Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Földi Helytartóság első lépései

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna
2012 július 01 Budapest.

Ashtar Parancsnok jelentkezem a Fény Galaktikus Konföderációjától.

Drága földi Testvéreink, Helytartóságbéli Tagjaink!

Tolmácsolni szeretném Konföderációnk tagjainak végtelen és osztatlan örömét a tekintetben, hogy ilyen szívből jövő és meleg fogadtatásra lelt kezdeményezésünk a lelketekben. Számunkra e tény azt jelzi, hogy nem dolgoztunk hiába és azt, hogy az Atya és Teremtő Anyánk valóban a legfogékonyabb lelkületű nemzetet jelölte ki a feladat beteljesítésére. Hála néktek és szívből jövő áldás azért, hogy az általunk végzett több ezer éves előkészítő munkát immáron egy magasabb szintű felületen folytathatjuk tovább a ti segítségetekkel.

Meg kellett várnunk azt az időt, amíg a földi ember természetes evolúciója folytán, lelki szinten, alkalmassá válik az általunk kibocsátott frekvenciákon a jelek fogadására, - saját maga tempójában érve el a fejlettségi szintet, és nem agresszív, külső beavatkozások árán. A tény maga, hogy az első, nektek intézett emisszió (jelkibocsátás) hatására, ilyen nagyszámú lélekhang rezonált (válaszolt), egyértelmű bizonyíték arra, hogy elértétek az alkalmas fejlettségi szintet.

Az Atya kifejezett késztetésére betartjuk és be is tartatjuk a természetes útját az evolúciós folyamatoknak. Erről személyesen biztosítalak benneteket.

Amint talán ti is tudjátok, a Világegyetemben, - természetesen ide tartozik a Föld is, - nem volt ez mindig így. A Föld bolygó életében, több ízben volt már példa arra, hogy más, az univerzumban csapongó, földidegen fajok próbálták manipulálni az élővilágot, köztük az embert is, genetikailag, mentálisan és spirituális szinteken. Csupán néhány tíz földi éve annak, hogy be lettek tiltva a Földön a galaxisbeli, kísérletek céljával történő emberrablások és eltérítések. Ezen agresszív beavatkozások súlyosan érintették lakóhelyeteket, a Földet. Az Atya kifejezett parancsszintű késztetésére, ezen túlkapások le lettek állítva, és a Fény Galaktikus Konföderációja által az isteni parancs betartása felügyelve van.

Súlyos túlkapások és kibillent erőegyensúly idején, az Atyai késztetés az Univerzumi Rend fenntartása érdekében erőteljesebb, mint bármikor. Ilyenkor, a tűréshatár legvégéhez érve, megtörténik az erőkiegyenlítés teljes Galaxis szinten: még olyan áron is, ha kultúráknak, vagy akár bolygóknak pusztulnia is kell miatta.

Ez történt az általatok Atlantisznak nevezett – egyébként szíriuszi mintára működő – aranyföldrész összeomlásakor is. Az egyébként csodálatosnak indult folyamat, Lemúria, majd Atlantisz segítségével éppen terjedni kezdett a Földön. (Ennek számos földi, építészeti maradványát fedezitek fel a világ minden pontján.) Majd – bizonyos, csillagközből érkező, telepes fajok zavart okozó behatására – a rendkívüli fejlődési folyamat története hirtelen megtorpant. Az atlantiszi népesség, befolyásoltsága állapotában, leválasztva az Atyai Tudatosság hálójáról, önmagukat vélve isteneknek, hibás teremtéseken keresztül, túlkapásokra ragadtatta magát. Vakon, Forrásuktól elszakítva, felpuffadt egoval, bizonytalanul tapogatózva hibákat, hibákra halmoztak. A Föld többi, akkor még fejletlen népességét saját céljaik kielégítésére terelték. Teret engedtek így a sötét oldal ráhatásainak. (Pontosan ugyanaz a helyzet most újra megtörtént a Földön.) Akkoriban azonban, a Föld egyéb népessége még fejletlen szinten stagnált és nem állt elég számú nyitott szív az emelkedésre készen, vagyis az ellensúly megtartására. Így Atlantisz az erőkiegyenlítés hatására elsüllyedt a Föld felszínéről.

Hogy értsétek a helyzet súlyosságát, el kell mondanom, hogy az Univerzumunk azon részén, ahol a ti Földetek is helyet foglal, pattanásig feszült a helyzet és az Atyai erők felkészültek a kiegyenlítésre. Kritikusnak volt mondható Galaxis-szinten az erőegyensúly állapota. Ősi irataitok ezt a krízishelyzetet emlegetik. Joggal.

Ma, veletek, Drága Testvéreink, azonban más a helyzet, ugyanis elértétek az evolúciós fejlettségbeli szintet a hiba javítására és az evolúciós szintemelés kísérletében, belső Atyai késztetésre, társteremtőként vehettek részt.

Talán érzékelhető, hogy az Atyai erő, az egyensúly megteremtését célozza, de nem feltétlenül pusztítással. Ez egy elsődleges Univerzumi Törvény a Galaxisban. Amennyiben létezik elegendő, és aktiválható ellensúlyi erő, akkor első körben ennek erejével igyekszik az Univerzum harmonizálódni. Szent irataitok ’minimális kritikus tömeg’ fogalma pontosan erre utal. Amennyiben élne az adott helyen elegendő nyitott szív a harmónia megteremtését elősegítendő és benne tudatosan ténykedni szándékozó, valamint konkrét cselekvésre magát elszánó lélek, a drasztikus folyamat az összeomlástól visszafordítható lehet.

Ebben a pillanatban a ti Földetek itt tart. Az Atya úgy ítéli meg, hogy hála a MAG népnek, a mérleg serpenyője abba az irányba tendál, ahol többé nem feszülnek egymásnak üveghangig a kiegyenlítésre váró erők. Nem azt mondom, hogy a veszély elhárult, de azt igen, hogy az összeomlást előirányzó folyamat gyengül, és a Föld érdekeit tekintve, a megmenekülés irányába halad.

A Föld különböző pontjain érzékelhető feszültségemelkedést illetve kiegyenlítődést furcsa, morajló, fémes, vagy kattogó hangokként érzékelitek. Ne féljetek ettől. Ez a Föld bolygó fizikai válasza az energiakiegyenlítődésre! Minél jobban emelitek a frekvenciátokat, és ezáltal, a bolygótokét, akkor ezek a hangok pár földi éven belül megszűnnek…

Tehát amint mondottam, az összeomlás esélye lecsökkent. Azonban ez nem jelenti azt, hogy célba értünk. Az egyensúly még sérülékeny. A többi, innen kezdve, a ti feladatotok, rátok van bízva, Testvéreim, hogy hogyan folytatódik a folyamat. A Konföderáció segítségetekre volt abban, hogy az Atyához visszavezető tengelyeket kitisztítsa, hogy nektek könnyebb legyen a „hazatalálás”. Tette mindezt nem önmagától és önkényesen – hiszen a be nem avatkozás univerzumi törvénye köt minket is - , hanem az Atyai késztetés parancsára, ugyanis az Atya úgy ítélte meg, hogy készen áll a Földön a kritikus tömeg az emelés támogatására.

Tudatom veletek, hogy amit mi, együtt, ma, ebben a kritikus helyzetben átélünk, nem csak úgy ’megtörténik’ velünk, mint ahogy azt sokan gondolnátok. Erre a helyzetre több ezer éve készülünk együtt! Sokan álltatok sorba erre az időszakra szóló, földi inkarnáció lehetőségéért, mert rendkívüli lehetőség adódik ilyen kritikus evolúciós ugrási kísérleteknél a Földön, a lélek egyéni útján történő, és az Univerzum globális szintjein is a fejlődésre. Természettudósaink pontosan kifejtik majd ezt számotokra, hogyan is kell majd értelmeznetek e jelenséget.

Emlékezzetek arra, hogy az atlantiszi aranykor hiper fejlett társadalma sem volt elegendő az Atya előtt a kimenekítéshez akkor, amikor párhuzamosan, spirituális szinteken meg túlkapások, és univerzumi törvények sárba tiprása zajlott.

Az Atya előtt csupán a szív késztetésének irányultsága a döntő. A Szeretetenergia harmóniája, amely Mindenek alkotóeleme és éltető ereje. Ez a legfontosabb tézis az Univerzumban. Maga a TEREMTÉS lényegi összetevője! Amikor ez az energia lecsökken, feszültség támad, és erős késztetés a kiegyenlítődésre.

Tehát nem véletlenül éltek ma a Földön. Az ősi Lemúriában és Atlantisz aranykorában élő lélekcsoport, valamint a pusztulás okát önmaguk tévedéseiben felismerő atlantiszi lelkek visszatértek a hibák orvoslására. Vagy földi testbe inkarnálódva, vagy magas energiaszinten a földi síkon élve, de frekvenciakülönbség miatt szemetek elől elrejtve, visszajöttek ebben az időben, hogy segítsék a felemelkedést. Őket hívjuk MAG népnek. Ők közöttetek és körülöttetek élnek. Jól ismeritek egymást, sokan dolgoztok már együtt az ügyünkön. Ti magatok vagytok ezek a lelkek. Ha a szívetek visszarezonál e gondolatokra, azt jelenti, hogy önmagatokra ismertek.
.
Mivel a MAG ismerte az Atya tervét és az esélyt arra, hogy a felemelkedést elérjétek, milliós nagyságrendben jöttetek leszületni a Földre, hogy segíthessetek a kísérletben. A tömörülésetek helyét, Atyai és Teremtő Anyánk jóváhagyásával, földrajzilag a Kárpát-medence és környéke területében, genetikailag pedig, a magukat főleg magyaroknak nevezett vérvonalba ágyazva határoztátok meg. Ez az oka annak, hogy ilyen nagy számban éltek ezen a területen és annak is, hogy lakóhelyetek isteni védelem alatt áll.

Nos érezhető az elmondottak alapján, hogy a stafétabot – ahogyan mondani szoktátok – most a ti kezetekben van. A Konföderáció megmutatja nektek az Univerzumban uralkodó általános Rend szabályait, példákat hoz majd nektek a harmonikus, már működtetett rendszerekre és segít az univerzumi alapszabályok betartásában. Azonban azt, hogy mindezt ti magatok, hogyan éritek el, milyen eszközök állnak a rendelkezésétekre, hogyan kommunikáltok és egyáltalán miként tartjátok a kapcsolatot, teljességgel reátok bízzuk. A ti életetekben csakis ti lehettek a leghitelesebbek. Ez a ti feladatotok.

A szíriuszi minta egy, a lehetségesek közül. Ennek mintájára működött Atlantisz és ennek kódjait hordjátok a génjeitekben, DNS-etekben, lélek emlékképeitekben. Ennek a kornak a földi maradványaira bukkantok helyenként a bolygón. Szíriuszi eredetből kifolyólag használtátok a piramisokat, értettetek a csillagászathoz, a matematikához és az anatómiához is. Szíriuszon ma is az általatok rovásírásnak mondott írásmintával írunk. Ha megtanuljátok ezt az írásformát, akkor értelmezni tudjátok majd evolúciós történetünket és a szíriuszi szövegeket is. Ebbe az írásmintába van elrejtve az Univerzum kódja. – Talán értitek már, hogy nagy örömünkre, a MAG gének, szíriuszi gének is egyben.

A szíriuszi társadalom fényváros rendszerben működik. Ez azt jelenti, hogy kívülről tekintve teljesen önellátó a rendszerünk, belülről tekintve pedig egymásra vagyunk utalva, és egymás szolgálatából élünk. Fogtok pontos leírást kapni róla.

Tudomásotokra hozom ugyanakkor, hogy nem csak szíriuszi eredetű a népességetek. Talán majdnem ugyanakkora számban, de képviseltetve van fajotokban az orioni lélekvonal. Ők az Univerzum technokratái. Azért vannak köztetek, mert az új technológiákat igyekeznek integrálni a Földre. Nekik ez a feladatuk. Bár spirituálisan kissé fejletlenebbek, mint a szíriusziak, de mindenféleképpen együttműködők. Ne bántsátok őket az ’értetlenségükért’, hagyjátok őket műszaki terveikkel tevékenykedni, nekik ez a dolguk. Főleg a logika, a racionalitás, az egyenesség, és a szabályok betartása jellemzi őket. Pont ez tartja őket távol a deviáns viselkedésmintáktól és tartják be betűre az Univerzumi Rendet.

Több más lélekeredet is jellemzi a Föld lakosságát. Színes és sokféle az emberi faj. Vannak bolygók, akik kíváncsiságból küldtek inkarnáltakat hozzátok és vannak, akik a primitív telepes faj képviselőinek leszármazottai. Vannak génmanipulált egyedeitek is – nagyon kevés lélekszámban – akikkel a szürkéknek nevezett faj kísérletezett. A kísérleteik célja egészen egyértelműen a szíriuszi gének kinyerése volt a saját fajuk nemesítésére. Tudták, hogy a Szíriuszon semmi esélyük a génletöltésre, azonban a Földön megtalálhatóak a szíriuszi génjeink és ellenállás nélkül ’hozzáférhetők’. Nem titeket akartak bántani, hanem ők is fejlődési szándékkal léteznek az Univerzumban. Ezek a génletöltések ma már megszűntek és tiszta a Föld légtere tőlük.

Nos talán értésetekre tudtam hozni, hogy legelső sorban, nem a rendszerek felállításán kellene törnötök a fejeteket, hanem azon, hogy mindenki, egyénileg megtalálja újra a közösséget az Atyával, az Atyai Tudatossághálóra csatlakozva. Ezt hívjuk spirituális integrációnak. A bekötéseiteken kell dolgoznotok. (ASHTAR parancsnok mutatott nekem egy képet, ahol megjelenik az ember, aki egy lélekszállal csatlakoztatva van egy hálóra, kicsit olyannak látom, – bocsánat a hasonlatért, - mint a vidámparkban a dodzsem elektromos rúdján az áramszedő, amely hozzáér a mennyezeten egy kifeszített hálóhoz. – Júlia megj.)

Mit tartunk mi spirituális integrációnak?

Ahhoz, hogy jól értsétek, egészen egyszerűen igyekszem válaszolni. Most nem az a cél, hogy akadémikusaitok és tudósaitok belefeszülhessenek a számotokra komplikált csillagközi kifejezések értelmezésébe, hanem az, hogy széles körökben, a lakosság szintjén tudjunk magyarázatot adni. Értsétek meg a közös célunkat! Ahhoz, hogy most tömegeket emelhessünk át az evolúciós szinteken, egyfajta zsilipelő rendszerrel, egyszerűen kell magyarázatokat adnunk jelenségekre. Kérlek benneteket, hogy ne vádoljatok tudománytalansággal sem engem, sem földi, illetve szövetségbeli megbízottjainkat. Ne feledjétek: a népetek lett erre a feladatra meghívva és nem a tudósaitok egymaguk. Nos, a spirituális integráció megértése elkerülhetetlen, ha a Fény Galaktikus Konföderációjában kívántok helyet foglalni.

A spirituális integráció (lelki felemelkedés, az Atyai hálóra való visszacsatlakozás) egyénileg történik. Senki nem manipulálhat másokat. Felvezetni a lehetőséget mások számára lehet, de a döntést az egyénre kell hagyni. Ne tartsatok attól, hogy valaki kicsúszik a felemelkedés esélye alól. 2012 földi évben minden egyes ember a Földön esélyt kap arra, hogy dönthessen. Vannak, akik egészen konkrétan, lelki szinten lettek felkérve az Atyától a misszióra. Ők ezt tudják magukról. Vannak, akiket mások keresnek meg a lehetőséggel és vannak olyanok, akiket az élethelyzeteik állítanak olyan tapasztalások elé, ahol megtorpannak, mert döntéshelyzet előtt találják magukat. A megoldást célzó belső késztetés, a szándék minősége fogja megmutatni, hogy az egyén vissza akar-e találni az Atyai Hálóra vagy sem.

Ahhoz, hogy valaki kapcsolódjon az Atyai Tudatosság hálójára egészen egyszerűen egy belső és szívből jövő, szeretetalapú (és nem félelemalapú) késztetés szükséges, valamint annak szóban, vagy lélekben, saját magunknak és nem másoknak való kifejezése, hogy: IGEN, ÉN AKAROM! Ebben a pillanatban aktiválódik egy DNS kód, amellyel a kapcsolat létrejön. Ezt elég egyszer megtenni az élet során. Ettől fogva elkezdődik az a szoros kapcsolat az egyén és az Atya között, amely rendkívül aktív és szerelemben szövődött elemeket, jegyeket visel magán. Az egyén részéről aktív, tudatos odafigyelést igényel annak fontossága, hogy ezt a tengelyt soha ne hagyja el. Ha észrevenné, hogy lecsúszott róla, azonnal igyekezzen vissza oda. Az állandó ’on-line’ kapcsolat fogja eredményezni az egyén rohamos tudatosodását és fejlődését lelki, mentális és fizikai szintjein. A magas integritású személy kifejezés azt jelenti, hogy ezt a kapcsolatot folyamatosan fent tudja tartani, és megfelelően működtetni tudja.

A Földi Helytartóság tagjai, értelemszerűen csak ilyen magas integritású személyek lehetnek, és tagságukat a saját lelki szándék nyilatkozatukkal írják alá. Ha végképpen eltávolodik az egyén az Atyai Tudatosság Hálóról, akkor saját magát iktatja ki az ’on-line’ kapcsolatból. Ez törvény és önműködően zajlik. Nem szükségeltetik hozzá felsőbb körökből származó, földi, emberi döntés, amelyet mások felett hoznák a tekintetben, hogy maradhat-e a Hálón vagy sem. Az egyén önmaga dönt, önmaga felöl.

Az Atya nagyvonalúsága abban áll, hogy a Földi Helytartóság alá, most mindenkit befogad, akik a szándékukat így vagy úgy kinyilvánítják. Mindegy, hogy valaki magasan intergrált-e vagy csak most ismerkedik a törvényekkel. Ha alkalmas és halad, úgyis bent marad. Ha alkalmatlan, önmagát fogja kiiktatni. 2012 csodája ebben áll. Használjátok ki Drága Testvéreim! Az Atya egy új és csodálatos világot készített elő a számotokra!

Az Atyai Tudatosság hálójára bárhonnan a Földről rá lehet csatlakozni lélekben. A célunk az, hogy az Atyai Tudatosság Hálóját, amilyen gyorsan csak lehet, az egész Föld energetikai burkába ágyazhassuk. De ehhez az szükségeltetik, hogy működőképes modellel járjatok elöl a többi nemzet számára, úgy hogy a jó példa alapján ők is csatlakozni kívánjanak. E tény fogja továbbnövelni a Hálót a Föld felett. Ezek most azért még távolabbi tervek. A legsürgősebb az, hogy egyre többen fejezzék ki akaratukat az Atyai Tudatosság-hálóra való csatlakozás tekintetében. E tény életmentő a Föld evolúciós és energetikai egyensúlyát tekintve!

Éppen ezért megkérek minden Drága Testvéremet, hogy továbbítsátok ezeket az üzeneteket! Fordítsátok a népek nyelvére és lépjetek egységre egymással: legelőszőr az Atyai Tudatosság Hálójának a szintjén. A továbbiak csak ezt a lépést követhetik.

Szívemből jövő, nemzeteitek iránti társteremtői szerelemmel üdvözöllek benneteket az Alpha anyahajóról!


ASHTAR Parancsnok

http://atitoksikerkulcs.shp.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 6
Összes: 3046166
Hónap: 11051
Nap: 677