Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KRYON -DAVID BROWN A KRISZTUSI TUDATOSSÁG AZ ÚJ VILÁG ENERGIÁJA

KRYON -DAVID BROWN

A KRISZTUSI TUDATOSSÁG AZ ÚJ VILÁG ENERGIÁJA

„Polaritásváltás/Pólusváltás történik 2012. december 21.-én. A polaritásváltás/pólusváltás, személyes megalapozottságú és a tudatosság a negatív pólusról a pozitívra fog változni, és a szeretet újra áramlani fog mindenfelé, és még ez a szeretet a politikusaitokat, a bankárjaitokat is meg fogja érinteni, és minden elkezd megváltozni.”

„A Krisztusi Tudatosság az új világ energiája. Ez azt jelenti, hogy szeretettel fogtok teremteni, folyamatosan a pozitív energiáitokkal fogtok teremteni,”

„Már ez elmúlt közvetítésekben többször is megemlítettük, hogy 2012. december 21.-én, 144.000 ember fog átmozdulni a negatív energiáiból a pozitív energiáiba.”

„És ez a hely egy szeretet teljes világgá válik, egy olyan világgá válik, ahol a Szeretet lesz a válasz mindenre.”

„Döntés született a Lelkek Világában, a Spirituális Világban, hogy a Föld bolygó, átköltözik a Krisztusi Tudatosságba.”

közreadja: www.foldicsillagok.hu

Üdvözlet Kedveseim! Kryon vagyok a Mágneses szolgálattól!

saaa.jpegCsodálatos, hogy itt lehetek veletek ma este, ez egy rendkívüli este. Hatalmas szeretet van itt és hatalmas változás van a levegőben, és az új világ már itt van, már befordult ezen a sarkon. Ebben a teremben, akik itt vannak, azok mind gyógyítók és nagyon fontosak vagytok ma ezen az estén. Az év vége felé haladva nagyon-nagyon sok változás érkezik meg majd a bolygóra, már beszéltünk ezekről a pénzügyi változásokkal kapcsolatosan, de nagyon-nagyon sok rendszeretek kerül hatalmas nyomás alá. Körülbelül az emberiség 10%-a most kezd el felébredni, az emberi faj felébredése a mély álmából bizony még egy kis időbe kerül. A legtöbb ember csupán a híreket hallgatja, és a TV-t nézi, és abban hisznek, amit ott mondanak, amiről ott beszélnek. Az emberi fajnak muszáj megváltoztatni a tudatosságát ahhoz, hogy egy új világban éljen, melyről sokan úgy tartják, hogy az a fátyol mögötti világ, de valójában nincs fátyol.

Az emberi fajnak már annyit, de annyit hazudtak, különböző szinteken. Egy Isten van, Egy az Isten, de ugyanakkor sok nézőszögből van ez az Egy Isten. Egy Világegyetem van, de ez a Világegyetem ugyanakkor nagyon sok, különböző szinteken jelenik meg. A Ti a Világegyetemen belül a Naprendszeren belül éltek és a Naprendszer tükröz bennetek. Ahogy azt említettem a Nap olyan lesz, mint az édesapátok, és az édesapátok édesanyjának édesapja és apai nagyszüleitek. A többi bolygó a Naprendszeretekben, lesznek az apai ágon lévő családtagjaitok. A Mars bolygó a háborúskodás energiája és a FöldAnya az édesanyátok, az anyai ágú családi kapcsolataitok, és mindezeken az idők kezdete óta semmi sem változott.

Azok közül, akik vezettek bennetek, legalább is azt hiszik, hogy vezetnek bennetek, de valójában ők azok, akik döntenek felőletek tulajdonképpen, nem tudatosan teszik ezt, még eddig nem nőttek fel erre a feladatra. Ők még olyanok, mint a sérült gyermekek. És ez a probléma Földön eddig így ment tovább és tovább. Ez a gyermeki mentalitás folytatódott a kormányaitokban, a hadseregeitekben, és azon vezetőitek között, akik tanítják a gyermekeiteket. Minden egyes vezetői réteg ezen a Földön a megsebezett gyermeket tükrözi ki belőlük.

Hosszú napok teltek el azóta, amikor az őseitek, teljességben és tudatosan vezették a törzseiket, de már azok nincsen tiszteletbe tartva, akik teljesek és tudatosak. A tudatosság ezen a bolygón elérte a legalacsonyabb szintet és a tudatosság már nem tarthat tovább lefelé, még lejjebb és még mélyebbre. Polaritásváltás/Pólusváltás történik 2012. december 21.-én. A polaritásváltás/pólusváltás, személyes megalapozottságú és a tudatosság a negatív pólusról a pozitívra fog változni, és a szeretet újra áramlani fog mindenfelé, és még ez a szeretet a politikusaitokat, a bankárjaitokat is meg fogja érinteni, és minden elkezd megváltozni.

Hogy ez a folyamat meddig fog tartani az javarészt, magától az emberiségtől függ. Természetesen a hatalomban levők ragaszkodni akarnak a hatalmukhoz, de lassan és biztosan ők is elkezdenek tudatossá válni majd. A hierarchiákban lévő sebzett gyermekek mind meg fognak gyógyulni és a Föld bolygót újra tudatos férfiak és nők fogják vezetni majd. Nekik már nem kell majd másoktól elvenni, vagy letakarni a szívüket, csak egyszerűen a szívükkel fognak szeretni bennetek és csak szereteten alapuló döntéseket fognak hozni.

Ez az ébredési folyamat így még soha nem történt meg. Azok, akik ebben a teremben vannak, és azok is akik olvassák most ezt a közvetítést, az összes életidejükön belül, ez a mostani amikor egészek és felkészültek arra, hogy felemelkedjenek a Krisztusi Tudatosság szintjére. A Krisztusi Tudatosság az új világ energiája. Ez azt jelenti, hogy szeretettel fogtok teremteni, folyamatosan a pozitív energiáitokkal fogtok teremteni, míg a múltban éppen az ellenkezője volt, főleg negatív energiákkal tettétek ezt, és a kormányaitok, a vezetőitek mindezt azért tették lehetővé nektek, hogy fenntartsanak egy nagyon alacsony szintű tudatosságot.

A legegyszerűbb módja annak, hogy a világot a tudatlanságba tartsák, a háborún keresztül történik, amely szétválasztja az apákat a családjaiktól, és az hogy az emberiség sérüléseket szerezzen, még a győztes oldalon is sebeket szerezzen. Azon a napon, amikor aláírjátok a hadseregbe lépés nyilatkozatát, a behívó nyilatkozatot, azon a napon elveszítitek a tudatosságotokat és lekapcsolódtok az Isteni Szeretetről, és a sötét oldalhoz csatlakoztok. Nem számít az, hogy mennyire tiszta szándékkal teszitek ezt meg, a háborúk a sötét, ördögi oldalhoz tartoznak.

-kryon-.pngA hadsereg az a sötét oldalon áll és így a legalacsonyabb tudatossághoz tartozik. Sok más módja is lehet annak, hogy megoldódjon egy probléma, mint háborún keresztül, és minden egyes személy, felelős, így aki egy hadsereghez csatlakozik, főleg ha egy olyan hadsereget hoznak létre, amely megelőző csapást mér védetlen, független nemzetekre. Ez pedig egy hatalmas karmát hoz létre. Minél magasabb rangban van valaki a hadseregben, annál több karmát teremt magának, és amikor karmát teremtenek magunknak, akkor nagyon sok életidőn keresztül azok mind, szeretet nélkül fognak élni. Ez a legkézenfekvőbb oka minden karmának, és azt mondja erre egészen érthetően és világosan a Biblia így fogalmazva: szemet szemért, életet életért, fogat fogért. Tehát minél több bajt hoztok létre ebben az életidőben, annál többet kell fizetni érte egy másik életidőben.

Új világ van érkezőben, kedveseim, és ahogy áthaladtok, az új világotokba a karma érvényét fogja veszíteni majd, és ez igen nehéz változást hoz sokak számára. Az úgynevezett elit, akik a lakosság 1%-át alkotják, a „felső tízezer”, vagyis azok az emberek, akik minden pénz felett uralkodnak, nos, ők nem akarják hagyni ezt, hogy ez így legyen. A pénz pedig el fogja veszíteni az értékét, a pénz egy teljesen elavult dolog lesz, és akkor képesek lesztek egy olyan saját valóságot teremteni, amelyben nem lesz szükség a pénzre. Minél inkább valaki egységes és felkészült erre, annál könnyebb lesz az új világba való váltást megélnie.

Van még sok házi feladatotok, amiket meg kell tennetek. Itt már szinte mindenkit elcsábítottak és elhitették velük azt, hogy az anyagvilág sokkal fontosabb, mint a belső világ. Amikor egységesek és felkészültek vagytok akkor harmóniával, szeretettel fogtok teremteni, és amikor harmónia van az életetekben, akkor az életetek álmait teremtetik meg, akkor létrehozzátok az életetek álmait. Amikor azt mondjuk, hogy a karmátokat érvényteleníteni fogják, akkor ott fognak lenni azoknak a leckéiteknek a tanulságai is, mert akkor a leckéitek tanulságai szerint fogják a karmáitokat érvényteleníteni, és ez egy olyan folyamat lesz az emberiség számára, amikor elérkezik egy új szintű tudatosságra. Egyes embereknél ez automatikusan történik meg majd, míg másoknak pedig le kell dolgozniuk a karmáikon keresztül. Ez ellentmondásosnak tűnhet, hangzik, de van egy olyan időhullám, ahol, amikor az új világ elhagyja a régi világot és ez időszak alatt a karmáitokat le kell dolgoznotok, bár a karma az érvényét vesztette.

Bizonyos lélekcsoportoknak el kell sajátítaniuk, bizonyos leckéket. És a régi energiákon való karmikus áthaladáson, melyek eddig irányították életeteket, leckéi, többek között a kötelességvállalásról és a felelősségérzésről szólnak veletek kapcsolatban, hogy másokat és más embereket is tudatosságukba segítsetek. A katonaságot fel fogják oszlatni, bár ez is némi időt fog igénybe venni. Ezek most a nagy tanulságok és a megértések ideje. Elérkezik az, az idő, amikor az új tudatosság elárasztja a Földeteket, és annak is az ideje van most, amikor az őslakosok és természeti-bennszülött népek, akik valamikor elveszítették a földjeiket, vissza fogják kapni azokat, és ők is egy másfajta tudatossággal fognak bírni majd.

Számos változás fog megérkezni a Földre és itt akkor majd mindenhol a Szeretet fog áramlani. Mindent szeretettel fogtok tenni, amely teljesen ellentétes a sötét oldallal, és minden férfi és minden nő szívén keresztül a szeretet fog áramlani, és ti akkor teljes mértékben össze fogtok kapcsolódni a FöldAnyával és az ÉgAtyával, és a tudatosság ezen a bolygón teljesen meg fog változni. Ez az, amiért olyan sok ember van jelen most a földön, hogy tanúi legyenek ennek az új eseménynek. Minden simán fog történni, a váltás olyan szelíd lesz, amennyire az csak lehetséges, és a szeretet energiája csak áramlani fog mindenütt. A Szeret energiája nem az amit gondoltok felőle, bennetek az intelligenciátokkal keverődik össze a szeretet energiája és az emberiség problémáira a válaszok igen eltérő módokon jelentkeznek. Hatalmas különbség van az intelligenciátokon belüli szeretetés a szeretet intelligenciája között.

Szerte a világon az embereknek a felsőbb szívcsakrájuk ébredezik, és ez a szívcsakra támogatni fogja a tudatváltást és a negativitásból a pozitivitásba mozdít át bennetek. Már ez elmúlt közvetítésekben többször is megemlítettük, hogy 2012. december 21.-én, 144.000 ember fog átmozdulni a negatív energiáiból a pozitív energiáiba. Néhányan közületekkel is azokkal is, akik ebben a teremben vannak, ez fog történni, és még egységesebben és még felkészültebben vagytok erre, akkor ez könnyedén fog megtörténni. Azokkal az emberekkel, akikkel ezek már megtörténtek, hogy annyi időn keresztül elvégezték a belső munkájukat egy csomó időn keresztül, már megértették, hogyan kell, és mit kell gyógyítani. Pár évvel ezelőtt a gyógyítás olyan volt mint a lutri. Minél többet gyógyítottatok magatokon és dolgoztatok magatokon, annál inkább tudtátok azt, hogyan működik a gyógyítás és ekkor végre el is hitték ezt magatokban. A fény munkásai már készen állnak arra, hogy a váltás megtörténjen.

A kormányok a világotokban nincsenek erre készek, ők nem tudják azt, hogy mire számíthatnak, és ha tudják is, nem tudják, mit kezdjenek velük. Nektek, akik a fény munkásai vagytok, készen kell állni arra, hogy segíteni tudjátok ezeket az embereket, hogy keresztülmenve mindezeken a változásokon, hozzáférjenek az új energiához. Ahogy azt korábban is mondtam, a hatalomba lévőknek egy nagyon nehéz időszaka ígérkezik, mert el kell tudniuk engedni azt, ami eddig az övüké volt, és azt, amit eddig műveltek. Lassan de biztosan, ezen a bolygón a tudatosság fel fog ébredni, és a tudatosság exponenciálisan fog emelkedni. Még az elején vagyunk, de az idő múlásával a tudatosság nagyon gyorsan növekszik majd és a földi sík egy nagyon más hellyé alakul át, és minden megnyilvánulása a szereteten keresztül érkezik meg.

És ez a hely egy szeretet teljes világgá válik, egy olyan világgá válik, ahol a Szeretet lesz a válasz mindenre. Az emberi faj sokkal kedvesebb és szelídebb lesz. És ekkor az elfogadás teljes állapotába fogtok kerülni, képesek lesztek elfogadni a Szeretetet és képesek lesztek elfogadni azokat a dolgokat, ahogy megálmodtátok azokat. Ez megköveteli majd a kedvességet és a szelídséget, és a belső apa, amint visszatér és kapcsolódik a Világegyetemhez, és amint édesanyátok beköltözik újra az anyaszerepébe, akkor máris kapcsolódhattok a FöldAnyához. A földi síkot tisztelettel és szeretettel fogjátok használni majd ezekben az időkben és ezekkel az energiákkal.

aaaaa.jpegEgy új világ jön kedveseim, és ez az amit annyira vártunk- Azok, akik már megetették a sok belső munkájukat/dolgoztak magukon, egyre közelebb és közelebb kerülnek a szelídség és kedvesség állapotához, és nagyon is másként fogjátok érezni magatokat és akkor meg fogjátok látni azt, ahogy elhagynak bennetek a negatív folyamatok, és sokkal pozitívabbá váltok, ahogy az idők multával egyre több fény érkezik meg. És sokkal fényesebbé, tisztábbá váltok és ti lesztek a fényesség és a tisztaság. És ez az a fény, ami a szeret fénye, és a szeretet és a fény egy és ugyanaz a dolog.

Ti hozzátok létre a szeretet és a fény világát, és minél több fény lesz bennetek, annál kevesebb lesz a sötétség, amíg majd egy napon minden világos és fényes lesz, és sohasem lesz sötét. Már csak emlék lesz majd a sötétség, ennyire olyan egyszerű ez. A Nap és a Hold, a csillagok és a bolygók, mind, a változás és a felemelkedés során, egy tökéletes helyre kerülnek majd., ezekkel az energiákkal. Ne vesztegessétek hát az időtöket az anyagi világban! Most van, itt van, itt az ideje annak, hogy magatokhoz vegyétek ezeket a hatalmas energiákat, amivel képesek lesztek belépni a belső világotokba. Csak töltekezzetek fel annyi fénnyel, amennyivel lehetséges, mert ez teszi lehetővé a szeretet áramlását. Ahol a szeretet nem áramlik, ott az a hely sötétségben marad.

Lépésről, lépésre járva az utatokat, meg fogjátok találni a helyeteket ebben az új világban. Kövessétek az intuícióitokat, de ne az intellektusotokat. Minél többen és többen végzitek el belső munkáitokat, annál inkább fog az elmétek a szívetek összekapcsolódni. Egyesülni fognak ők és együtt rezegni ezekkel az energiákkal Eljön nemsokára az, az idő, amikor a szíveteket fogjátok követni és ez az idő nagyon is közel van. A váltás előtti hónapokban, töltsetek el sok időt a szívetekkel, hallgassatok rá, gyógyítsátok meg a szíveteket, legyetek együtt a szívetekkel. A szívetek egy sokkal jobb helyre fog vezetni bennetek. A legkisebb lehetőségeitekkel is próbáljatok meg elérni azt, hogy az egységtudatosságba hozzátok magatokat és a kiteljesedésetek állapotába. Amikor a bolygók a helyükre kerülnek, azután lesz lehetőségetek arra, hogy megtegyétek a polaritás váltásotokat, csak engedjétek meg, hogy mindez megtörténjen. Amikor egy napon elalszotok és egy másikon felébredtek, akkor az energiáitok meg fognak változni. A bolygók mindig sugározzák az energiájukat, de 2012. december 21.-én lesz egy olyan különleges kapcsolódása a bolygóknak, amely lehetővé teszi nagyon sok embernek azt, hogy átköltözhessenek majd az új világukba.

Azok a szerencsések közületek, akik már átmozdultak az új energiába, azoknak újra elmondjuk, megismételjük azt, hogy felelősségük van abban,, hogy megtanítsák a többieknek,  hogyan mehetnek át az új világotokba. Ezt senki sem állíthatja meg, és aki meg akarja ezt állítani, ezt a folyamatot, annak szembesülnie kell a legsúlyosabb következményekkel. Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, amely a Spirituális/Lelki világból érkezik felétek. A földi sík keresztülmegy egy új dimenzióba mozduláson, és ez egy gyönyörű világa lesz mindegyikőtöknek, és mindenki számára lehetővé teszi azt, hogy felébredjen, és azt hogy segítsétek egymást és gondoskodjatok egymásról. Azok, akik meg szeretnék ezt állítani, nektek kell emlékeztetni őket arra, hogy ti szintén emberi lények vagytok, azok akik keresztül mentek számos tapasztaláson, így a bolygó hierarchiájának a megtapasztalásán is. A legtöbb ember ugyanígy megtapasztalhatta ezt, mint ti, de most engedjétek el ezt. Elérkezett az ideje annak, hogy a földi sík egy új energiába vált át, és ez a világ feltöltekezik szeretettel. Olyan sok különleges ajándék vár rátok az új dimenzióban.

Így csak most annyit kérünk tőletek, hogy érezzetek, érezzetek bele, ebbe az energiába, csak engedjétek meg az energiáknak, hogy még magasabb rezgéssel jöjjenek, csak érezzétek át azt az energiát, amit 2012. december 21.-én fogtok érezni. Ha lassan is de biztosan változni fogtok, a tudatlanságból a tudatosságba, és mind-mind fel fogtok ébredni. Hagyjátok tehát, hogy az érzések jöjjenek, aztán engedjétek elmenni őket. Döntés született a Lelkek Világában, a Spirituális Világban, hogy a Föld bolygó, átköltözik a Krisztusi Tudatosságba. Meglehet ez eltárt még egypár évig, de egyszer megtörténik majd, és ez egy új dimenzió és egy új tudatosság lesz és megtörténik úgy, ahogy azt tervezték. Már nem lehet, nincs arra mód, hogy ennek az óráját valaki visszaállítsa, mert új világ jön kedveseim.

 

Járjatok Szerencsével és Isten Áldásával, Kryon most kijelentkezik.

 

Mindannyiótoknak köszönöm!!!

Közreadja: www.foldicsillagok.hu

Forrás:

Christ Consciousness Is The Energy of The New World a message from Kryon channeled by David Brown

Saturday, 7 April, 2012  at San Jose, Costa Rica

Copyright © David Brown.  All rights reserved.

http://spiritlibrary.com/kryon-south-africa/christ-consciousness-is-the-energy-of-the-new-world

Megjegyzés:

Tisztelettel kérjük az eredeti forrás és a honi közlő hely megemlítését, többek között azért is hogy minél több hasonló jellegű anyagot feltétel nélkül át tudjunk adni. Szelíd figyelmeztetés azoknak, akik saját bölcsességükként adják tovább, vagy tudatlanul elmulasztják ezeket. Az ő érdekükben mondjuk, mindez képes újra karmát teremteni, amit le kell majd dolgozniuk, és mi ettől meg szeretnénk kímélni őket.

Szeretünk Bennetek!

És ez Így Van’

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 8
Összes: 3046163
Hónap: 11051
Nap: 677