Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fiastyúki Felső Tanács: A felemelkedés legnehezebb része elfogadni azt hogy ez valós

Fiastyúki Felső Tanács - A felemelkedés legnehezebb része elfogadni azt hogy ez valós

 
 

A Fiastyúki Felső Tanács:
„A felemelkedés legnehezebb része elfogadni azt, hogy ez valós”

Csatornázta: © Wes Annac

 

“The Hardest Part of Ascension is Accepting that It’s Real”

 

The Pleiadian High Council 2011. szeptember 2.

 

http://aquariuschannelings.wordpress.com


Nincs kétség elménkben, hogy azok a titokzatos leleplezések, melyeket a médiátoknál megtapasztaltok, egy teljes világméretű leleplezés bejelentésébe torkollanak [lavinaszerűen]. Médiátok az utóbbi időkben sugározza a legutóbbi sötét összeesküvés „belharcát” mindenki számára [1], és ha nem vettétek észre a helyi és nemzeti híradásaitokban a közvetítéseket, a csillaghajónk észlelései tízszeresére növekedett egy elég rövid időszak alatt. Ez a tervezési folyamat része, és most lépünk be a cselekvés időszakába, hiszen a valódi változások a fizikai síkotokon vannak. Drága lelkek, ezek a változások nem történhetnek meg anélkül, hogy többségetek ki ne törne személyes sötétségéből, melyet rejtegettetek földi kalandotok során. Most, hogy közületek oly sokan tekintettek túl ezen a sötétségen és átváltoztatták azt, az átváltozások most fizikailag jelennek meg [manifesztálódnak], és ennek további bizonyítékait látjátok meg az elkövetkező közvetlen időszak során. Sosem tudjuk, csupán amikor a nagy pillanat bekövetkezik, ha tudnánk, és ha biztosak lennénk, sötétjeitek nem figyelik meg ezeket a csatornázásokat (ahogy megfigyelik), elmondanánk nektek drága lelkek, késlekedés nélkül. A Leleplezés és az Első Kapcsolat nagyon fontos események világotokban, és legjobb képességeink szerint, szeretnénk titeket értesíteni mindig arról, ami éppen folyik.A jelenleg közöttünk lévő kommunikáció modelljei azoknak a kommunikációs modelleknek bemutatói, melyeket hamarosan egymással élvezünk. Drága lelkek, ne hibázzatok, és mindegyik lélek, aki üzeneteinket olvassa, velünk kommunikál, és energiánkhoz kapcsolódik. Ezt már számos alkalommal felfedtük számotokra, és szeretnénk, hogy ennek az igazságnak a valószerűségét hamarosan leszögezzék. Mindig veletek vagyunk, míg azt akarjátok. Őszintén és nyíltan megosztjuk veletek az eseményeket, ahogy meg kell jelenni azoknak, és bárcsak többet oszthatnánk meg veletek, azonban, ahogyan előtte említettük, a sötétek még mindig megfigyelik ezeket a csatornázásokat. Nem jellegzetes üzenetekről, vagy hírnökökről beszélünk, csupán tudjátok, hogy számos oldal van, melyen sok csatornázott üzenet van, amiket olyan lelkek ellenőriznek, akik fizetést kapnak, hogy ezt tegyék a sötétek parancsára. Isteni üzeneteinket messzire és széles körben terjesztik, hála az interneteteknek, függetlenül a csatornázótól, vagy a weboldaltól, ahová eredetileg rátették. Nagyon kevés lelkiségre [spiritualitásra] irányuló weboldal van, mely nem észleltként működik azon osztályok részéről, akiket ti „magán iparnak” neveztek, hiszen számtalan lélek van, akinek az a munkája, hogy ezeket az oldalakat megtalálják és hitelüket rontsák. Az előttünk álló korban felül kell múlni azokat a szabatos és fullasztó módszereket, melyeket alkalmaznak arra, hogy akadályozzanak titeket az új információk megtudásában, és végtére is a növekedésben. A sötétség által oly sokatok felett őrzött megtévesztő hatalmat teljesen elgyengítik röviddel a leleplező eseményt követően.Drága lelkek, az Első Kapcsolat a világűr családotokkal, létezésünk, és technológiánk létezésének felfedése meglehetősen döntő planetáris felébredésetekhez, azonban szeretnénk, ha tudnátok, hogy ezek csupán apró részei annak a felébredésnek, melyet személyesen megéltek ekkor. Sokan próbálták meg meggyőzni magukat, hogy várjanak, míg megérkezünk világotokba, jeleként a valódi felemelkedésnek, szeretnénk, ha tudnátok, hogy csupán nehézséggel fogtok találkozni, mialatt ennek az ösvénynek a követését kísérlitek meg. A növekedés és felemelkedés a hamis tanításokból és Életmódokból, melyekben oly régóta elmerültetek, egy Szerető elfogadást kíván meg, miszerint azok a változások, melyeken átmentek, nagyon is valósak. A Fény számos keményen dolgozó lelke világotokban még mindig megél időket, amikor magát kétségekbe ütközve találja; ezek a történések szükségesek önmagatok azon részeinek felfedezéséhez, melyeket még mindig szükséges átalakítani, mivel ezek a részek még mindig a káprázaton [illúzión] alapulnak.Amikor a kétség ezen érzelmei felkúsznak rátok, ismerjétek fel őket annak, amik, és bocsássatok meg magatoknak, hogy valaha is kételkedtetek saját személyes lelkiségetekben. Ezen kívül, változtassátok át ezeket az elbátortalanodott érzelmeket, határozottan állítva azt, hogy e részeteket, mely még mindig a kétségen alapul, „át kell mozdítani” azon részetekre, mely már nem lehet jobban biztos abban, hogy a felemelkedés valós. Oly sok Isteni rétege van a valóságnak, mely arra vár, hogy rácsatlakozzatok, azonban igazából a létezés e síkjaihoz való hozzáférés egy szigorú hitet követel, miszerint amit megtapasztaltok, az teljesen valós. Drága lelkek, az asztrál síkok, melyeket meglátogattok, amikor „elbódultok”, valósabbak, mint a földi valóság, melybe belemélyedtetek. Vigyétek el tudatosságotokat a teremtés e szintjeire, hiszen személyes asztrál szintjeitek a hozzátok legközelebbi létezés szintjei a valóság földi élményén túl, ami miatt közületek oly sokan találjátok magatokat ismerős helyeket meglátogatni, ezen utazások során, vagy amikor „világosan álmodtok”.Az Isteni Ibolyaszínű Lángotokon keresztül elküldött energiák tisztaságában a legutóbbi fokozódással sokan most a fent említett asztrál szinteket könnyebben elérhetőnek, és könnyedebben hozzáférhetőnek találják. Felemelkedésetek folyamatának ez egy része – hozzátennénk, egy hatalmas része – és tudatosan visszatérve e síkokra annak a teljes tudásával, hogy teljesen valósak, megszilárdítja a nekifutást a teljes tudatossághoz. Az összes drága léleknek, akik elérik a valóság e síkjait, és most oly könnyűnek találják ennek megtételét, azt mondjuk: ez csupán a kezdet! Elég sok lélek van, aki már régóta tesz asztrál utazásokat, és még nekik is elkezdett felerősödni az élmény erőssége és élethűsége. Ez a ti személyes felemelkedésetek működésben, függetlenül annak a fejlődésnek a szintjétől, melyen találjátok magatokat.Azon lelkek számára, akiknek még meg kell tapasztalniuk az asztrál utazást, vagy akik tétováznak elgondolkodni az asztrálutazás irányában, azt mondjuk, hogy ebbe belebocsátkozni, egy nagyon egyszerű és csodálatos folyamat. A legnehezebb rész annak az elfogadása, hogy az utazás, melyen átmentek, valós. Tudatában vagyunk annak, hogy meglehetősen sokszor ismételtük meg a „tudjátok, ez valós” üzenetet, még ebben a közlésben is, azonban ez egy olyan pont, melyet szükséges hangsúlyozni, különösen ezekben az időkben. Dolgozunk azon, hogy gyökerestől kitépjük a kétely magjait, melyet sokan fejlesztettek ki Isteni képességeik irányában. Drága lelkek, számos ok van, mely miatt ez a kétely gondolataitokban és energia mintáitokban uralkodó.Közületek sokan találták magukat elítélve, sőt még kivégezve is a „távoli” időkben Isteni képességeik miatt. Sokan bírnak tudomással a salemi boszorkányperekről, történelemkönyveitek hosszan tárgyalják ezeket az ügyeket, azonban mint minden mást, a valódi igazságot, ami arra vonatkozik, ami megtörtént, a közfelfogástól eltitkolták és elkenték. Történelemkönyveitek elmesélik nektek, hogy a salemi boszorkánypereket a vallásosság miatt vitték véghez, és az ismeretlentől való félelem okozta, mely csupán részben helyes. A salemi boszorkányperek és később annak a kornak az összes boszorkánypere abból keletkezett, melyet ti úgy neveznétek, hogy a „spiritualisták” felmutatták Isteni hatalmukat és képességeiket. A kezdeti félelmek és perek kora körül volt egy hatalmas ugrás az energiában, mely azoknak a lelkeknek, akik már hasznosították Isteni adományaikat, egy nagyon megkívánt lökést küldött el gyógyításukba és Szeretetet adó erőikbe. Sokatok, ha nem legtöbbetek – a Fénymunkások, akik megtestesülnek a Földön ebben a korban – e spiritualisták voltak, akik hasznosították képességeiket, melyek ezekből az energia lökésekből eredtek.Mint ahogy Jézus mester tette régen azelőtt, közületek sokan, a lelki energiában történt lökésetek eredményeképpen prédikáltátok igazságotokat, és képességeiteket megmutattátok másoknak. A legfontosabb tanítás, melyet mind megpróbáltatok megoldani azt volt, hogy minden léleknek van hozzáférése ezekhez az Isteni képességekhez, és e prédikációk eredményeképpen sokkal több lélek fordult el a vallásoktól, akik előtte elmerítették magukat benne, és teljesen csatlakoztak a Fényhez. Azok, akik szorosan kézben tartották a fel-nem-ébredt lelkek energiáját a valláson keresztül, felismerték nagyon gyorsan azt, amit e „problémaként” észleltek. Nagyon gyorsan dolgoztak, hogy elterjesszék a félelmeket a köznép között e gyógyító képességekre vonatkozóan, és számos lélek között, akik akkor ezeket űzték. Gyorsan, minden lelket, aki részt vett abban, ami feltételezhetően egy Isteni adomány volt mindenki számára, hogy használják és élvezzék, „boszorkányként” bélyegezték meg, és a kor sötétjei nagyon soknál elérték, hogy féljenek, féljenek, féljenek. Drága lelkek, ez volt mindig a játszmájuk, hogy elérjék, hogy féljetek bármitől, amit nem értetek meg. Megpróbálják elérni azt, hogy féljetek a haláltól, és attól, ami mögötte hever, és általánosan, megpróbálják elérni, hogy féljetek tőlünk, a földönkívüli jelenléttől a Földön. Visszatérve a „boszorkánykorra”, nem törődtek velünk igazán, mivel fő összpontosításuk az összes olyan lélek felszámolása volt, aki a lelkiség és Isteni gyakorlat felé fordult.Drágák, képességeiteknek e megbélyegzése, és néhány számára a halál e képességek okán, sokatoknál azt eredményezte, hogy eltemessétek ezeket a képességeket és hiteket mélyen benn, önmagatokban. Ahol először azokban az időkben közületek soknál örömmel vártuk felemelkedéseteket személyesen, ehelyett csupán egy pár emelkedett fel, és a legtöbb elkezdett egy másik zuhanó ösvénybe lefelé, a sötétebbe, sűrűbbe és alacsonyabb dimenziókba az akkoriban keltett és magatokban őrzött félelem eredményeképpen. Most, mindannyian átláttok ezeken a félelmeken, és felismertétek őket valódi csalóka természetük okán, és olyan büszkék vagyunk ezt megtörténni látni. Drága lelkek, sikerült nektek!A Fiastyúki Felső Tanács vagyunk, és egészen élvezzük, hogy eljövünk mindnyájatok elé bölcseletünket és tapasztalatunkat veletek megosztandó. Örülünk, hogy közületek oly sokan kezdték el velünk felvenni a kapcsolatot, drága lelkek, a csatornázók, akiket az interneten láttok csupán egy csekély, csekély része a Földön azoknak a lelkeknek, akik megnyíltak a velünk, a személyes és lelki tanácsadóikkal való kapcsolatra. Most van itt az idő érintkezésbe lépni!! Most van itt az idő magatokat személyes asztrál síkjaitokon érezni, és elkezdeni felfedezni a teremtésnek azt a szintjét, melyen határtalanok vagytok!! Igen hamarosan ezeket a felemelkedettebb valóságokat a sajátotokéval „egymás mellett” létezőként fogjátok találni. Sokan még nem fogják érteni, mit értünk ez alatt, azonban oly sokkal többen értenek meg minket teljesen, ahogy érzik ezt a fejlődést magukért.Egészen a Legtisztább Szeretet és Fény energiáinkat küldjük mindig, kérünk titeket, fogjátok fel Igénket, és horgonyozzátok le lényetekben teljesen.Köszönöm a Fiastyúki Felső Tanácsnak!

 

[1] Hiszem, hogy fiastyúki barátaink a „belharc sugárzásával” a nemrégiben Dick Cheney-vel történtekre hivatkoznak, és körülötte azokra, akik vitáztak egymással az interjún.


Csatornázta: © Wes Annac

 

http://aquariuschannelings.wordpress.com

 

Magyar fordítás: Clarissa

 

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

 

http://fenytevo.blogspot.com/

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 9
Összes: 3062983
Hónap: 15212
Nap: 566