Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az új civilizáció - részlet

Az Új Civilizáció - részlet
   
Írta: Vlagyimir Megre és TIHANYI ANDREA RÉKA   
2011. October 12. Wednesday 16:06
Mai ÜZENET: A Föld kirablása
 
Felhívás mindenki számára, aki ebben az országban él..... a lap alján

Mutassuk meg, hogy a megosztottság csak illúzió, s az Egység az, mi valódi! a Facebookon is!

http://4.bp.blogspot.com/-668g0WwlPjI/TpGOXktdPcI/AAAAAAAACXc/0h9kg-8Guuk/s1600/anastasia-baby.jpg

Részlet Vlagyimir Megre Az Új Civilizáció – Oroszország Zengő Cédrusai 8. kötetéből

http://api.ning.com/files/7ePivmkTxg7c1tWVy8AcHgdPYYtLm4WqHNPRgl17M6k6ibc0WtOQMeKOS-EZQN5BmtkbvLk-rnla7vaieW3TUDW04uEBTySm/megjott.jpgMottó: „Ennek okán,

ha az embernek nincs saját hektár földje,

akkor sehol sem talál olyan élelmet,  amely emberhez méltó volna.

Igaz, ha van pénze,

vehet zöldséget.

De vegyék, kérem,  figyelembe azt is,

hogy az ilyen zöldség nem Önök miatt termett.”

Vlagyimir Megre

Az alábbi részlet, a könyv magyar fordítójának engedélyével olvasható ITT!

Ez a könyv megerősítésül szolgál arra, hogy nagyon jó úton jár az, aki családjával visszatér a természetközeli önellátó, „kütyüktől” mentes BOLDOG FALVÁK-ra!

A Részlet után találhatsz még egy írást amit egy gyakorló, BOLDOG FALVÁN élő 5 gyermekes pedagógus ANYA szerkeszt, és Ők is Anasztázia írásait mint igazolást kapták, és abból olvasható egy írás a könyvrészlet után.

Hölgyeim és uraim, - én meg vagyok róla győződve, hogy az olyan fogalmaknak, mint a Szeretet-Szerelem, a Szellemiség, feltétlenül meg kell lennie a maguk megfelelő materiális megtestesülésének.

Az egy hektár földterület, amelyre gondolok, és amelyről Anasztázia beszél, nem csak egy egyszerű kimért földterület. Ez egy olyan „ TÉRSÉG" , amelynek segítségével Önök összekapcsolódnak a Világűrrel.

E térségre, és általa Önökre is reagálni fog a Világegyetem minden égi teste.

Barátaikká, segítőtársaikká és alkotó partnereikké válnak az együttes teremtésben.

Figyeljék meg, mi is történik a természet törvényeivel!

Vegyünk egy „közönséges" virágot - a kamillát. E pici virág is megbonthatatlanul össze van kötve a Világmindenséggel, a bolygókkal, a Nappal. Kibontja szirmait, amikor a Nap az égre hág, s bezárja, amikor nyugovóra tér. Tökéletes harmóniában állnak egymással. A kilométerek milliárdjai és fényévei sem tudják őket elválasztani egymástól. Együtt vannak: a hatalmas Nap és a parányi földi virágszál. Tudják, hogy csak és csupán együtt lehetnek a roppant Világmindenség harmóniájának társteremtői.

De nem csak a Napra reagál minden egyes apró földi növény.

Ugyanúgy reagál a bolygóra is, az emberre, az érzései energiájára.

A tudósok kísérletet végeztek. Egy szobanövényhez érzékelő berendezést kapcsoltak, s annak mutatója lejegyezte a legkisebb energetikai impulzust is, amely a virágból indult ki.

Néhány ember lépett egymás után a helyiségbe. Az egyik csak elment mellette, a másik a virághoz lépett és megöntözte, a harmadik letépett róla egy levélkét. A műszerek lejegyezték, hogy amikor a növényhez az az ember lépett, amelyik letépte levelét, a növény remegni kezdett és a műszer mutatója kilendült megszokott pályájáról.

Gyakran észlelni hasonló jelenséget - a virágok elhervadnak, amikor a gazda elmegy. Tehát tudjuk, hogy minden növény reagál az emberre. Szeretheti az embert, vagy nem. Következésképpen - a növények közlik bolygóikkal, hogy szeretnek-e valakit vagy sem.

És most képzeljék el, kérem, hogy az Ön birtokában van egy bizonyos „Tér". Ez nem egyszerűen csak egy hektár föld, amelyre eladás céljából burgonyát ültet, hanem ez egy olyan hektár föld, amelyen Ön egy bizonyos meghatározott tudásszinttel, szellemi szinttel rendelkezve „teremteni-alkotni" kezd.

Tehát van saját területe, amelyen rengeteg növény van. Ezeket a növényeket nem fizetett napszámosok ültették, hanem közvetlenül Ön, saját maga. Minden egyes növény, minden egyes fűszál szeretettel fordul Önhöz , hiszen ezek a növények „élő lények", amelyek össze tudják az Ön számára gyűjteni a Világmindenség legjobb energiáit. Összegyűjteni és átadni azokat Önnek. A növények nem csak a Föld energiáival táplálkoznak. Köztudott, hogy vannak olyan növények, amelyeknek nincs szükségük földre.

Ötezer évvel ezelőtt az ókori Egyiptomban papok éltek, akik rengeteg különböző vallást hoztak létre. Ezek a papok egész népeket irányítottak és ők voltak koruk leggazdagabb emberei is. Palotáik pincéi tele voltak arannyal és ékszerekkel megrakott ládákkal, sok-sok titkos tudományt ismertek, sőt, még a fáraó is hozzájuk járt tanácsért és pénzért. Eközben minden magas posztot betöltő papnak megvolt a saját hektár földje, amelyen nem engedte, hogy rabszolgák dolgozzanak. E leggazdagabb emberek számtalan tudományt ismertek, s ismerték az egy hektár föld titkát is. Egyiptom ókori templomainak, a papok templomainak a falán ez állott:

Rabszolgádtól ételt ne fogadj el!"

Ez egy példa.

Tessék, egy másik példa: az ókori Rómában a szenátorok parancsban adták ki, hogy ha a rabszolga meg tudta művelni a földet és kapott is, akkor az ilyen rabszolgát egy másik tulajdonosnak csak a földjével együtt volt szabad eladni.

Vajon miért adtak a római szenátorok földet bizonyos rabszolgáknak? S pénzt is, hogy azon még házat is építsenek maguknak? Ennek egyetlen oka volt. Hogy elvigyék tőlük a termés 10 %-át, amely magába szívta annak a szeretetét és törődését, aki azt termesztette. Csak ilyen termésnek van haszna. Az egyiptomi papok és az ókori Róma szenátorai tudták, milyen táplálék kedvező az ember számára.

Azokat a termékeket, amelyeket manapság fogyasztunk, semmilyen esetben sem lehet tápláléknak nevezni, mert „ holtak " .

Hatalmas a különbség azon bogyók között, amelyeket egy bokorról tép le az ember és azonnal meg is eszi, és amelyet a boltban vásárol.

A gond nem csak az, hogy a bolti fonnyadt, hanem az, hogy nincs benne energia.

Nem tudja táplálni az emberi lelket. Arról pedig már nem is beszélek, hogy technokrata világunk olyan fajta növényeket hozott létre, amelyek mutánsok.

Ennek okán, ha az embernek nincs saját hektár földje, akkor sehol sem talál olyan élelmet, amely emberhez méltó volna. Igaz, ha van pénze, vehet zöldséget. De vegyék, kérem, figyelembe azt is, hogy az

ilyen zöldség nem Önök miatt termett.

Egyáltalán nem az emberek miatt - a pénz miatt. Nincs olyan betegség, amelyet ne tudna kigyógyítani a

Szeretet Tere - az a Tér, amelyet az ember maga, saját kezével és

lelkével hozott létre.

Az emberek Isten gyermekei. A növény- és az állatvilág, a levegő és a bennünket körülvevő tér szintén Isten teremtményei. Mindez együttesen nem más, mint Isten Szellemének a megtestesülése.

Ha valaki magas spirituális tudással rendelkező embernek nevezi magát, mutassa meg saját spiritualitásának a megtestesülését!

Képzeljük csak el, hogy most föntről Isten figyel bennünket. Azt látja, hogy valaki villamost vezet, gyermekei közül mások épületeket építenek, van, aki az áruházban a pult mögött áll és árul - elárusító. Ilyen mesterségeket Isten nem teremtett. Az ilyen mesterségek rabszolgáknak valók. Isten nem akarta, hogy gyermekei rabszolgák legyenek. Isten egy csodákkal teli világot alkotott, és e világot gyermekeinek adta, hogy uralkodjanak fölötte. Vegyétek és használjátok! Ehhez azonban nélkülözhetetlen ezt a csodás világot megértenünk. Meg kell értenünk, mi a Hold, a fű, miért nevezik az egérfarkat egérfaroknak.

Akkor tehát, mi is voltaképpen az egy hektár föld? Egy olyan hely, amelyen az embernek arca verítékével kell dolgoznia? NEM !

Ez az a hely, ahol az embernek egyáltalán nem kell dolgoznia!

Ez az a hely, amely által az embernek a „Világot" kell irányítania.

Mondják meg, kérem, ki ad több örömöt Istennek: az ember, aki a villamost vezeti, vagy az, aki földecskéjét, bármilyen pici legyen is, Paradicsomkertté változtatta? Természetesen az, aki e parányi földet saját munkájával földi Paradicsommá alakította!

Vajon a mai emberek feltárhatják-e a világűrbe vezető utat?

Vajon elkezdhetik-e birtokba venni a Marsot, a Holdat?

Nem! Azért nem, mert akkor ott is megjelennek a fegyverek, felbukkan a piszok, ott is háborúk lesznek, úgy, ahogy a Földön is. De az ember azért lett teremtve, hogy birtokba vegyen más világokat is. Ez azonban csak akkor valósulhat meg, amikor az ember már megértette, és birtokba vette a Földet. A bolygó birtokba vételének a módja egyáltalán nem technikai, hanem pszichoteleportikus.

Az embernek meg kell értenie, miben rejlik a Világegyetem valódi szépsége.

Zürichet, az Önök városát, gyönyörűnek tartják. Ezerszer is elmondhatjuk: gyönyörű. De mi benne az, ami annyira szép?

Igen, nagyon tiszta itt minden. Igen, látszatra sok itt a jólétben élő ember. De valóban annyira szép a föld, ha aszfalt borítja?

Jó-e az, ha csak néhol - imitt - amott - vannak zöld szigetek?

Jó-e az, ha a város közepén haldoklik egy pompás cédrusfa?

Fuldoklik az égéstermékektől.

Fuldoklik a kipufogók füstjétől.

De nem csak a cédrusfa haldoklik.

Haldoklik e füsttől az ember is, aki a városban él, vagy áthalad rajta.

El kell gondolkodnunk azon, mit hoztunk létre a Földön.

Egyszerűbben is el lehet mondani : vegyünk mindnyájan egy kis földterületet, szedjük össze minden erőnket, teljes szellemiségünket és hozzunk létre egy icipici, de konkrét édenkerti szegletet!

Változtassuk a nagy Föld e pici szegletét virágzó kertté, megtestesítve közben saját szellemiségünket, ahogy azt Isten is tette. Ha ezt különböző országokban milliók teszik meg, akkor az egész Világ egy hatalmas virágokban pompázó KERTTÉ változik, és nem lesznek háborúk, mert az emberek milliói e csodálatos együttes teremtéssel lesznek elfoglalva. Ha pedig egyszer majd az oroszok Svájcba vagy Németországba mennek, akkor ezt csupán azért fogják tenni, hogy az ott létező pompázatos élő oázisokban gyönyörködjenek, hogy az igaz spiritualitás megtestesülésében szerzett tapasztalatokat az ott élő embertársaikkal kicseréljék. Oroszország, sajnos, most inkább a Nyugathoz szeretne hasonlítani. Amikor az orosz politikusok a nyugati országokról beszélnek, olyan kifejezéseket használnak, mint : „magasan fejlett, civilizált". Politikusaink még nem tudják, hogy a Nyugatot nem csak gyorsan utol lehet érni, de jelentősen le is lehet hagyni. Ez azonban csak abban az esetben történhet meg, ha fordított irányba futunk. Egyáltalán nem akarom kisebbíteni vagy sértegetni az Önök nyugati civilizációját.

Hiszen mi szellemiségről beszélünk, őszintének kell egymással lennünk. A szellemiséget nem lehet csak az anyagi javak bőségével, a technikai vívmányokkal mérni.

Az emberiség fejlődésének ilyen egyoldalú, technokrata útja az emberiséget elkerülhetetlenül a szakadékba vezeti. Önök , akik itt összejöttek, ezt kétségtelenül elismerik. Ha így van, akkor azt is el kell ismerniük, hogy előttünk a szakadék felé Önök futnak, mi pedig Önök után. Próbáljanak megállni, kérem, elgondolkodni azon, mi is történt a világunkkal! Ha ezt fel tudják ismerni, kiáltsák az Önök mögött futóknak: Álljatok meg! Ne fussatok, itt szakadék van, mi már a széléhez értünk! Keressetek más utat!

Nekünk , mindnyájunknak , akik belehallgattunk szívünk dobogásába , át kell térnünk a spiritualitásról szóló szavak hangoztatásáról azok megtestesítésére.

Egy hektár föld - a Földön , mint bolygón, csak egy pici, parányi pont. De ilyen pontok milliói virágzó KERTTÉ változtatják az egész bolygót.

A virágszirmok trilliárdjai, a gyermekek vidám kacaja és az idősebbek boldog mosolya így tudósítja majd a Világegyetemet: -

A földi emberek készen állnak a nagy „Együttes Teremtésre!"

Várunk téged, Ember ! -

válaszolják a Világmindenség bolygói.

Várunk téged, Isten méltó Gyermeke!

A mi évezredünk rakta le a hatalmas transzformáció alapköveit a Földön. Több tízezer orosz család törekszik arra, hogy legyen saját hektár földje. Az apa és az anya, akik a valóságban teremtik meg gyermekeik számára a Szeretet Terét,

spirituálisabbak, mint a leghíresebb bölcsek, akik a spiritualitásról csak beszélnek.

Gyönyörű, illatozó virág, ízes-zamatos gyümölcsű fa képébenrj madjon ki a Földből minden egyes ember Szelleme, s így történjen ez bolygónk minden egyes hektárján!

Miután e szavak elhangzottak, a teremben egy ideig néma csönd honolt, majd kitört a tapsvihar.

Zürichben másnap is felszólaltam. A terem ismét zsúfolásig megtelt. Itt voltak a mi volt állampolgáraink is.

Gondolom, eléggé összefüggéstelenül beszélhettem, ráadásul tolmács segítségével, az emberek mégsem mentek el, hallgattak, mert abban a teremben nem csak én beszéltem, jelen volt egy hatalmas, magasabb erő is. Nagyon egyszerű és konkrét, ugyanakkor rendkívüli, az emberi lélek mélységeiben az évezredek olyamán megőrzött erő - az „ember-teremtő" igazi életképe utáni epekedő vágy.

Ekkor ez a gondolat merült fel bennem: „Vajon kell-e bárkinek bizonygatni, hogy feltétlenül hazatér Oroszország összes fia, leánya, akiket egykor rossz szél fújt el. Visszatérnek!"

Emlékezzenek vissza Anasztázia szavaira: „Oroszországba e napon vendégek érkeznek. Mint tékozló fiak, térnek hozzá vissza, mindazok, akiket a Föld egykor atlantisziaknak szült. Ezért játszanak gitárjaikon mindenfelé a bárdok!

Levelet írnak majd az öregek gyermekeiknek, s a gyermekek is szüleiknek. Mi is - te is, én is - hirtelen zsenge ifjakká leszünk.

Ahogyan először lesznek ifjakká az emberek is."

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_x8Tkxh42hQs/TN7IKqqKKkI/AAAAAAAACAM/7cDrDhGfGkw/s320/e.JPG

 

 

 

BOLDOGFALVA

 

Számomra jelen pillanatban az egyik legmeghatározóbb könyv az "Anasztázia"-sorozat. Az élet teljességével foglalkozik, az egészséges életmóddal testi, lelki és szellemi szinten egyaránt, a szeretet terével, a családi birtokokkal és településekkel, a tudatos és szeretetteljes párkapcsolattal, gyermekneveléssel és családi élettel. Remélem, jegyzetem sok olvasómban kedvet ébreszt, hogy kezükbe vegyék az Anasztázia-könyveket, és hogy az ott olvasottakat saját életükben meg is valósítsák:

 

http://4.bp.blogspot.com/-xuwQtMMrdgc/TpRhemAFfeI/AAAAAAAAChQ/yie3KFg3rKQ/s320/DSCI1702.JPG

 

SZERETET TERE,

CSALÁDI BIRTOK

- Meg kell valósítanunk saját hazánkat, a Szeretet Terét: ház, föld, haza

- Először keressük meg az egy hektáros családi birtok helyét

- Az állam támogassa az egyhektáros birtokokat

- A családi birtok testet, lelket, szellemet szolgál

- A családi birtokok a szeretet földi megtestesülései

- A családi birtok összekapcsol minket a világegyetemmel

- Ez a teremtés és alkotás helye

- Élő tér vegyen minket körbe

- Gyógyító tér, innen irányíthatjuk a világot

- Paradicsommá kell alakítani a Szeretet Terét

- Harmonikus módon vegyük birtokunkba szülőföldünket

- Képzeljük el a családot boldogan a térben

- Előbb szépítsük a birtokot, aztán építsünk rajta házat

- Erdő, tisztás, hegy legyen körülötte

- Úgy kell mindent elrendezni, hogy öntermő legyen a kert, ne kelljen sokat beleavatkozni

- A gazdaság gondjai ne terheljék a családi birtokon élő embereket

- Kerítést alakítsunk ki fából vagy élő sövényből

- Facsemeték, bokrok legyenek rajta, egy harmada erdő, kb. 300 fa, 80-100 év múlva vágható ki (erdei fenyő, cédrus, jávor, nyír)

- Fészket raknak itt a madarak, elpusztítják a kártevőket

- Kis legelő tyúknak, kecskének

- Legalább 300-féle növény legyen a kertben

- Lugas, veteményes, gyümölcsfák, virágok alkossák a kertet

- Élő nyári hálószoba, alkotó-ház, illatok, gyógynövények

- Ne szántsuk fel a földet, ne legyenek föld-sebek

- A halottaknak nem kell sírkő meg fejfa, a család fájához temessük őketTovább örökölhessék gyermekeink a birtokot

 

http://4.bp.blogspot.com/-xfDYwwmC1CI/TpGV27l44pI/AAAAAAAACZw/WZiuzIo6Gp0/s1600/8.jpg

 

ÉLETMÓD, EGÉSZSÉGES TEST

- Cédrus fáját nyakban hordjuk, ágával füstöljünk, magját, olaját fogyasszuk, tejét igyuk

- Tiszta, élő vizet igyunk, ősforrás közelében éljünk

- Ne csomagoljuk be a vizet és az ennivalót

- Úgy együnk, ahogyan lélegzünk, pl. séta közben csipegessük a növényeket

- Azt és annyit együnk, ahogyan a szervezetünk diktálja

- Többféle ennivalót kóstoljunk meg, testünk majd kiválasztja, hogy mire van szüksége

- Isten terített asztala vár a természetben: gomba, méz, tej, bogyók

- Végezzünk légző-gyakorlatokat: mély lélegzés, „együk” a levegőt

- Tisztuljunk meg: böjt, víz, zöldségek kipréselt leve

- Gyakorlat: vér áramoltatása a test különböző részeibe

- Fiatalító kúra: méregtelenítés, élő és holt víz, nyújtás és gyógy-masszázs + futás, fürdés, torna, kézenállás

- Népi gyógyászat, minden ember a maga számára találja meg a gyógymódot

- Nincs szükség (meleg) ruházatra, a szervezet alkalmazkodik a környezethez, a test szabályozza a hőmérsékletét

- Kézi szövésű ruhákat hordjunk

- Ébredjünk napkeltekor, negyedóráig legyenek fényes gondolataink

- Köszöntsük a kertet, mászkáljunk mezítláb a fűben, hemperegjünk meg benne

- Szemléljük a természetet, szórjunk magunkra harmatot és virágport

- Ússzunk a tóban, fürödjünk patakban

- Sokat mozogjunk, sétáljunk, tornázzunk

- Este mossunk lábat csalános vízzel

- Az ágyunk legyen tele gyógynövényekkel, virágokkal

- Aludjunk kint, a csillagos ég alatt (főleg a születésnapunk előtt)

 

http://3.bp.blogspot.com/-ZW7b3onpWlI/TpRZAKGVmWI/AAAAAAAACeQ/zG4HugDQf8c/s1600/DSCI1768.JPG

 

KERT

- Ápoljunk szeretetteljes kapcsolatot a növényekkel, simogassuk őket, hiszen a növények reagálnak az ember érzéseire

- Tiszta vetőmagot ültessünk

- A magot vegyük a szánkban melegítsük kezünkkel, leheljünk rá, mutassuk meg a Napnak, öntözzük mosdóvízzel

- Ültessünk a holdnaptár szerint, kézzel, lábbal, köpjünk bele

- Nem kell trágyázni, gyomlálni – ehelyett a növényeket kell helyesen társítani

- Frissen szedjük a termést, gyümölcsöket, zöldségeket

- Házi növény-készítményeket gyártsunk

- Gyógynövények: fontos az arányuk és a szedési idejük (napszak, holdállás)

- Magunk arassuk és őröljük a gabonát

- Ne legyenek gépeink

- A kis bogarak tisztítják pórusainkat, hagyjuk, hogy ránk másszanak

- Az állatok a segítőink, ők adják nekünk az élelmet

- Tojások vadkacsáktól, vadlibáktól

- Minden állatnak megvan a maga rendeltetése, csak rá kell jönnünk

- A vadállatok vágynak arra, hogy az embert szolgálhassák

- A méheket tartsuk természetes odúban, ők adják a mézet és a viaszt

- Minden kő szíve naponta egyszer dobban

 http://4.bp.blogspot.com/-16eVSteEHgI/Tdg1iBF7yKI/AAAAAAAACHQ/kAey5Ub2Qcg/s1600/01+1439.jpg

CSALÁDI TELEPÜLÉSEK

- Hasonló gondolkodásúak legyenek a szomszédjaink

- Közös étkezések, vendégek fogadása – de a túl sok látogató energiát szipkáz el

- A településeket ne árasszák el a turisták, legyen egy zsilip, pl. egy bolt, ahol megvehetik a helyi árukat

- Birtokot kaphassanak itt az állami gondozottak, az országgyűlési képviselők, a börtönviseltek, a katonatisztek

- A családi településeknek tanácsa van, képviselőkkel

- Ki kell dolgozni az ország fejlesztési programját

- Nem szabad elhagyni a veszélyeztetett helyeket, inkább védeni kell

- Nemzeti mozgalom, Szülőhaza Párt

- A párt a jövő építésével foglalkozzon, alapja: Isten programja

- A családi birtokok pozitív hatásai: természet védelme, faültetés, tiszta levegő; egészséges emberek; minőségi élelem; talajminőség; környezet védelme; megfiatalodott emberek, sok gyermek születik, növekszik a népesség; a pénz beáramlik az országba; szövetség a szomszédos országokkal

- Az egész világ egy hatalmas virágzó kertté válik

- Magyarországra is visszatérnek a külföldre szakadtak

 

http://4.bp.blogspot.com/-I_sr6ZSPixg/TpGV1E-YShI/AAAAAAAACZs/OnwdTL7OoLE/s400/7.jpg

 

LÉLEK

- Mutassuk meg képességeinket, alkotásainkba helyezzük bele energiáinkat

- A szellemiség tettekben nyilvánuljon meg, pl. népművészet

- Beszéljünk szépen

- Emberi kapcsolatoknál az embert nézzük, és ne a külső képet

- Szeretetteljes emberi kapcsolataink legyenek

- Ha haragszom, azzal magamat mérgezem

- Nincs gond, csak feladat

- Minden „munkát”, feladatot szeretettel végezzünk

- Olvassuk a természet könyvét

- Az ünnep ne a gyászról és a bánatról szóljon (pl. Húsvét), hanem az örömről

- A jelentőségteljes könyvek alakítanak, hatnak a népre

- Írás belső érzéseinkre hallgatva, a képzeletünk betűk, hangok kombinációjává alakul

- Minden betűbe képet kell szőni, az írás a kultúra közvetítője

- Nincs szükség tévére, helyette képzeljünk el képeket

- Nem kell a telefon sem, ha tudunk képzeletben „táv-beszélgetni”

- Az éneklés, a dal gyógyítja a lelket, ébren tartja a szellemet

- Rajz, tánc, harcművészet

- Család könyve, tetteink és írásaink maradjanak az utókorra

 

http://2.bp.blogspot.com/-2l9FKvDa37Q/TpRZE6TG--I/AAAAAAAACeY/nywAspAiHpY/s320/DSCI1771.JPG

 

SZELLEM

- Sugarunk felmelegít testet, lelket, információt ad és vesz, és gyógyít

- Ha hallgatunk, az elme megtalálja a választ a problémára.

- A félelem megdermeszti a gondolatot.

- Tegyünk meg mindent álmaink teljesítéséért

- Testet, lelket szeretettel gyógyítunk, meggondoltan, az illető részvételével, és nem gyógyszerrel

- Szolgáljunk másokat, adjuk át tudásunkat – ezt csak tiszta szándékkal lehet megérteni

- Belső érzést kövessünk, ne külső tanítást, ne kívülről jött segítőkben bízzunk, hanem magunkban

- Hallgassunk megérzéseinkre, ösztönösen cselekedjünk

- Fontos a gondolat tisztasága, és gyors sebessége, pozitív hozzáállás, tiszta, őszinte érzések

- A valóságban, éberen megtervezve irányíthatjuk álmainkat

- Felébrednek vágyaink, modellezhetjük az elképzelt jövőt, majd megvalósítjuk

- El kell képzelnünk cselekedeteinket

- Türelem: a lassúság elhárítja az elhamarkodottságot

- Nem ugyanaz az ismeret és a tudás, nem higgyük, tudjuk Istent

- Szellemi gyakorlat: a képzelt és a valós idő egyezzen meg

- A gondolat energia, a kollektív gondolatnak hatalmas az energiája, építő legyen a kollektív teremtés

- Legyen időnk gondolkodni

- Új képek kellenek a társadalomba

- A kép az emberi gondolat által teremtett energetikai lény

- A Teremtés: érzés, fényes gondolat, örömteli kép – tudatosság – kimondott szó – teremtés, megvalósulás

- A világ megváltoztatása, a sötét erők legyőzése női feladat – ha a nő megérti az igazságot és saját rendeltetését

- A jövő eseményei függnek a jelen élő emberek tudatra ébredésének mértékétől

- Mi határozzuk meg, hogy mikor fognak vágyaink megvalósulni

- A kozmikus program bármikor megváltoztatható

- Növeljük tudatosságunkat, emeljünk másokat is magasba szeretetünkkel

- Isten az embert saját képmására teremtette, és mindent megadott nekünk, minden táplálékot, minden információt elhelyezett benne, ez a pici mag mindig bennünk marad

- Az embert csakis saját akarata irányítja, hiszen Isten után az ember a leghatalmasabb, szabadon használhatjuk képességeinket, utunkat mi választjuk

- Közvetlen kapcsolat ember és Isten között, az ima kapcsolatot teremt

- Ima: szeretettel, örömmel, köszönet az életért, a földért, a szeretetért, élelemért, türelemért, bocsánatért

- Az együttesen összpontosított gondolat hatalmas erejű

- Az általunk játszott szerepet kívülről figyeljük

- Éljük az Igazságot, mi legyünk maga az Igazság

- A szeretet energia, a szellem energiák összessége

- Egy kérdésre mindig megszületik belül a válasz, ha a szándék elég tiszta

- Az életben valósítsuk meg a boldogság képeit, legyünk boldogok

- Nem szabad semmit szétszedni, ehelyett egységben szemlélni

- Három boldog kép: igazságos uralkodó, együtt élő boldog emberek, szerető családok

- „Megvilágosodás”: minden ugyanaz marad, csak én látom másképpen a világot

- Vegyük elő a képeket a genetikai kódból, azt kövessük és ne másokat, más országokat

- A gazdagság nem egyenlő a boldogsággal

- Istent ne a templomban keressük, nem kell közvetítő, a természeten keresztül beszélgessünk

- Úgy szeretjük Istent, mint szüleinket

- Nincs több ilyen tökéletes hely, mint a Föld

- A halál csak álom, csak átlépés egy új létezésbe

- Ha valaki túl elöl jár, magányos lehet. Vagy leereszkedik, de ekkor fel kell adni az elveket, vagy másokat kell hívni a mi dimenziónkba

- Ébresztgessük egymást az álomból

- Minden kapcsolatban áll egymással és a világegyetemmel

- Rendeltetésünk: megismerni a szépet és szépet alkotni

- A feszület imádata helyett feltámadás

- A paradicsomi boldogság itt a Földön van, a Föld az isteni édenkert

- Újjászületés: a családi birtokon kell újból teste tölteni

- Más bolygókon is teremhet élet, csak testet váltunk

 

http://static.168ora.hu/db/06/FA/penz3-d0000A6FAc9689636966a.jpg

 

SÖTÉT ERŐK

- A sötét erők érzelem-mentesek, nem erőszakkal és hatalommal szállnak meg minket, hanem beépülve a földi hatalomba, segítséget ajánlanak, ettől külső függésbe kerülünk

- Fel kell vásárolni a káros gyárakat, majd megsemmisíteni

- Nem a fegyver védi az országot, hanem a biztos alapok

- A Földet egy főpap és öt pap uralja

- Egyetlen kis csoport irányít nagy országokat

- Állandóan és gyorsan gondolkodnak, az uralkodók a játékszereik

- Ma már nem fegyverrel, hanem vallással, tudománnyal harcolnak

- A háborúk oka: ellentétek a hitvallásban

- A főpap eszközei: bank, média, vallás, háború

- Megfélemlítés, elbutítás

- Megoldás ellenük: a földi vezető (elnök) lépjen ki az információs térből

- Az ideológiák kihasználják az embereket, csak bábuk leszünk a papok kezében

- A vallás rabszolga típusú embert alakít ki, aki könnyen irányítható

- A biorobotok nem tudják, hogy ők azok, beléjük helyezték a programot

- A dogmák életellenesek

- A koncentrált sugárzás veszélyes (kis adagokba szétszórva nem).

- A mai egészségügy csupán üzlet

 

 http://vashkuckoja.files.wordpress.com/2010/12/motivum.jpg?w=180&h=220

 

SZERELEM, PÁR

- Minden nő istennő, csak teremtő férfival lépjünk kapcsolatba

- Társunkkal kössünk igazi szövetséget

- Az esküvőn virágkoszorú, ajándékba növényeket, állatokat kapnak

- A szeretkezéskor test és lélek egyesül, ez egy közös teremtés, alapja az őszinte szeretet, hajtja a közös gyermek iránti vágy, tudatos fogantatás

- Közös boldog jövő-kép

- A gyermeknevelés a fogantatás előtt kezdődik, a fogantatás a legmagasabb lelki állapot

- A gyermek maga választja meg, hogy hová és kikhez szülessen

- A családi birtokon foganjon, növekedjen a pocakban, és szülessen meg a baba

 

http://www.harmonet.hu/data/cikkek/21000/21351/01.jpg

 

forrás: www.asztralutazas.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 17
Összes: 3176523
Hónap: 37246
Nap: 753