Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fiastyúki Felső Tanács 2012-03-23

 


Fiastyúki Felső Tanács:
A bennetek rejlő hatalom csodálatos módokon fejezi ki magát

2012. március 23.

© Wes Annac

The Pleiadian High Council: Your Power held within is Expressing Itself in Marvelous Ways


A sokatok körül a nagyon ínséges időtökben felbukkanó káprázat [illúzió], és csalóka [illuzórikus] korlátozás, melyeket magatokra raktatok oly hosszú ideig, végállomásukhoz ér, mialatt megpróbál meggyőzni titeket, hogy nem rendelkeztek azokkal a felemelkedettebb dimenziós képességekkel, vagy nem őrzitek őket, melyek a Földön ez idő tájt megtestesült minden egyes lélek lélek-összességében [lélek-komplexumában] uralkodók.

Fontos most számunkra hangsúlyozni annak a fontosságát, hogy próbáljátok meg csupán az Öröm és Szeretet legmagasabb és legtisztább érzéseit érezni, mely felé növekedtek élményetek minden egyes pillanatában.

Valóban, az egyén nem lelhet rá a Szeretet energiáira, mialatt maga feszült [stresszes] és folyamatosan becsapják, és a csalóka korlátozás alacsonyabb energiáit táplálja, melyek ismételten, végső ellenállásukat fejtik ki. Napi erőfeszítéseitekben és törekvéseitekben figyelünk benneteket, és oly hőn szeretnénk, hogy ti, a Föld gyönyörű lelkei, fel tudnátok ismerni azt a segítséget, melyet a fátylon keresztül nyújtanak nektek.

Szorgalmazzák, hogy a Szeretet energiáit válasszátok azon energiák felett, melyekhez hozzászoktatok, és állhatatosan ismételt [reprodukált] lélek összetett egészetekben az ilyen dolgok érzésekor. Annak a fontossága, hogy így cselekedjetek, sosem volt erősebb, mint most, ahogy a felismert hatalom, melyet önmagatokban őriztek, hatványozottan növekszik a tisztaságban minden nap, és valóban, létezésetek minden pillanatában.

A magatokban őrzött hatalom most kezdi el csodálatos módokon kinyilvánítani magát, és oly módokon, hogy fel fogja kelteni figyelmeteket. Éreztétek a sok váltást a tudat számos állapotából, melyeken átmentetek napjaitok során?

Ezek a váltások állandóan és folyamatosan előfordulnak, és az ok, mely miatt az ilyen váltásokat könnyedebben érzitek most, amiatt van, mert visszatértek az Isteni önvalótokra való emlékezéshez, és ez a növekedéssel összhangban történik, amelyen az emberiség közösségként keresztülmegy drága Gaia felemelkedő felszínével együtt.

Érezzük lemerített energiaszintjeiteket, és vonakodásotokat számos napi feladatotok és kötelességetek végrehajtásánál, azonban csupán tudjátok drága lelkek, hogy megérkezésetekkor, és a felemelkedési folyamatotokban testetek és lelketek jobban észrevehető változásai során semmi mást sem fogtok érezni, mint a határtalan energiát, és oly nagyon sok dolgot fogtok teljesíteni, hogy segítsétek a Föld új felszínét teljes formájába hozni.

Igen, tudjuk, hogy fáradtak vagytok most, azonban nagyon kérünk titeket, haladjatok tovább napi erőfeszítéseitekben, hiszen ti mind döntötök a felett, mi jelenik meg a Föld felszínén, az érzelmeiteken keresztül, melyeket megválasztotok, hogy megengedjétek áthaladásukat rajtatok, és döntéseiteken keresztül, melyeket minden egyes pillanatban hoztok.

Rátok mind egészen döntően lesz szükség a közvetlenül előttünk álló időszak alatt, és ismételten, oly nagyon sok elvégzendő munka van, és ez a munka azzal kezdődik, hogy értesítsétek az emberiséget az illuminátusok létezéséről, és mindarról, melyet tettek veletek az évszázadok során.

Természetesen már oly nagyon sokszor hallottátok, hogy ez fog történni, és sokatok érzi azt, hogy hozzászokott az ilyen jóslatokhoz, és képes lesz kezelni a következő leleplezéseket, amikor előtérbe kerülnek, azonban drága lelkek, szeretnénk, ha tudnátok, hogy valójában, még közületek azok is, akik a leginkább készen állnak e leleplezések bekövetkezésére, egészen meglepettek, és időnként nagyon elhalmozva lesztek az összes értesülés révén, melyet átadnak nektek.

A leghosszabb csatornázások, melyek sok információt tartalmaznak arról, melyet tenni kell világotokkal és felemelkedési folyamatotokkal, amelyen keresztülmentek, azok sem közelítik meg még a felszín súrolását sem mindarra vonatkozóan, melyet tudatni fognak veletek.

Az elkövetkező közvetlen időszak valóban mozgalmas és megerőltető lesz, azonban el fognak látni mindazon energiával, melyre szükségetek lesz, és utána néhánnyal, amikor a Földön a leghatalmasabb munkát nem mi, hanem ti kezditek el végrehajtani az Anyaföld meggyógyítása érdekében.

A leleplező bejelentésekkel és az alkalmazkodási időszakot követően, melyet az emberiségnek adnak, természetesen meglátjátok csillaghajóink és anyahajóink elrendelt megérkezését, valamint a sok Felemelkedett Mester megérkezését is a Fénysugarakon, melyen oly nagy élvezettel utaznak szerte a Teremtésben.

Az általunk említett Fénysugarak felemelkedettebb dimenziós éteri energiák, melyek felülmúlják a harmadik és negyedik dimenziókban kinyilvánított és megjelenített [manifesztált] energiák tisztaságát. Így kedvelnek utazni Felemelkedett Mestereitek és éteri Tanácsadóitok, hiszen evolúciósan felülmúlták annak a szükségességét, sőt még az akarását is, hogy beutazzanak, és tartózkodjanak csillaghajóinkon és anyahajóinkon.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nincsenek velünk csillaghajóinkon és anyahajóinkon, hiszen csakugyan velünk vannak, mivel számos találkozóra kerül sor percről percre a Földön és más Galaxisok más bolygóin bekövetkező eseményekkel összefüggésben.

Teljes szépségükben fogjátok meglátni anyahajóinkat és csillaghajóinkat az emberiség alkalmazkodása során, melyen keresztül kell mennie, miután szemükkel láttak minket a fizikaiban, és körutazásokat kezdünk tenni, megmutatva űrhajóinkat, és számos más magasabb dimenziós technológiánkat, melyekről mostanáig csupán hallottatok, és [mely technológiákról] feltételezték, hogy a tudományos fantasztikus műfaj képzeletének koholmányai voltak.

Azoknál, akik készen állnak, amikor az idő megfelelő a hivatalos megérkezésünket követően, elkezdünk majd oktatni benneteket arra, hogyan használjátok és hogyan működjetek együtt űrhajóinkkal, és azokkal az űrhajókkal, melyek azonnal elérhetővé válnak az emberiség többségének.

Előre látjuk, hogy sok lélek meglehetősen izgatott amiatt, hogy kipróbálja űrhajóinkat, és Gaia gyönyörű egét körös-körül berepülje, és addigra tisztaságában a tudati / tudatossági szintjeitek alaposan megnövekednek majd, biztosítandó, hogy képesek lesztek irányítani űrhajóink repülését, és valóban kezelni felemelkedett formáink felvételét teljes tisztaságunkban és teljes nagyszerűségünkben.

Tudatotok szintjei jelenleg meglehetősen tömörek összehasonlítva azzal a tudati tisztasággal, melyet meg fogtok tapasztalni megérkezésünkkor, és a Kozmikus Naptárotok dátumai mentén sok egyidejűség megérkezésével, melyet még el kell érnetek, melyek viszont pompás ugrásokat és szökkenéseket fognak látni egyéni és az emberiség együttes [kollektív] tudatában, ha egyszer e dátumokat elérte és rajtuk túljutott.

Érezzük, hogy felfogásmódotok az időről valóban fakul egyre hatékonyabban, és ez azért van, mert testetek és lelketek gyorsabb és tágabb léptékben rezeg, mely a valóságot látja, amely körül mozogtok, ami szintén elkezdett ilyen gyorsabb léptékben rezegni.

Meg kell érteni, hogy valójában hogyan navigáltok át valóságotokon, és ténylegesen hogyan navigáltok át idő felfogásmódotokon, hiszen pontosan kell megérteni, valóságotok hogyan gyorsul fel felemelkedési folyamatotokkal összhangban.

Természetesen, az ilyen dolgokat elmagyarázzák majd nektek olyan módokon, mely oly nagyon tiszta, és könnyen megérthető részetekről, és ismételten, oly sokatok tudati / tudatossági és intelligencia szintjét alaposan megnövelik az általunk említett időre, és ez majd jobban képesnek fog látni titeket a sok igazság és csoda befogadásához, melyeket meg kell osztanunk veletek.

Ismételten, tudjuk, hogy utazásaitok a Földön nehezek voltak, és érezzük a magunk módján a sűrűségeket, melyeket még épp mostanáig éreztek, és szeretnénk, ha tudnátok, hogy annak ellenére, amin átmentek, egy csodálatos jövőhöz vezetnek el, és ennek a jövőnek a megjelenítése [manifesztálása] az, mely folyamatban vagytok ebben az adott pillanatban.

Ti mind rendkívül döntőek vagytok e jövő megjelenítésében, mely miatt oly sokszor kértünk benneteket, hogy csupán a tiszta és csodálatos érzetű energiákat és érzelmeket engedjétek át magatokon, hiszen az alsóbbrendű érzelmek érzése csakráitok eltömését szolgálja, és megállítja az energiák átáramlását rajtuk, mialatt megpróbálja bezárni csakráitokat azokkal a negatív energiákkal, melyeket éreztek.

A pusztán tiszta és boldog energiák érzése nem a Teremtésetek bármely jellegének megtagadása, hiszen folyamatosan tapasztaltatok fájdalmat, megpróbáltatást és alsóbbrendű rezgéseket és érzelmeket, mialatt Éltek és léteztek a Földön. Az alsóbbrendű rezgések voltak a „legfontosabb dolgok” szinte minden Életeteknél, melyet ti mind Életetek Gaia felszínén, és most kérünk titeket, hogy forduljatok el az ilyen érzelmektől és érzésektől, mialatt átváltoztatjátok őket és megbocsátjátok magatok azon részeinek, akik léteznek, és jól érzik magukat az ilyen érzelmekkel.

Ennek megtétele hatványozottan fogja megnyitni csakráitokat, és ez fog látni titeket jobban képesnek lenni megjeleníteni azt a jövőt, melyről tudjuk, hogy oly nagyon izgatottak vagytok, hogy benne részt vegyetek.

Kérünk most mindnyájatokat, a drága Gaian e megtestesülésre gyönyörű és csodálatos időben, hogy tegyetek erőfeszítéseket magatokban, hogy érezzétek a felemelkedett lelkeket és drága Gaia jellegeit, melyek „online érkeznek” – hogy így mondjam – és kezdjétek el kivirágoztatni őket gyönyörűen Gaia felszínén.

Azok a lelkek, akiket ti növényekként ismertek, felszínükön megtapasztalják az első és második dimenziót, és értjük azt, hogy ez talán nagyon sűrű élménynek tűnik számotokra az ilyen lelkek számára, azonban higgyetek nekünk, a növények felemelkedettebb dimenziósak, és önmaguk magasabb dimenziós jellegeit hozzák át, hogy kifejezésre juttassák Gaia felszínén ez időben, összhangban az Őt, a testeteket és szíveteket megtisztelő tiszta energiákkal.

Ezek a lelkek önmagukat az első és második dimenziós élményeken, és a növények formáin keresztül jelenítik meg, azonban ők maguk meglehetősen felemelkedettebb dimenziósak természetükben, és tiszta és magasabb energiákat használnak, melyeket megtestesítettek világotokban, növényekként, hogy segítsenek az energiakapuk különböző „fényfoltjainak” megnyitásában, melyeket felállítottak mindenütt szerte Gaia egein és légkörében.

Amikor a „fényfolt” kifejezést használjuk, nem úgy értjük ezt, ahogyan hozzászoktatok az ilyen kifejezések felcímkézéséhez. Ez alatt azt értjük, hogy az ilyen „fényfoltok” a Gaia egeiben felállított különböző energiakapuk, melyek önmaguk gyors, mégis óvatos nyitását tapasztalják meg, hogy tiszta energiákat hozzanak át, melynek arányait még egyes esetekben sem tapasztalták meg Atlantisz és Lemuria korát megelőzően.

Az ilyen fényfoltokon átjövő energiák az energiakapukban a különböző felemelkedettebb dimenziós lelkekkel összhangban működnek, akik világotokban növényekként, állatokként és emberekként testesülnek meg, hogy megjelenítsék Gaia felszínén [és Fényrácsaikkal] a nagyon tiszta energiákat, melyek világotokba érkeznek a jelenlegi emberi érzékeléseteken túli birodalmakból.

Azt hittétek, hogy az emberek lennének az egyetlen formák, akiket mi, felemelkedett lelkek behelyezünk világotokba, hogy segédkezzenek az Anyaföld felemelkedésében? Nem szalasztanánk el egy ilyen üdvös lehetőséget a világotokban való megtestesülésre és segítségre felemelkedésetekben, hiszen különféle más fajtái és formái testesülnek meg a csodálatos Teremtésnek a Felszínén.

Földetek oly nagyon sok különböző és egyedi Létforma fajt és fajtát látott vendégül, és az elkülönülés, melyet az emberi kultúrátokban játszottak, az érzékelt külső különbözőségeken való játszadozásnak egy eredménye, még ha magatokban is van a Forrás, a Teremtőnk összes gyönyörű energiája, egyszerűen egy más és tömörebb formában testesül meg.

Sokan feltételezik, hogy a legfontosabb döntő esemény világotokban az, mely elmondja majd nektek, végül mikor szabadultok ki közösségként azokból, melyek történnek az illuminátusokkal birodalmuk teljes összeomlására vonatkozóan, valamint a mindarra való rávilágítás, melyet tettek veletek, amely jelenleg folyamatban van. Valójában ez nem így van, hiszen míg az ilyen események nagyon fontosak együttes szabadságotoknál, maguk nem döntő események, melyek megválasztják azt, mi jelenjen meg [manifesztálódjon] világotokban, és hogyan nyerjétek el szabadságotokat.

Nem, drága lelkek, ahogyan azt vég nélkül kifejezték, a mindegyikőtök által meghozott döntések, és minden egyes általatok érzett érzelem alapjául szolgáló megalapozó energiák, és a magatokon áthozott minden Teremtés az alapvető döntő tényező együttes szabadságotoknál.

A sötét lelkek világotokban mindig is a kollektív sötétségeteknek és sűrűségeteknek egy egyszerű görbe tükre volt, melyet ti jelenítettetek meg magatokban, hogy a Földön Teremtődjék, mely miatt értelmet nyer az, hogy közületek oly sokan éberek, és oly sok felemelkedett lélek testesül meg a Földön, hogy a segítség energiáit hozzák át Gaia felemelkedésébe, és azokat a negatív energiákat természetesen kezdik el majd lemosni, és átalakítani, melyek megjelenítésre [manifesztálásra] kerültek, és táplálták őket, és megjelenítették az illuminátusok megtestesülését.

Mialatt ez történik, természetesen rávilágítanak [az illuminátusokra] és „leszerelik” őket – hogy így mondjam – és mialatt folytatjuk, hogy ezen a sugárúton friss információkat adjunk, az összpontosítást és fontosságot az éteri és magasabb dimenziós energiákra kell helyeznünk, melyek e lelkek megvilágítását előidézik, hogy elnyerve lássuk kollektív szabadságotokat „időben” együttes [kollektív] felemelkedési folyamatotok leggyorsabb és legerőteljesebb szakaszai okán.

Ezért nyújtanak nektek útmutatást abban, mit tehettek a magatok Életében, hogy segítsétek megjeleníteni a Világított energiákat, melyek óriásian segítenek a sötétek ilyetén megvilágításaiban és átalakításaiban, mert ha az egyéneket folyamatosan az események miatti aggodalomban tartják a fizikaiban, teljesen elmulasztják az ilyen fizikai események magasabb dimenziós jellegeit, melyek megjelenítik az eseményeket, amelyek világra hozzák a szabadságot, és az ebből eredő felemelkedést az emberiség egésze számára.

Ez a ti felemelkedésetek, és a kollektív sötétségetek megvilágítása, melyet megjelenítettetek, és mialatt ismételten, valóban segítünk az ilyen törekvésekben, és ahogy tudunk, naprakész ismereteket nyújtunk, hogy egy felemelkedettebb látószögből működjünk, és mélyre hatoljunk, hogy értesültek legyünk az ilyen eseményekről, ti vagytok azok a gyönyörű Angyalok, akik ezt a megvilágítást előidéztétek.

Csupán tisztességes, hogy egy olyan szintű játékteretek legyen, melyben Megélitek élményeiteket, anélkül, hogy Életeteket kényszerítenék tömeges léptékben, és emiatt vagyunk itt segíteni a sötétek megvilágítását, mialatt megbizonyosodunk, hogy többé nem okozhatnak tömeges veszteséget az Életben.

Míg ilyen dolgokat teszünk értetek – és roppantul élvezzük az ilyen dolgok teljesítését – ti folyamatosan és folyamatosan megjelenítitek azokat az energiákat, melyeket alkalmazunk, hogy képesek legyünk segíteni nektek, hiszen valóban, ha a világotokba áthozott energiák túl sűrűk, alsóbbrendű rezgésekből valók, nem lennénk képesek segíteni, és ahogyan az előtte említésre kerül, ezért nem tudtunk segíteni a környezetszennyezés kitisztításában Gaia felszínének bizonyos területein, ahol a megjelenített [manifesztált] kollektív sűrűség még mindig túlságosan alacsonyabb rezgésszintű.

Ebben az egész forgatókönyvben Teremtőként való fontosságotokra folyamatosan emlékeztetnek benneteket az elkövetkező napokban és hetekben, és útmutatást is fognak adni, azt illetően, mit tehettek meg közösségként és egyénként is, hogy az energiákat eléggé tisztán megjelenítve lássátok területeteken és világotokban, mely kéretik minden számára, melynek megvalósulásának megpillantására vártatok, és az energiák már megjelenítésre kerülnek [manifesztálódnak], és az energiák folytatni fogják megjelenítődésüket és gyönyörű lélek-összességeteken való áthozatalukat, és testetek már elkezdte látni az ilyen események megindulását.

Köszönöm a Fiastyúki Felső Tanácsnak.

Csatornázta: © Wes Annac
WesAnnac.com
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
http://fenyvilag.blogspot.com/

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

rozi - rozi@keserv.com

1 egyszerű tipp a zsírégetésért:soha ne egyél!!!
cé há kettő,cé há három...tudni egy kis kémiát/
vagy csak nyomni a dumát...éterek,észterek,alkoholok,fenolok...nahát már a nulla sem rekord...Sprachen Sie ata-isi language??!

 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 6
Összes: 3046187
Hónap: 11047
Nap: 681