Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Paksi Zoltán Égi utak csillagüzenetei 2012. 05. 14-20.

Teremtő erőink együttműködtetésének hete

Nézzük először e hét asztrológiai üzeneteit, asztrológiai konstellációit. Ezen a héten a Hold a Halak 6. fokánál indul el és a hét végére eléri az Ikrek zodiákusi jelét. Tehát a Halak, a Kos, a Bika állatövi jeleken halad keresztül a Hold. Ez azt jelenti, hogy a hét első két napja inkább az összegzés lehetőségét hordozza, míg a szerda és a csütörtök, amikor is a Kos jelén halad át a Hold, az összegzésből születő kezdet lehetőségét képviseli, majd a hét utolsó két három napja, amikor a Hold a Bika zodiákusán vándorol keresztül, és eléri a Merkúrt, a Jupitert, sőt magát a Napot is akkor ezek a napom a biztonság, a stabilitás megteremtéséről szól elsődlegesen. Ezen a héten a Merkúr, a Jupiter és a maga a Nap is még mindig a Jupiter zodiákusi jelében tartózkodik, és csak a hét végén lép át a Nap az Ikrek zodiákusába. Nos a Merkúr, a Jupiter és a Nap a Bika jelében mutatja annak a lehetőségét, hogy a szellemi energiáinkkal, a tudatunkkal, a gondolatiságunkkal jobban meg tudjuk érteni életünk materiális összefüggéseit, és életünk anyagi, fizikai típusú dolgait működőképesebbé, sőt termékenyebbé tudjuk tenni. A termékenységnek kedvez a Vénusznak a Szaturnusszal alkotott trigonális kapcsolata is. Ez a vénuszi-szaturnuszi aspektus az Ikrek és a Mérleg zodiákusában mutatja azt, hogy ezen a héten az emberi kapcsolatoké bizonyos értelemben a főszerep. Az emberi kapcsolatokban most különösen fontos az Ikrek jele okán a kommunikáció, és a megbeszélések, a beszélgetések segítségével tudjuk a Szaturnusz miatt mondom ezt, hogy időtállóbbá, tartósabbá, értékesebbé tenni a különböző típusú kapcsoltainkat. Egyébként maga a Vénusz május 16-án fordul retrográdba, tehát e naptól kezdjük igazán jól megbeszélni azokat a dolgainkat, amelyeket a múltban esetlegesen nem tettünk meg. A Plútónak a Marssal alkotott trigonális kapcsolata továbbra is az energiák emelő szerepét hordozza. Továbbra is az a lényeges, azon van a hangsúly e trigon segítségével, az erők és energiák működtetésével teljesebben, jobban a helyére tudjuk tenni nemcsak a térben, hanem – a Bak Plútó miatt mondom ezt – időben is a különböző típusú dolgainkat. És az időbeni helyretételt támogatja a Szaturnusz Plútóval való quintil kapcsolata. És végül nézzük meg a két messianisztikus bolygónak a quadrát kapcsolatát, amely kisebb nagyobb megszakításokkal hét éven keresztül van fenn az égbolton, hét éven keresztül kapcsolódik egymáshoz a Plútó és az Uránusz, És ennek a 2012-es esztendőnek is ez az egyik legfontosabb üzenete, amely tulajdonképpen arról szól, hogy önnön mélységeink felismerésével tudunk tisztább és magasabb minőségekben új utakat indítani az életünkben. Hiszen a Plútó a mélység az Uránusz a magasság, a Kos pedig a kezdetnek a jele. Ez a Plútó-Uránusz quadrat kapcsolat nemcsak erre a hétre érvényes, hanem gyakorlatilag még öt éven keresztül működik, öt éven keresztül biztosítja mindannyiunk számára a szintemelkedés lehetőségét. Ennek a hétnek a lényege azonban a biztonság és a termékenység kulcsszavakkal összegezhető, hiszen a Merkúr, a Jupiter és a Nap a Bika jelében van, és a két föld elemű jelben, a Szűzben és a Bakban álló Mars és a Plútó alkot egymással trigonális kapcsolatot.

Tekintsünk újra a csillagos égboltra.

Május 14., hétfő, Bonifác névnapja

A Plútó emelő aspektust alkot a Merkuriusszal. Látjuk, hogy a Merkuriusz a Cetusz és a Kos csillagzat között vándorol az égbolton, és ez azt jelenti, hogy a mély, belső figyelem segítségével, önnön mélységeink felismerésének a segítségével tudunk ezen a napon igazán előre tekinteni, a jövőbe nézni, ugyanakkor mély dolgokat megérteni, mély összefüggéseket kimondani. Tehát a Plútó és a Merkuriusz kapcsolatában benne van az a kommunikációs lehetőség, amelyben az igazán mély és az igazán lényeges dolgokat mondjuk ki akár önmagunknak, akár másoknak. A Plútónak a Merkuriusszal alkotott kapcsolata segíti a tanulást, és segíti azt is, hogy amennyiben gyökeres, radikális változtatásokat akarunk eszközölni valamelyik kapcsolatunkban vagy az életünk bármely területén, akkor ez a nap alkalmas a gyökeres, radikális változtatások, radikális fordulatok megtételére.

Május 15., kedd, Zsófia és Szonja névnapja

A Hold quadrát kapcsolatba kerül a Vénusz bolygóval. A Vénusz ezekben a napokban igen-igen lassan halad. A Bika szarvai közül épp kilépve immáron a Tejút szélét érte el, ámde a következő napon, május 16-án, szerdán visszafelé fordul. Visszafelé fordul azért, hogy a Tejút erőket, az énünkben lakozó magasabb energiákat visszahozván könnyebben, hatékonyabban tudjuk azokat működtetni. De nézzük konkrétan, miről is van szó. A Hold és a Vénusz quadrát kapcsolata első sorban a női energiáknak kedvez. A Hold és a Vénusz kapcsolatakor az alkotó energiáink jobban és intenzívebben működnek, valamint ezen a napon az emberi kapcsolatainkat, első sorban a szerelmi típusú kapcsolatainkat jobban tudjuk harmonizálni, illetőleg termékenyebbé is tenni. Mivel a Vénusz a Tejúton tartózkodik, ezért elmondhatjuk azt, hogy e keddi nap kedvez a gyermekáldásnak is.

Május 16., szerda, Mózes és Botond névnapja

A Kos jelébe érkező Hold segíti azon dolgainkat, amelyekben új utakat akarunk elindítani. Tulajdonképpen a Kos jelébe érkező Hold kedvez a kezdeteknek, az új dolgokba való belekezdésnek. Látjuk azonban azt is, hogy a Hold a Halak csillagzatába érkezik ekkor, és ez azt jelenti, hogy érzelmi, lelki értelemben egyfelől elmondhatjuk azt is, hogy eljött az összegzés ideje, másfelől pedig ezen a napon - és a következő napra vonatkozóan is érvényes-, jobban érzékeljük azokat a képességeinket, azokat a lelki minőségeinket, ámde akár karmikus feladatainkat is, amelyeket a múltból hoztunk. E szerdának a fő aspektusa nem más, mint a Hold az Uránusszal való kapcsolata. A Hold felső együttállásba kerül az Uránusszal, ezen a napon az érzelmi erők erők, az érzelmi energiák uralják s irányítják inkább az érzelmi erőket. A Hold és az Uránusz kapcsolódása elősegíti azon törekvéseinket is, amelyek a szabadságról szólnak. Ámde a Hold és az Uránusz kapcsolata lehetővé teszi intenzívebben azt is, hogy az érzelmi és a lelki dolgainkat tisztítsuk és jobban meg is értsük azokat. Mivel a Hold és az Uránusz fölött a Pegazosz csillagképe látható, ezért e szerdán egészen különleges, zseniális sugallataink, ötleteink támadnak, amely ötletek segítségével a felemelkedést, a magasabb szintekre való lépést segítik – idéző jelben természetesen – az égi energiák.

Május 17., csütörtök, Paszkál névnapja

A Hold és a Vénusszal újból kapcsolatba kerül egymással, még pedig egy hexagram típusú kapcsolatba, amely természetesen megint a női energiákat hozza elő. A termékeny energiáinkat tudjuk jobban működtetni, illetőleg az otthon, a család, a lélek területén. Ezen a napon teljesebb békét, szépséget és harmóniát tudunk teremteni. Azonban a Hold inspiratív kapcsolatba kerül a Szűz csillagzatában tartózkodó Szaturnusszal is. Így e nap kedvez a különböző koncentrációs gyakorlatoknak. E napon érdemes jobban odafigyelni érzelmi, lelki sugallatainkra, rezdüléseinkre. Jobban fel tudjuk ismerni a lelkünk mélyén lakozó inspirációkat és minőségeket. Mivel a Szaturnusz az Angyali Szűzben tartózkodik, ezért e csütörtök a Hold inspirációs kapcsolódása okán kedvez az angyalokkal való kapcsolatok felvételének, de kedvez a kristályprogramozásnak, a kristálygyógyításnak is.

Május 18., péntek, Erik, Alexandra és Szandra névnapja

E napon a lélek bolygók hatnak egymásra, alkotnak egymással kapcsolatot az égbolton: nevezetesen a Hold a Neptunusszal kerül szextil kapcsolatba. A Neptunusz a Vízöntőben, a Hold még a Halak csillagzatában tartózkodik, vagyis ez azt jelenti, hogy érzelmi, lelki dolgaink felszabadításával, megértésével a lelki minőségeink, ösztöneink és indulataink tisztításával ezen a napon emelkedést tudunk elérni, hiszen a Hold a Halak csillagzat felfelé úszó halát éri el. Tehát ez azt jelenti, hogy az érzelmi, a lelki és a családi emelkedés lehetőségét hordozza e nap. A Hold és a Neptunusz kapcsolódás és ez főleg a reggeli és a délelőtti órákra érvényes és igen-igen kedvez a belső figyelemnek, a belső megértésnek és a meditációnak is. Ámde a Neptunusz okán az angyalokkal való kapcsolat felvételének is. Később, az esti órákban már a Hold eléri a Kos csillagzat fejét. Az esti órákban a közép-európai idő szerint értendő. Tehát pénteken este a Hold már eléri a Kos csillagzatát, így az előretekintésnek, a jövő tervezésének kedvez ezen időszak. A Kos csillagzat fölött ott látható a test, a lélek és a szellem hármasságát is szimbolizáló Triangulum, így a péntek esti órákban életünk hármasságait, anyagi, érzelmi és lelki minőségeit együtt tudjuk látni és így jobban meg tudjuk érteni azok összefüggéseit. Egészen különleges, fantasztikus lehetőségeket hordozó napok következnek., hiszen május 19-én, szombaton, majd május 20-án, 21-én és 22-én is központi csillagunk a nap a Bika csillagzatában eléri a Plejádok csillaghalmazt. Valóban elmondhatjuk azt, hogy ezek a napok igen-igen intenzíven kedveznek az alkotásnak, a teremtésnek, magának a szerelemnek mindenféle értelemben, tehát művészi, alkotó értelemben is, valamint a Nap és a Plejádok kapcsolódása okán mondjuk el azt, hogy a különböző típusú belső energiáinkat, ősenergiáinkat, Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter típusú, Szaturnusz, Uránusz Neptunusz és Plútó típusú energiáinkat is ettől a naptól, május 19-től kezdődően intenzívebben, jobban együtt tudjuk működtetni. Tehát május 19-től május 22-ig igen-igen nagy energiák állnak a rendelkezésünkre, többek között azért, hogy valódi termékenység és ebből fakadóan valódi biztonság lehessen az életünkben, hiszen a Bika csillagzat ezeket a lehetőségeket szimbolizálja.

Május 19., szombat, Ivó és Milán névnapja

Ámde nézzük, hogy szombaton melyik konstelláció, melyik aspektus az, amelyik segítségünkre van. E napon a Mars bolygóé a főszerep a Nap mellett, hiszen a Mars kerül emelő, inspiratív kapcsolatba a lélek princípiumával, a Holddal. Tehát e napon az érzelmi, lelki minőségeinkre jobban rá tudunk látni, ezen energiáinkat intenzívebben tudjuk működtetni. Mivel a Mars az Oroszlán csillagzatában tartózkodik, ezért mondhatjuk azt, hogy az érzelmi, lelki dolgainkat jobban is tudjuk uralni ezen a napon, hiszen az Oroszlán a rálátás, az uralás szimbóluma és nem utolsó sorban a Mars és a Vízikígyó kettőse szimbolizálja annak a lehetőségét, hogy a belső energiáinkat látva, ismerve immáron mi működtessük azokat. Tehát egyszerűbben fogalmazva e szombatin nem az ösztöneink, nem az esetlegesen lehúzó indulataink uralkodnak fölöttünk, hanem mi tudjuk ezeket a minőségeket felismerni, és immáron uralni is őket.

Május 20., vasárnap, Bernát és Felícia névnapja

Egészen különleges lehetőségeket és energiákat hoz el mindannyiunk számára. Ekkor a Nap átlép az Ikrek zodiákusi jelébe asztrológiai értelemben. Tehát május 20-tól a polaritás megértése, életünk kettősségének a mélyebb és világosabb megértésére intenzívebben nyílik lehetőség. Illetve a szükséges kommunikációs munkáinkat. Feladatainkat jobban el tudjuk végezni ettől a naptól. E napon a Nap a Plejádok csillagképénél tartózkodik a Bika csillagzatában és ekkor kerül együttállásba, ekkor alkot egy igazán nagy együttállást a Holddal, a Jupiterrel és a Merkuriusszal. Tehát e vasárnap négy bolygó áll együtt a Bika csillagzatában. Ez azt jelenti, hogy ezen a napon az életünk minden területén gyakorlatilag nagyobb harmóniát tudunk teremteni, hiszen a Bika csillagzat fölött a harmónia, a szépség és a szerelem istennője, Aphrodité, vagyis maga a Vénusz planéta uralkodik. Illetve ezen a napon sokkal jobban tudjuk úgy működtetni a bennünk lakozó különböző energiákat, amelyek segítségével valódi, teljesebb biztonságot tudunk teremteni. E nap kedvez annak is, hogy életünk lényegi kérdéseit is megértsük, illetőleg, hogy társainkkal a dolgokat megbeszéljük. E nap tehát kedvez a filozofálásnak, kedvez a bölcselkedésnek, kedvez a meditációnak és az imádkozásnak is, hiszen a Jupiter, amely ebben az együttállásban jelek meg, a filozófia, a bölcsesség, hogy úgy mondjam az isteni fény megértésének a lehetőségét is szimbolizáló princípium. Tehát a hét egy egészen varázslatos lehetőséggel ér véget. Ne feledjük, hogy május 21-én hétfőn is még a Nap ott lesz a Plejádok csillaghalmazában, tehát e napon tovább folytatódnak azok az energiák, tovább működnek azok az energiák kívül és belül, amelyeknek a segítségével még nagyobb harmóniát és még nagyobb szépséget és biztonságot tudunk teremteni az életünkben. Áldás kísér mindannyiunkat az úton.

A jövő héten újra találkozunk és kérem, ne feledjék, semmi sem fontosabb a szeretetnél.

Paksi Zoltán

www.asztrozofia.hu, www.csillagtv.com

Lejegyezte: Illés Sarolta

http://goldspirit.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 8
Összes: 3089445
Hónap: 14303
Nap: 319