Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A világ nem ér véget 2012-ben II.

A VILÁG NEM ÉR VÉGET 2012-BEN
 
Carlos Barrios, maja pap, spirituális vezető, a Sas Klán tagja, antropológus, történész véleménye a maja naptár szerint 
 


A VILÁG NEM ÉR VÉGET 2012-BEN

Carlos Barrios, maja pap, spirituális vezető, a Sas Klán tagja, antropológus, történész véleménye a maja naptár szerint.

C. Barrios, 19 évesen lett a maják egyik spirituális vezetője és 25 éve tanulmányozza ősei által hátrahagyott tudást, és a maja naptárt. Testvérével együtt kezdeményezték a különböző helyeken fellelhető, egymástól eltérő naptárak összehasonlítását. Testvére Gerardo mintegy 600 maja bölcset/véneket szólított meg és készített interjúkat az előttünk álló változásokról.

Valójában sokan írtak már a maja naptárról, és legtöbbjük el sem ment a szent helyekre, és nem tanulmányozta a hátrahagyott írásokat és jeleket. Sokan fantáziálnak, és elkezdenek különféle próféciákat írni. A legtöbb vélekedés az volt, hogy a világunk véget ér 2012. decemberében. A most élő maja bölcsek/vének nagyon szomorúak ezért a félrevezetésért.

Barrios mondja:

A VILÁG NEM ÉR VÉGET 2012-BEN, CSAK ÁTALAKUL, ÉS MAJÁK TUDJÁK EGYEDÜL HELYESN ÉRTELMEZNI A NAPTÁRUK ALAPJÁN, ÉS NEM MÁSOK.

A maja naptár megértésének alapja, az idő szakaszainak és ciklusainak összegzése, nem egyszerű dolog. A maják ismerik, és helyesen tudják értelmezni, összevetni a 17 különböző naptárt, melyek visszautalnak történelmükben, több mint 10 millió évre.

A maja naptárat, melyet 1987 óta hatalmas érdeklődés vesz körül Tzolkinnak nevezik.

Ősi időkre tekint vissza a naptár, és követi a Plejádi ciklusok változásait. A természeti népek naptárai mind tartalmazzák, és nyomon követik az emberiség változásait, történelmi fordulópontjait.

Például az időőrzők szerint, azt tanítják, hogy vannak a naptárakban igen fontosnak nevezett napok. Az egyik ilyen a Vörös Ember évében a Ce Acatal, ahogy a maják mondják. Ez volt az a nap, amikor a maják azt jósolták, hogy egy igen nevezetes ősük visszatér, akár egy pillangó, és amely nap, a nyugati naptárakban: 1519. Április 21.-e Húsvét vasárnapjára esett, és ekkor érkezett meg Hernando Cortez spanyol flottájával, keletről a mai Vera Cruz területére. Amikor a népek látták a hajókat közelíteni, várták, hogy mi fog történni, és olybá tűntet a vitorlák, mintha pillangók érkeznének. Így indult egy új korszak, amelyet előre jeleztek a naptárak. Ez volt a 9 Pokol ciklus kezdete az 52 éves ciklusban. (9x52 év), amelyben a földet és szabadságot elvették a természeti népektől, és betegség, és elnyomás dominált alatta. Cortez érkezésével kezdődött majd 1987. Augusztus 16.-áig tartott, a Harmonikus Konvergencia/Egyirányba mozdulás kezdetéig. Milliók indultak el a szent helyekre ezen a napon, ünnepelni, imádkozni, hogy zökkenőmentesen induljon be az új ciklus, átmenet kora (1987-2012), hogy az emberiség könnyedén alakulhasson át egy új korszakba, a Nap Ötödik korszakába.

1987 óta mondjuk, hogy a materialista világ el fog tűnni és az emberiség egy jobb korba fog elérkezni. Most ott vagyunk az elérkezés csúcspontjában, amikor a békesség világ elkezdődik, és az emberek összhangban fognak élni a Földanyával. Nem vagyunk már a világ negyedik korszakába, de még a Nap Ötödik korszakába se léptünk be. Ez egy átmeneti korszak. (1987-2012 között!!!) Egy hatalmas globális környezetpusztítás, társadalmi káosz és háborúk közepette folyamatos változáson megy keresztül Földünk, és ez szükségszerű, a maja naptár matematikai spirálja ezt mutatja. De ez meg fog változni. Minden meg fog változni. A maja időőrzők tudják előre, hogy a Nap az Ötödik korszakába, 2012. december 21.-én be fog lépni és ez lesz az újjászületésünk kezdőpontja. A kezdőpontját az jelzi, hogy a napút meridiánja keresztezni fogja az égi egyenlítőt, és a Föld összehangolódik a Galaktikus Központtal.

26.000 év óta most van erre lehetőség, hogy 2012. december 21.-én, napkeltekor, a nap felkel és metszéspontjában összekapcsolódik a Tejúttal, és ekkor egy Kozmikus Kereszt jön létre, a Szent Fa, az Élet Fája megtestesül és emlékeztetni fog mindenkit a világon a szellemi hagyományokra, és ekkor szívünk is összehangolódik, a galaxis szívével, és 2012-ben megnyitódik a fény csatornája, és kozmikus energiák árasztják el az egész Földet, és megtisztítanak mindenkit aki rajta él, magasabb frekvenciájú sugárzásával.

Ez a folyamat már elkezdődött. A változás gyorsul, és egyre gyorsabb lesz. A Földön élő emberek érdeke is hogy minél jobb állapotba érjenek el a 2012-es dátumhoz, annál kevesebben hagyhatnak el bennünket. Egy magasabb szintre fogunk megérkezni. De kell, hogy sokat változzunk, átalakítanunk ezeket a rendkívül erős energiákat, mert úgy látjuk, hogy blokkolják ezt az utat, hogy ne érkezhessünk meg oda.

Az előrevezető út képe

A maja hagyomány és naptár megértéséről Barrios felvázol egy képet, mi várható azon az úton ahol járunk. A 2012-es téli napfordulókon a világ nem ér véget. Sok ember, szenzációhajhászás céljából ír így a maja kalendáriumra hivatkozva, erről az időpontról. Akik erről az igazságot ismerik azok a törzs bölcsei, akiknek feladata ennek a hagyománynak a megtartása.

Az emberiség folytatni fogja az útját, de másképp. Az anyagi világ szerkezete meg fog változni. Több emberséget fogunk birtokolni magunkban. Most a legfontosabb időszakát éljük a maja naptárnak és próféciáknak. A világ összes próféciái, minden hagyományból valók, össze fognak csengeni. Nincs már több idő játszadozni. Ennek a korszaknak a lelkisége aktiválódik. Számtalan erős lélek inkarnálódott erre a korszakra, hatalmas erőt tartva magukban. De ez érvényes mind a fényes, mind a sötét oldalra.

Egységbehívás.

Barrios elmondta, hogy a mostani maja új év ünnepségen Guatemalában, egy ceremónián vett részt, ahol az egyik tiszteletben álló maja vén szólt az emberekhez. A tiszteletben álló maja vén egy közvetlen üzenetet adott át. Egységbe hívja az emberi létezőket, hogy jöjjenek össze szerte a világion, és támogassák a fény bejövetelét. A Hegyek Véne azt mondta, Eddig nagyon sok csoport járta a maga útja, de ideje összejönni ezeknek az embereknek, hogy a Fény Reménységeinek Emberei egységbe mozduljanak.

Barrios hozzátette: a polaritás világában élünk.
Nappal, este, férfi és nő, pozitív és negatív. Fény és Sötétség, itt szükségük van egymásra. Ez hozza az egyensúlyt, csak most a sötét oldal nagyon erős és nagyon tisztán látszik, mit akarnak a képviselői. Az az elképzelése, hogy elsődlegességével és hierarchiájával mindenképpen megakadályozza a világosságot. Rengeteg szempont szerint tesznek azért, hogy ne tudjunk összekapcsolódni az Ötödik Világ spiráljával 2012-ben.

A fényoldalon mindenki úgy gondolja, hogy most a legfontosabb teendő, a helyzet kulcsa, elismerni saját, vagy csoportjaik meggyőződését. Vélemények kulturális sokszínűsége versenyt gerjeszt közöttük, és azok nem futnak össze egyetlenegy gyújtópontba.

Barrios úgy látja: A sötét oldal akadályozza meg a fényerők szövetkezését a tagadással és a materializmussal. Azon vannak ők, hogy lehetetlenné tegyék azokat, akik a fénnyel dolgoznak, hogy a Föld elérkezhessen egy magasabb valóságába. Előszeretettel használják a régi, a Negyedik Világ materializmuson alapuló energiáit. Ők nem akarnak semmiféle változást. Görcsösen markolják a régit, és nagyon is tartanak a következő szintre lépéstől. A Negyedik világ sötét hanyatló energiáit nem lehet megsemmisíteni és legyőzni azt. Túl erős ahhoz, és egyértelműnek látszik, hogy ez nem jó stratégia. A sötét energiát csak átalakítani lehet, ha szembenézünk vele, és egyszerűségünkbe vagyunk nyitott szívünkkel. A kiegyensúlyozás (a világos és sötét energiák harmóniába hozása) ez a kulcsfogalom, ami elvezet a Nap Ötödik Korszakába.

Barrios mondja: Az Ötödik Nap felemelkedő korszaka ráirányítja figyelmünket az elemi valóságra. A múltban, számos korszakon keresztül a hagyományos négy elem: Föld, Tűz, Víz, Levegő korszakai uralkodtak a Földön, de a Nap Ötödik korszakában számolnunk kell az 5. elemmel, az éterrel. A szótárak úgy határozzák meg az étert, mint a Mennyek kifinomult eleme. Keresztülhatol minden távolságon, időn, és továbbítja az energia hullámokat egy magasabb frekvenciatartományba, a sejtbeszédtől az emberi aurába.

Mi is az hogy éterikus, az ami a földöntúli, ami összekapcsolja az eget a Földdel. Az éter az Ötödik Nap eleme, mennyei eredetű és hiányzik belőle az anyagi szubsztancia, de van olyan valóságos, mint a fa, a kő, vagy a hús. Az éteri elem összefüggésében kerülhet sorra a polaritások energiafúziójára. Nem lesz többé se világos, se sötétség az emberekben, annál inkább egy felemelkedő energiakiegyenlítődés.

De ezt most a Sötétség Birodalma nem érdekli. Ők akadályokat terveznek. Céljuk a Föld és élő környezetének kiegyensúlyozatlanságának fenntartása, hogy a 2012-es kiigazítás felkészületlenül érjen mindenkit. Szükséges tehát együtt dolgoznunk, békességben, egyensúlyban a másik oldallal. Meg kell tartani, vigyázni ma Földre, amely hajlékot és táplálékot nyújt nekünk. Létre kell hoznunk magunkba a szív és elme egységének fúzióját most, a másik oldallal szemben, megőrizve az élő tereket, és felkészülni a Pillanatok Történelmére.

Mr.Barrios mondja az ő hallgatóinak: Ez egy kritikus pont a világtörténelemben. ,,Össze vagyunk zavarodva" Többet már nem játszadozhatunk. Bolygónknak vagy Új életet adunk, vagy elpusztul. Ideje van felébredni és cselekedni. MINDENKIRE SZÜKSÉG VAN. Mindenki okkal van itt jelen most. Mindenkinek, aki most itt van, van egy fontos küldetése. Ez egy kemény de különleges időszak. Hatalmas fejlődésre van lehetőség, és készen kell lenni erre a történelmi pillanatra. Azért testesültetek meg ezekre az időkre, hogy kiegyensúlyozzátok a bolygót.

Továbbá azt mondta, a maja vének megnyitottak egy ajtót, hogy más fajok is be tudjanak jönni a maja világba, és át tudják adni tudásukat és hagyományaikat. A maják régmúlt idők óta, elismerik is tisztelettel, vannak, más fajok és más lelki lények, rendszerek felé.

Ők úgy tartják, hogy a maják sorsa összekapcsolódik a világ sorsával. A legnagyobb bölcsesség az EGYszerűség. Szeretet, Tisztelet, Elfogadás, Megosztás, Hála, Megbocsátás. Ez nem valami összetett és bonyolult idea. A valódi tudás a szabadságból áramlik. Ez van kódolva a DNS-ben. Minden amire szükséged van, az benned van. A nagy tanítók mindezt mondják már nekünk a kezdetektől. KERESD MEG, A SZÍVED ÉS MEGLELED BENNE AZ UTAD.Carlos Barrios is author of The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012

 

Részletek Aluna Joy Yaxkin nyári hírleveléből.
Írta: Aluna Joy Yaxkin/Maya vének
2010. december 21. kedd, 09:24


forr. lightworkers.org

 

forrás: www.angyalforras.hu

 

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Március >>
<< 2021 >>
Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Statisztika

Online: 18
Összes: 2791658
Hónap: 20871
Nap: 686