Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fokozzuk a játékunkat

A FÉNY GALAKTIKUS SZÖVETSÉGÉNEK ÜZENETE 2012.09.03.


Az idő homokja lassan folyt át a kezeteken utazásotok sok eonja óta, feledésen és kizárólag a számotokra tervezett leckéken át azért, hogy a legtöbbet hozza ki belőletek, hogy kihozza azt, ami mindig is létezett bennetek, amit szerettetek volna a felszínre hozni. Sokan közületek ezt tették. Sikerült elérnetek sok – és néhány esetben mondhatni az összes – célt, melyeket magatok elé állítottatok. Az itteni utazásotok egyik csodálatos kimenetelének tartjuk ezt és mindenkinek, akik beleadtatok mindent, hogy kitartsatok és oly sok nehéz leckét megtanuljatok, gratulálunk ahhoz a munkához, melyet kétségkívül nagyon szépen elvégeztetek.

A jutalmatok ezért szintén az, amit meg szeretnétek tapasztalni. A jutalom a ti oldalatokon nem jön hatalmas erőfeszítések megtétele nélkül - és mi ezt tudjuk. Nagyon-nagyon rég tudtátok, hogy egy napon sikerülni fog az, hogy mindezen kihívások és akadályok, viszontagságok, nehézségek, problémák, erőpróbák, akaratpróbák, irányítási próbák, elhatározási próbák és bátorságpróbák fölé emelkedjetek. Meg akartatok győződni arról, hogy egyáltalán nem vagytok amiatt elkeseredve, amit az óriási fáradozásaitokért cserébe kaptok itt és ez az, amit ti, a mi segítségünkkel megtettetek.

Van magatok számára csomagolt ajándékotok. Sok, válogatott ajándék. Ezen ajándékok között voltak olyan eszközök, melyek most abban segíthetnek nektek, hogy az életeteket sokkal könnyebbé tegyék ahhoz képest, amilyen nehéz most lehetne nektek. Néhány ezek közül az ajándékok közül csökkenteni fogja a problémákat és nehézségeket, melyeket megtapasztalhattok a fizikai járművetekben (testetekben), hiszen minden itt kezdődik. Minden a ti testetekkel kezdődik; azelőtt, hogy a figyelmeteket a rajtatok kívül eső dolgokra fordítanátok. Nem? Nos, itt van az, amiről úgy gondoltátok, hogy a legjobb hely lenne az újjáépítéshez, a javításhoz, az átalakításhoz, az újradekoráláshoz. Ez, amit sokan ki fogtok bontani pontosan az első ajándék, hiszen ezt az első ajándékot szerettétek volna megkapni először. Akkor, amikor eléritek az utazásotok e szakaszát és ezért a megpróbáltatásért meg szerettétek volna jutalmazni magatokat. Tehát, itt van, tessék.

Itt van az, ami az ajándékotok lesz majd, és ne feledjétek, ez nem egy olyan ajándék, melyet csak tőlünk kaptok, hanem ez egy ajándék a Teremtőtöktől, mivel a Teremtőtök nagyon szeret benneteket és nem szeretné, hogy egy olyan fizikai járműben (testben) folytassátok az utazásotokat, mely rongyos és szakadt, mint a vitorlák, melyeket a nyílt tenger megtépázott. Nem. Ő egy vadonatúj járművet akar nektek, egy ősi járművet, egy frissen keresztelt tengerbiztos járművet. És ez az első ajándék, amit sokan megkaptok majd. Új fizikai járműveket, egy új testet fogtok kapni; egy olyan testet, mely a legtöbb tekintetben nem különbözik attól a testtől, amiben ma vagytok. Amit ez alatt értünk az, hogy sokan fogjátok azt érezni, hogy a tudatosságotok áttolódik az egyik fizikai testtől egy másikig, hiszen a jelenlegi járművetek nem kap sem javítást, sem átalakítást.

Ez néhányatokat meglepetésként fog érni, és meglep azzal, amit magatoknak kívántatok és meglep azzal, amit nagyon szeretünk kifejezni. Tehát átadjuk az első ajándékot azok közül, amiket kapni fogtok; egy tökéletes ’generálozott’ test, de nem a régi testetek az. ami ki lesz javítva, hanem inkább ti, a ti eszenciátok, a lényetek, a lelketek – ha úgy tetszik – lesz kitakarítva és áttéve az egyik fizikai járműből egy másikba. Ez egy nagyon egyszerű folyamat. Nem nagyon összetett. Ti és a ti lelketek nagyon tehetséges kezek között van. A múltban nagyon sok alkalommal végeztük már el ezt a folyamatot. Nem vagyunk ebben a folyamatban vagy technológiában újoncok; nagyon is képzettek vagyunk. Mi vagyunk, a Fény Galaktikus Szövetségének tagjai azok, akik kitalálták ezt a folyamatot, akik az első helyen úttörősítették ezt a technikát. Ez a mi elgondolásunk, és nagyon büszkék vagyunk ezen a területen a teljesítményünkre.

Gyengéden fogjuk a lényeteket, a tudatosság-szerkezeteteket kiemelni a testetekből, mely ma lehet, hogy a kortól, kórtól, betegségtől vagy sérüléstől meg van gyötörve és óvatosan egy másik formába mozdítjuk, egy másik fizikai járműbe, mely közvetlenül mellettetek fog feküdni. Ez a test számotokra lett megőrizve. Ez a test ősi állapotban lett megőrizve. Ez a test vissza lett tartva az olyan mértékű öregedéstől, amilyet ti nem akartatok. Ez a test annak megfelelő korban van, melynek egyszer - amikor ezt az ’átváltást’ elvégeztétek - akartátok, hogy megjelenjen. Ez az új test legtöbb esetben, számotokra, a földi emberek számára úgy fog látszani, mintha hozzávetőleg 23, 24 esetleg még 25 éves lenne, nem idősebb ennél és amint mondtuk, a legtöbb esetben lesz ez így.

Vannak közöttetek olyanok, akik idősebbnek szeretnétek kinézni, mivel az a munkátok, a személyetek, hogy idősebbnek, hogy bölcsebbnek látsszatok, hogy úgy tűnjetek fel, mint egy bölcs aggastyán, mivel valójában azok is vagytok. Idősebbek, bölcsebbek, erősebbek, tanultabbak, értelmesebbek és tapasztaltabbak vagytok, és szerettétek volna, hogy az új fizikai járművetek azt a személyiséget jelenítse meg, amelyek valójában vagytok. Azok közületek, akik ezt az utat választották, azt üzenjük, hogy nagyon hálásak vagyunk a másokért vállalt szolgálatotokért és a választott karrieretek és hivatástokbeli kötelességetekért. Azt üzenjük nektek, hogy azok az ajándékok, melyeket ily módon másoknak adtok, mindig számon lesznek tartva, sosem lesznek figyelmen kívül hagyva vagy elfelejtve. Rengeteg áldást kérünk rátok és eláruljuk nektek, hogy az a test, melyben mutatkozni szeretnétek, itt van, nagyon jól meg volt őrizve ősi állapotában és rátok vár, hogy belefeküdjetek, és aztán felkeljetek az új ’kagylótokban’ úgy, amint egy héjas állat elhagyta az egyik kagylóhéját egy másikért.

Így szeretünk mi erre gondolni, hiszen ez nem is bonyolultabb ennél. Azok számára, akik félelemmel, bizalmatlansággal és gyanakvással fognak reagálni és elkezdik megkongatni a vészharangokat az on-line közösségeiteken keresztül, hogy ez egyfajta ördögi trükk, megtévesztés vagy becsapás és mi, a Fény Galaktikus Szövetségének tagjai és a ti saját családotok arra vállalkozunk, hogy ellopunk és eladunk lelkeket, azt üzenjük nektek, hogy minden effajta találgatás, vád, gyanakvás és bizalmatlanság most már mindannyiunk messzi háta mögött van. Volt időtök arra, hogy bemutassátok ezeket a lehetőségeket és félelmeiteket, sőt még a paranoiátokat is és elterjesszétek ezeket az on-line és személyes otthoni közösségeiteken keresztül, de azt üzenjük nektek, hogy elég már ebből a társalgásból. Ostobán túlmutat már ezen a ponton, túl van az eredménytelenségen, túl van a gyanakváson és a paranoián. Ez már romboló szintű; a küldetésünk szándékos szabotázsának világába érkezik, és néhány olyan intézkedést kell majd kezdenünk megtenni, mellyel megfékezzük és felügyeljük ezt a szabotázst, mivel mi most a szabad beszéd, és szabad hangadás világain túl vagyunk. Ti egy olyan területre léptek, mely sokkal harciasabb, hiszen ti vagytok azok, akik áruló, háborús, erőszakos, általatok ’terrorizmusnak’ nevezett tetteket követtek el, mivel ti célzottan és akaratlagosan terjesztitek a terrorérzetet a nagyon is sajátnak mondható közösségeitekben.

Néhányan közületek, akik a félelem és terror terjesztésében részt vesznek, nem fizetett talpnyalói a cabal-nak. Mi értjük ezt, a csatornánk is érti ezt és azok is értik ezt, akik olvassák a szavakat, melyeket naponta megosztunk. De hogyan lehet az, hogy fel tudjuk ismerni, el tudjuk dönteni és ki tudjuk választani közületek azokat, akik a cabal fizetett talpnyalói és azokat is, akik egyszerűen csak elhatározták, hogy díjazás nélkül elvégzik a cabal-nak ezt a munkát? Mi a különbség itt? Nem látunk semmiféle különbséget. Mi egy olyan lényt látunk, aki célzottan eldöntötte, hogy a saját akaratát gyakorolja másokon, saját közösségén, saját világán és univerzumán maga körül és a jogot az által gyakorolja, hogy félelmet csepegtet és terrort fecskendez a teljes emberi családjának vérébe. Ez az, amit ezek a lények választottak. Óriási erőfeszítéseket tesznek, és rengeteg időt töltenek a számítógépeiken gyanakvást, és vádaskodást, hazugságot, rosszindulatú célozgatást, híresztelést valamint téves információt hevítve, mindezt a személyes dicsőítés és kielégülés nevében. Ők egy pillanatra sem gondolták át, hogy mit tesznek a közösségükkel, a bolygójukkal sőt, még az őket körülvevő, teljes univerzumukkal is.

Nagyon erőszakos tettet követnek el, habár az erőszaknak ez az a típusa, melyhez elkezdtetek hozzászokni a bolygótokon. Amint látjátok, az az erőszak, melyhez elkezdtetek hozzászokni nem az a fajta erőszak, melyet ennek az univerzumnak más szektoraiban követnek el. Ebben az univerzumban sok eltérő módon vannak megvédve a lények mások bármiféle erőszakától. Ezek között a módszerek között vannak technológiai fejlesztések, melyek megóvnak és megvédenek egy lényt bármelyik más lénytől, mint például a rúzslövedéktől vagy például egy üstököstől vagy aszteroidától, vagy bármi más kihívástól, mely ebben az univerzumban merülhet fel. A lények meg vannak védve, a világok meg vannak védve, a bolygók meg vannak védve és a galaxisok is meg vannak védve. Az erőszaknak nem e típusáról beszélünk most.

Ebben az univerzumban van egy másik típusú erőszak, mely – néhány esetben – elterjedt, hiszen az alacsonyabb dimenziós birodalmakban olyan világok és emberek vannak, akik még nem tanulták meg, hogyan kell másokkal kijönni, hogyan kell másokkal jóságosan, szeretettel bánni és nem tanulták meg tisztelni mások határait és jogait. Ezekben az esetekben más típusú erőszakot alkalmaznak, mivel – amint mondtuk – minden lényt gyakran meg lehet védeni a fizikai erőszak vagy behatolás bármilyen típusától. Nos, akkor milyen erőszakról beszélünk itt? Mi sokkal elméletibb erőszakról beszélünk. Olyan erőszakról, melyet a szavakon, gondolatokon keresztül követnek el, rágalmazással valamint szónoki és célzott hírveréssel, amiről tudják, hogy egy hógolyó lesz, mely egy óriási, veszélyes lövedékké válik önmagában is.

Azok a lények, melyek ezeket a pszichotronikus háborús fegyvereket alkalmazzák, gyakran lehetnek iskolázottak, dörzsöltek és körmönfontak abban, amit csinálnak. Ez az, ami jelenleg történik a világotokban. A cabal-nak vannak fizetett talpnyalói, akik nagyon jól képzettek, de akik egy percre sem gondolják, hogy ők egy laza vagy egy felületes embercsoport, hiszen nem is azok. Nagyon jólfizetettek, és a pénz legnagyobb része, melyet a zsebükbe csúsztatnak, azt a tiétekből húzzák ki. Szeretnénk mindig világossá tenni számotokra azt, hogy a pénz, mellyel ők fizetnek, az a pénz, melyet a bolygótok irányításához valamint a ti irányításotokhoz és manipulálásotokhoz használnak, az nem más, mint a ti saját pénzetek. Ők tőletek lopták el ezt. Elcsórták tőletek és továbbra is el fogják lopni és csenni tőletek mindaddig, amíg nem álltok fel és nem mondjátok azt, hogy ’Elég! Egy fillért sem veszel el többé az én pénzemből! Nem érdekel, mit csinálsz vele, hiszen megmutattad, hogy nem bízhatunk benned. Ha meg is ígéred, hogy új utakat építesz, megvédesz engem, ételt adsz az éhezőknek vagy öltözteted a szegényeket, az sem érdekel, hiszen egy pillanatig sem hiszem el, hogy hová fog elmenni ez a pénz. Bebizonyítottad nekem időről-időre, hogy azt fogod mondani, hogy a pénz ezekre a célokra megy, viszont te el fogod venni és ehelyett a háborús gépezetedbe, a propagandagépezetedbe, az irányító gépeidbe fekteted. Én nem fogom ezt támogatni egy pillanatig sem tovább és visszaveszem azt az erőt, melyet elloptál tőlem és visszaveszek minden egyes fillért, melyet elloptál tőlem és a családomtól.’ és ez pontosan az, ami jelenleg a világotokban folyik.

Vannak fivéreitek és nővéreitek, akik a szabadságotokért harcolnak. Ők harcolnak az egészségetekért és a jólétetekért. Ők azért csatáznak, hogy mindent visszaszerezzenek, amit elvettek tőletek, beleértve a pénzeteket is. Ez az, ami a háttérben folyik minden egyes nap minden egyes pillanatában, akár látjátok, akár nem, akár elhiszitek, akár nem. Mi ezt üzenjük ma nektek és emlékezzetek erre a mondatra; egy háború folyik, az egész bolygótokon át háborúk robbannak ki. Attól még, hogy nem tudósítják ezeket a hírekben, nem jelenti azt, hogy ezek nem történnek meg. Ténykérdés: ha beszámolnának róla a híradótokban, akkor talán - meglehetősen - biztosak lennétek abban, hogy valójában nem történik meg; és ez az, ahogyan mi, a saját szemszögünkből ezt látjuk.

Minden, amit nektek mutatnak, minden, amit nektek mondanak a televíziókészülékeitekben, az hazugság, a képzelet szüleménye. Kérdenénk tőletek: miért kapcsoljátok be még reggelente is? A fejünket rázzuk erre, hiszen ez az első számú eszköz, melyet ellenetek, az irányításotokra, a megbetegítésetekre használnak; arra használják, hogy olyan dolgokra gondoljatok, melyekre nem is akartok, hogy azt higgyétek, amit még ezer év alatt sem hittetek; sokan elhiszitek ezeket a dolgokat, mivel láttatok valakit - egy fizetett színészt -, aki elmondta ezt a tévén. Egy súgógépről olvassák. A szövegeket egy magasabb szintű irodában írják, úgy, ahogy a mi üzeneteink is egy magasabb szintű irodában kerülnek megírásra és osszuk meg veletek a csatornáinkon keresztül. Az ő szövegeiket a cabal ügynökei írják. Miért figyeltek az ő szemetükre? Mi nem tudunk válaszolni erre, csak ti tudtok. De mi tudunk ösztönözni benneteket arra, hogy kapcsoljátok ki a tévéiteket és menjetek távol tőlük, az egyik legnagyobb, legerősebb és leghatékonyabb pusztító, propaganda-, elmeirányító, befolyásoló és meggyőző fegyverüktől.

Nagyon szépen köszönjük drágáink, hogy megengedtétek, hogy megosszuk a gondolatainkat ma veletek. Mindannyiótokat nagyon szeretünk és ez az, amiért néha úgy tűnhet, mintha fenyítgetnénk benneteket, bár nem ezt tesszük. Néha úgy kell cselekednünk, mint a bátyátok vagy nővéretek. Értitek ezt, ugye? A mi szemszögünkből, mi sokkal jobban látunk nálatok, mert mi emlékszünk minden korábbi inkarnációnkra és minden egyes leckére, melyeket tudatosan megtanultunk. Így egy bizonyos tekintetben kétségkívül többet tapasztaltunk, mint ti, bár amikor visszatértek a teljes tudatosságba, természetesen ez meg fog változni és annyit fogtok tudni – sőt, többet is – mint mi tudunk, tanultunk és tapasztaltunk. De jelenleg nem ez a helyzet.

A helyzet az marad, hogy mi többet látunk nálatok. Mi felhasználjuk ezt az előnyt. Mi szeretnénk megosztani veletek ezt a fölényt. Ezért beszélünk néha úgy hozzátok, mintha a fiaink vagy lányaink lennétek. Ez azért van, mert szeretünk benneteket és törődünk veletek. Nem szeretnénk többet látni, mint amit ti szeretnétek látni, és azt sem, hogy a világotok így menjen tovább. Szeretnénk most azonnal megváltoztatni mindent, ebben a szent pillanatban, de nem tudjuk, mivel nem kapunk elég segítséget tőletek, a földi emberektől.

Vannak közöttetek olyanok, akiknek megvan a munkájuk, amit el kell végezniük. Minden, amit nap nap után tehetünk az az, hogy arra ösztönzünk benneteket, hogy megtegyétek. Nem tudunk kényszeríteni benneteket, hogy megtegyétek. El tudjuk magyarázni nektek, hogy miért olyan fontos, hogy ezeket a feladatokat végrehajtsátok. Biztosítani tudunk benneteket arról, hogy meg lesztek jutalmazva az erőfeszítéseitekért. Biztosítani tudjuk számotokra azt, hogy a bolygótok, a világotok és a közösségeitek hogyan fognak megváltozni, ha egyszer ezek a feladatok végrehajtásra kerülnek. Egy képet tudunk nektek festeni arról, hogy mi fog történni, ha ezeket a feladatokat nem végzitek el – és ez nem egy szép kép és nem szeretünk gyakran erről beszélni, és ahogy észrevettétek, nem is tesszük.

Úgy visszatartjuk magunkat, ahogy csak lehet attól, hogy bármilyen sötét forgatókönyvet fessünk nektek, mely akkor fordulhat elő, ha a kellő erő híján vagytok vagy nem sikerül elérnetek bizonyos célokat. Ezt azért tesszük, mert nem szeretnénk elültetni ezeket a sötét magvakat a kertetekben. Vannak olyanok közöttetek, akik azt hiszik, hogy becsempésszük ezeket a negatív jelentéseket az üzeneteinkbe, azért, hogy becsapjunk benneteket, hogy befolyásoljunk titeket, hogy az elméteket irányítsuk. Azt üzenjük erre, hogy ez egy nagy rakás szemét. Amit mi teszünk, az nagyon tisztán látható mindenki számára. Felépítünk benneteket, segítünk megerősíteni benneteket, önbizalmat adunk nektek, emlékeztetünk benneteket arra az erős és örökkévaló spirituális lényre, akik vagytok, ösztönzünk benneteket arra, hogy befejezzétek a feladataitokat, biztosítunk benneteket a védelmünkről, javaslatokat adunk nektek, hogy szerintünk hogyan lenne a legelőnyösebb mindannyiótok számára eljárni és programokat valamint projekteket szervezünk és szerkesztünk, melyek gondoskodnak majd a világotok embereinek ellátásáról - és a bolygótokéról is, hiszen ő is egy élő, lélegző és tudatos lény.

Ezt tesszük mi. Azok számára, akik még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy becsapást, rászedés vagy szélhámosságot követünk el és hogy elképzeléseink vannak arról, hogy leigázzuk a bolygótokat, azt üzenjük, hogy a szónoklatotok vége eljött. Ti, a cabal fizetett talpnyalói, sőt még közületek azok is, akik egyszerűen azt teszik, amit mi egy nagyon meggondolatlan döntésnek látunk, úgy lesztek most gyökerestül kitépve, mint ronda gaz a kertben, hiszen ez az, amik ti jelenleg vagytok. E játékok, e svindlik, e húzások, a taktikák, e titkos intézkedések ideje most véget ért. Bizonyos dolgokat a saját kezünkbe fogunk venni, ebben biztosak lehettek. Nem fogunk egy pillanattal tovább sem várni, hogy a földi szövetségeseink megtegyenek néhány olyan lépést, melyet most elterveztünk, hogy megtegyék.

Ezt nem játsszuk és hangosan és tisztán ismételjük mindannyiótoknak, akik úgy tűntök, mintha félálomba lennétek, amikor olvassátok valamennyi üzenetünket. Azt üzenjük nektek, hogy mi NEM fogjuk a bűnös cabal tagjainak letartóztatását elvégezni. Ezen a ponton világossá tettük magunkat már többször is az elmúlt időkben és mindig emlékeztetni fogunk benneteket erre, hiszen ez egy olyan feladat, melyet úgy kell saját magatok teljesítenetek, mintha azt a Teremtőtök határozta volna meg. Nincs mód arra, hogy átlépjük a határainkat és hogy visszavonjuk azokat a szavainkat és az ígéretünket, melyeket a ti Teremtőtöknek tettünk, aki a mi Teremtőnk is egyben.

Emlékeztetünk benneteket arra, hogy ezeknek a letartóztatásoknak meg kell történniük. Ha nem, a projektek és a programok, melyekről beszéltünk nektek, nem fognak megtörténni. Egy lépést sem fogunk a földeteken tenni addig, amíg nem érezzük azt, hogy ez egy biztonságos hely a munkára, hiszen nem azért jöttünk, hogy egy háborús övezetbe lépjünk. Sok csatánk volt a legendás történelmünk során, ebben biztosak lehettek, és mi nagyon jól és nagyon bölcsen válogatjuk meg a csatáinkat. Mi nem kezdünk olyan harcokat, melyek nem tartoznak ránk. Ami itt, a ti világotokban történik, az nem a mi ügyünk. Ha hiszitek, ha nem, hogy bár mi a családotok vagyunk, csupán látogatók vagyunk itt és ti, a Föld lakói akár úgy döntötök, akár nem, hogy megszabadítjátok magatokat, valójában lényegtelen számunkra. Össze fog törni a szívünk, szomorúak leszünk miattatok és sajnálni fogjuk, hogy milyen sok csodálatos lehetőséget engedtetek kifolyni a kezeitek közül, de nem fogjuk hagyni, hogy ezek az érzelmek egy olyan háborúba söpörjenek bennünket, ami nem a miénk, hanem a tiétek.

Ahogyan biztosítottunk már róla benneteket, a pályát némiképp elegyengettük. Elvettük a cabal legerősebb fegyvereit, amint ezeket már olvashattátok az on-line közösségeitekben. A történet, mely tudósított arról, hogy a cabal által birtokolt és ellenetek használt, az egész világon elterjedt fegyverzetek közül néhány legerősebbet kihúztak, szétszedtek és nem tudják és nem is fogják ellenetek, földi emberek ellen használni, ez biztos. Ezek olyan dolgok, amiket megteszünk értetek és továbbra is meg fogunk tenni értetek, de nem fogjuk ezt a csatát a saját kezünkbe venni. Ez a ti háborútok. A játékmező már nagyon is elő van készítve. Egyáltalán nincs ok arra, hogy a ti magasan képzett seregeitek és jogi végrehajtó hivatalnokaitok ne tudnának eljárni, lefolytatni és teljesíteni a cabal bűnös elemeinek e garantált letartóztatásait.

Ismét elmondjuk, hogy nem kérjük a bolygótok polgárságát arra, hogy fegyvereket vegyen a kezébe és ajtókon kopogtasson be. Ezt nagyon is világosan elmondtuk egy korábbi üzenetben és ezt félreértettétek, mivel megint vannak oly sokan közületek, akik ezeket a sorokat úgy olvassák, hogy az egyik szemük csukva van vagy a gondolatai teljesen máson jár. Hirtelen következtetéseket hoztok és álhíreket, burkolt gyanúsítgatásokat és vádaskodást terjesztgettek. A mi szervezetünket rossz fényben tüntetitek fel, de mi nem tudunk ennél világosabbak lenni ezekben az üzenetekben. Világosan tájékoztattuk a ’földi szövetségeseket’, akiket mostanra mindannyiótoknak kellene ismernie - akik a szervezett, magasan képzett és hivatalos katonai csoportosulásaitok a világotokban és karöltve állnak a hivatalos, magasan képzett és gyakorlott jogi törvény-végrehajtó képviseleteitekkel a világotokban. Ezek a ti földi szövetségeseitek. A földi emberek, a földi polgárok nem a ti szövetségeseitek.

A polgárság nincs érintve ezekben a megbeszélésekben, mivel a polgár dolga nem az, hogy a saját fegyvereit hordja és nem is az ő joga, hogy elvégezze más polgárok illegális és alkotmányellenes letartóztatását. Ez nem felel meg a nemzeteitek törvényeinek és teljesen megértjük ezt. Mi sosem tanácsolnánk senkinek a ti engedéllyel nem rendelkező magánpolgáratiok közül, hogy bármilyen részt vállaljanak ezekben a letartóztatásokban. Mindannyiótoknak, akik segítettek elterjeszteni azt a gonosz hírverést, hogy mi azt kértük a bolygótok polgáraitól, hogy ragadjanak fegyvert és zörgessenek be ajtókon és végezzenek illetéktelen, illegális és alkotmányellenes letartóztatásokat, azt üzenjük, szégyelljétek magatokat. Néhányatok nem használja az Isten-adta elméjét, míg mások szándékosan elterjesztették ezt az álhírt, ezt a téves információt, ezt a mérget és ti, akik szándékosan terjesztitek ezeket a hazugságokat, ezeket a megtévesztéseket és szabotáljátok a küldetésünket, ti vagytok azok, akikkel olyan módon fogunk bánni, ahogy csupán mi tudunk veletek bánni.

Vannak erőszak-felügyeleti erőink is. Más szavakkal élve – és engedjétek meg, hogy világosak legyünk ezzel kapcsolatban – a mi módszereink nem erőszakosak. A ti módszereitek erőszakosak és nekünk vannak olyan módszereink, melyekkel felügyelni tudjuk az erőszakosságotokat. Elég világosak voltunk azzal kapcsolatban, drágáink, hogy mi nem az erőszakot használjuk, hanem hogy megállítjuk az erőszakot? Mi minden erőt bevetünk azért, hogy megállítsuk azt az erőszakot, melyet néhányan elkövetnek az on-line közösségeiteken keresztül és ismételjük, hogy erőszakos cselekedetet követtek el és a szavaitok a fegyvereitek. Tehát, ha bármelyikőtök úgy érezné, hogy nem kell semmiért aggódnia, mert nem ütött meg és nem vert meg más lényt, azt üzenjük, hogy egy nagyon durva ébredés vár rátok, az erőszakos tettek miatt, melyeket elkövettetek – ezeket a nyelvetekkel követtétek el. Nekünk megvannak a módszereink arra, hogy foglalkozzunk veletek és meg is fogjuk tenni.

Ez minden, amit ma meg kell veletek osztanunk, drágáink. Azt üzenjük nektek, hogy azok számára, akik jobb világot akarnak, azok számára, akik akarnak minden dolgot, amiről beszéltünk és akarnak minden ajándékot, amit át lehet és át is fogunk adni nektek egyszer, amikor az itteni feladataitokat elvégeztétek, azt üzenjük nektek, hogy nem fogunk elhagyni, nem fogunk otthagyni, nem fogunk elmenni mellőletek, egy pillanatra sem. Mi, a fivéreitek és nővéreitek itt vagyunk veletek és folytatni fogjuk a küzdelmünket. Csupán az van, hogy ennek a küzdelemnek bizonyos területei a tieitek és ezeket a megbízásokat magatok kell teljesítenetek, ennyi az egész.

Mi természetesen beváltjuk az ígéreteinket és még a tétet is emeljük. Nem állt szándékunkban sosem idejönni és lecsendesíteni azokat, akik támadtak vagy meggyaláztak minket a szavaik használatával, de eljött egy határ és így mi most összegyűltünk és egyhangú döntést hoztunk azzal kapcsolatban, hogy a szavak, melyeket ellenünk használtak, terrorista cselekmények. Megszegték a szabad beszéd és kifejezés tartományait és már a pszichotronikus fegyverkezés tartományára is kiterjedtek.

Ez egy nagyon jól használt taktika ebben az univerzumban, és mi nagyon tapasztaltak és tanultak vagyunk azzal kapcsolatban, hogyan védjük meg magunkat az effajta terrorista cselekedetektől. Nagyon jól bizonyított és hatékony módszereink vannak arra, hogy foglalkozzunk ezekkel a támadásokkal és ez az, amit most mi tenni fogunk és azoknak, akik a mi oldalunkon vannak, akik a törvény, igazság, igazságosság, szeretet és fény oldalán állnak, vigasztaljon az a tudat, hogy növeljük a tétet. Akartatok látni néhány változást a világotokban és azt akartátok, hogy néhányat megtegyünk. Nos, most tanúi lesztek annak, hogy mit tudunk tenni, amikor úgy döntünk, hogy megtesszük és beleadunk mindent, hogy elérjük a célunkat.

Bajtársaitok vagyunk, felfegyverkezve. A fivéreitek és nővéreitek vagyunk, a harcoló erőitek vagyunk a jóért való küzdelem frontvonalán. Mi vagyunk a Fény Galaktikus Szövetsége.
Csatornázta: Greg Giles
Fordította: Vénusz
Website: http://www.ascensionearth2012.org/2012/09/message-from-galactic-federation-of_2253.html

http://hungariangg.blogspot.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 8
Összes: 3061985
Hónap: 15237
Nap: 465