Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fiastyúki Kilencek Tanácsa 2012-04-09

 

Fiastyúki Kilencek Tanácsa:
Eszmecsere a szervezetünkről

2012. április 09.

Csatornázta: © Wes Annac

The Pleiadian Council of Nine: A Discussion of our Organization

Boldogan jövünk elétek ismét ez alkalommal, hogy egy további magyarázatba merüljünk arról, kik vagyunk, és mit teszünk értetek és világotokért ez időben. Egy szervezet vagyunk, lelkek közössége, akik egy dimenziós fejlődést és észlelést alapítottak, mely nagyszerűbb, mint a Fiastyúki Tanácsokat kitevő drága lelkek többsége, valamint számos földi és más ügyekben több tudással és érzékeléssel bírunk, mint sok lélek a Fiastyúk Általános és Felső Tanácsából.

A Galaktikus Szövetségben bármely adott faj Tanácsán belüli különböző szervezetek testületét hierarchikus módon alakítják meg, azonban ez nem egy olyan hierarchia, mely az ítélkezésen, vagy egy észlelt érdemen alapul azon lelkek részéről, akik megalapozottabbak e rangsorokban.

Ez a rendszer, mely a különféle Tanácsokat vezeti a Galaktikus Szövetségen belül, az a rendszer, mely minden Tanácsban és dimenziót létrehozó csoportban tartózkodó minden egyes lélek dimenziós szintjén és növekedésén alapul. Sok Tanáccsal bírunk, mely e rangsor szerkezeteiből áll, melyekről értesítettünk titeket, és rangjainkon belül számos fejlett és felemelkedett lélek van, és néhányuk fejlődési szintje messze felülmúlja a sokunk által elért szintet ebben a Tanácsban.

A Galaktikus Szövetség teljes egészében a különböző Felemelkedett Mesterek szintjei alatt működik, kik másfelől a különféle további felemelkedett Mesterek és Mennyei Teremtők szintjei alatt működnek, melyek többségéről még nem hallottatok, vagy nem ismeritek őket.

A Galaktikus Szövetségen és minden egyes fajon belül, mely a Galaktikus Szövetséget alkotja, ismét vannak felállított szintek, melyben minden egyes lélek benne van, és csatlakozott ahhoz a Tanácshoz, mely illeszkedik az ilyen szintekhez. Ez a szervezet, mely beszél hozzátok ez időben, felkapaszkodott és felemelkedett azokon az észlelt létrákon és kihívásokon, melyeket megadnak az egyénnek, miután felemelkedett az ötödik dimenzió birodalmaiba – az ilyen próbatételek látják majd az egyént túlszárnyalni [az ilyen teszteket].

Adtak bizonyos kihívásokat és állomásokat, annak a tudati szintnek a bemutatására és túlszárnyalására, melyet elértünk, amely egy beavatást nyújt a Galaktikus szövetség rangjain belül felállított hierarchia magasabb szintjeire, minden egyes e szervezethez csatlakozott fajnál és civilizációnál.

Fejlődésünket az ilyen kihívásokon alapulva vezetik, és amikor a különböző magasabb dimenziós leckéket tökéletesítettük, megadják nekünk ezt a beavatást a mindig magasabb és tisztább érzékelési és tudatállapotokra. Ily módokon tesztelnek bennünket, biztosítandó, hogy magunkba szívtuk a leckéket, melyek szükségesek az előléptetéshez a saját személyes evolúciós ciklusaink mentén.

E tanítások és tesztelések nagy része közösségként megy végbe a Galaktikus Szövetséggel és e szervezet különböző Tanácsaival kiegyezett sok civilizációnál. Mi a lelkeknek egy együttes csoportja vagyunk, akik túljutottak az akadályokon és megtanulták a leckéket, melyek szükségesek voltak, hogy befolyásos pozíciókba léptessenek elő minket, melyben oly nagy döntési joggal rendelkezünk abban, ami történik, nemcsak a mi Csillagrendszereinkben, hanem a Földön az eseményeknél is; mi a fiastyúki rokonsági ág révén is nagyon közel állunk hozzátok drága gyönyörű lelkek a Földön.

Mi is felvettünk emberi formát alacsonyabb dimenziós élményeink többségében, és közülünk sokan az ötödik dimenzióba való felemelkedésünk során azt választottuk, hogy ilyen [emberi] formát tartunk fenn, míg sokan mások azt választották, hogy megszabadulnak testüktől, és magasabb dimenziós élményüket „Kiélik” tiszta Forrásenergiaként, melyek mindnyájan vagyunk mélyen lenn.

A Fiastyúk Általános és Felső Tanácsának lelkeiről teszünk említést, amikor egy emberi testben tartózkodó jellegről beszélünk, hiszen a Fiastyúki Kilencek Tanácsából mi, a világunkban, együttesen [kollektívan] felemelkedtünk az ötödik dimenzió birodalmaiból, és ilyetén, sok útmutatást adunk a Fiastyúki Általános és Felső Tanács lelkeinek ismét, annál is több helyzetnél, mint ami épp történik Csillagrendszerünkben.

El vagyunk ragadtatva, hogy közvetlenül szólunk az emberiséghez ez időben, hiszen megszokottan nem tettünk így, és míg számos lélekkel bírtunk, akik sokszor a nevünkben beszéltek, közvetlenül nem szólítottuk meg az emberiséget. Most oly módokon dolgozunk, melyek segíthetnek oly közvetlen módokon az üzeneteinkre és az ilyen üzeneteken belül nyugvó energiáinkra való rávilágításunkon keresztül az emberiségnek

Ez volt a kulcs összetevő vágyunkhoz, és a Galaktikus Szövetség többi részének és más felemelkedett források óhajához, hogy a csatornázott üzeneteken keresztül szóljanak az emberiséghez, az emberiséggel való közvetlen kapcsolatunkat megelőzően, hiszen érzitek azokat az energia kódolásokat, melyeket átnyújtunk nektek, és míg ez nem olyan tiszta módú, mint amilyen lesz, amikor közvetlenül érzékeltek minket, és léptek érintkezésbe velünk, még mindig boldogok vagyunk, hogy képesek vagyunk megosztani veletek az ilyen energiákat, bármilyen forma is az, melyet a Földön kezelni tudtok.

E kommunikációk és a mögöttük lévő energiák szépsége az, hogy hiteles tanácsot tudunk nyújtani nektek lelki ösvényetek mentén, valamint valódi híreket tudunk adni világotokról, melyeket még nem fognak elmondani nektek főáramlat médiátokban, és ugyanakkor kitesznek benneteket energiáinknak, és hogy meglehetőségen közvetlen módokon érezzetek bennünket.

Vágyódunk arra, hogy az emberiség szert tegyen egy emlékezésre, és hogy a velünk való kapcsolatra visszaragyogjon, és míg bizonyosak vagyunk, hogy ez megtörténik majd megérkezésünkkor világotokba, addig is szeretnénk megkezdeni oly sokatokkal a kapcsolatok újraizzítását, melyről megfeledkeztetek alacsonyabb dimenziós élményetek alatt. Oly nagyon közel vagyunk az emberiséghez, és azoknak a lelkeknek a többsége, akiket e kommunikációkhoz elvezetnek majd, elvezetik hozzánk is, mert ti mind nagyon közel álltatok hozzánk számos élmény során ebben a mi hatalmas Teremtésünkben, még a földi alacsonyabb rezgéses vállalkozásotok előtt.

Míg a Fiastyúki Kilencek Tanácsa vagyunk, és nevünk valóban a mag csoportunkat és kollektív tudatunkat képviseli, rutinosan meghívunk további felemelkedett lelkeket, és a Fiastyúk Általános és Felső Tanácsában lévő lelkeket is, hogy küldetésünk részei legyenek oly nagyon sok dolog és esemény vonatkozásában számos különböző csillagrendszerben.

Mag lélek csoportunk és a fiastyúki lelkek kollektív tudata, akik az emlékezés tudatállapotaira szert tettek, magasabban állnak az „alacsonyabb” Fiastyúki Tanácsokból valókénál. Semmikor sem korlátozódunk kilenc tagra, és valójában megszokottan látogattunk meg sokatokat, ébredő lelkeket, mialatt testetek aludt, és sok lélekkel bírunk, [akik jelenleg] megtestesülnek a Földön, hogy üzeneteink részesei legyenek, melynek köze van a Föld megsegítéséhez és mindegyikőtök kiemeléséhez az alacsonyabb rezgéses szendergésetekből.

Minden egyes pillanatban összegyűlünk egymás közt, valamint ülésezünk másokkal, azzal kapcsolatosan, mi tehető meg a Földön bármely adott pillanatban, hiszen minden egyes pillanat a Földön mindegyikőtök észlelésén keresztül megjelenik [manifesztálódik], Földön megtestesülő drága lelkek, mely rendkívül fontos és döntő, és ilyetén, fél szemünket és észlelésünket a Földön kell tartanunk az idő nagy részében.

Találkozunk magunk közt, és összegyűlünk számos drága, világotokat segítő Felemelkedett mesterrel, a Fiastyúk Általános és Felső Tanácsával egyetemben, valamint a Galaktikus Szövetség egészével is, hiszen minden egyes tagja és faja a Galaktikus Szövetségnek megszokottan tart üléseket arról, ami megtehető a Földön, és számos más dologgal kapcsolatosan is, hiszen ez a Galaxis valóban nagy!

Javasoljuk, hogy mindnyájan folytassátok törekvéseiteket, hogy ráleljetek arra a Szeretetre, melyben benne vagytok, olyan kevésbé sűrű formából valóként, amilyen lehetőleg tudtok lenni, és természetesen elrendelve a megfelelő fegyelmet [v. tantárgyakat] és Világított változásokat az egyén saját Életében. Ez fog gondoskodni arról, hogy ráleljetek a sok kérdésetekre [adott] vezérfonalakra és titkokra, melyekkel bírtatok alacsonyabb rezgéses élményetek kapcsán, ahogy elkezdtek felemelkedni és emlékezni, hogy a dolgok a Földön valójában nem azok, melynek tűnnek.

A régi és szokásos világképek [paradigmák] mindennapi folytatódása alatt, érezzük, hogy többségetek érzékel valami mást, valami újat, valamit, melyre nem tudtok egészen rátapintani, vagy szívvel érezni, azonban éreztek valamit, melyről tudjátok, hogy mindenek fölött való és csodálatos lesz.

Érzitek a Megvilágított változásokat, ahogy életbe léptetik őket most, és mi és oly sok más Tanács és Szervezet a Galaktikus Szövetségen belül, vég nélkül segítünk, azt biztosítandó, hogy rátaláltok az igazságokra és a felfedésekre, ahová elvezetni szándékoznak titeket, az emberiség együttes és egyéni növekedésével összhangban.

Boldogok vagyunk, és el vagyunk ragadtatva, hogy képesek vagyunk megosztani veletek energiáinkat e formában, mégis, ismételten, ezt az üzenetet és írnokunk energetikai mentális síkjait elindítjuk oly nagyon sok Szeretettel az emberiség iránt, tiértetek mind, drága lelkek, akik ezt az üzenetet olvasni fogjátok, és átérzitek majd az energiákat mögötte.

Azok az energiák, melyekkel kitüntetünk benneteket most, nem csupán azért vannak, hogy felerősödjenek észlelésetekben és tudatosságotokban, hanem azért is, hogy körétek burkolják magukat, ahogy beisszátok őket felemelkedésetekkor, és amikor elkezditek kisugározni ezeket az energiákat az alacsonyabb dimenziós civilizációk felé a különféle Csillagrendszerekben és Galaxisokban, akkor fogtok segíteni az ilyen civilizációknak, hogy maguk is túlnőjenek az alacsonyabb rezgéses élményeiken.

Köszönöm a Fiastyúki Kilencek Tanácsának!

 

Csatornázta: © Wes Annac

WesAnnac.com

http://aquariuschannelings.wordpress.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa

http://fenyvilag.blogspot.com/

All Galactic Channellings and translations available at

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/

http://www.despertando.me/

PLEASE USE DISCERNMENT...

All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity...Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team

[Hungarian translation of the text above:]

Kérünk, hogy használd az ítélőképességed…

 

Minden bejegyzést egy bizonyos fokú ítélőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell dönteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szíved véleményét, hiszen sosem téved!

 

Szeretetünket küldjük neked.  Despertando.me csap

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 6
Összes: 3044581
Hónap: 11001
Nap: 467