Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fokozott érzékenységű észlelések

Fokozott Érzékenységű Észlelések
 
Fokozott Érzékenységű Észlelést, tisztán-hallásnak, tisztán-látásnak, tisztán-érzéskelésnek vagy lélekolvasásnak nevezünk 
 

 

KÖZVETLEN

INFORMÁCIÓSZERZÉS

 

A hozzánk érkező információ öt érzéken keresztül érkezik. Ezeket hagyományosan látásnak, tapintásnak, ízlelésnek, hallásnak, szaglásnak nevezik. A legtöbb embernél ezek egyike a többihez képest fejlettebb, hatékonyabb az információszerzésben. Gondolkodásunk, érzékelésünk, létezésünk belső folyamatai nagymértékben összefüggnek információszerzési módjainkkal.

 

 Belső tapasztalásunk bizonyos csatornákon zajlik. Elsődleges működésünk lehet a vizuális és kinesztétikus, vagy auditív és kinesztétikus, vagy vizuális és auditív folyamatok kombinációja. Bármelyik változat lehetséges. Különböző belső folyamatokra különböző kombinációkat alkalmazunk. Megtudhatjuk, hogy elsősorban képekben, hangokban vagy érzelmekben gondolkozunk. Ajánlom, hogy találjuk ki, mert az a mód, ahogyan megszokott érzékeinket keresztül információt szerzünk, lesz az, amelyet javasolnék a Fokozott Érzékenységű Észlelés fejlesztését szolgáló tanulás megkezdéséhez. Pl. ha én meghallok egy nevet,először hallom, ezután kinesztetikusan keresek minden olyan irányban, amíg csak nem érzem valamilyen kapcsolat létrejöttét az illető személlyel. Ezen a ponton túl képeket látok és információkat hallok a megnevezett személyről. Sok évvel ezelőtt nem tudtam volna ezt megtenni. Az első bennem kifejlődött, kifinomult érzék a kinesztetíkus érzék volt. Sok órát töltöttem azzal, hogy testi pszichoterápiát végeztem, megérintve az embereket és energiamezőiket. Ezután észleléseim„látássá" váltak. Elkezdtem látni az érzéseimnek megfelelődolgokat. Sok gyakorlást követően hallani kezdtem az információt. Mindezek az információs módok megtanulhatók megfelelő gyakorlatok és meditációk segítségével.

 

Ha nyugodt, békés állapotba hozzuk magunkat, s ebben egyik érzékünkre összpontosítunk, fokozhatjuk annak érzékenységét. Csak gyakorlás kérdése. A dolog legnehezebb része az, hogy elérjük ezt a nyugodt állapotot, és folyamatosan tudjunk koncentrálni célunkra.

 

AZ ÉRZÉKEK FINOMÍTÁSA

Gyakorlatok

 

Kinesztétikus érzékünk finomítása céljából üljünk le egy kényelmes meditációs helyzetbe, és összpontosítsunk a test belsejének érzékelésére, koncentráljunk testrészeinkre és szerveinkre. Ha segít, érintsük meg azt a testrészünket, amelyre koncentrálunk. Ha inkább vizuálisak vagyunk, esetleg rá akarunk nézni erre a testrészre. Ha inkább auditívak vagyunk, hallgatni akarjuk a lélegzést vagy szívverést, hogy segítsen a koncentrálásban. Most tegyük ugyanezt ti körülöttünk lévő térrel. Csukott szemmel üljünk le és érezzük a szobát, ahol vagyunk. Koncentráljunk,„terjedjünk ki", „sugározzunk ki" a szoba különböző részei és a tárgyak felé. Ha segítségre van szükségünk, nyissuk ki a szemünket és érintsük meg a tárgyakat a szobában, ezután menjünk vissza, üljünk le és érezzük. Most kérjünk meg valakit,hogy bekötött szemmel vezessen át egy másik ismeretlen szobába. Üljünk le és érezzük a teret kinesztetikusan, ugyanolyan módon, ahogy testünket is érzékeltük. Mit tudunk meg a szobáról? Vegyük le a kendőt a szemünkről, és ellenőrizzük le. Végezzükel ugyanezt emberekkel, állatokkal és növényekkel.

 

Vizuális érzékeink finomítása céljából üljünk le meditációs helyzetbe, és csukott szemmel nézzünk testünk belsejébe. Ha nehézségeink vannak, keressük meg azt az érzéket, amely segíthet. Érintsük meg a testünket, vagy hallgassuk meg belső folyamatainkat egészen addig, amíg képesek nem vagyunk róluk képet alkotni. Most tegyük meg ugyanezt a szobával. Először nyitott szemmel vizsgáljuk meg részletesen a szobát: ezután csukott szemmel idézzük fel magunkban a szoba képét. Ezután menjünk át egy ismeretlen szobába és kezdjük újra az egészet csukott szemmel. Mit látunk? Ne felejtsük el, hogy vizuális érzékelésről van szó. Ez különbözik a képalkotástól, amely olyan alkotó folyamat, amelyben képet alkotunk arról, amit létrehozni szeretnénk.

 

Amint kifejlesztettem „látási" képességemet, felfedeztem, hogy a képek két formában érkeznek. Az egyik szimbolikus, a másik konkrét. A szimbolikus kép esetében egyszerűen olyan képet látunk, mely csak annak az embernek a számára bír jelentőséggel, akinek „olvasunk". Pl. láthatunk egy örvénylő ködfoltot az égen, vagy hatalmas csokoládétortát. A konkrét kép esetén események, dolgok képeit látjuk. Szemtanúi lehetünk egy olyan eseménynek, melyet a beteg a múltban élt át. Mind a szimbolikus látásnál, mind egy esemény olvasásánál a gyógyító a külső szemlélő helyzetét foglalja el, belép az adott időzónába és így szemtanúja lesz a lezajló eseményeknek. Ugyanez igaz a szimbolikus látásra. A gyógyító a feltárult látomást figyeli meg és írja le keletkezésének folyamatában.

 

Ezt receptív információközvetítésnek nevezzük. Nagyon fontos, hogy a feltáruló látomást ne értelmezze A látomás jelentése különböző lehet a megfigyelt és a megfigyelő számára. Pl. ha egy szimbolikus képet látunk, mondjuk egy kék autót, amint végigsuhan az úton, nem mondjuk rögtön: „ez mit jelent?" Csak nézzük, amint a kocsi halad előre az úton, és hagyjuk kitárulni a jelenetet.

E folyamat során fokról fokra jutunk újabb információkhoz és lassan egy érthető képet építhetünk fel. Nem tudhatjuk, csak később, hogy a kép szimbolikus vagy konkrét jelentésű (illetve, hogy valami már megtörtént vagy megtörténhet). Az ily módon történő információszerzés sok bizalmat, hitet igényel. Fél- vagy egy órát is igénybe vehet, amíg sikerül érthető képet felépítenünk. Másrészt, néhányan saját szimbólumaikat használják, és olvasatukat interpretálásuk útján adják meg.

 

Ez csak sok gyakorlat segítségével lehetséges, mert a vizsgálódó személynek először egy tiszta szinbólum rendszert kell felépítenie, amelyen keresztül információhoz juthat.

A konkrét látás egy másik típusában a gyógyító a beteg egy belső szervének képét látja. Ez a kép vagy a gyógyító elméjének képernyőjén jelenik meg, amelyet én elmeképernyőnek nevezek, vagy a beteg testében helyezkedik el, mintha a gyógyító, röntgen-géphez hasonlóan, képes lenne keresztüllátni a test rétegein, elérni a szervet. A látás e fajtaját belső látásnak neveztem el. Nagyon hatásos eszköz a betegségek leírásánál. A belső látással aktív, közvetlen hozzáférhetőséget biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy néhány olyan különleges információnak járunk utána, amelyhez hozzáakarunk jutni. Pl. a belső látás felhasználásával a test bármely általam látni kívánt belső részét megfigyelhetem.

 

Meghatározhatom, hova nézzek, milyen mélységbe, az aura melyik szintjén és milyen felbontásban vagy méretben, makro- vagy mikroszkopikusnagyságban.

 

Ha auditív érzékeinket akarjuk finomítani:

 

Üljünk le meditáló pozícióba. Hallgassunk testünk belső hangjaira. Ha segítségre van szükségünk, tegyük kezünket testünk azon részére, melyet hallgatunk, és érezzük vagy nézzünk rá. Ezután menjünk ki a szabadba, és hallgassunk meg minden hangol körülöttünk. Ha ezt egy erdőben tesszük, hallani fogjuk, a hangok szinkronitását.  Együtt egész szinfóniát alkotnak. Hallgassuk meg még közelebbről. Mi mást hallunk még? Nem létező hangokat? Hallgassuk meg még figyelmesebben - egy napon mondhatnak nekünk valamit.

 

 

NAGY TÁVOLSÁGBÓL TÖRTÉNŐ ÉSZLELÉS

 

Úgy vettem észre, hogy lehetséges a közvetlen információszerzés, Hosszú távolságból történő vizsgálódásaim ennek ismeretében függetlenül attól, hogy a személy velünk egy szobában, vagy tőlünk eléggé jónak tűnnek, de a gyógyítás nem annyira hatásos, mint távol helyezkedik el. A. legnagyobb távolságból történő, általam amikor egy szobában vagyok az illetővel,végzett aura megfigyelés egy New York és Olaszország között folyó telefonbeszélgetés során történt.

 

 

 

KÖZVETLEN

INFORMÁCIÓSZERZÉS

ÉS AZ ESEMÉNYEK

MEGÉRZÉSE

 

A legtöbb ember képes használnia közvetlen információszerzés valamilyen módját mindennapi életében. Milyen információ segíthetne abban, hogy jobban végezhessük a munkánkat?

Talán megtudhatjuk saját Fokozott Érzékenységű Észlelésünk segítségével. Mindez csupán egy módon fejezi ki azt, hogy az ember számára sok lehetőség adott arra, hogy információt, iránymutatást kapjon, ha kéri azt, és nyitott annak befogadására. A közvetlen információszerzésnek sok köze van a jövőnkhöz is.

Ha szélesebb körben megtanuljuk az információszerzést, nyilvánvaló,hogy ez az egész oktatási rendszerünket érinteni fogja társadalmi szinten is. Nemcsak azért fogunk iskolába járni, hogy deduktív és induktív gondolkodást tanuljunk, hogy információkat gyújtsunk és fejlesszük memóriánkat, hanem azért is, hogy megtanuljuk, hogy jussunk hozzá valamihez, amit azonnal meg akarunk tudni. A dolgok órákig tartó memorizálása helyett meg fogjuk tanulni, hogyan jussunk az Egyetemes Energiamező „memóriájában" tárolt információhoz.

 

Az ezoterikus terminológia az információtárolás e módozatát „Akasha lemeznek" nevezi. Ezek a lemezek az Egyetemes Hologramban rögzített minden megtörtént esemény, valaha megszerzett tudás energia lenyomatai. Az agy ilyen típusú működésekor az információkat nem tároljuk élményeinkben, hanem egyszerűen megszerezzük azokat.

Az ilyenkor az emlékezés azt jelenti, hogy ismét ráhangolódunk az Egyetemes Hologramra és ismét leolvassuk az információt: nem saját agyunkban kutatunk, hogy újra megtaláljuk. Mivel ez az információ a lineráis idő korlátain kívül létezik, amint azt a negyedik fejezetben láthattuk, valószínűleg képesek lehetünk valamilyen mértékben olvasni a jövőben, mint azt Nostradamus is tette, amikor megjósolta egy Histler nevű diktátor felemelkedését Európában kb. 200 évvel Hitler előtt.

 

 

 

A BELSŐ LÁTÁS

 

A belső látással kapcsolatos első élményem egy korareggel történt, amint az ágyban feküdve mellettem fekvő férjem hátának érdekes izom- és csontszerkezetét vizsgáltam. Nagyon érdekesnek találtam, ahogyan az izmok összekapcsolódtak a nyakcsigolyákkal. Hirtelen tudatára ébredtem, mit is csinálok, és gyorsan befejeztem ezt a fajta nézelődést. Hosszú ideig nem „tértem vissza" a valóság ezen szintjéhez, azt mondván, hogy mindez csak képzelődés volt. Végül természetesen mindez visszajött. Kezdtem „belátni" pácienseimbe. Először mindez zavaró volt, de belső látásom állhatatos volt, s magam is kitartottam mellette. A belső látással tapasztaltak megfeleltek a páciensről tőle, vagy orvosaitól megkaphatott egyéb információknak. A belső látás a röntgensugár vagy a nukleáris mágneses rezgés (NMR) hasonló kifinomult emberi formája. A belső látás azt a képességet foglalja magába, mellyel az egyén olyan mélységben és felbontásban (bizonyos határokon belül) tekinthet be az emberi testbe, amilyenben az látni kívánja. Ez egy új mód a dolgok észlelésére. Ha látni akarok egy szervet, arra összpontosítok.

Ha a szervek belsejét vagy egy meghatározott részét akarom látni, arra koncentrálok. Ha egy, a testbe behatolt mikroorganizmust akarok látni, akkor arra összpontosítok. Ezekről a dolgokról a megszokottal egyező küllemű képeket kapok. Pl. az egészséges máj színe sötétvörös, mint ahogy a rendes látásnál is észlelhetjük.

Ha a máj sárgaságot kapott, beteges, sárgásbarna színe lesz. Ha az illető kemoterápiás kezelést kapott, illetve kap, a máj rendszerint zöldes barna színű. A mikroorganizmusok kb. ugyanúgy néznek ki, mint a mikroszkóp alatt.

A belső látással kapcsolatos élményeim, melyek eleinte spontán történtek, később sokkal ellenőrizhetőbbé váltak. Kezdtem megérteni, hogy ehhez a fajta látáshoz különleges, nyitott állapotban kell lennem, amikor is a harmadik szemem (hatodik csakra) aktiválódik, és az agy többi része viszonylag nyugodt, összeszedett állapotban van. Később találtam olyan technikákat, melyek eljuttathatnak ebbe az állapotba, így akkor láthattam bele a testbe, amikor csak akartam, feltéve, hogy képes voltam a szükséges szellemi és érzelmi állapotba kerülni.

Ha túl kimerült voltam, előfordult, hogy nem voltam képes ezt megtenni, részben azért, mert fáradt állapotban nehezebb koncentrálni és az agyat megnyugtatni.

A rezgésszámunkat is nehezebb megemelni fáradt állapotban. Azt is felfedeztem, hogy alig számít, hogy szemem nyitva vagy csukva volt: kivéve akkor, ha a nyitott szem segítéségével pótlólagos információhoz juthattam. Ez a pótlólagos információ néha segíti, néha akadályozza a koncentrálást Pl. néha arra használom a szemem, hogy segítse elmémet arra koncentrálni, amire nézek. Máskor épp csak becsukom a szemem, hogy kizárjam azokat az információkat, amelyek elterelhetik figyelmemet.

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Ann Brennan - Gyógyító kezek munkásságából - részlet

 

forrás: www.angyalforras.hu


 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3123899
Hónap: 15279
Nap: 581