Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kuthumi, Felemelkedett Mester közvetítése

KUTHUMI, Felemelkedett Mester közvetítése
 
A változás minden lehetséges formában felüti a fejét 
 

KUTHUMI, Felemelkedett Mester közvetítéseA változás minden lehetséges formában felüti a fejét. Most rajtatok a sor, hogy ezt (f)elismerjétek. Ez tudatos elfogadást jelent. Tudatosan fel, kell hogy fogjátok, ami az itt-és-mostban történik veletek, s reagálnotok kell a kialakuló helyzetekre.

Nincs hová bújni. Semmi sem maradhat sokáig rejtve. Ez, szeretteim, több, mint puszta állítás -- ez bizony tény. Minden szemfényvesztés, minden hazugság, minden hamisság és csalás ki fog derülni, akármi is lesz a következménye.

Hogy miért mondjuk ezt? Mert minden léleknek megadatott a lehetőség, hogy a teljes elismerés állapotába lépjen, hogy felmérje, mit hozott elé az élet játéka. Minden léleknek volt alkalma, hogy tisztázza magában, csakugyan játszik-e -- abban az értelemben, hogy magáévá tesz-e mindent, amit csak az élet elé tár: az üzeneteket, a jeleket, az útmutatásokat, amelyek oly világosak és nyilvánvalóak, sőt nem egyszer -- mint sokan mondjátok -- majd kibökik a szemeteket, mégis vakon és süketen mentek el mellettük.

Hová vezet mindez? Erőnek erejével belenyom az asztrális szemétdombotokba, s rákényszerít, hogy nézzetek szembe azzal, amit létrehoztatok. Megmutatja: e bolygón betöltött szerepetekhez hozzátartozik, hogy keresztülmenjetek bizonyos helyzeteken, s hogy engedjétek érvényesülni a változást.

Kevés szomorúbb dolog van számunkra, mint azt nézni, hogyan üldözik, ítélik meg, beszélik ki, mártják kátrányba és tollba, utasítják el, esetleg közösítik ki teljesen azokat, akik a földön katalizátorként működnek, akik katalizálják, azaz segítik létrehozni a nehéz helyzeteket. Így volt ez a múltban is és valószínűleg megtörténik a jövőben is. Mindez pusztán katalizátor szerepük miatt sújtja ezeket az embereket.

Aki fenekestől felforgatta az életeteket, aki felkavart, megrázott, elárult vagy védtelenül hagyott, az valójában ilyen katalizátor volt és szívességet tett nektek. Elismertétek-e valaha a szerepüket, vagy önmagatok szerepét abban, hogy életetekbe vonzottátok az illetőket? Vagy haragusztok, sértetten, keserűen gondoltok rájuk? Netán, ami még rosszabb, kibeszélitek őket, befeketítitek őket mások előtt?


Akár hallgatjátok most ezeket a szavakat, akár a jövőben olvassátok őket, itt az ideje, hogy megértsétek: ahol most utatokon vagytok, az, mondhatni kegyetlen pont, amennyiben a magatartásotokat, reakcióitokat, vagy ego-alapú viselkedéseteknek bármely más szintjét a régi paradigma-rendszerek alapján választjátok meg. Nem azokról a valós félelmekről beszélünk, amelyeket az embernek le kell győznie, vagy arról a sok nehézségről és akadályról, amivel meg kell küzdenetek, hogy végül eltűnhessen a fátyol, amely nem engedte, hogy lássátok a fényeteket, erőtöket és célotokat. Azokra gondolunk, akik tudatosan, készakarva belebonyolódnak a drámajátékokba vagy egójuk alapján, egójuktól indíttatva ítélnek meg másokat, ítélik meg mások útját, választott vallásukat, hitüket. Azokra, akik megítélik, hogy mások hogyan választják meg szerepüket, társukat, azt, hogy mihez kezdjenek az életükkel.

Egyikteknek sincs joga vagy hatalma, hogy mást megítéljen, kipécézzen, befeketítsen vagy kibeszéljen, hiszen soha egy pillanatig sem voltatok annak a másiknak a bőrében -- és amikor azt mondom, egyikteknek sem, akkor mindenkire gondolok -- mindenkire, kivéve a választott Törvényadókat és Törvénytartókat.

Minden létező fekete mágia közül a kibeszélés, a pletyka a legsötétebb. Tudjátok-e, hogy nemcsak akkor követitek ezt el, amikor mások életének drámáját, történéseit beszélitek ki, hanem akkor is, ha saját magatokról nyilatkoztok így, amikor magatokról beszéltek negatívan. Az is egy fajta pletyka, amikor önmagatokat járatjátok le mások előtt, különösen, ha legalább három embernek magyarázzátok, mivel küszködtök, mi bajotok van magatokkal.

Ilyenkor saját benső gyereketeket, kamaszkori önmagatokat, s valamennyi megsebzett aspektusotokat áruljátok el. Őket beszélitek ki, az ő gyengeségeiket, félelmeiket teregetitek ki, azt mondjátok el: hogyan döntöttek annak alapján, ahol egy adott időpontban voltak.

És szeretteim, ne feledjétek, hogy amit most mondok, az kivétel nélkül minden olyan helyzetre vonatkozik, ahol pletykálkodás, más vagy mások kibeszélése van terítéken. Nem voltatok annak az embernek vagy annak a csoportnak a helyében, amikor az döntött, cselekedett vagy beszélt. Hacsak ti magatok is ott nem voltatok, egész egyszerűen semmi közötök hozzá. Hacsak tanúi nem voltatok a csoport vagy személy szavainak, annak, hogy mi motiválta az adott döntést vagy tettet, nincs jogotok nemhogy ítéletet mondani, de arra sem, hogy akár elítélőleg nézzetek vagy gondoljatok a "bűnösre" (mindegy, milyen címkét aggattok rá). Nincs, hiszen nem voltatok ott. Felnőtt önmagatok pedig még nem nyerte el teljes tudatát, amikor benső gyermeketek vagy kamasz önmagatok megtette, amit tett, bármi volt is az.

EGYSZER-S-MINDENKORRA abba kell hagynotok a pletykálkodást. SOHA TÖBBÉ ne beszéljetek negatívan se magatokról, se másokról. SOHA TÖBBÉ ne ítéljétek meg se önmagatok valamely aspektusát, se másokra ne mutogassatok, mert a dinamika, amit ezzel teremtetek, ROMBOL! NEM felel meg a helyes cselekedetek törvényeinek, tehát, ha így tesztek, MEGSZEGITEK A TÖRVÉNYT, s ezért FELELNETEK KELL.

Sok-sok tanítással ezelőtt elmagyaráztuk: abban nincs semmi rossz, ha valakinek, akiben megbíztok -- netán lelki segítőnek vagy terapeutának --elmondjátok, mi nyomja a lelketeket, mi fáj, miért szenvedtek. Ilyenkor jó meggyújtani egy gyertyát, megidézni a mesterek fényét és azt, akiről szó van, hogy így átalakuljon az energia, s rendbejöjjetek ti is, a helyzet is.

Amikor azonban egy helyzetben egyfolytában csak a negatívumot hangsúlyozzátok ki, másokra vagy magatokra mutogattok, akkor NEM gyógyítotok, hanem SEBET OKOZTOK! Szembefordultok mindazzal, amiről meggyőződtetek vagy amit teremteni akartok.
Hozzá kell tennem: tapasztaltunk szerint az ember még arról is meggyőzi magát, hogy nincs abban semmi rossz, ha többek előtt saját hibáiról vagy mások hibáiról beszél. Belül úgy érzi, joga van ehhez, talán mert nem nagyon szereti az illetőt, vagy féltékeny, irigy rá, fél tőle. Lehet, hogy éppenséggel azzal igazolja magát önmaga előtt, hogy barátja vagy gyógyítója a másik személynek. Ez azonban NEM felel meg a helyes cselekedetek törvényeinek.

Amikor folyton ugyanarról a helyzetről van szó, mikor mindig ugyanazokat az embereket pellengérezik ki, akkor benső gyermeketek és valamennyi megsebzett aspektusotok kiszolgáltatottnak és megalázottnak érzi magát. Ezért mondjuk: ELÉG VOLT!

Azt is elmondjuk ma nektek -- és ezt továbbadhatjátok MINDENKINEK, akivel csak dolgoztok, beszéltek, találkoztok, kommunikáltok, hogy bolygótokon jelenleg rendkívül erőteljes energiák működnek. ROPPANT szigorú törvények szabályozzák, mi számít helyes cselekedetnek a bolygótokon. Így a fénymunkásoknak egyre kevesebb terük marad, hogy az áldozatot játsszák, hogy állandóan az önsajnálat állapotában legyenek.

Hadd mondjuk ki tehát: eljutottatok odáig, hogy sikerült kikapaszkodnotok a manipuláció szűk, ámde kényelmes zónájából. Megszabadultatok az áldozatérzéstől, az áldozat- és nyomortudattól, a feltételes szeretettől és a többi, vele járó negatív szemlélettől és tudatállapottól. Fáradhatatlanul dolgoztatok, hogy magasabb szintre emelkedjetek. (Sokan használjátok előszeretettel a "felemelkedés" szót, ám hogy mit is jelent valójában, arról szinte fogalmatok sincs.)

 Minden egyes fénymunkásához fordulva azt mondjuk: ha csakugyan a felemelkedés törvényei, a helyes cselekvés törvényei szerint akartok dolgozni, ha csakugyan szabad, felszabadult lélekké akartok válni, feltétel nélkül akartok szeretni, békében és örömben akartok élni, akkor SZÁLLJATOK LE AZ ISTENVERTE MAGAS LÓRÓL és KEZDJETEK ennek megfelelően élni!

Ha komolyan gondoljátok az utat, amit választottatok, ha csakugyan végig akarjátok járni, ha igazán elköteleztétek magatokat, elkötelezettek vagytok magatok, a lelketek, SZELLEMETEK és következésképpen az Atya/Anya Isten iránt, AKKOR HAGYJÁTOK ABBA AZ ÖSSZES HÜLYESÉGET, HAGYJÁTOK ABBA !
Én, Kuthumi NEM TŰRÖM TOVÁBB, hogy azok, akik a fény útját szolgálják, fel szeretnének emelkedni, s ezért a fénymesterekhez fordulnak segítségért, bármiféle NEGATÍV örvényeket keltsenek. Aki csakugyan ezt akarja, ÁLLJON FEL, álljon helyt magáért, mégpedig MOST AZONNAL! És VÁLLALJA a felelősséget azért, amit előidézett!

És szigorom RITKA NAGY ENERGIÁVAL ÉRKEZIK!!! DE AZ EGÉSZ BOLYGÓNAK HOZOM MA EZT AZ ÜZENETET!!! Hogy halljátok: a Szellemnek is van határa!!! És ez a határ MOST IS A HELYÉN VAN és ott is MARAD!!! És ha egy lélek -- fénymunkás vagy nem, mindegy -- átlépi ezt a határt és TOVÁBB JÁTSSZA a sötét testvériség játékát, akkor jobb, ha eldönti, kit is akar szolgálni tulajdonképpen!!!


NINCS TÖBB LANGYOSVÍZ-KÖZÉPÚT, FÉNYMUNKÁSOK!!! NEM LEHET TOVÁBB ÜLNI A KERÍTÉSEN!!!

 Nincs több "ma Istenre hallgatok és szeretem magam" és holnap -- az ellenkezője!!! Vége az ingázásnak!!! AKINEK ARRA VAN SZÜKSÉGE, AZ TEGYE MEG NEKÜNK A SZÍVESSÉGET ÉS MENJEN VISSZA AZ ALACSONYABB DIMENZIÓBA ÉS JÁTSSZA OTT A JÁTÉKÁT!!! NE keverje bele a fény szolgálóit saját morbid játékaiba: ego-üzletekbe, pletykába, ego-harcokba, rosszhír-keltésbe és hátbatámadásokba! ANNAK A JÁTÉKNAK VÉGE!!! Szélesvásznon írjuk ki ma az univerzumotokban: VÉGE A JÁTÉKNAK!!! Ma MINDEN EFFÉLÉNEK a végére pontot tettünk.

A világ minden táján vannak fénymunkások, akik széttárják a karjukat és így kiáltanak: "Miért pont én?" "Miért pont velem történik ez?" "Mit tettem?". GONDOLJÁTOK MEG, MIVEL FOGLALKOZTOK! FIGYELJETEK A LÉNYEGRE! JÁRJATOK A VÉGÉRE MINDENNEK! Ne másoknak fecsegjetek róla -- TEGYETEK ellene!!! VÁLLALJÁTOK FEL A FELELŐSSÉGET
HAGYJÁTOK ABBA! Forduljatok el mindattól, ami nem ti vagytok!

Szabaduljatok meg mindazoktól, akikhez, mint kábítószerhez kötődtök, a (kölcsönös) függőségektől! Szabaduljatok meg kis drámáitoktól, amelyeket oly ügyesen megteremtetek, mikor összejöttök és pletykálkodtok és másokra mutogattok és ítélkeztek és kibeszélitek ezt vagy azt a személyt, csoportot vagy esetet: "tényleg, hallottátok, hogy ...?"!

Mindez ugyanis EGYÁLTALÁN NEM TESZ JÓT NEKTEK. Amikor ilyesmit csináltok, a harmadik dimenziós világ játékát játsszátok. Az ASZTRÁLIS valóságban vagytok -- ilyen egyszerű; ennyi, pont. Ezért mondom nektek: FOGALMATOK SINCS, mit is jelent a felemelkedés, milyen emelkedett mesternek lenni, mit tesz végigjárni a felemelkedés útját, mit jelent, ha valaki a gyógyításnak szenteli magát, mi is az: egyesülni Istennel.

FOGALMATOK SINCS, mert HA LENNE, nem merülnétek el ebbe a drámába. Nem játszanátok ezeket a játékokat! Nem ítélnétek meg a barátaitokat! Nem ítélnétek meg azokat, akik kevesebbek nálatok! Nem bonyolódnátok bele mások drámájába és ítélnétek meg őket aztán érte! És ami a LEGFONTOSABB: ELÉG VOLT önmagatok kritizálásából, hiszen ezzel okozzátok a legtöbb kárt!

Amíg sértődötten viszonyultok az életetekhez vagy embertársatokhoz, SOSEM érhetitek el a felemelkedést. Amíg féltékenység és irigység van a szívetekben, SOSEM érhetitek el a felemelkedést. Ha a harmadik dimenzió ego által vezérelt világához húztok, akkor azt ajánlom: rendezkedjetek be kényelmesen, mert biztosak lehettek benne, hogy még jó sokáig ott fogtok járkálni.

Itt az ideje, hogy felülvizsgáljátok kapcsolataitokat, barátságaitokat, munkátokat és pályátokat -- egyáltalán, mindazt, amit csináltok, amit választottatok. Elemezzétek ki magatokban, igazából mit miért is tesztek, mert bizony kapcsolataitok egy részét rejtett rugók mozgatják. Manipuláltok, most is manipuláltok. A drámákból valamiféle kielégülést merítetek, és meg kell mondanom: ez aztán mind messzebb visz kitűzött célotoktól, a felemelkedéstől.

Bárkinek lehet egy-egy rossz napja -- abból még semmi baj nem származik. Mindig mondtam, hogy még pár nappal sincs semmi probléma. Amikor azonban negatív ciklusba kerültök, akkor épp azt a fényt oltjátok ki, amit meg akartatok teremteni. Nemcsak önnön lényeteket árasztjátok el a negativitással, hanem otthonotokat és mindazt, amit csak csináltok. Azt hiszitek, hogy lehet fénymunkát végezni, amikor ennyi negativitás van körülöttetek? Ha negatívumokkal vagytok tele, hogyan is sugározhatnátok fényt, hogyan végezhetnétek tiszta "fény" munkát?

Tegyétek hát rendbe -- őszintén, igazán mélyen -- tetteiteket, környezeteteket, otthonotokat, szociális körötöket, munkátokat, összes szokásotokat, egyáltalán, életetek minden aspektusát. Készüljetek fel igazi felemelkedési szerepetekre. Ha csakugyan tudni akarjátok, mi is a felemelkedés, mit jelent valójában a fényben élni, akkor váltsatok.

A fény útján járni és valóban Istent szolgálni azt jelenti, hogy mindenkiben meg tudjátok látni, mindenkiben tisztelni tudjátok Krisztust. Ha azonban valaki nem tiszteli magában Krisztust és a negatívumokat állítja a középpontba, és ezzel titeket is lehúz, beránt a megítélés, kritizálás, pletykálás, önmagatok és mások megsértésének negatív ciklusába, akkor a lehető leggyorsabban szálljatok ki.

Akármennyire is eltorzították vagy nem értették meg a Tízparancsolatot, vannak más törvények is. HA CSAK EGYRE IS EMLÉKEZTEK KÖZÜLÜK, EZT AZ EGYET TARTSÁTOK FEJBEN: a Helyes Cselekvés Törvényét, és persze azt, hogy amit másokkal tesztek, azt magatokkal teszitek. Ahogy magatokkal bántok, úgy fognak bánni mások is veletek. Amit a szívetek mélyén hisztek, azt fogjátok megteremteni a valóságban is. Ha tehát azt hiszitek, hogy nem vagytok elég jók, nem érdemlitek meg ezt vagy azt -- és tudjátok, hogyan folytathatnám --, akkor hitetek be is igazolódik, s ez olyan biztos, mint ahogy felvirrad a holnapi nap.

***

Csukjátok hát most be egy pillanatra a szemeteket. Vegyetek orrotokon át mély lélegzetet, s szátokon át kilélegezve engedjétek, hogy testetek ellazuljon. Lényetek minden része hallott és elfogadott minden, ma elhangzott szót, mert a bennetek rejlő fény, lényetek igaz része kérte és hívta, akarta hallani ezt, és tudta, hogy ego aspketusaitoknak hallaniuk KELLETT ezt. Hallanotok kellett, hogy még a Szellemnek is vannak határai, hogy a fény világa sem enged meg akármit -- ennél többet, és hogy ha valaki, aki azt hangoztatja, hogy a fény útját éli, negatívan viselkedik, az szentségtörés.

Most vegyetek újra mély lélegzetet, és ahogy kifújjátok a levegőt, engedjétek, hogy koronacsakrátokba ömlő fény most eleméssze a testetekben felgyűlt negativitást. Most pedig szenteljetek egy pillanatot annak, hogy végiggondoljátok: milyen negatív dolgok borítottak be az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban -- vagy netán milyen negatív cikluson mentetek keresztül, amely akár évekig is eltarthatott. És engedjétek, hogy mindezeket az emlékeket elárassza a fény, amely a negativitás legmélyére hatol, s átalakítja azt... Lássátok, amint mindaz, ami eddig nyomasztott, most pihekönnyűvé válik... Az összes negatív érzés, képzettársítás és kivetítés puha fehér pihévé és bársonyfehér rózsaszirmokká válik, és a pihék és szirmok körülöttetek kavarognak, megtisztítják energiamezőtöket és meglágyítanak körülöttetek minden energiát...

Ha valaha megítéltetek másokat, most idézzétek fel magatokban, hogyan történt. Gondoljatok arra a személyre vagy személyekre, s lássátok, amint kitölti őket a fény. Gondoljatok a rájuk mért ítélet súlyára, ami lehet, hogy kellemetlenséget okozott nekik. Gondoljátok csak végig! Legyen bátorságotok elismerni, mit tehet az ilyen energia, az az energia, amit ilyen esetben kivetítettetek.

Ha nem tettetek ilyet, csak figyeljétek meg, milyenek, hogy néznek ki azok, akiket megítéltek, milyen hatással vannak rájuk a rájuk vetített negatív szavak, a pletykák, a visszautasítás. Lássátok, mit tesz az energia...

Mos pedig fejlesszétek azt a képességeteket, hogy magnetikusan magatokhoz tudjátok vonzani a Végtelen Forrás fényét, s hogy a másikra vagy másokra kivetített negatív energiát mind-mind erre a Végtelen Forrásból merített fényre tudjátok cserélni. Kezdjétek felemelni a negatív energiát, emeljétek fel, oldjátok fel, oszlassátok szét, lágyítsátok meg, amíg csak meg nem pillantjátok a pelyheket és a bársonyos rózsaszirmokat.

Most pedig küldjetek őszinte áldást az érintett személynek vagy személyeknek. Ha erre őszintén, tiszta szívből nem vagytok képesek, maradjatok csöndben, ne szóljatok semmit, csak küldjetek fényt neki vagy nekik.

Szívjátok be mélyen a levegőt, majd fújjátok ki teljesen, s közben ez a lágy, finom, felemelő energia kavarogni kezd, és a mindannyiótokat összekötő Teljes Egy-ség betölti az étert. És mindnyájatok szívében a kölcsönös elfogadás fénye ragyog.

Engedjétek, hogy az elfogadás és a felismerés fénye betöltse a testeteket, szíveteket, elméteket és lelketeket, és emlékeztessétek magatokat: ahol ma vagytok az a vég és a kezdet, hogy rendkívül fontos döntések előtt álltok, s választásotok mellett ki kell majd tartanotok. És amint a pelyhek és rózsaszirmok körülöttetek lebegnek, tudjátok, hogy nagyon is képesek vagytok arra, hogy hűek maradjatok vállalásotokhoz. Ismerjétek ezt el magatokban-magatoknak. Az elismerés az a folyamat, amelynek során magatokévá teszitek, elfogadjátok azt, ami van, majd utána azt teszitek, amit tennetek kell, s elvégzitek mindazokat a változtatásokat, amelyekre benső békétek érdekében szükség van.

Minden veletek kezdődik és végződik. A konfliktus veletek kezdődik és veletek végződik. A megítélés veletek kezdődik és veletek végződik. A pletyka, az elutasítás, a félelem, a harag -- mind veletek kezdődik. És VELETEK is fejeződik be. Lélegezzétek ezt be magatokba, tudjátok újra, hogy ez így igaz: minden veletek kezdődik és veletek végződik. Más szóval, magatok döntötök...

Rajtatok múlik, hogyan használjátok az erőtöket, hogyan reagáltok a TI erőtökkel, azaz hogyan reagáltok az életre. Ezért vagytok TI magatok felelősek magatokért. És ha bármi, ami történik körülöttetek, nincs ínyetekre, a TI felelősségetek, hogy belülről változtassatok, változzatok.


Szívjatok magatokba még több fényt a Végtelen Forrásból -- magnetikusan mindig képesek vagytok erre --, s mossátok át vele a testeteket, öblítsétek át vele az aurátokat, érzelmi és mentális testeteket. Mossátok át vele a szellemtesteteket, kauzális testeteket, egész monádotokat, hogy fényben ragyogjatok!

Szeretteim, mielőtt befejezem ezt a közvetítést, arra kérlek: használjátok bölcsen döntési képességeteket. Válasszátok azt, forduljatok ahhoz, ami a fényé. Igyekezzetek olyan helyeken és olyan emberekkel tölteni az időtöket, amelyek és akik felemelik a szellemeteket, tisztelik a fény törvényeit és Isten szolgálatának törvényeit. És tartsátok kordában az egótokat. TI parancsoltok, nem az egótok.

Legyen meg mindnyájatokban az igazság felismerésének érzéke. Legyen meg bennetek az önbecsülés és az önszeretet, hogy az igazságot válasszátok, hogy kivonjátok magatokat mindenből, ami negatív és ami hosszú távon negatívumba húz. És legyen meg bennetek a tudatos felismerése annak az erőnek, ami a tiétek. Ez az az erő, amely arra ösztönöz, arra sarkall, hogy tovább lépjetek, hogy kivonjátok magatokat a világ és mások drámájából, és emlékeztetnek arra, hogy a MAGATOK dolgával foglalkozzatok.

Mi a ti dolgotok? A saját életetek. Gondoskodjatok hát róla, vonjátok be fénnyel, és virágozni és növekedni fog, és igen ízletes, édes és bőséges gyümölcsöt terem. Jusson eszetekbe: minden veletek kezdődik és veletek végződik.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Aranysugarának Chohanja, a Felemelkedés feje, Lord Maitreya társa, és szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket.
Adonai.

-

 

Michelle Eloff  közvetítésének kivonata- Nagyon aktuális 
 
 
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

abigél - ?????

szerintetek mikor használna egy felemelkedett mester olyan szavakat, mint: "istenverte", "hülyeség" stb. innentől kezdve hiteltelen az egész

 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3046168
Hónap: 11052
Nap: 678