Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egy adalék 2012-höz

EGY ADALÉK 2012-höz

2011.09.24

Tárgy: DIMENZIÓKAPUK 

ÖSSZEFOGLALÓ

George Kavassilas 
Ausztráliából származik, aki az élete során nem>
mindennapi megpróbáltatásokon 
és élményeken keresztül tett szertfontos
tapasztalatokra. A 
természetének és tapasztalatainakköszönhetően
felelősséget és kötelességet 
érez az iránt, hogy fontosinformációkat
osszon meg másokkal, akik 
ezek alapján eldönthetik a>
>
közel jövőben, hogy melyik 
utat választják. Elmondásaiban csakis
asaját élményeire, 
tapasztalataira és bölcsességére támaszkodik.
Aztmondja, hogy jelenleg a 
Földön több olyan ember is van, akik
sajátszemléletük és 
tapasztalataik alapján informálják az emberiséget
a>
>
jelenlévő történésekről, mint 
pl. David Icke, Gregg Braden
vagyDrunvalo Melchizedek, 
akiket Kavassilas nagyon tisztel.Lehet, hogy
mindegyiküknek más a nézete, 
de lényegében azonos helyrőlkapják az
információt. Az ösztönzi őket,
 hogy feleleteket találjanak>
>
saját kérdéseikre, miközben a 
szívük hangjára és a fény
energiájáratámaszkodnak. 
George Kavassilas azt mondja:"Ha létezik
valami vagy valaki, aki arra 
buzdít minket, hogy adjuk átsaját
energiánkat vagy hogy 
hagyatkozzunk más valaki energiájára (>
>
ezek hamis próféták vagy 
mesterek ), akkor ilyen esetben csalásról
ésmások manipulálásáról van 
szó."George Kavassilas 1966-ban
született és mint gyermek már 
rengetegtapasztalatra tett szert, amikor
többféle földönkívüli lény 
vitte el ->
>
baráti és kevésbé baráti 
szándékkal. Az első emlékei a találkozásról
anegatív (ellenséges) 
lényekkel 5 éves korára nyúlnak
vissza.Emlékszik, hogy milyen 
módon tették mozgásképtelenné, s
mikorvisszahozták őt, akkor 
hidegrázás töltötte el. Ilyenkor odament>
>
édesanyja ágyához, aki 
felébredt és nem értette, hogy a gyermeke
miértvan átfagyva. A fiú 
ekkor hiába mondta, hogy elvitték
aföldönkívüliek, édesanyja 
úgy reagált erre, hogy biztosan
rosszatálmodott. Más 
lehetőség nála fel sem merülhetett, még akkor
sem,>
>
amikor fiának eltűnt a 
takarója vagy a vánkosa az elrablását
követőnapon.Hasonló meg nem 
értéssel találkozott később többször is,
de megértetteazt, hogy olyan 
tapasztalatokra tett szert, amelyekre még
más nem. Az>
>
ezzel kapcsolatos 
problémákkal saját magának kellett
megküzdenie.Elmondta, hogy 
voltak olyan hetek gyermek és serdülő
korában, amikorháromszor is 
elvitték őt. Ilyenkor az iskolában nem
tudta leküzdeniálmosságát, 
mivel egész éjszaka fent volt. Az ilyen
találkozások után>
>
implantátumok voltak a 
finomanyagi és a fizikai testében. Aztgondolja,
hogy ez mind azért történt, 
mert előre tudták a sötét erők,hogy
felnőtt korában fontos 
információkat fog majd átadni azemberiségnek (
melyeket épp jelenleg ad át ),
 s ezzel akarták>
>
befolyásolni. Hasonló 
események máig megtörténnek vele, de
márritkábban. Megtanulta, 
hogy a tudat és a belső fény ereje
mindenfélemanipulációs 
törekvést megsemmisít, így már nem tudnak
ártani neki.A legértékesebb 
tapasztalatot 2003-ban szerezte, amikor az
"igaz fény">
>
Galaktikus képviselői 
meglátogatták őt és megismertették vele a
lélektudatos testből való 
kilépését és annak tudatos visszatérésének
atechnikáját. Meglátogatta 
ennek az Univerzumnak összes
dimenzióját,utána 
meglátogatott más Univerzumokat is, melyek
felépítése teljesen>
>
eltér a mienktől. A mi 
világunk a fényből van építve ( több Univerzum=
Omniverzum ). Kavassilas 
szerinte minden élőlény : egy bolygóélőlény,
egy galaxis élőlény, egy 
univerzum élőlény, stb. A miuniverzumunknak
13 dimenziója van, és ez is 
előlény.>
>
A jelenlegi univerzumunkba 
tapasztalatokért jöttünk -
megélni,megismerni és 
megérteni azt, amely a fényhullám/fényvibráció
alapjairaépül. Az utazása 
alatt Kavassilas megértette, hogy az
inkarnációnkfolyamán azért 
léptünk ebbe az Univerzumba, hogy
személyes>
>
tapasztalatokra tegyünk szert,
 hogy az összes szint
lehetőségeinekkiaknázása után 
saját fény-Univerzumunk teremtőjévé
válhassunk. Azegész 
Univerzumunkban a dualitás törvénye uralkodik,
Isteni Anya ésIsteni Atya 
tudatának formájában, amely több szintből
áll.>
>
Itt a mi galaxisunk, a 
Tejútrendszer az Isteni Anya és az
Andromédagalaxis pedig az 
Isteni Atya. A Naprendszer szintjén az
Isteni Anya aFöld, még a Nap 
képviseli az Isteni Atyát. A Földön
reinkarnációszintjén ugyanezt 
jelképezi Jézus és Mária Magdaléna.
Mindez számunkra>
>
a 13. dimenzióban kezdődött, 
amikor is lelkünk belépett ebbe
azUniverzumba. De a 9. 
dimenzióban még nem létezik test, csak
energia.A mi életutunk az 
Univerzum megismerésénél a 9. dimenzióban
kezdődött,és minden lehetőség 
tanulmányozás után egy dimenzióval
lejjebb>
>
folytatódott, amíg el nem 
értük a 3. dimenziót. A 7-8.
dimenzióbantalálható egy 
védőréteg (membrán), a 7-től az 5. dimenzióig
mármegtalálhatóak a fizikai 
testek, de a miénktől kevésbé sűrűbbek
ésalakjukban általában 
különböznek tőlünk. Ezekre a dimenziókra úgy>
>
tekintünk, mint a 
mennyországra. Itt nincsenek negatív entitások,
csakharmónia van, semmilyen 
betegség nincs, és azonnali a lélek
vezetőszerepe. A 5-től 4. 
dimenzióig lefelé ismét megtalálható
egyvédőréteg, s a 4. 
dimenziótól lefelé találhatók meg a negatív>
>
entitások. Viszont az egész 
Univerzumban fellelhető a dualitás,
mivelez az Univerzum a fény 
hullámmozgásának a hatására jött
létre.Mindenhol, ahol 
megtalálható ez a hullámmozgás, ott a
dualitástörvénye érvényesül. 
Minél alacsonyabb dimenziókban járunk,
annál>
>
erősebb a dualitás ereje, 
annál nagyobb a sűrítettség, és az arra
valókésztetés, hogy az ember 
megismerést és tapasztalatokat szerezzen.
Azemberiség most a 3. 
dimenzióban él, vagyis egy olyan térben, ahol
igen>
>
magas a dualitás ereje. A 
Föld az Univerzum tükre, de
nagyonkoncentrált állapotban. 
Ez az alsó határ, a mélypont , ahonnan
márcsak felfelé haladhatunk. (
Igaz van még a 1. és a 2. dimenzió, de
az atér máson alapul, ezért 
George Kavassilas nem foglalkozik vele). A
4.>
>
dimenzió a legterjedelmesebb, 
amelyben sok szint és oktáv
található.Minden entitás a 3. 
és a 4. dimenzióban a mi
korlátoltdualitás-
értelmezésünk miatt negatív vagy pozitív besorolást
kap. A 4.dimenzióban a 
negatív entitások már fejlett technikával és
erős>
>
manipuláló tehetséggel 
rendelkeznek - képesek holografikus
képeketkivetíteni, 
szintetikus fénylényeket létrehozni, lebénítani az
energiacentrumjainkat ( 
paralízis ), a gondolatainkba belépni,
érzéseinketbefolyásolni stb.. 
A gyógyítás vagy a csakrák, mint
energiacentrumok a>
>
4. dimenzióban, nekünk még 
itt a 3. dimenzióban csak paradigmák. Az
5.dimenzióban csak egy 
energiacentrum található a mell tájékán. A
3.dimenzióban kapcsolatba 
léphetünk a 4. dimenzióval, ha
gyógyításrólvagy telepátiáról 
van szó. Ha viszont a feltétel nélküli
szeretetről>
>
beszélünk, akkor az 5. és más 
magasabb dimenzióval
vagyunkkapcsolatban.George 
Kavassilas figyelmeztet minket a 4.
dimenzió negatíventitásainak 
tevékenységére a mostani időszakban,
mivel számunkranagyon fontos 
a 2011-2012 év. ( A drogok és más
halucinogének>
>
használata csak a 4. 
dimenzióba engedik az embert, azért használatanem
ajánlatos. )Van-e szabad 
akaratunk vagy a jövőnk már adott?George
Kavassilas szerint megfelelő 
nézőpontból szemlélve a jövő már>
>
meg is történt, ezért akik a 
jövőbe látnak, tudják, hogy a Földön
azelkövetkező időkben minden 
rendben lesz. Hogyan lehetséges
ez?Létezik-e szabad akarat a 
mi korlátolt 3. dimenziónkban? A
valóságviszont az, hogy a mi 
felsőbb Énünk előre eldöntötte, hogy
milyen>
>
eseményeket szeretne megélni 
és milyen feladatokat szeretnefelvállalni
ebben életünkben. Kavassilas 
következő példákon tudja
eztelmagyarázni:1. ez olyan, 
mintha a Földet egy lapos éremnek
látnánk, de ha feljebb>
>
mennénk, ha nagyobb 
látószöggel rendelkeznénk, akkor látnánk, hogy
aFöldünk gömb alakú, vagy2. 
mintha egy szerepet játszanánk egy
filmben. Tudjuk, hogyan 
végződikaz esemény, mégis az eseményt reálisan
átéljük. Ha szeretnénk, hogy 
a>
>
film jó sikerüljön, akkor 
tudnunk kell, hogy minden
szereplőnekhitelesen kell 
eljátszania az előre megírt forgatókönyv
alapján aszerepét. Nem lehet 
semmit sem kihagyni abban a hitben, hogy
nincsértelme, mivel már 
minden adott. Ez így működik mindkét példát>
>
beleértve!Ha tudatosan 
kapcsolatban vagyunk magasabb Énünkkel,
akkorbetekinhetünk a jövőnk 
eseményeibe, mivel a magasabb Én szintjén
atérnek és a időnek más az &
quot;érzékelése", mint a
3.dimenzióban. Evvel>
>
kapcsolatban George 
Kavassilas két dolgot hangsúlyoz ki :
vannakesemények, amelyekről 
tudja, hogy nem muszáj, hogy
megtörténjenek; svannak 
olyanok, amelyekről tudja, hogy biztosan meg
fognakmegtörténni. Többször 
is meggyőződött ezekről a dolgokról, s
most már>
>
ki meri jelenti, hogy 
biztosan fel tudja ismerni a két esemény
közöttikülönbséget. Tehát 
azok az információk, melyeket most közzé
tesz, amásodik csoportba 
tartoznak, vagyis biztosan meg fognak
történni!>
>
Mi várható a közeljövőben?
George Kavassilas szerint 2011-2013 között a
Földön 
kulcsfontosságúesemények fognak lejátszódni, azaz : a Föld az
5. dimenzióba 
valófelemelkedésének folyamata és az ehhez szükséges
fénytest-aktiválás>
>
fog megtörténni. Ehhez a 
folyamathoz sok ember fog kapcsolódni.A maja
naptár George Kavassilas 
szerint nem 2012. december 21-én érvéget,
hanem a valójában 2013. 
március 21-én. Figyelmeztet mindenkit,hogy ez
az utóbbi dátum csillagászati 
szempontból a napéjegyenlőséggel>
>
és nem a napfordulóval van 
kapcsolatban, és mivel 2013. március
21-énnapéjegyenlőség van, 
ekkor aktiválódik a Föld fényteste. Sokan
viszontismeretebbnek és 
fontosabbnak tartják a 2012. december 21-i
napot, de>
ezzel a nappal kapcsolatban G.
Kavassilas annyit említ meg, hogy a 3.>
dimenzióban a Földön ( a 
Gáián ) már senki nem lesz, s ezen a
naponkezdődik el a Föld 
átalakulása, vagyis a pólusváltás. Ekkor már a
3.dimenzióban semmilyen 
élőlénynek nem lesz esélye ezeket a
változásokattúlélni.>
>
Az Földanya 2012. december 21 
és 2013. március 21. között
megtaláljasaját magját (
középpontját) és csillaggá - fénylénnyé -
alakul át. AzUniverzum 
számára ez az átalakulás egy természetes
jelenség.A földrengés pedig 
addig arra szolgálnak, hogy a Föld
fokozatosan>
>
közelebb jusson a 
középpontjához. ( Kavassilas még megemlíti, hogy
tuda HAARP-technológiáról is, 
amely mesterséges földrengést idézhet
elő).Kérdés: Hol leszünk mi, 
ha 2012. december 21-én a Földön nem lesz
senki?>
>
George Kavassilas szerint a 
forgatókönyv nem mindenki számáraegyforma.
Jelenleg az entitások az 
Univerzumok különböző részeibőlinkarnálódtak
a Földre, különböző 
fejlettségi fokkal. Mindenkikiválasztotta saját
maga számára - a Felsőbb 
Énjén keresztül - azt az>
>
utat, amely a legkívánatosabb 
számára a fejlődése szempontjából.
Azemberiség egy része, kb. 2 
milliárd ember ugyanolyan folyamaton
fogátmenni, mint a Földanya, 
azaz : felemelkedés a 3. dimenzióból az
5.dimenzióba 2012.december 21-
ig. Később, 2013. március 21-ig pedig>
>
aktiválódik a Föld fényteste. 
A populáció egy része ehhez a
naphozközeledve elhagyja a 
Földet - Kavassilas szerint itt a
jelenlegiemberiség feléről 
van szó. És hogy hová mennek? Ennek egyes
útjait,forgatókönyveinek 
részletes leírását a következőekben meg is
adja :>
>
1. forgatókönyv - Az 5. 
dimenzióba való átmenet, avagy a dimenziókapuk
kinyílásaGeorge Kavassilas 
szerint a 2011-es év vége felé ( október
végén ésnovember elején ) 
egészen 2012. december 21-ig a Földön
kinyílnak az>
>
úgynevezett dimenziókapuk, 
amelyeken keresztül az emberek átmehetnekaz
5. dimenzióba ( ezeket a 
kapukat Kavassilas természetes kapuknaknevezi
). Eleinte csak néhány ember 
fog tudni átmenni ezeken akapukon,
akiknek többsége aztán 
visszatér is a 3. dimenzióba, a>
>
Földre, mivel itt még 
feladatuk lesz - ők lesznek a földi
emberiségasszisztensei vagy a 
segítői. Kavassilas tudja, hogy ez a
feladat várrá is. A 
dimenziókapuk 2012 év második felétől válnak
átjárhatóvá atöbbség számára. 
Ez mind attól függ, hogy a helyzet a
Földön mennyire>
>
éleződik ki. A dimenziókapuk 
2012. december 21-én teljesen
bezárulnak,s azok, akiknek át 
kellett menniük, már a másik oldalon
lesznek. Akapuk nem egy adott 
helyhez lesznek kötve, így nem történhet
meg az,hogy nem tudunk 
megfelelő időben odaérni. Lehetséges, hogy
egyes>
>
egyéneket intuíciójuk vonzza 
majd egy konkrét helyre, de ez
nemfeltétele annak, hogy 
sikeresen átkeljen a kapun - minden
egyesátmenetel egyedi lesz. 
Egyszerűen megmondva : mindenhol
leszdimenziókapu, ahol arra 
szükség lesz - lehet akár kórházakban,>
>
fegyintézetekben vagy háborús 
övezetben is.Egyesek számára a kapuk
láthatatlanok lesznek, mivel 
nincsenek fizikaihelyhez kötve, s inkább
az ember rezgésével van 
kapcsolatban ( minthamindenkinél található
volna egy kapu ). Az 5. 
dimenzióba való>
>
átkelésnél az ember nem 
hagyja el a Földet, de egy párhuzamos
világbakerül a Földön, egy 
magasabb rezgésű szintre, amelyre már a
3.dimenzióban levő Föld 
átalakulása ( kataklizmája ) nem lesz
hatással.George Kavassilas kb.
 2 milliárd embert említ, amely átfog
kelni a>
>
dimenziókapun. Megemlíti, 
hogy az 5. dimenzióba, amely a
védőréteg(burok) mögött 
található, nem tudnak áthatolni a 3. dimenzió
negatívenergiái, de az 5. 
dimenzió már a mennyország első
szintjéheztartozik. Ezzel 
kapcsolatosan Kavassilas figyelmeztet a
mesterséges>
>
kapuk meglétére is, az 
úgynevezett csillagkapukra ( stargates
),melyeket az időben és 
térben való utazásra használják ( a
negatívföldönkívüliek és a 
földi háttérhatalmi elit ). Ezek nem
természetesdimenziókapuk, nem 
az 5. dimenzióba való átmenetelre valók.
Senkinek>
>
se ajánlja, hogy ezekbe 
belépjen vagy használja őket.Bevezetés a 2.
forgatókönyvbe - Az emberiség 
manipulációja és annakkövetkezményeiSok
ember számára nem titok, hogy 
a jelenlegi világ valóságos>
>
realitása messze van a 
igazságtól, mivel egy olyan világban élünk,ahol
természetes dolog az olyan 
fokú globális hazugság, csalás
ésmanipuláció, amiben az 
igazság ténye számunkra
szintefelismerhetetlen! A 
fizikai világunkat az igazságot megmutató>
>
szemléleten keresztül 
nyugodtan nevezhetjük
rabszolgatartótársadalomnak. 
Azoknak, akik ebben a "mátrix"
kiismerésében még csakkezdők, 
nyugodtan megmondhatjuk, hogy vannak
olyan emberek, 
akikfantasztikus munkát végeznek az igazság napvilágra
hozatala érdekében,>
>
mint amilyen David Icke vagy 
N. Lesanov meg még sokan mások is.
Azinformáció tengerében 
viszont nehezen lehet felismerni az
igazságot,de aki keresi, az 
meg is találja. Számunkra fontos
megemlíteni, hogy aháttérben 
álló "a szürke eminenciások"
itt a Földön azok, akik 
dróton>
>
rángatják az embereket. De ők 
is csak gyalogosok a sötét
erőkhierarchiájában és csak 
kis részét alkotják annak a
"polipnak",amelynek 
bázisai a Holdon, a Marson, az Orion
csillagképen át egészena 
galaxisunkig vezet. Ennek a
"polipnak" a 
kommunikációja hasonlít>
>
"maffia" által 
alkalmazott módszerre, ami azt jelenti, hogy
a Földönuralkodó erőknek 
nincs annyi információja, hogy az egészet
átlássák. AFöldön lévő felső 
körök is még magasabb körökből vannak
manipulálva és>
>
megtévesztve! Ezen kívül nem 
egységesek, és széthúzóak, mint
ahogynegatív lényeknél ez 
természetes.Miért manipulálnak minket?A
negatív entitásoknak ( 
parazitáknak ) csak egy fontos céljuk van,>
hogy uralkodhassanak másokon, 
mivel csak így tudnak energiát szerezni>
vagy inkább lopni. Az emberi 
fajt is azért igázták le és
azértmanipulálták, hogy egy 
agymosott csordát hozzanak létre, amelyből
csaknegatív csoportoknak 
származott hasznuk. Milyen haszonról van itt
szó?Az energialopást már 
említettük ( az univerzumban ugyanis
léteznek>
>
olyan lények, amelyek a 
negatív érzelmek energiáiból élnek), de
alegfontosabb számukra a mi 
GÉNÁLLOMÁNYUNK! Mert tudják, hogy
mi,emberek nagyon értékes áru 
vagyunk az univerzumban, mivel a Földön
élőfaj egyedi genetikai 
kóddal rendelkezik ( éppen ezzel a céllal
lett>
>
megteremtve), amely kulcs 
mindenhez, ami az Univerzumunkban létezik
-és kulcs az összes 
életformához és energiához. A mi
Univerzumunkbanebben a 
pillanatban nincs más bolygó, amely ilyen
univerzálisgénállománnyal 
rendelkezne. Vegyük ezt ténynek. A
gyakorlatban ez az>
>
univerzális géntartomány azt 
is jelenti, hogy a Földre
akárkiinkarnálódhat a mi 
Univerzumunkból.Ebben a pillanatban ezért
számunkra az a fontos ( 
földönkívülieknekmeg azért érdekes ) , hogy az
embernek, mint isteni lénynek>
>
hozzáférése van minden 
teremtéshez, ami ebben az
Univerzumbanmegtalálható (
mivel a Föld az Univerzumunk kicsinyített
mása). Anegatív entitások épp 
ezért nehézen tudnak ellenállni az olyan
akísértésnek, hogy az emberi 
faj befolyásolásával különleges>
>
információkhoz ne juthassanak.
 Ezért élünk most egy ilyen
világban,amelyben elterjedt a 
legmagasabb fokú manipuláció.De az egész
"játékban" 
tudatosítanunk kell, hogy a 3. dimenzióbanazért
vagyunk itt, mert mi ezt így 
akartuk és mi ezt választottuk! Nem>
>
érdemes keresni a vétkeseket 
és eljátszani az áldozat szerepét.
Azéletért lévő felelősség a 
mi oldalunkon van, s ezért hálásak
lehetünkaz összes 
tapasztalatért, amit itt szereztünk az életünk
folyamán.Minden a terv 
szerint megy. Ha az életünkben nem volnának
kihívások,>
>
akkor nem lehetnénk azok, 
akik most vagyunk. Azért vagyunk itt,
hogyezt mind megtanuljuk, 
hogy leküzdjük a haragot és megértsük
ajelenlegi létezésünket. 
Tanuljuk meg elfogadni magunk és a
körülöttünklévők árnyoldalát, 
s így már többet nem lesz hatalmuk a
negatív>
>
entitásoknak felettünk - nem 
fognak tudni ránk hatni.2. forgatókönyv -
Az emberek elcsábítása a 
FöldrőlMilyen forgatókönyv vár azokra, akik
nem a Földanya 
felemelkedésénekaz útját járják? George Kavassilas a
következő módon magyarázza. A>
>
negatív entitásoknak az 
érdeke az, hogy az agymosott emberi
csordákatelzárják és átvigyék 
egy másik helyre, mielőtt még megszűnik
a 3.dimenzió létezése a 
Földön. A vezető negatív lények pontosan
tudják ajövő eseményeinek az 
eljövetelét és felemelkedés folyamatát a
Földön.>
>
Kavassilas megemlíti, hogy 
különböző negatív információk vannak a
Földfelemelkedésével 
kapcsolatban, amelyek nem tájékoztatják eléggé
azembereket és illúzióban 
ringatják őket. Az emberekhez a
médiákonkeresztül pedig sok 
spekulatív információ is eljut, mint pl.
a>
>
világháború kitörése, 
különböző betegségek elterjesztése,
azidőjárással való 
manipuláció, művileg előállított földrengések
stb.Ezek a "rémhírek&
quot; nem öltöttek globális méreteket, de
nem is fognak,mivel a vezető 
negatív entitásoknak sincs érdekükben.>
>
Létezik egy forgatókönyv, ami 
arra készült, hogy minél több
embertcsábítsanak el a 
Földről az űrhajóikba, amelyek aztán elviszik
őketegy másik helyre ( elő 
van készítve néhány 3. dimenziós bolygó ),
hogymegóvják az eddig működő 
manipulációs mintát. ( Kavassilas ezeket
az>
>
űrhajókat taxiknak nevezi, és 
láthatók lesznek, de az
Univerzummagasabb lényei 
hatalmas fogdáknak hívják őket).Az egyik
bolygó, amelyre az emberek ki 
lesznek telepítve, az a Mars.Ez a
jövendölés saját 
tapasztalatra támaszkodik, mivel a Marsnak>
>
önálló atmoszférája van, s 
most is a felszíne alatt több, mint 1millió
ember él. ( Ez már egy 
régebben futó titkos háttérhatalmi tervrésze,
melynek neve Project Genesis -
 célja a Marsnak az újrabetelepítése).
Viszont mielőtt az emberek a 
Marsra jutnának, először a>
>
Nibiru bolygót fogják 
meglátogatni. George Kavassilas szerint a
Nibiruegy művileg előállított 
bolygó, amelynek saját meghajtása
van.Jelenleg a Nap mögött van 
elrejtve, ezért nem látható. Ha eljön
azidő, akkor a Nibiru elő fog 
jönni. Úgy fogjuk látni, mint most a>
>
Holdat és ugyanolyan nagynak 
is. Persze a valóságban a Nibiru aHoldnál
nagyobb, csak messzebb lesz 
és vöröses lesz a színárnyalata. Anegatív
entitásoknak azonban vannak 
tartalékban még más evakuációshelyei is.>
>
Kavassilas szerint ez mind 
azért van, hogy az emberek
önkéntesenhagyják el a Földet,
 mivel az Univerzum törvényei alapján
erre senkitnem lehet 
kényszeríteni. Viszont befolyásolni, manipulálni
lehetségesaz embereket, hogy &
quot;saját" akaratukból
határozzanak úgy, ahogy azt>
>
mások akarják. S mind ez 
akkor történik, amikor a globális helyzetkezd
kiéleződni. Várható a világ 
gazdaságának és politikájánakösszeomlása,
s ezzel együtt pedig 
beindulnak a szociális segítőprogramok is. Nem
lehet kizárni a helyi 
fegyveres összecsapásokat sem.>
>
G. Kavassilas szerint 
legfontosabb az, hogy a Föld felemelkedjen.
AFöldanyáról azt mondják, 
hogy még mindig visszatartja magát,
mivelvárhatók, hogy fokozódni 
fognak a természeti katasztrófák
világunkkülönböző részein.>
>
George Kavassilas nem 
tartozik azon emberek közé, akik a pusztulás
ésreménytelenség elméletét 
hirdetik. Épp ellenkezőleg, tudja, hogy
apozitív tapasztalatok és 
reményteljes jövő az, ami ránk
vár.Felkészíti az embereket 
azokra az eseményekre, amelyek a 2012-ben
(kb.>
>
az év felétől) még jobban ki 
fognak éleződni. A világ más-más
részeinkülönböző 
intenzitással fog lezajlani. Az embereknél is minden
útegyedi, mivel a 
tapasztalatok elsajátításához mindenkinek a
sajátútját kell járnia. És 
földrészekre vagy államokra is úgy kell>
>
tekinteni, mint a lényekre, 
akiknek saját útjuk van.A helyzet
helyenként drámaira is 
fordulhat, de az embereket G.Kavassilas arra
próbálja rávenni, hogy a 2012-
es eseményekre úgytekintsenek, mint egy
új emberi faj megszületésére. 
Erre a szülésre>
>
úgy tekintsünk, mint egy új 
élet megszületésére. Ez nem csak
afájdalomról szól, ezért ne 
úgy összpontosítsunk rá, mintha az
egészeseménynek ez lenne a 
legfontosabb része.A fent említettek
alapján G. Kavassilas nem 
zárja ki, hogy olyan>
>
pillanatok is 
bekövetkezhetnek, ahol az egyes területeken
azáttekinthetetlen helyzetben 
akármilyen segítség jól fog majd jönni.
Havalaki segíteni fog 
krízishelyzetben lévőkön, akkor ezzel a
tettelsokaknak segíthet, 
főleg ha ezt feltétel és elvárás nélkül
fogja>
>
elvégezni. Ekkor avatkozhat 
közbe a sötét oldal is, amely számukra
alegmegfelelőbb helyzet. A 
döntés pillanatában fontos lesz a
tudatunkés a szívünk hangjára 
hallgatni (fontos a lelki jelenlét). Az
embereknagyon fifikusak, s 
ezért az emberiség többsége biztosan át
fogja majd>
>
gondolni a nekik nyújtott 
segítség lényegét és a segítők szándékát.
Ezegy olyan helyzet lesz 
egyesek számra, amikor nem lesz sok idő
agondolkodásra vagy a helyzet 
mérlegelésére.G. Kavassilas nehezen
határozta el magát arra, hogy 
ezeket az>
>
információkat közzé tegye. 
Tudatában van annak, hogy az
említettinformációk szinte 
hihetetlenek, s addig még nem kezdődnek el,
addignehezen lehet ezeket 
megerősíteni. Tudja, hogy a Föld
felsővezetésének ( az elitnek 
) az akarata az, hogy fenntartsák
mindenáron>
>
a valóságosnak látszó 
illúzióvilágot, de az események fel
fognakgyorsulni. Fontos, hogy 
az ember fel legyen készülve és ne
hagyjamagát meggondolatlan 
döntéseket hozzon az adott pillanatban.
Mert nemsegíthetünk addig 
magunknak, amíg nem a szívünkre hallgatunk.
George>
>
Kavassilas azt mondja : "
Az egónk (fejünk) mindig talál okot
arra,hogy miképpen lehet 
valamiben kételkedni, de a személyes
tapasztalatokés az új 
ismeretek felismerése egyértelműen olyan
információkhozjuttatnak, 
amelyeket nem lehet megcáfolni".>
>
Az információkból mindenki 
annyit fog fel, ami számára
aleglényegesebb. De tény az, 
hogy a jelenlegi földi realitás
szétesőbenvan a kozmikus 
asztrológiai ciklusok befejezése miatt. Ez
nemcáfolható meg és ez a 
földi vezetői elit számára sem ismeretlen
tény.>
>
A Montauk-kísérletek alatt a 
20. században ( az időben és a térbenvaló
utazásnál ) megállapították, 
hogy egy pontban az
"utazók"rátaláltak 
egy úgynevezett fény-falra, ahol a 3.
dimenzió realitásának>
>
a vége van. Tehát a különböző 
titkos kísérletek is bizonyítják a
3.dimenzió realitásának 
teljes szétesését a Földön - de
GeorgeKavassilas szerint ez 
2013 március 21-én fog bekövetkezni.>
>
-- ÜdvözlettelBalczer 
Ildikó06-1/280-427906-70/23-77-883balczer@gmail.com>
Skype: rubens19550601>
>
>

 

forrás: www.naptemplom.eoldal.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 8
Összes: 3087535
Hónap: 15888
Nap: 635