Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Maya prófécia és 2012 év decembere

A FÉNY GALAKTIKUS SZÖVETSÉGÉNEK ÜZENETE 2012.08.28.


A maya naptár - Kiállítva Mexikóvárosban, Mexikóban a Museo National de    Athropologia-ban (Nemzeti Antropológiai Múzeum – a ford. megj.)

A folyosók most kinyílnak sokatok számára, amint e széles labirintus utolsó termein haladtok keresztül az alsóbb dimenziós utazásotok során, megtartva az ütemet a tanult leckék, a szerzett bölcsesség és a megértett nézetek tökéletesítésében. Ez így működik. Az ajtók ki fognak nyílni számotokra, mikor odaértek. Nem nyílnak ki azelőtt, mielőtt megszerzitek azokat a képességeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy elérjétek őket. Ez az univerzum, a ti univerzumotok úgy lett megtervezve, hogy azokat, akik az értelem bizonyos szintjét, fejlettségét és kifejlődését elérték, engedi „átszűrődni” - ha úgy tetszik – a létezés magasabb világaiba. Ez az univerzum úgy lett megtervezve, hogy azoknak, akik a saját fejlettségük és kifejlődésük bizonyos szintjét elérték, engedje egymás között élni egy sokkal igazságosabb, békésebb, harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb, biztonságosabb és termékenyebb környezetben.

Itt, a világotokban van ehhez az egyensúlyhoz és harmóniához egy anomáliánk. Itt, a világotokban nagy problémákat és rossz-létet (betegséget) tapasztaltok, mert sokan vannak itt olyanok, akik oly sok különböző szintet értek el a saját spirituális, mentális, érzelmi, sőt még fizikai fejlettségükben is. Világos ez számotokra? Látjátok, hogy vannak itt a világotokban olyan lelkek, akik egyszerűen nem illenek egymás rezgéséhez? Néha ezek a rezgések erőteljesen ellentétesek egymással és ezt egyszerűen nem lehet így csinálni. Ez nem működik. Mi, a Fény Galaktikus Szövetsége és a ti magasabban fejlett, felemelkedett családtagjaitok áttanulmányoztuk a tapasztalatainkat, a kutatásainkat és a tanulmányainkat és rájöttünk, hogy ez a fajta forgatókönyv (elképzelés) nem termékeny, nem hatékony egy spirituális lény érlelődésében és fejlődésében. Egyáltalán nem. Ténykérdésként, arra a következtetésre jutottunk, hogy szinte a teljes ellenkezője valósul meg egy ilyen környezetben.

Egy lélek visszavonul, lassul, visszaesik viselkedési mintákban és a gondolkodási folyamatokban egyaránt. Ez történik akkor, amikor összekevertek oly sok különböző halat egy kis aranyhal-akváriumban. Ezt nem lehet megtenni, bár a Földnek ezen aranyhal-akváriumában ez történt. Mi, a ti segítségetekkel és együttműködésetekkel, meg fogjuk mindezt változtatni. Van egy mesteri terv a tennivalókra. Egy terv, mely oly ötletes, oly csodálatosan kigondolt, hogy ez csupán a termékeny eredményeknek (következményeknek) ad otthont, mert ennek az ötletnek, e víziónak tervezői, ennek az egész univerzumnak a leghatalmasabb elméi közül valók. E különösképp fejlett lények közössége összegyűjtötte a gondolatait és közös alapba összeadta a kreatív teremtő erőit és látomásait és készítettek egy „menekülési tervet” – ha úgy tetszik – azok számára, akik szeretnétek e világon kívülre lépni, hátrahagyva így azokat, akik frekvenciái és rezgése tökéletesen illik majd az ő szomszédjaikhoz, akik velük fognak maradni. Így ők szintén tudják majd folytatni a leckéiket egy olyan világban, mely tökéletesen megfelel számukra, a fejlődésük számára, az oktatásuk számára, az érlelődésük számára és majd minden dolgot ugyanúgy élvezni fognak, melyet ma élveznek, hiszen világuk olyan marad, mely tökéletesen illik hozzájuk.

Próbáljatok meg így nézni erre és ilyen módon gondolkodni; ma sok olyan dolog történik a világotokban, melyeket azok a személyek, akik a harmadik dimenziós világban fognak maradni, nem szeretnek. Azok közül a dolgok közül, melyeket ők nem szeretnek, ide tartoznak a gondolkodási folyamatok, a felsőbb dimenziós gondolkodású és tudatosságú lények tettei és cselekedetei. Látjátok, hogy azoknak, akik magasabb dimenziós tudatossággal rendelkeznek, vannak olyan ötletei és víziói, melyekkel ők nem értenek egyet, melyek őket nagyon kényelmetlenné – sőt dühössé – teszik, és melyek arra késztetik őket, hogy aljasul, rosszindulatúan sőt, erőszakosan reagáljanak? Vannak köztetek olyanok, akik sokkal ’liberálisabbak’, és vannak, köztetek olyanok, akik sokkal – használhatjuk azt a kifejezést is, hogy – ’konzervatívabbak’ és ez csupán a jéghegy csúcsa.

Vannak olyanok köztetek, akik azt hiszik, hogy a fajoknak sosem kellene kapcsolatba lépniük egymással. Azt gondoljátok, hogy azok a személyek, akik egy magasabb dimenziós világhoz tartoznak és megérdemlik, hogy ott létezzenek, ahol nem csak a bőrszínek másak, de ahol különböző lények vannak ez univerzum minden részéből, melyek különbségei messze lekörözik a bőrszínt, mivel a bőrszín az, ahogyan ti mondjátok csupán bőr-mélység, de itt, az univerzum tágabb területein vannak olyan lények, akik fizikai, mentális és érzelmi felépítése teljesen eltérnek a többiekétől. Mit gondoltok, hogyan tudnák ezek a rasszista személyek kezelni a létezést egy magasabb dimenziós világban? Azt gondoljátok, hogy ők szinte elveszthetik az eszüket vagy talán erőszakban törhetnek ki és megkísérelhetnek másokat megsérteni? Igen, ez nagyon valószínű lenne, és ezt természetesen demonstrálni is lehetne itt, a világotokban, mivel nagyon sokan vannak olyanok, akik még a mai napig kirohannak mások ellen csupán azért, mert nekik más a bőrszínük.

Ez csupán egy példa arra, hogy miért vannak olyanok, akik nem utazhatnak veletek, akiknek nem lehet odaadni a dimenziókapuk kulcsait. Nem lehet. Az univerzumotok, melyet a Teremtőtök alkotott számotokra, egy tökéletes univerzum, egy csodálatos univerzum és ezt az univerzumot nem szabad, hogy meggyalázzák, mérsékeljék és lerombolják azok az alacsonyabb dimenziós tudatosságúak, akik nem tanultak meg békében, harmóniában és másokat tisztelve élni. Nem, ez nem így lesz. Mi, a Fény Galaktikus Szövetsége vagyunk ezeknek az ajtóknak az őrei. Mi vagyunk a biztonságőrök, mi vagyunk a kapusok, és biztosítjuk azt, hogy mindenki távol legyen tartva azok közül, aki nem tartozik ide sem hozzánk, sem azokhoz közületek, akik az előttünk álló nagyon közeli napokban megtisztelik ezeket a bejáratokat.

’Az előttünk álló nagyon közeli napok’-on nem a holnapi napot, de természetesen nem is a mostantól számított éveket értjük. Ezek az ajtók az elkövetkező hónapokban lesznek számotokra elérhetőek. Izgalmas ez, drágáink? Úgy érezzük, hogy nagyon sokan meg lesznek e hírek hallatára lepődve közületek. Ezeket a híreket nem hivatalosan adjuk nektek, mert nagyon sok enyhítő körülmény van és sok olyan esemény, mely ezt megváltoztathatja. Mi biztosítunk benneteket és mindvégig ezt tettük, hogy az idővonalak rendkívül képlékenyek, változóak és átalakulás tapasztalható mindenütt, kivétel nélkül minden egyes nektek adott napon. De eláruljuk nektek, hogy vizsgálataink és megfigyelő szolgálatunk arra a következtetésre jutott, hogy ezek a dimenziós bejáratok néhányatok számára a következő néhány hónapban meg fognak nyílni. Ez nagyjából a 2012-es évetek decemberét jelenti. Egy hónapot, mely nem kellene, hogy sokatokat meglepjen. Ahogy mi értelmezzük, sokan közületek ennek az évnek ehhez a hónapjához kötődtök egész hosszú ideje, sőt, egészen évezredekkel visszamenőleg is, sok korábbi inkarnációtokon keresztül.

A mayák, akik megjövendölték ezt az eljövendő hónapot, decembert és ezt a 2012-es évet, néhányan azok voltak, akik ma társadalmatok tagjai. Meglep benneteket az is, drágáink, hogy néhányan közületek, akik részt vettek a maya naptárotok kigondolásában, megtervezésében és elkészítésében, ma köztetek sétálgatnak? Még néhányan olvashatják is ma ezeket a sorokat. Mit gondoltok erről? Érdekesnek találjátok? Sokkal több csodálatos betekintés van még abba, kik vagytok. Vágyunk arra, hogy megosszuk ezeket a bepillantásokat veletek, ahogy a napok telnek. De nem csupán egyszerre (hirtelen), mert szeretnénk nektek részeket és darabokat, nyomokat és gondolatmeneteket adni időről időre. Úgy érezzük, hogy jobban szeretnétek ezt a módszert, mert ez nagyon szórakoztatóvá teszi ezt, ugye?

Néhányatok a maya civilizáció tagja volt, évezredekkel ezelőtt. Bizonyos okokból ti, abban az időben, mint a maya társadalom polgárai megértettétek azt, hogy 2012 decembere lehet egy idő-periódus, amikor egy nagy változás fog jönni ebben a világban és bennetek is. Miért tudtátok ezt? Honnét tudtátok ezt? Ezek olyan kérdések, melyekről szeretnénk, ha elgondolkodnátok. Szerintetek lehetséges, hogy a maya embereknek – akik sok esetben ősöknek tekinthetők, ha a mai fejlettségetekkel és érettségetekkel összehasonlítjuk – voltak kapcsolataik magasabb dimenziós világokkal és az ő magasabb dimenziós családjaikkal? Talán hasonló kapcsolataik voltak, mint amilyen ma nektek van?

Ma mik lennének ezek a kapcsolatok? Szemtől-szembe állunk veletek, hogy megosszuk ezeket az információkat? Egyenesen közzétesszük nektek ezeket az információkat magazinokon, könyveken vagy televízión keresztül? Nem. Mi ezeket a bepillantásokat a csatornáinkon keresztül osztjuk meg veletek és ugyanígy volt ez évezredekkel ezelőtt is, amikor a maya civilizáció tagjai csatornaként működtek a mi magasabb dimenziós kommunikációnk során és azt az információt, melyet tőlünk kaptak, továbbadták a fivéreiknek és a nővéreiknek; azoknak, akik ezt az információt igazságként, hitelesnek fogadták el és nagyon hittek benne. Óriási piramisokat és naptárakat hoztak létre, hogy megjelöljék az időperiódust, amiről a csatornáik azt jövendölték, hogy az emberiség és a bolygó számára óriási változás lesz.

Mit gondoltok erről, drágáink? Meglepőnek találjátok azt, hogy a legtöbb korát megelőző információt - melyről a tudósaitok, az építészeitek, a kutatóitok és a természettudósaitok nem tudják kitalálni, hogy a mayák hogyan érték el, hogyan tudtak róla és hogyan osztották meg a világgal a kőépítészetükön keresztül a mai napig -, azt tulajdonképpen mi adtuk nekik? Mi, az ő magasabb dimenziós családtagjaik? A Fény Galaktikus Szövetsége? Ugyanazok a lények, akik ma a saját csatornáinkon keresztül nektek is hasonló betekintő információkat adunk? Ezek után még mindig meglepne benneteket az, hogy legalább néhány olyan csatorna ma, melyek ezt a tőlünk származó információt megosszák veletek, ugyanaz a csatorna, amelyek a mayák között évezredekkel ezelőtt, a világotok Közép-amerikai régiójában úgy sétálgattak, mint csupán egy közülük?

Ez minden, amit meg kell ma osztanunk veletek és azt üzenjük, hogy bámulatos bepillantások és információk várnak közületek azokra, akik elméje nyitva áll arra, hogy befogadja csakúgy, mint az a rengeteg óriási ajtó, mely előttetek áll és ki fog nyílni azok számára, akik felkészítették magukat és megszerezték a jogot arra, hogy átlépjenek rajtuk.

Mi vagyunk a felsőbb dimenziós felemelkedett családotok, akik ma ismét szeretetet, fényt, látomást és bepillantást küldtek az üzenetükben a csatornákon keresztül, akik újra köztetek sétálnak, mint egy közületek, és valóban, ők csupán egyek közületek. Mi vagyunk a Fény Galaktikus Szövetsége.Csatornázta: Greg Giles
Fordította: Vénusz
Website: http://www.ascensionearth2012.org/2012/08/message-from-galactic-federation-of_4093.html

http://hungariangg.blogspot.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 3
Összes: 3046184
Hónap: 11048
Nap: 679