Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Wes Annac és Tanácsadói - a manivesztációs erőfeszítésekről

 
Gaia gyönyörű!


Wes Annac és Tanácsadói:
A kinyilatkoztatások megvalósulásához szükséges teremtő erőfeszítésekről© Wes Annac
Wes Annac and his Collective Guides: On Manifestation Efforts to bring forth Disclosure
Ma a Tanácsadóink és én szeretnénk tovább szemügyre venni azt, hogy amit érzünk és gondolunk, hogyan teremti meg a valóságot körülöttünk, és ez hogyan vonatkozik a közlések létrejöttére és még sok mindent, amiket a csatornázott forrásokból hallottunk néha. Ez egy olyan téma, ami engem és sokunkat érint; fontos téma, amivel folyamatosan foglalkozni kell, hogy mélyen beívódjon és megértsük, hogy mi vagyunk a teremtői és meghatározói a saját valóságunknak.

Hallottunk az Egyetemes Törvényekről [az Univerzum Törvényeiről], úgymint a Vonzás törvényéről, és ahogy azt már korábban hallhattuk, a Vonzás törvénye egyre gyakrabban és azonnal fejti ki hatását a „teljes” tudatosság magasabb birodalmai felé vezető felemelkedésben.

Tanácsadók: „Ahogy az időről alkotott fogalmatok elkezd gyorsulni a folytonos életutatoknak megfelelően, a részetekről kifejtett teremtő erőfeszítések egyre könnyebbé válnak. Az események, amelyek a gondolataitoknak és érzéseiteknek megfelelően jönnek létre, egyre könnyedebb és gyorsabb teremtési ciklusokat követnek és ez egyre növekvő ütemben történik, ahogy a felemelkedés útján haladtok.

Valójában, itt a magasabb birodalmakban, a Vonzás különböző törvényszerűségei – ahogy azt már közületek páran felismerték – a létezésünk minden pillanatában lejátszódnak. Hogy az emberiség részéről a teremtő folyamatoknak lassabb léptékű a fizikai megnyilvánulása, azért van, mert ti alacsonyabb rezgésű, sűrűbb létsíkokon léteztek és alacsonyabb rezgésűek az érzéseitek. Így maguk a teremtéseitek is alacsonyabb rezgésűek, ezért lassabban valósulnak meg, mint a magasabb létsíkok Fénnyel töltött gondolatainak és érzéseinek teremtései és tapasztalásai.

A magasabb létsíkokon minden folyamatos és állandó, és minden egyes érzelem és érzés azonnal visszatér hozzánk saját tervezésünkként, tetteink teremtményeként. Ez egy olyan folyamat, amihez hozzászokik, és amiben nagy tudásra tesz szert az egyén a magasabb létsíkokon történő tanulás során. A földi megtapasztalások gyorsabb ütemet vesznek fel az időről alkotott elképzelésetek miatt, és azt eredményezi, hogy az idő ablakai két teremtés között gyorsabban nyílnak meg, mert az ilyen elképzelések elhalványulnak, és egyre kevésbé lesz jelentőségük a hamarosan elkövetkezendő magasabb dimenziós megtapasztalásaitokban.”

A Tanácsadók itt megosztott információjából úgy látszik, ha folytatjuk az emelkedést a létrán mindig csak fölfelé, akkor az időfogalmunk elhalványul, és vele együtt halványul majd a teremtéseink közti várakozási idő is. Ésszerű is, hogy ezekkel a most beérkező energiákkal a teremtéseink azonnal visszatérnek hozzánk egyre gyorsabban és ezt határozottan észrevettem mostanság.

Emlékszem, mikortól kezdtek a gondolataim a szemem előtt megvalósulni a valóságban. Szándékosan egy bizonyos dalra vagy személyre gondoltam, és az ebbe a forgatókönyvbe beleadott gondolataim majdnem mindig visszatértek hozzám valamilyen különleges módon és ez igazán megragadta a figyelmemet.

Természetesen egyre nagyobb és tisztább lépéseket teszünk utunk e pontján, és a Föld égboltján a különböző energiakapukon keresztül segítenek minket. Ahogy elérjük a forradalmi pontokat egyéni és kollektív fejlődésünkben, ésszerűnek tűnik, hogy a legjobb, amit tehetünk ebben a pillanatban, hogy beleadjuk minden vizualizációs és teremtő energiánkat a közlések [felfedések] megvalósításába és, hogy elérjük a szabadságot, amit nekünk ígértek. Ezt már korábbi cikkeimben is érintettem, mert valóban nagyon fontosnak tartom.

Tanácsadók: „Egyénként óriási hatalommal bírtok saját valóságotok Legfőbb Teremtőiként. Ennek a hatalomnak a nagy része az egyéni életutatok során az életfeladataitoknak megfelelő teremtéseitek formájában nyilvánul meg.

A kollektív teremtő [manifesztálási] hatalmatok igazán túlszárnyalja az elvárásaitokat, és ez egybeesik azzal a ténnyel, hogy ez a világ a ti hologramotok, a ti illúziótok és úgy alakíthatjátok és változtathatjátok, ahogy tetszik, és az egyik legnagyobb oka annak, hogy néhány esemény még nem következett be, az az emberiség nagy részének húzódozása, hogy megtalálják és véghezvigyék a saját életükben és a kollektív tudatban szükséges energetikai gyógyítást, biztosítandó, hogy megkapják a szükséges segítséget az életútjuk során, mely megkívánt, hogy elég tiszták legyenek önmagukban, így előhozva azokat a tiszta teremtő energiákat, amelyeket már elkezdtetek előhozni anélkül, hogy tudatában lennétek ennek.

Az emberiség részéről eltorzult teremtés zajlik, mert nem ismertétek fel a bennetek lévő hatalmat, s míg a megjelenítéseitek [manifesztációitok] ismételten nagyon sűrű és lassan mozgó volt, minden egyes érzelmen keresztül megnyilvánultak. Együttesen, ahogy tudjátok, nagyon sok sűrűség nyilvánult meg Gaia felszínén, anélkül, hogy drága, gyönyörű lelkek még felismertétek volna, mit tettetek.”

Úgy látszik, hogy a fátylon túlról nemcsak hatalmas segítséget kapunk az életutunkon, hanem óriási bátorítást is a földönkívüli és felemelkedett forrásainktól, hogy megragadjuk a teremtő erőnket, és valóban azt teremtsük, amire vágyunk. Olyan dolgokat, mint például a földönkívüli jelenlét leleplezése és az [ebből] eredő szabadság, sok-sok más dolog között.

Folyamatosan azt mondják nekünk, hogy egyénként és közösségként magunkban hordjuk az erőt ahhoz, hogy azokat a megjelenítéseket és Teremtéseket hozzuk át, amire valóban vágyunk, és amit akarunk Életünkben, ahelyett, amit eddig tettünk, és ami boldogtalanná tett minket és mely olyan lelkek csoportjának leszületését eredményezte, akiket illuminátusokként ismerünk.

A felemelkedett forrásaink el szeretnék tüntetni az olyan akadályokat, mint önelégültség és a „már hallottam róla” hozzáállás, hogy ne csak az elménkkel, hanem a szívünkkel is értsük meg azokat az igazságokat, amelyeket megosztanak velünk. Ezek közül is a legfontosabb a bennünk lévő Teremtőerő.

Szóval rendben, felismertük, hogy bennünk van ez a hatalom és nagyon erős egyénenként, de még erősebb egységes csoportként. Mit tehetünk hát, hogy a MOST pillanatában hasznosítsuk ezt a teremtő / megjelenítési képességet, és jó célra használjuk? Hogyan hozzuk ki magunkból ezt a hatalmat és használjuk ki teljességében?

S mi van közülünk azokkal, akik még mindig magunkat egyedülinek találják felemelkedettebb dimenziós hitünkben és tudásunkban? Az ilyen lelkek kivel fogják megosztani együttes [kollektív] képességeiket?

Szerintem nem szabad elfelejteni, hogy egyénként is hatalmas Teremtő hatalommal / erővel rendelkezünk, s még ha nincs is senki velünk, akivel megoszthatnánk fizikai szinten ezt a képességet, még mindig nem csupán kihasználni tudjuk ezt magunkban, hanem benyúlhatunk az éteribe, hogy csatlakozzunk a rengeteg felébredt megtestesült lélekhez, akik ilyen energiamunkát végeznek, valamint kapcsolatot tarthatunk fenn rengeteg Földet segítő felemelkedett lénnyel, kik maguk segítséget nyújtanak az ilyen energiamunkában.

Tanácsadók: „Nagyon sok bennetek rejlő magasabb dimenzióbeli és éteri lehetőség továbbra sincs jól kifejezve és „áthozva”, mert nem ismertétek fel azt a hatalmatokat, melyet az ilyen Teremtő és megjelenítési [manifesztálási] képességekben bírtok. Korábbi életeitek során nem hallottatok és nem tudtatok a tudat felemelkedettebb birodalmainak általunk említett felfogásmódjairól, és míg az alvilágok és a halál utáni szellemi síkok nagyon fontosak voltak néhány kultúrában a történelem során, addig világotokban fogalma sincs a fel nem ébredt lelkek többségének a felemelkedési folyamattal kapcsolatos aktuális nézetek rendszeréről és a sok ebből következő forradalmi kinyilatkoztatásokról / leleplezésekről.

Azt a tényt, hogy valóban elérhettek más valóságokat és kapcsolatba léphettek e más valóságok teremtményeivel, kivették a köztudatból, nemcsak a jelenlegi kultúrátokban, hanem sok más kultúrában is. A fizikai szinteken nem érzékelhető „Istenekkel” és lelkekkel való kapcsolat lehetőségét sok esetben bármely adott civilizáció királyi vagy híres testben élő lelkeire hagyták, bálványimádatként az ilyen civilizációk köznépe részéről, akik látták, hogy ezen elit intézményét nagyon „felpumpálták”, tisztelték, és ők voltak azok az egyetlen lelkek, akiknek megadatott volt az a különleges előjog, hogy a természetes fizikai paradigmákból kiemelkedjenek, melyeket számos kultúrában felállítottak.

Természetesen, ahogy felfedezitek a magasabb birodalmakat és a képességeteket, hogy áthozzátok a felemelkedettebb birodalmak energiáit, nemcsak az életutatokat figyelő és segítő felemelkedett lelkeket fedezitek fel Életetek ösvényén, hanem a felébredő csillagtestvéreiteket és felébredő földön megtestesült testvéreiteket is ez időben, akik maguk is épp felfedezik a magasabb birodalmak energiáit, és az ebből következő kommunikációt, kölcsönhatásokat és energiákat ilyen tiszta és gyors léptekkel.

Ahogy fölfedezitek kapcsolatotokat ébredő földi lélektársaitokkal a Földön, melyet sok esetben megerősítenek és fenntartanak az álomképben, azt is kezditek felismerni, hogy ti mind az Ige [Logos] energiájának energia lenyomatait – melyek ti vagytok – hagyjátok minden lélekben, akivel kölcsönhatásba léptek az interneteteken, vagy bárhol máshol.

Sokan közületek, drága lelkek, új kapcsolatokat kovácsoltatok, és emlékeztek a régebbi életek régi tüzére és Szeretetére az előző Életekből, ahogy ébredő lélektestvéreitekkel találkoztok az Interneten, de higgyétek el, drága lelkek, ez nem csupán az Internettel kezdődött.

Mindannyian találkoztok az asztrál síkon, míg testetek alszik és segítetek egymásnak megtervezni Életetek eseményeit és különböző, szükséges megtapasztalásokat. Sokan közületek, akik közel érzik magukat egymáshoz, azonban nem érzik úgy, hogy valaha is „találkoztatok” fizikálisan egymással, valóban találkoztatok e lelkekkel egy sokkal valóságosabb és konkrétabb módon, mint fizikálisan, ahogy ismételten, ti mind a Föld asztrál birodalmaiban találkoztok és ülésezéseket tartotok.

Ezen összejöveteleken megbeszélitek minden lélek Életútját, akik érintettek ezekben a gyűlésekben, és megvitatjátok, hogyan illeszkednek bele az átfogó felemelkedési tervbe. Elrendezitek, hogy találkozzatok fizikálisan különböző eltérő módokon, azonban minden esetben egy kapcsolatot és emlékezést formálnak és tartanak meg mindkét lélekben, és így nagyon sok lélek, aki közel áll egymáshoz lélekben és természetükben, újra lángra lobbantják Szerető kötelékeiket, melyeket sok Életen át tartottak fenn az alacsonyabb dimenziókban, és valóban még az ilyen Életek előtt is.

Ez a Vonzás törvénye működés közben, kedves lelkek, mert titeket mindig visszavezetnek azokhoz a lelkekhez, akikhez közel álltatok az alacsony dimenzióbeli tapasztalásokkor és ismételten, még az ilyen élmények előtt is.”

Az alapján, amit a Tanácsadók itt elmondtak, érdemes lenne megkeresni egymást és e kapcsolatokat fenntartani egymással, és együttes [kollektív] megjelenítési [manifesztálási] erőnket a Föld javára elkezdhetjük természetesen alkalmazni.

Nagyon sokan találkoztunk már az Interneten vagy máshol és minden ébredő lélektársunkkal való találkozáson keresztül, mi mind megtapasztaltuk, főleg az utóbbi időben, hogy van pár fő téma, amin osztozunk és közös.

Ilyen témák például, hogy ráébredünk a minket körülvevő Szeretetre; mi mind ráébredtük az ilyen Szeretetre, valamint a manipulációra és az általános ködre, amit e világ egyszerű embereinek szeme elé hintettek, és mindannyian keressük a számos többi lelket, akik szintén ébrednek, hogy megosszuk mindazt, amit tudunk és érzünk, mert még sokan egyedül érezzük magunkat valóban azzal, amit ismerünk, és magunkban érzünk.

Úgy gondolom, itt a fizikaiban, mindnyájan találkozókat kéne elkezdenünk tervezni az asztrál birodalmakban, hogy átérzett és megélt legyen, mialatt testünk alszik. Ez egy modell, amit néhány nagyon jó barátom mutatott be, és ezek a megtestesült lelkek folyamatosan terveznek és ütemeznek be ilyen találkozókat és nagyon erős pozitív emlékeket és eredményeket érnek el.

Ezek a lelkek igazán forradalmi munkát végeznek és szerintem mindnyájunknak venni és használni kellene ezt a modellt, teljes hatóerejét kihasználva. Látszólag vég nélkül mondják nekünk felemelkedett forrásaink, hogy mi mindannyian kapcsolatban állunk egymással a Föld kollektív tudatán keresztül, valamint hogy ismertük egymást már a földi vállalkozásunk előtt is, tehát, miért ne foghatnánk ezt a kapcsolatot, és miért ne használhatnánk ki a Fény javára és annak érdekében, hogy megjelenítsünk [manifesztáljunk] mindent, aminek megtörténtére vágyunk?

Úgy gondolom, ha igazán elkezdjük kiaknázni azt a tömeg potenciált, mellyel bírunk, hogy együttesen Megteremtsük, és megnyilvánításra vigyük [manifesztáljuk] az általunk meglátni óhajtott változásokat, az eredmények oly pozitívak lesznek. Az önelégültség már nagyon nagy mértékben megakadályozott minket abban, hogy kiaknázzuk kollektív / együttes lehetőségünket [potenciálunkat], és hogy felismerjük az egymással való kapcsolatunkat, hogy ezt hogyan alkalmazhatjuk, hogy megjelenítsük [manifesztáljuk] a felfedést / leleplezést sok más dolog mellett, azonban ha meghaladjuk az önteltséget egyéni és közösségi szinten, dolgozhatunk közösen újra azon, hogy megjelenítsük [manifesztáljuk] az összes változást, amelyekről tudjuk, hogy valóra kell válniuk.

Tanácsadók: „Ki kell jelenteni, kedves lelkek, hogy amilyen arányban most ébredtek és amilyen iramban a Fénnyel telt megjelenítéseitek [manifesztációitok] áthaladnak rajtatok, mindannak a megnyilvánítása, melynek megpillantására vágytatok, már nincs messze, és az energiák, amiket magatokon keresztül áthoztok, nem az egyedüli energiák voltak, amelyek e végeredményeket előidézik.

Valóban – ahogyan azt már hallottátok – ez az év, amit épp megéltek az, amit a történelem folyamán sokszor a tömeges változások és zűrzavar, és az ebből eredő szabadság és felemelkedés évének jósoltak. Mélyen legbelül tudtátok, hogy amiről hallottatok, megvalósul. Tudtátok, hogy újraegyesültök majd csillagcsaládotokkal a végén, és tudtátok, hogy hosszú és tartós kapcsolatot kovácsoltok és tartotok fenn majd egymással, ami majd visszaemel titeket a tiszta Szeretet birodalmába, ahol ti magatok Teremtettétek az elkülönülés csalóka [illuzórikus] valóságait, amit azóta oly régóta tapasztaltok.

Tudtátok, hogy az illúzió egy bizonyos ponton szétrobban, még azok a lelkek is tudták mélyen legbelül, akik szemben állnak a Fénnyel telt változásokkal, hogy ilyen változások lesznek. Amíg a dolgok ilyen ütemben haladnak, az ébredő lelkeken keresztül áthozott megjelenítések [manifesztációk] azt eredményezik majd, hogy amit látni kívántatok, megtörténik.

Amíg ez így van, a Most végtelen pillanatában, mindannyian egyéni és kollektív döntést hozhattok, hogy felgyorsuljanak ezen események megjelenítései azáltal, hogy felszívjátok és magatokba építitek az ezen az estén általunk és írnokunk által leközölt tanácsokat és a módszereket. Ez olyasmi, amit valóban megtehettek, kedves lelkek és ez alkalommal ez igazán egy döntő próbatétel [teszt] számotokra közösségként.

Kérve kérünk titeket, tegyetek lépéseket, hogy kapcsolatba kerüljetek egymással mind a fizikai, mind az asztrál síkon, és mint mindig, egy finom, gyakorlott meditáció segít majd nektek nagyon ennek megtételében. Tartsátok tisztán a csatornáitokat, kedves lelkek, mert bizonyára emlékezni szeretnétek majd a csodálatos álombéli találkozásokra, melyekben részetek lesz.”


Köszönöm Tanácsadóim Közösségének!


Csatornázta: © Wes Annac
WesAnnac.com
http://aquariuschannelings.wordpress.com


Translated by / magyar nyelvre fordította: Hunpalatinus
http://fenyvilag.blogspot.com/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 16
Összes: 3092306
Hónap: 14857
Nap: 555