Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Úr Jézus üzenete minden emberhez az elkövetkezendő eseményekről

jez5.jpg

Európában egy újabb látnoknő  teszi közé az Isteni Üzeneteket,  melyeket November 2010- től február 2011- ig kapott Urunktól,  Jézus Krisztustól

 

Az üzenetek a Nagy figyelmeztetésre vonatkoznak,  arra az eseményre, amely világszerte megtéréshez fog vezetni

 

2011 Márc. 1 – Európában egy újabb látnoknő állítja,  hogy 2010 Novemberétől Isteni üzeneteket kap,  úgy a Szűzanyától,  mint szeretett Fiától Jézus Krisztustól.  Ezek az üzenetek  megtalálhatók angolul,  az eredeti Weboldalon: www.thewarningsecondcoming.com

Az üzenetek,  próféciákat és keresztény tanításokat tartalmaznak,  hogy Jézus második eljövetelére felkészítsék az emberiséget. Ezek az üzenetek a Nagyfigyelmeztetésre vonatkoznak,  Isten nagy Irgalmasságára,  amely a  látnoknő szerint nemsokára beteljesedik, de a  pontos dátum nem ismert előtte.  A világon mindenki,  aki hét évnél idősebb,  látni fogja bűneit, hogy mélyen megbánhassa azokat és hogy megtérhessen még az Ìtélet előtti utolsó napon.. A látnoknő szerint nagyon fontos,  hogy a Nagyfigyelmeztetésre az emberiség jól felkészüljön, mert az esemény olyan sokkoló lesz,  hogy ezt a sokkot egyesek,  nem tudják majd elviselni, ezért  halálos bűnben meghalhatnak.


A fiatal látnoknő,  feleség és édesanya,  ezért nem szeretne a nyilvánosság elé kerülni,  hogy óvja a családját.  Azt állítja,  hogy Urunk, az egész világ számára ajándéknak szánta az üzeneteket, és hogy ezeket interneten kell közé tegye. Néhányan segítettek ebben neki.  A hölgy,  aki a katólikus hitet éli,  rendszeresen vett részt Szentmisén, de állítása szerint, hite nem volt elég erős. Azonban  az üzenetek által hite különlegesen megerősödött.  Nyomatékosan állítja,  hogy sem a Máriajelenésekről,  sem a Szentírás tanításairól nem volt elegendő ismerete, hiszen nagyon gyengének minősítette lelki életét.  Amikor Urunk megmondta a könyv címét, ( amelyet közé kell tegyen) : „A Nagyfigyelmeztetés”,  azt hitte,  hogy a könyv Urunk második eljöveteléről fog szólni.  A Garabandáli üzenetek által szerzett csak tudomást arról, hogy a Nagyfigyelmeztetés megelőzi Urunk eljövetelét.

Hónapok eltelte után  végre lelkivezetőt talált,  így az üzenetek megfelelnek a  katólikus hit tanításának és úgy kerülnek továbbításra.

Hogyan kapja a látnoknő az üzeneteket?

Az üzeneteket belső hang által kapja,  de többször is volt része, általában imádkozás közben,   a Szűzanya és az Ùr Jézus jelenésében. Több Szent arcképét is láthatta,  olyanokét,  akiket azelőtt nem ismert pl: Szent Fausztináét,  Szent Àgostonét,  Szent Benedekét,  Avilai Szent Terézét és II János Pál Pápáét,  akit a Szűzanya a „Szent” szóval illetett.

Az  egyes előrejelzések (az üzenetek alapján) az arab világ felkelésére,  az antikrisztusra, aki nemsokára kinyilatkoztatja magát, és a három vezető beosztásban levő politikusra vonatkoznak,  akiket rövidesen meg fognak ölni.  Ugyanakkor a látnoknőnek felfedték a politikai összeomlás részleteit is, és aVatikánnal kapcsolatos szakadásokat is.

Még nincs minden üzenet közé téve,  ezekre a későbbiek folyamán kerül sor.

A közé tett üzenetek megerősítik a katólikus tanítást,  növelik a hitet és azért adattak,  hogy az emberiséget újra evangélizálják,  hogy felkészülhessenek, Jézus második eljövetelére és hogy az Ùtolsó Itéletkor megmenekülhessenek.

A látnoknő aláveti magát a pápai hivatal döntésének,  az üzenetek valóságát illetően. Abban az esetben ha próféciáról van szó,  a pápa az egyedüli bíró.  X Leo Pápa (1513 )

Jelenleg a látnoknő lelki vezetésben részesül az Egyház vezetése alatt áll. Arra ösztönzi a világ keresztényeit,  hogy sokat imádkozzanak azokért a lelkekért,  akik a Nagyfigyelmeztetést nem fogják túlélni és azokért,  akik minden cselekedetükben arra fognak törekednek, hogy ennek a nagy eseménynek hatásait meggyengítsék, hiszen ők,  az antikrisztus uralmát akarják.

 

Üzenetek

2011 A megtisztulás éve

Üzenet  ( 2011, Január 11 és 12-én,  23.45 –től  0:30 –ig)

 

Szeretett leányom,  végre újra egyesülhetünk. Az elmúlt napokban, olyan mértékben alakult át lelked állapota,  hogy képes legyen befogadni  üzeneteimet. Ne félj,  szívedbe fogadni ezeket az üzeneteket,  mert azok közül,  amelyeket eddig a világ számára adtam ezek a legsürgetőbbek,  még akkor is,  ha időigényesek.

2011-es évben megkezdődik az átalakulás– a megtisztulás- folyamata ,  amelyet milliónyi ember, szerte a világon tanúsítani fog.  Az ima segít ugyan a világ katasztrófáinak elhárításában,  de mostmár sajnos ez nem elég ahhoz,  hogy visszafogja az Örök Atya kezét,  amely rövidesen lesújt az emberiségre.

Mostmár mindenki tisztán láthatja mindazokat a rossz tetteket, a lélek és a test szennyezettségét,  amelyek a jelen világot jellemzik. Itt az idő, hogy megálljanak  mindazok,  akik csak a mindannapos dolgokkal vannak elfoglalva, hogy mindazt tudatosítsák,  ami a szemük előtt történik.

Az ördög,  a sötétség erőivel működik és nagy pusztítást végez, ezért  már a  mindennapos gyilkosság is normális lett, olyannyira,  hogy a tettesekkel szemben az emberiség már érzéketlené vált. Ennek a társadalomnak az egoizmus és a kapzsiság lettek az urai.  Vezetőitek és politikusaitok hatalomvággyal vannak eltelve, és legtöbb esetben a ti jólétetek teljesen mindegy számukra. Ha az öngyilkosság száma megszaporodik,  az csak a csalótól van,  az ördögtől,  mert a társadalomban a kétségbeesés érzését kelti.

Nem nyilványítja ki magát, de ott van minden nyílt demonstráción amelyek, dicsőítik a szexuális erkölcstelenséget és a súlyos testi sértéseket másokkal és önmagukkal szemben.

A luxuscikkek iránti állandó hajsza, , fogva tart benneteket,  mert ezeket családotok jóléte fölé helyezitek. Miközben gyermekeim, ezeket az üres álmokat kergetitek, az idő mulásával magtapasztaljátok lassan,  hogy táplálék nélkül maradtatok. Ezek az értékek és a  hasztalan dolgok, nem fogják üres gyomrotokat megtölteni, sem üres lelketeket,  pedig ezeket táplálni kell. Ezek táplálását csak  ima által,  különösképpen a szervezett csoportos ima által érhetitek el.

 

A megtisztulás az én második eljövetelem előtt lesz

A Földön mindig több és több földrengés lesz,  ezekben nyilvánul meg Atyám dühös haragja. Nektek pedig hálátlan gyermekeim,  akik igazság fényének hátat fordítottatok, elővigyázatosnak kell lennetek. Megkezdődik a nagy Szorongatattás ideje,   ahol az ökológiai katasztrófák megerősödnek. Az embert önkivület keríti hatalmába. Az emberiség fel fogja ismerni és el fogja fogadni  Apám létezését  és azt is  tudni  fogja,  hogy Èn leszek az,  az Ő szeretett Fia, aki ezt a világot felkészítem és tanummá teszem második eljövetelemre. Ez az idő egyre közeledik.  Előtte azonban az egész világ alá kell vesse magát a megtisztulás folyamatának. Amint a katasztrófák száma egyre nőni fog,  úgy fog nőni a sátán követőinek száma is. Ők daccból tovább fogják élni nyomorúságos,  gonosz életüket és híveimnek meg azoknak,  akik az Igazságban élnek fájdalmat okoznak  és terrorizálni fogják őket.

Ha híveim ennek a hitetlen világnak megvallják a valódi Igazságot,  mindig több lesz azoknak a száma,  akik elfogadják azt a tényt,  hogy a világban valóban változások történnek. Az  üzenetek által,  amelyeket kiválasztott gyermekeimnek adok, rövidesen a többiek is megfogják érteni az eseményeket.  A most kibontakozóban levő események nem csak az emberek előidézése által történnek. Ezek,  csak a Mennyei Atyám nyomatékos engedélyével történhetnek meg.

 

Elérkezett az idő a pecsét felbontására

Gyeremekeim, elérkezett az az előrejelzett idő,  amikor a pecsét felbontásra kerül és a trombitaszó harsonájára megkezdődnek a változások. Isten, aki az egész emberiség  megteremtője nem azért fogja mindezt jóvá hagyni hogy az a világ hasznot húzzon belőle. Függetlenül attól,  hogy maga a sátán,  milyen messzire jutott el gonosz tetteiben és hogy  hívei üres ígéreteinek mennyire tettek eleget, egyetlen követője sem lesz megkímélve,  ha az emberek meg nem bánják tetteiket.

Kedves gyermekeim,  legyetek az Èn követőim és az Örök Atya követői és nyíssátok meg szíveteket. A sátán ugyanis már kinyilatkoztatta magát, hatalma oly sok gyeremekemet fertőzött meg,  hogy már nem hisznek az erényekben sem,  az olyanokban mint: a becsületesség,  a jó tett,  és a családokért,  vagy az egymásért való élet. Testvér,  testvér ellen fordul,  szomszéd,  szomszéd ellen,  a papok a feletteseik ellen,  a püspökök pedig a Szentírás tanításai ellen.

 

Miért bűntettek engem a szeretetlenséggel?

Az én gyermekeim még ennek a szép bolygónak is hátat fordítottak,  amelyet az Isteni Atya, a világmindenség Megteremtője, oly nagy szeretettel ajánlott fel nektek. Mit tettetek? Miért bűntettek engem szeretetetek hiányával? Mindezt Megváltótotokkal teszitek? Miért mondtok le a legfontosabb szükségletekről – vagyis arról,  hogy a lelketeket tápláljátok,  hogy szomjatokat oltsátok, annak,  hogy megismerjétek Atyám birodalmát,  a Mennyországot, melyet örökségül ígért nektek? Gyermekeim ti a saját üdvösségeteknek fordítottok hátat! Észre sem veszitek?  Higgyjétek el,  hogy nem menthetlek meg benneteket,  ha lelkiismereteteket most meg nem vizsgáljátok és ha a lelki nem imádkoztok vezetésetekért.

 

A papok ignorálják tanításomat

Az Egyház pásztorai, az Èn szent szolgáim,  akik azért lettek kihelyezve,  hogy vezessék nyájamat, a sátán létezésére nem hívták fel nyomatékosan a hívek figyelmét. Arra törekedtek,  hogy a modern,  nyitott és praktikus tanítás érvényesüljön,  de az nem tudatos számukra,  hogy milyen veszélyes ignorálni Atyám könyvének tanításait.  Annak  a könyvnek,  amely tisztán és érthetően megmutatja az ördög létezését,  azt,  hogy az ördög,  hogyan működik minden egyes ember által,  hogy hogyan csalogat el benneteket végérvényesen a nektek szánt  örök Hazától, az új Paradicsomtól, amelyet már akkor megígértem,  amikor a kereszten meghaltam értetek. Nem egy ismeretlen csoportért adtam oda az életemet,  hanem minden egyes emberért, értetek,  hogy ezáltal megmentselek benneteket.

Tudjátok meg,  hogy szeretetem mérhetetlen irántatok,  mégis nagy fájdalommal jár,  mert megtagadjátok létezésemet. Abban a naív hitben és vakságban éltek,  hogy  azt híszitek,  hogy a Föld minden egyes kívánságotokat teljesíteni tudja. De azt elfelejtitek,  hogy az örök élet,  csak a túlvilágon következik be.

 

 

A jövendőlések,  irgalmasságból adadtak

Azok a  jelek, üzenetek és a jövendőlések,  amelyeket gyermekeimnek adtam az évek során,  mind irgalmasságom bizonyítékai.  Híveim  kivételével,  ezekre csak nagyon kevés ember figyel oda.  Kevesen nyítják ki szemüket,  és kevés azoknak a száma is,  akik egy percre magukba szállnak,  hogy feltegyék a kérdést: Nem lehetséges-e mégis,  hogy itt Isteni közleményről van szó?  Ha pedig úgy van,  akkor mit kell tennem?

Erre a válaszom pedig az,  hogy a következő alkalommal  figyeljetek oda és fogadjátok el az Igazságot,  aztán döntsétek el,  hogy milyen úton akartok tovább haladni. Imádkozzatok lelketek üdvösségéért,  és szeretteitek lelkeiért. Nem tudom elérni, ezért elveszítem mindazokat,  akik Nevem hallattára büszkén és megvetőleg hátat fordítanak,  akik tiszteletlenül legyintenek, amikor követőim Igazságomat hírdetik.

Jeleket és üzeneteket is csak irgalmasságom által adhatok nektek,  hogy segítsenek és vezessenek titeket,  nem erőszakolhatlak benneteket,  mivel az emberiség szabad akaratot kapott az Örök Atyától,  a világmindenség Teremtőjétől.

Üzeneteimet,  nemcsak nagy szeretetből és irgalmasságból jutattom el hozzátok,  hanem azért,  mert ezek fájdalmamnak és elkeseredettségemnek következményei is.

Szenvedésem,  fájdalmam és sérülésem olyan mértékben erősödik,  ahogyan gyermekeim a sátán kitárt karjaiba rohannak.  Most azért fontos  felvilágosítani benneteket,   hogy megtudjátok azt,  hogy milyen sors vár mindazokra,  akik Engem,  vagy az Örök Atyát visszaútasítják.

 

A pokol létezése

Abban az esetben,  ha a csalók hazugságait választjátok, – ami lényegében abban áll,   hogy tagadják az Örök Atya létezését- el fogtok veszni. Akkor fogtok igazán rádöbbeni,  hogy valójában mit is tettetek,  amikor átlépitek a pokol kapuját.  Higgyjétek el gyermekeim,  hogyha előre látnátok azt a sokkot,  azt a borzalmas érzést,  amelyet a lelkek átélnek,  mikor haláluk után a végső valóság feltárul előttük,  abból a kínszenvedésből még egy percet sem lennétek képesek elviselni.  Ha most csak egyetlen fútólagos pillantást vethetnétek erre a helyre (pokol), amelyben mindenkinek része lesz,  aki a bűn útját választja,  a nagy félelmtől holtan esnétek össze.

A pokolhoz vezető út,  először szépnek tűnik, kellemesnek,  csalógatónak,  tele csodákkal,  de a félúton mindez megváltozik,  innen már lefelé haladtok.  Amikor elértettek már a félútig,  a változások hatására,  szemetek előtt már megjelennek a elégtelenségek. Ez a különlegesen üres  és csalódottságot keltő érzelem,  végig  kísér benneteket az út hátra levő részében. Megérteni nem tudjátok,  hogy miért van ez az érzés bennetek. Elvárásaitokkal ellentétben a külső élményeitek,  tele nyugtalansággal,  kellemetlen érzéssel töltenek el benneteket,  amelyhez a harag, a frusztráció,  a magány és a félelem keveredik. Amikor az út végére értek és talákoztok a bálvánnyal,  akit eddig követettek,  és annak leereszkedő mulatattó szemébe néztek, akkor a rémülettől rekedtségig fogtok ordítani. Ebben az utolsó pillanatban a segítségemért  fogtok kiálltani.  De akkor már késő lesz. Ebből a stádiumból már nincs visszaút. Most, és még ebben az életben kell válasszatok. Minden egyes elveszett lélekért,  mérhetetlen  fájdalmamban,  a legkeservesebb könnyeket  fogom sírni, de  abban az időpontban mégsem menthetlek már meg benneteket. Szabad akaratotok,  amellyel saját sorsotokat határozzátok meg,  elveszi minden hatalmamat.

Ezáltal,  talán kissé szigorú üzenet által, amelyet az egész világ számára adok,   mély szerettel figyelmeztetlek mindőtöket,  mint utolsó figyelmeztetés.  Nyomatékosan kérlek  fel benneteket, hogy végre Rám  hallgassatok,  hogy lelketeket még megmenthessétek.

A ti szeretett Jézus Krisztusotok,  Megmentőtök és Igazságos Bírótok.

 

 

A Médiák cenzurálása készülőben levő cenzurák

 

Üzenet (2011,  jan. 1,   hajnali 2 óra)

Szeretett gyermekem, egy újabb évbe léptünk,  amelyben még több tanítást kaptok tőlem,  arra vonatkozóan,  hogy életeteket hogyan alakítsátok át, hogy felkészülhessetek arra az időre,  amikor mint igazságos  bíró visszajövök Hozzátok.

Csodálatos gyermekeim,  akiket mind szívemhez szorítok,  most hallgatnotok kell rám. Nem foglak cserben hagyni benneteket,  ha elismertek Engem és az új Paradicsom igazságait – mert ez volt az ígéretem mindannyiatok  számára, már akkor,  amikor bűneitekért a kereszten meghaltam. Szeretett gyeremekeim az idő sürget. Ne féljetek. Miért is kellene félnetek, ha hisztek Bennem és szerettek Engem? A szeretetben nincs félelem. A szeretett nem más mint öröm és boldogság. Azoknak nincs mitől félniük,  akik hisznek az örök mennyei életben. Szeretem mindannyiatokat.

 

Az Istenanyja szerepe Jézus második eljövetelében

Szeretett Anyám,  aki tudatosan vette át a kelyhet:   hogy a világra hozzon Engem, az emberiség számára már a fogantatáskor az újrakezdés előhírnöke volt és Ő lesz a hírnök második eljövetelemkor is.

Mindazokat megmentem,  akik Irgalmasságomért Hozzám fordulnak. Anyám másodszor is támasszom lesz, akit az Örök Atya azért küldött,  hogy megváltást és gyógyulást hozzon a világnak.

Szeretett Anyám, a világosság Angyala,  diadalmasan fogja kiosztani irgalmasságomat,  és második eljövetelemet kihírdetni. Második eljövetelemet az Èn hűséges Anyám,  a Szeplőtelen Fogantattás,  mint Közvetítő fogja előkészíteni.  Sok évszázadon keresztül készítette már fel az emberiséget,  de az útóbbi száz évben azon igyekezett,  hogy szeretetet hozzon szívetekbe és ahol a szeretett kihűlésben volt már Irántam,  vagy az Örök Atya iránt,  ott ismét lángra gyújtsa ezt a szeretetet.

Volt egy időszak,  amikor Anyám, az Isteni kinyilatkoztatások által, felakarta ébreszteni az emberek figyelmét.  Sajnos a Fatimai és a Garabandáli jelenések óta, már  nagyon kevés lett szent szolgálóimnak (papok) száma,  akik komolyan veszik a jelenéseket.  Még a látnokokat, azokat a kevés kiválasztottakat sem veszik komolyan. Most,  a 2011 – es évben nagyon sok változás lesz a világban.  Gyermekeim,  az a világ,  amelyet ismertek, teljesen megválttozik.

 

A Fatimai titok és a jövő kapcsolata

Oly sok ártatlan és bizalomteljes lélek, nem ismeri fel mind azt a rosszat,  ami most a világban történik.  Gyermekeim,  most azokat is ide sorolom,  akik csak kiváncsiságból olvassák ezeket az üzeneteket,  és ellentmondást éreznek azzal kapcsolatosan,  ami lelkük gyógyulását illeti,  figyeljetek a következőkre:

Ti és a  társaitok és a  testvéreitek, most abban a világban éltek,  amelyet az utolsó fatimai titokban megjövendölt csoportosulás határozz meg. Mivel nem voltatok teljesen beavatva ebbe a titokba,  figyeljetek a következőkre:

  1. Pénznemetek értektelen lesz és egyedüli fizetőeszköz az arany és az esüt lesz
  2. csoportokban fogtok imádkozni és olyan szent  papot kell keresnetek,  aki elég bátor lesz ahhoz,  hogy kitartson az üldözés idején
  3. olyan helységet kell keresnetek, ahol majd imádkozni tudtok,  mert templomaitokat nyereség ellenében eladják
  4. Vigyázzatok a Szentírásra,  lehet,  hogy van olyan köztettek,  aki még nem olvasta,  mert  abban biztosak lehettek,  hogy a jövőben még másolatokat sem lehet majd vásárolni belőle
  5. szervezzetek imacsoportokat,  imádkozzatok az emberiség gyógyulásáért,  három év múlva tudni fogjátok,  hogy miért volt ez olyan fontos

 

A Médiák cenzurálása

A Médiáknak( TV. Rádió, Ùjság stb.) a következő a mondanivalóm:  mint a világ kommunikációs segítői tudnotok kell,  hogy mindaz a gőg,  ami most napirenden van nálatok,  elkeseredettséggé fog változni, mert mondanivalóitokra már nem fognak hallgatni. Nemsokára ti is felismeritek az ima fontosságát,  mert az emberiség hátat fordít az igazsságnak.  A fontos igazságokat, ma még függetlenül közvetíthetitek,  de ezt az ajándékot most el fogják venni tőletek. Az emberiség előtt titokban fog maradni az igazság, ami egy diktatúra következménye lesz, ennek a szorongatattás idején ti is tanúi lesztek.  Akkor majd szavaitokat elutasítják,  ugyanúgy ahogyan az én Szavaimat is elutasították.

 

A kommunikáció titkos útja

Senki sem fog rátok hallgatni,  mert az egyedüli értelmes szó,  amelyet a technológia által az emberek tudomására hoznak, egy titkos úton kerül a világba.  A vadonban fogjátok magatokat találni, és mert szavaitokra senki sem fog hallgatni,  megpróbáltok majd egy hitetlen  világgal kapcsolatba kerülni,  ugyanúgy mint ahogy azt most Èn teszem.

 

Őrizkedjketek a diktatúrától

Ne féljetek, rám hallgassatok,  függetlenül attól,   hogy Isten követésére milyen útat választottatok.  Harcoljatok azok ellen, akik a világba egy diktatúrát akarnak behozni,  mert azok mind a sátán emberei. Ne hagyjátok,  hogy megtévesszenek benneteket,  attól függetlenül, hogy hazugságaikért mennyit akarnak nektek fizetni. Ha nem bánják meg bűneiket ezek majd mind,  az örök kárhozatra jutnak. Mert az idő nem az Ő oldalukon áll. Harcoljatok a szabadságért és azért,  hogy felfedhessétek az igazságtalanságot. Amikor látni fogjátok,  hogy jövendőlésem beteljesedik,  függetlenül hitettektől,  fel fogjátok ismerni tanításom igazságait.

 

A Jelenések könyve

Most, amikor a világ,  a gazdasági válság miatt,  kizsákmányoltnak és megsebzettnek tűnik,  könnyen azt hinni,  hogy majd minden rendbe jön.  Igen gyermekeim,  a múltban ez egy természetes dolognak tűnt volna,  de most más a helyzet.  A világszerte működő szervezetek egy  bizonyos csoportja,  már  készen áll  arra,   hogy sátáni módon kitőrjön.  Közületek mindazok, akik nem hisznek bennem,  megfogják érteni végre üzeneteimet (a próféciákat),  amelyek Atyám könyvében (Szentírás) és a Jövendőlések könyvében megvannak írva.

Ne féjtetek gyermekeim. Forduljatok hozzám és szóljatok hozzám bizalommal saját szavaitokkal és Èn erőt,  reményt és energiát adok nektek,  hogy átvészelhessétek a történelemnek ezt a sötét időszakát.

Akik ezt az üzenetet olvassák, fontolják meg alaposan.  Ha az üzenetek tartalmát mégis kétségbe vonjátok,  akkor nézzetek körül,  és gondoljátok át,  hogy a világban történő jelek relatívnak mondhatók- e,  vagy sem. Észre sem veszítek,  hogy manipulálják szabad akaratotokat,  amelyet Mennyei Atyám adott nektek?  Sem Èn,  sem a Mennyei Atya,  nem avatkoznánk akaratotokba,  mert a szabad akarat, szent ajándék számotokra. Amikor egy ember önként választja a sátánt és a pokol lángjait,  akkor onnan már nincs vissza út,  úgy kell lennie,  saját akarata szerint.

Az Örök Atya ezt már nem tudja megakadályozni.  Sátán azon fog munkálkodni,  hogy elvegye tőletek ezt az ajándékot.  Ha megállapítjátok,  hogy már nincs szabad akaratotok, mert azt hatalamas erők vették el tőletek,  és amivel szemben ti teljesen tehetetlenek vagytok,   akkor tudjátok meg,  hogy az ördög van a háta mögött.

 

Sátán sohasem fog győzni

Nagyon kérlek benneteket,  figyelmeztessétek továbbra is drága gyermeikeimet.  Sohase adjátok fel. Sok lelket menthettek meg,  ha szép számban imádkoztok. Sátán és hadserege sohasem fog győzni.  Nem képesek erre. Ez teljesen lehetetlen. Egyedül csak Istennek van hatalama arra, hogy ezt a harcot végbe vigye.

Én,  aki Megváltótok és beiktatott Bírátok vagyok ellenállásra, bátorságra és harcra szólítalak fel benneteket, mindazért,  ami szívetek szerint helyes,  még akkor is ha félelem kerít hatalmába benneteket. A félelmet sátán adja majd nektek. Sohasem jöhet félelem szívetekbe, sem Tőlem,  sem a Mennyei Atyától.

Jöjjetek elő rejtekeitekből és nyíssátok meg szíveteket a szeretetnek és ne a félelemnek.  A szeretet Istentől jön. Már mondtam nektek,  hogy a szeretet,  csak akkor tölthet el benneteket, ha szíveteket megnyítjátok.  A szeretet és az Örök Atya,  a világ Teremtője,  kéz a kézben járnak. Ők elválaszthatatlanok.  Minden más a sátán műve.

Menjetek most gyermekeim,  és döntsetek. Azt akarjátok,  hogy  Szent Szívem szeretete töltsön el benneteket,  vagy a félelmet akarjátok? Ez már a ti döntésetek.

Isteni Mesteretek, Megváltótok és az Irgalmasság igazságos Bírája

Jézus Krisztus

 

A Nagyfigyelmeztetés

 

Hogyan lehet a Mennyországba jutni – a szenvedés szerepe

 

Üzenet  (2011, jan.14, 10 óra)

Szerettet leányom,  most más tartalmúak lesznek üzeneteim,  mint eddig voltak. Az eddigi üzeneteimben gyermekeimet a sürgető időre figyelmeztettem,  arra hogy itt az ideje a megtérésnek,  a megbánásnak,  most  pedig olyan üzenetek következnek,  amelyek a lelkeket a tökéletességre segítik elő.

Leányom,  habár mindőtök számára jogos haza a Paradicsom ,  mégis azt kell mondanom,  hogy bejutni oda,  nem olyan egyszerű. A bejárat szűk,  ennek megfelelően kevés azoknak a száma,  akik a megfelelő időben bejutnak rajta. Ahhoz,  hogy bejussanak rajta, alázatot kell mutassanak és teljesen az én karjaimra  kell bízzák magukat.  Ha be akarnak jutni a Mennyországba,  akkor el kell hagyják a büszkeséget,  az akaratosságot, és le kell vetkőzzék az anyagi javak függőségét.

 

Azok a gyermekeim,  akik ezt a lelki utazást velem együtt akarják elkezdeni sürgősen meg kell értsék a következő Igazságot: sokat kell dolgozniuk önmagunkon, akik  Atyám birodalmába be akarnak jutni  és meg kell értsék a lényegében szükséges feltételeket.

 

Az alázat fontossága

Az alázat egy olyan fogalom,  amelyet gyermekeim, csak tanításaim által értenek meg. Követőim közül, sokan megértették ennek értelmét,  azonban tartalma öszszezavarta őket.

Az alázat nem más,  mint őszinteség. Ez azt jelenti,  hogy az Èn Nevemben méltósággal elviselitek a megpróbáltatásokat,  a kihívásokat és a szidalmazásokat.

Tanácsom a következő:  képzeljétek el,  hogy kisgyermekek vagytok,  egyszerű, ártatlan gyermekek,  akik ezt a gonosz világot, amelyet mint felnőttek már alkalmatok volt megismerni,  nem ismerik. Imáitokat,  minden alakalommal,  gyermeki szemmel és szívvel tárjátok elém.

Imáitok és mondanivalótok legyen egyszerű.  Nem várom el tőletek,  hogy a világba helyezett összes imát elmondjátok. Nézzetek az égre és minden gondotokat, minden szenvedéseiteket osszátok meg Velem. Mindezeket  adjátok át Nekem. Gazdagon meglesztek jutalmazva,  ha elviselitek érettem életetek szenvedéseit és bánatait. Lehet,  hogy ezt még nem tudjátok,  de ha ezt tudatosan teszitek,  akkor nagyon sok lelket megmenthettek,  előkészítve  nekik a Mennyországba vezető útat.  Ez tény,  amit csak akkor nyilatkoztatnak ki nektek,   amikor a Mennybe bejuttok, és ahol megkapjátok érte nagyvonalú ajándékomat.

 

Amikor a hiteteket védítek meg,  ne veszítsétek el a türelmeteket

Ha alázatosak akartok lenni,  akkor,  fogadjátok el az eseményeket amelyek környezetetekben történnek,  még akkor is,  ha azok túl fájdalmasak számotokra. Mutassatok mindenkor méltóságot,  még akkor is,  ha jelenlétetekben a Nevemet gyalázzák. Mindenképpen védekezzetek,  ha úgy akarjátok,  akkor lehet  védekezésetek akár szenvedélyes is,  de sohase hagyjátok,  hogy a tettes megalázva távozzon.

Türelemmel magyarázzátok el tanításom igazságait. Ne vesszítsétek el önuralmaitokat és  ne mutassatok félelmet velük szemben. Legyetek kitartóak. Védjétek meg magatokat,  de azt csak tanításaim  alkalmazásával tegyétek. Ne féljétek az igazságot kimondani.  Ne cseréljétek fel az alázatot a gyávasággal. Vannak olyan követőim,  akik felfogták az alázat igazi értelmét, de amikor a Nevemet gyalázzák,   hallgatásba merülnek. Igen, magát a személyt, sohase ítéljétek el,  azt aki Engem gúnyol,  vagy az Atyát gúnyolja,  vagy szeretett Anyámat, de ne vonjátok ki magatokat a hít megvédése alól.

 

A bánat Isten ajándéka

Amikor úgy szóltok Hozzám,  mint egy gyermek,  tartsátok szemetek előtt: még akkor is vezetni foglak benneteket, ha bánat ért titeket,  csak nyíssátok meg szíveteket és forduljatok Hozzám teljes bizalommal. Ne forduljatok el Tőlem.

Gyermekeim ha bánatotok kibírhatatlan tűnik,  gondoljatok arra,  hogy a bánat Isten ajándéka, és nem más,  mint áldás. A megtisztulás,  bánat és szenvedés által következik be.  Szenvedéseiteket ajáljátok fel Nekem.  Ha így cselekedtek, a passió kínjait  csökkentítek, mert ezeket újra és újra átélem,  amikor a világ borzalmait látom.

Akkor kezdődik meg a megtisztulás,  amikor elfogadtok minden nehéz bánatot és szenvedést és örömmel felajáljátok azokat az emberiség megtérésért. Megértem, hogy ezt gyermekeim számár nehéz felfogni.. Ezt is megfogjátok érteni,  amikor  közelebb kerültök Hozzám,  azáltal,  hogy szíveteket megnyítjátok,  hogy szabad akaratotokat átadjátok és teljesen Rám bízzátok magatokat.  Így egyesültök Velem. Ha így cselekedtek, megpróbáltatásaitok és szenvedéseitek nem lesznek nehezek. Idővel pedig  már örömmel fogjátok szenvedéseiteket szívetekbe fogadni,  különösen akkor,  ha azokat,  mint ajándékot ajáljátok fel Nekem. A szenvedés Isten egyik ajándéka,  amit Ő hagyott jóvá.  Azok a lelkek,  akiknek ilyen módon segítettek,  Atyám birodalmában,  helyett biztosítanak számotokra.

Gyermekeim, ezek a tanítások nem újak. Talán csak nem emlékeztetett benneteket az egyszerű igazságra.  Üzeneteim és tanításaim sohasem változtak. Ezek egyszerű tanítások amelyeket, az Evangélium és a Tíz Parancsolat is összefoglal. Ne felejtsétek,  ha önmagatokat másoknak ajándékozzátok,  akkor Nekem adtátok magatokat.  Amikor felebarátaitoknak szeretetet adtok,  úgy azt Nekem adtátok,  Engem szerettek.

Úgy bánjatok embertársaitokkal,  ahogyan azt szeretnétek,  hogy veletek is bánjanak. Amikor valakire haragusztok,  és kárt okoztok neki,  vagy valamiért bűntetni akarjátok,  sohase feledkezzetek meg arról, hogy benne élek. Amikor,  másban kárt tesztek,  Velem teszitek.

Gyermekeim, a jóindulatú bánásmódok az idők múlásával értelmet kapnak. Imádkozzatok minden nap azért az erőért,  hogy életeteket az Én Nevemben élhessétek. Tudjátok meg,  ahányszor valakinek megbocsájtottok,  még akkor is,  ha ellenségről van szó, annyiszor nyítjátok meg szeretetem és irgalmasságom Szívét. Ezért  a Mennyben örök boldogságban lesz részetek.

Imádkozzatok az állhatatosságért. Kövessétek az Èn életemet. Nem lesz  könnyű,  de még az ilyen kis tettek is a lelkek segítségére válnak.

Szeretett Tanítótok és Megváltótok

Jézus Krisztus – Az Atyával és a Szentlélekkel egylényegű

 

Milyen könnyű vétkezni

 

Üzenet  ( 2011, jan. 24 – én,  21:50 -  22:00)

Szeretett lányom,  végre most már megértetted,  hogy melyek azok a veszélyek, ha nem vagytok elég éberek,  amelyek a csalók által fenyegetnek benneteket. Az Irgalmasság Rózsafűzére,  melyet Mennyei Atyámhoz imádkoztok, nagyon fontos lelketek megszentelődése érdekében.

Szeretett lányom a bűnt,  nagyon nehéz elkerülni. A bűn minden formáját nehezebb elkerülni,  mint egy különleges kegyelmet kapni Tőlem. Abban az esetben ha,  Szentségre vagytok elhívatottak,  mindig az ördög célpontjai lesztek,  aki minden egyes alkalmat arra használ fel,  hogy valami negatívat vigyen életetekbe. Környezeteteket fogja felhasználni támadásaihoz,  ezért mindig résen kell lennetek. Sohase hagyjátok,  hogy fölülkerekedjen,  mert akkor sikerülni fog neki,  hogy lelkeket megtámadja és hogy kegyetlen fájdalmat,  félelmet és szenvedést okozzon.

Az ördög művei:   hogy a baráti kapcsolat megszakadjon,  hogy összezevarodottságot és kétségbeesést idézzen elő és hogy az általa kiszemeltek fejébe hamis,  rossz gondolatokat ültessen be.  Amikor az Èn gyermekeim,  gyengeségeik miatt lelkiismeret furdalást éreznek,  mert azt hiszik,  hogy nem tudtak ellenállni a kísértésnek,  akkor ismét megjelenik a kétségbeesés,  a bánat és a szétszórtság.

Gyermekeim,  ti mindig a bűn csábításainak lesztek kitéve.  A lélek tökéletességét nagyon nehéz elérni,  mert ez részetekről roppant nagy fegyelmet és elhatározást követel.  Abban az esetben,  ha az ördög csábítása miatt mégis bűnbe estek,  akkor rögtön imádkozzatok és kérjetek bocsánatot.

A rendszeres Szentgyónás, egy olyan Szentség, amelyet sokan félreértenek,  mert csak akkor őrízhetitek meg lelketek kegyelmi állapotát,  ha a gyóntatószéket hetenként felkeresítek. A csalót csak úgy tudjátok a sarokba szorítani,  ha a Szentgyónás és a naponkénti ima által,  lelketek megszentelődik.

 

A bűn  következtében érzett bűntudat

Attól függetlenül,  hogy vétketek milyen nagy volt Atyám szemében,  ne aggódjatok, amikor egy bűnös tett után, bűntudatot éreztek.  Szálljatok magatokba, nyíssátok meg szíveteket és kérjetek bocsánatot.  A bűntudat,  csak egy negatív érzelem. Ez az állapot,  ne tartson hosszú ideig,  még akkor sem,  ha teljesen a lelkiismeret vezetésére hagyatkoztok. Kérjétek imáitokban  a lélek tisztulásának kegyelmét.  Ezért a kegyelemért  Hozzám könyörögjetek.  A türelem nagyon fontos. A bűn miatt ne távolodjatok el Tőlem. A bűntudat sohasem  állhat a Megváltás keresésének útjába.

Ne feledjétek gyermekeim,  hogy az eredeti bűn az oka annak,  hogy újra és újra az ördög kísértésének áldozatai lesztek. Az ima,  a bőjt és az Eucharisztia segít nektek abban, hogy  közelebb kerüljetek Hozzám. Fordítsatok erre megfelelő időt.

Menjetek most gyermekeim és arra gondoljatok mindig,  hogy amikor vétkeztek ne féljetek ismét Hozzám fordulni. Ha valóban megbántáttok vétkeiteket,  ne legyetek sohasem zavarban,  amikor bocsánatot  kértek.  Ha nem ezt teszitek,  akkor a csalót ismét magatokhoz vonzátok és lelketek a sötétség mélyébe zuhan. A sötétség, sötétséget vonz maga után,  a fény pedig a fényt.  Én vagyok a fény,  a Világosság.

Forduljatok bizalommal Hozzám és hagyjátok hogy szeretettem,  szegény, elveszett lelketeken keresztül világítson.  Olyan nagyon szeretlek titeket gyermekeim, hogy ha szíveteket felém fordítanátok, sohasem tudnálak benneteket visszaútasítani.

Menjetek békével és szeretettel

Isteni Megváltótok Jézus Krisztus

 

A Nagyfigyelmeztetés – Jézus második eljövetele közel van – alkalom lelketek megmentésére

Leányom,  a tegnapi üzenetem szigorú volt.  Sokan, miután ezt az üzenetet elolvasták azt fogják mondani,  hogy:  „Az Ùr nem így szól hozzánk”. De ők ezt honnan is tudhatnák? Azokról a gyermekeimről beszélek,  akik másoknak  ki vannak szolgáltatva és szenvednek. Isteni Irgalmasságom által szólok hozzátok, azért,  hogy megmentésetekben segítségetekre legyek, és hogy az új Paradicsomban egyesülve, egy Szent Család lehessünk.

Egyetlen lelket sem szeretnék elveszíteni.  Mostmár egyre fontosabb,  hogy meghalljátok hangomat.

 

A hitetleneknek nehezükre esik

Megértem,  hogy sok gyermekemnek,  különösen a hitetleneknek,  nehéz a halál utáni életben hínni.  Ők kizárólag csak a világi ügyekkel foglalkoznak, a túlélésért küzdenek,  közben a lelki életet annyira elhanyagolják,  hogy nem tudnak már hinni az  elkövetkező életben. Nekik most kell magukba szállniuk. Azt hiszik,  hogy a halál után vége mindennek,  hogy ez az egyetlen világ, amiért aggódniuk kell. Mennyire el vagyok keseredve ezekért,  a rossz útra tévelygett lelkekért!  Ha csak egy fútólagos pillantást vethetnének arra,  amit a Paradicsom kínál számukra,  akkor napjaikat csak imával és  dicsőitéssel töltenék és hálával magasztalnának Engem és a Mennyei Atyát.

Az új világ, valóság,  amit mindenkinek megígértem. Áldottak mindazok,  akik ezt a Valóságot nem felejtették el  és akik,  a mai napig mindennap imádkoznak Hozzám. Mennyire szeretem híveimet! Mégis mennyit szenvedek értük! Ezek a jámbor hívek,  mindent megtesznek, hogy létezésemről másokat is meggyőzzenek. Nevemért,  mégis kinevetik és kigúnyolják őket. Mennyire megtöri ez Szívemet!

 

A túlvilági lelkek vágyakoznak mindazokért,  akik elhagyták hítüket

Ha tudnátok,  hogy a túlvilági lelkek mennyire vágyakoznak azokért,  akik elhagyták hítüket! Azok a hozzátartózóitok,  akik  Atyám békés birodalmát élvezik,  állandóan imádkoznak és közbenjárnak értettek. Amit nem tudtok,  az a következő: ha időt szántok arra,  hogy elbeszélgessetek Velem – saját szavaitokkal – és arra kértek,  hogy vezesselek benneteket, válaszolni fogok még akkor is,  ha hítetek langyos..  Ti pedig tudni fogjátok, hogy Èn válaszoltam.  Gyermekeim, forduljatok most felém és saját szavaitokkal kérjétek,  hogy erősítsem meg híteteket.

Gondoljátok át azokat a tanításokat,  amelyeket ebben az üzenetben adtam nektek,  és  gondoljátok át a Szentírás tanításait, és tudni fogjátok, hogy milyen életet kellene élnetek. Nagyon közel az idő,  amikor leleplezem irgalmasságom által mindazokat, akik nem tartották be tanításaimat, és feltárom előttük azokat a bűnöket,  amelyeket életük során elkövettek.

 

Ez nem az ítélet lesz,  csak ízelítő abból,  ami körülbelül történi fog

Mindaz,  ami meg fog történi, irgalmasságom következménye lesz. Bűneiteket fogjátok látni,  úgy ahogyan azt én látom.  Rögtön meg fogjátok érteni,  hogy miért voltak azok helytelenek és sértőek számomra.  Gyermekeim, itt lesz az alkalom,  hogy megbánjátok azokat. Ez nem ítélet lesz,  hanem ízelítő abból,  ami megfog történni.

Az ítélet előtt,  irgalmasságomból kapjátok a legnagyobb ajándékot – az alkalmat arra,  hogy megbánjátok bűneiteket és hogy életeteket megvátoztassátok – arra az időre, amikor visszajövök a Földre.  Amint azt már tudjátok,  akkor már nem mint Megváltótok,  hanem,  mint Igazságos Bírótok jövök hozzátok. Gyermekeim,  ez az idő mostmár közel van. Ne féljetek. Szeretem minden egyes gyermekemet.  Szívembe zártalak benneteket.  Hagyjátok jóvá közbenjárásomat és engedjétek,  hogy Atyám Királyságába vezesselek titeket. Sohase féljetek a haláltól! A halál csak egy kapu lesz,  amelyen keresztül az Örökkévalóságba léphettek be, és amely szeretettel és boldogsággal van tele.

 

A földi élet csak az idő átútazása

A ti földi életetek,  nem más,  mint az idők átútazása,  amely szeretetet, örömöt,  fájdalmat,  elútasítást,  félelmet, bosszúságot, kétségbeesést, fusztrációt és szomorúságot tartalmazhat. Ha felém fordultok,  enyhűlni fog fájdalmatok.  Áldottak mindazok aki szenvednek,  különösen,  akik  az ÈN Nevemben szenvednek,  mert ők megdicsőülnek Atyám Országában. De áldottak azok is,  akik megtérnek,  akkor a Mennyországban nagy lesz az öröm.

Az új Paradicsomban, ami az én birodalmam,  szeretettel fogadnak majd benneteket. Már most imádkozzatok lelketekért és családtagjaitok lelkéért.  A Nagyfigyelmeztetés nagyon közel van. Akkor majd  megismerítek az igazságot és  alkalmat kaptok a megváltásra. Szeretlek mindőtöket.  Boldog vagyok,  mert tudom, hogy sok gyermekem fog megtérni Hozzám és a Mennyei Atyához, hiszen a végidő sürget. Legyetek készen.

A ti szerető Megváltótok Jézus Krisztus

 

Az arab világ felkelése  – három vezető politikust megölnek

 

Üzenet   ( 2011, Febr. 17.  23:45 óra)

Szeretett leányom,  boldog vagyok,  hogy az emberiség számára egyre többen továbbítjátok ezeket a fontos üzeneteket. Nemsokára megállapíthatod,  hogy ezek az üzenetek minden országba el fognak jutni. Gyermekem,  ne aggódj biztonságod felől,  mert Téged és családodat mindenkor megvédelek. Tele vagyok szeretettel irántad gyermekem,  most mégis megszakad a Szívem a fájdalomtól,  amikor azt látom,  hogy alattomos szövetségek alakulnak,  akik összeesküvés formájában, az  egyes országok fölött a hatalmat megakarják kaparintani. Ezt úgy fogják megtenni,  hogy ravasz módon eltávolítják vezetőiket. Akkor felajálják segítségüket,  majd újabb kormányok barátságát veszik meg,  végül ezeket is uralmuk alá heyezik. Ez az ellenőrzés sokkal rosszabb lesz,  mint az a  hataloméhes diktátorok idejében volt,  akiket a béke nevében megbuktattak.

Figyeld meg, leányom,  azt a sebességet, amivel az arab világ  országai, egyesülni fognak zsidó népem ellen. Figyeld majd meg,  amint szövetségeseiktől elpártolnak és védelem nélkül hagyják őket.

Leányom, az emberek készségesebben fognak Szavamra figyelni akkor,  amikor a  Nagyfigyelmeztetés után bekövetkezik megtérésük. Ez az az időszak lesz,  amikor híveim a tirán hatalma ellen egyesülnek,  ami a nyugati országokban,  különösen Európában fog megnyilvánulni. Harcoljatok az imádkozás jogáért!  Ha nem teszitek,  akkor nem vallási,  hanem népírtó háború fog bekövetkezni.

Rövidesen megölnek három vezető politikust, az egyiket a másik után. Ezek mindegyikét,  a gonosz egy összeesküdött csoportja fogja megölni. Ezek a szervezetek, minden  nemzet országában megtalálhatóak,   kultura ellenesek,  de annyira gyávák, hogy  háttérből uralkodnak,  ezért ti most nem látjátok őket. Azonban nem sokáig fognak rejtekben maradni. Amikor a hatalmat megkaparintják,  arra fognak törekedni, hogy figyelmeteket megnyerjék és tiszteleteteket kiköveteljék.

A Nagyfigyelmeztetés, nagy segítség lesz gyermeim megtérésében szerte a világon. A megtérés,  ajándékom számotokra,  de ezt az ajándékot azok is megkapják,  akik összeesküdnek és terveket szőnek,  hogy elnyerhessék Isten uralmát a Földön. Abba hagynák ezt a harcot, ha megértenék, hogy ez a hatalom sohasem lehet az övék.  De ők vakok.

Egyre  több angyalom,  akik már a földön,  mint emberek tevékenykednek,  segíteni fognak ezeknek a megtévesztett lelkeknek,  hogy felismerjék az igazságot.  Sokan meg fognak térni,  de lesznek olyanok,   akik majd nem térnek meg.

Indulj el leányom,  és hírdetsd minél hamarabb mindazt,   amit mondtam neked. Erre már csak heteid vannak hátra. Használj ki minden lehetőséget,  ami rendelkezésedre áll. Légy bátor. Tégy meg minden lehetőt,  hogy gyermekeim világszerte megértsék,  ennek a különleges ajándéknak az értékét, vagyis azt, hogy  azért nyújtom ki karjaimat a Mennyből hogy megmentsem a lelkeket.

Azok,  akik most még nem akarnak megtérni, majd az üldöztetés előtt fogják megtenni. Akkor egyre több és több gyermekem fog visszatérni Hozzám. Ez az időszak mindenki számára nagyon nehéz lesz.  De legyetek türelmesek,  mert ezután egy szép időszak következik,  amikor a Földre visszatér béke. Gyermekeim a Nagyfigyelmeztetéskor, azt a szeretetet fogják megtapasztalni, amit már előkészítettem számukra és visszatérnek karjaimba.  Amikor ez megtörténik, két karommal felépítem  királyságomat,  hogy a csaló ellen megvédjen benneteket,  akinek uralma csak nagyon rövid ideig fog tartani.

Gyermekeim, ez fordulópont lesz az emberiség történelmében. Rövidesen meg fogjátok ezt érteni.   Azok a kétségek,  amelyek még a Figyelmeztetésig bennetek vannak, el fognak tűnni,  mert az esemény alatt,  megnyíllik Szívetek az Igazság előtt.

Eredj most,  szeretett leányom,  szeretet és béke legyen az egész emberiséggel,

Jézus Krisztus,  a Zsidók Királya

 

Minden keresztény engeszteljen,  imádkozzatok a pápáért

 

Üzenet  (2011, márc. 5 . 10 óra)

Szeretett leányom,  ismét egyesültünk. Az útóbbi napokban nagyon elfoglalt voltál. Felismerted azt az erőt,  amit testednek és lelkednek (híted gyakorlásához) adtam neked?  Ezt azért adtam,  mert munkálkodásod nagyon boldoggá tesz Engem.  Miközben azzal foglalkozol,  hogy kinyílvánísd üzeneteimet,  arra kérlek,  hogy bátoríts minden embert,  akit csak ismersz,  arra,  hogy bűneitől minél hamarabb megszabaduljon. Az nem fontos,  hogy milyen keresztény felekezethez tartozik. Alázatot és loyalitást kell mutasson mindenki velem szemben,  úgy,  hogy megpróbálják helyrehozni a mulasztásaikat.

Ez a cselekedet megerősíti őket, a  nagy esemény idején,  amit én Figyelmeztetésnek nevezek. Mindannyian  tartsatok bűnbánatot, hogy megmentsétek lelketeket. Legyetek mindig készen,  mert mindazok,  akik nincsenek kegyelmi állapotban,  nem biztos,  hogy ezt az eseményt túlélik.

Szeretett leányom,   továbbra is az  az akaratom,  hogy minél előbb továbbítsd ezt az üzenetet. Már említettem neked,  hogy gyermekeimet,  az üzenetek,  a lehető legrövidebb időn belül kell elérjék. A Vatikánban is  lesz egy esemény,  miközben a figyelmeztetés bekövetketik. Kérj fel mindenkit,  hogy imádkozzanak az én szeretett,  szent helytartómért Benedek pápáért,  mert őt,  Örök Atyám ellenségei veszik körül. Imádkozzatok azokért a  papokért akiknek  sem Bennem,  sem az Örök Atyában nem inogott meg hítük.

 

A hamis próféta kiemelkedése

Ezek a papok imádkozzanak áhítatosan,  mert nagy kihatással lesz rájuk,  az a támadás,  amelyet szent helytartóm ellen követnek el és amelynek tanúi lesznek. Imádkozzatok, imádkozzatok,  imádkozzatok,  hogy felismerjétek,  hogy  a hamis próféta valóban az. Figyeljetek viselkedésére, és  hogy mennyire törekszik majd arra,  hogy napirenden szerepeljen. Majd  figyeljétek meg,  hogy félrevezetett szent szolgáim  hogyan vetik magukat lábai elé. Azt amit mondani fog hallgassátok meg figyelmesen. Az ő alázata hamis lesz,  szándékai rosszindulatúak lesznek,  és az a szeretet  amelyet magából sugároz, csak őt fogja körülölelni. Újító szelleműnek, dinamikusnak fogják tartani és  friss széllökésnek.  Motivált lesz és tettre kész,  de ereje nem az Istentől, nem a Mennyei Atyától, való lesz. Ez az erő,  a sátántól, az ördögtől való.

Imádkozzatok,  imádkozzatok, imádkozzatok,  mert nektek gyermekeim,  résen kell lennetek. Szükségetek van Rám,  hogy vezesselek most benneteket,  főleg akkor,  amikor mindez beteljesedik. Legyetek erősek, fogadjátok el méltóságteljesen tanításaimat. Imádkozzatok csoportokban. Imádkozzátok a Rózsafüzért,  hogy védelmet találjatok az ördög ellen.

Ne feledjétek el a leckét. Az Èn tanításaim sohasem változnak,  ugyanazok maradnak,  mint mindig is voltak.  Amint azt már említettem:  ha észreveszítek,  hogy tanításaimat  manipulálják,  meggyengítik,  (ami biztos így lesz) vagy feltünő módon meghamisítják, (úgy hogy teljesen ellentéte lesz tanításomnak),  amikor észreveszítek,  hogy  megtévessztenek benneteket, akkor fordítsatok hátat és imádkozzatok Hozzám,  hogy vezesselek benneteket.

Isteni Megváltótok Jézus Krisztus

 

Készüljetek a Figyelmeztetésre – A lélek megvilágosítása

 

Üzenet  ( 2011, jan. 28.   0:15 – 1:00)

 

A mai éjszakán,  kedves leányom,  kegyelmem által megerősítettelek,  hogy ezt a szent munkát folytatni tudjad.  Az én szeretett és nagyra értékelt híveim imái által,  hamarosan be fogod tudni  fejezni az Igazság Könyvét.  Tudom,  hogy elvonják figyelmedet és hogy neked milyen nehéz ezt a feladatot teljesíteni. Ezért  boldog vagyok,  hogy megteszed,  de sok időnk már nincs.

A világ különleges ajándékban részesül – az Igazság Könyve – , hogy megmutassa gyermekeimnek,  hogy mit kell tenniük most ahhoz,   hogy felkészülhessenek a Figyelmeztetésre,  a lélek megvilágosítására.  Ez a könyv nagy segítség  az emberiségnek,  hogy kellőképpen felkészülhessen második eljövetelemre.

Azok is alkalmat kell kapjanak az Igazság olvasásához,  akik nem hisznek Bennem. Amikor az emberiséghez  eljutnak ezek az üzenetek, nemsokára a  Nagyfigyelmeztetés is bekövetkezik. (Megj. még nincs minden üzenet közé téve)

Akkor felismerik az üzenetek valódiságát, amelyeket te leányom, most a világba helyezel, hogy megmeneküljön az emberiség.

 

Misztikus élményben lesz részük mindazoknak,  akik 7 évnél idősebbek

Ha  az emberek elutasítják ezeket az üzeneteket,  ne érezd magad megsértve.  Légy hálás,  hogy ezt az ajándékot átadhatod. Ezen jövendőlések igazságait akkor fogják megérteni,  amikor ez a misztikus esemény bekövetkezik, és amelyet világszerte minden 7 évnél idősebb gyermek is át fog élni. Mindazok,  akik ezt az eseményt átélik, óvatosabban  fogják megítélni ennek a könyvnek a tartalmát. Nehezen fogják tudni ignorálni,  még akkor sem,  ha hitük túl gyenge lenne. Emlékeztessétek ennek a könyvnek a tartalmára mindazokat,  akik most nem akarják az Igazságot megismerni.

Sohase add fel, leányom,  amikor a lelkek megmentéséről van szó.  Minden szeretett gyermekem,  az Örök Atya szeretetéből született.  Atyám minden egyes gyermekét szereti,  még akkor is, ha egyesek a helyes útról letértek.

Higgyjél,  gyermekem!  Mindazok lelkét,  akiket a Szentlélek megáldott, a hit által,  újra lángra lehet gyújtani. Azok a kiválasztott gyermekeim,  akik szavaimat a világba helyezik,  vagyis üzeneteimet továbbítják,  örömkönnyekre fogják fakasztani azokat a lelkeket,  akik üres,  rendszertelen életük miatt vezetésért kiálltanak.

 

Mindenkire az Èn szemeimmel nézzetek

Mindig az Èn szemeimmel nézzetek barátaitokra,  családtagjaitokra,  szomszédaitokra és munkatársaitokra. Ha szeretetet adtok nekik,  akkor érezni fogják jelenlétemet. Vonzódni fognak hozzátok,  anélkül,  hogy ismernék ennek okát. Kövessétek példámat és akkor segítségemre lesztek,  elveszett gyermekeim megtérésében. Az áhítatos ima által közelebb hozhatjátok őket Hozzám. A sok áldozat  és a szenvedések elfogadása által,  velem együtt egyesülve,  lelkeket menthettek meg. Azokról a lelkekről van szó,  akiknek még el kell hagyniuk a Földet és azok akik a Tisztítótűzben az Ìtéletre várakoznak.

Végül,  engedjétek meg,  hogy emlékeztesselek benneteket arra,  hogy  két lehetőségetek van. Higgyjetek Bennem,  azáltal,  hogy Szíveteket megnyítjátok az Igazság előtt. Az Igazságot, az Evangéliumban találjátok meg. Ha már nincs semmi hítetek sem,  akkor legalább olvassatok el egy – egy részt tanításaimból. Azután kérjetek meg Engem,  hogy nyíssam meg szíveteket az Igazság előtt. Akkor meg fogjátok tudni,  hogy melyik az az út,  ami a Mennyországba vezet. De meg is tagadhatjátok mindezt , ha csukott szemmel jártok.  Akkor már csak a buzgó hívők imái segíthetnek rajtatok. Híveim imái és az Irgalmasság Rózsafűzére,  melyet a 20.században  Fausztina nővérnek adtam, megmentheti lelketeket, még a halál utolsó pillanatában is.

 

Imádkozzátok az Isteni Irgalmasság imáit

Imádkozzátok,  imádkozzátok,  imádkozzátok (főleg most),  az Isteni Irgalmasság imáit, a  saját lelketekért és a hitetlenek lelkéért.  Az imacsoportok segíteni fognak nektek az Igazság terjesztésében és azokat  is hitre segíthetik,  akik azt sem tudják,  hogy honnan jöttek és hová mennek. Mindez elősegíti azt,  hogy az evangélikus felvilágosítás elterjedhessen,  ami máris érezhető a világ minden táján.

Az eddigi üzenetek próféciái már beteljesedésben vannak és az események sorozatosan bekövetkeznek és második eljövetelem is egyre közeledik.

Gyermeikeim,  legyetek mindig készenlétben.  Maradjatok kegyelmi állapotban és nyíssátok meg szíveteket a szeretet és a béke tanításai előtt. Ha gyermekeim eddig is követték volna tanításaimat,  most a világban nem lenne sem háború, sem kapzsiság,  sem gyűlölet,  és szegénység sem. Szívetek legnagyobb nyugalmával, vonuljatok vissza,  mindennap legalább egy félórára,  hogy magatokba szálljatok.  (ima)

Olvassátok a Zsoltárokat és a Példabeszédeket és tegyétek fel a kérdést:  érvényesek – e ezek a tanítások  ebben a mostani világban az én életemre is? „Természetesen, igen.” Imádkozzatok azért az erőért,  hogy megváltozzon hozzáállásotok és felfogásotok  a  halál utáni életről. Elmélkedjetek ezen a fontos tanításon! A földi élet csak  egy rövid időszak.  Az egyetlen igazi boldogság és az Örök Èlet,  a Mennyben van,  Velem, a Paradicsomban, Atyám Birodalmában.

Szerető Megváltótok,  Jézus Krisztus

Megj.  a lelki utazás az Ùr Jézus tanításaira vonatkozik

 

Harcolni fogok közületek minden egyes emberért

Szemeim előtt ti mind egyformák vagytok lehettek gyermekek, teenagerek, fiatal felnőttek,  középkorúak,  öregek, Èn  közelebb hozlak Szívemhez benneteket, és a végsőkig fogok harcolni értettek. Ti vagytok az én drága és szeretett családom,  amelynek mindenki tagja közületek. Senki sincsa kizárva,  még azok sem,  akik nem fogadják el létezésemet.

Még azokat is szeretem, akik engem utálnak. Szeretetem szenvedélyes,  ami fölülmúlja képzeleteteket és én mindent meg fogok tenni,  ami csak hatalmamban áll,  hogy visszatereljelek benneteket nyájamhoz. Nem fogom olyan könnyen lelkeiteket feladni.

 

Kérlek benneteket forduljatok Hozzám

Mindegy,  hogy mennyi kétség van bennetek,  kérlek forduljatok Hozzám és hagyjátok,  hogy  megtöltsem szíveteket Isteni szeretetemmel.  Egyedül csak a szeretet megízlelése fog benneteket segíteni abban,  hogy felkészülhessetek arra az örök életre,  amelyet Velem,  az Örök Atyával és testvéreitekkel fogtok élni. Ez a ti örökségetek, a jogos örökségetek.

Ne szalasszátok el ezt az alkalmat,  amely megmentésetekre szolgál.

Választanatok kell,  vagy a Mennyei Paradicsom,   vagy a pokol mélye. A Földön,  elkövetett bűneitek miatt a Pokolba csábít benneteket a sátán.

Itt az ideje,  hogy kinyíssátok szemeiteket. Gondoljatok arra,  hogy a halál bármikor,  bármelyik nap bekövetkezhet,  akkor,  amikor a legkevésbé számítottok rá. Ezáltal az üzenet által,  kérlek benneteket,  hogy még az ítélet előtt ismerjétek fel az igazságot. Gondoljatok mindig arra,  hogy én szeretlek benneteket,  attól függetlenül, hogy milyen nagyok voltak vétkeitek. Még az utolsó leheletetekkor is megbocsátok nektek, ha Hozzám fordultok és szívetek mélyéből bocsánatot kértek.

A ti szeretett Megváltótok Jézus Krisztus

 

A hívők felhívása az elveszett lelkek megtérítésére

(2011-Nov. 26,  déli 12 óra)

Szeretett Leányom,  a Szentháromság egyesül és eggyé válik veled,  hogy az Isteni Igazságot a világ minden lelke számára sürgősen továbbítani tudjad.

Leányom, most velem együtt egyesülve a szíved mélyén te is érzed a fájdalmat és a szenvedést az emberésig iránt. Elveszett hitük és jövőjükért érzett aggodalmad miatt,  mély szomorúságot érzel és félelem tölt el most téged.

Hűséges híveim most  az egész világon, egyesülnek a szeretet köteléke által,  hogy a lelkekért harcoljanak és megmentsék őket az örök kárhozattól. Akik engem követnek, minden nemzetből,  ők a világosság gyermekei.

Rögtön felismerik egymást függetlenül a fajtól,  a bőrszínétől és vallási felekezettől. Ők a szeretet hadserege, az Én vezetésem alatt állnak, és az a feladatuk,  hogy a történelem jelenlegi időszakaszában erősítsék az emeberek hitét.

Jelenlétem még sohasem volt ennyire nyilvánvaló híveim szívében,  mint most. Ők is érzik azt a fájdalmat,  amit én érzek,  amikor azt a szívszaggató romlottságot látom,  amelyet az emberek kisugároznak magukból,  még azok is, akiket ti szeretetreméltónak és figyelmesnek találnátok. Az önszeretet elpusztítja gyermekeimet.

Az egoizmus és a kíméletlenség, olyan szégyenfoltot hagy a környezetetekben élőkkel és a sebezhető emberekkel szemben,  hogy ezt nehéz eltüntetni. A kegyetlenség,  amelyet az ember mindennap elkövet a felebarátjával szemben, és aminek célja az önkielégülés, elérte minden korok magaslatát. Az Örök Atya szemében bűn az a szenvedély,  amellyel az ember a saját szükségleteit kielégíti.

Teljesen elfogadhatatlan, és ellentmond a tanításomnak a számtalan önigazoló hamis mentegetőzés. Szeressétek egymást. Úgy bánjatok egymással,  ahogyan szeretnétek,  hogy veletek bánjanak. Mások szükségleteit helyezzétek a tietek elé. Álljatok ki testvéreitek emberi jogaiért,  ha másokkal szemben igazságtalanságnak vannak kitéve. Soha senkinek nincs joga ahhoz, hogy valakit megbüntessen azért, hogy ezáltal anyagi javakhoz jusson. Az

ellenségeiteket is szeressétek, érezzetek együtt velük. Nem könnyű feladat ez a gyermekeim számára, az anyagi bizonyságtalanság miatt. A vagyon, a szépség és az úgynevezett siker iránti önző megszállottság rettenetesen összezavarja az embereket. Sokan meg vannak győződve arról, hogy ezek természetes emberi tulajdonságok.

A lélektan tudományába már régen beültették azt az elképzelést, hogy az önbizalom minden egyébbtől fontosabb, s agymosásszerűen el is hitették az emberekkel, hogy az önbizalmuk érdekében a saját szükségleteiket kell előnyben részesíteniük. Ez a filozófia azonban  a modern kommunikáció korában egyre erősödött. Ha gyermekeim  szinte naponta ezt hallják a televizió, a médiák,  a mozi, a zene és internet által, akkor fontosnak fogják megítélni.

Figyelmen kivül hagyva a hamis ígéreteket, amelyek ezeket az elképzeséseket jellemzik gyermekeim hisznek azoknak a  hazugságoknak. ( ezek tetszelgősek,  mert az önkielégülést kínálják,  ezt pedig  nehéz elutasítani)  A hazugságot  a csaló – a sátán -  ülteti be szívükbe.

Nem nagyon értik azt sem, miért érzik magukat olyan nyugtalanul, már közvetlenül azután, amikor valakit becsaptak.

Nem boldogok azok a gyermekeim,  akik az áhított díjat megnyerték. Mindig többet és többet akarnak ugyanabból,  mert étvágyuk kielégíthetetlen. De hasztalan. Már nem tudják magukat kielégíteni. Az igaz boldogság és a természetes elégedettség érzését nem ismerik, és nem értik miért van bennük ez a lelki üresség.

Ha fölényesen viselkedtek másokkal szemben, akkor önzőek vagytok. Ha a gyengékkel és a sebezhetőkkel szemben önmagatokat részesítitek előnyben,  akkor vétkeztek. Mélyen megbánt engem az,  ha ezeket a személyeket abban  korlátozzátok, hogy méltóságteljes életet éljenek és ha azt a jogot is elveszítek tőlük,  hogy családjaikat táplalni tudják. Együtt szenvedek ezekkel a lelkekkel.

Ha felebarátaitoknak szenvedést okoztok, akkor azt velem tettétek.Ti vagytok a hibásak,  ha Szívemet fájdalom éri, amikor csúnya szavakkal illetitek felebarátaitokat.

Ùjból átélem a Passió fájdalmait, amikor az egyik ember a másikat erőszakkal bűnteti. Amikor testi fájdalmat okoznak nekik, azt én is átélem. Az utolsó megaláztatásnak vagytok  részesei, ha gyilkoltok,  ezzel a tettel újra keresztre szegeztek Engem.

Gyermekeim,  vegyétek tudomásul,  hogy a bűn a pokolba vezet. Ettől  azok a híveim íjednek meg, akik úgy néznek fel rám, mint az Igazságos Bíróra. Határtalan  irgalmasságom  ígérete, még mindig biztosított,  és azok között osztom szét, akik bűneiket megbánják . De hogyan is menthetném meg mindazokat,  akik nem akarják beismerni összekuszált életük hibáit?

Nagyon fontos tanításaim igazságait hírdetni. Sok gyermekemnek nehezére esik, hogy felismerje Isten országát,  mert a félrevezetésnek nagy a vonzóereje. Sokan lesznek,  akik Isten tanításait nem fogják megismerni sem a prófeták,  sem a Szentírás által. Egyszerűen azért,  mert azokat meg sem akarják ismerni. Mások pedig, vonakodni fognak attól, hogy meghallgassák  mindazt, amit most a próféták,  vagy látnokok a világon közé tesznek. Ez arra fogja ösztönözni híveimet,  hogy másokért imádkozzanak. Különösen az imádkozókra van most nagy szükség! Az Isteni Irgalmasság imája,  amelyet Èn szeretett Fausztina nővérnek adtam, nagyon erőteljes ima  és sokak megtérésére fog szolgálni.

Arra kérlek benneteket gyermekeim,  hogy alkossatok imacsoportokat és továbbra is imádkozzatok elveszett gyermekeimért, a ti testvéreitekért és tanácsaitok által álljatok rendelkezésükre.

A saját és a legszentebb Szentháromság nevében sürgetem szeretett gyermekeimet,  hogy egymással összefogva, egyesítsék erejüket az Èn Szívemmel és segítsenek nekem a lelkek megmentésében. Oly nagyon szeretem őket,  hogy irántuk való félelmemben szomorú és keserű könnyeket sírok.  Nem akarom elveszíteni őket.

Ti,  akik a világosság hívei vagytok,  segítsetek Nekem,  hogy családommal újra egyesíteni tudjam ezeket az elveszett lelkeket,  hogy egykor ők is megláthassák az igaz Paradicsomot, amelyre annyira vágynak. Nyújtsátok ki feléjük kezeteket, beszéljetek hozzájuk és hallgassátok meg őket. Legyetek irgalmasak hozzájuk,  még akkor is,  ha ők mindent a szemetekre vetnek. Legyetek türelmesek. De mindennek előtt  hagyjátok,  hogy rajtatok keresztül érezzék meg szeretetemet. Nehezükre fog esni nekik,  hogy visszaútasítsanak benneteket, még akkor is ha gúnyolódnak veletek..

Imáitok által megmenthetitek lelkeiket.

Köszöntöm az Èn drága híveimet. Könnyekre fakaszt Engem szeretetetek és odaadásotok,  amelyet Nekem,  Èdesanyámnak,  az ég királynőjének és a Szentháromságnak tanusítottok. Már most örömet vált ki az ég angyalaiból és Szentjeiből az, ahogyan erre az elhívatásra reagálni fogtok. Menjetek  és munkálkodjatok most az Örök Atya nevében. Hozzátok vissza nyájamat.

A ti odaadással tele Megváltótok Jézus Krisztus


forrás: www.utolsoidok.com

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3121323
Hónap: 17197
Nap: 485