Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Miczo gondolatai a Galaktikus Központi Napról, Cobra: Fényrobbanás

Kedves Olvasók,

elsőre lehet, hogy kicsit tömény olvasmány következik, Miczo gondolatait azért raktam Cobra frissítése elé, hogy így esetleg az egész érthetőbb legyen. Remélem nem kontraproduktív a megoldás. Sokkal hosszabb frissítést szántam, de túl sok lenne az anyag, a többi részt holnap vagy holnapután fogom feltenni. Többek között szó lesz a csatornázott üzenetek kavalkádjáról, egy rövid Wilcock frissítésről és egy másik Cobra bejegyzésről.

Ehhez a témához kapcsolódóan, a frissen becsatlakozott olvasóknak vagy egyszerűen újraolvasásra  ajánlom az alábbi két cikket:

1,http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/05/03/2012_portal

2,http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/05/07/a_feny_gyozelme

hirtelen kell befejeznem a feltöltést, maradhattak a cikkben helyesírási,értelmezési hibák,majd később javítom őket.
Hálásan köszönöm Miczo munkáját!!! Mellesleg a gondolatait, Cobra frissítése előtt küldte el nekem.

FehérVándor 

Megjegyzések, gondolatok a Galaktikus Központi Nap témaköréhez

Írta: Miczo

Legutóbb említettem az Uránusz-Plútó kvadrát kapcsán néhány alap összefüggést a bolygók hullámterével kapcsolatban, amit az asztrológia olyan részletesen és pontosan számol, elemez. Ezt a gondolatsort kicsit továbbvinnénk. Elnézést ha hosszabb lesz vagy elsőre bonyolultabb, de szeretnék egy kicsit komplexebb képet adni. Elindulunk a kályhától, utána – ha leesik a tantusz – összefüggéseiben sokkal érthetőbb lesz mindaz amiről Cobra vagy a földönkívüliek beszélnek.

Amit leírok az alapvetően egy személyes nézőpont, alapvetően hipotetikus, tehát nincs bizonyítva semmi. Mindenki hagyatkozzon belső megérzésére, az megsúgja hogy számára mennyi ebből az igazság. Ha segít valakinek megértéshez jutni, vagy csak elgondolkoztat, már megérte leírni. :)

Ami fent van, úgy van az lent is. Ez egy alapvetően fontos elv (Hermész Trismegistos Smaragdtáblájának talán legfontosabb kijelentése). A kicsiben a világ valahol olyan mint a makrokozmikus méretekben, nem pont olyan, hanem olyan elven működik, analóg. Egy dalt eljátszva a zongorán egy oktávval magasabban vagy mélyebben, még ugyanaz a dallam marad, bár máshogy szól.

Van egy alap szubsztancia, vagy nevezhetjük mezőnek is, amiből minden származik. Ezt elképzelhetjük nevezhetjük mezőnek, éteri óceánnak, ez egy olyan szubsztancia amiben minden, mint lehetőség jelen van. Ez egy tudatmező is, a tudat kvantum-tartománya. (Talán ez az az alkotórész amit a tudomány a Higgs-bozon formájában mint „isteni” részecskét keres.) Ez a mező mindenütt ott van, mindent áthat, ugyanakkor nem tér és nem idő, ez a semmit és a minden lehetősége. Ez a Megnyilvánulatlan, a Mozdulatlan, ebben minden benne van lehetőség formájában. (Ennél jobban nem is akarok elmerülni a filozófiában. :))

A létező Mindenség alapja a mozgás, amit valamilyen mozgató kelt. Mondhatjuk úgy is, hogy minden rezgés, aminek forrása van. Ami megnyilvánul, létezik az egy rezgési állapotban létezik, maga is egy rezgés, hullámokat nyel el és bocsájt ki abban a közegben amiből létezik. Hogyan?

Ha a Megnyilvánulatlanban változás keletkezik (mozgás) és ez bizonyos szabályszerű minta mentén történik, akkor ez a minta szabályszerűsége folytán egy ciklikus folyamat lesz, ismétlődés, rezgés. Igy létrejött forrás rezeg és hullámokat, hullámteret kelt. A hullámtér pedig megteremti a teret, a mozgás az időt. Legalapvetőbb ilyen ciklikus minta az Élet Virágának nevezett geometriai forma. Ennek a dinamikus, kiáradó formája a spiral, az örvény.

flower_of_life.jpg

A galaxisokat, csillagokat, vagy akár az egész kicsi rendszereket is megfigyelve mindegyikben az energia spirálisok mentén örvénylik. Az örvény egy különleges forma. Nézzétek meg a Thrive c. filmet, ebben nagyon egyszerűen és szemléletesen esik szó a tóruszról, mint alapvető geometriai formáról és az abban önmagába folyamatosan visszatérő örvénymozgásról. Ott megérthető miért ismétlődik ez a minta az univerzumban mindenütt. Érdemes ezen elgondolkozni.

576876_209603605826752_1005417484_n.jpg

264309_186862608039372_186852894707010_499525_8008817_n (1)_1.jpg

Az örvény egy olyan geometriai forma, amiben az energia minőségi átalakulása történik. Ez a be és kilépő frekvenciák átalakulását jelenti, tehát egy magasabb frekvencia képes egy alacsonyabb rezgésű tartományba transzformálódni. Gyakorlatilag minden olyan örvény amiben az energia frekvenciát vált az egy dimenziókapu. Olyan átjáró ahol a létezés magasabb frekvenciatartományai az alacsonyabbakba léphetnek és fordítva.

A Galaktikus központ, a csillagok, a bolygók pólusai, a bolygófelszíneken a Ley-vonalak kereszteződései, az emberi energiarendszerben a csakrák – mind ilyen frekvencia konverterek, tehát dimenziókapuk, amin magasabb síkok energiái áramlanak az alacsonyabb felé örvényeken keresztül.

(Csak megjegyzem, hogy ez a fő oka hogy az ún. nullponti energia gépek látszólag sértik az energia megmaradás törvényét, hiszen azokban is ilyen átalakulás történik, egy magasabb éterikus frekvenciát hozunk le a fizikai síkon megnyilvánuló energiaformába. Az energia megmaradás törvénye egy adott rezgési síkon igaz, de amikor frekvencia (dimenzió) váltás van, akkor már nem. )

Az ezoterikában használatos kifejezés a dimenzió (3D,4D,5D..) tehát egyáltalán nem kiterjedést jelöl, hanem rezgési szintet ( és emiatt sűrűségi fokot is). Sajnos erre a dologra ezt a fogalmat vezették be, amit a fizika, matematika már egész másra használt.

Galactic Wave.jpg

A rezgés és sűrűség szorosan összefügg, mert ha valami lassabban rezeg az sűrűbb halmazállapotban van és fordítva is igaz. Az anyag is rezgés, bár szilárdnak, állandónak érzékeljük, ezt a múlt század óta tudjuk.

A Teremtés különböző szintű hullámtereit, keletkezésüket igen hosszú lenne leírni (meg nincs is pontos képem azokról a nagyon magas szellemi – lelki szintekről) , de elmondható, hogy a Teremtés először szellemi, majd lelki és anyagi jellegű dimenziókban nyilvánul meg és ezeket a dimenziókat ilyen tudatosság és élet tölti be. A teremtési rendszer hierarchikusak, egymásra épülnek és a rész „rendszerek” szintén teremtő képességgel bírnak. Így újabb alrendszereket hoznak létre az analógiák és a rezgési törvények alapján. Ezek újabb hullámtereket jelentenek amik „ráülnek” a már létező magasabb szintű rendszer hullámterére. A fenti mindig hordozza magában a lentit, a magasabb frekvencia az alacsonyabbat áthatja.

TheGridEarthMeditation.jpg

Hogyan néz ki mindez a gyakorlatban?

Vegyük az univerzumunk egy darabját, amit még átlátunk, amiről tapasztalatunk lehet. Van a galaxisunk (Tejút Galaxis), ami önmaga is egy multidimenzionális rendszer. Tudjuk, hogy a teremtés vonalán a forrás felé haladunk akkor nagyobb rendszereket, lokális majd nagyobb galaxishalmazokat, szuperhalmazokat találunk, majd magasabb univerzumi, multiverzumi rendszereket. Ezek mind tudatosak, tudattal bírnak, ahogy galaxisunk is tudatos lény.

 A galaxis tudata, a központ, amit mi a Galaktikus Központi Napként ismerünk – egy gigantikus fekete lyuk a Nyilas csillagképben. Fizikai formájában a galaxis egy örvénylő, forgó csillaghalmaz, de a központ, a fekete lyuk nem csak elnyel dolgokat, hanem kibocsájt is. 3D-s terünkből nézve ez fekete, de egyébként a legmagasabb rezgésű kisugárzó objektum a Galaxisunkban. Ebből erednek a csillagok. Szellemileg a fekete lyuk központi tudata a Galaktikus Logosz (Galaktikus Teremtő Szellem) és az Ő hullámterében létezik minden a galaxisban. Ez az alap hullámtér 8.dimenziós, egy hihetetlenül magas rezgési szint, ami önmagából alacsonyabb dimenzionalitású rendszereket teremt, mintegy kisugározza magából. Ekkor a rezgési szint csökken, a teremtett alrendszer lassabb rezgésű, sűrűbb állapota lesz létezésnek, gyakran egy alacsonyabb dimenzionalitási szinten. Galaxisunkban tovább léteznek kisebb alrendszerek,  karok,  azokban a csillagcsoportosulások, halmazok, csillagok, illetve azok bolygórendszerei. Természetesen a csillagoknak szintén saját hullámtere van, amin a bolygók utaznak.

A Központi Galaktikus Nap ritmusa és változásai, valamin ennek ciklusai alapvetően határozza meg az egész rendszer működését. A galaxisban minden a központi tudatra van „felfűzve”. Azonban a Galaktikus Logosz tudata is fejlődik, és időnként (általunk milliárd éves időtávoknak észlelhetően ) de evolúciós lépéseken, kvantumugrásokon megy keresztül. Ennek lefolyása a spirál, az örvény geometriája mentén halad. A tudatosság fejlődése spirálisan szűkülő ciklusokon keresztül jut el a középpontig, ahonnan egy magasabb szintre ugrik, majd egy táguló spirálisban folytatódik.

Ez egy állandó táguló és szűkülő, de egyben spirálisan örvénylő mozgásnak lássátok. Ugyanez az a folyamat figyelhető meg szinte minden természetes rendszerben, a tudatosság, az energia, az élet, a fejlődés mind ezen a pályán halad.

Azt hogy a kvantumugrás a mostani ciklus végével esik egybe, arra az alábbi csillagászati esemény is utal:

Ennek az impulzusnak tovaterjedő hatására reagálnak a csillagok és azok bolygórendszerei egy bonyolult folyamatban, aminek eredménye, hogy a galaxis központi tudatának kvantumugrása az összes teremtett alrendszeren végiggyűrűzik és azokon is kvantumugrást vált ki. Ezt hívják galaktikus dimenzióváltásnak, vagy felemelkedési hullámnak, amikor az egész teremtésben láncreakciószerűen végigterjed egy hatás, ami a rendszereket a létezés egy magasabb állapotába emeli. Ez egy folyamat, ami már zajlik. Az időben és 3D-s rezgési szintünkre ez mostanában érkezik le.

Lassan közelítünk az eseményhorizonthoz.  Az eseményhorizont a kilépési pontja a fekete lyuknak és egyben a vége a karanténnak. A fekete lyukból való kilépést, egy ’fényrobbanásként’ fogjuk megélni.

Ez a Föld karantén státuszának  és egyben a sötétségnek a végét jelenti ebben az Univerzumban.

A karantént a sötét erők hozták létre 26000 évvel ezelőtt és nem a Galaktikus Föderáció. A Föderáció sosem zárná be az emberiséget egy izolált bolygóra.

Event Horizon.jpg

Ami fenntartja a karantént az a kvantum anomália. A kvantum anomália az idő-tér kontinuum torzulása a kvantum szinten (az ősi gnosztikus szövegek ezt "hibának" nevezik). A kvantum anomália nehézségeket okoz a pozitív földönkívülieknek a Föld körüli akadálytalan mozgásban. A pozitív földönkívüliek nem istenek, megvannak a saját korlátaik. Ezek nélkül már régen felszabadították volna az emberiséget.

(Megjegyzés a kvantum anomáliához: Cobra használja az "idő-tér kontinuum" kifejezést míg másutt olvasható nála a "tér-idő kontinuum" megnevezés. A kettő nem ugyanaz, lényegi különbség van köztük. Az idő-tér egy olyan kvantum tartomány amelyből egy az adott rendszer téridő kontinuuma származik és fenntartja azt. Vannak az univerzum nem-anyagi tartományaiban olyan elemi kvantum-energia formációk amik generálják az univerzum egy tartományának megnyilvánulását, vagyis az időt, a teret és az anyagot. Ezek az univerzum részek saját idő-tér forrással rendelkeznek, ilyenek pl. a galaxisok, a csillagok, vagy akár a bolygók is. Ez az idő-tér forrás elemi tachion részecskék meghatározott formájú összekapcsolódásából és örvénylő forgásából áll, aminek kisugárzott hullámtere a tér-idő kontinuum. A pozitív ET-k a csillagrendszerek közt nem elmozdulással utaznak (hiszen a fény is millió évekig mehet galaxisok közt) hanem átdimenzionálással, vagyis tér-idő rendszer váltással. A hajók olyan élő szerkezetek, amik saját idő-tér forrással rendelkeznek, így lecsatlakozhatnak illetve hozzákapcsolódhatnak bármilyen idő-tér rendszerhez. Ez egy frekvencia hangolás, olyan mint amikor a rádió tekerőjén egy adót megkeresünk és ráállunk.

A közlekedés úgy történik, hogy a hajó idő-tér rendszerét lekapcsolják arról a forrásról amiben épp tartózkodnak, ennek következtében az kilép abból az univerzumi tér-idő rendszerből amiben addig tartózkodott. Ekkor a nemtér-nemidő tartományba, vagy más néven a megnyilvánulatlanba kerül. Ha a hajó nem rendelkezne saját idő-tér rendszerrel akkor ott (az anyagi bázisa) egyszerűen megszűnne létezni. Ezután behangolják a hajó idő-tér forrását a cél idő-tér rendszer frekvenciájára, miáltal annak a rendszernek egy adott tér-idő pontján megjelenik (materializálódik). Ez egy elmozdulás nélküli utazás amit időnként térugrásnak, vagy térváltásos utazásnak is hívnak, de a lényeg az idő-tér rendszer mesterséges generálásában és használatában van. Az Arkhónok idő-tér zavarása a Föld körül pont ezt a közlekedési módot nehezíti. Ez a fő oka hogy a Föld jelenleg egy elzárt tér-idő rendszerben tartózkodik, ami közismert nevén egy fekete lyuk. Mi annak a belsejében vagyunk. Megjegyzem, hogy az ember szintén rendelkezik ilyen saját idő-tér rendszer generátorral, ha aktivált és használható mer-ka-ba mezővel bír, akkor képes lehet térváltással utazni az univerzumban. Ez azonban minimum 5.dimenziós tudatossághoz kötött, ahogy tudom.

Részletesebben a témáról Kisfaludy György és csapata eseményhorizont magazinjában olvashattok (létfilozófia, időfizika, űrhajózás alatt. Miczo) http://esemenyhorizont.uw.hu/)).

Az fő struktúra ami az emberiséget a harmadik dimenzióban tartja az az éterikus implantátumok összessége. A fekete lyukak egy olyan hálózatát formálják meg, amelyeket az Arkhónok hoztak létre 26000 évvel ezelőtt, majd ez a rendszer egy másik invázióval megerősítésre került 16000évvel ezelőtt. Ezek a fekete lyukak tartalmazzák a reptoidokat és a technológiájukat az éterikus síkon, viszont ezek a rendszerek intenzív, folyamatos tisztítás alatt állnak a Fény erői által. Az éterikus és asztrális fekete lyukak tartalmazzák egy sötét, tintaszerű lenyomatát elemi lényegüknek. Ez a tintaszerű esszencia elnyeli az éterikus/asztrális fényt. Amikor ez a "tinta" teljesen eltávolításra kerül akkor egy fényrobbanás fog bekövetkezni a nem-fizikai síkon.

Az implantátumokat erős éterikus elektromágneses térben tartva egy örökkévaló hurok (végtelen ciklus) keletkezik. A végtelen ciklus a tér-idő kontinuum torzulása ami azt a benyomást kelti, hogy a Föld karanténja örökké fog tartani. Semmi sem áll távolabb az igazságtól. A karantén azonnal feloszlik, amikor ezt az elektromágneses mezőt kikapcsolják és az Arkhónok, akik ezt működtetik eltávolításra kerülnek.

 Ezen felül másik fő struktúra egy speciális Arkhón technológia az éterikus síkon. Ezek ún projekciós/vetítő kamrák, amelyek segítségével meghatározott képeket/érzelmi állapotokat lehet bevetíteni, amelyek nem tőlünk erednek az aurikus mezőnkbe. Szóval mások ezt a kivetített képet és nem a valós állapotunkat érzékelhetik. Ez a forrása a legtöbb konfliktusnak az emberi kapcsolatokban. Amikor ez a technológia eltávolításra kerül, az emberek azonnal sokkal több harmóniát fognak találni kapcsolataikban.

A karantén utolsó fő tényezője, az amit közönséges (földi) realitásnak nevezünk. Ez a valóságrendszer az összeesküvők egy mesterséges kreálmánya és a legtöbb ember vevő erre a valóság keretre és kérdés nélkül elfogadja azt. A háttérhatalom kb. 3 milliárd dollárt költ naponta ennek a valóságnak, a rendszernek a működtetésére. Ezen valóság keretein belül az UFO bizonyítékok lakat alatt vannak, szintúgy az ingyenenergián alapuló technológiák és ezen valóság miatt kell fenntartani az emberiség „reggel9-délután5-ös” rabszolgaságát. Felülemelkedhetsz ezen a közönséges valóságon a „sámánisztikus” felfogást alkalmazva, megteremtve a saját valóságodat. Tudatosan megteremtve saját „valóság-buborékodat” segítesz a karantén feloldásában.

Van egy speciális közös akciója az Ellenállási Mozgalomnak, a Plejádiaknak és további pozitív galaktikus fajoknak amelynek célja a karantén lebontása. Tájékoztatni fogok részletesen erről a műveletrő,l amikor bizonyos feltételek adottak lesznek.

Akik az Olimpiára tervezett false-flag(hamis alapokon nyugvó, mesterségesen kreált probléma, amelyet aztán a nem valós elkövetőkre fognak. Lásd: 9/11,Reichstag felgyújtása,stb. Bővebben erről a következő frissítésben. FehérVándor) támadás miatt aggódnak, nincs ok a félelemre. Minden aktivitása a háttérhatalomnak az Olimpia körül állandó felügyelet alatt van az Ellenállás és más csoportosulások által. Rendkívül valószínűtlen, hogy bármilyne negatív esemény történne.

 

http://2012felemelkedes.blog.hu/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

EllAlbubs - buy generic accutane no prescription EllArorce

For Sale Bentyl Kamagra For Sale Dublin [url=http://brandciali.com]viagra vs cialis[/url] Kamagra Gelatina Viagra Y Salud Acheter Du Viagra Gratuit

 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 9
Összes: 3089435
Hónap: 14309
Nap: 318