Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A FÖLDI SZÖVETSÉGESEK ELINDÍTJÁK A SZABADSÁG ROHAMÁT

AZ ASHTAR PARANCSNOKSÁG ÜZENETE


A mi és a ti földi szövetségeseitek az új világotok fejlődéssel, projektekkel és ajándékokkal kapcsolatos megállapodását - melyekről már beszéltünk – megpecsételvén most sürgetik és megerősítik a szavukat, hiszen szavukat adták nekünk, és kinyilvánították, hogy elvégzik a cabal bűnös részeinek letartóztatását. Ezt a fogadalmat ők megtartották. Büszkévé tették magukat, megerősítették a bizalmunkat magukban, világosan bemutatták, hogy ők olyan embercsoport, akikben bízni lehet, akikre támaszkodni lehet, akik azt is teszik, amit mondanak. Megemeljük a kalapunkat ezen bátor férfiak és nők előtt, akik előtt büszkeséggel tisztelgünk, mivel értjük azt a bátorságot, azt a meggyőződést, azt az elhatározást, azt a szívet és lelket, a tüzet és a lelkierőt, amit előadtak és elkezdték azokat a változásokat megtenni, melyek létrehozzák a világotok teljes újjáalakítását és át-formálását, átépítését, áttervezését és átszervezését.

Tudatában vagyunk testvéreink annak, hogy ez nem egy könnyű feladat. Értjük azt, hogy az effajta folyamatokhoz sok tervezés szükséges. Értjük azt, hogy az idő számotokra teljesen mást jelent, mint nekünk. Felfogjuk azt, hogy a ti napjaitokban csak bizonyos mennyiségű óra van, míg a mi napjaink gyakorlatilag sosem érnek véget, hiszen nálunk nincs napfelkelte és napnyugta. A mi fizikai járműveink (testeink) nem fáradnak el úgy, ahogy a tieitek, a mi fizikai járműveink nem igényelnek táplálékot úgy, mint a tieitek, mi nem szenvedünk kimerültségtől, nem szenvedünk túlságos hőségtől vagy túlságos hidegtől és nem szenvedünk az ártalmas időjárás elemeitől.

Látjuk a férfiakat és nőket a földeteken, miközben figyeljük a mozgásukat és ügyelünk rájuk a védelmi szolgáltatásunkkal. Látjuk a kihívásokat és a nehézségeket, melyeket elviselnek és csak azt kívánjuk, hogy ti, a saját fivéreik és nővéreik láthassák azt, amit a mi szemeink tisztán látnak. Ez nem más, mint az, hogy a családtagjaitok szenvednek, csatáznak, veszekednek és visszanyerik a szabadságukat azoktól a rablóktól, akik ellopták azt, azoktól a rablóktól, akikre néhányatok a tisztségébe szavazott, és akiket néhányatok még a mai napig is támogat.

Ez tulajdonképpen egészen aggasztó, mivel nem tudjuk felfogni, hogy hogyan lehetnek olyan nagy számban köztetek olyanok, akik még mindig támogatják ezeket az önfejű lelkeket, akik a társadalmatokat az árokba, őrültségbe, egy egész bolygó-méretű börtönbe vezették. Ezek a sötét lények nem tudnák megszerezni és nem tudnák folytatni az irányításon való uralkodásukat, ha nem lenne egy támogató rendszerük, ha nem lennének olyan támogató alattvalóik, akiken uralkodhatnak. A történelmetek során sosem volt még ennyi ember, aki ilyen mértékben értené, hogy mi folyik most a világotokban, ám ez eddig mégsem hozott változásokat. Az elmúlt történelmetek során voltak olyan idők, amikor az emberek, a nyilvánosság, a férfiak és nők az utcán - és igen, sok esetben ők ténylegesen az utcán is éltek – látták, hogy mi folyik és forradalomban törtek ki és visszavették mindazt, ami az övéké volt csupán azért, hogy újra elveszítsék, amikor megint egy másik - akiben ők megbíztak -, nekik támadt. Elfogadták a megvesztegetést, miközben átadták a becsületüket, az engedelmességüket, a világukat, a szívüket, az akaratukat, a tudatosságukat, a szeretetüket, az empátiájukat, a kedvességüket, a figyelmüket, a könyörületüket és a köszönetüket az ő fivéreikért és nővéreikért – a társaikért.

Ez az, ami megint megtörtént itt, a világotok bizonyos részein. Az emberek látták, ami kiszivárgott, felkeltek és megtettek mindent, amiről úgy érezték, hogy meg tudják tenni. Hivatalnokokat választottak, akikről azt hitték, hogy közülük való, akikről azt hitték, hogy olyan, mint ők, akikről azt hitték, hogy olyan szívű, mint ők, olyan tudatosság-szerkezetű, mint ők, olyan vérű, mint ők. Akit olyan szeretettnek éreztek, mint ők, olyan sértettnek éreztek, mint ők, akik úgy érezték a fájdalmat, a szomorúságot és szenvedést, mint ők és akikről úgy gondolták, hogy empatikus lesz az ő nagyon is saját testvéreivel szemben. Tévedtek. Azok az emberek, akik támogatták és megválasztották ezeket a lelkeket, hibát követtek el a megítélésben. Ismét besúgó, ismét bábu, ismét nyerészkedő, ismét rabló, ismét bűnöző, ismét csökönyös lelkeket választottak, akik – mivel a gazdagok és a hatalom téves irányba vezették őket – hátat fordítottak a saját családjuknak, a fivéreiknek és nővéreiknek, akik most, végül úgy kezdik látni őket, hogy ők nem is közülük valók, hogy ők nem is egy csoportba tartoznak ezekkel a sötét lelkekkel.

Ők fenségeseknek látják magukat, királyoknak, királynőknek, hercegeknek vagy hercegnőknek hívják magukat, kiválónak, fenségesnek és még elitistának is tartják magukat és nyíltan használják ezeket a beceneveket. Még oly sok ember nem látja ezeket, nem hallja ezeket, és nem tudatosul az elméjükben, hogy mi folyik itt. Nos, megpróbálunk egy képet festeni számotokra. Olyan hangosan fogunk kiabálni, ahogyan csak tudunk azért, mert szeretünk benneteket, gondoskodunk rólatok, aggódunk értetek. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk és támogassunk benneteket, hogy segítsünk zavartalanul felállni és segítsünk megerősíteni a hátatokat, hogy ellen tudjatok állni annak a nyomásnak, melyet ezek az elitisták csinálnak.

Azt üzenjük mindenkinek, akinek füle van a világotokban, hogy valami nagyon rossz történik. Hogy világossá tegyük: csupán maroknyi a száma azon elitistáknak - akiknek ők magukat hívják -, akikre nem alkalmazzuk ezt a kifejezést. Ezek az önmagukat elitistáknak kikiáltók a nyomor, szűkölködés, éhínség és a betegség szélére sodornak benneteket. Megfosztanak benneteket a maradék jogaitoktól is, amikkel még rendelkeztek. Igen, ez az ő tervük. Ez nem az ő betegségük egy tünete; ez az, amit ők próbálnak megtenni. Ez az, amit ők titokban terveznek. Mi a jobbjukon ülünk a megbeszéléseiken észrevétlenül és elmondjuk nektek, hogy milyen szavakat ejtenek ki a szájukon. Ilyeneket mondanak: „Ezeknek a parasztoknak menniük kell. Ezeket a parasztokat, ezeket a férgeket el kell taposni. El kell távolítanunk ezt a bűzt közülünk. Muszáj találnunk egy olyan módszert, mellyel ki tudjuk iktatni őket nagy számban, egyszerre, így nem tudják felfedezni, mit csinálunk.”

Ez néhány valóságos szó azok közül, melyeket eddig kiejtettek a szájukon. Ezt azért mondjuk el nektek, mert ez az igazság. Ott voltunk. Feljegyeztük ezeket a tanácskozásokat és ezeket a megbeszéléseket újra le fogjuk nektek játszani, a földi emberek számára a maga teljességükben. Nem egy felületes felvételben, nem egy homályos videofelvételen. Ott fogtok majd ülni ezen a megbeszélésen, úgy, mintha az jelenleg folyna, mivel van olyan technológiánk, mely segítségével ezt meg tudjuk tenni. Van időtechnológiánk, ami segítségével vissza tudjuk forgatni az órákat és a napokat, a hónapokat, éveket és még évszázadokat is, és úgy tudunk egy, a világotokban megtörtént eseményben jelen lenni, mintha az első alkalommal történne az meg, az eredeti idejében.

Ez a technológia néhányatok számára egész megdöbbentőnek tűnhet. Valójában ez egész nyomasztó sokak számára, akik ezen a – ha úgy tetszik – ’kocsikázáson’ részt vesznek első alkalommal. Megígérjük nektek, hogy lesznek olyanok közöttetek, akik engedélyt kapnak erre az utazásra és részt is fogtok venni ezen az utazáson és lesznek képviselői a jelenlegi embereknek – a valódi földi emberek valódi képviselői, nem ezek a választott tolvajok, rablók, gyilkosok, illetlenek, hanem ti, akikre úgy utalunk, mint ’egyszerű ember’. Meg fogjuk engedni a képviselőiteknek, hogy nagy számban beüljenek ezekre a megbeszélésekre és lássák, hogy ezek a személyek akkor és jelenleg is miben mesterkednek, mit terveznek, és mit forralnak. Ez biztosan fel fog néhány szemet nyitni, amikor a saját közösségeitek tiszteletben álló tagjai azt jelzik vissza nektek, hogy a saját füleikkel hallották ezeket a személyeket, ahogy ezeket a szavakat mondják és a saját szemeikkel látták ezeket a tetteket. Ez meg fog történni, megígérjük nektek, mivel a világotok embereinek szükségük van arra, hogy felébredjenek és érezzék a kávé illatát – ahogyan ti mondjátok –, mivel tovább nem lehet engedni, hogy ez a játék folytatódjon.

A világotok emberei be lettek csapva, rá lettetek szedve, át lettetek ejtve, meg lettetek csalva, helytelenül és tudat alatt lettetek befolyásolva az elmeirányítás, a befolyásoló és pszichotronikai háború erőteljes technikái segítségével. Nem azért mondjuk nektek ezeket a dolgokat, hogy megijesszünk, hogy pánikot vagy aggodalmat keltsünk. Két okból mondjuk ezeket; az egyik az igazság, a másik pedig az, hogy szükséges hallanotok erről. Csak e két okból mondjuk el nektek ezeket a dolgokat, és ha bárki azt mondaná, hogy mi bármi más okból mondjuk nektek ezeket a dolgokat, akkor hazudik, mivel hazugságot mond. Akkor nem érti, hogy mi mindannyian miért vagyunk, nem érti még azt sem, hogy milyen kapcsolatban vagyunk veletek, pedig sok tekintetben mi ti vagyunk (azonosak vagyunk veletek / ugyanazok vagyunk, mint ti – a ford.megj.).

Megpróbáltunk nyomokat átadni nektek arról, hogy mi azonosak vagyunk veletek, de úgy tűnik, hogy ez a nyom lassan érthető csak meg számotokra. Ezért ’emeljük a tétet’ – amint ti használjátok – és elmondjuk nektek, hogy azok közül, akik ezeket a szavakat most olvassák, számos olyan van, akik ezeket a szavakat írják. Világosabban értitek most már ezt? Nem hisszük, hogy ennél világosabbak tudnánk lenni, de megpróbáljuk. Vannak közöttetek olyanok, akik ebben a szent pillanatban, melyet időként ismertek, itt, úgy fizikálisan, mint mentálisan és érzelmileg a mi oldalunkon, és ébren, mint ti, a ti oldalatokon vannak. Ketten vagytok, mondhatjuk úgy is. Van egy magasabb dimenziós aspektusa önmagatoknak és egy alsóbb dimenziós aspektusa önmagatoknak.

Ezt nem lehet mindannyiótokról elmondani. Ne feledjétek, néhány olyan is van közöttetek, akik csupán ott van. Ezt szeretnénk tökéletesen világossá tenni. Csupán egy bizonyos mennyiségű ember az, akiknek van egy része, aki ott van és van egy másik része, aki itt van. Az, hogy ez mekkora része önmagatoknak, az mindenkinél más. Azt mondhatnánk, hogy sokkal kisebb része teljes lényeteknek vagy energiátoknak van ott, az alacsonyabb világokban úgy, mint ’ti’, és – mondhatnánk, hogy - egy sokkal nagyobb ’szelete’ van itt. Hiszen ez az, ahogyan szerettétek volna, mivel az energiátoknak nem akkora részére volt szükségetek a harmadik dimenziós tapasztalataitokhoz és tulajdonképpen sokkal termékenyebb volt számotokra, hogy sokféleképp korlátozzátok magatokat. Ez által tapasztalhatjátok meg a kihívást és a szenvedést. Egy olyan módszert kell találnotok, mellyel kitarthattok amellett, hogy ezeken a kihívásokon és akadályokon átjussatok.

Értitek? Értitek azt, hogy az utazásotok feladata a 3D világba nem egy sétakocsikázás volt, nem egy vasárnapi séta a parkon át vagy egy piknik a mezőn? A fizikai világba történő utazásotok feladata egy nagy kihívás volt, így szándékosan csupán arra hoztatok elég energiát, hogy alapvetően túléljétek és meg kellett találnotok azokat a módszereket, melyekkel felülkerekedhettek a kihívásokon, melyeket saját magatok számára állítottatok, melyeket saját magatok írtatok.

Úgy érezzük, hogy nagyon világosak voltunk ebben és emlékeztetünk arra benneteket, hogy szeretnénk néhányatokat lassulni látni, amikor ezeket az üzeneteket olvassátok, hiszen ezek nem túl hosszúak és nem veszik igénybe a napjaitok nagy részét. Ezért kérjük, hogy lassuljatok le és sokkal alaposabban olvassátok el, hiszen úgy érezzük, hogy ezekből az üzenetekből képesek lesztek bizonyos betekintést kapni. Olyat, amit néhányatok időről-időre hiányol. Ezt tapasztaljuk, ahogy olvassuk a hozzászólásaitokat és látunk sok félreértelmezést. Nem lehet, hogy minden egyes üzenetünk nagy részét azzal töltsük, hogy mi az, amit félreértettetek egy korábbi üzenetben. Természetesen érthető ez, ugye, drágáink? Van egy ütemterv, melyet megpróbálunk szintén betartani. Sok üzenetünk, melyet küldünk nektek előre meg van írva egy egymást követő sorrendben, hiszen vannak bizonyos dolgok, melyekről úgy érezzük, hogy tudnotok szükségeltetik az időtök bizonyos szakaszaiban. Ha újra és újra vissza kellene mennünk újrabeszélni és újravizsgálni néhány üzenetet, ti is, csakúgy, mint mi, lemaradnátok ebben az ütemtervben. Elég ennyi erről, mivel nem akarunk ma még jobban lemaradni.

Szeretnénk még többet beszélni nektek rólatok, és arról, hogy mit tudnátok és – úgy is mondhatnánk, hogy – mit kellene tennetek ebben a szent pillanatban. Tudnátok abban segíteni, hogy megosszátok az információkat, melyek azokra a tömeges letartóztatásokra vonatkoznak, melyekről magabiztosan állítjuk, hogy megtörténnek. Még át kell törniük a média valamennyi határát, de eláruljuk, hogy ez meg fog történni, bár nem valószínű, hogy rövidesen, pedig pont a ’rövidesen’ (sok idő – a ford.megj.) az, amivel sem ti, sem mi nem rendelkezünk. Tehát amit mi javasolunk nektek az az, hogy tegyétek, amit csak tudtok, és szimatoljátok ki ezeket a történeteket önmagatok számára. Ezt meg tudjátok tenni. Minden egyes ember közületek tökéletesen tisztában van azzal, hogy egy riporter hogyan jut a saját híreihez. Ők, - legalábbis feltételezhetően - a sajátjaikat kiássák a terepen és körbeszaglásszák – ha úgy tetszik – tanulmányozzák, kikukucskálják, kilesik, információt gyűjtenek másoktól, követik a nyomokat, olyan bennfektesekkel beszélnek, akik meg akarnak néhány titkot vagy akár bizalmas információkat is osztani.

Nem azt kérjük tőletek, hogy áruljátok el a kormányzati tisztségviselőiteket, akik ebben a pillanatban talán pont titkos információkat adnak ki. Nem teljes anarchiát kérünk. Nem teszünk mást, csak arra kérünk, hogy játsszátok el, hogy riporterek vagytok, hogy egy riporter életét élitek. Vigyétek magatokkal mindenhová a fényképezőgépeteket vagy a video-felvevőtöket, a tollatokat és a noteszeteket és próbáljátok meg kitalálni önmagatok számára, hogy mi történik. Sokan közületek meg tudná ezt tenni anélkül, hogy felállna a számítógépe elől, hiszen a számítógépetek a szemetek és a fületek; ez a járművetek, melyet bárhová a világon el tudtok navigálni még a legtávolabbi részeibe is a legtávolabbi népeknek is. Most ez az űrhajótok, és azt üzenjük azoknak közületek, akiket érdekel a munka, hogy ásson mélyre az eszközeibe, melyekkel rendelkezik, hiszen lehet, hogy a legvalószínűtlenebb helyeken is talál információtöredékeket.

Nevezetesen, találhattok távoli forrásokban olyan információt, melyek ezekhez a letartóztatásokhoz tartoznak. Néhány ilyen távol álló forrás nincs az igazságszolgáltatás, a szabályozás, a cabal parancsai alatt. Tehát mi az, ami nincs a cabal hatásköre alatt? Nos, azt kérdezzük, hogy ki az, akivel a cabal harcban áll ebben a jelenlegi időszakban? Ki az, aki a cabal-lal csatázik a frontvonalban a földi szövetségeseink mellett – akik nem mások, mint a ti saját seregetek és saját nemzeteitek végrehajtó tisztségviselői? Amit kérdezünk az az, hogy melyik nemzetek, melyik emberek azok, akik háborúban állnak a szabadságukért harcolva, mivel az otthonaikat megszállták a sötétek sorba állított erői?

Ez az, amivel ma elengedünk benneteket, drágáink. Eláruljuk nektek, hogy ha követitek ezeket a gondolatmeneteket, amiket ma megosztottunk veletek, úgy érezzük, hogy megtaláljátok az utakat e történetek valamelyikéhez. Úgy érezzük, hogy itt van az, hogy ezek a történetek elsőként olyanok által lesznek eltakarva, akik a hivatalos tagjai a világsajtótoknak, hiszen ezeknek az országoknak szintén vannak hivatásos újságíróik és egy olyan médiaszerkezetük, mely ugyanolyan professzionális, mint a nyugati világotokbeli.

Ez minden, amit mára üzenünk nektek, drágáink. Azt mondjuk nektek, hogy tartsátok az állatokat felemelve, őrizzétek meg a hiteteket, maradjatok magabiztosak. Azok a változások, melyeket mindannyian olyannyira vártatok nagyon is közel vannak. El fognak most kezdődni, erre a szavunkat adjuk; a világotok emberei – és főként a férfiak és nők a frontvonalban, akik a szabadságotokért harcolnak – megtartották a szavukat és ezt nagyon köszönjük nekik. Tisztelgünk előttetek ezért, és becsülünk benneteket ezért, és csodálunk benneteket ezért. Nagy bátorságot, irányítást és elhatározást mutattatok és ti vagytok azon embereitek vezetői, akik ma a szabadságért harcolnak és a szabadság az, amit el kell nyernetek.

A barátaitok, a szövetségeseitek, a családotok vagyunk, sőt, még ’ti’ is vagyunk, az Ashtar Galaktikus Parancsnokság.
Csatornázta: Greg Giles
Fordította: Vénusz
Website: http://www.ascensionearth2012.org/2012/09/message-from-ashtar-command-9512-earth_1507.html

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Figyelő - Kárpát-haza

Azon a blogon, amiről ez az üzenet át lett véve,többször jeleztem, hogy az Ashtar parancsnokság már nincs, Ashtar hónapokkal ezelőtt távozott az ötödik dimenzióba. Azóta már az ötödik szíriuszi flottaparancsnok van, aki végre alkalmas és spirituálisan is felkészült a feladatok végrehajtására. Ő Földanyával kapcsolatot tartva teszi a dolgát, bár most minden tevékenységet leállítattott a Földanya. Az embereknek kéne végre önmagukat "felemelni", gondokodni, hogy mivel fejlődhetnének, és ne másokra mutogassanak. Az idegen fajú háttérhatalom immár romokban, ami "központilag" ártó szándékú, azt is az emberek okozzák. HAARP kiktatva, jórészt megsemmisítve, tehát ez sem akadálya ,már az előrelépésnek.
Már a Fény Galaktikus Föderációja sem létezik több ártó szándékú faj miatt. Jó részük el lett "takarítva" a naprendszerből.

 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Március >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Statisztika

Online: 6
Összes: 3025782
Hónap: 15217
Nap: 480