Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Földi Helytartóság létrejöttének okai

 "Amiért mindezt ennyire részletesen vázolom nektek, azért van, mert óva intenélek benneteket, hogy engem, vagy a Galaktikus Föderáció bármely tagját istenként kezeljétek, és lelketekben nekik szolgáljatok. Nagy tévedés lenne. Mi magunk is szolgálatot végzünk. Tekintsetek ránk szomszédként, segítő és támogató háttérként, vagy barátokként. Az Atyát és Teremtő Anyánk teremtését szolgáljuk. Az Ő parancsait teljesítjük. Tesszük ezt akkor is, amikor rendelkezésetekre állunk azzal a céllal, hogy megmutassuk a Hozzájuk visszafelé vezető utat és bebizonyítsuk, hogy csakis az isteni tervbe illő életnek van súlya, eredménye és jelentősége az univerzumban."

 


 "A földi, természetes evolúció arra a szakaszra érkezett, ahol a spirituális integráció szükségessége elkerülhetetlen, és ez az egyetlen kivezető út, a teljes pusztulásba vezető, csakis anyagi szemléletű világ irányultságból."

A FÖLDI HELYTARTÓSÁG LÉTREJÖTTÉNEK OKAI

 

Ébredés Tudati, 11 órája 

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna
2012 június 25-26.


Ashtar Parancsnok jelentkezem a Fény Galaktikus Konföderációjától.

Földi Testvéreim! 

Az Atya és Teremtő Anyánk által felruházott jogomnál fogva köszöntelek benneteket abban a reményben, hogy ugyanolyan tiszta és egyértelműen világos szándék vezérel titeket is a velünk való együttműködésre, mint bennünket.

Szívetek telve van félelemmel, aggodalommal és a legtöbbetekre a teljes zavarodottság jellemző. Ne féljetek, és ne aggodalmaskodjatok! Minden kérdésetekre választ kaptok a megfelelő ütemben és időben. A Mindeneket teremtő Atyaisten és végtelen kiáradása, a saját közös galaxisunkat is létrehozó Teremtő Anyánk megbízásából határtalan szeretetet, tiszteletet és megbecsülést kell kifejeznem felétek!

Ők úgy ítélik meg, hogy a szívetek a helyén van, annak ellenére, hogy évszázadokon át, csapások sújtottak benneteket! Még mindig nem vagytok túl, sem a nemzeteiteket terhelő kihívásokon, sem az egyéni szinten átvészelendő nehézségeken. Azonban egy dolog teljességgel bizonyos és vigaszt hoz a számotokra: az Atya és Teremtő Anyánk megelőlegezett bizalmánál fogva, közvetlen kapcsolatot élvezhet mostantól velük mindenki, aki meghallja hívásukat. A sötét oldal által, a köztetek lévő kapcsolattengelyt folyamatosan bomlasztó és zavaró körülményeket elhárítottuk, és a tengelyt megerősítve, DNS kódjaitok áthangolásával, visszaállítottuk a számotokra.

E kapcsolat a rendelkezésetekre állt, amióta világ a világ. Azonban legtöbbetek, külső hatások folytán, elkülönült Tőlük és levált a Velük való kapcsolattartásról. A legtöbb gondotokat ez okozta. A nagy ugrás nemzeteitek részéről még hátra van. A legnagyobb erőfeszítés előtt álltok, amikor is elcsigázva, félelmektől legyengülve kell kibontanotok magatokból azt, ami erőtök diadalán is nagy tettnek számítana. Eljött a pillanat, hogy megteremtsétek lelki, mentális és fizikai szintjeiteken, először individuálisan, majd egymással karöltve azt a modellt, amely a világot van hivatva áthangolni szakrális energiákra. Pontosan részletezem legközelebbi jelentkezésemkor ennek a módját. 

Ezért az Atyai Jóság megadta néktek azt a kegyelmet, hogy visszaadja népeteknek a reményt és hathatós segítséggel, a hátatok mögé, segítő erőket helyezett. Bebizonyítottátok az évezredek és évszázadok során alkalmasságotokat és elhivatottságotokat. Mindeközben, tudatom veletek, hogy hatalmas pártfogóitok közbenjárásával mindez megvalósult. 

Boldogságos Nagyasszonyunk, akit ti Máriának neveztek, szüntelen imájával emeli népetek erejét. Nem tudjátok, milyen erő lakik az Ő szívében, hogy milyen elismert és nagyra becsült Lénye Ő az Univerzumunknak! Ismerik nevét a galaxis távoli sarkaiban is! Földi Édesanyja az Atyai Fiúnak, aki a tisztaság erényével ajándékozta meg szíveiteket és azt a földterületet, ahová csak a lábaitokat lépnek. 


A földterület, amelyről beszélek, most koncentráltan az általatok Kárpát-medencének nevezett terület és környéke, amelyre a figyelem hatványozottan összpontosul.

Különös gondot fordítunk arra, hogy megismerjétek és felismerjétek az Ő szándékaikat veletek kapcsolatban. Tudnotok kell, hogy mi magunk is, ahogyan ti magatok is, az Ő akaratukból, szeretetükből és teremtő kreativitásukból eredően létezünk. A mi együttes munkánk eredménye adja majd meg annak az isteni tervnek a megvalósulását, amelyen szüntelenül és folyamatosan dolgozunk az Ő késztetésükre!

Ne tévesszen meg benneteket a tudás hatalma, amelyet felőlünk éreztek és tapasztaltok! Univerzumunk legtöbb galaxisában több száz millió bolygón, több ezer milliárd intelligens lény él. Köztük vannak olyan helyek, ahol még csak csírájában, de már tudatosnak mondható a lét. Vannak olyan helyek, ahol test nélkül, csak energiaformában valósulhat meg az élet. Ismerünk olyan bolygókat, ahol más életformák találhatók, mint amit a ti szemetek megszokott. Valamint léteznek olyan lakott objektumok, mint a mienk is, a Szíriusz csillagképben, ahol a ti, alaki formátokhoz hasonló, humanoidnak nevezett testben létezünk.

Érezhetően gazdagság és sokféleség jellemző a Galaxisunkra. Vannak, akik tudásban előrébb tartanak, és vannak, akik jócskán lemaradnak a tietek mögött. Ez számunkra természetes és régen elfogadott. Amiért mindezt ennyire részletesen vázolom nektek, azért van, mert óva intenélek benneteket, hogy engem, vagy a Galaktikus Föderáció bármely tagját istenként kezeljétek, és lelketekben nekik szolgáljatok. Nagy tévedés lenne. Mi magunk is szolgálatot végzünk. Tekintsetek ránk szomszédként, segítő és támogató háttérként, vagy barátokként. Az Atyát és Teremtő Anyánk teremtését szolgáljuk. Az Ő parancsait teljesítjük. Tesszük ezt akkor is, amikor rendelkezésetekre állunk azzal a céllal, hogy megmutassuk a Hozzájuk visszafelé vezető utat és bebizonyítsuk, hogy csakis az isteni tervbe illő életnek van súlya, eredménye és jelentősége az univerzumban.

Tévedés lenne a részetekről az is, ha azt gondolnátok, hogy ez a fajta együttműködés ettől fogva olyan tudást adna a kezetekbe, amelynek befogadására nem vagytok még felkészülve. Nincs itt erről még szó! Nem azért nem adunk át nektek bizonyos ismereteket, mert meg szeretnénk tartani magunknak, hanem egészen egyszerűen azért, mert univerzumi tézisek alapján nem avatkozhatunk be az evolúció egyetemes törvényeibe. Sajnos – azt kell mondanom, – hogy már így is sok, olyan technológiával bír a Föld, amelynek használatára az ember még nem érett. Okozott számunkra ez a tény az elmúlt kétszáz földi évben elég gondot és munkát, ugyanis helyrehozhatatlan károkat sikerült előidéznetek velük a Föld mágneses terében, védelmi szféráiban és az általatok tér-idő síknak nevezett szinteken. Itt elsősorban a csillagközből származó, és általatok fegyverként használt energiahordozókról, baktériumokról és technológiákról van szó!

A földi, természetes evolúció arra a szakaszra érkezett, ahol a spirituális integráció szükségessége elkerülhetetlen, és ez az egyetlen kivezető út, a teljes pusztulásba vezető, csakis anyagi szemléletű világ irányultságból. 

-Az együttműködésünk fázisai fokozatosan lesznek kiterjesztve, és mindig attól függ majd az intenzitása és a felületek kitágítása, amilyen ütemben haladtok a különböző szinteken. Türelmetlenségre semmi ok! Akár még több földi évet is igénybe vehet az, hogy földi viszonylatban egyáltalán igazodni tudjatok az univerzumi Rendhez.

-Ezért, első körben, a bolygótokon megvalósítandó, első, közös és teljes bolygóra kiterjedő feladatunk: a Földi Helytartóság mintázatára és segítségével, az Atyához való visszakapcsolódás elősegítése: egyéni, majd nemzeti szinteken, lelki, mentális és fizikai síkokon, majd valamennyi energia tengelyen. Alapvetően ennek a tételnek a teljes bolygóra vetítve teljesülnie kell.

-Azonban ennek elsődleges feltétele, hogy a Helytartóságot felállítsuk és működtessük, egy, a Föld fizikai síkján üzemeltetett szupra-mentális ( kiterjesztett elme) alapú modellel demonstrálva a bizonyítékot a fenntarthatóságra.

-Ahhoz, hogy ezt az alapfeltételt közösen elérhessük és ügyünket a többi nemzet előtt példamutatásotok segítségével, közösen levezényelhessük, az Atya megbízza nemzeteteket, amely már most alkalmasnak tűnik a feladat megoldására. Ugyanúgy, ahogy ez a nemzet, mindig, a történelem kritikus időszakaiban felvállalta az Atyával való szoros együttműködés feltételeit és tehertételeit, még akkor is így volt ez, amikor a fizikai szenvedésetek árán megtapasztalva, logikátok minden erejét bevetve úgy gondoltátok, hogy itt a vég. Ennek ellenére nemzetetek lelki küldetését felvállalva mégis hagyta a zsarnokokat „tenni a dolgukat”, engedtetek „belevágni” a saját húsotokba, mert legbelül tudtátok, hogy az igazi lelki feltámadás a fizikai lét fájdalmán keresztül sugárzik át! Ez volt az igazi sorsfeladatotok! Ez volt a vállalásotok! Az Atyai Fiú bemutatta nektek, hogyan is kell ezt jól végezni: szelídséggel, és mindig új erőre kelve! Immáron bevégeztetett! Megtettétek, amit meg kellett tennetek! Felismertétek utatok fontosságát és meghajoltatok az Atyai akarat előtt, nemzeti szinten! A 3,7 millió körüli létszám ezt jelzi. Ez az oka, a meghívásotoknak!

A Földi Helytartóság energiamintáit a Kárpát-medence fölött elterülő Atyai Tudatosság energiamezejébe ágyaztuk bele. Ezek a munkálatok jó ideje folynak és észleltük is a magatoktól való rácsatlakozást, még azelőtt, hogy felhívtuk volna rá a figyelmeteket. Az a késztetés, hogy tegyetek valamit az Egység érdekében, vagy a nagyszámú, és a felemelkedést célzó kisebb csoportosulások megjelenése, vagy az egyéni szívek ébredése, mind-mind, ezekre az energiamintákra reagálva alakultak ki, és a saját ütemükhöz képest, sokkal gyorsabban fejlődtek. A Föld népességére vetítve ugyanez az aktivitás csak szórványosan jellemző, amíg a Kárpát-medencében és környékén hatványozottan erősödő tendenciát mutat.

Amikor ma már a több, mint 3,7 millió főről beszélünk, akkor erről a tendenciáról beszélünk és nem a felemelkedett mestereitek számáról. Az Atya a szívetek szándékát, és nyitásra való hajlandóságát mérlegeli.

Mit jelent akkor tehát a Fény Galaktikus Föderációjának Földi Helytartósága? Nem kevesebbet jelent ez a számotokra, magatokat MAG népnek tisztelő, a Boldogságos Nagyasszonyunk és az Atyai Fiú népének nemzeti örököseként nevezett nemzetnek, mint azt a felkérést, hogy szívetekben erre a feladatra készen állva, megmutassátok a Föld többi nemzetének az egységbe rendeződésen keresztüli, lelki felemelkedés csodáját, legyetek akár a Kárpát-medencében, vagy bárhol szétszórva a világ minden táján. 

A Fény Galaktikus Szövetségének Földi Helytartósága a Föderációba ágyazva, önálló egységként képviselteti magát. A Helytartóság, a Fény Galaktikus Szövetségének egyéb irányításában nem vesz részt, csakis a Földet érintő kérdésekben, és egyenlőre, azokban is támogatással csupán. Ez egészen addig fog tartani, amíg ki nem alakul az a tagság, amelynek magas integritású, és fejlett felelősségérzettel bíró tagjai képesek lesznek a Helytartóság működését egymaguk is megtartani. Kaptok hozzá segítséget.

A tagság a Helytartóságban önként vállalt, és addig tart, ameddig a személy, szabad akaratából úgy dönt. A Helytartóságnak, egyenlőre, nincs és nem is lesz földi helytartója, egészen addig, amíg a „beüzemelés” folyamata zajlik. A Földi Helytartóság szakrális vezetőit az Atya fogja kinevezni idővel, amelynek a dátumát, egyenlőre, még mi sem ismerjük. Türelemre és összpontosításra kérlek benneteket! Az Univerzumot is Égi Törvények működtetik és nem vezetők. Csak akkor képes egy helytartó rendet és harmóniát megtartani, ha teljes mértékben együtt tud működni az univerzumi törvényekkel. Ma, a földi ember csak nagyon kis százalékában ismeri az Univerzumi Rendet. Ezekről folyamatában pontos tanításokat kaptok a Föderáció vezényletével. Tudósaink, teológusaink már elkezdték veletek a munkát. Készüljetek fel rá, mert közvetítőket nevezünk ki a munka elvégzésére. Ennek egy részét már kapjátok a földi küldöttségünk tagjain keresztül. 

A Fény Galaktikus Föderációja/Szövetsége tulajdonképpen az a szervezet, amely az Univerzumunk békéjét, egységét, működésének harmóniáját, evolúciós rendjének védelmét van hivatva biztosítani. Ugyanolyan szervezet, mint például a ti kormányaitokon belül, mondjuk a városszépítő egyesület. (Itt Ashtar Parancsnok jelezte, hogy olyan egyesületet írjak, amely semmiképpen nem karhatalmi erő, de mindenképpen a belső késztetésből fakadó jobbítás a célja. Bár jelzem, hogy „gyenge” a példa, mert ugyanakkor, olyan tiszteletet parancsoló erő sugárzik a Föderáció szó hallatán, amelyhez a Földön fogható sincs - Júlia megj.)

Bolygóinkról kiválasztott küldöttek munkája segíti a Föderáció munkáját. A velünk dolgozó földi tagjaink is ez ideig választás és egyéni felkérés alapján kerültek velünk kapcsolatba. Nemzetetek néhány képviselője ez év januárja óta dolgozik ezen a nagy ügyön velünk karöltve, de a konkrét célokra vonatkozó titoktartás eddig kötötte őket. Mostantól ez feloldásra került.

Ők vannak megbízva annak pontosításával, mit is jelent az Univerzum Rendje, valamint telepatikus képességeiken keresztül a velünk való, közvetlen kapcsolattartással. A megbízásuk nem kizárólagos! Hamarosan emeljük a számát közvetlen kapcsolattartóinknak! A meghívást lélekszinten integrálják a telepatikus kommunikációban jártas személyek! Teljes bizonyosságot éreznek majd a meghívás felől. Feltétlen, egymás közti egyeztetés és kapcsolatfelvétel az alapja a pontos adatátvitelnek és a közös nyelvnek. Annak lebonyolítását, hogy miként találtok egymásra, és milyen felületen érintkeztek, a gondjaitokra bízom.

A titkos büszkeség pátosza, ami most a szívemből szól, ritkán kap el ilyen hévvel, mert hivatásom pártatlanságra szólít! De tudnotok kell, hogy nemzetetek és a Szíriusz bolygó lakói között a legszorosabb családi szálak futnak. Lélekközösségünket mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy számos, szíriuszi tőről fakadt, földi inkarnált él köztetek a fejlődést elősegítve! Büszkén és a legforróbb szeretetemmel vállaltam a megbízatást a veletek való együttműködésre, Drága Test-Véreim! Beosztásomnál és hivatásomnál fogva soha nem tehetek kivételt veletek, és nem lehetek részlehajló sem! De azt megígérhetem, hogy személyes ügyemnek tekintem a közös ügyünket, és nem sajnálok egyetlen percet sem, amelyet veletek tölthetek.


Áldás Népetekre, ma éppen az Orion csillag légteréből

ASHTAR Parancsnok 

 
 Forrás:
 
http://www.ebredes2012.hu/egi-uezenetek/afoeldihelytartosagletrejoettenekokai

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3044582
Hónap: 11000
Nap: 466