Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mennyei Anya / Egy óra egy angyallal / 2012-10-17

Mennyei Anya: Úgy gyertek hozzám, ahogyan én jövök el hozzátok

1.+2. rész (21 old.)

2012. október 17.

közzétette: Steve Beckow

divine-mother-31.jpgA Mennyei Anya tartalmas információkkal látott el minket a következő témákat illetően: a valóság természete (Szentháromság és Triád), Obama elnök valódi helyzete, az Isteni felemelkedési terv és a hozzá tartozó megvilágosodási szintek a felemelkedés során, ill. sok más téma, ami számunkra ismeretlen volt vagy nehéz a megértése. Köszönet Ellennek a gyors szövegezésért. Jó olvasást!

http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2012/10/16/an-hour-with-an-angel

Egy óra egy angyallal, 2012. október 15. , a Mennyei Anyával

Graham Dewyea: Helló és Isten hozott az Egy óra egy angyallal című műsorban Linda Dillonnal, a Council of Love csatornázójával és a The Great Awakening szerzőjével, valamint Steve Beckow-val, a The 2012 Scenario-tól. Graham Dewyea vagyok.

Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek veletek. A mai vendégünk a világegyetem Anyja. Ezzel átadom a szót Steve-nek.

Steve Beckow (SB): Köszönöm, Graham. Mielőtt kezdünk, Linda – van otthon nálad néhány iparos. Szóval lehetséges, hogy hallunk néhány háttérzörejt. Megfelel ez így neked?

Linda Dillon: Igen, nem gond. Szerintem csak egy kicsit távolabb kell mennem…

SB: Oké, hagyunk neked egy kicsit több időt, hogy elhelyezkedhess. Én addig mesélek egy kicsit a Hallgatóknak a Mennyei Anyáról.

Nagy megtiszteltetés számunkra, mert a Mennyei Anya jelenlétének örülhetünk. Úgy hiszem, a világegyetem anyjaként beszél hozzánk. Egy fél órával többet kértem a műsorhoz, mert a Mennyei Anya természetéről szeretnék valamivel több információt kérni és átadni. 

Köszönjük, hogy itt vagy velünk, Anya

Mennyei Anya (MA): Üdvözöllek benneteket. Az Anya vagyok.

SB: Köszönöm. Sok Hallgatónk nem tudja, vagy csak sejti, kivel is beszélek most. Talán érzik, hogy te létezel, de nem tudnak semmit a természetedről. És ha azt mondjuk, hogy van egy Mennyei Anyánk, akkor azt a következtetés vonhatnák le, hogy van egy Mennyei Atyánk is. De nem tudják, mi az, amiben te különbözöl, természetesen annak ellenére, hogy ugyanaz vagy.

Lao-Ce azt mondta rólad: „Valójában a teremtés forrása név nélküli. De a dolgoknak van egy anyjuk, és neki van neve.” El tudnád nekünk magyarázni, hogy mi az, amiben megegyeztek és mi az, amiben különböztök a Mennyei Atyával?

MA: Ami minket egyesít és elválaszt, ami ti Atyának és Anyának neveztek, az egyszerűen az energia és a szeretet. Az elkülönülés mellett döntöttünk – választottuk és létrehoztuk – ’régen’, az időn kívül, még azon kívül is, amit ti teremtésként érzékeltek. Ez a képesség, a megtestesülésbe való be- és kilépés. A teremtés és a társteremtés képessége. Ez az a csendben maradás és a zajongás, a vibráció, a mozgás, az édesítés képessége.

Ha az Atyára gondoltok, akkor úgy képzelitek, mint a totális hangtalanságot, a csendpontot. És amikor gyakorta arra kérünk, keressétek fel magatokban ezt a pontot, akkor valóban a Mennyei Atyával való egyesülésre utalunk, annak a tökéletes érzékelés kíséretében, hogy egyszerűen létezem.

Én vagyok ennek a világegyetemnek a teremtő ereje, az egész multiverzumnak, omniverzumnak, de az egyik a másikból jön. Mindegyikünk forrása a másik energiájának és Egy-ként mozgunk és mégis elválasztva egymástól.

És ti azt mondjátok: „ Nos Anya, hogy lehetséges ez?” és azt mondanám nektek: „Hogy nem lehetne ez lehetséges?” Mert ez a tökéletes egyensúly. Ezen a módon hozunk létre terveket, felfedezéseket, teremtéseket, univerzumokat, galaxisokat, embereket. Ezen a módon tapasztaljátok meg az EGYET, velem és általam, akik szintén az EGY-ből valók.

Ezzel a magyarázattal tudok szolgálni.

SB: Köszönet, Anya. Már előre megválaszoltad néhány kérdésemet.

Az Atya a mozdulatlanság, és te vagy a mozdulat. Úgy emlékszem, Jézus mondta egyszer tanítványainak: (1) Az Atya nem beszél, – ha nem tévedek – de te vagy a hang a csendben, a vadon hívó szava, – ahogy ezt az Atya képileg lefestette. Pontos ez így?

MA: Pontos, a mai felfogásotok szerint. De ez nem jelenti azt, hogy nem tapasztalhattok mást vagy nem lehet másként teremteni és hogy ne létezzen más út a Mennyei Atyával való kapcsolatfelvételre [megtapasztalásra]. De igen, a feltevésed és értelmezésed megfelelő.

SB: Mondhatnánk azt is, hogy te olyan közel vagy az Atyához, amennyire csak lehetséges, a felismerés értelemben, a világ ismeretének elvesztése nélkül.

MA: Létezem, és csak azért használom ezt a szót, mert ez számotokra így érthető. Létezem a világotokban, azon kívül és minden más világon kívül. Ez alatt azt értem, hogy különböző birodalmakban vagy valóságokban létezem. Egy vagyok vele? Olyan „közel vagyok, amennyire csak lehetséges”, mint ahogyan te fogalmazol? Igen, az vagyok.

SB: Rendben.

MA: De veletek is vagyok. Szó szerint áthidalom a valóságokat.

SB: És ha Hozzád és az Atyához, az Atya Fényét illesztenénk, ami az általad teremtett testben horgonyzódott le, akkor a szentháromság harmadik tagját kapnánk- Isten gyermekét, nem igaz? 

MA: Igen. Így van.

SB: Ez tehát a szentháromság. Nos, Téged minden vallásban ismernek. Már mondtál mást is ezzel kapcsolatban, amire szeretnék most röviden kitérni. A vallásokban sok nevet viselsz: Szentlélek, Shakti, Prakriti/Procreatrix, Aum/Amen, az univerzális teremtési rezgés.

Egyszer azt mondtad, hogy Shakti, a Szentlélek csak egy kis részed. el tudnád magyarázni, mit értesz ez alatt? Shakti csak egy bizonyos dimenzióra, univerzumra vagy birodalomra korlátozódik?

MA: Nem. Nem. Amikor Shakti-ról beszéltem, akkor egy részemről beszéltem. Mint ahogyan azt már említettem, én vagyok a híd, én vagyok a kapocs az Atya és az univerzum és a világotok között. Shakti pedig már régidők óta interdimenzionálisan megtapasztalható, mint az tudjátok. De ő nem a lényem teljessége. A lényem nagyobb, mint azt ti felfoghatnátok, Kedveseim. És ezzel azt akarom mondani, hogy csupán egy manifesztálódott perspektíva. Kiterjedtebb, mint azt el tudnátok képzelni, különösen a jelenlegi időpontban.

SB: Jó. Köszönöm.

MA: És az átváltozás során kiteljesedik a felfogásotok is ezt illetően. A felemelkedésetek kapcsán kiterjed a megértésetek és a képességetek, engem vagy akár az Atyát, a Szentháromságot, az EGYET átfogóbban megtapasztalni.

Ez olyasvalami, aminek örülnétek?

SB: Oh igen. Helyes állítás, hogy Shakti azonos a Szentlélekkel?

MA: Igen. Ez egy jó és helyes megállapítás.

SB: Rendben. Köszönöm. A felemelkedéssel tehát Téged és az Atyát sokkal jobban meg fogunk ismerni. Ez igaz így?

MA: Így van, igen. Nehéz – és most pontos szeretnék lenni, érthetően, de nem egyszerűsítve – de ha a felemelkedés, az átváltozás folyamatán keresztül mentek, ezen a portálon keresztül, akkor kitolódik a megértés és a tapasztalás korlátja – ez olyan tapasztalat, ami eltér a többitől. A felfogásotok, létállapototok kitágul.

Ti mindannyian már évek óta rendkívüli módon szélesítettétek látószögeteket, különösen az elmúlt évben. Igen, hogy engem, az Atyát vagy a „Mennyei Királyság”-ot [Company of Heaven] megérthessetek, az jelenleg háromdimenziós határokba ütközik. És nehézséget okoz, ezt más birodalmakba átültetni, mert a testetöltés megtapasztalása elsődleges kritérium volt – és elsődlegest mondok, nem kizárólagost – a három dimenziós világban, sőt ezen a 12 szinten belül. (2)

Értsétek ezt meg. Számotokra és számunkra is a legnagyobb ajándék, hogy kapcsolatunk, egyesült létünk még jobban közelíteni fog egymáshoz. Csodálatos munkát végeztetek. Ha ezt mondom, akkor teljes tudatában vagyok annak, hogy sok ’törmelék’ van a bolygón, amit el kell takarítani. De azt mondom ma este nektek, kik hallgattok engem, szívem és létem szertett Gyermekei, csodálatos munkát végeztetek, amikor a régi háromdimenziós valóságot elengedtétek. Olyan szinten tisztultatok meg, amire már évezredek óta nem volt példa. És gyakran fordultok hozzám és azt mondjátok: „Anya, de ez nem megy elég gyorsan.” És rátok nézek és mosolygok. Azt gondolom, azt fogom válaszolni nektek: „Több ezer év munkáját végeztétek el egy nagyon rövid időn belül.”

Féltek, hogy tovább haladtok előre? Igen. De nem becsüljétek alá, amit már elértetek.

SB: Köszönet, Anya. Két nehéz kérdésem van. De ha gond van vele [értelmezésben], akkor elmagyarázom a 2012 Scenario weboldalon. Az egyik kérdés nem a testnélküli transzcendentális Atyáról, hanem a testet öltött Mennyei Atyáról szól.

Tudom, nehéz ezt érthetően tisztázni, de gyakran volt Yahweh Atyánk a Heavenly Blessings-ben. El tudnád nekünk magyarázni a különbséget Yahweh és a testetlen transzcendentális Atya között?

MA: Amikor azt mondtam nektek, hogy egy híd vagyok, hogy van egy részem, ami kifürkészhetetlen, amiről még mindig fogalmatok sincs, akkor ez az általatok Mennyei Atyának nevezettnél is így van.

Yahweh egy emberi kifejezés, hogy leírja ezt az energiát. Mondhatjuk úgy, az energiát, amit megtapasztaltok? Mert, kedves Szív, nem adjuk oda nektek teljes léteteket [lélekrészeiteket], mert akkor holtan esnétek össze.

SB: [Nevetés] És a hálózati rendszer zárlatot kapna és kiégne.

MA: Így van! És Yahweh, az emberi kollektív számára egy lehetőség az adott időben az Atya energiájának részeként megismerni. Ez a legmagasabb rezgésszintje a testet öltött Atyának – ahogyan ti neveznétek – annak ellenére, hogy valójában nem ölt testet. Olyan értelemben ölt testet, amit ti kölcsönözhettek neki szívetekben, szellemetekben, energiamezőtökben. Segített ez a magyarázat?

SB: Igen, sokat segített. Volna még egy kérdésem a hindu Olvasóinktól. Azt szeretnék tudni, hogy a Gunák: Raja, Sattwa és Tamas kozmikus erői, megegyeznek-e a Brahma-Vishnu-Shiva triáddal?

MA: Igen. Azonosak vagyunk ezzel a triáddal.

SB: Rendben. És Brahma-Vishnu-Shiva triádja részhalmaza az univerzális teremtő rezgésnek, ami a te esszenciád [lényeged]. Ez helyes megfogalmazás így?

MA: Így helyes. A triád maximálisan megegyezik azzal, amiről az imént beszéltünk. Egy lehetőség, amin keresztül a Szertett Gyermekeim megismerhetnek és megtapasztalhatnak engem. Ő forma nélküli (nem öltött testet). Egyfajta kapcsolatot képvisel, amire önvalótok magasabb rezgésszintre való lépésének lehetőségeként tekinthető. Így segítve nekem, hogy belépjetek az energiámba.

SB: Mondjuk olyan, mint a lépcsőfok?

MA: Így van.

SB: Oké.

MA: Ti mindannyian felemelkedtetek oda [a Mennyei Anya energiájába]!

SB: [Nevetés] Köszönöm, Anya. Most jön az utolsó fogós kérdés. Megígérem Hallgatóinknak és Olvasóinknak, hogy elmagyarázom majd a fogalmakat.

MA: Tudom, hogy így teszel, szertett Szívem.

SB: Köszönöm, Anya.

MA: Mert te rendelkezel a világosság / a tisztázás ajándékával és gyakran azzal az ajándékkal, hogy érthető fogalmakra fordítsd le azokat a Szeretteim számára.

SB: Köszönöm, Mennyei Anya. Az utolsó kérdés: Próbálom megérteni, melyik szint felel meg a felemelkedésnek. Úgy hiszem, meghaladja a hetedik csakra általános megvilágosodását. Azt gondolom, sahajas samadhi-nak nevezik. Ezt majd elmagyarázom a Hallgatóknak. Így van ez?

MA: Igen, ez [felemelkedés] felülmúlja a hét csakrátokat. Azért, mert a háromdimenziós birodalomból (ami a csakrarendszer hivatkozási pontja – és a 13 csakráé is) az új birodalomba már áthaladtunk. Tehát helyes a feltevésed és a megjegyzésed.

SB: Bocsáss meg. Teljesen letaglózódtam. Csodálatos, hogy megerősítesz ebben. Nagyon köszönöm Neked Anya.

MA: Tudod, ez számukra is csodálatos.

SB: Valóban az? Miért Anya?

MA: Akkor is, ha az általatok érzelmeknek nevezetteken már túlhaladtunk. Ez nem jelenti azt, hogy ne éreznénk átható szeretetet és örömet, miközben kísérünk, támogatunk benneteket és utat mutatunk nektek.

SB: Ezt nagyon köszönjük nektek. Nos, azt mondtad, hogy a tapasztalás meghaladja a 13 csakrát. De nem válaszoltad meg a kérdésemet, hogy ez megegyezik-e a sahaja samadhi-val.

MA: Igen.

SB: Ugyanaz?

MA: Igen.

SB: Oh, Heuréka! Köszönöm, Anya! Annyira boldog vagyok, hogy megerősítést kaptam.

MA: Tudod, hogy a legtöbb ember – és tudom, ezt majd elmagyarázod- nincs fogalma arról, hogy ez mit jelent.

SB: Nos, tudod, hogy van egy weboldalam, ami a sahaja samadhi témával közelebbről foglalkozik. Ha ezt az anyagot (többé-kevésbé Sri Ramana Maharashi-tól származik) az Olvasók rendelkezésére bocsátanám, az megfelelne?

MA: Ez segítene.

SB: Tudnál más szentet, mint Sri Ramana Maharashi ajánlani, aki ezt a témát jól szemléltetné?

MA: Nem.

SB: Nem?

MA: Nem szeretnénk, hogy az emberek túl sokat olvassanak. Ez több, mint elegendő.

SB: Rendben.

MA: Csupán azt szeretnénk, hogy ez a tapasztalat megtörténjen és kiteljesedjen. De ez soha sem csak egy intellektuális folyamat, Kedvesem.

SB: Igen, természetesen. Nos, akkor foglalkozzunk központi témánkkal, a jelenlegi történésekkel. Úgy hiszem, az emberek szeretnék hallani véleményedet a Barack Obama nevű lélekről. Magas fejlettségű lélek? Az Aranykor tervében lényegi szerepe lesz vagy sem?

MA: Oly sok kérdés van a vezetőséggel kapcsolatban a bolygótokon ezekben az időkben.

Igen, Barack Obama. Létezik egy terv, egy terv mindenki számára. Értsétek ezt meg legyetek szívesek, mert nem szeretném, ha olyan következtetéseket vonnátok le, hogy létezhet egy hierarchia. Tudod, hogy ez a téma közel áll a szívemhez.

Mondjuk azt, Barack Obama egy kifogástalan lélek és ez nagyon ritka. De ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna hatásoknak vagy az alacsonyabb dimenzió rezgéseinek kitéve, ne tapasztalta volna meg a hibázást vagy ne veszítette volna szem elöl az utat. De létezik egy egyezmény erre az inkarnációra és erre a szerepre, amiben az újra helyreállításban, a felemelkedésben és az új energia lehorgonyzásában működik közre- különösen a remény helyreállításában, amit már korábban megfogalmaztam.

Részese-e a tervnek? Abszolút. Ne becsüljétek le őt, amikor azt mondjátok: „Ez csak politika és ezért lényegtelen.” De ne is istenítsétek, mert ez is helytelen volna. De ez az ember mögöttetek áll, mindenki mögött, mindegyikőtök mögött, mint ahogyan sokan mások is; de ő egészen rendkívüli.

Testvéretek lenne, és az lenne, akit Mihály [Arkangyal] harcosnak hívna? Igen. De ti is azok vagytok. Mindegyikőtök. És sokan közületek – akár most is- megtanulják, miközben beszélek hozzátok- mit jelent, harcosnak lenni, az önvalótok igazságában állni és tudásotokat velem harmonizálni.

Kedveseim, tudom, hogy nem mindig volt egyenes vagy egyszerű az út.   Nincs köztetek egy sem, aki ne tapasztalta volna meg a kétség vagy a bátortalanság árnyékát- senki! És pontosan azért, mert magatok mögött hagytátok a régit.

Tudjátok hát, hogy Barack Obama is a háta mögött hagyja a régit és egy más módon tér vissza, mint ahogyan mindenki közületek. Őt elutasítani és azt mondani „ Ő nem részese az én tervemnek” – nos Kedvesek, nézzetek tükörbe. Senkit nem utasítanak el. Döntsetek az ajándék segítségével, amit tőlem és a Mennyei Atyától kaptok, a szabad akaratotokkal.

De a legtöbbetek már ismeri az irányt, mert – ha valóban értitek, mire gondolok – kivezet benneteket a vagy-vagy–dualitásból, ebből a polaritásból. Csak EGY létezik és ez a Szeretet irányvonala.

Ez a választáson kívül esik. Ez a teljessége annak, amit ti tapasztalatnak neveztek és a tapasztalat minden esetben a felemelkedés. Azt jelenti, hogy felkeresitek az átfogó Szeretet helyét. Sokan már kiradírozták a de szót a szókincsükből. Örülök, hogy ezt láthatom.

SB: Anya, én tudom, hogy sok hallgató van, aki azt szeretné, hogy Barack Obama múlt életeiről kérdeznélek vagy arról, hogy honnan származik. De nem vagyok biztos, hogy ez segítene-e az embereknek, akik hallgatják a műsort, de nem ismerik a hátterünket. Tehát inkább elhagynám ezt a kérdéskört. De szívesen megtudnám, hogy Barack Obama Hawaii-i születésű-e.

MA: Igen, az. A nehézségek, amikkel sokan küszködnek…Nos, ezzel kapcsolatban sok az alacsony rezgésű információ, sok zavar és szabotázs volt. Ez pedig nagy zűrzavart keltett. Ne hagyd, hogy ez befolyásoljon téged, kedves Szív.

Igen, megerősítem ezt. De azt is megállapítom, hogy a nehézségek egy része ennek a férfinak a születési helyével van és abból származik, hogy egy nagyon magas rezgésszintből származik. Ezt nem kell megértenetek vagy elfogadnotok. Nem lenne értelme. És azt is megmondom nektek, miért nem beszélünk a bolygóhatásokról vagy a többi földi életéről – ami sok volt és amik jól felkészítették a mostani szerepére.

Az ok, amiért nem szeretnék részletesen beszélni róla, az ti vagytok. Ti azt mondanátok ”Ő ilyen meg olyan volt.” vagy „Ő egy amolyan ember volt” vagy „Ő plejádokbeli, arkturuszi vagy vénuszi?” És akkor már lennének bizonyos elvárásaitok is. Azt mondanátok „Kivételezett múltja volt”- ami nem igaz. Ő egy ízig-vérig harcos.

Ha pedig ilyen módon tekintetek másokra, – ahogyan te is vagy a hallgatóiddal – ha rád vagy Barack Obamára néznek, és azt mondják „Igen, de ő sokkal többet tud és én még nem jutottam el odáig, mint ő.”, akkor ez egyszerűen nem helyénvaló. Ti az örök és végtelen Istenség szikrájával jöttetek ebbe az életbe és ebbe az inkarnációba. Mindenetek meg van, amire szükségetek van, akkor is, ha a körülményekkel nehézségeitek vannak vagy szörnyű tapasztalatokat gyűjtöttetek.

Kivételezett növekedés [fejlődés]? Ennek nincs szerepe. Mert ez része volt a tervemnek és a ti terveteknek is, az én tervemen belül. Volt néhány kerülőút és variáció? Igen. Ez nem változtat a terven, nem teszi semmissé. Korlátlan kapacitásunk van az alkalmazkodáshoz és véghez is vittük ezeket és továbbra is így teszünk. 

SB: Köszönet, Anya. Mielőtt a tervről beszélnénk, még néhány kérdés. Barack Obama anyakönyvi kivonata hamisítvány volt?

MA: Igen.

SB: A hamisítvánnyal kapcsolatos vádak valójában csak az elkövetőkről szólnak, hogy vádaskodhassanak azzal. Így van?

MA: Így van.

SB: Rendben! Most, végezetül mielőtt Barack Obama témáját befejezzük, úgy gondolom, azaz a saját személyes sejtésem az, hogy nagyon sok fénymunkás látott rossz emberek által generált füstöt Barack Obama körül, de ők a füst miatt azt feltételezték, hogy tűz van.

Megneveznéd kérünk, hogy mi ez a negatív propaganda Barack Obama ellen és beszélhetnél azokról a fénymunkásokról is, akik azt hiszik, hogy az Elnökkel nincs minden rendben?

MA: De hisz már megnevezted! Negatív propagandának nevezted! Nos, nem szeretném azt sugallni sem neked, sem más lénynek, fénymunkásnak, szeretet-hordozónak vagy emberi állampolgárnak sem a bolygótokon, hogy szeretnék beleavatkozni a döntéseitekbe, vagy túlszárnyalni, túlvilágítani azokat vagy a választásaitokat azzal kapcsolatban, hogy mit hisztek. De azt javasolom, hogy nézzetek a szívetekbe – felejtsétek el a füstöt és menjetek be a szívetekbe – és egyszerűen nézzetek rá – ne mondjátok nekem, hogy képtelenek vagytok ezt megtenni! Természetesen képesek vagytok rá! – nézzetek rá erre az energiára és aztán döntsetek!

A legnagyobb füstszűrők azok ellen kerültek megalkotásra, akiknek a legnagyobb lehetőségük van arra, hogy hordozzák, elterjesszék és megvalósítsák a fényt az ÚJ megszületéséhez. És tudjátok, hogy nem lényeg, hogy újraválasszátok-e Barack Obama-t, mert hiszitek, hogy ő a fényből való. Az sem lényeg, ha más döntést hoztok; olyat, mely drámába torkollik – engedjétek meg, hogy így mondjam –, hiszen ez nem fogja megváltoztatni a fény mértékét, melyet ez az ember a közösség érdekében a bolygótokon hordoz.

Tehát nem próbáljuk meg egy választás eredményét befolyásolni! Eláruljuk nektek, hogy ennek az embernek a szerepe nem változik akár hivatalban van, akár nem. És nem is fog megváltozni. Drága Szíveim! Ugyanez elmondható rólatok is, hiszen szeretnénk egyre és egyre visszaidézni minden egyes szívbe. Ha sokan vannak olyanok – és vannak! – akik visszautasítják a munkátokat és azt, amit hisztek és tudtok a lényetekben, ez sem változtatja meg az általatok hordozott fény mennyiségét.

Ez okozott időnként félrevezetést nektek? Igen. De nem változtat meg benneteket! Ha van egyáltalán bármilyen történés, akkor az nem más, mint az elhatározás, lelkierő, óvatosság és a türelem növekedése.

Ez nem a megtévesztés időszaka. Ez már elmúlt. És természetesen ezért van sok olyan ember, aki szeretne a jelen lévő régi paradigmákhoz ragaszkodni, melyek még a beszélgetésünk alatt is folyamatosan törnek össze. Ez egy romhalmaz. De ők ragaszkodnak ahhoz, hogy ezen a hamukupacon üljenek, és nem akarják elengedni ezt. Megtehetik. De ez sem változtatja meg azt, amit a fénymunkások, a szeretet hordozói, a kapuőrök, az oszlopok, az átjáró munkásai – ez nem változtatja meg azt, amit ők tesznek.

SB: Nos, köszönjük, hogy megemlítetted a kapuőröket és az oszlopokat, mivel szerettelek volna róluk is megkérdezni téged. Talán most meg is tehetem, mert pont erről beszéltél.

Megtudhatnánk többet a kapuőrzők korai Felemelkedéséről, ami egy olyan téma, melyre Mihály arkangyal azt hiszem, hogy az elmúlt év során már célzott is néhányszor. Mi egy kapuőr? Kik lesznek a kapuőrök? Mit kell tenni azért a fény elnyerése kapcsán, hogy sikerüljön kapuőrré válni?

MA: A kapu őrzője egy olyan valaki, aki segít számos embernek – emberi lényeknek, hibrideknek, csillagmagoknak, közösségnek – aki segít az embereknek átjutnia a Felemelkedés átjáróján, a Felemelkedés bejáratán – gondoljatok így erre. Tehát ők ezek. És sokan tudomással bírnak erről az elmozdulásról; vannak olyanok, akik részben tudnak erről a változásról és vannak olyanok, akik megfeledkeztek róla – még most sincsenek tudatában.

A kapu őrzői azok, akik korán átmentek vagy átmennek – ha mondhatjuk így – a Felemelkedés bejáratán. Most, sokan azt gondolják, nos, nem, ez nem történt, mert ők nem teljesen kapcsolódtak vagy tapasztaltak megy egy új interdimenziós valóságot. Nos, néhányan megtették. Azokat illetően, akik nem tapasztalják meg, az részben azért van, mert nem érnek vissza a Harmadikba. Talán ők egyszerűen arra vágynak, hogy ott legyenek, és hogy boldogok legyenek az ő átalakult, új világukban.

De vannak olyanok is, akik jelenleg azért lépnek be az Ötödik és magasabb dimenziós világokba, hogy visszajöjjenek és segítsék az úton lévőket. Ti ezt úgy fogjátok fel, hogy van egy nap, amikor minden megtörténik. De ez nem így van! Ez egy folyamat, mely megtörténik. Sok, nagyon sok segítő van. És a kapuőrök azok az interdimenziós segítők, akik feladata, hogy segítsenek azoknak, akik az átváltozás folyamatában vannak és ez által nagyszámú, az emberek vagy a földi lakosság nagy százaléka jó úton halad majd e folyamat során.

Hiszen – mint tudjátok –ott vannak azok is, akik nem egyszerűen – hogyan is mondta Mihály? – a kerítésen ülnek, hanem a mögött – valójában a Harmadik dimenzió vadonában – vannak.

Nos, az a dolga a kapuőröknek, hogy segítsék felépíteni az embereknek a fényük és szeretetük mennyiségét, hogy gördülékenyen haladjanak előre.

Nos, azt kérdezed, hogy mi a követelménye vagy előfeltétele annak, hogy valaki kapuőr lehessen. Nos, az előfeltétele az, hogy amikor nagyon régen, mielőtt idejöttetek – jóval a mostani inkarnációtok előtt – úgy döntöttetek, hogy kapuőrök lesztek. Tehát ez egy terv volt és egy előkészület, mely során a kapuőrök mind Gaia-n, mind azon kívül sok inkarnáción mentek keresztül.

Tehát ez a szerepe a kapuőröknek.

Nos, az egyik alapvető módja a kapuőrök segítségének nem a mondanivalójuk által van, bár egy része az is lehet. Hanem az ő energiamezejükön, ezen a kiterjesztett mezőn keresztül és a rengeteg, rengeteg fény és szeretet elfogadása által történik [a kapuőrök segítsége – a ford.megj.]. Amit a kapuőrökkel kapcsolatban érzékelhettek az az, hogy ők elengedték a magasságokat és mélységeket, melyekre ti völgyekként és hullámokként utaltok. Ők ezt alapvetően maguk mögött hagyják vagy hagyták.

Békét teremtettek a Harmadik dimenzióban és a saját életükben. Így a teljességben való létezésben vannak. És képesek emberek tömegei felé – és igen, tömegekről, milliókról beszélek – rezgésekkel kommunikálni a frekvenciájukon keresztül. Önmagukon keresztül.

Tehát vannak kisebb csoportból álló kapuőrök a milliókon belül? Nem. Nem, ez egy nagyon speciális szerep. És így nagyon egyértelműek akarunk lenni ezzel kapcsolatban. Tehát nem arról van szó, hogy minden felemelkedő – melyre ti korai felemelkedésként utaltok, de amire mi úgy gondolunk, hogy időben történik – kapuőr, aki átmegy az átjárón. Néhányan csupán biztosítják [rögzítik] az együttes inter-, illetve transzdimenziós energiát. És ez már egy másik feladat. És ez egy nagyon fontos és remek munka.

Aztán ott vannak az oszlopok, a markos legények. És fel fogjátok fedezni, hogy ezek közül sokan Mihály kíséretéből valók. Ők általában nagyon erősek. És amint láthatjátok, ők e folyamat során itt maradnak a bolygón. Hiszen a legtöbb értelmezésetek még mindig ahhoz kapcsolódik, melyet mi a Harmadik dimenzió tiszta, magasabb világának nevezünk. És ők ott állnak, hogy segítsék azokat; hogy be tudják teljesíteni ezt a folyamatot Gaia-val.

Nos, hajlamosak vagytok arra, hogy azt higgyétek, hogy Gaia csupán az Ötödikben van, de értsétek meg, hogy ezért használjuk folyamatosan azt a kifejezést, hogy interdimenziós és transzdimenziós. Így ha Gaia felemelkedik, még akkor is maradnak oszlopok, akik a Harmadikban segítenek tolni, tartani és teljesíteni.

Gondoljatok bele! Ők azoknak a segítői, akik a legmakacsabbak. És szintén segíteni fognak – az oszlopok – ők segíteni fognak azoknak és együtt fognak dolgozni nem csupán az én világommal, hanem más világokkal is, más valóságokkal. Azokkal, akik egyszerűen visszautasítják azt a szabad döntést, hogy magasabb világokba kísérjenek engem, vagy bárki mást.

Tehát ők fogják biztosítani azt, hogy akik szeretnék a másik dimenzióban tovább folytatni – a Harmadikban, a Negyedikben maradnak-, akik nem akarnak ennek a folyamatnak a részesei lenni – pedig ez az egész erről szól, így ez a fejlődésük visszautasítása –, azok így bebiztosítják azt is, hogy az áttelepedés teljesüljön. Aztán, természetesen csatlakoznak majd hozzánk a hatalmas ünnepségen, melyre úgy gondoltok, mint az Ötödik dimenzió. Ez így világos?

SB: Igen! Bár van egy rész, amihez szeretnék visszatérni és csupán azt szeretném, hogy a hallgatók biztosan értsék. Folyamatként és eseményként is beszéltél a Felemelkedésről. És azt is mondtad, hogy nem minden ember egy bizonyos napon fog felemelkedni. De az emberek egy napon fel fognak emelkedni. Ez így helyes? Más szavakkal élve: a felemelkedés folyamatában vagyunk, de bizonyos részeken tulajdonképpen felemelkedünk és ez bármelyik, a számunkra megfelelő napon megtörténhet velünk. Így van?

MA: Ez így van!

SB: Rendben. Nem az van, hogy nem lesz egy Felemelkedési esemény. Oké. Köszönöm! És ez egy nagyszerű, teljes magyarázat volt, Anya! És biztos vagyok abban, hogy az emberek számára nagyon hasznos lesz!

Szeretnék több információt kérni tőled most arról, melyet Isteni Tervként ismerünk. Nos, a Felemelkedés Isteni Tervéről, az élet Isteni Tervéről – van egy Isteni Terv minderre. Azon hallgatóink számára, akiknek ismeretlen az a fogalom, hogy van egy Isteni Terv, elmagyaráznád, kérlek ezt? Talán az erre a Felemelkedésre vonatkozó Isteni Tervet?

MA: Nagyon boldogan! Megtisztelve érzem magam, hogy az Isteni Tervről beszélhetek. És igen, a Felemelkedés Isteni Tervéről. És a ti Isteni Tervetekről. És nem csupán rád értem, Steve, hanem mindenkire, aki valaha is hallgatta ezt a közvetítést. Hiszen – szeretett gyermekeim – nagyon fontos és alapvető, hogy ne csupán megismerjétek, hanem mélyen, a középpontotokban értsétek, hogy nem csupán az Isteni Terv részei vagytok, hanem, hogy ezen belül nektek is megvan a saját Isteni Tervetek; azt, hogy vizsgálódóak, hogy elég értékesek, elég fontosak vagytok és mindig is azok voltatok; azt, hogy nektek is van Isteni Tervetek!

Nos – mint oly gyakran ezen a bolygón, Gaia csodálatos bolygóján -, sok változatos lehetőség volt az Isteni Tervvel és a ti Isteni Tervetekkel kapcsolatban is. És ezért – mielőtt a Felemelkedésről beszélnék – engedjétek meg, hogy beszéljek erről.

Sokan vagytok, akik visszautasították azt az elképzelést, hogy létezik egy Isteni Terv, és hogy nektek is van Isteni Tervetek. Ezt azért tettétek, mert felelősek akartatok lenni. Azért, mert nem akartátok azt gondolni, hogy csupán bábuk vagytok egy előre megrendezett színházban. Azért, mert a szabad akarat és a szabad döntés kizárólagos volt számotokra. Azért, mert döntéseitek tekintetében tudtatok változtatni és olyan messze tudtatok menni, amennyire csak akartatok. Azért, mert semmi sem volt elkerülhetetlen.

Nos, megpróbáltátok, ugye? És oly sok helyzetben háborúkhoz, testi sértésekhez, hiányhoz és elkülönüléshez vezetett. Az Atya és az Atya én általam sosem határozta meg számotokra, hogyan fedjétek fel a terveteket. Ne értsétek ezt félre! Ti, Mindennel együtt választottátok ki a terveteket – és gondoljatok arra, hogy nem csupán a vezetőitekkel, hanem a hálózatotokkal, a közösségetekkel, az univerzummal és velünk együtt is!

Most, még az emberi világban is túlmutat az értelmen az, hogy nem szeretnétek összehangolódni ezzel és megtenni ezt. És ezért van, hogy a szívetek szomorkodik és arra utasít, hogy megtegyetek bizonyos dolgokat, gondolatokat, viselkedésformákat és irányokat. És ezért van az, hogy amikor bizonyos dolgokat végeztek és elmozdultok bizonyos irányokba, felismeritek az örömötöket. Azt mondjátok: „Boldognak érzem magam! Úgy érzem, mintha jó úton járnék!” Ez azért van, mert a saját tervetek felfedésében vagytok és a tervetek nagyszerű! Ez a teljes kifejeződése – főleg ebben az inkarnációban – annak, hogy kik vagytok; a ti páratlan szikrátoknak.

Tehát ne becsüljétek alá a terveteket a nagyobb terven belül!

Most, nem tudok az Isteni Terv egészéről beszélni nektek, mert úgy éreznétek, mintha egy intergalaktikus nyelven beszélnék hozzátok. Ezt néhányan értenétek, de a többségetek nem. Viszont sokkal szívesebben beszélnék most nektek – és megtisztelnétek vele, ha megtehetném – Gaia tervéről az emberiséggel és a Felemelkedéssel kapcsolatban. És ezért visszaviszlek benneteket. Visszaviszlek a kezdetekig.

A Terv az volt számotokra, hogy formában lakozzatok. Az, hogy ismerjetek és hogy szeretet, öröm, változatosság, egyedülállóság és alkalmazkodás legyetek. A Terv az volt számotokra, hogy inter- és transzdimenziósok legyetek. Megtettétek azokat a vándorlásokat, látványos ösvényeket és kerülőutakat, melyekre ma éjjel utaltam? Igen. És túljutottatok ezeken a szabad akarattal, és annak részeivel együtt, melyre gonoszként, sötétségként, drámaként és fondorlatként tekintetek. Nagyon fáradtak vagytok és sóvárogtok is, ugye?

Nos, most alakilag visszatértek a szépség és az igazság kiegyensúlyozásához. És ez az, ami egyedi az Isteni Terv e részében; az, hogy ragaszkodtok ezekhez a nagyszerű formákhoz, melyekre testként gondoltok. Szeretteim! Ennek része az is, hogy csodáljátok, ápoljátok és szeretitek a testeteket, hiszen ti terveztétek, ti választottátok ki azt. Igen, az építészcsapat részei voltatok.

Ez egy eltérő molekuláris alapba történő átalakulás? Igen. De a testetek… hogy a testeteket magasabb világokba vigyétek és abban legyetek; oda, ahova [a magasabb világokba] mindig is tartoztatok; és engedjétek el azokat a sűrűséget (együgyűséget) és ingoványt, melybe beleragadtatok – már nagyon hosszú ideje! Most történik az Isteni Terv helyreállítása! És ti a szeretet megtestesítői vagytok! Ti vagytok – mindannyian; ti, a fényes angyalok, csillagmagok, kapuőrzők, emberek, Föld-őrzők -, akik megtapasztalják a szeretet fizikai megtestesülését.

Ez része volt a tervnek; a rész, mely magában foglalt benneteket is, ezt a bolygót is és a csillagtestvéreitek multiverzumára gyakorolt hullám- hatásokat is. Mit gondoltok, miért akarnak részesei, tanúi lenni? Ez nagyon páratlan dolog. Hiszen az emberek transzdimenziós formát vesznek fel ebben az időben. Meg fogják testesíteni a szeretetet és az Isteni Tulajdonságokat. Megéri egy pillantást vetniük erre! Megéri részt venniük benne!

Tehát a mi [nem hallható az, amit a Mennyei Anya itt mondott]…, hogy emberi szóval éljünk, a mi esszenciánk, hogy az én nyelvezetemet is használjam az, hogy az elmozdulás felfedése tudatosságban történjen. Ez nem tudattalan, ez nem tudatalatti. Így ez egy tudatos folyamat, egy esemény – ha úgy tetszik – és ugyanakkor ez tudatosság is, mint tudjátok; a szív teljes felébredésének, a lélek teljes felébredésének és a szellem teljes felébredésének tudatossága és formában való megszilárdulása.

Most, azt mondom, hogy erre irányítjuk a figyelmünket. Ez mindannyiunk figyelmét jelenti – az Atyáét és az enyémet? Természetesen nem. Hanem az energiák, melyeket az általatok Mennyei Királyságként ismertek hordoznak, a felemelkedettek, az Atya és Én. Ez minden értelmen túlmutat. És természetesen ez elegendő az átmenet teljesítéséhez. És amint ez az átváltozás megtörténik – a szerkezetetek megváltozását is magában foglalva -, akkor tovább folytatjátok majd.

Ez a kezdet, nem a vég! Mindannyiótok…, mindannyian végtelenek és örökkévalók vagytok! Eljön az a nap – amire ti időként gondoltok – amikor egyszerűen újra fel fogtok emelkedni? Igen. De még ez is közel van!

Tehát, az Isteni Terv – engedjétek meg, hogy mindannyiótokkal nagyon konkrét legyek – a régi Harmadik [dimenzió] elengedését jelenti. Békét köttök ezzel és így önmagatokkal is. Békét köttök a családotokkal, a közösségetekkel és a bolygótokkal is. Amikor arról beszélünk, hogy ezt hátrahagyjuk, az éppen olyan, mintha magatok mögött hagynátok egy köpönyeget, vagy egy régi kérget. Aktiváljátok, amint a DNS-etekben különböző jelzőket tesztek, és így képesebbé váltok a magasabb frekvenciák hordozására – és a legtöbben már igencsak menet közben vagytok; néhányan pedig már teljesen készen vagytok. Új a forma, de még ugyanúgy néztek ki, vagy úgy, ahogy eldöntöttétek, hogy ki akartok nézni, mert ez az interdimenziós valóság része.

Amint különböző jelzőket aktiváltok a DNS-etekben, a kristályformátokon belül, akár 22 akár 75 éves korúnak alkothatjátok újjá magatokat – nem lényeg, mennyinek. És a szeretet megtestesülései lesztek abban az alakban.

Igen, ez a csatorna viccelődött a szénből kristály-alakúba történő átváltozással kapcsolatban (3). Miért gondoljátok, hogy olyan határozottak voltunk vele a gyémánt-energiával való munka kapcsán? Mindannyiótoktól kérdezzük! Ez része ennek az átalakulásnak! Választ adtam a kérdésedre?

SB: Természetesen igen, Anya! És ismét el kell mondanom a hallgatóknak, milyen nagy öröm veled dolgozni, hiszen már akkor választ adsz a kérdéseimre, mielőtt felteszem őket. És ez nagyon megkönnyíti a munkámat!

Szeretném bevallani, hogy azok közé az emberek közé tartozom, akik azt mondták, hogy nem lesznek bábuk és nem fogják követni az Isteni Tervet! És azt, hogy megvan ez ügyben a saját akaratom! És aztán egy másik gondolatom lett, hogy én valójában létezem, esszenciában az Atya. Tehát, ez valójában az én tervem!

MA: Ez helyénvaló. És ez a bölcsesség felbukkanása. Ez a lélek érettségére vall; arra, hogy tudni akar. Ez a fejletlen – és azt mondanánk, hogy serdülő, bár nagyon gyakran a serdülők sokkal inkább fejlettebbek a felnőtteknél – de mondhatnánk úgy is, hogy a spirituális fiatal, aki harcol, és azt gondolja, hogy van egy ellenőrző hatóság. De nincs! Ez – és ezért tettem ide a hangsúlyt – ez nem csupán az Isteni Terv! Ez a ti tervetek!

SB: Teljes mértékben!

Nos – az én értelmezésem szerint – ez az első tömeges Felemelkedés, melyben az emberek a fizikai testükkel együtt emelkednek fel. Milyen nehézségek hárultak a Mennyei Királyságra és mit tanultak ebből a kísérletből?

MA: Nos, ez egy kísérlet volt. Ennek a tömeges Felemelkedésnek a része, a testtel együtt; egy óriási „háztisztítás” történt. Minden egyes testen belül el kellett takarítani a romokat – mindben és nem egyszerűen a fizikai testetekben, hiszen mindennek szüksége van arra, hogy ősi legyen, vagy legalább valamilyen részében legyen ősi, hogy képes legyen az energiát hordozni. Sokkal összetettebb volt, hiszen nem fogunk és nem is avatkoztunk bele a szabad akaratba.

Tehát nagyon gyakran – például – látni fogjuk és [nem hallható jól itt a csatorna] ….nyilvánvalóan személyekkel és közösségekkel. Ez egy óriási részét képezi jelenleg a Mennyei Királyság munkájának. És ezt értem az alatt, amikor azt mondom, hogy rátok fókuszálunk.

A legnagyobb rész tulajdonképpen a hitrendszerek és a téves hiedelmek rendszereinek megsemmisítése, valamint az érzelmi traumák és törmelékek eltávolítása volt. Nos, nem tudjuk azt mondani, hogy ezeket be lehet kategorizálni, hiszen ezek sokkal inkább olyanok, mintha olyan hullámtevékenységek volnának, melyek folyamatosan keresztülrohannak rajtatok. És ezért ezeket a szálakat – mindannyiótoknak, amint elvégeztétek a munkátokat – az állandó mozgása miatt nehéz megragadni; hiszen az én lényem részei vagytok.

Tehát értsétek meg, hogy ez egy kihívás volt. Leküzdhetetlen? Természetesen nem. De a szabad akarat ezen elemével dolgozni és azt sértetlenül hagyni a legnagyobb feladata volt ennek az egész folyamatnak. Ez az egyik oka – kivételes módon nagyon ritka; és amikor ezt mondom szükséges megértenetek a mondanivalóm fontosságát – annak, amit alkalmazunk; annak, amit visszaszorításnak hívunk [a veletek való beszélgetéseink során]. (4)

És ez szintén része volt Gaia bizonyos elemeinek; a Gaia-n tartózkodó emberek nagyon intenzív áthatásának, mert így nemcsak megadjuk a visszaszorításban lévőknek az esélyt a felemelkedésre, hanem az ő disszonáns energiáik sem hatnak azokra, akik a munkájukat végzik. Nem is gondoltatok erre a részére!?

SB: Nem!

MA: Amikor az Atya és én kibővítettük a szeretetet, melyet nektek küldtünk és folytattuk annak mindenki számára történő küldését, a szeretet és fény e lézersugarai megfelelőnek tűntek sokak átmenetéhez. De úgy láttuk, hogy a szabad akarat nagyon sértődékeny lehet. És így mindent megerősítettünk [fokoztunk] – mindent! – amit veletek csinálunk.

Ezért van az, hogy oly sokan érzitek úgy, hogy ez nagyon intenzív, erős aggodalom – ha önvizsgálatot tartotok – vagy, hogy teljesen elkülönítve érzitek magatokat. Nos, azok, akik már átmentek közületek ezen a folyamaton békésebbnek érzik magukat. De egyszerűen értsétek meg, hogy a hatás, az összpontosítás meg lett erősítve körülbelül a múlt hét folyamán.

Tehát ne gondoljátok szeretteim, hogy kívül vagytok a harmónián. Ha ezt az intenzitást érzitek, az azért van, mert teljes mértékben „vevő-módban” vagytok.

SB: Anya! Ha megengeded, hogy megszakítsalak egy pillanatra, szeretnék feltenni egy kérdést azzal kapcsolatban, amiről beszéltél. Olyan dolgokról beszélgetünk, mint az emberi test szén-alapúról kristály-alapúra történő megváltoztatása vagy beavatni valami új dologba a Felemelkedési tervvel kapcsolatban – minthogy a saját testünkkel együtt emelkedünk fel. Az ezekhez hasonló változásoknak mik a következményei? Néha azt mondják, hogy Isten gondol egyet és az ő gondolatai hozzák létre a változásokat. Van bármilyen módja annak, hogy elmagyarázd számunkra – úgy, hogy megértsük – azt, hogy ezek az óriási változások hogyan mennek végbe?

MA: Igen. Az a kifejezés, hogy „Isten gondol egyet”, mint tudjátok az az elképzelés e mögött, hogy van egy isteni gondolat és ez jó módszer, hogy megértsétek ezt. De engedjétek meg, hogy azt sugalljam nektek, hogy Isten – az Egység, a Háromság, a Minden – teremt, és aztán az létrejön. És amikor ezt tesszük, ez veletek történik. Tehát nem arról van szó, hogy van egy Isteni Gondolat és aztán minden megváltozik. Ti ennek is részesei vagytok, hiszen ti a teremtés, a társteremtés és a gondolat részei vagytok!

Tehát megváltoztatjuk a szén-alapot kristályalapúvá? Igen, de ti is ezt teszitek!

És sokan dolgoztatok a formátokkal és a DNS-etekkel! Néhányan még idegen elgondolásként fogják ezt fel. Ez rendben is van. Ez beültetésre kerül bennetek még a ma éjjeli beszélgetésünk során is.

SB: Akkor a változás e példáját át tudnánk vinni a Felemelkedés azon Tervéről, mely nem a testben történik, a testen túlmutató Felemelkedésről a testtel együtt történő felemelkedésre? Használhatnánk ezt a példát és fel tudnád vázolni magadtól kezdve a mi különböző szintjeinken át? Megtennéd, hogy megmutatod a különböző csatornákat, akik által lekülditek? Olyan kifejezéseket hallunk, mint „a legfelsőbb Univerzális Tanács” vagy „Elohim”. Hogyan jött le Istentől hozzánk ez az utasítás?

MA: Ez az utasítás…igen, természetesen! Nos, gondoljatok erre úgy, mint a napsugarakra. Néha ránéztek a napra és látjátok a nap sugarait. És az utasítás – ahogyan ti neveztétek – így ment át – igen – a Mennyei Királysághoz, az Elohimokhoz, a Szeráfokhoz, a Kerubokhoz; minden szintre; a Tanácson keresztül; sok Tanácson keresztül. De az a sugár, az a központi sugár a mi szívünkből elért hozzátok is. És ennek a Felemelkedésnek ez egy egyedülálló aspektusa.

SB: Rendben! És amikor ez a sugár kijön és elmegy az Elohimokhoz és aztán a Szeráfokhoz, akkor hogyan kerülnek ők ennek tudatába? Ez nem olyan, mintha kapnának Istentől egy levelet? Hogyan mutatkozik ez meg számukra? Hogyan manifesztálódik ez?

MA: A legközelebbi módja, hogy fel tudjátok fogni, hogy hogyan kapják meg például az Elohimok, az lenne, mint amikor egy pillanatnyi (azonnali) energiaátalakulást kapnának, melynek kiterjedése lenne – még akkor is, ha mindig is tudtak erről, hiszen ez a terv része és ennek [a tervnek] tudatában vannak – de megindítaná azt, hogy „Rendben! Most van itt az ideje, hogy mi is sugározzunk!”. Tehát ezért ez nem csupán a közvetlen sugár; ők elkezdenek az alattuk lévő különböző szintekkel dolgozni, egészen az emberi közösségig, hogy szintén beültessék a terv ezen oldalát, melyet most úgy gondoltok, hogy a tiétek.

SB: Rendben. Nos, abban biztos vagyok, hogy természetesen ők –az Elohimok és a szeráfok – tudják, hogy ez Isten akarata. De mi? Mi talán nem tudjuk, hogy ez Isten akarata! Talán azt érezzük, hogy indíttatásunk van arra, hogy megtegyünk valamit, vagy arra inspirál valami, hogy megtegyünk valamit. Hogyan tudjuk meg, hogy közvetlenül adják át nekünk vagy hogy ösztönözve vagyunk?

MA: Ez úgy működik, hogy követitek, figyelitek, remélitek és hordozzátok a szeretetet a szívetekben. És igen, a lényetek teljességével teszitek ezt – nem csupán annak részével! Itt az ideje, hogy mindannyian a lényetek teljességével munkálkodjatok és észleljétek – ne megítéljétek – mindig, hogy valami szeszély-e vagy valódi inspiráció-e. Az az érzet, melyet kaptok, és ahogyan ezt az érzést felismeritek az olyan, mint az „Ah!” kiáradása, vagy az a sürgetés, hogy az a bizonyos dolog irányított és nem ellenőrzött. Örömötök részeként ismeritek fel ezt. Ha ezt nem örömként érzékelitek, akkor ez egyszerűen egy hirtelen emberi gondolat. Tehát fordítsatok hátat ennek és tegyétek lehetővé a veletek és a Mindennel való összehangolását, hogy valóban betöltsön benneteket!

Nem mi tettük ezt – igen, ez bonyolultan hangzik, de ez nem bonyolult! Ez bennetek nyugszik! Ismerjétek, hogy a létezés érzékelésében pihen; nem a gondolkodáséban, hanem a tudásban.

SB: Azt feltételezném, hogy ez boldogsággal jár együtt. Csupán néhány percünk maradt. Nekiláthatunk annak a témának, mely természetesnek tűnik annak vonatkozásában, amiről beszéltél: a hangról és a szívről, valamint a vezetésről, mely a szívbéli hangon át jön? Amiről beszéltél, biztosan az a mód, hogy a szív kifejezi Isten akaratát, ugye?

MA: Igen, az!

SB: Elmagyaráznád ezt valahogy a hallgatóinknak, kérlek?

MA: Mindannyian, az egész emberiség – de valójában messze, messze túl ezen – fel lett szerelve, be lett oltva – bárhogy gondolhattok erre, ahogyan csak szeretnétek – nem csupán az Egy akaratának ismeretével, a mi akaratunkkal, Isten akaratával, hanem azzal a képességetekkel és azzal az alapvető döntésetekkel, hogy összehangolódjatok azzal az akarattal. És ez a szíveteken belüli ismeretet jelenti.

Most, nagyon sokan egy olyan helyre érkeztetek, ahol nem teljes mértékben egyesültök ezzel. Ahol nem teljesen értitek ezt vagy – igen -, nem teljesen bíztok abban – egy nagyon emberi, Harmadik Dimenziós módon teszitek ezt. De amikor lehetővé teszitek magatoknak, hogy egyszerűen legyetek és csupán figyeljetek, az nem csak a ti hangotok, hanem a mi hangunk; sokak hangja, akik egyként beszélnek. Minél több időt szántok rá és annak gyakorlására – hiszen ez szorgalomtól függ – hogy a belső tudással és hanggal valóban kapcsolatba kerüljetek, annál közelebb vagytok hozzánk és mi is hozzátok. Ez minden, ami van. És ezek ti vagytok, drága szíveim!

Menjetek az én szeretetemmel!

SB: Köszönjük neked!

MA: … és gyertek hozzám úgy, ahogyan én jövök el hozzátok! Búcsúzom!

SB: Köszönjük, Anya! Nagyon sok ember számára hasznos lesz ez a beszélgetés! Köszönjük!

MA: Nagyon szívesen!

[vége]

 

LÁBJEGYZET

(1)                       Amikor jelszót kértek, Jézus ezt mondta tanítványainak: „Mondjátok nekik, hogy mozgás és pihenés.” (Gatt, 29.)

(2)                       Minden dimenziónak, vagy síknak 12 alsíkja van.

(3)                       Linda viccelődött néhány nappal ezelőtt az Egy óra egy angyallal c. műsor telefonhívása során arról, hogy a gyémánt az egy szénrög, mely nyomás alatt jön létre. Mi vagyunk az a szén-alap, mely a Felemelkedés nyomása alatt kristályalapúvá változunk.

(4)                       A „visszaszorítás” olyan „fénydobozokra” utal, melyekbe különböző erősségeken és mértékben a sötét erőket helyezték. Ez visszatükrözi számukra a betegségük mértékét, amikor kifejezik ezt. Ezt követi a mindent átható fény és szeretet. A visszaszorítás következménye, hogy ők többet nem bántanak másokat és [a visszaszorítás] arra ösztönzi őket, hogy megadják magukat a fénynek és a szeretetnek.

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz & Scarlett

Forrás:

http://the2012scenario.com/2012/10/the-divine-mother-come-to-me-as-i-come-to-you-part-12

http://the2012scenario.com/2012/10/the-divine-mother-come-to-me-as-i-come-to-you-part-22/

http://kristalyhang.wordpress.com

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 8
Összes: 3123157
Hónap: 15370
Nap: 437