek. Nem voltak papjaik, vagy lelkészeik, és senki, aki közéjük állt volna.

Magellán megkerülte a Földet, és összekapcsolta a gondolat energiáit, mely elindított egy éteri szövetet a világ körül, ahol végül az emberek egy csoportjának a gondolatai elkezdtek hatást gyakorolni a másik csoport gondolataira. Értsétek meg, hogy Magellán a leigázás és harc világából érkezett, míg ellenben az őslakos amerikaiak napokat töltöttek el egy pillangó szemlélésével, vagy heteket egy nagy hegy csúcsának megtekintésével, és azon való elmélkedésen, hogyan lehetséges, hogy a teteje fehér.

Amíg a túlmesterkedés igazán tért hódított volna, míg a félelmeken alapuló gondolatokkal megtelt volna, ez igazán senkire nem volt hatással. Mégis, ha követni tudnátok, miről beszélek, ez az a kitartás volt, mely által azok, akik hatalommal bírtak, és akik több hatalmat akartak, elkezdtek segédkezni abban, hogy a félelem és az irányítás gondolatai átszőjék az összekapcsoló erőt. Értsétek meg, hogy Mária Magdaléna volt az egyik alapítója az egyháznak, a fiatal Simon Péternek köszönhetően (ami ugye egy egészen más történet), és hogy a Magdaléna család volt az, aki az első egyházat vagyonnal látta el. Most, vigyük ezt bele az európai összefüggésbe [kontextusba], és elkezdhetitek meglátni, hogy a túlmesterkedés magja, mely egy viszonylag pozitív szándékkal indult, egy nap hol válhatott sötét túlmesterkedéssé [ügyesen háttérből irányítássá]. Egy időszakasz alatt történt az, hogy mindenki kapzsivá vált, és mindenki nélkülözővé vált, míg egy nap volt egy szekta, melyet Illuminátusnak neveztek, és azóta létezik a félelem túlmesterkedése és az irányítás iránti vágy a Földetek síkján.

Azonban hangsúlyosan szeretném tisztázni, hogy Magellán nem valami rosszat teremtett meg. Az összekapcsoló erő egyszerűen megengedte az őslakos amerikaiaknak, a japánoknak, a kínaiaknak [például], hogy betáplálják energiáikat ebbe a növekedő gondolat szövetbe. Az őslakos amerikai törzsek először elkezdtek egymással harcolni. Gyönyörű sinto szentélyeket és más dolgokat építettek, nem a tisztelet okán, hanem hogy jobbak legyenek a másiknál, és eltévedtek.

Azonban ez véget ér, barátaim, véget ér.

KÉRDÉS: Ez a Vénusz együttállás megkezdi csökkenteni az érzelmi és gondolati kihívásokat, melyen a nők mennek keresztül ez idő tájt?

KIRAEL: Azt mondanám, hogy ez azoktól függ, akik hajlandóak felállni a közmondásos fokra, egy nagy teljes fordulatot vesznek, és tudatják a világgal, mi folyik itt.

Mi a helyzet azzal a szegény asszonnyal, akinek hat gyermeke van, és nem tudja utolérni magát, és sírva megy minden este aludni – nem azért, mert nem tudja utolérni magát, hanem mert nem jön rá, hogyan tegye ezt meg. Mi a helyzet vele; hogyan érjük el őt? Ez az a kérdés, melyet el kell kezdenetek feltenni magatoknak. Hogyan tudatjátok a világgal?

Igen, ez a női energia nagyszerű felébredése, és az érzelmek, melyeket érzel, nem kitaláltak, te alkotod meg őket. Ezek ösztönösek. Ez az, ami az Istennő Fényből ered; az Istennő Fény ki nem állhatja a fájdalmat. Ki nem állhatja a diszharmóniát. A középpont, a mag – itt van az Istennő. Amikor az Istennő megemeli hangját, a világ beleremeg, mert ez nincs benne az ő „fénnyel telítettségében.”

Vessetek egy pillantást a számmisztikára [numerológiára] június hatodikától tizedikéit, és meglátjátok ennek a tökéletességét. Nézzétek meg, hogyan áll együtt minden a tökéletességben. Ha egy pillanatra azt hiszitek, hogy én hoztam el az összes ilyen dolgot a Földre, mert semmi jobb dolgom nincs a Hetedik Dimenzióban, akkor rosszul gondoljátok. (Ezt nem mondom gyakran, azonban ez egy rossz gondolat lenne.) Elhoztam számotokra ide, mert sürgető dolog az, hogy megértsétek, hogy az Istennő Fény át fogja hatni síkotokat, ó, csupán egy másik párezer évre, vagy tovább, és nem marad más hátra, hogy hozzászokjatok.

„Mi az Emberek” mindnyájan egyek vagyunk. Igen, érzelmeket éreztek. Néhányan jobban kimutatják, mint mások. Azonban elmondom nektek ezt: Ez nem lesz könnyebb; sokkal élénkebb [intenzívebb] lesz.

Legalább Nekünk, az Embereknek kell tudnunk, hová tartunk. Lennie kell az interneten a nap 24 órájában ezernyi olyan programnak, mint a közvetítőmé. Képesnek kell lennetek bekapcsolni az internetet, a hét bármely napján, és találni valakit, aki az igazat szólja, diszharmónia nélkül. Itt az idő, hogy fénnyel telítsétek [megvilágosítsátok] magatokat a békére és a harmóniára. Leljetek erre rá önmagatokban. Ha nem akartok újabb könnycseppeket hullatni, ha nem akarjátok magatokat kétségbe esve találni egy jottányit sem, akkor sosem önmagatokon kívül keressétek a választ. Keressétek saját Istennő Fényeteken belül. Keressétek azon képességeteken belül, hogy megérezzétek a szerelem / szeretet érzelmét, és sosem lesz több diszharmonikus pillanat ezen életetek ideje során.

Alázatosan hozom fényen e síkra, azért, hogy mások lelkére kössem, nem az én fényem, hanem saját maguk fényét. Tehát a mostban, ti, és én, lehet, hogy különbözőeknek tűnünk, mégis hamarosan meg fogjátok látni a hasonlóságot az egy Teremtőhöz, aki az Útmutatók / Tanácsadók szálaiba beleszőtt, átadva ezt varázslatos szövetetekbe, az emberekbe. Ebben a fényben, a „Mi az Emberek” fogalma sokkal többet jelent a jelenlegi megértéseteknél. Azonban el fogom mondani ezt: Ez egy olyan lehetőség, melyet még sosem tapasztaltatok meg. Ez egy lehetőség, hogy fényetek felébredjen arra a lényegre, ahol megtalálhatjátok a békét és a harmóniát. Ha ez nem az önvalóban kezdődik el, akkor ez nem kezdődik el.

Ezt mondom: Van egy kicsiny csodaszép templom a Csendes-óceán közepén, mely elhatározta, hogy megteremti a világban a békét és a harmóniát. Remélem, imádkozom, élek és szeretek saját hitemre alapozva, hogy képesek azt megtenni, amiről azt mondják, hogy meg fogják tenni. El fogok mondani nektek valamit: addig, míg a világ teljesen fel nem ébred, a Változás azoktól a létrejövő kicsiny [embercsoport] szigetektől függ, akik közületek összegyűlnek – egy párezer itt, egy párezer ott. Ez terjed, barátaim, és nem állítható meg. A Változás rajtatok áll.

Hagyjátok abba a háromnapos sötétség miatti aggódást, és kezdjétek el meglátni a közöttetek lévő kommunikáció hatalmát. Legyetek „Mi az Emberek”. Legyetek „Mi az Emberek”. Legyetek „Mi a Teremtő Ereje”.

Jó estét.

[*] Az égitest áthaladása a nap előtt

[1] A túlmesterkedés [over-mastermind, vagyis a minden ponton háttérből ügyesen irányítás] az emberi gondolatok kollektív tudata, mely körülveszi a Föld síkját. Jelenleg ez a kollektív [közös] tudat elsődlegesen félelmeken alapuló gondolatokkal telített, ez mégis változik.

[2] Kirael számmisztikájában [numerológiájában] a „6” a mesteri rezgés.

[3] Kirael hivatkozik első könyvére: Rev. Fred Sterling & Kirael: A Nagy Változás megjelent: 1998-ban, kiadta a Lightways Publishing, Honolulu, Hawaii, USA

[4] Energetikai fátylak (ego), mely fenntartja azt a káprázatot [illúziót], hogy az emberi önvaló elkülönült a felsőbb önvalótól, felsőbb éntől

[5] A Nagy Változás tetőpontja akkor történik meg, amikor a bolygó energiái jelentősen újrarendeződnek

[6] A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve: Igazság, Bizalom, Szenvedély, Tisztaság, Kommunikáció, Véghezvitel / Befejezés, Imádság, Meditáció, Alvás-állapot Programozás és Mesteri befolyásolás

 

Kahu Fred Sterlingről

Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester [Vezető] Tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.

 

2004 © Fred Sterling

Contact: Lightways Publishing

3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA

Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com

A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3044564
Hónap: 11003
Nap: 464