Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Egység Köre

 
Két döntés, melyet meg kell hoznotok, mielőtt lélektani sebeiteket meg tudjátok gyógyítani

2012. június 13.

Messages from the light: The two decisions you must make before you can heal your psychological wounds
Forrás: http://nesaraaustralia.wordpress.com

Gautama, Buddha vagyok a Buddhasághoz vezető ösvény minden igaz szerzetesének Koronájában. Valóban, kevesebb tűzijátékkal jövök el ismét, viszont nem csekélyebb szeretettel.[*] Eljövök megbizonyosodni arról, hogy valóban megértitek Buddha és az Anya közötti kapcsolat tanítását. Valóban, a kulcs a lélektanotok gyógyulásához és a múlton való felülkerekedéshez – és a múlthoz történő minden kapcsolódás legyőzéséhez – az a megértés, hogy nem tudtok felülkerekedni az emberi tudaton/tudatosságon az emberi tudat/tudatosság alkalmazásával.

Szeretteim, látjátok, az anyagi világegyetemben minden az Anya-g fényéből teremtetett. Bármely gondotok az Anya-g fényének helytelen minősítéséből jött létre, avégett, mert a fény felvett egy olyan formát, mely nem igazodik az Atya tökéletes törvényeivel, a szeretet tökéletes törvényeivel, mely minden élet növekedését biztosítja. Következésképpen, a tökéletlen forma, a tökéletlen megjelenítés [manifesztáció], nem csupán benneteket korlátoz, hanem minden életet.

Szeretteim, hajdan az Anya fény egy olyan formát vett fel, mely a szeretet szintje alatt rezeg, és nincs orvosság az anyagi világegyetemben, mely teljesen meggyógyítja ezt a problémát. Valóban sok gyógyító módszer van, mely segíthet nektek továbblépni az ösvényen a gyógyulás felé, azonban nincs végleges orvosság, nincs bölcsek köve, nincs varázspálca, mely eltünteti a tökéletlen állapotokat csupán az anyagi világegyetemben található erők alkalmazásával.

Az egyetlen módja annak, hogy megszabaduljatok múltatoktól az, hogy a bennetek lévő Isten erőhöz / hatalomhoz nyúltok, az Atya Isten erejéhez. Ez az, melyet én Buddha természetnek hívok, amikor az a megtiszteltetés ért, hogy a tanításokat útnak indítottam, melyek az alappá váltak annak, amit most a buddhista vallásként láttok. Ti, ma ezeket az Atya Istenként ismeritek, az Atya terjeszkedő erejeként, vagy az ÉN VAGYOK Jelenlétetekként.

Két döntést kell meghoznotok, hogy meggyógyítsanak

Szeretteim, csupán az ÉN VAGYOK Jelenlét ereje / hatalma, az Atya ereje, a Buddha ereje képes valóban felszabadítani az Anya fényt a tökéletlen mátrixból, és következésképpen a lélektani sebeitekből kigyógyítani benneteket. Mégis, annak érdekében, hogy ezt az erőt az alacsonyabb lényetekbe elhozzák, hajlandónak kell lennetek feladni kötődéseteket sebeitekhez, sérüléseitekhez, fájdalmatokhoz. Tehát ez egy kettős cselekvés, és megkívánja tőletek, hogy két döntést hozzatok meg. El kell határoznotok, hogy hajlandók vagyok önmagatokat hozzáigazítanotok az Atya akaratához. Ez az, amit Szűz Mária kinyilvánított, amikor azt mondta az angyalnak: „legyen meg a te akaratod, ne az enyém”. Ez az, amit Jézus mondott, amikor kérte az Atyát, hogy vegye el tőle a kelyhet: „legyen meg a te akaratod, ne az enyém”.

Azonban meg kell értenetek, hogy ez a ti saját felsőbb akaratotok, és nem egy olyan akarat, mely idegen tőletek, vagy mely a korlátozásotokra, vagy megszorításotokra törekszik. Ellenkezőleg, saját felsőbb akaratotok csupán azt kutatja, hogy felszabadítson benneteket, hogy mindazok legyetek, melyek vagytok. Ekképpen annak érdekében, hogy engedelmeskedjetek, és megadjátok magatokat saját felsőbb akaratotoknak, hajlandónak kell lennetek a bukott angyalok hazugságát nélkülözni, miszerint az Isten akarata ellentétes a tiétekkel, korlátozza szabad akaratotokat, vagy elveszi tőletek a szabad akaratotokat. Ez egy hazugság, melyet a Föld fejlődésére raktak rá eonokonra, és valóban, ez egy hazugság, melyet e napon és e korban kétségbe kell vonnotok, és ki kell nőnötök.

Mivel amikor valóban megadjátok magatokat saját lényetek felsőbb akaratának, akkor engedhető szabadjára a fény, és akkor száll alá alakotokba. A gyógyulás azonban nem teljes a leszálló fény révén, hiszen szintén hajlandónak kell lennetek elengednetek kötődéseteket fájdalmatokhoz, sérelmetekhez, a haragotok érzéséhez, vagy az azoknak való nem-megbocsátáshoz, akik megbántottak, sőt, még az Istennek, vagy a magatoknak való nem-megbocsátásotokhoz is.

Ezt utána a legjobban akkor lehet teljesíteni, amikor megértitek az ego-t, és megértitek, hogy e kicsiny doboz kelepcéjében akar tartani benneteket, ahol olyan összpontosítottak vagytok önmagatokra, saját fájdalmatokra, saját szükségleteitekre, hogy az élet többi része számára már nincsenek gondolataitok. Ezért, igazán, a legjobb mód magatok meggyógyítására az, hogy törekedtek mások gyógyítására, és hogy adjatok másoknak.

Szeretett szíveim, amikor újra hozzáigazítjátok magatokat az Atya akaratához, fényét vonjátok le, és utána – ugyanakkor – hajlandóak vagytok másokat szolgálni, akkor fogjátok a nyolcas alakú áramlást felállítani. Ahogy ez az áramlás folytatódik, ez szó szerint kihúz mindnyájatokat a tökéletlen állapotokból és energiákból, azért, hogy fokozatosan meggyógyítsanak. Ahogy gyógyítanak, a fény erőssége növekedni fog. Több fényt tudtok megtartani, és ahogy több fényt adtok ki, Isten megsokszorozza azt, amit adtok, az akarat megsokszorozza adottságaitokat. Következésképpen, számára, hogy többel rendelkezik, többet tesznek hozzá, míg minden élet fel nem emelkedik.

A felemelkedés nagyszerűbb megértése

Szeretteim, ez majd egy tanítás, mely lényeges saját gyógyulásotokhoz, a planetáris gyógyuláshoz, azonban szintén lényeges azért, amiről beszélnék nektek ebben az eszmecserében, nevezetesen, hogyan tudjátok megalapozni az Maitreya Egységének Körét [Szféráját], egyesülve az Egység igaz Lelkiségében. Szeretett szíveim, az idő kezdetétől, ezen a bolygón meg fogjátok látni, hogy a leginkább lelki [spirituális] mozgalmak, vagy szervezetek beszéltek annak a szükségességéről, hogy az emberek összegyűljenek, hívják ezt akár ezt közösségnek, Buddha Sangha-nak, Isten Testének [Testületének], Krisztus Testének [Testületének], vagy egy sajátságos egyháznak, illetve vallásnak.

Szeretett szíveim, miért olyan fontos az emberek számára, hogy összegyűljenek [összetalálkozzanak / egyesüljenek]? Nos, ahogy épp elmagyaráztam, valójában számotokra, hogy személyesen meggyógyítsanak, felül kell kerekednetek a magatokra történő összpontosításon, és kutatni kell, hogy szolgáljatok minden életet, és gyógyítsatok másokat. … és mi a jobb és kézenfekvőbb módja ennek megtételének, mint hogy az emberek összetalálkozzanak lelki [spirituális] környezetben, szervezetben, vagy mozgalomban, azért, hogy egymásnak segítsetek gyógyulni és növekedni. Így, ez egy cél – a saját gyógyulásotok.

Mégis, van egy nagyszerűbb cél, melyet sok ember nem értett meg, mely valójában nem volt felismerhető a jelen korig. Szeretteim, látjátok, amikor visszapillantotok írott történelmetekre, meg fogjátok látni, hogy a vallás az egyén megmentésére összpontosított. A felemelkedett mesterek tanításai sok éve beszélnek a felemelkedésről, egyszerre csak egy egyén felemelkedésére összpontosítva. Valóban az egyéni felemelkedésetek egy olyan folyamat, melyet egyedül jártok. Mégis létezik a felemelkedés folyamatának egy nagyszerűbb megértése.

Szeretteim, értitek, az elmúlt korokban – melyekben adott volt a Föld bolygó sűrűsége, és az emberiség tudatának sűrűsége – nem volt lehetséges felemelni az egész bolygót egy magasabb rezgésre. Következésképpen egyszerre egy személy felemelésére voltunk összpontosítva, azért, hogy a Mennybe felemelkedett egyének megformáljanak egy mágnest a Mennyben, mely felhúzza az emberiség többi részét, hívva őket, hogy jöjjenek feljebb. Ez az, amit Jézus juttatott kifejezésre, amikor azt mondta: „és én, ha felemelnek, az összes embert felemelem magamhoz.” Szeretteim, így, még a Halak Korában is szükséges volt összpontosítani azoknak a megsegítésére, akik készen álltak elérni egyéni felemelkedésüket.

A Vízöntő Korában van egy felemelkedettebb cél, mely elérhető, ha elég ember veszi figyelembe az egység tanításait, és életét arra szenteli, hogy megjelenítse ezt az egységet itt e földi életben. Hiszen látjátok szeretteim, amikor befelé fordultok, és létrehozzátok a nyolcas alakú áramlást, melyet korábban leírtam, akkor nyitjátok meg a Mennyek zsilipjeit. Amikor utána végrehajtjátok az Omega működést, akkor húzhatjátok le a fény Alfa működését, és használhatjátok itt lenn, egy vízszintes [horizontális] egység felépítésére – ahogyan elmagyaráztam a gondolatformában a 2006-os évre – ahol rendelkeztetek a függőleges [vertikális] nyolcas alakú áramlással köztetek, a megtestesülésben, és felsőbb Önvalótok és fenn a Felemelkedett Seregek között, mégis szintén felépítitek a vízszintes [horizontális] nyolcas alakú áramlást itt lenn [e földi életben].

Szeretteim, ha az embereknek egy kritikus tömege fogja felépíteni a függőleges [vertikális] és vízszintes [horizontális] nyolcas alakú áramlást – egyesülve az Egység Körében [Szférájában] – utána nem lesz szükséges számotokra felemelkedni a Földről, hiszen ti együtt képesek vagytok felemelni a Földet, azért, hogy a Földet megtisztítsák majd, és megelevenítse Isten Királyságát, melyet mi Szent Germain Aranykorának is hívunk. Látjátok, szeretteim, egy közösségben az egyesülés, úgymint az Egység Körében, valóban egy lényeges lépés e bolygó fejlődésében, az emberiség tudatának / tudatosságának felemelésében. Következésképpen szükséges megértenetek sok dolgot az egyesülés folyamatát illetően, és kétségtelenül át fogjuk adni nektek a tanításokat, melyek segítenek nektek majd ebben.

Megbizonyosodás arról, hogy egy spirituális szervezetben való érintettségetek nem válik lelki [spirituális] növekedésetek akadályává

Hogyan mozduljunk el az ösvény következő szintjére

Még azért is eljöttem ma, hogy egy különleges tanítást adjak nektek, mely nem csupán az embereket illeti, akik a Hegycsúcs Világítótoronyban vannak, hanem azokat is, akik bármilyen spirituális szervezetben vannak egy bizonyos ideje, és akár csalódottságukban elhagyták azt a szervezetet, akár egy bizonyos ürességet, vagy békétlenséget éreztek, mintha ideje lenne továbblépni. Ezt azért van, mert amikor egy bizonyos ideje a lelkiség [spiritualitás] ösvényén vagytok – és saját személyes gyógyulásotokra és növekedésetekre összpontosítottatok – elértek majd egy kritikus pontot – melyet mind Jézus, mind Szűz Mária [Anya Mária] elmagyarázott a weboldalon Anya Mária új könyvében [Mother Mary’s new book] – ahol egyszerűen nem növekedhettek tovább azáltal, hogy személyes növekedésetekre összpontosítotok.

Az egyetlen mód számotokra e ponton túlnőni az, hogy átirányítjátok összpontosításotokat és törekedtek mások megsegítésére. Szeretteim, sok őszinte spirituális tanítvány számára ez egy nagyon nehéz kihívás, mert saját növekedésükre összpontosítottak már oly nagyon régóta. Közülük sokan összpontosítottak egy különleges megközelítésre – a bolygó megmentésére, vagy a felemelkedett mesterek szolgálatára. Majd amikor egy megközelítésre összpontosítottatok hosszú ideig, jóformán elkerülhetetlen, hogy az egotoknak sikerül felemelni bizonyos falakat elmétek köré, mely egy bizonyos ridegséget okoz. Elkényelmesedetté váltok a szemléletmódotokkal, és most nehézzé válik elengedni azt az érzést, hogy elértetek egy bizonyos érettséget az ösvényen, melyben kiismeritek magatokat, melyben komfortérzetetek van, talán még biztonságérzetetek is.

Ez olyasvalami, melyet e bolygón található minden vallási, vagy spirituális szervezetben láttok. Értitek, szeretteim, hogy sok ember fáradhatatlanul és nagy buzgalommal szolgált, hosszú ideje, és elérték a vezetésnek egy pozícióját. … és most – hirtelen – egy bizonyos kényelem [komfort], vagy ridegség belép, és egyszerre csak az egonak sikerül meggyőzni az embereket, hogy fontosabb saját jelen pozícióikat fenntartani a külső szervezetben, mint ismét elkövetni maguk azt, hogy megtegyék a következő lépést a lelkiség ösvényén, azért, hogy egy egészen új szintre emelkedhessenek fel.

Annak veszélyei, hogy elkényelmesedünk egy ösvényen

Szeretteim, ez valójában az, amiért Jézus azt mondta, hogy az elsőkből lesznek az utolsók, és az utolsókból az elsők. Hiszen szeretteim, mi történik, amikor azok, akik a legtapasztaltabbak, akik vezető pozíciót értek el, rideggé váltak az ösvényük megközelítésében, vagy egy bizonyos tanítás, vagy szervezet megközelítésében? Nos, el fogom mondani nektek, mi történik. Fejlődésük megáll.

Mégis vannak azok, akik nem voltak oly sokáig a szervezetben, és nem váltak merevvé, és még mindig a növekedés mellett elkötelezettek. Így, ők a tanítást, vagy a szervezetet a növekedésre használják, és itt érkezik el az elkerülhetetlen pont, ahol elkezdik túlnőni azoknak a lelki [spirituális] tudásának szintjét, akik a vezető pozíciókban vannak. Szeretteim, így, ami szükségszerűen történni fog az, hogy a vezető pozíciókban lévők hirtelen fenyegetve érzik magukat azok részéről, akikről úgy vélik, hogy alattuk vannak abban a rangsorban, melyet ők létesítettek elméjükben.

Hirtelen felismerik, hogy ezek az újonnan érkezettek, ezek a felkapaszkodottak, többet akarnak, mint csupán passzívan követni a vezetőket. Néhány esetben igaz, hogy azok, akik kevésbé tapasztaltak, teljesíteni akarják egojuk vágyait, vagy talán sóvárognak a vezető pozícióban lévők hatalma után. Így ekképpen valóban nem méltók a tisztségekre.

Mégis, el kell mondanom nektek, hogy gyakorlatilag minden érdem minden szervezetében van egy bizonyos embercsoport, aki elkezdi kinőni az egot, és megjeleníteni Krisztusságát, és ilyetén elkerülhetetlen és megállíthatatlan vágyakozást éreznek e Krisztusság kinyilvánítására. Majd így, ők valóban azok, akik méltók a vezető pozíciókra, vagy a szervezet keretein belül más módokon kifejezni Krisztusságukat. Ha a vezető pozíciókban lévők egyenlően elkötelezettek lennének a Krisztusságuk kinyilvánítására és megjelenítésére, nem lenne összeütközés. Hiszen mindenki valóban megtalálná békéjét utána, és képes lenne kifejezésre juttatni Krisztusi megvalósítását és Isteni fényességét. Ami viszont elkerülhetetlenül történik az, hogy azok a vezetők, akik elveszítették a növekedés iránti elkötelezettségüket, fenyegetve érzik magukat, így arra törekednek, hogy visszatartsák azokat, akik a Krisztusságban növekednek.

A lelki [spirituális] szervezetekben a legnagyobb probléma

Szeretteim, bármely lelki [spirituális] szervezet legnagyobb tragédiája ez – amikor ez a folyamat megérik, és az elkerülhetetlen szembesítés megtörténik. Szeretett szíveim, oly sok forgatókönyv játszotta le magát a korszakokon át, hogy ha mesélnem kéne róluk nektek, szó szerint felkavarodna a gyomrotok. Úgy éreznétek, mintha kedvetek lenne hányni az undortól, látván, az egonak – újból meg újból – hogyan sikerült előidézni az őszinte lelki [spirituális] keresők részéről azt, hogy belépjenek a kettősség azon játszmájába, hogy megpróbálják bebizonyítani azt, kinek van igaza, és kinek az egoja jobb, mint a másiké.

Szeretett szíveim, ez folyik oly nagyon régóta, hogy számunkra, a Felemelkedett Seregekből, ez egyszerűen elég. Azt mondtuk: „ami sok, az sok”. Itt az idő számunkra, hogy megalapítsunk egy szervezetet, egy mozgalmat ezen a bolygón, ahol ezek az ego játszmák többé nem pusztíthatják el a szervezetet, vagy nem tehetik tönkre azokat, akik őszintén követik az ösvényt. Következésképpen, kérjük közületek azokat, akik nyitottak erre az új döntésre, azok, akik nyitottak Maitreya Egységének Körére, hogy kötelezzék el magukat ezen ego játszmák legyőzésére, először önmagukban, és utána mások megsegítésére törekedve, hogy legyőzzék ezeket önmagukban is.

Szeretett szíveim, komolyan beszélek most, hiszen valóban az Atya erejeként érkeztem, Buddha erejeként, hogy elvigyelek titeket saját lényetek felsőbb akaratához való igazodáshoz, és rábírjalak benneteket, hogy meglássátok, ti is belefáradtatok ezekbe az ego játszmákba. Számos elmúlt előző életben voltatok érintettek lelki [spirituális] mozgalmakban. Őszinte erőfeszítéseteket tettetek, csak azért, hogy a végén meglássátok, hogy erőfeszítéseitek meghiúsítják, és gyöngyeiteket disznók elé szórják, ahol felfalják azok, akiket olyannyira elragadtak az ego játszmák, hogy nem engedték el őket.

Ti is elértétek azt a pontot, ahol azt mondtátok: „ami sok, az sok!” – és ezért vagytok ott, ahol vagytok ma a tudatosságban / tudatban. Mégis tudom, hogy vannak köztetek néhányan, akik még nem nyitottak a tanításokra, melyeket átadunk, mert túlságosan megsebesítettek [megsértettek], túlságosan elnyomtak. Ti engedtétek meg magatoknak személyesen, hogy befogadjátok ezeket a sérüléseket, hogy összekapcsolttá váljatok velük, azért, hogy ne legyetek hajlandók őket elengedni. Nem vagytok hajlandóak újra hozzáigazítani magatokat az Atya felsőbb akaratához, ki azt mondja: „gyermekem, ideje hazatérni! Ideje abbahagyni a játékot a homokozóban! Ideje abbahagyni azt, hogy a fejed a homokba dugod, ellenben ideje onnan kihúzni a fejed, biztosan megállni a lábadon, és annak lenni, aki vagy! Jöjj fel magasabbra! Engedd el azokat a régi sérelmeket, engedd el a régi sebeket, és ismerd fel, hogy mások azért bántottak, mert az ego csapdába ejtett, és te engedted meg magadnak, hogy megsebezve érezd magad, mert az ego csapdájába estél bele!”

És így, az egyetlen megoldás az, amikor az ember ezen ego játszmából kilép. Szeretett szíveim, felhívlak benneteket, hogy legyetek azok, akik kilépnek az ego játszmájából, és újra elkötelezik magukat az igaz ösvény mellett, az Egység ösvénye mellett. Szeretett szíveim, ez igazán az, aminek megtörténtének megpillantására vágyunk az elkövetkező években. Maitreya ezért adta az Egység Körének elrendelését, melyről el kell mondanom nektek, hogy egy lenyűgöző elrendelés, amikor mérlegelitek, mi folyik ezen a bolygón ebben a bizonyos pillanatban, oly sok területen, ahol megengedik az ego játszmák elburjánzását addig a pontig, ahol az emberek hajlandóak emberek millióit legyilkolni, annak érdekében, hogy bebizonyítsák, hogy az ő vallásuk, vagy az ő ideológiájuk a helyes.

Egy különleges adományt ajánlok fel nektek

Szeretett szíveim, ti vagytok a legjobb reménységei e helyzet megfordításának, az Egység Körének megalapításához, mely példaként szolgálhat mindazok számára, akik vágyakoznak meglátni ezt a bolygót kiemelkedni a kettősség ego játszmáiból és megjeleníteni [manifesztálni] Isten Királyságát, Buddha Sangha-ját, az Egység Körét, Isten Testének, Krisztus Testének egységét. Én Guatama, rendelkezem, tegyetek erőfeszítéseteket, hogy gyűljetek össze erre az összejövetelre. Mindenkinek rendelem, akik ráébrednek majd Maitreya Egységének Körére történő felhívására mind most, mind a jövőben. Gratulálok nektek ahhoz, hogy eljutottatok a felismerés azon pontjára, hogy valóban vár rátok egy nagyszerűbb küldetés, mely nem jellemző egyik sajátságos vallásra sem, hanem meghaladja az összes külső vallást. Hiszen valójában bármely vallás, vagy nem-vallás tagját egyenlően üdvözlik Maitreya Egységének Körében – amikor elkötelezik magukat az egység ösvénye mellett.

Ily módon, én, Gautama, eljöttem felajánlani egy adományt közületek azok számára, akik itt vannak. Ha hajlandóak vagytok megengedni nekem, le fogom horgonyozni a Buddha Békéjének egy bizonyos darabját koronacsakrátokban, ahol ott fog maradni, míg elkötelezettek vagytok a kötődéseiteken való felülkerekedés ösvénye mellett. Következésképpen, bármikor, amikor úgy érzitek, hogy egy nehéz helyzettel álltok szemben, vagy egy bajos sebbel saját lélektanotokban, kérlek benneteket, képzeljétek el, hogy úgy ültök, mint Buddha a koronacsakrátokban, hogy a koronacsakrátok lótuszvirágként megnyílik, és hogy látjátok jelenlétem leszállni rátok, azért, hogy a Buddha bennem, és a Buddha természet, mely bennetek van, Eggyé váljon. Ez fog számotokra békét, és kiigazítást adni az ÉN VAGYOK Jelenlétetekhez.

Ily módon, szeretett szíveim, elmegyek, hogy e tanácskozás ezen részét lepecsételjem Kolumbiában, ahol közületek oly sokan mutattak ki hajlandóságot a továbblépésre, egy hajlandóságot Krisztusságotok, Isteni Erőtök / Hatalmatok kinyilvánítására, ahol közületek oly sokan vagytok közelebb Krisztusságotok – sőt, még néhányotoknál Buddhaságotok – megjelenítéséhez, és csupán arra van szükségetek, hogy megfordítsátok a tudat tárcsáját, és felismerjétek büszkeség, vagy az ego nagyravágyása nélkül megvalósításotokat, egyszerűen az Atya valószerűségében [realizmusában], aki, amikor megnyitjátok magatokat a lehetőségnek, hogy méltók lehessetek erre, valóban ezt fogja mondani nektek: „íme az én szeretett fiam / lányom, akiben örömömet lelem.”

Ekképpen, én, Guatama, megerősítelek [lepecsétellek] benneteket az Alfa és az Omega szeretetében. Megerősítelek [lepecsétellek] benneteket az Atya, a Fiú, a Szentlélek és az Isteni Anya nevében, és megerősítelek benneteket Buddha Békéjében.

[taps]

[*] Gautama egész tollbamondása során, Szilveszter estéjén szerte a völgyben tűzijátékok robbantak.

Copyright © All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

Forrás: http://nesaraaustralia.wordpress.com/2012/06/13/topic-the-two-decisions-you-must-make-before-you-can-heal-your-psychological-wounds/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 8
Összes: 3044552
Hónap: 11004
Nap: 468