Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


JUVENTUS MONOGRÁFIA 3/4

Juventus 3/4 - A Szeretet Törvényének működési elve

Juventus üzenetei a magyarokhoz, Szíriuszról

A Szeretet Törvényének Működési Elve

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna
2012 október 05. Budapest.


Juventus jelentkezem, a szíriuszi Vének Tanácsából

Monográfia


Szeretett Földi, Magyar Testvéreim!
Folytatás...

atitoksikerkulcsjuventus_monografia_12_ziis1347869951.jpgTeremtőnk a saját képmására teremtett minket. A mi, közös univerzumunkban a szeretet útja az egyetlen igaz út. Nincs más. Amikor valami nem a szeretet igazságából ered, az hamis, és nem az isteni teremtést szolgálja. A Szeretetenergia hozott létre minket, tehát ugyanaz az energia fog működtetni is minket. Miért gondolja a földi ember, hogy a félelemenergia működtetni fog egy szeretetalapú világot? Tévedésben vagytok! Bajba sodorjátok magatokat! Álljatok le!


Tévedés azt hinni, hogy azért inkarnálódunk egy-egy életre, hogy élvezeteinknek élhessünk. Aki így gondolkodik, hamis úton jár. Amiért ellátogatunk fizikai testben a Földre, vagy más bolygókra, annak egy oka van, mégpedig az, hogy beteljesítsük a küldetésünket. A beteljesedés sokszor nem jelent fizikai világbéli élvezetet. Ám a beteljesedés minden esetben megelégedett életet hordoz magában, vagyis a boldogságot.


A földi ember küldetése – kivétel nélkül mindenkire igaz – a társteremtőség felé vezető út meglelése. Minden egyes ember azért jött, hogy ebben a küldetésben részt vegyen. Még azok is, akiket ti még nagyon alacsony érzelmi intelligenciával megáldott népeknek tartotok. Ők is a legnagyobb kihívás elé állították magukat: megfelelni a hívásnak. Nos, hogy ez mennyire megy nekik, vagy mennyire sem, nem tartozik a törvény megismerésének a köréhez, azonban tudnotok illik azt, hogy ezek tények.


A MAG nemzettség azért szállt a Földre, hogy irányt mutasson, példát állítson azok elé, akiknek még nem volt alkalmuk olyan korokban élni, ahol a társteremtői minőség működőképes lett volna. A MAG nemzettség már élt arany korszakokban a Földön és más bolygókon. Képes az aranykor beindítására, a működtetésére, a tanításra, a feltételek megteremtésére. Ezek vagytok ti, Drága Testvéreink. Több ezer életet életetek már, több ezer halált haltatok már. Amiről most beszélünk, az nektek ismerős lesz, és kisujjgyakorlatnak számít. Meg fogjátok látni.


A Szeretet Törvénye egyértelműen a teremtés törvénye. A szeretetalapú teremtésé, vagyis amikor valamit a mások iránti, a Földanya iránti, az Atya iránti olthatatlan szeretetből cselekszünk meg, hozunk létre, vagy hagyunk megtörténni – önmeghaladó módon, a saját életünk szükségletein túlmutató cél által ihletetten, növekedésmotiváltan, szeretetáldozat bemutatásával. Ez a Törvény! Minden világok törvényének legnagyobbika! Az Atyai Szeretetáldozat másolása, sokszorosítása.


Figyeljétek meg: egy szó sincs a saját magunk élvezetéről benne. Igenis, biztosak lehettek afelől, hogy az ember természetéhez hozzá tud tartozni az önmeghaladás és a szeretetáldozat árán való teremtés, a tiszta értelemben vett SZOLGÁLAT – nem a hibásan értelmezett szolgalelkűség, vagy magamutogató ájtatoskodás! Ha ezt megértitek, akkor kezdődik el igazán az emberhez méltó életetek.


Ami eddig elhangzott, talán annyira nem tűnt idegennek és ismeretlennek előttetek. Tudomásunk van róla, hogy számos földi eszme zászlajára nagy betűkkel van felírva a SZERETETSZOLGÁLAT, mint erény. Ez rendben is van, és magunk részéről, egyet tudunk érteni vele. Ami viszont a világban tapasztalható reménytelenségnek, céltalan bolyongásnak és a szűkség felbukkanásának oka – az eddig mindvégig rejtve volt előttetek. Tulajdonképpen ez a titok nem más, mint a Szeretet Törvényének a működési elve és mindaz a harmónia, bőség és gyógyulás, amely a használata által elérhető.


Nem véletlenül maradt titokban a Működési Elv! Néhány, maroknyi, ingyenélő csoport saját életben maradása érdekében, eltitkolta a tömegek elől a boldogulás módját, hiszen ha kiderült volna milyen ragyogó eszköz áll a rendelkezésetekre, ők nem tudtak volna tovább benneteket az orrotoknál fogva vezetni. Nem maradt volna rabszolgájuk, nem maradt volna nekik fejni való tömegbázisuk. Így a szegénységet vetítették elétek, mint erényes állapotot. Ők pedig szemforgató módon törvényeket gyártanak maguknak arra, hogy a tőletek elrabolt javakat éppen milyen jogon gyűjthetik be! Legyen elég ebből! Emberek! Ébredjetek!


A fénytársadalmakban a szegénység BŰN! Azt jelzi, hogy nem ismered a Törvényeket, nem tudod, nem vagy kész és nem akarod használni őket! Ne éljetek tovább bűnben, betegségben és szűkségben! A világ ragyogó, csodálatos és mindenkinek van hely benne! Tudom, hogy most sokan csattantok föl: „De hát Jézus is azt mondta, hogy a tevének könnyebb átjutni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyeknek országába! Akkor hogy is van ez? Miről beszélsz itt, Juventus mester?”


Valóban, Jézus beszélt nektek a gazdagság veszélyéről. Nem a Szeretet Törvénye által elnyert gazdagság veszélyeiről, hanem a bűnben szerzett gazdagság veszélyéről. Arról a veszélyről, ahová magatokat sodorjátok, ha javaitokért másokat, vagy a világot fosztjátok meg önös céllal. De azt is mondta, hogy a világ a bőségben teljes. Az ég madarai nem szántanak, nem vetnek, és nem aratnak, mégis mindenük meg van. A liliomok pedig oly szépségben pompáznak, hogy királyok megirigyelhetik a ragyogásukat. Pont az emberről ne gondoskodna az Atya, ha beteljesíti a teremtésben kijelölt küldetését? (Lukács 12 27-34. – Júlia megj.)


Pontosan itt az ideje, hogy megértsétek: a szeretetszolgálat NEM szeretetrabszolgaság éhbérért. Az igazi szeretetszolgálat átlendít titeket egy új energiarendszerre, ahol bőség van, boldogulás és gyógyulás! Ne könyörögjetek többet térdepelve az uraság asztaláról lehulló morzsákért! A javakért való könyörgéssel semmit nem értek el, akár most abba is hagyhatjátok! Nem így működik a Szeretet Törvénye, vagyis a Teremtés Törvénye.


Hanem akkor hogyan? Lássuk újra, hogy is szól a Törvény! (A Csillagközi létben ez a legelső tananyag, amelyet a fiatalok megtanulnak! Vizsgáznak belőle és kívülről, betéve tudják! Bármit cselekszenek, az a feladatuk, hogy ehhez igazítsák a ténykedésüket, mondandójukat és természetüket. Az első éveikben nem kell mást tanulniuk, csak igazodni ehhez a Törvényhez.)


A Szeretet Törvénye egyértelműen a teremtés törvénye. A szeretetalapú teremtésé, vagyis amikor valamit mások iránti, (nálatok) Földanya iránti, az Atya iránti olthatatlan szeretetből cselekszünk meg, hozunk létre, vagy hagyunk megtörténni – önmeghaladó módon, a saját életünk szükségletein túlmutató cél által ihletetten, növekedésmotiváltan, szeretetáldozat bemutatásával. Ez a Törvény! Minden világok törvényének legnagyobbika! Az Atyai Szeretetáldozat másolása, sokszorosítása.Lássuk az energetikai működési elvet.


Amikor ti elkezditek a cselekedeteiteket, gondolataitokat, szándékaitokat, mondandótokat, az egész életeteket a Szeretet Törvénye mentén alakítani, akkor energetikailag a következő dolog történik. A szeretetből felajánlott erőfeszítés pozitív energiaegységeket küld a Földetek körül létező energetikai szinten kifeszített szeretetpajzsra, vagy Atyai Tudatossághálóra, vagy mátrixra, vagy kristálytudat hálóra – hívjátok, ahogy akarjátok! A pozitív energiaegység betárolása a fénytengelyeteken át történik, amelynek komolyan vételére már kaptatok utalást az előző jelentkezéseink alkalmával.


A pozitív energiaegységeket a kristályszerkezet információként tárolja. Bármikor, amikor nektek van szükségetek anyagi forrásokra, megfelelő információra, találkozásokra, tapasztalásokra, akkor a kristályszerkezetről – nemes módon működő „bankszámlaként” – lehívható a megoldás.


Néhány dologra felhívnám a figyelmeteket használati utasításként!


1. Energiákról és törvényszerűségekről van itt szó, energiaátalakításról. Bizonyos energiát más formára változtatunk át. Ez azt jelenti, hogy ha ti nem töltitek fel rendszeresen, tudatosan a „készleteiteket”, akkor természetesen nem lesz mit „visszahívnotok” belőle. Amikor látunk benneteket az üres készleteitek ellenére térden állva javakért könyörögni, olyan látványt nyújtotok, mintha egy üres bankautomata előtt térdepelnétek és imádkoznátok pénzért. Ugye milyen mókás? Felülről nézve pedig mi így látunk benneteket!


2. Fontos kifejezés a tudatosság a rendszer működtetésében. Eddig sokan mondhatjátok el magatokról: „De hát én igyekeztem mindig jónak lenni. Erre tanítottak a szüleim. Mindig adtam, segítettem másokat, tanultam, dolgoztam, igyekeztem megfelelni, annak, amit elvártak tőlem, és még sem boldogulok.” Elfogadjuk, hogy így van és azt is, hogy jó emberek vagytok. Senki nem állította az ellenkezőjét. Azonban arra kérlek most titeket, ŐSZINTÉN ÉS NEM MAGATOKAT BECSAPVA vizsgáljátok meg mindazt, amit jócselekedetnek gondoltok. Ha megfelel a Szeretet Törvényének az indíttatásotok, akkor rendben van. Ha azt fedeznétek fel, hogy a cselekedeteitek, késztetéseitek legmélyén félelem vagy önös cél húzódik, akkor nem jó az irány. (Például. Ha azért takarítasz, mert holnap jön az anyósod és félsz, hogy megint szól a piszkos ablakokért, akkor nem szeretetből takarítasz. Ha azért dolgozol szorgalmasan, mert meg akarsz felelni a főnöködnek, és mert attól félsz, hogy elveszíted a munkádat, akkor nem szeretetből dolgozol. Ha azért teszel meg mindent a házasságodért, mert félsz a magánytól, akkor nem a szeretet hajt. Ha azért vállalkozol, hogy önmagad szükségleteit kielégítsd, akkor nem a szeretet törvényének megfelelően dolgozol, hanem önös szándékból, stb.)


Nos, a tudatos szeretetszolgálat TUDJA, hogy miért dolgozik, tesz, vagy mond valamit. Ismeri a szabályt, és mindent elkövet, hogy önmaga szükségleteinek sokszor ellentmondva, önmeghaladó módon, másokért, a világért, a gyógyításért, a rendért, a tisztaságért cselekedjen. Csak és kizárólag akkor tudjátok működtetni a rendszert, ha a szándékaitok nem állnak meg a saját szükségleteitek kielégítésénél, a saját élvezeteitek hajhászásánál, hanem mindig egy önmagatok érdekeinél jóval túlmutató célt szolgálnak. Tisztán, csöndben, tudatosan. Ez nem azt jelenti, hogy élvezetek nélkül kell leélnetek az életeteket. Pont ellenkezőleg! Ez lesz csak az igazi élvezet, mert nem üres, nem öncélú. Isteni ajándék. (Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat - József Attila (Júlia megj.)


3. A rendszer nem lepénzelhető, nem becsapható, nem hamisítható, nem befolyásolható és főleg nem emberi tervezésű! Csak szeretetalapú dolgokhoz hívható vissza belőle az energia, a küldetésetekbe, a boldogulásotokhoz illő alkalmakkor. Érdekes megfigyelni: ha rossz célra használnád fel a szeretetalapú energiából származó javaidat, az egyszerűen eltűnik, kifolyik a kezedből, elveszíted. Nem marad nálad. (Ha ilyet tapasztalnál, az jel lesz, arra nézve, hogy nem becsülted és nem méltó célra akartad felhasználni. Sebaj, tanulj belőle, javíts és kezd újra, de helyesen.)


4. A Szeretet Törvénye által működtetett energiarendszer – amely tulajdonképpen az ötödik dimenzió működési rendszere - rendelkezik valamivel, amivel a ti bankrendszereitek és a pénzeitek már nem! FEDEZETTEL! A fedezet alapja az általatok felküldött pozitív energiaegységek sokszoros hatványa a kristályhálón. Mások által soha nem hozzáférhető a saját „kontód”. Nem lopható, nem leértékelhető, nem konvertálható, nem manipulálható. Egyes egyedül a szeretet alapú teremtésre használható föl. Egyes egyedül te általad.


Ezek után meg kell, hogy értsd: végtelenül gazdag vagy! Ezek után meg kell, hogy értsd: nem kell másoknak kunyerálni, hogy te boldogulhass! Ezek után meg kell, hogy értsd, nem kell a Földön felhalmoznod semmit, csak azért hogy mások szemet vessenek rá és elvehessék tőled. Meg kell, hogy értsd: hiába van válság körülötted, – az csak a bűnös pénzekre igaz – az égi kontón megszámlálhatatlanul áll a számodra termelt bőségenergia. A kristályhálón nem ismerik a válságot! Meg kell, hogy értsd, ameddig pénzben akarod lehívni az energiát, akkor pénzben teheted meg, ha majd mondjuk „fehér kavics” vagy „mákszem” lesz az elszámolás eszköze a Földön, akkor abban! Meg kell, hogy értsd: nem ember alkotta intézmény fog rólad gondoskodni a nyugdíjas éveid alatt, hanem a saját fedezeted. Meg kell, hogy értsd, nem biztosítók rendezik el a biztonságot körülötted, hanem a kristályháló működtetése. Meg kell, hogy értsd, a földi bankokban nincs biztonságban semmilyen javad, ellenben az energiakristály minden jóravaló tettedet tárolja. Meg kell, hogy értsd, nincs jelentősége annak, hogy valahol, valaki egy papíron megjegyezte azt, hogy éppen melyik téglarakás a tied a Földön. Ha érted a működési elv lényegét, akkor mindig lesz hol laknod, mindig lesz mit enned, és mindig lesz körülötted ember, akire számíthatsz. Méghozzá nem csak túlélésre számítva, hanem teljes bőségben és biztonságban. („Ahol a kincsetek ott a szívetek” Lukács 12 27-34. – mondta Jézus! - Júlia megj.)


5. Szárnyaljon tovább a képzeletetek és lássátok, hogy mindannyiatok energiabázisa a kristályhálón helyezkedik el, amelyet helyesen működtettek. Felhívom a figyelmeteket, hogy nem csak összeadódik a feltáplált energiakészlet, ha sokan vagytok, akik képesek a működtetésre, hanem hatványra emelkedik még a sajátotok értéke is. Senki a világon nem fogja tudni megcsapolni a készleteiteket! Senki nem fog tudni még egyszer rabszolgasorba kényszeríteni benneteket! Tökéletes védelem, egészség és bőség a részetek, ha mindezt megértitek! Ez fogja az országotokat kiemelni a rabló hordák szipolyozása alól. Ez az egyetlen utatok. Ebben vagytok rendkívül jók! Ez a feladatotok a világért! Ezt tudják másoknak is megtanítani, és ezzel tudtok előre haladni. Ez magyarságotoknak a küldetése. Ez a MAG-URA nemzetség képessége.


Ahhoz, hogy mindezt a lehető leghamarabb elérjétek érdemes nekifogni a működtetéshez.
 Juventus
Folytatása következik...

http://atitoksikerkulcs.shp.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 4
Összes: 3062004
Hónap: 15237
Nap: 463