Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Út az angyalokhoz 1.

Paksi Zoltán hírlevele

Az előző levelünkben írtunk arról, hogy eljött az ideje az angyalok megszólításának, bár tudjuk, hogy ezt bármikor meg lehet tenni. Az égi jelek azonban most hangsúlyosabban hívják fel figyelmünket az angyali dimenziókkal való kapcsolat fontosságára. Mindenekelőtt tekintsük át röviden a „világainkat”, hogy a lehető legteljesebb legyen számunkra az angyalok szerepének a megértése.

ajtó 500

Az Énünk a Teljességből, a Teremtőtől, a Fénytől való. Az Én nemcsak a Földön tapasztalhatja meg önmagát, hanem az Univerzumban máshol is, s gyakorta nincs is szüksége arra, hogy anyagba burkolja magát, tehát a testben való létezés csak egy módja Énünk megnyilvánulásainak.

Aki csak egyszer is átélte az „angyal érintését” az megváltozik. A földi dolgok átértékelődnek, a pénz, a hatalom, az egzisztencia, de a spirituális egzisztencia is jelentőségét veszíti. Aki találkozott az angyallal, az nem vádol, nem támad, nem hazudik, nem kritizál, nem ítél, őt már nem gyűrik le a saját indulatai, hiszen ezen, gyakran megmosolyogtató gyarlóságok feletti csodába nyert bepillantást. Ehhez a csodához képest teszi dolgait, ehhez képest éli az életét.
A jelenlegi világunkban (vannak más univerzumok, más valóságok is) emberként, a hetes rendszert ismerjük meg. A Földre inkarnálódott lelkek a hét misztériumát járják, táncolják, élik végig inkarnációk hosszú láncolatain át.

pillangók1. Az ásványi szint megélése. A porszem, a kavics, a kristályok, a fényt rejtő drágakövek szintje ez. Ez a szint a külső mozdulatlanság megélését teszi lehetővé, bár belül megszámlálhatatlanul sok mikro-univerzum száguldása tartja fent a mozdulatlanság állapotát. Az „ásványi lét útja” tehát a porszemtől a gyémántig terjed.

2. Miután az Én teljesen megélte az ásványi szint dimenzióit, magasabb létformára lép. Ehhez fel kell tudni áldoznia ásványi léte csúcsát, a legmagasabb szintet, a gyémántlétet, hogy fejlődhessen, hogy tovább léphessen. Az áldozat mágiája után a növények világába érkezik. Itt már a földből indul, gyökereivel a földbe kapaszkodik, ám emelkedik, növekszik a fény, a Nap felé, de még mindig csak egy helyben van. Magvakat, porokat teremt fény-önmagából, melyekkel már szaporodni is tud, később már gyümölcsöket hoz, hogy táplálhassa fejlettebb lélek testvéreit, majd a széllel összefogva lombkoronájával elsusogja az arra járó vándornak a létezés titkait. A kis fűszál–léttől a királyi fáig, például a tölgyig terjed ez az út.

3. Azonban újra eljön a fejlődéshez szükséges áldozati szertartás ideje, s a királyi tölgy minőségéből átlép az Én az állatok világába. Az állat már csúszhat, vágtathat, lebeghet, úszhat, szárnyalhat, szökkenhet, tehát be tudja járni, cserkészni kisebb-nagyobb birodalmát. Az állati szinten egyre feljebb haladva már a családokban, közösségekben való hierarchikus létezést is megismerő az Én. Szaporodik, küzd, táplál, menekül. Ahogyan a növényi létezés minőségileg magasabb, mint az ásványi, úgy az állati létezés tapasztalatai is minőségileg magasabb szintek elérését teszi lehetővé, mint a növényi. Az úton haladni kell, s amikor eléri az Én az állati létezés királyi szintjét, amihez az oroszlán is tartozik, akkor újra eljön az áldozat mágiájának a szertartása, és belépünk az új szintre, aminek a neve…

4. Az ember dimenziója. Az Én emberként őrzi, és működteti az előző létformák tapasztalatait. A csontok, és a fogak életre hívásakor az ásványi lét tapasztalatait hasznosítjuk. Amikor növekszik a test, kifejlődnek a szerveink, és hét évente lecserélődnek a sejtjeink, akkor a növényi létezés bölcsessége működik bennünk. A vágyaink, ösztöneink kielégülésre vágyó erejében, szenvedélyében, a fajunk fenntartásának szexuális vágyában, a másikra támadó küzdelmeinkben, a félelem rettegő menekülésében az állati szintek működnek bennünk.
Az ásvány – növény – állat szintjein az Univerzummal való azonosság magától értetődő állapot, így az individualitás, az egyéniség nem bír jelentőséggel. Ezeken a szinteken csoportlélekről beszélnek a spiritualitás mélységeinek az ismerői. Az ember, vagyis a mi szintünkön megjelenik egy eddig nem ismert csoda, a gondolat. Megjelenik a képzelet, a gondolat, a vélemény, az ítélet, az emlékezés, a jövő tervezése, a segíteni akarás, de a manipuláció is, tehát olyan tudati-szellemi adottságok, melyek eddig nem, vagy csak nyomokban jelentek meg az előző szinteken. Aztán van itt még egy óriási jelentőségű tapasztalás is! Az ember itt érzi, s tudja magát a tér–időben, de erős, meghatározó élményei vannak arról is, amikor nem ebben a világban van. Igen, az álmok, a révülés, a merengés, az álmodozás lebegő állapotairól van szó. Az álmok erre a világra ható ereje döbbenetes, bár abból semmilyen anyagi konkrétumot nem tudunk áthozni. Hogy is van ez? Az ember már meg akarja érteni a világát. Az ember gondolkodik. Az ember rájön, hogy a mi világunk poláris. Van benne fény és sötétség, férfi és nő. A mi világunknak van szemmel látható része, de vannak „láthatatlan” dimenziói is. Az ember már alakítja, teremti a sorsát akár tudja, akár nem. Az ember aztán észreveszi, hogy sorsokat, „karmákat” teremt magának. Az ember végül azon dolgozik, hogy a „karma kerekéből” kiemelkedhessen. Az ember felismeri, hogy az Univerzum részeként egy a távolinak tűnő fényjelekkel, a csillagokkal is. Ezért mondjuk, hogy a csillagok járásának az ismerete a legősibb spirituális tudás.

a természet 5. A láthatatlan első szintje. Az emberi szint után már a láthatatlan világába lépünk. Itt találkozunk azon csillagtestvéreinkkel, akik már vagy az emberi szintet meghaladva léptek át ide, vagy a „teremtés okán” eleve angyalként léteznek. Itt már nincs szükség sem a térre, sem az időre, sem az anyagi testre. Itt már nincs nő, és nincs férfi, nincs jó, és nincs rossz sem. A létezés hét szintje közül ez az első, ami már anyagtalan, bár az itt élők tudnak hatni az anyagra. Ez az angyalok szintje. Ők tudnak segíteni „kisebb testvéreiknek”, nekünk embereknek abban, hogy az anyag világához kapcsolódó küldetésünket elvégezzük, s mi is magasabb szintekre tudjunk emelkedni. Igen jól ismerik ők a mi emberi világunkat, hiszen sokan innen emelkedtek fel, az emberi létezés minden variációját, élményét már megtapasztalták. Az „angyal” szóban persze egy leegyszerűsített magyarázatot kapunk, lényegében itt már olyan típusú együttműködés adatik az ember számára, mint amikor a spiritualitás útján énünk mulandó része felveszi a kapcsolatot önnön örök részünkkel, így érve el egy magasabb, igazán harmonikus állapotot.

6. A láthatatlan második szintje. Az itt létező testvéreink működésének, létezésének érzékeltetésére nincsenek szavaink, kifejezéseink. Nagyon kevés ember pillanthat be ebbe a világba, s aki bepillant biztos, hogy nem mesél róla. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy ezzel a szinttel egyelőre nincs dolga az embernek.

7. A láthatatlan harmadik szintje, amiben, s ahol már az Isten, a Teremtő, a Szentség EGY valósága ragyogja be a létezést. Bár a legmagasabb szintre jutó bölcsek, beavatók, megváltók erről beszélnek mikor a hazatérés csodájáról, a megérkezésről szólnak, ez a legtávolabbi szint, mely mégis – a tanításaik szerint – áthatja, átjárja a többi dimenziót, a többi szintet is, tehát paradox módon ez van mindenhez, s mindenkihez a legközelebb.
Jelenítsük meg az eddig leírtakat a jobb áttekinthetőség kedvéért ábraszerűen is:

1.              2.            3.      Közép!        3.                  2.                       1.
Ásvány – Növény – Állat – Ember – Angyal – Láthatatlan 1 – Láthatatlan 2

Az ember az egyetlen, aki egyszerre vesz részt, - s erre tudatos is lehet- világunk látható, és láthatatlan dimenzióiban! Az emberi létezés semmihez sem fogható csoda!

A fenti információk ismeretében kezdjük el az angyalokkal való együttműködés gyakorlati lépéseit!
Első lépés: Lélekben készüljünk fel a találkozásra. Ahogyan egy rég nem látott nagyon kedves ismerőst várunk, hogy újra együtt lehessünk, nagyjából így várjuk az újbóli találkozást is az angyallal. Régi ismerősünk fogadására is felkészülünk. Kicsinosítjuk az otthonunkat, a legfinomabb ételekkel, s italokkal várjuk őt, miközben szívünkben a szeretet fénye vegyül a várakozás izgalmával. A felkészülés első hét napjában érdemes átgondolni az ásványi síkhoz fűződő viszonyainkat. Érdemes jobban odafigyelni ekkor arra, hogy a testünket kicsit jobban tápláljuk, jobban tisztítsuk, s köveinket, kristályainkat is érdemes kézbe venni, rájuk érzékelni. Legyünk támogatóak, segítőek az ásványi szint felé!

Ebben a hét napban a növényi létezéssel való kapcsolatainkat is ismerjük fel, s gondoljuk át. Üljünk le pár percre virágaink, növényeink elé, s érzékeljük őket is. Érdemes átölelni néhány fát, s szeretetet küldeni nekik gondolatban. Érdekes, és felemelő válaszreakciókkal fogunk találkozni! Legyünk támogatóak a növények felé is!

Természetesen ezen hét naphoz tartozik az állatok felé való spirituális megnyílás is! Legyen kicsivel több időnk a halainkra, madarainkra, kutyáinkra, cicáinkra, és a házi állatainkra is. Ha nincs semmilyen állatunk diszkrét távolból legyünk jelen akár a szomszéd kutyájának, akár a magasban szárnyaló, s a fák ágain megpihenő madaraknak is. Figyeljük meg a spontán érzéseinket, indulatainkat is. Legyünk támogatóak, segítőek az állatok felé!
Végül, ugyancsak ezen a hét napon figyeljük meg azt, hogy a többi ember milyen érzeteket, gondolatokat vált ki belőlünk. Ismerjük fel általuk a bennünk születő ellenérzéseket, előítéleteket, ítélkező véleményezéseket, s engedjük el ezeket, mert ezen rezgésekkel „nem kompatibilis” az angyali világ. Legyünk segítőkészek, s támogatóak az emberek felé! Ezen „gyakorlatsor” elvégzésével már énünk finomabb érzékeléseit kezdjük el működtetni. A finomabb rezgések érzékelése szükséges ahhoz, hogy az angyalok valósága ne csupán hit, hanem tapasztalás is lehessen. Amennyiben úgy gondolja, hogy ezek az üzenetek, információk segíthetnek rokonainak, barátainak, ismerőseinek is, akkor kérem, küldje át nekik is ezt a levelet!

Áldás kísér minket az Úton!

Szeretettel a Csillag Tv csapata nevében:

Paksi Zoltán

angelsearth
És még egy aprócska trükk! Minden elalváskor, s minden ébredéskor, tehát amikor az egyik világból átlépünk a másikba, jelen vannak az angyali minőségben létező társaink. Elalváskor törekedjünk arra, hogy próbáljuk megragadni az elalvás pillanatát! Ebben az állapotban ugyanis jobban működik a finomérzékelésünk! Ugyanakkor az ébredés észlelésekor is törekedjünk arra, hogy még csukva maradjon a szemünk, tehát ezt a varázslatos pillanatot is ragadjuk meg. Így lényegében több élményünk lesz arról az állapotról, melyben az angyali világok jobban, tisztábban érzékelhetők. Nem baj, ha a siker talán várat majd magára, az a fontos, hogy minél több alkalommal próbáljunk jelen lenni kozmikus átlépéseinknek, az elalvásnak, és az ébredésnek is. Ez az első lépés. A következő már rövidebb, egyszerűbb lesz. Addig is jó felfedezéseket kívánok, a jövő heti hírlevélben küldöm a következő „tananyagot”! Fontos tudnunk, hogy amint elkezdünk figyelni az angyalokra, ezt ők egyből megérzik, és segítően fordulnak felénk! Aki nem hiszi, járjon utána! Aki hiszi, az is!!!
Az elmúlt hetekben is sokan iratkoztak fel hírlevelünkre. Köszönjük az érdeklődést, és a bizalmat! A jövőben is azon munkálkodik kis csapatunk, hogy az ember élete méltó legyen az EMBERHEZ.

Új társaink kedvéért mondjuk el, hogy a www.asztrozofia.hu –ról két meditációs hanganyag is INGYENESEN letölthető és szabadon másolható!
1. A reflaxációs meditáció teljeskörű pihenést, feltöltődést biztosít úgy, hogy a belső öngyógyító energiákat aktivizálja.
2. Az allergia – kioltó meditáció pedig elsődlegesen az allergia, a cukorbetegség, és a depresszió esetén nyújt intenzív segítséget.
Ezeken kívül a www.asztrozofia.hu nyitóoldalán, a „Heti csillagüzenetek” című kisfilmjeinkben az aktuális égi események bemutatásával szeretnénk hozzájárulni az élet teljesebbé, egészségesebbé, és boldogabbá tételéhez, de a „rádiós beszélgetésekre” kattintva is sok információt, mágikus titkot és asztrozófiai, asztrológiai tanítást hallgathatnak meg az érdeklődők, természetesen díjmentesen!
 

www.asztrozofia.hu
www.csillagtv.com 

Fotók forrása: www.freedigitalphotos.net

http://goldspirit.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 6
Összes: 3123151
Hónap: 15368
Nap: 434